Vánoční dekorace Christmas decoration

Transkript

Vánoční dekorace Christmas decoration
Vánoční dekorace
S vánočními dekoracemi nám pomohli rodiče s dětmi při „Tvořivém odpoledni.“ Mohli zde
uplatnit svou fantazii a z množství materiálů vyrobit vánoční dekoraci za pomoci dětí.
Z vystavených výrobků jsme vybrali pro německé a slovenské partnery, které jim byly
předány při setkání v Rožňavě na Slovensku.
Christmas decoration
Parents with children helped us with the Christmas decorations during our meeting called
„Creative afternoon.“ With the help of imagination, amount of materials and their children’s
assistance they were making Christmas decorations. We selected some of the displayed
products for the German and Slovak partners, the products were delivered to them at
a meeting in Rožňava, Slovakia.