To už umím - Hueber.cz

Komentáře

Transkript

To už umím - Hueber.cz
© 2010 Hueber Verlag, Ismaning
ISBN 978-3-19-421577-1
Planetino 1 Glossar Deutsch–Tschechisch
Glossar
Deutsch-Tschechisch
Německo-český slovníček
bearbeitet von Max Hutar
© 2010 Hueber Verlag, Ismaning
Hueber
Předmluva
Milé žákyně, milí žáci,
v pracovním sešitě si můžete procvičovat, co jste se naučili v učebnici. Obsahuje
stejně jako učebnice pět modulů.
Kromě toho tu najdete cvičení k divadelní lekci a na konci krátké texty ke
čtení.
Na začátku každého modulu je stránka, na kterou si můžete napsat, co už k tématu víte. Co vás k němu napadá? Vypište si vše, co už o tom německy umíte
říct. Obrázky a slova vám v tom pomohou.
Stránka „Das bin ich“ roste s vámi. Čím víc slov se naučíte, tím víc na ni
můžete zapsat.
Cvičení
Planetino 1 Glossar Deutsch–Tschechisch
ISBN 978-3-19-421577-1
© 2010 Hueber Verlag, Ismaning
‹
3–4
Číslo vám ukazuje, ke kterému cvičení v učebnici toto cvičení patří.
Některá cvičení jsou lehčí a některá těžší. Lehká cvičení nejsou nijak označena. Odstupňování
Ty dokážete určitě bez problémů vyřešit sami.
obtížnosti
Tato cvičení jsou středně těžká. Možná vám nebudou dělat problémy,
možná s nimi budete potřebovat trochu pomoct.
Tato cvičení jsou velmi těžká. Umíte už tak dobře německy, že je zvládnete bez pomoci? Jestli ne, nestyďte se poprosit o pomoc.
Některá z těchto cvičení jsou dvoudílná. Můžete je nejdřív zkusit vyřešit sami
Pokud to nepůjde, druhá část vám dá nápovědu.
Některá cvičení si můžete udělat lehčí nebo těžší. To jsou ta, která jsou nadepsána „Vystřihni a slep nebo piš“. „Stříhat a lepit“ je lehčí, protože nemusíte psát
úplně všechno. Kromě toho můžete kartičky přesunovat tak dlouho, dokud nemáte všechno správně. U psaní máte dvě možnosti:
• Psát zpaměti, když z textu chápete, co tam patří.
• Přečíst si nejdřív z vystřihovacích stránek (s. 101 a dál) slova a pak je vepsat
do cvičení.
K
Cvičení označená písmenem K můžete řešit i zkontrolovat si sami.
samostatné učení se
samostatná kontrola
U Puzzle se musíte u každé otázky rozhodovat mezi třemi možnostmi. Vedle
nich je napsáno číslo. Když si vyhledáte ve stříhacích a lepících stránkách dané
cvičení, máte u něj očíslované dílky obrázku, které přiložíte do mřížky pod
cvičením podle odpovědí. Pokud máte vše správně, vyjde vám z dílů obrázek.
2
Bilderlotto Vystříhejte si obrázky ke cvičení na vystřihovacích stránkách a
přiložte je ke správným slovům. Pokud máte všechno správně, vyjde vám přes
všechny obrázky procházející souvislá čára.
Lösungswort U těchto cvičení vznikne při správném řešení slovo. To platí pro
cvičení, kde máte vybrat řešení nebo najít správné úryvky textu, a pro křížovky.
Rechenrätsel U každé odpovědi je číslo. Když dosadíte ta správná do početního
příkladu, vyjde vám stejný výsledek, jako je v knížce.
Labyrinth Postupujte po řádcích a na každém vyberte správnou větu v rozhovoru. Pokud najdete správnou cestu, skončíte na konci u obrázku.
Po úlohách k aktuálnímu modulu si na stránce „Weißt du das noch?“
(„Víš to ještě?“) zopakujete slova a věty z předchozích modulů.
opakování
Ve Slovníčku stojí všechna slova, co se v modulu naučíte.
Na plnou čáru napište der, das nebo die, ale až od 16. lekce.
Na přerušovanou čáru napište množné číslo, také až od 16. lekce.
Na konci modulu najdete dvě strany pro vypracování portfolia.
Na stránkách „To už umím“ si můžete zkusit, co si pamatujete.
portfolio
sebeohodnocení
Krok 1:
Ohni okraj s odpověďmi tak, aby nebyly vidět.
Prohlédni si obrázky, přečti si nadpisy (jako například „pozdravení“)
a začátky vět. Pak přemýšlej: „Co asi říkají postavy na obrázku?
Věděl/a bych to?“
Myslíš, že víš všechno? Tak udělej křížek ve sloupci J.
J K L
Víš něco, ale ne úplně vše? Zakřížkuj K.
Myslíš, že nevíš vůbec nic? Tak udělej křížek u L.
ISBN 978-3-19-421577-1
Krok 2:
Krok 3:
Napiš do řádků, co patří k obrázkům.
Krok 4:
Ohni řešení zpátky a srovnávej.
Krok 5:
Jestli jsi věděl/a málo, nevadí. Pročti si řešení na okraji ještě jednou a
pro dnešní den skonči. Zkus to celé ještě jednou později.
Planetino 1 Glossar Deutsch–Tschechisch
© 2010 Hueber Verlag, Ismaning
A takhle se to dělá:
V gramatických komiksech si můžete to nejdůležitější z modulů zopakovat.
Naučte se je nazpaměť!
Mnoho zábavy a úspěchů s pracovním sešitem vám přejí
autoři
3
Slovníček
Slovníček řazený podle stránek obsahuje slova z učebnice s uvedením stránky, na které se vyskytnou poprvé.
Podstatná jména s označením (Sg.) se používají pouze nebo většinou v jednotném čísle. Podstatná jména
s označením (Pl.) se používají pouze nebo většinou v množném čísle.
Pasivní slovní zásoba je vytištěna kurzívou.
Planetino 1 Glossar Deutsch–Tschechisch
ISBN 978-3-19-421577-1
© 2010 Hueber Verlag, Ismaning
Start frei!
Seite 5
Start, der (Sg.)
frei
Start frei!
Quiz, das (Sg.)
Mathematik, die (Sg.)
Zoo, der, -s
Disco, die, -s
Telefon, das, -e
CD, die, -s
Zebra, das, -s
Supermarkt, der, -̈e
Internet, das (Sg.)
Pullover, der, Gitarre, die, -n
Tennis, das (Sg.)
hören
začátek, start
volno, volný
A jedeme!
kvíz
matematika
zoologická zahrada
diskotéka
telefon
kompaktní disk
zebra
supermarket
internet
svetr
kytara
tenis
slyšet, poslouchat
Seite 6
lesen
Lied, das, -er
Spiel, das, -e
Buchstabenspinne, die, -n
Was ist das?
nein
ja
raten
Ratet mal!
číst
písnička
hra
šibenice (hra)
Co je to?
ne
ano, jo
hádat
(Schválně), hádejte!
Seite 7
Zahl, die, -en
eins
zwei
drei
vier
fünf
sechs
sieben
acht
neun
zehn
číslo
jedna
dva
tři
čtyři
pět
šest
sedm
osm
devět
deset
4
elf
zwölf
ein wenig
plus
ist
minus
Was?
anderer/es/e
Seite, die, -n
jedenáct
dvanáct
trošku
plus
je
mínus
Co? Cože?
jiný/á/é
strana
Seite 8
Zahlenbingo, das (Sg.)
Schwarzer Peter (als Spiel)
bingo
Černý Petr
Planetino 1 Glossar Deutsch–Tschechisch
ISBN 978-3-19-421577-1
© 2010 Hueber Verlag, Ismaning
Themenkreis Kennenlernen
Seite 9
kennenlernen
Hallo
Guten Abend
Abend, der, -e
Guten Morgen
Morgen, der (Sg.)
ach
Ach ja!
richtig
Gute Nacht
Nacht, die, -̈e
He!
du
Was?
Au weia!
Schule, die, -n
poznat, seznámit se s někým
ahoj
dobrý večer
večer
dobré ráno
ráno
ach
Á, pravda! Vlastně jo.
správně
dobrou noc
noc
Hej!
ty
Co? Cože?
A jéje! No nazdar!
škola
Lektion 1: Komm, wir spielen!
Seite 10
kommen
wir
spielen
Was denn?
denn
Tischtennis (als Spiel)
Fangen (als Spiel)
wissen
ich weiß
Würfeln (als Spiel)
oder
Schwarzer Peter (als Spiel)
přijít
my
hrát
A co to bude?
protože
ping-pong
honěná
vědět
já vím
hra v kostky
(a)nebo
Černý Petr
5
Fußball (als Spiel)
Au ja!
Seilspringen (als Spiel)
Basketball (als Spiel)
Verstecken (als Spiel)
Memory® (als Spiel)
Karten (als Spiel)
fotbal
No jasně! / To teda!
skákání přes švihadlo
basketbal
schovávaná
pexeso
karty
Seite 11
nachsprechen
Ratespiel, das, -e
Pantomime, die (Sg.)
Kind, das, -er
los
Laut, der, -e
Buchstabe, der, -n
opakovat (po někom)
hádací hra
pantomima
dítě
honem / jedem
hláska
písmeno
Planetino 1 Glossar Deutsch–Tschechisch
ISBN 978-3-19-421577-1
© 2010 Hueber Verlag, Ismaning
Lektion 2: Spiele
Seite 12
Partnersuchspiel, das, -e
hra na hledání dvojice
Seite 13
Abzählreim, der, -e
Was kommt dann?
Du bist dran.
wir
also
ich
haben
gewonnen
so
rozpočítávadlo
Co přijde potom?
Jsi na řadě.
my
tudíž
já
mít
vyhrál/a (jsem)
tak
Lektion 3: Planetino
Seite 14
Kannst du ...?
Wer?
sein
du bist
ich bin
Můžeš...?
Kdo?
být
jsi
jsem
Seite 15
gut
Also gut.
jetzt
in
das
so sein
dobrý
Tak dobrá.
teď
v
to
tak být
6
Seite 16
klein
Geschichte, die, -n
malen
falsch
malý
příběh
malovat
falešný, špatně
Planetino 1 Glossar Deutsch–Tschechisch
ISBN 978-3-19-421577-1
© 2010 Hueber Verlag, Ismaning
Lektion 4: Guten Tag – Auf Wiedersehen
Seite 17
Guten Tag
Tag, der, -e
Tschüs
Auf Wiedersehen
Frau, die, -en
dobrý den
den
ahoj (při loučení)
na shledanou
žena
Seite 18
machen
ihr
ihr macht
da
Was macht ihr denn da?
dürfen
ich darf
mitspielen
Darf ich mitspielen?
klar
Ja, klar.
nichts
Wie?
bitte
Wie bitte?
langweilig
Wie langweilig.
Rätsel, das, Herr, der, -en
Clown, der, -s
Mail, die, -s
schicken
Stichwort, das, -e
Nummer, die, Lösung, die, -en
Sieger, der, Herzlichen Glückwunsch!
dělat
vy
děláte
tam
Co to tam děláte?
smět
smím
hrát s někým
Můžu hrát s vámi?
jasný
No jasně.
nic
Jak?
prosím
Co prosím?
nudné
Jak nudné. To je nuda.
hádanka
pán
klaun
e-mail
poslat
zde: označení, heslo
číslo
řešení
vítěz
Gratulujeme!
Seite 19
Comic, der, -s
komiks
7
Themenkreis Meine Familie
Seite 21
Familie, die, -n
Papa, der, -s
doch
nicht
dein/deine
Vater, der, -̈
möchtemein/meine
Freund, der, -e
auch
rodina
v oslovení: tati, taťka, tatínek
přece
netvůj
táta
chtít
můj
kamarád, přítel
také
Planetino 1 Glossar Deutsch–Tschechisch
ISBN 978-3-19-421577-1
© 2010 Hueber Verlag, Ismaning
Lektion 5: Meine Mutter
Seite 22
Mama, die, -s
Mutter, die, -̈
und
Woher?
du kommst
aus
Na so was!
reinkommen
Wo?
sie
hier
da
Hörgeschichte, die, -n
v oslovení: mami, mamka, maminka
máma
a
Odkud?
přicházíš, pocházíš
z
No tohle!
(při)jít dovnitř
Kde?
ona, oni
tady
tam
příběh k poslechu
Seite 23
Ufo, das, -s
Computer, der, Antenne, die, -n
zeichnen
ufo, létající talíř
počítač
anténa
kreslit
Lektion 6: Meine Geschwister
Seite 24
Geschwister, die (Pl.)
Schwester, die, -n
super
aber
nett
bis
sourozenci
sestra
skvělý
ale
milý
až do... /až po...
8
© 2010 Hueber Verlag, Ismaning
ISBN 978-3-19-421577-1
Planetino 1 Glossar Deutsch–Tschechisch
Seite 25
dreizehn
vierzehn
fünfzehn
sechzehn
Bruder, der, -̈
er
Lust, die (Sg.)
kein/e
keine Lust haben
Quatsch, der (Sg.)
So ein Quatsch!
er heißt
heißen
doof
alt
weiter
třináct
čtrnáct
patnáct
šestnáct
bratr
on
nálada, chuť
žádná
nemít náladu
blbost
Taková blbost!
jmenuje se
jmenovat se
hloupý
starý
dál, dále
Seite 26
E-Mail, die, -s
Na ja.
bald
bis bald
bei
Familie, die, -n
geben
nur
einmal
aussehen
alles
echt
Shetland-Pony, das, -s
e-mail
No jo.
brzy
zatím (při loučení)
při, u
rodina
dávat
jen
jednou
vypadat
vše
opravdový, skutečný
šetlandský poník
Lektion 7: Mein Vater
Seite 27
schon
Sitzboogie, der, -s
siebzehn
achtzehn
neunzehn
zwanzig
už
název hry
sedmnáct
osmnáct
devatenáct
dvacet
Seite 28
noch mal
Hund, der, -e
Katze, die, -n
ještě jednou
pes
kočka
9
Planetino 1 Glossar Deutsch–Tschechisch
ISBN 978-3-19-421577-1
© 2010 Hueber Verlag, Ismaning
Lektion 8: Meine Freunde
Seite 29
Eltern, die (Pl.)
beste
Freundin, die, -nen
Baby, das, -s
etwas
von
mir
wir sind
zu Hause
Haus, das, -̈er
lieb
sehr
oft
erst
spielen gehen
lieber
noch
Jahr, das, -e
zusammen
schreiben
rodiče
nejlepší
kamarádka
miminko
něco, cosi
od, z
mě, mi
jsme
doma
dům
milý, hodný
velice, velmi
často
nejdřív
jít si hrát
radši
ještě
rok
spolu
psát
Seite 30
schauen
Schau mal.
Astronaut, der, -en
interessant
schön
wohl
Fußballspielerin, die, -nen
komisch
Na so was!
basteln
Fingerpuppe, die, -n
dívat se
Podívej.
kosmonaut
zajímavý
pěkný
nejspíš
fotbalistka
legrační, zvláštní
No tohle!
kutit, vyrábět
maňásek na prst
Seite 31
fragen
sich vorstellen
ptát se
představit se
10
Themenkreis Schule
Seite 33
Foto, das, -s
danke
Klasse, die, -n
Lehrerin, die, -nen
Was ist denn los?
O je!
schwer
Das geht so: …
fotka
díky
třída
učitelka
Co se děje?
Ach jo!
těžký
To se dělá takhle: ...
Planetino 1 Glossar Deutsch–Tschechisch
ISBN 978-3-19-421577-1
© 2010 Hueber Verlag, Ismaning
Lektion 9: Meine Klasse
Seite 34
im
Klassenzimmer, das, Tür, die, -en
Schrank, der, -̈e
Papierkorb, der, -̈e
Tafel, die, -n
Waschbecken, das, Fenster, das, Stuhl, der, -̈e
Tisch, der, -e
v, uvnitř
třída (místnost)
dveře
skříň
odpadkový koš
tabule
umyvadlo
okno
židle
stůl
Seite 35
E-Mail, die, -s
Schüler, der, Mädchen, das, Junge, der, -n
Sportlehrer, der, viel
Gruß, der, -̈e
Viele Grüße
e-mail
školák
dívka (děvče – stř. rod), holka
chlapec, kluk
učitel tělocviku
mnoho
pozdrav
mnoho pozdravů
Seite 36
Reim, der, -e
Farbe, die, -n
rot
rosa
grün
blau
gelb
lila
braun
grau
weiß
schwarz
nur
herkommen
Komm her!
rým
barva
červená
růžová
zelená
modrá
žlutá
fialová
hnědá
šedá
bílá
černá
jen
přijít (sem)
Pojď sem!
11
Planetino 1 Glossar Deutsch–Tschechisch
ISBN 978-3-19-421577-1
© 2010 Hueber Verlag, Ismaning
Lektion 10: Im Unterricht
Seite 37
Unterricht, der (Sg.)
heute
schreiben
lieber
malen
lesen
gern
rechnen
singen
turnen
basteln
tanzen
schlafen
vyučování
dnes
psát
raději
malovat
číst
rád
počítat
zpívat
cvičit (tělo)
kutit, vyrábět
tančit
spát
Seite 38
Dialog, der, -e
selbst
du möchtest
Spaß, der, -̈e
Spaß machen
mit
Bildkarte, die, -n
dialog
sám
chceš
zábava
bavit
s
obrázková kartička
Lektion 11: Meine Schulsachen
Seite 39
Schulsachen, die (Pl.)
Rap, der, -s
Blatt, das, -̈er
Block, der, -̈e
Bleistift, der, -e
Schere, die, -n
Spitzer, der, Filzstift, der, -e
Füller, der, Farbstift, der, -e
Turnzeug, das (Sg.)
Tasche, die, -n
Radiergummi, der, -s
Rucksack, der, -̈e
Malkasten, der, -̈
Mäppchen, das, Pinsel, der, Kreide, die, -n
Heft, das, -e
Lineal, das, -e
Buch, das, -̈er
školní pomůcky
rap
list
blok
tužka
nůžky
ořezávátko
fixa
plnící pero
pastelka
cvičební úbor
taška
guma
baťoh
vodovky
penál
štětec
křída
sešit
pravítko
kniha
12
© 2010 Hueber Verlag, Ismaning
ISBN 978-3-19-421577-1
Planetino 1 Glossar Deutsch–Tschechisch
Seite 40
geben
Gib mir …
das
bitte
den
die
dávat
Dej mi...
to
prosím
toho
ta / tu
Seite 41
Farbenwürfelspiel, das, -e
nehmen
hra s barevnou kostkou
vzít
Seite 42
haben
du hast
dann
leidtun
Tut mir leid!
dabeihaben
herausnehmen
überhaupt
mít
máš
pak
být líto
Promiň!
mít s sebou
vytáhnout
vůbec
Lektion 12: Was möchtest du machen?
Seite 43
Schulsachen, die (Pl.)
verstecken
školní pomůcky
schovat
Seite 44
fernsehen
schade
Mir ist so langweilig.
vielleicht
ihr seid
sicher
Ja sicher.
dívat se na televizi
škoda
To je (taková) nuda.
třeba
jste
jistý
Ale jistě.
Seite 45
Antwort, die, -en
antworten
odpověď
odpovědět
13
Themenkreis Meine Sachen
Seite 47
Sache, die, -n
Mütze, die, -n
sofort
hergeben
Hose, die, -n
Idee, die, -n
Na?
věc
čepice
hned
dát (sem)
kalhoty
myšlenka
No?
Planetino 1 Glossar Deutsch–Tschechisch
ISBN 978-3-19-421577-1
© 2010 Hueber Verlag, Ismaning
Lektion 13: Kleidung
Seite 48
Kleidung, die (Sg.)
vor
Schaufenster, das, Schal, der, -s
Mantel, der, -̈
Pulli, der, -s
Rock, der, -̈e
Tuch, das, -̈er
Kleid, das, -er
Hemd, das, -en
T-Shirt, das, -s
Bluse, die, -n
Jacke, die, -n
Handschuh, der, -e
Jeans, die (Sg. und Pl.)
Stiefel, der, Schuh, der, -e
finden
ganz
ganz nett
nachher
einkaufen
anziehen
oblečení
před
výkladní skříň
šála
kabát
svetr
sukně
šátek
šaty
košile
tričko
blůza
bunda
rukavice
džíny
holinka, kozačka
bota
najít
zcela, úplně
milý, fajn
poté
nakupovat
obléct si
Seite 49
Platzwechselspiel, das, -e
Wie findest du …?
gar nicht
prohazovaná (hra)
Jak se ti líbí ... ?
vůbec
Seite 50
toll
Quartett (als Spiel)
skvělé
kvarteto (hra)
14
Lektion 14: Was ziehst du an?
Seite 51
Schi fahren
gehen
Schihose, die, -n
anhaben
zumachen
aufsetzen
Ruhe, die (Sg.)
Lass mich in Ruhe.
Schi, der, -er
lyžovat
jít
lyžařské kalhoty
mít na sobě
zavřít, zapnout
nasadit
klid
Nech mě na pokoji. Dej mi pokoj.
lyže
Seite 52
ausziehen
Brille, die, -n
svléct
brýle
Seite 53
Du bist raus.
Vypadáváš.
Planetino 1 Glossar Deutsch–Tschechisch
ISBN 978-3-19-421577-1
© 2010 Hueber Verlag, Ismaning
Lektion 15: Hanna und Heike
Seite 54
nach
Sport, der (Sg.)
weg
es
po
sport
pryč
to, ono
Seite 55
Kaufhaus, das, -̈er
Spielsachen, die (Pl.)
Schreibwarenabteilung, die, -en
Euro, der, Stück, das, -e
Geschichte, die, -n
obchodní dům
hračky
oddělení psacích potřeb
euro
kus
příběh
Seite 56
fertig
alles
Sieh mal!
Puppe, die, -n
Puppenkleid, das, -er
süß
hotový
vše
Podívej!
panenka, loutka
oblečení pro panenky
sladký
15
Planetino 1 Glossar Deutsch–Tschechisch
ISBN 978-3-19-421577-1
© 2010 Hueber Verlag, Ismaning
Lektion 16: Herzlichen Glückwunsch!
Seite 57
Geburtstag, der, -e
von
der
die
das
narozeniny
od
ten
ta
to
Seite 58
Kimspiel, das, -e
Das weiß ich noch!
nachdenken
Sache, die, -n
bravo
heute
bekommen
Das macht nichts.
passen
dazu
kimovka (hra)
To ještě vím!
přemýšlet
věc
bravo
dnes
dostat
To je jedno.
ladit
k tomu
Seite 59
Würfelspiel, das, -e
einmal
zweimal
dreimal
viermal
fünfmal
hra s kostkami
jednou
dvakrát
třikrát
čtyřikrát
pětkrát
Themenkreis Spielen und so weiter
Seite 61
und so weiter
Ball, der, -̈e
Igitt!
schmutzig
Computerspiel, das, -e
Wie geht das?
a tak dále
míč
Fuj!
špinavý
počítačová hra
Jak to funguje?
Lektion 17: Was ist denn los?
Seite 62
So ein Mist!
können
Das gibt’s doch nicht!
zur
Würfel, der, Warum?
Do háje! To je v pytli!
moct, smět
To snad není pravda!
k, do
kostka
proč
16
Seite 63
SMS, die, mit
esemeska
s
Planetino 1 Glossar Deutsch–Tschechisch
ISBN 978-3-19-421577-1
© 2010 Hueber Verlag, Ismaning
Lektion 18: So viele Sachen!
Seite 64
wünschen
Gameboy®, der, -s
Teddybär, der, -en
CD-Player, der, Lastwagen, der, Drachen, der, MP3-Player, der, Schiff, das, -e
Spiel, das, -e
Fahrrad, das, -̈er
Springseil, das, -e
Skateboard, das, -s
Auto, das, -s
Flugzeug, das, -e
Handy, das, -s
Eisenbahn, die, -en
Puppe, die, -n
Figur, die, -en
Inlineskates, die (Pl.)
Karte, die, -n
Comic, der, -s
zum
přát
gameboy
plyšový medvídek
CD přehráváč
nákladní auto
drak
mp3 přehrávač
loď
hra
kolo
švihadlo
skateboard
auto
letadlo
mobil
železnice, dráhy
panenka, loutka
figurka
in-linové brusle
mapa
komiks
k
Seite 66
total
alt
neu
sauber
kaputt
ganz
fliegen
Musik, die (Sg.)
hören
fahren
úplně
starý
nový
čistý
rozbitý
celý
létat
hudba
slyšet
jet
Seite 67
würfeln
házet kostkou
17
Planetino 1 Glossar Deutsch–Tschechisch
ISBN 978-3-19-421577-1
© 2010 Hueber Verlag, Ismaning
Lektion 19: Hören – spielen – singen
Seite 68
ein/e
fühlen
Fühl mal!
- neurčitý člen cítit
Sáhni si!
Seite 69
dick
lang
klein
groß
dünn
kurz
Das muss wohl so sein.
tlustý
dlouhý
malý
velký
hubený
krátký
To už tak asi musí být.
Seite 70
Klopfspiel, das, -e
Buchstabenspiel, das, -e
gleich
všechno lítá, co peří má (hra)
hra s písmenky
hned
Lektion 20: Was machst du gern?
Seite 71
los sein
natürlich
dabei sein
Ach so.
Bett, das, -en
dít se
samozřejmě
být při tom
Aha.
postel
Seite 72
manchmal
laut
egal
sonst
Rock’n’Roll, der (Sg.)
Interview-Spiel, das, -e
někdy
hlasitý
lhostejný
jinak, krom toho
rokenrol
hra na interview
Seite 73
Hand, die, -̈e
Hand hoch!
zählen
ruka
Zvedněte ruku!
počítat
18
Planetino 1 Glossar Deutsch–Tschechisch
ISBN 978-3-19-421577-1
© 2010 Hueber Verlag, Ismaning
Theater
Seite 75
Theater, das, König, der, -e
Gespenst, das, -er
Person, die, -en
Schloss, das, -̈er
wunderbar
Platz, der, -̈e
Leute, die (Pl.)
wohnen
viel zu tun haben
immer
Stress, der (Sg.)
am Abend
ruhen
Königin, die, -nen
Mann, der, -̈er
helfen
Prinz, der, -en
Prinzessin, die, -nen
jeden Tag
am Samstag
Minister, der, Rat, der (Sg.)
auf einen Rat hören
mit Rat und Tat
Diener, der, schnell
brauchen
Ruh’ (Ruhe), die (Sg.)
divadlo
král
strašidlo
osoba
zámek
nádherný
místo
lidé
bydlet
mít hodně na práci
vždy
stres
večer
odpočívat
královna
muž
pomáhat
princ
princezna
každý den, denně
v sobotu
ministr
rada
poslechnout radu
radou i činem
sluha
rychle
potřebovat
klid
Seite 76
reiten
Montag, der, -e
Reitlehrer, der, Dienstag, der, -e
Mittwoch, der, -e
Donnerstag, der, -e
Freitag, der, -e
Samstag, der, -e
Sonntag, der, -e
jezdit (na zvířeti, zpravidla na koni)
pondělí
učitel jízdy
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle
Seite 77
spät
Wie spät ist es?
Uhr, die, -en
aufstehen
Mittagessen, das, Kaffee, der (Sg.)
trinken
Abendessen, das, -
pozdě
Kolik je hodin?
hodina, hodiny
vstát
oběd
káva
pít
večeře
19
© 2010 Hueber Verlag, Ismaning
ISBN 978-3-19-421577-1
Planetino 1 Glossar Deutsch–Tschechisch
frühstücken
Hausaufgabe, die, -n
treffen
arbeiten
ins Bett gehen
snídat
domácí úkol
sejít se, potkat
pracovat
jít spát /do postele
Seite 78
über
Bewohner, der, Mitternacht, die (Sg.)
schlagen
auf einmal
wieder
Zimmer, das, aufwachen
plötzlich
aufhören
am nächsten Tag
sprechen
bedeuten
Geisterstunde, die, -n
nachts
unterwegs
böse werden
einfach
Ecke, die, -n
warten
geistern
bleiben
gerade
stellen
Zeiger, der, vorbei
sauer
fest
Krone, die, -n
verlassen
leise
Schlafzimmer, das, mitnehmen
nächster/nächstes/nächste
sitzen
Turm, der, -̈e
hinaufsteigen
Turmzimmer, das, aufmachen
eigentlich
schlimm
ausschlafen
einverstanden sein
přes, nad
obyvatel
půlnoc
bít
najednou
zase
pokoj
vzbudit se
najednou
přestat
dalšího dne
mluvit
znamenat
hodina duchů
v noci
cestou
rozčílit se
jednoduchý
roh
čekat
strašit
zůstat
zrovna
nastavit
ručička hodin
pryč, skončeno
kyselý, zde: naštvaný
pevný
koruna
opustit
potichu
ložnice
vzít s sebou
příští
sedět
věž
vystoupat
věžní pokoj
otevřít
vlastně
špatný
dospat
souhlasit
20
© 2010 Hueber Verlag, Ismaning
ISBN 978-3-19-421577-1
Planetino 1 Glossar Deutsch–Tschechisch
Seite 79
Schlaf, der (Sg.)
erwachen
spánek
probudit se
Seite 80
Szene, die, -n
sehr wohl
Moment, der, -e
Vogel, der, -̈
sagen
zuerst
scéna
velmi dobře
moment
pták
říct
nejdřív
Seite 81
Zeit, die (Sg.)
gemein
Das ist gemein.
müde
čas
zákeřný, škodolibý, nefér
To není fér.
unavený
Seite 82
Kostüm, das, -e
Material, das, -ien
Goldpapier, das (Sg.)
falten
Zacke, die, -n
ausschneiden
zusammenkleben
Kette, die, -n
Alufolie, die (Sg.)
Karton, der, -s
Streifen, der, zusammendrehen
Ring, der, -e
ineinanderhängen
Kreis, der, -e
schneiden
Loch, das, -̈er
Scheibe, die, -n
einwickeln
festmachen
kostým
materiál
zlatý papír
ohnout
cíp, zub
vystřihnout
slepit
řetěz
alobal
karton
pruh
srolovat
prsten
zavěsit do sebe
kruh
stříhat, krájet
díra
plátek
zabalit, zamotat
připevnit
Seite 83
Kulisse, die, -n
Korken, der, Stecknadel, die, -n
Zifferblatt, das, -̈er
anmalen
durch
stecken
Bühne, die, -n
zusammenstellen
Decke, die, -n
darüberlegen
Kissen, das, -
kulisa
korek
špendlík
ciferník
pomalovat
skrz
strčit
pódium
sestavit
deka
přehodit
polštář
21
Bettdecke, die, -n
hineinlegen
aufhängen
Thronsaal, der (Sg.)
mehrere
Halbkreis, der, -e
aufstellen
peřina
vložit
zavěsit
trůnní sál
vícero
půlkruh
postavit
Seite 84
Theateraufführung, die, -en
wechseln
umbauen
Umbau, der (Sg.)
üben
Bühnenarbeiter, der, Strophe, die, -n
Rolle, die, -n
divadelní představení
střídat
přestavět
přestavba
cvičit (zkoušet, procvičovat)
kulisák
sloka
role
Planetino 1 Glossar Deutsch–Tschechisch
ISBN 978-3-19-421577-1
© 2010 Hueber Verlag, Ismaning
Feste im Jahr
Seite 85
Fest, das, -e
St. Martin, der (Sg.)
Laterne, die, -n
dort
oben
leuchten
Stern, der, -e
unten
Hahn, der, -̈e
krähen
miauen
Martinsmann, der (Sg.)
voranziehen
Licht, das, -er
ausgehen
slavnost
svatý Martin
lucerna, lampion
tam
nahoře
svítit
hvězda
dole
kohout
kokrhat
mňoukat
ten, kdo hraje svatého Martina
vést (průvod)
světlo
vyjít
Seite 86
rund
Käseschachtel, die, -n
Kartondeckel, der, Transparentpapier, das (Sg.)
Teelicht, das, -er
Kerze, die, -n
Stock, der, -̈e
Holz, das, -̈er
Nagel, der, -̈
Draht, der, -̈e
Deckel, der, Kartonstreifen, der, Boden, der, -̈
kulatý
krabička od sýra
víko od krabice
průsvitný papír
čajová svíčka
svíčka
hůl, tyč
dřevo
hřebík
drát
víčko
proužek čtvrtky
dno
22
© 2010 Hueber Verlag, Ismaning
ISBN 978-3-19-421577-1
Planetino 1 Glossar Deutsch–Tschechisch
kleben
ankleben
Papier, das, -e
bunt
festkleben
lepit
přilepit
papír
barevný
přilepit
Seite 87
Nikolaus, der (Sg.)
Stube, die, -n
Bub, der, -en
erschrecken
Rute, die, -n
stecken lassen
bringen
für uns
Püppchen, das, essen
Süppchen, das, Nuss, die, -̈e
springen lassen
danken
Apfel, der, -̈
Zahnstocher, der, Walnuss, die, -̈e
Watte, die (Sg.)
Gesicht, das, -er
Bart, der, -̈e
spitz
Hut, der, -̈e
mikuláš
místnost, světnice
hoch
leknout se
metla
nechat schovanou
přinést
pro nás
panenka
jíst
polívčička
ořech
nechat rozlousknout
děkovat
jablko
párátko
vlašský ořech
vata
obličej, tvář
vous
ostrý
klobouk
Seite 88
Advent, der (Sg.)
Weihnachten, das, Adventskalender, der, Dezember, der (Sg.)
jeder/es/e
Kalender, der, leer
Streichholzschachtel, die, -n
Band, das, -̈er
bekleben
Schachtel, die, -n
bemalen
Schokolade, die (Sg.)
Keks, der, -e
advent
Vánoce
adventní kalendář
prosinec
každý/á/é
kalendář
prázdný
krabička (od) zápalek
provázek
polepit
krabice
pomalovat
čokoláda
sušenka
Seite 89
Tannenbaum, der, -̈e
grünen
Sommerzeit, die (Sg.)
Winter, der (Sg.)
wenn
schneien
jedle
zelenat se
léto
zima
když
sněžit
23
© 2010 Hueber Verlag, Ismaning
ISBN 978-3-19-421577-1
Planetino 1 Glossar Deutsch–Tschechisch
Weihnachtsstern, der, -e
Quadrat, das, -e
cm (Zentimeter, der, -)
Kreuz, das, -e
Diagonale, die, -n
einzeichnen
Kreuzlinie, die, -n
Hälfte, die, -n
einschneiden
einrollen
zweite
gedreht
vánoční hvězda
čtverec
centimetr
kříž
úhlopříčka
zakreslit
čáry kříže
polovina
střihnout
srolovat
druhý
pootočený
Seite 90
Weihnachtskarte, die, -n
Rand, der, -̈er
verzieren
aufkleben
Innenseite, die, -n
Frohe Weihnachten
freuen (sich)
welcher/es/e
Jubel, der (Sg.)
Leben, das (Sg.)
unser/e
wach
Weihnachtstag, der, -e
vánoční přání
okraj
ozdobit
nalepit
vnitřní strana
šťastné a veselé Vánoce
radovat (se)
který/á/é
jásot
život
náš
vzhůru
vánoční svátek
Seite 91
Karneval, der (Sg.)
Fasching, der (Sg.)
feiern
Maske, die, -n
Pappteller, der, Wolle, die (Sg.)
Gummi, der, -s
aufmalen
Haar, das, -e
Auge, das, -n
Nase, die, -n
Seite, die, -n
karneval
masopust
slavit
maska
papírový talířek
vlna
guma
nakreslit
vlas, vlasy
oko
nos
strana
Seite 92
Ostern, das, suchen
Osterei, das, -er
Osterhase, der, -n
ausblasen
Ei, das, -er
Hasengesicht, das, -er
Ohr, das, -en
als
Hals, der, -̈e
Velikonoce
hledat
velikonoční vajíčko
velikonoční zajíček
vyfouknout
vejce
obličej zajíce
ucho
když
krk
24
Planetino 1 Glossar Deutsch–Tschechisch
ISBN 978-3-19-421577-1
© 2010 Hueber Verlag, Ismaning
Die Übersetzung der häufigsten Arbeitsanweisungen im Arbeitsbuch/
Překlad nejčastějších pokynuº v pracovním sešitě
Beantworte (die Fragen).
Bring (die Tätigkeiten) in die richtige Reihenfolge.
Denk an den/das/die!
Ergänze (die Sätze).
Finde (den Weg).
Frag (Steffi).
Kleb ein.
Leg (das Teil) auf.
Lies (die Geschichte).
Mach (die Geschichte) fertig.
Mach (die Wörter) richtig.
Mach Kreuzchen.
Mach Pfeile.
Mal (die Felder / Spalten) aus.
Nimm (das Blatt)!
Ordne (die Geschichte).
Ordne (nach dem ABC).
Probier’s zuerst allein.
Rechne.
Schau (die Bilder) an.
Schneid (die Bildteile) aus.
Schreib auf.
Schreib (die Dialoge) in dein Heft.
Schreib (Sätze).
Schreib (die Sätze) fertig.
Schreib (die Wochentage) in der richtigen
Reihenfolge auf.
Setz (den Hut) auf / ab.
Setze ein.
Sortiere.
Spiel (ein Ratespiel) mit deinem Partner.
Such (die Geschichte).
Such den Weg.
Tauscht (das Blatt) mit deinem Partner.
Unterstreiche (die Wörter).
Verbinde (die Zahlen).
Verbinde (die Dominosteine).
Vergleiche die beiden Bilder.
Verwende (diese Wörter).
Was fehlt?
Was gehört nicht hinein?
Was ist richtig?
Was passt zusammen?
Weißt du das (noch)?
Was ist richtig?
Welche (Sätze / Wörter) sind das?
Welcher Buchstabe fehlt?
Welches Bild passt?
Wer sagt das?
Wie passen (die Teile) zusammen?
Odpověz (na otázky).
Seřaď (činnosti) do správného pořadí.
Mysli na den/das/die!
Doplň (věty).
Najdi (cestu).
Zeptej se (Steffi).
Vlep.
Přilož/polož díl na...
Přečti (příběh).
Dokonči (příběh).
Oprav (slova).
Zakřížkuj.
Spoj.
Vybarvi (políčka / mezery).
Vezmi (papír)!
Seřaď (příběh).
Seřaď (podle abecedy).
Zkus to nejdřív sám/sama.
Spočítej.
Prohlédni si (obrázky).
Vystříhej (části obrázku).
Zapiš.
Zapiš do sešitu (dialogy).
Piš (věty).
Dopiš (věty).
Zapiš (dny v týdnu) ve správném pořadí.
Nasaď / Sundej si (klobouk).
Dosaď.
Roztřiď.
Hrajte ve dvojici.
Najdi (příběh).
Najdi cestu.
Vyměňte si ve dvojici papír.
Podtrhni (slova).
Spoj (čísla) čarami.
Spoj (domino) čarami.
Srovnej oba obrázky.
Použij (tato slova).
Co chybí?
Co sem nepatří?
Co je správně?
Co k čemu patří?
Víš to (ještě)?
Co je správně?
(Která slova / Které věty) to jsou?
Které písmeno chybí?
Který obrázek sem patří?
Kdo to říká?
Jak k sobě (části) patří?
25
Kam patří (slova)?
Spočítej (písmenka).
Nakresli (ručičky hodin).
Nasaď / Sundej si (kabát).
Planetino 1 Glossar Deutsch–Tschechisch
ISBN 978-3-19-421577-1
© 2010 Hueber Verlag, Ismaning
Wohin passen (die Wörter)?
Zähl (die Buchstaben).
Zeichne (die Zeiger).
Zieh (den Mantel) an / aus.
26
Lerntipps
1 Lerntipp
Häng Wortkarten an
Sachen, wenn du den
Namen neu lernst.
Když se učíš názvy
věcí, lep si na ně
lístečky s jejich
německými jmény.
Planetino 1 Glossar Deutsch–Tschechisch
ISBN 978-3-19-421577-1
© 2010 Hueber Verlag, Ismaning
2 Lerntipp
Sprich neue Wörter
zum Lernen laut.
Kleid
© Bananastock
Říkej si slovíčka
k zapamatování
nahlas.
Kleid
© Bananastock
3 Lerntipp
Lern Wörter in Paaren.
alt – neu
Uč se slovíčka ve dvojicích.
alt – neu
27
#
zde ohnout
Planetino 1 / Lektion 1 – 4
To už umím
J K L
pozdravit
Hallo! Guten
J K L
Hallo! –
Guten Morgen –
Guten Tag –
Guten Abend
rozloučit se
Planetino 1 Glossar Deutsch–Tschechisch
ISBN 978-3-19-421577-1
© 2010 Hueber Verlag, Ismaning
Tschüs.
J K L
Tschüs –
Auf Wiedersehen –
Gute Nacht
komunikovat při hře
Darf ich
Darf ich mitspielen?
Wer ist dran?
Wer ist dran?
Du bist dran. –
Ich habe
Ich habe sechs. –
Gewonnen!
28
zde ohnout
vyzvat někoho (ke hře)
Komm, wir spielen! –
Also los!
J K L
Komm, wir
Also
Jetzt du! –
Du bist dran.
představit sebe a druhé
Wer bist
Wer ist
Ist das
Das bin
hry
Verstecken –
Schwarzer Peter –
Tischtennis –
Fangen –
Würfeln –
Fußball –
Seilspringen –
Basketball –
Memory® –
Karten
29
Verstecken, Schwarzer Peter,
J K L
ISBN 978-3-19-421577-1
Du bist
© 2010 Hueber Verlag, Ismaning
Ich bin
Planetino 1 Glossar Deutsch–Tschechisch
Wer bist du? –
Ich bin Tina. –
Du bist Tobias. –
Wer ist das? –
Ist das Lisa? –
Das bin ich.
J K L
#
zde ohnout
Planetino 1 / Lektion 5 – 8
To už umím
J K L
představit někoho
Wer ist das? Das ist
Wer ist das? –
Das ist … –
Er/Sie heißt … –
… ist mein Freund /
meine Freundin –
Wer bist du denn?
Wie alt ist …? –
Er/Sie ist … Jahre alt.
J K L
komunikovat při hře
Planetino 1 Glossar Deutsch–Tschechisch
ISBN 978-3-19-421577-1
© 2010 Hueber Verlag, Ismaning
Was macht ihr denn da?
Was macht ihr denn
da? – Wir spielen. –
Darf ich mitspielen?
Möchtest
Möchtest du
mitspielen? –
Wer ist dran? –
Ich habe 5. –
Ich habe gewonnen. –
Ich darf zeichnen. –
Los, weiter.
Wer
Ich habe
J K L
ptát se a odpovídat
Woher kommst du?
Woher kommst du? –
Aus …
Wo
Wo ist denn …? – Er/
Sie ist nicht
da/hier. – Ach, da ist
er/sie ja.
30
zde ohnout
J K L
reagovat
Möchtest du
Seilspringen? –
Super! Ja klar. –
So ein Quatsch! –
Ich habe keine Lust.
Möchtest du Seilspringen?
Super!
So ein
Ich habe keine
J K L
popisovat osoby
ist doof/
vyjmenovat čísla
zwölf – dreizehn –
vierzehn – fünfzehn –
sechzehn – siebzehn
– achtzehn – neunzehn
– zwanzig
31
zwölf
J K L
© 2010 Hueber Verlag, Ismaning
Vater, Papa
ISBN 978-3-19-421577-1
Vater/Papa –
Mutter/Mama –
Bruder – Schwester
J K L
Planetino 1 Glossar Deutsch–Tschechisch
vyjmenovat členy rodiny
Jahre
© Alexander Keller, München
Er/Sie
© fotolia/Spacemanager © panthermedia/Monja G.
… ist doof/nett/schön. –
Er/Sie ist … Jahre alt.
#
zde ohnout
Planetino 1 / Lektion 9 – 12
To už umím
J K L
vyzvat někoho k něčemu
Nimm bitte
Nimm bitte …
Gib mir bitte …
J K L
ptát se a říkat, co si přejeme
nebo potřebujeme
Was möchtest du denn
machen? – Möchtest
du…? –
Ich möchte … –
Ich habe keine Lust. –
Lesen macht mir Spaß.
Möchtest du den Pinsel /
das Buch / die Tasche?
Planetino 1 Glossar Deutsch–Tschechisch
ISBN 978-3-19-421577-1
© 2010 Hueber Verlag, Ismaning
Was möchtest du
J K L
předměty ve třídě
Tisch,
Tisch – Stuhl –
Schrank – Papierkorb –
Waschbecken –
Fenster – Tafel – Tür
32
zde ohnout
° cky
školní pomu
lesen – schreiben –
turnen – rechnen –
zeichnen – singen –
tanzen – spielen –
malen – basteln –
schlafen – fernsehen
lesen,
barvy
rot – rosa – blau –
grün – gelb – lila –
schwarz – weiß –
grau – braun
33
J K L
rot,
J K L
ISBN 978-3-19-421577-1
činnosti
© 2010 Hueber Verlag, Ismaning
Bleistift,
Planetino 1 Glossar Deutsch–Tschechisch
Bleistift – Spitzer –
Malkasten – Block –
Radiergummi –
Farbstift – Füller –
Pinsel – Filzstift –
Rucksack – Lineal –
Heft
– Turnzeug – Mäppchen – Buch – Blatt –
Tasche –
Schere – Kreide –
Tafel
J K L
#
zde ohnout
Planetino 1 / Lektion 13 – 16
To už umím
J K L
vyzvat někoho k něčemu
Nimm bitte
Nimm bitte… –
Setz die Mütze auf. –
Zieh … an! –
Mach … zu! –
Gib her!
J K L
komunikovat při hře
Hier bitte. Du bist
Hier bitte. –
Du bist noch mal dran. –
Tut mir leid. –
Jetzt bin ich dran.
Planetino 1 Glossar Deutsch–Tschechisch
ISBN 978-3-19-421577-1
© 2010 Hueber Verlag, Ismaning
Tut mir leid. Jetzt
J K L
popisovat předměty
Meine Hose
Meine Hose ist
blau/rot/... –
Der Pulli ist grün/…
Der Pulli
J K L
říct názor
Wie findest du
Ich finde
Wie findest du …? –
Ich finde … super. –
sehr schön, ganz nett –
gar nicht schön, doof
34
zde ohnout
ptát se a odpovídat
Wo sind denn
vyjmenovat oblečení
jeden a mnoho
Heft, Hefte –
Jacke, Jacken –
Farbstift, Farbstifte –
Kleid, Kleider –
Hose, Hosen –
T-Shirt, T-Shirts –
Pinsel, Pinsel –
Bluse, Blusen –
Pulli, Pullis –
Mütze, Mützen –
Hemd, Hemden –
Filzstift, Filzstifte –
Schal, Schals
35
Heft, Hefte
Hose,
Pulli,
J K L
© 2010 Hueber Verlag, Ismaning
Mantel,
ISBN 978-3-19-421577-1
Mantel – Rock –
Schal – Pulli –
Hemd – Kleid –
T-Shirt – Tuch –
Bluse – Hose –
Jacke – Mütze –
Schuhe – Stiefel –
Jeans – Handschuhe
J K L
Planetino 1 Glossar Deutsch–Tschechisch
Wo sind denn
meine …? – Hier. –
Hier sind sie doch. –
Ach,
da sind sie ja. –
Danke
J K L
#
zde ohnout
Planetino 1 / Lektion 17 – 20
To už umím
J K L
říct, co neumím
Ich kann
J K L
Ich kann nicht malen. –
Mein Malkasten ist
weg. –
Mein Pinsel ist kaputt.
reagovat
„ Mein Pulli ist weg und meine Schuhe auch.“
Planetino 1 Glossar Deutsch–Tschechisch
ISBN 978-3-19-421577-1
© 2010 Hueber Verlag, Ismaning
Das gibt´s
J K L
Das gibt’s doch nicht. –
Ach, da ist er/es/sie ja. –
Ach, da sind sie ja! –
Na also! – Ja klar.
popisovat předměty
lang –
lang – kurz –
dick – dünn –
groß – klein –
kaputt – ganz –
sauber – schmutzig –
alt – neu
36
zde ohnout
činnosti
Musik hören,
názvy hraček
Gameboy,
37
Planetino 1 Glossar Deutsch–Tschechisch
ISBN 978-3-19-421577-1
Gameboy – Teddybär –
Drachen – Ball –
CD-Player –
Lastwagen –
MP3-Player – Schiff –
Fahrrad – Spiel –
Springseil –
Skateboard – Auto –
Flugzeug – Handy –
Computerspiel –
Eisenbahn – Puppe –
Gitarre – Figuren –
Inlineskates – Karten –
Comics – Würfeln –
Fußball – Seilspringen –
Basketball – Memory®
J K L
© 2010 Hueber Verlag, Ismaning
Musik hören –
Skateboard fahren –
Gitarre spielen –
Tennis spielen –
fliegen – basteln
J K L

Podobné dokumenty