Návod k měřicímu přístroji TESA 3D MICROHITE

Komentáře

Transkript

Návod k měřicímu přístroji TESA 3D MICROHITE
OVMT
Návod k měřicímu přístroji
TESA 3D MICRO HITE
Ing. Zdeněk Ondříšek
Projekt č.: CZ.1.07/1.1.02/04.0004
OVMT – Odborné vzdělávání s moderní technikou
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky.
1
OVMT
Obsah 1. 0. 0 1. 0. 1 1. 1. 1 1. 1. 2 1. 1. 3 1. 1. 4 1. 1. 5 1. 1. 6 1. 1. 7 1. 2. 0 1. 2. 1 1. 2. 2 2. 0. 0 2. 1. 1 2. 1. 2 2. 1. 3 2. 1. 4 2. 1. 5 2. 1. 6 2. 1. 7 2. 1. 8 2. 1. 9 2. 1. 10 2. 1. 11 2. 1. 12 2. 1. 13 2. 1. 14 2. 1. 15 2. 2. 1 2. 2. 2 2. 2. 3 2. 2. 4 3. 0. 0 3. 1. 1 3. 1. 2 3. 1. 3 3. 1. 4 3. 1. 5 3. 1. 6 3. 1. 7 3. 1. 8 4. 0. 0 4. 1. 1 4. 1. 2 5. 0. 0 5. 1. 1 5. 1. 2 5. 1. 3 5. 1. 4 Pohyb v uživatelském rozhraní ........................................................................................... 4 Používání myši ................................................................................................................................ 4 Vzhled obrazovky ........................................................................................................................... 5 Možnosti výběru z hlavního menu .................................................................................................. 7 Oblast panelu nástrojů ..................................................................................................................... 9 Grafické okno ................................................................................................................................ 10 Stavová řádka ................................................................................................................................ 10 Popis dialogového panelu.............................................................................................................. 12 Přizpůsobení uživatelského rozhraní ............................................................................................. 21 Úpravy panelů nástrojů ................................................................................................................. 25 Úpravy klávesových zkratek ......................................................................................................... 28 Jak upravit písmo uživatelského rozhraní ..................................................................................... 30 Stručný průvodce návodem měření.................................................................................. 32 Krok 1: Vytvoření nového programu ............................................................................................ 34 Krok 2: Nastavení sondy ............................................................................................................... 34 Krok 3: Nastavení zobrazení ......................................................................................................... 36 Krok 4: Měření prvků .................................................................................................................... 37 Krok 5. Nastavení měřítka obrazu ................................................................................................. 38 Krok 6: Vytvoření vyrovnání ........................................................................................................ 39 Krok 7: Nastavení vašich preferencí ............................................................................................. 41 Krok 8: Přidání komentářů ............................................................................................................ 43 Krok 9: Měření dalších prvků ....................................................................................................... 43 Krok 10: Konstrukce prvků z existujících prvků........................................................................... 44 Krok 11: Výpočet rozměrů ............................................................................................................ 45 Krok 12: Označení položek, jež se mají vykonat .......................................................................... 46 Krok 13: Nastavení výstupního protokolu .................................................................................... 46 Krok 14: Provádění hotového programu ....................................................................................... 47 Krok 15: Tisk protokolu ................................................................................................................ 48 Měření prvků ................................................................................................................................. 49 Použití různých možností sondy.................................................................................................... 52 Grafické zobrazení součásti........................................................................................................... 54 Práce v manuálním nebo DCC módu ............................................................................................ 55 Použití základních souborových možností ....................................................................... 56 Vytváření nových programů .......................................................................................................... 56 Otevírání existujících programů .................................................................................................... 57 Ukládání programů........................................................................................................................ 58 Vykonávání souborových operací ................................................................................................. 59 Změna jazyka ................................................................................................................................ 62 Tisk z grafického okna .................................................................................................................. 62 Tisk z editačního okna................................................................................................................... 64 Uzavírání a opuštění programů ..................................................................................................... 68 Použití rozšířených souborových možností...................................................................... 69 Provádění programů ...................................................................................................................... 69 Použití dialogového panelu Execution Mode Options – Volby způsobu provádění ..................... 70 Nastavení vašich preferencí............................................................................................... 73 Výběr z možností nastavení PC-DMIS ......................................................................................... 73 Setup Options – Možnosti nastavení: karta Part/CMM – Součást/CMM ...................................... 85 Setup Options – Možnosti nastavení: karta Dimension – Rozměr ................................................ 87 Setup Options – Možnosti nastavení: karta Views – Vzhled ........................................................ 89 Projekt č.: CZ.1.07/1.1.02/04.0004
OVMT – Odborné vzdělávání s moderní technikou
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky.
2
OVMT
5. 1. 5 5. 2. 0 5. 2. 1 5. 2. 2 5. 2. 3 5. 2. 4 5. 2. 5 5. 2. 6 5. 2. 7 5. 2. 8 5. 2. 9 5. 2. 10 5. 3. 1 5. 4. 1 6. 0. 0 6. 1. 0 6. 2. 0 6. 2. 1 6. 2. 2 6. 3. 0 6. 4. 0 6. 5. 0 6. 6. 0 6. 7. 0 6. 8. 0 6. 9. 0 6. 9. 1 6. 10. 0 Setup Options – Možnosti nastavení: karta NC–100 Setup – Nastavení NC–100 ........................ 92 Úprava parametrů protokolu a posuvu .......................................................................................... 93 Parameter Settings – Nastavení parametrů: karta Dimension – Rozměr ....................................... 94 Parameter Settings – Nastavení parametru: karta Clear Plane – Obalová rovina .......................... 96 Parameter Settings – Nastavení parametru: karta Probing – Snímání ........................................... 98 Parameter Settings – Nastavení parametru: karta Motion – Pohyb ............................................... 99 Parameter Settings – Nastavení parametru: karta Rotate Table – Otočný stůl ............................ 102 Parameter Settings – Nastavení parametru: karta Optional Motion – Volitelný pohyb .............. 103 Parameter Settings – Nastavení parametru: karta Optional Probe – Volby sondy ...................... 104 Parameter Settings – nastavení parametru: karta Volby snímání sondy ...................................... 108 Parameter Settings – Nastavení parametru: karta NC–100 Parameters – Parametry NC–100 .... 110 Parameter Settings – Nastavení parametru: karta I/O Channels – I/O kanály ............................. 112 Natažení aktivní sondy ................................................................................................................ 122 Nastavení CMM rozhraní ............................................................................................................ 122 Editování programu......................................................................................................... 123 Používání standardních editovacích příkazů ............................................................................... 123 Editování předloh prvků .............................................................................................................. 125 Pattern – Předloha ....................................................................................................................... 125 Paste with Pattern – Vložit s předlohou ...................................................................................... 127 Vyhledání a nahrazení textu ........................................................................................................ 128 Skok na zadaná čísla řádků ......................................................................................................... 130 Přepsání odhadu prvku ................................................................................................................ 131 Označení příkazů k provedení ..................................................................................................... 131 Vytvoření a provedení označených sad ....................................................................................... 133 Používání záložek........................................................................................................................ 137 Používání bodu přerušení ............................................................................................................ 138 Změna písma a barev................................................................................................................... 139 Editování externích objektů......................................................................................................... 139 Projekt č.: CZ.1.07/1.1.02/04.0004
OVMT – Odborné vzdělávání s moderní technikou
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky.
3
OVMT
1. 0. 0 Pohyb v uživatelském rozhraní Tento oddíl poskytuje úvod k práci s PC-DMIS pro Windows.
Dokumentuje základní úkony vyžadované pro obsluhu software. Slouží k plnému osvojení
kapacit PC-DMIS, aby se programování v tomto software stalo tak snadným. Každé téma
v následujícím seznamu ilustruje specifický prvek rozhraní.
Tato kapitola popisuje:
 Vzhled obrazovky
 Hlavní menu
 Oblast panelu nástrojů
 Grafické okno
 Stavová řádka
 Popis dialogového panelu
 Přizpůsobení uživatelského rozhraní
1. 0. 1
Používání myši
Myš je jednoduchým prostředkem pro:
• Výběr hodnoty
• Výběr příkazu
• K pohybování obrazem nebo jeho
výběru v grafickém okně
Projekt č.: CZ.1.07/1.1.02/04.0004
OVMT – Odborné vzdělávání s moderní technikou
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky.
4
OVMT
Myš při přesunování a označování
Ukazatel myši přemisťujeme po pracovní ploše pohybováním myší ve směru, kterým se má
ukazatel myši pohybovat. Použijte myš pro přesunutí ukazatele myši do konkrétního místa na
obrazovce nebo k ukázání něčeho na obrazovce.
Kliknutí tlačítkem/tlačítky myši
V celém tomto návodu se používá spojení „klikněte tlačítkem myši“. Tím se rozumí stisknutí
a okamžité uvolnění tlačítka myši. Například, pokud je vám řečeno, že máte kliknout na
položku menu, použijte myš k přesunu ukazatele myši (ve tvaru šipky) na požadovanou
položku menu, poté stiskněte a rychle uvolněte levé tlačítko myši. Většina voleb se aktivuje
kliknutím levým tlačítkem myši. Obecně, pokud je pokyn „kliknout“ na položku (aniž by bylo
uvedeno kterým tlačítkem), předpokládá se použití levého tlačítka, pokud není výslovně
uvedeno jinak.
1. 1. 1
Vzhled obrazovky
PC-DMIS uživateli nabízí ucelený vzhled obrazovky.
Obrazovka je rozdělena do několika oddělených oblastí, z nichž každá plní specifickou funkci
nebo poskytuje potřebné informace. Krátký popis každé oblasti obrazovky naleznete níže.
1. Title Bar – Titulní lišta
Zobrazuje název aktuální programu. Obsahuje rovněž tlačítka pro maximalizaci a
minimalizaci okna.
2. Menu Bar – Hlavní menu
Obsahuje výběr menu dostupný z hlavní aplikace PCDLRN.
3. Oblast Toolbar – Panel nástrojů
Obsahuje panely nástrojů s často používanými příkazy. Tyto panely nástrojů jsou snadno
přístupné pravým kliknutím na oblast panelu nástrojů. Viz „Oblast panelu nástrojů“.
Projekt č.: CZ.1.07/1.1.02/04.0004
OVMT – Odborné vzdělávání s moderní technikou
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky.
5
OVMT
4. Grafické okno (viz také kap. „Grafické Okno“)
Obsahuje grafická zpodobnění součásti (obrázek ukazuje horní zobrazení). Velikost této
oblasti zůstává neměnná. Nicméně se dá zobrazovací oblast rozdělit až na čtyři různé
pohledy na součást.
5. Dialogové panely (viz také kap. „Popis dialogového panelu“)
Jsou hlavními prostředky komunikace mezi PC-DMIS a uživatelem. Dostupné prvky se
objevují v dialogovém panelu, a tudy se zadává i většina vstupních dat.
6. Editační okno (viz také kap. „Editování programu“ a „Použití editovacího okna“)
Zobrazuje program. Toto okno vám umožňuje přístup ke specifickým příkazům programu
a provádění změn podle individuálních požadavků.
7. Stavová řádka
Zobrazuje informace důležité pro aktuální operaci (například: kalibrační data aktuální
sondy, standardní odchylka posledního měřeného prvku) a počet dotyků. Obsahuje také
panel hlášení, který zobrazuje informace vztahující se k probíhající operaci.
Projekt č.: CZ.1.07/1.1.02/04.0004
OVMT – Odborné vzdělávání s moderní technikou
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky.
6
OVMT
1. 1. 2
Možnosti výběru z hlavního menu
PC-DMIS vám umožňuje výběr možností z hlavního menu s použitím myši nebo klávesnice.
Možnosti výběru z hlavního menu myší
Pro otevření menu a procházení položek pomocí myši:
1. Přesuňte ukazatel na požadované jméno v menu.
2. Klikněte levým tlačítkem myši.
Výběr položek z hlavního menu klávesnicí
Pro otevření menu a procházení položek pomocí klávesnice, stiskněte klávesu ALT a poté
písmeno podtržené v názvu menu, které chcete otevřít.
Například, pro otevření nabídky menu Dimension – Rozměr s použitím klávesnice, stiskněte
ALT a D (podtržené písmeno ve slově DIMENSION). Podobným způsobem mohou být
vybrány položky menu. Jednoduše stiskněte podtržené písmeno odpovídající položce (jako
pro Cut – Vyjmout stiskněte klávesu T). (další informace viz „Volby“ níže)
Menu mohou být také otevírána s použitím směrových kláves.
K tomu je třeba:
1. Stiskněte klávesu ALT pro přepnutí do hlavního menu.
2. Použijte směrové klávesy Doleva/Doprava k přesunu na požadované menu.
3. Použijte směrové klávesy Nahoru/Dolů pro výběr položky.
4. Když je požadovaná položka zvýrazněna, stiskněte klávesu ENTER.
Mnoha položkám byla rovněž přiřazena klávesová zkratka. Klávesová zkratka je zobrazena
vpravo vedle příkazu nebo položky.
Pokud za jménem volby následují tečky, výběr položky otevře dialogový panel. Například
File – Soubor | Open… – Otevřít... vám zpřístupní dialogový panel Open File –
Otevřít soubor. Dialogové panely zobrazují rozličné volby, panely a tlačítka (nazývané
kontrolní prvky), pro označení příkazů, jež má PC-DMIS provést. Někdy dialogový panel
ukáže již vybrané, předvolené nastavení, které, pokud vyhovuje, můžete ponechat tak jak je.
Obecně, jakmile nastavíte všechny kontrolní prvky v dialogovém panelu, klikněte na tlačítko
Projekt č.: CZ.1.07/1.1.02/04.0004
OVMT – Odborné vzdělávání s moderní technikou
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky.
7
OVMT
OK pro provedení příkazu. Ke zrušení příkazu a uzavření dialogového panelu, klikněte na
tlačítko Cancel – Zrušit.
Hlavní menu
Pokud pro otevření menu a procházení položkami chcete použít klávesnice, stiskněte klávesu
ALT a poté podtržené písmeno ve jménu toho menu, které se má otevřít. (Také se dá použít
myš, jak je popsáno ve „Výběr položky hlavního menu myší“)
File – Soubor
Menu File – Soubor vám umožňuje otevírat, ukládat, tisknout soubory, zpřístupnit editační
okno, spouštět programy v prováděcím módu a uzavřít aktuální programy. Pro další
informace viz kapitoly „Použití základních souborových možností“ a „Použití rozšířených
souborových možností“.
Edit – Editovat
Menu Edit – Editovat vám umožňuje editovat preference vašich programů, váš program nebo
displej CAD.
• Doplňující informace k editování vašich preferencí jsou v kapitole „Nastavení vašich
preferencí“.
• Doplňující informace k editování vašeho programu v editačním okně najdete v kapitolách
„Editování programu“ a „Použití editovacího okna“.
• Doplňující informace o editování displeje výkresu CAD, viz sekci „Editování displeje
CAD“.
View – Zobrazit
Menu zobrazení vám umožňuje zpřístupnit všechna okna, editory, a panely nástrojů dostupné
PC-DMIS. Další informace viz kapitola „Používání jiných oken a editorů“.
Projekt č.: CZ.1.07/1.1.02/04.0004
OVMT – Odborné vzdělávání s moderní technikou
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky.
8
OVMT
Insert – Vložit
Mnoho programových příkazů je dostupných z menu Insert – Vložit.
Většina kapitol obsažených v tomto manuálu se váže na položky a submenu zobrazených
v tomto menu.
Operation – Operace
Položky menu Operation – Operace jsou popisovány v různých tématech dokumentace.
Window – Okno
Menu Window – Okno vám umožňuje používat zobrazit všechny otevřené programy. Viz
kapitola „Pohyb a zobrazení ve více oknech“.
Help – Nápověda
Menu Help – Nápověda poskytuje informace o příkazech PC-DMIS, dialogových panelech,
zprávách a klávesách.
Pro aktivování on-line nápovědy PC-DMIS, vyberte jakoukoli z položek v menu Nápověda a
stiskněte pokaždé F1. PC-DMIS spustí soubor on-line nápovědy PC-DMIS.
1. 1. 3
Oblast panelu nástrojů
PC-DMIS 3.2 a vyšší vám nabízejí spoustu panelů nástrojů obsahujících často používané
příkazy. Tyto panely nástrojů jsou dostupné následujícími dvěma způsoby.
1. Pokud pro otevření menu a procházení položkami chcete použít klávesnice, stiskněte
softklávesu Vyberte submenu. Vyberte submenu Toolbars – Panely nástrojů a vybírejte z
nabídnutého menu panel nástrojů (kapitola přílohy „Použití mapy cest“ poskytuje pokyny
ohledně přístupu ke všem dialogovým panelům a volbám menu).
2. Klikněte pravým tlačítkem myši na oblast Toolbar – Panel nástrojů PC-DMIS a vyberte
panel nástrojů z nabídnutého kontextové menu.
Jakmile už v oblasti panelu nástrojů máte panel nástrojů, můžete jej snadno přesunout tak, že
nejprve kliknete do prostoru mezi levou a pravou hranou a tlačítkem, a poté tažením panelu
nástrojů na jiné místo.
Projekt č.: CZ.1.07/1.1.02/04.0004
OVMT – Odborné vzdělávání s moderní technikou
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky.
9
OVMT
1. 1. 4
Grafické okno
Grafické okno přirozeně zobrazuje grafiku.
• Zobrazuje ve více pohledech grafické spodobnění importované součásti CAD.
• Zobrazuje naměřené, automatické, a konstruované prvky a jejich návěští s číslem (ID).
• Zobrazuje skeny, rozměry, textové panely.
Grafické okno je integrální součástí PC-DMIS.
1. 1. 5
Stavová řádka
Stavová řádka zobrazuje následující:
Panel hlášení
Panel zcela vlevo zobrazuje instrukce a jiné informace týkající se aktuálního postupu nebo
příkazu.
Projekt č.: CZ.1.07/1.1.02/04.0004
OVMT – Odborné vzdělávání s moderní technikou
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky.
10
OVMT
Panely X, Y, a Z
Panely X, Y, a Z ukazují pozici X, Y, a Z sondy. Kliknutí na kteroukoli z těchto tří souřadnic
zobrazených ve stavové řádce způsobí, že se otevře dialogový panel Auto Move Point –
Automatický přesun bodu. (Viz „Vložení přesunu bodu" v kapitole „Vkládání příkazů
přesunu“ pro dodatečné informace týkající se DCC přesunu bodu.)
W
Toto zobrazuje úhel otočného stolu.
SD
Toto zobrazuje standardní odchylku poledního proměřeného prvku.
Počet dotyků
Toto ukazuje počet právě snímaných dotyků.
IN/MM
Toto ukazuje aktuální jednotky měření používané programem (palce, mm).
INS/OVR
Tento panel zobrazuje aktuální editační funkci protokolu editování. Zobrazí INS (vlož text na
místě kurzoru) nebo OVR (přepiš každý text vybraný kurzorem).
Line – Řádek
Tento panel zobrazuje číslo udávající aktuální řádek editačního protokolu, v němž se nachází
kurzor.
Col – Sloupec
Číslo v tomto panelu uvádí sloupec editačního protokolu, v němž je právě kurzor.
Projekt č.: CZ.1.07/1.1.02/04.0004
OVMT – Odborné vzdělávání s moderní technikou
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky.
11
OVMT
1. 1. 6
Popis dialogového panelu
Dialogový panel nabízí různé panely a tlačítka (nazývané kontrolní prvky) které mohou být
vybrány, aby zadaly PC-DMIS jak provádět příkaz. Někdy je v dialogovém panelu již
vybráno předvolené nastavení, a pokud vyhovuje, může být ponecháno tak jak je. Poté co
byly veškeré kontrolní prvky dialogového panelu nastaveny, vyberte OK pro provedení
příkazu. Ke zrušení příkazu a uzavření dialogového panelu, klikněte na tlačítko Cancel –
Zrušit.
Projekt č.: CZ.1.07/1.1.02/04.0004
OVMT – Odborné vzdělávání s moderní technikou
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky.
12
OVMT
Projekt č.: CZ.1.07/1.1.02/04.0004
OVMT – Odborné vzdělávání s moderní technikou
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky.
13
OVMT
Editační panel
Editační panel vám umožňuje zadat požadovanou hodnotu nebo název. V tomto manuálu,
editovací panely jsou jednoduše nazývány pouze „panely“. Uvádíme nyní seznam editačních
panelů, vyskytujících se v mnoha dialogových panelech PC-DMIS:
ID= [Prvek]
Tento panel ukazuje číslo (ID) prvku nebo rozměru pro prvky nebo rozměry, které se mají
vytvořit.
Pro změnu ID:
1. Vyberte předchozí ID.
2. Zadejte nové ID.
3. Stiskněte klávesu TAB.
Pro číslo (ID) rozměru:
• Můžete změnit pouze číselnou část ID a obnovit čítač rozměrů na požadovaný počet.
• Můžete změnit textovou část ID a nastavit ji jako předvolený text pro následující
rozměry
Search ID – Hledat ID
Do panelu Search ID – Hledat ID můžete zadat ID prvku (nebo rozměru) který bude použit v
aktuální operaci. Tento panel můžete použít k vyhledávání s použitím volby zástupných
znaků. ID prvku nebo rozměru bude zvýrazněno na příslušném Feature List – Seznam
prvků (nebo Dimension List – Seznam rozměru).
Projekt č.: CZ.1.07/1.1.02/04.0004
OVMT – Odborné vzdělávání s moderní technikou
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky.
14
OVMT
Select Last # – Vybrat počet posledních
V panelu Select Last # – Vybrat počet posledních můžete vybrat poslední z jistého počtu
prvků (nebo rozměrů). Například, pokud jste chtěli vybrat poslední čtyři prvky, jež byly
vytvořeny, jednoduše vložte 4 a stiskněte klávesu TAB. PC-DMIS zvýrazní vybrané prvky
v panelu Feature List – Seznam prvků.
Seznamový panel:
Seznamový panel je podobný editačnímu panelu, avšak nemůžete měnit hodnoty v seznamu.
V tomto manuálu zpravidla místo seznamový panel píšeme „seznam“ nebo „panel“. Seznamy,
které najdete v mnoha dialogových panelech PC-DMIS jsou vyjmenovány zde:
Panel Feature List – Seznam prvků
Panel Feature List – Seznam prvků obsahuje seznam
dostupných prvků v programu. PC-DMIS používá vybrané
prvky pro zadání vyrovnání, konstrukci nových prvků,
vytvoření rozměrů, a jiné podobné úlohy. Výběr prvků
provedete podle postupu uvedeného v tématu „Výběr prvků
s použitím grafického okna“ v kapitole „Editování displeje
CAD“.
Výběr vybraných (zvýrazněných) prvků může být zrušen s
použitím tlačítek Clear – Smazat nebo Clear List – Smazat seznam.
Pokud připojujete externí program (viz „Připojení externího programu“ v kapitole „Přidání
externích prvků“), PC-DMIS také vypíše proměnnou (nebo ukazatel) použitý jako reference
na připojený program. Znaménko (+) se objeví vlevo od ukazatele. Kliknutím na toto
znaménko plus otevře nebo zavře zobrazení všech prvků v připojeném programu.
Projekt č.: CZ.1.07/1.1.02/04.0004
OVMT – Odborné vzdělávání s moderní technikou
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky.
15
OVMT
Panel Dimension List – Seznam rozměru
Panel Dimension List – Seznam rozměru obsahuje výčet všech
rozměrů, jež byly programem vytvořeny. Můžete snadno vybrat
rozměr/rozměry, které chcete editovat. Nebo analyzovat jednoduše
výběrem požadovaného rozměru/rozměrů v seznamovém panelu a
výběrem požadovaných změn nebo voleb v přidruženém dialogovém
panelu.
Panel s výsuvným seznamem
Panel výsuvného (roletového) seznamu funguje podobně jako menu. Klikněte na ikonu s
roletovou šipkou
napravo od aktuálního výběru, nebo stiskněte na klávesnici postupně
klávesy ALT a šipka–Nahoru nebo šipka–Dolů. Také stisknutí F4 zobrazí dostupné volby.
Pro zavření seznamu stiskněte klávesu/klávesy znovu. Pro aktuální výběr je panel zvýrazněn.
Příkazová tlačítka
Příkazová tlačítka spouštějí akci. Příkazová tlačítka vyskytující se ve většině dialogových
panelů PC-DMIS jsou tato:
Apply – Použít
Tlačítko Apply – Použít použije vaše volby z dialogového panelu, ale dialogový panel
ponechá otevřený pro další změny.
OK
Tlačítko OK uloží a použije změny a uzavře dialogový panel. U některých dialogových
panelů, kliknutí na tlačítko OK vloží příkazy do editačního okna.
Projekt č.: CZ.1.07/1.1.02/04.0004
OVMT – Odborné vzdělávání s moderní technikou
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky.
16
OVMT
Cancel – Zrušit
Tlačítko Cancel – Zrušit pomine, ignoruje všechny změny a uzavře dialogový panel.
Delete – Vymazat
Tlačítko Delete – Vymazat odebírá položky (jako vytvořené prvky, rozměry, soubory sondy,
informace k vyrovnání apod.) z některých seznamových panelů.
V dialogovém panelu Delete CAD – Vymazat CAD, příkazové tlačítko Delete – Vymazat
odstraní vybrané nominální prvky.
Last – Poslední
Tlačítko Last – Poslední vybere poslední položku v přidruženém seznamovém panelu.
Last Two – Poslední dva
Tlačítko Last Two – Poslední dva vybere poslední dvě položky v přidruženém seznamovém
panelu.
Select All – Vybrat vše
Tlačítko Select All – Vybrat vše vybere všechny položky v přidruženém seznamovém
panelu.
Default – Předvolba
Tlačítko Default – Předvolba vám umožňuje aktualizovat předvolené nastavení některých
parametrů. Když je vytvořen nový program, bude odrážet všechny změny uložené jako
předvolby.
Předvolené hodnoty jsou uchovávány v systémových registrech. Tyto parametry mohou být
aktualizovány přes příslušný dialogový panel nebo přímo editováním registrů použitím
PC-DMIS Settings Editor – Editor nastavení PC-DMIS.
Projekt č.: CZ.1.07/1.1.02/04.0004
OVMT – Odborné vzdělávání s moderní technikou
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky.
17
OVMT
• Pokud je vybráno tlačítko OK (aniž bylo stisknuto tlačítko Default – Předvolba),
budou zvolené parametry použity v aktivním programu a nezmění údaje v registrech.
• Když změníte jakýkoli parametr a stisknete tlačítko Default – Předvolba, PC-DMIS
zaktualizuje údaje v registrech, a nastaví nové předvolby stávajících vstupů.
Tlačítko Default – Předvolba vám umožňuje uchovat a použít nové předvolené hodnoty pro
nové programy, které budou teprve vytvořeny.
Recall – Vyvolat
Tlačítko Recall – Vyvolat vám umožňuje vyvolat zpět počáteční tovární nastavení tehdy,
když byly počáteční hodnoty změněny kliknutím na tlačítko Default – Předvolba. V tomto
případě, PC-DMIS vrátí do registrů rezervní údaje.
Create – Vytvořit
Tlačítko Create – Vytvořit aplikuje změny provedené v některých dialogových panelech a
vytvoří konstruované prvky, rozměry, Automatické prvky, skeny atd. a umístí vytvořené
položky do editačního okna a grafického okna.
Tlačítko Create – Vytvořit neuzavře dialogový panel. Dialogový panel se zavře pouze
kliknutím na tlačítko Close – Zavřít.
Close – Zavřít
Tlačítko Close – Zavřít zavře dialogový panel. U některých dialogových panelů (kde může
být žádoucí provádět další volby) pouhé stisknutí tlačítka OK, Apply – Použít, nebo Create
– Vytvořit dialogový panel automaticky nezavírá.
Clear – Smazat
Příkazové tlačítko Clear – Smazat vám umožňuje vymazat zvýraznění jakékoli vybrané
položky položka v seznamových panelech. V některých případech, tlačítko Clear – Smazat
úplně odstraní položky z některých seznamových panelů (jako jsou AB polohy v panelu New
Angles List – Seznam nových úhlů).
Projekt č.: CZ.1.07/1.1.02/04.0004
OVMT – Odborné vzdělávání s moderní technikou
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky.
18
OVMT
V některých dialogových panelech a záložkách, tlačítko Clear – Smazat vymaže všechny
hodnoty, jež byly vloženy nebo změněny předtím než bylo kliknuto na tlačítka Apply –
Použít nebo OK a obnoví „zabudované“ hodnoty vyskytující se v PC-DMIS. Pokud jste pro
uložení předvolených hodnot použili tlačítko Default – Předvolba, PC-DMIS obnoví tyto
hodnoty.
Undo – Zpět
Tlačítko Undo – Zpět vrátí zpět změny provedené tlačítkem Apply – Použít (nebo tlačítkem
Generate – Generovat ve skenech DDC). Nemůže zvrátit provedené změny, jakmile jednou
bylo kliknuto na tlačítko OK.
Help – Nápověda
Tlačítko Help – Nápověda otevírá téma on-line nápovědy přidružené k aktuálnímu
dialogovému panelu.
Zatržítka
Klikněte na zatržítka pro změnu volby na nastaveno nebo zrušeno. Volba je pokládána za
nastavenou, pokud se v panelu objeví znak zatržení. Můžete zaškrtnout i vícero zatržítek.
Tlačítkové přepínače
Oblast obsahující přepínače zobrazuje dostupné výběry dialogových panelů. Přepínejte mezi
nabízenými alternativami kliknutím na požadované tlačítko. Když je volba vybrána, vlevo od
vybrané položky se objeví černý bod a u všech ostatních položek je vymazán. V přepínači
tedy můžete vybrat jen jednu možnost.
Karty dialogového panelu
Některé dialogové panely obsahují záložky. Tyto záložky fungují, jako identifikační štítek
podobně je tomu u jmen spisů v kartotéční skříni. Jednoduše klikněte na kartu pro vyzvednutí
požadovaného okna nebo možnosti do čela ostatních záložek. Tím jsou zobrazeny všechny
možnosti nebo příkazy přidružené k této záložce.
Projekt č.: CZ.1.07/1.1.02/04.0004
OVMT – Odborné vzdělávání s moderní technikou
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky.
19
OVMT
Zpřístupnění dialogových panelů
Ke zpřístupnění možností v dialogovém panelu můžete použít myš nebo klávesnici. Ke
zpřístupnění voleb za použití myši, jednoduše ukažte na požadovanou možnost a klikněte.
Klávesnice nabízí různé cesty k pohybu mezi dostupnými možnostmi.
Pohybování dialogovými panely
Pro řízení umístění okna a dialogového panelu v grafickém okně lze použít myš.
Jak přesunout dialogový panel nebo okno:
1. Umístěte ukazatel myši na titul.
2. Přidržte stisknuté levé tlačítko myši.
3. Táhněte dialog nebo okno tam, kde ho chcete mít v grafickém okně.
4. Uvolněte tlačítko myši.
PC-DMIS překreslí dialogový panel nebo okno v jeho nové poloze.
Rolování editačního okna
Editační okno má rolovací lišty pro zobrazení dalších dat v okně.
Pro rolování:
1. Umístěte ukazatel myši na jednu z rolovacích šipek.
2. Klikněte nebo přidržte levé tlačítko myši.
PC-DMIS bude rolovat text ve směru určeném rolovací šipkou. Například, pro rolování dolů,
vyberte ukazatelem rolovací šipku ukazující dolů a klikněte na levé tlačítko myši.
Projekt č.: CZ.1.07/1.1.02/04.0004
OVMT – Odborné vzdělávání s moderní technikou
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky.
20
OVMT
1. 1. 7
Přizpůsobení uživatelského rozhraní
Ve verzi 3.5 bylo vylepšeno uživatelské rozhraní používané v předchozích verzích s lépe
organizovaným přístupem k různým dostupným možnostem. Navíc, můžete nyní upravovat
toto uživatelské rozhraní tak aby vyhovělo vašim specifickým potřebám.
Nyní můžete snadno předělat menu, přidat do menu vaše vlastní programy, nebo jednoduše
vytvořit nová menu a volby dohromady. PC-DMIS vám také umožňuje linkovat příkazy
vlastní PC-DMIS a zákaznické příkazy do panelů nástrojů. Návod pro upravování
uživatelského rozhraní je dán v následujících tématech:

Obnovení předvoleného uživatelského rozhraní
 Přizpůsobení menu
 Přizpůsobení panelů nástrojů
 Úpravy klávesových zkratek
Obnovení předvoleného uživatelského rozhraní
Pokud potřebujete obnovit vzhled PC-DMIS podle předvoleného uživatelského rozhraní
dodaného s touto verzí PC-DMIS, postupujte takto:
1. Zavřete PC-DMIS.
2. Přesuňte se do adresáře, kde jste instalovali PC-DMIS.
3. Vymažte soubor s názvem pcdlrn.mnu.
4. Restartujte PC-DMIS. Ten nadále bude používat předvolené uživatelské rozhraní.
Přizpůsobení menu
Jak upravovat jednotlivá menu v hlavním menu (tj. položek na liště menu):
1. Otevřete dialogový panel Customize – Upravit.
2. Vyberte kartu Menu.
Projekt č.: CZ.1.07/1.1.02/04.0004
OVMT – Odborné vzdělávání s moderní technikou
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky.
21
OVMT
Můžete použít tuto kartu k přidání nových položek menu, k přesunu existujících položek
menu, nebo úplnému odstranění položek menu z hlavního menu.
Jak přesouvat položku menu
Pro přesun položky menu na nové místo v hlavním menu:
1. Otevřete dialogový panel Customize – Upravit a vyberte kartu Menu, najděte položku
menu, kterou chcete přesunout přímo na lištu menu.
2. Vyberte požadovanou položku menu.
3. Přetáhněte ji do nové pozice. Když položku táhnete přes strukturu menu, objeví se malá
červená šipka
ukazující, kam bude položka přidána.
4. Uvolněte tlačítko myši, a položka menu je zkopírována z její výchozí polohy do nové
polohy.
5. Klikněte OK k odsouhlasení vašich změn a zavřete dialogový panel Customize – Upravit.
Jak odstranit položku menu
Pro úplné odstranění položky menu z lišty menu:
1. Při otevřeném dialogovém panelu Customize – Upravit a vybrané záložce Menu, Přesuňte
se na položku menu položka, kterou chcete odstranit.
Projekt č.: CZ.1.07/1.1.02/04.0004
OVMT – Odborné vzdělávání s moderní technikou
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky.
22
OVMT
2. Vyberte požadovanou položku menu.
3. Odtáhněte ji pryč z oblasti hlavního menu.
4. Uvolněte tlačítko myši, a položka menu je odstraněna z menu.
5. Klikněte OK k odsouhlasení vašich změn a zavřete dialogový panel Customize – Upravit.
Jak editovat stávající položku menu
Můžete editovat stávající položky menu, včetně jmen položek, popisů a tooltipů (tooltip–
nápověda jednou větou, která se objeví, když se ukazatel myši pozdrží nad kontrolním
prvkem). K tomu je třeba:
1. Otevřete dialogový panel Customize – Upravit..
2. Při otevřením dialogovém panelu, klikněte na lištu menu PC-DMIS.
3. Vyberte menu a poté klikněte pravým tlačítkem na položku menu. Objeví se dialogový
panel Edit Menu Item – Editování položky menu.
Dialogový panel editování položky menu
4. Upravte položku menu za použití tohoto dialogového panelu a poté klikněte na OK.
5. Klikněte na OK v dialogovém panelu Customize – Upravit.
6. Zkontrolujte vámi provedené změny.
Jak přidat novou položku menu
Můžete vytvořit vaši vlastní položku menu a přiřadit jí externí program nebo dávkový soubor.
K tomu je třeba:
1. Otevřete dialogový panel Customize – Upravit, a vybrat kartu Menu.
2. V seznamu na záložce, klikněte na znaménko plus za Menu Items – Položky menu.
Vysune se seznam a ukáže všechna menu.
Projekt č.: CZ.1.07/1.1.02/04.0004
OVMT – Odborné vzdělávání s moderní technikou
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky.
23
OVMT
3. Klikněte na znaménko plus u menu, do něhož budete vkládat vaši uživatelskou položku
menu, a klikněte na položku menu v tomto menu.
4. Klikněte na tlačítko Create Item – Vytvořit položku. Objeví se dialogový panel Custom
Wizard / Script / Tool – Zákaznický průvodce / Skriptování / Nástroj.
5. Klikněte na tlačítko '...'. Objeví se dialogový panel Open – Otevřít.
6. Ze seznamu Files of Type – Soubory typu, vyberte typ souboru, který chcete přidat.
7. Přesuňte se do adresáře obsahujícího zákaznickou aplikaci, dávkový soubor, BASIC skript,
soubor makra, atd.
8. Vyberte soubor, jež má být vložen, a klikněte na Open – Otevřít. Dialogový panel Open –
Otevřít se uzavře a dialogový panel Custom Wizard / Script / Tool – Zákaznický
průvodce / Skriptování / Nástroj zobrazuje implicitní informace přidružené k vámi
určenému zákaznickému programu.
Command File – Příkazový soubor
Tento panel zobrazuje přístupovou cestu k příkazu.
Menu Text – Text MenuT
Tento panel vám umožňuje zadat jméno, které bude použito pro tuto položku menu.
Help Desc – Popisná nápověda
Tento panel vám umožňuje vložit text tooltipu, který bude zobrazován s touto položkou
menu.
Change Icon – Změnit ikonu
Toto tlačítko vám umožňuje změnit ikony, zobrazené s touto položkou menu.
9. Proveďte jakékoli další úpravy v tomto dialogovém panelu.
10. Klikněte na OK k potvrzení vašich změn a zavřete dialogový panel Customize – Upravit.
Projekt č.: CZ.1.07/1.1.02/04.0004
OVMT – Odborné vzdělávání s moderní technikou
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky.
24
OVMT
1. 2. 0
Úpravy panelů nástrojů
Pro úpravu panelů nástrojů, které se objeví v menu panel nástrojů:
1. Otevřete dialogový panel Customize – Upravit (kapitola přílohy „Použití mapy cest„
poskytuje pokyny ohledně přístupu ke všem dialogovým panelům a volbám menu).
2. Vyberte kartu Toolbars – Panely nástrojů.
Tuto záložku můžete použít k přidání nových panelů nástrojů a nových ikon panelů nástrojů,
přesunům uživatelských panelů nástrojů, přesunům ikon panelů nástrojů a změně pořadí ikon
panelu nástrojů na existujících panelech nástrojů.
Jak upravit existující panel nástrojů
Následující tabulka ukazuje, jak používat kartu Toolbar – Panel nástrojů dialogového
panelu Customize – Upravit k úpravě existujících panelů nástrojů.
Požadovaná úprava
Postup
Přidání položky menu do
1. Vyberte panel nástrojů v Toolbar Definition List –
panelu nástrojů.
Seznam definice panelu nástrojů.
2. Najděte položku, kterou chcete přidat do seznamu
Available Items – Dostupné položky.
3. Vyberte ji, a stiskněte tlačítko Add → – Přidat→
Položka se objeví v požadovaném panelu nástrojů.
Projekt č.: CZ.1.07/1.1.02/04.0004
OVMT – Odborné vzdělávání s moderní technikou
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky.
25
OVMT
4. Klikněte na Apply – Použít a poté na OK k potvrzení
vašich změn.
Odebrání ikony z panelu
1. Vyberte panel nástrojů ze seznamu Toolbar Definition
nástrojů.
– Definice panelu nástrojů.
2. Najděte položku, jež se má odstranit v seznamu (pravá
strana dialogu).
3. Vyberte ji a stiskněte tlačítko ←Remove – ← Odebrat.
4. Klikněte na Apply – Použít a poté na OK k potvrzení
vašich změn.
Zrušení všech změn.
Klikněte na tlačítko Reset – Obnovit. Pokud nebylo
kliknuto na tlačítka OK nebo Apply – Použít, panel
nástrojů se vrátí do svého předchozího stavu.
Odstranění všech úprav panelů
Klikněte na tlačítko Default – Předvolba.
nástrojů a obnovení rozvržení
dodaného s touto verzí.
Vytvoření nové položky panelu
Klikněte na New – Nový. Objeví se dialogový panel
nástrojů.
Custom Wizard / Script / Tool – Zákaznický průvodce
/ Skriptování / Nástroj. Vyberte položku, kterou chcete
přidat. V tomto manuálu byl vlastní proces přidání
položky popsán výše v tématu „Jak přidat novou položku
do menu“.
Změna uspořádání položek na
1. Vyberte panel nástrojů ze seznamu Toolbar Definition
panelu nástrojů.
– Definice panelu nástrojů.
2. Vyberte položku, kterou chcete přemístit.
3. Klikněte na tato tlačítka šipka–
Dolů
Nahoru nebo šipka–
podle toho, zda chcete položku posouvat nahoru
nebo dolů mezi ostatními ikonami panelu nástrojů v
seznamu.
Přejmenování panelu nástrojů
1. Vyberte panel nástrojů ze seznamu Toolbar Definition
– Definice panelu nástrojů.
2. Klikněte na Rename – Přejmenovat. Objeví se panel
Projekt č.: CZ.1.07/1.1.02/04.0004
OVMT – Odborné vzdělávání s moderní technikou
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky.
26
OVMT
New Toobar Name – Jméno nového panelu nástrojů.
3. Zadejte do políčka jméno a klikněte OK.
PC-DMIS také nabízí jinou cestu k uspořádání nebo mazání položek z jakéhokoli
zákaznického panelu nástrojů průběžně. Používá se k tomu klávesa SHIFT. Viz následující:
Pro vymazání nebo uspořádání ikon panelů nástrojů:
1. Stiskněte a přidržte klávesu SHIFT.
2. Klikněte a podržte myš na ikoně ikona. Ikona se stane přesunutelnou.
3. Při uspořádávání ikon, přetáhněte je na nové místo v panelu nástrojů.
4. Při odstraňování ikony, přetáhněte ji mimo hranice panelu nástrojů.
5. Uvolněte tlačítko myši. Změna je provedena.
Jak přidat oddělovač:
1. Stiskněte a přidržte klávesu SHIFT.
2. Klikněte a přidržte myš na ikoně. Ikona se stane pohyblivou.
3. Táhněte ji o malou vzdálenost doprava (ne natolik aby došlo ke změně její pozice).
4. Uvolněte tlačítko myši. Oddělovač se objeví vlevo od ní.
Jak vymazat oddělovač:
1. Stiskněte a přidržte klávesu SHIFT.
2. Klikněte a přidržte myš na ikoně vpravo od oddělovače. Ikona se stane pohyblivou.
3. Přetáhněte ji nad oddělovač po její levé straně.
4. Uvolněte tlačítko myši.
Jak vytvořit zákaznický panel nástrojů
1. Otevřete dialogový panel Customize – Upravit a vyberte kartu Toolbars – Panely
nástrojů.
2. Klikněte na New – Nový a vyberte Toolbar – Panel nástrojů. Otevře se zadávací panel,
požadující jméno panelu nástrojů.
3. Zadejte jméno panelu nástrojů a klikněte na OK. Váš nový panel nástrojů se nyní objeví v
seznamu Toolbar Definition – Definice panelu nástrojů. Můžete nyní panel nástrojů
upravit, aby přijal ikony nové ikony panelu nástrojů.
Projekt č.: CZ.1.07/1.1.02/04.0004
OVMT – Odborné vzdělávání s moderní technikou
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky.
27
OVMT
Jak vymazat zákaznický panel nástrojů
1. Otevřete dialogový panel Customize – Upravit a vyberte kartu Toolbars – Panely
nástrojů.
2. Vyberte panel nástrojů ze seznamu Toolbar Definition – Definice panelu nástrojů.
3. Klikněte na tlačítko Delete – Vymazat.
4. Klikněte na Apply – Použít pro uskutečnění vašich změn.
1. 2. 1
Úpravy klávesových zkratek
Pro úpravu klávesové zkratky použité pro položky menu a příkazy v PC-DMIS:
1. Otevřete dialogový panel Customize – Upravit (kapitola přílohy „Použití mapy cest“
poskytuje pokyny ohledně přístupu ke všem dialogovým panelům a volbám menu).
2. Vyberte záložku Keyboard – Klávesnice.
Tuto kartu můžete použít k úpravě klávesové zkratky použité při volání příkazů uvnitř
PC-DMIS a k přidělení nových klávesových zkratek pro uživatelské menu a položky panelu
nástrojů.
Projekt č.: CZ.1.07/1.1.02/04.0004
OVMT – Odborné vzdělávání s moderní technikou
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky.
28
OVMT
Jak přidat klávesové zkratky k příkazu
1. Otevřete dialogový panel Customize – Upravit, a vyberte kartu Keyboard – Klávesnice.
2. Vyberte příkaz, který chcete upravit, s použitím seznamů Category – Kategorie a Menu
Selection – Výběr menu. Jakmile jste jednou vybrali příkaz v seznamu Commands –
Příkazy, zobrazí se aktuální klávesová zkratka/zkratky, pokud nějaké již byly danému
příkazu přiřazeny, v panelu Current Shortcuts – Aktuální klávesové zkratky.
3. Zvýrazněte příkaz, kterému chcete přiřadit novou klávesovou zkratku.
4. Klikněte do panelu New Shortcut – Nová klávesová zkratka.
5. Zapište klávesy, které chcete přiřadit tomuto příkazu. Klávesy, které zmáčknete se objeví,
hned jak na ně ťuknete.
6. Klikněte na tlačítko Assign – Přiřadit, a nová klávesová zkratka se objeví v panelu
Current Shortcuts – Aktuální klávesové zkratky spolu s ostatními klávesovými zkratkami
eventuálně přiřazenými tomuto příkazu.
7. Klikněte na Apply – Použít pro odsouhlasení vašich změn.
Poznámka: Tak jako u ostatních záložek, můžete použít tlačítko Create – Vytvořit nejprve
pro vytvoření příkazu a připojení na uživatelský program. Poté můžete vybrat tento příkaz
kliknutím na User Defined – Uživatelsky definované v seznamu Menu Selection – Výběr
menu. Všechny uživatelsky definované příkazy se objeví v seznamu Commands – Příkazy.
Jak odstranit klávesové zkratky příkazu
1. Otevřete dialogový panel Customize – Upravit, a vyberte kartu Keyboard – Klávesnice.
2. Vyberte příkaz, který chcete upravit s použitím seznamů Category – Kategorie a Menu
Selection – Výběr menu. Jakmile jste jednou vybrali příkaz v seznamu Commands –
Příkazy, aktuální klávesové zkratky, pokud má příkaz nějaké přiřazeny, se objeví v panelu
Current Shortcuts – Aktuální klávesové zkratky.
3. Vyberte příkaz, kterému chcete odebrat klávesovou zkratku.
4. Vyberte klávesu klávesové zkratky, jež má být odstraněna.
5. Klikněte na tlačítko Remove – Odebrat.
6. Klikněte na Apply – Použít pro potvrzení vámi provedených změn.
Projekt č.: CZ.1.07/1.1.02/04.0004
OVMT – Odborné vzdělávání s moderní technikou
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky.
29
OVMT
1. 2. 2
Jak upravit písmo uživatelského rozhraní
Při úpravě atributů písma, zpřístupněte dialogový panel Changes all the fonts – Změna
všech druhů písma (kapitola přílohy „Použití mapy cest" poskytuje pokyny ohledně přístupu
ke všem dialogovým panelům a volbám menu). Za použití tohoto dialogového panelu můžete
změnit atributy písma tj. druh písma, velikost, a style a to pro hlavní uživatelské rozhraní, pro
grafické okno a pro editační okno. Ke změně písma:
1. Vyberte jedno z následujících tlačítek přepínače a objeví se standardní dialogový panel:
• Edit Application Font – Editování písma aplikace: toto změní písmo v seznamech
panelu nástrojů Settings – Nastavení, v okně zběžného zobrazení, v okně měření, ve
stavové řádce, jakýchkoli panelů hlášení, atd.
• Edit Graphic Font – Editování písma grafiky: Toto změní písmo textu zobrazeného
v grafickém okně, což se týká hlavně návěští prvků, textových panelů Dimension Info –
Informace k rozměru a Point Info – Informace k bodu, atd.
• Edit Window Font – Písmo editačního okna: toto změní písmo v editačním okně. Je
třeba uvést, že písma, která nemají pravidelné rozestupy (tzv. proporcionální písmo)
mohou způsobit, že editační okno bude hůře čitelné.
2. Vyberte vaše změny písma z dostupných seznamů.
3. Klikněte na OK pro uzavření dialogového panelu Font – Písmo.
4. Klikněte na OK v dialogovém panelu Changes all the fonts – Změna všech druhů písma
pro potvrzení vámi provedených změn.
Projekt č.: CZ.1.07/1.1.02/04.0004
OVMT – Odborné vzdělávání s moderní technikou
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky.
30
OVMT
Můžete používat kterékoli z písem dostupných ve vašem počítačovém systému, nicméně
upozorňujeme, že některá písma nemají pravidelné rozestupy a mohou učinit některé položky
obtížně čitelnými.
Skript (sady znaků)
Seznam Script – Skript vám umožňuje vybrat typ skriptu, který odpovídá písmu, které chcete
použít.
Projekt č.: CZ.1.07/1.1.02/04.0004
OVMT – Odborné vzdělávání s moderní technikou
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky.
31
OVMT
2. 0. 0 Stručný průvodce návodem měření Cílem této kapitoly je provést vás postupem měření součásti na CMM stroji.
Při zpracování tohoto krátkého průvodce se předpokládalo použití testovací bloku Brown &
Sharpe. Pokud nemáte tuto součást k dispozici, vyhoví jakákoli součástka, pokud umožní
měření několika kruhů a kuželu. Abyste se plně seznámili s možnostmi PC-DMIS, čtěte
prosím celou tuto kapitolu a rovnou si to zkoušejte na vašem systému.
Hlavní náměty této kapitoly zahrnují:
• Jak začít s jednoduchým průvodcem
• Proměřování prvků
• Používání různých variant sond
• Grafické zobrazení součásti
• Práce v manuálním nebo DCC módu
Odhadování prvku
PC-DMIS nabízí unikátní metodu měření prvků. Namísto toho aby od vás vyžadoval zadání
typu prvku (kupř. bod, kruh, atd.) ještě před proměřením, můžete jednoduše nasnímat dotyky.
Když je proměřování prvku ukončeno, oznámíte to PC-DMIS stisknutím příslušného tlačítka
na panelu joysticku (pokud je jím stroj vybaven) nebo stisknutím tlačítka END na klávesnici.
PC-DMIS poté určí typ prvku, který byl právě měřen s použitím algoritmu nejlepšího odhadu.
Algoritmy nejlepšího odhadu jsou matematické výpočty, které používá PC-DMIS pro
výpočetní odhad, jaký typ prvku byl založen.
Například kruh musí být proměřen minimálně třemi dotyky. Po proměření každé pozice,
počet sejmutých dotyků prvku je zobrazen na stavovém řádku. Jakmile dosáhnete příslušného
počtu, stiskněte tlačítkoEND. Výsledky budou zobrazeny v editačním okně.
Formát a obsah výsledků měření bude záviset na výstupním formátu, který byl zvolen.
Je důležité uvést, že na některých strojích PC-DMIS určuje směr dotyku snímáním směru,
kterým se pohybovala sonda poté, co se dostala do kontaktu se součástí. Pokud k nim váš stroj
patří, neodtahujte sondu dokud PC-DMIS nevydá signál pípnutím a nezaktualizuje počet
dotyků na stavové řádce.
Projekt č.: CZ.1.07/1.1.02/04.0004
OVMT – Odborné vzdělávání s moderní technikou
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky.
32
OVMT
Začínáme s jednoduchým průvodcem
Tato kapitola osvětluje kroky nutné pro vytvoření jednoduchého programu. Program součásti
(part program) vytvoříte s použitím on-line PC-DMIS, bez použití CAD dat. V tomto cvičení
se používá testovací blok Brown and Sharpe®. Doporučujeme vám použít stejnou součást,
pokud ji máte k dispozici. Dá se ale použít jakákoli součástka pokud poskytuje několik
kruhových prvků a jeden kuželový prvek.
Pokud postup nemáte zažitý, použijte prosím on-line nápovědu (stiskněte ALT + H) nebo
příslušné kapitoly manuálu pro získání doplňujících informací.
Průvodce vás provede následujícími kroky:
Krok 1. Vytvoření nového programu
Krok 2. Nastavení sondy
Krok 3. Nastavení zobrazení
Krok 4. Měření prvků
Krok 5. Nastavení měřítka obrazu
Krok 6. Vytvoření vyrovnání
Krok 7. Nastavení vašich preferencí
Krok 8. Zařazení komentářů
Krok 9. Měření dodatečných prvků
Krok 10. Konstrukce prvků z existujících prvků
Krok 11. Výpočet rozměrů
Krok 12. Označení položek jež se mají vykonat
Krok 13. Nastavení výstupního protokolu
Krok 14. Provádění hotového programu
Krok 15. Tisk protokolu
Projekt č.: CZ.1.07/1.1.02/04.0004
OVMT – Odborné vzdělávání s moderní technikou
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky.
33
OVMT
2. 1. 1
Krok 1: Vytvoření nového programu
Pro vytvoření nového programu:
1. Otevřete program PC-DMIS dvojím kliknutím na ikonu PC-DMIS.
PC-DMIS lze také otevřít výběrem tlačítka Start, poté Program Files – Programy | PCDMIS For Windows – PC-DMIS pro Windows | Offline. Objeví se dialogový panel Open
File – Otevřít soubor. Pokud jste předtím vytvořili program, můžete jej z tohoto dialogu
natáhnout.
2. Jakmile jste vytvořili nový program, vyberte tlačítko Cancel – Zrušit pro zavření
dialogového panelu.
3. Otevřete dialogový panel New Part Program – Nový program (součásti)
4. Do okénka Part Name – Jméno součásti vepište jméno „TEST“.
5. Jako Measurement Units – Jednotky měření zvolte inch – palce.
6. Ve výsuvném seznamu Interface – Rozhraní vyberte ON-LINE.
7. Klikněte na OK. PC-DMIS vytvoří nový program.
2. 1. 2
Krok 2: Nastavení sondy
Dialogový panel Probe Utilities – Nastavení sondy vám umožňuje definovat novou sondu.
Když poprvé vytvoříte nový program, PC-DMIS automaticky otevře tento dialogový panel.
Oblast Probe Description – Popis sondy dialogového panelu Probe Utilities – Nastavení
sondy vám umožňuje definovat sondu, nástavca a hroty které budou použity v programu.
Výsuvný seznam Probe Description – Popis sondy zobrazuje dostupné volby sondy v
abecedním pořadí.
Projekt č.: CZ.1.07/1.1.02/04.0004
OVMT – Odborné vzdělávání s moderní technikou
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky.
34
OVMT
Pro natažení vaší sondy přes dialogový panel Probe Utilities – Nastavení sondy:
1. Do okénka Probe File – Soubor sondy napište jméno sondy. Později, až vytvoříte další
programy, budou vaše sondy dostupné a budete mít výběr v tomto dialogovém panelu.
2. Vyberte příkaz: No Probe defined. – Žádná sonda není definována.
3. Vyberte požadovanou hlavu sondy z výsuvného seznamu Probe Description – Popis
sondy s použitím kurzoru myši nebo jejím zvýrazněním směrovými klávesami a stisknutím
ENTER.
4. Vyberte řádek Empty Connection #1 – Neobsazené připojení č. 1 a pokračujte výběrem
potřebných součástí sondy.
5. Klikněte na tlačítko OK. Dialogový panel Probe Utilities – Nastavení sondy se uzavře a
PC-DMIS vás vrátí na hlavní rozhraní.
6. Zkontrolujte, zda zadaný – právě definovaný hrot sondy je zobrazen jako aktivní hrot. (Viz
seznam Probe Tips – Hroty sondy umístěný na panelu nástrojů Settings – Nastavení.)
V této chvíli nastavte zobrazení, která použijete v grafickém okně. Provede se to
prostřednictvím ikony View Setup – Nastavení zobrazení v panelu nástrojů.
Projekt č.: CZ.1.07/1.1.02/04.0004
OVMT – Odborné vzdělávání s moderní technikou
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky.
35
OVMT
2. 1. 3
Krok 3: Nastavení zobrazení
Pro změnu zobrazení v grafickém okně budete používat dialogový panel View Setup –
Nastavení zobrazení. K tomuto dialogovému panelu se dostanete kliknutím na ikonu View
Setup – Nastavení zobrazení z panelu nástrojů Graphic Mode – Grafický mód nebo
volbou menu View Setup – Zobrazit nastavení
1. V dialogovém panelu View Setup – Nastavení zobrazení vyberte požadovaný styl
obrazovky. My klikneme na druhé tlačítko
(vrchní řádka, druhé zleva) představující
horizontální rozdělení okna.
2. Pro zobrazení horního pohledu na součást ve směru Z+, otevřete modrý výsuvný seznam
umístěný v oblasti Views – Pohledy dialogového panelu, a vyberte Z+.
3. Pro zobrazení dolního pohledu na součást orientovaného Y–, otevřete červený výsuvný
seznam a vyberte Y–.
4. Klikněte na tlačítko Apply – Použít a PC-DMIS překreslí grafické okno požadovanými
dvěma zobrazeními. Protože dosud nemáte součást proměřenu, v grafickém okně nebude nic
nakresleno. Nicméně obrazovka bude rozdělena podle volby vybrané v dialogovém panelu
View Setup – Nastavení zobrazení.
Poznámka: Všechny volby zobrazení ovlivní pouze způsob, jakým PC-DMIS zobrazí
měřenou součást. Na vlastní naměřená data nebo výsledky proměření nemají vliv.
Projekt č.: CZ.1.07/1.1.02/04.0004
OVMT – Odborné vzdělávání s moderní technikou
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky.
36
OVMT
2. 1. 4
Krok 4: Měření prvků
Jakmile je sonda jednou definována a zobrazena, můžete spustit postup měření.
Měření roviny
Než začnete snímat dotyky, ověřte, že PC-DMIS je nastaven do programového módu. K tomu
vyberte ikonu Program Mode – Programový mód
.
Sejměte tři dotyky na horní ploše. Dotyky mají tvořit trojúhelník a být vzájemně co možná
nejdále. Po třetím dotyku stiskněte klávesu END. PC-DMIS zobrazí identifikační číslo (ID)
prvku a trojúhelník, indikující měření roviny.
Měření přímky
Pro měření přímky, sejměte dva dotyky na hraně součásti, první dotyk na levé straně součásti
a druhý dotyk napravo od prvního dotyku. Při měření prvků je směr velmi důležitý, protože
PC-DMIS tuto informaci používá k vytváření systému souřadnicových os. Po druhém dotyku
stiskněte klávesu END. PC-DMIS zobrazí číslo (ID) prvku a naměřenou přímku v grafickém
okně.
Projekt č.: CZ.1.07/1.1.02/04.0004
OVMT – Odborné vzdělávání s moderní technikou
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky.
37
OVMT
Měření kruhu
Přesuňte sondu do středu jednoho kruhu. (Pro tento příklad byl vybrán horní levý kruh.)
Snižte sondu do díry a změřte kruh, snímaje čtyři dotyky ve zhruba stejných vzdálenostech.
Po posledním dotyku stiskněte klávesu END. PC-DMIS zobrazí číslo (ID) prvku a naměřený
kruh v grafickém okně.
2. 1. 5
Krok 5. Nastavení měřítka obrazu
Poté co jsou všechny tři prvky proměřeny, klikněte v panelu nástrojů na ikonu
Scale To
Fit – Upravit měřítko (nebo vyberte Scale To Fit – Upravit měřítko na liště menu) a tím
dosáhnete zobrazení všech naměřených prvků v grafickém okně.
Následující krok v postupu měření je vytvoření vyrovnání.
Projekt č.: CZ.1.07/1.1.02/04.0004
OVMT – Odborné vzdělávání s moderní technikou
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky.
38
OVMT
2. 1. 6
Krok 6: Vytvoření vyrovnání
Tento postup určí počátek souřadnic a definuje osy X, Y, Z. Pro hlubší informace ohledně
vytvoření vyrovnání odkazujeme na kapitolu „Konstrukce a použití vyrovnání“.
1. Otevřete dialogový panel Alignment – Vyrovnání
2. S použitím kurzoru nebo směrových šipek, vyberte ID rovinného prvku (PLN1) umístěného
v seznamovém panelu. Pokud jste nezměnili návěští, ID rovinného prvku bude v seznamovém
panelu zobrazeno jako "F1" (pro prvek 1).
3. Klikněte na příkazové tlačítko Level – Hladina k ustavení orientace normálové osy
aktuální pracovní roviny.
4. Vyberte ještě jednou číslo (ID) prvku rovina (PLN1 nebo F1).
5. Nastavte zatržítko Auto.
6. Klikněte na příkazové tlačítko Origin – Počátek. Tato akce přeloží (nebo posune) počátek
součásti do určité polohy (v tomto případě, na rovinu). Tím, že jste zvolili zatržítko Auto,
posunou se osy v závislosti na typu prvku a orientaci prvku.
7. Vybrat číslo ID prvku přímka (LINE1 nebo F2).
8. Klikněte na příkazové tlačítko Rotate – Otočit. Tím se definované osy pracovní roviny
přetočí na prvek. PC-DMIS otočí definované osy kolem středového bodu, který je použit jako
počátek.
9. Vyberte číslo (ID) prvku Kruh (CIR1 nebo F3).
10. Přesvědčete se, že je zatrženo zatržítko Auto.
11. Klikněte na příkazové tlačítko Origin – Počátek. Tím posunete počátek do středu kruhu,
přičemž zůstane na hladině roviny.
V této chvíli by měl dialogový panel Aligment Utilities – Nástroje pro vyrovnání vypadat
tak, jak to vidíte zde:
Projekt č.: CZ.1.07/1.1.02/04.0004
OVMT – Odborné vzdělávání s moderní technikou
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky.
39
OVMT
Když dokončíte předešlé kroky, klikněte na tlačítko OK. Vypíše se Alignments – Vyrovnání
(na panelu nástrojů Settings – Nastavení) a editovací okno zobrazí nově vytvořené
vyrovnání.
Rovněž grafické okno bude aktualizováno a ukáže aktuální vyrovnání.
Projekt č.: CZ.1.07/1.1.02/04.0004
OVMT – Odborné vzdělávání s moderní technikou
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky.
40
OVMT
2. 1. 7
Krok 7: Nastavení vašich preferencí
PC-DMIS vám umožní upravit PC-DMIS tak, aby vyhověl vašim specifickým potřebám či
preferencím. Je zde spousta dostupných možností, jež mohou být nalezeny v submenu
Preferences – Preference. V této sekci budeme diskutovat jen ty volby, které se vztahují k
našemu cvičení. Vyčerpávající informace ohledně všech možností najdete v kapitole
„Nastavení vašich preferencí“.
Zavedení módu DCC
Vybrat Mód DCC. To se dá provést buď kliknutím na ikonu
DDC Mode – Mód DCC na
panelu nástrojů, nebo umístěním vašeho kursoru na řádek, v němž je napsáno
„MODE/MANUAL“ v editačním okně a stisknutím klávesy F8.
Příkaz v editačním okně nyní vypadá takto: MODE/DCC
Nastavení rychlosti pohybu
Volba Move Speed – Rychlost pohybu vám umožní změnit rychlost pohybu CCM při
přemisťování z bodu do bodu.
1. Otevřete dialogový panel Parameter Settings – Nastavení parametru (kapitola přílohy
„Použití mapy cest“ poskytuje pokyny ohledně přístupu ke všem dialogovým panelům a
volbám menu).
2. Vyberte kartu Motion – Pohyb.
Projekt č.: CZ.1.07/1.1.02/04.0004
OVMT – Odborné vzdělávání s moderní technikou
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky.
41
OVMT
3. Umístěte váš kurzor na panel Move Speed – Rychlost pohybu.
4. Vyberte aktuální hodnotu rychlosti pohybu.
5. Zadejte 50. Tato hodnota zobrazuje procento ve vztahu k plné rychlosti stroje.
Na základě tohoto nastavení, PC-DMIS bude pohybovat CMM poloviční rychlostí v
porovnání s jeho plnou rychlostí. Předvolená nastavení ostatních voleb pro toto cvičení
vyhoví.
Nastavení obalové roviny
1. Otevřete dialogový panel Parameter Settings – Nastavení parametru (kapitola přílohy
„Použití mapy cest“ poskytuje pokyny ohledně přístupu ke všem dialogovým panelům a
volbám menu).
2. Vyberte kartu ClearPlane – Obalová rovina.
3. Nastavte zatržítko Clearance Planes Active (ON) – Obalové roviny aktivní (Zapnuto).
4. Vyberte aktuální hodnotu Active Plane – Aktivní rovina..
5. Napište hodnotu .50. Toto nastavení ustaví obalovou rovinu ½ palce (0,50) horní roviny
součásti
6. Přesvědčete se, že horní rovina je zobrazena jako aktivní rovina.
7. Klikněte na tlačítko Apply – Použít.
8. Klikněte na tlačítko OK. Dialogový panel se uzavře a PC-DMIS uchová obalovou rovinu v
editačním okně.
Projekt č.: CZ.1.07/1.1.02/04.0004
OVMT – Odborné vzdělávání s moderní technikou
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky.
42
OVMT
2. 1. 8
Krok 8: Přidání komentářů
Pro přidání komentářů:
1. Otevřete dialogový panel Comment – Komentář.
2. Vyberte volbu Operator – Operátor.
3. Napište následující text do dostupného panelu Comment Text – Text komentáře:
„VÝSTRAHA, stroj přechází do módu DCC.“
4. Klikněte na tlačítko OK pro ukončení této volby a zobrazení příkazu v editačním okně.
2. 1. 9
Krok 9: Měření dalších prvků
Použijeme sondu k proměření tří dalších kruhů a jednoho kužele. Pro změření kužele je
nejlépe sejmout 3 dotyky na vyšší úrovni a tři dotyky na nižší úrovni, jak je zobrazeno na
následujícím náčrtu.
Projekt č.: CZ.1.07/1.1.02/04.0004
OVMT – Odborné vzdělávání s moderní technikou
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky.
43
OVMT
2. 1. 10
Krok 10: Konstrukce prvků z existujících prvků
PC-DMIS může vytvořit prvky použitím jiných prvků. K tomu je třeba:
1. Otevřete dialogový panel Construct Line – Konstrukce přímky
2. S použitím kurzoru myši, Klikněte na dva kruhy (CIR2, CIR3) v grafickém okně (nebo je
vyberte v seznamovém panelu dialogového panelu Construct Line – Konstrukce přímky).
Jakmile budou kruhy vybrány, dojde k jejich zvýraznění.
3. Vyberte volbu Auto.
4. Vyberte volbu 2D Line – 2D přímka.
5. Klikněte na tlačítko Create – Vytvořit.
PC-DMIS vytvoří přímku (LINE2) s použitím nejefektivnější konstrukční metody.
Přímka a číslo (ID) prvku budou zobrazeny v grafickém okně a v editačním okně.
Projekt č.: CZ.1.07/1.1.02/04.0004
OVMT – Odborné vzdělávání s moderní technikou
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky.
44
OVMT
2. 1. 11
Krok 11: Výpočet rozměrů
Jakmile byl jednou prvek vytvořen, dají se spočíst rozměry tohoto prvku. Rozměry lze
generovat kdykoli během učení programu, a jsou provedeny na míru aby vyhověly
individuálním specifikacím. PC-DMIS zobrazí výsledek každé rozměrové operace v
editačním okně.
Pro generování rozměru:
1. Otevřete dialogový panel Location – Poloha.
2. V seznamovém panelu nebo v grafickém okně vyberte poslední tři kruhy, které byly
proměřeny vybráním jejich prvkových identifikací v seznamovém panelu.
3. Klikněte na tlačítko Create – Vytvořit.
Projekt č.: CZ.1.07/1.1.02/04.0004
OVMT – Odborné vzdělávání s moderní technikou
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky.
45
OVMT
PC-DMIS zobrazí polohy tří kruhů v editačním okně. Tyto hodnoty mohou být jednoduše
změněny dvojím kliknutím na požadovaný řádek, zvýrazněním potřebných nominálů a
zadáním nové hodnoty.
2. 1. 12
Krok 12: Označení položek, jež se mají vykonat
Označení vám umožňuje selektivně volit, které prvky vašeho programu budou vykonány. Pro
potřeby tohoto průvodce, označte všechny prvky.
1. Označte všechny prvky v programu s použitím volby menu Mark All – Označit vše, jež je
probrána v kapitole „Editování programu“. Jakmile jsou označeny, vybrané prvky budou
zobrazeny v aktuální zvýrazňovací barvě.
2. PC-DMIS se zeptá, zda označení prvků pro manuální vyrovnání je OK. Klikněte Yes –
Ano.
2. 1. 13
Krok 13: Nastavení výstupního protokolu
PC-DMIS rovněž odesílá finální protokol do souboru nebo do tiskárny podle toho co je
zvoleno. Pro tohoto průvodce, nastavte výstup na tiskárnu.
1. Nastavte volbu Edit Window Print Setup – Nastavení tisku v editačním okně (kapitola
přílohy „Použití mapy cest“ poskytuje pokyny ohledně přístupu ke všem dialogovým panelům
a volbám menu). Objeví se dialogový panel Print Options – Volby pro tisk.
2. Vyberte zatržítko Printer – Tiskárna.
3. Klikněte na OK.
PC-DMIS má nyní dostatek informací, aby mohl vykonat program, tak jak byl vytvořen.
Projekt č.: CZ.1.07/1.1.02/04.0004
OVMT – Odborné vzdělávání s moderní technikou
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky.
46
OVMT
2. 1. 14
Krok 14: Provádění hotového programu
Je dostupná spousta možností, jak provádět program celý nebo jeho část. Jakmile jste
vykonali všechny kroky:
1. Vyberte volbu menu Execute – Vykonat. PC-DMIS zobrazí dialogový panel Execution
Mode Options – Volby způsobu provádění a započne měřicí postup.
2. Sledujte instrukce v příkazové okně CMM, a provádějte co je požadováno pro snímání
určených dotyků.
3. PC-DMIS vyžaduje, abyste snímali dotyky přibližně v poloze indikované v grafickém
okně.
• Sejměte tři dotyky na povrchu k vytvoření roviny. Stiskněte tlačítko END.
• Sejměte dva dotyky na hraně pro vytvoření přímky. Stiskněte tlačítko END.
• Sejměte čtyři dotyky uvnitř kruhu. Stiskněte tlačítko END.
3. Po sejmutí každého dotyku klikněte na Continue – Pokračovat.
Tak takhle jednoduché to je. (Samozřejmě, pokud PC-DMIS detekuje chybu, tato bude
zobrazena v seznamu CMM Errors – Chyby CMM dialogového panelu a je třeba reagovat,
než dovolíte programu pokračovat.)
Když je sejmut poslední dotyk na kruhu, PC-DMIS zobrazí dialogový panel PC-DMIS
Message – Hlášení PC-DMIS vaši zprávu: „VÝSTRAHA, Stroj přechází do módu DCC.“
Jakmile pak kliknete na tlačítko OK, PC-DMIS automaticky proměří zbývající prvky.
Projekt č.: CZ.1.07/1.1.02/04.0004
OVMT – Odborné vzdělávání s moderní technikou
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky.
47
OVMT
Pokud dojde k chybě, zjistěte příčinu s použitím výsuvného seznamu CMM Errors – Chyby
CMM v dialogovém panelu Execution Mode Options – Volby způsobu provádění.
Proveďte nezbytné úkony k odstranění problému. Klikněte na tlačítko Continue –
Pokračovat pro dovršení provádění programu.
2. 1. 15
Krok 15: Tisk protokolu
Jakmile byl program proveden, PC-DMIS automaticky vytiskne protokol do zvoleného
výstupního zařízení. Toto bylo určeno v dialogovém panelu Print Setup – Nastavení tisku.
Pokud bylo zatrženo zatržítko Printer – Tiskárna, bude protokol odeslán na tiskárnu.
Přesvědčete se, že tiskárna je připojena a spuštěna, aby mohla vypsat program.
Gratulujeme! Došli jste na konec průvodce. Pro dodatečné informace vztahující se k tomuto
průvodci, viz následující témata obsažená v těchto kapitolách:
• Měření prvků
• Použití různých možností sondy
• Grafické zobrazení součásti
• Práce v manuálním nebo DCC módu
Projekt č.: CZ.1.07/1.1.02/04.0004
OVMT – Odborné vzdělávání s moderní technikou
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky.
48
OVMT
2. 2. 1
Měření prvků
Přesvědčete se, že požadovaná sonda a pracovní rovina jsou zobrazeny ve výsuvném seznamu
Display – Zobrazit panelu nástrojů. PC-DMIS také musí být nastaven do manuálního módu.
PC-DMIS od operátora nepožaduje, aby zadal data pro proměření prvku. Při měření CAD
prvku (pokud jsou k dispozici CAD data) lze použít myš nebo lze použít sondu CMM.
Jakmile je jednou prvek proměřen ať už s myší nebo sondou CMM, stiskněte tlačítko END.
PC-DMIS automaticky stanoví typ prvku (kruh, přímka, rovina, apod.). Navíc, PC-DMIS
automaticky kompenzuje na rádius sondy.
Minimální vyžadované dotyky pro prvek
PC-DMIS vyčká minimálního počtu dotyků, než identifikuje specifický prvek. V některých
případech je žádoucí nasnímat více dotyků pro zlepšení přesnosti.
Prvek
Minim. Zvláštní pokyny
počet
dotyků
Bod
1
Viz poznámku níže.
Přímka
2
PC-DMIS zakreslí přímku mezi nejvzdálenějšími body v sadě.
Kruh
3
Rovina
3
–––
Koule
4
–––
Pokud se měří kruh na méně než 180°, PC-DMIS zakreslí oblouk mezi
nejvzdálenějšími body v sadě.
Výjimečně PC-DMIS nerozpozná kužel při měření na šest dotyků.
Pokud se to stane, pokuste se sejmout sedm dotyků. (Sejměte tři
dotyky na jedné úrovni, tři na jiné úrovni a jeden dotyk mezi oběma
Kužel
6
úrovněmi.) Všechny dotyky sejmuté po počátečních třech dotycích
musí být buď nad, nebo pod rovinou definovanou prvními třemi
dotyky, ne na obou stranách. To zajistí nejlepší výsledky. PC-DMIS
vykreslí dva kruhy: první z nich na úrovni prvních třech bodů, druhý
kruh je na nejnižším bodě. Válce jsou kresleny podobně.
Válec
6
Viz Kužel.
Projekt č.: CZ.1.07/1.1.02/04.0004
OVMT – Odborné vzdělávání s moderní technikou
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky.
49
OVMT
PC-DMIS někdy nesprávně odhadne typ prvku, což závisí na geometrii součásti a způsobu
jakým je prvek proměřován. Pokud se to stane, můžete přepsat nesprávný odhad podle návodu
popsaného v tématu „Přepsání odhadu prvku“ v kapitole „Editování programu“.
Pokud PC-DMIS logicky odhadne kruh nebo kouli, ale vy přitom proměřujete přímku nebo
rovinu, pokuste se sejmout dotyky v konzistentním směru. Tím se rozumí, že při proměřování
přímky nebo roviny se ke každému bodu dotyku přibližujte ve zhruba stejném směru.
Pokud PC-DMIS logicky odhadne přímku nebo rovinu ale vy proměřujete kruh nebo kouli,
pokuste se při snímání dotyků měnit směry přiblížení. Například, jestliže proměřujete oblouk
a máte možnost dosáhnout všech žádoucích bodů dotyku ve směru X+, zkuste měření
některých bodů ve směru + nebo – Y.
Poznámka: Když měříte bod (1 samotný dotyk), PC-DMIS kompenzuje na rádius sondy
podél osy součástky, jež byla nejblíže směru pohybu sondy podél součásti, když byla
vychýlena. Takto tedy pokud byl bod proměřen ve směru záporného X, PC-DMIS bude
kompenzovat rádius sondy ve směru – X (i tehdy, když se sonda mírně pohybovala ose Y).
Pro stroje DCC (nebo pokud se jedná o manuální stroj s volbou plech)
Snímání dotyků
Volba menu Take Hit – Sejmi dotyk sejme dotyk. Řekne počítači, aby zaznamenal polohu
sondy vůči osám X, Y, a Z. Tato volba je dostupná pouze pro některé typy rozhraní. Tato
volba bude pracovat s většinou (ne-li všemi) kontroléry, pokud je použita pevná sonda.
Mazání a odstraňování dotyků
PC-DMIS vám umožňuje snadno vymazat dotyky z bufferu (dočasného uložení) dotyků,
pokud byly nesprávně sejmuty při posledním dotyku sondy. To můžete provést volbou menu
Erase Hit – Vypustit dotyk nebo stisknutím kláves ALT + ' – ' (klávesa mínus). Takto
můžete odstranit tolik dotyků, kolik potřebujete, počínaje tím, který byl sejmut poslední. Tato
možnost je dostupná pouze potud, než ukončíte proměřování prvků volbou menu End
Feature – Dokončit prvek. Použitím volby menu End Feature – Dokončit prvek dojde k
vytvoření proměřeného prvku a automaticky se vyprázdní dotykový buffer.
Jakmile byl prvek jednou vytvořen, můžete odstranit nepotřebné prvky podle návodu
rozepsaného podrobně v tématu „Odstraňování prvků“ v kapitole „Editování displeje CAD“.
Projekt č.: CZ.1.07/1.1.02/04.0004
OVMT – Odborné vzdělávání s moderní technikou
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky.
50
OVMT
Dokončení prvků
Volba menu End Feature – Dokončit prvek vám umožňuje oznámit PC-DMIS, že
konstrukce prvku je skončena. Také můžete stisknout tlačítko END.
Zjištění tloušťky plechových prvků
PC-DMIS vám poskytuje možnost zadat, jaká tloušťka se použije na součást, a to přes oblast
Thickness – Tloušťka v dialogovém panelu Auto Features – Automatické prvky.
Dostupné volby jsou Theoretical Thickness – Teoretická tloušťka a Actual Thickness –
Aktuální tloušťka.
Pro zpřístupnění volby tloušťky:
1. Otevřít dialogový panel Auto Features – Automatické prvky (kapitola přílohy „Použití
mapy cest“ poskytuje pokyny ohledně přístupu ke všem dialogovým panelům a volbám
menu).
2. Vyberte kartu pro Auto Feature – Automatický prvek, který chcete vytvořit..
3. Klikněte na zatržítko Advanced – Rozšířený pro zobrazení části rozšíření dialogového
panelu.
4. Zvolte buď volbu Theo Thickness – Teoretická tloušťka nebo volbu Actl Thickness –
Aktuální tloušťka.
5. Zadejte tloušťku do panelu.
6. K vytvoření prvku klikněte na Create – Vytvořit..
Teoretická tloušťka
Theo Thickness – Teoretická tloušťka vám poskytuje možnost nastavit teoretickou hodnotu
vybrané tloušťky za účelem měření opačné strany materiálu.
Aktuální tloušťka
Díky Actl Thickness – Aktuální tloušťka máte možnost posunout cílové umístění pro
měření, a tak mít adjustovány naměřené hodnoty podél teoretického vektoru tloušťky.
Projekt č.: CZ.1.07/1.1.02/04.0004
OVMT – Odborné vzdělávání s moderní technikou
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky.
51
OVMT
2. 2. 2
Použití různých možností sondy
Prvním krokem v programování CMM je definovat, které sondy budou použity během
měřicího procesu. Nový program musí mít vytvořen soubor sondy dříve než může začít měřicí
postup. PC-DMIS podporuje širokou škálu typů sond a kalibračních nástrojů. Nabízí také
unikátní metodu kalibrace zápěstí Renishaw PH9/PH10. Možnosti sondy jsou přístupné přes
dialogový panel Probe Utilities – Nastavení sondy.
Předpokládá se, že sonda byla zavedena a kalibrována.
Použití sondy on-line
Když měříte bod v módu on-line pomocí TTP (dotekové sondy):
1. Snižte sondu na povrch, z něhož má být bod sejmut.
2. Sepněte sondu tím, že se jí dotknete povrchu.
3. Stiskněte klávesu END pro dokončení měřicího postupu.
PC-DMIS navržen tak, že si určí typ prvku. Kompenzace sondy je dána rádiusem sondy. Směr
kompenzace je dán směrem stroje.
Například, při měření kruhu by byla sonda uvnitř kruhu a pohybovala se ven. Pokud měříte
trn, sonda musí začít vně kruhu a pohybovat se dovnitř k součásti.
Při měření bodů je důležité, aby přístupový směr byl normálový (kolmý) vzhledem k povrchu.
Při měření jiných prvků to není nezbytné, avšak může to zlepšit přesnost v určování typu
prvku.
Použití sondy v off-line
Když pracujete s off-line PC-DMIS, máte přístup ke všem možnostem sondy. Nicméně
nemůžete nasnímat vlastní měření. Data sondy mohou být buď zadána přes klávesnici, nebo
použity přednastavené údaje. Například, pro kalibraci sondy nemůže být aktuálně proměřen
kvalifikační přípravek; musí se zadat nominální hodnoty sondy.
Při měření bodu:
1. Přesvědčete se, že PC-DMIS je v programovém módu. To se dělá tak, že se vybere na
panelu nástrojů Graphics Modes – Grafické módy ikona Program Mode – Programový
mód.
2. Přesunout kurzor myši na obrazovku kde má být vytvořen dotyk.
Projekt č.: CZ.1.07/1.1.02/04.0004
OVMT – Odborné vzdělávání s moderní technikou
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky.
52
OVMT
3. Klikněte pravým tlačítkem myši pro přesunutí sondy do oblasti součástky, kde má být
sejmut dotyk. Sonda je vykreslena na obrazovce a je nastavena hloubka sondy.
4. Klikněte levým tlačítkem myši pro zaznamenání dotyku na součásti.
5. Stiskněte klávesu END pro dokončení měřicího postupu.
Použití pevné sondy
PC-DMIS podporuje širokou škálu pevných sond. Použití a kalibrace pevných sond je
podobné jako pro TTP sondy.
Pokud je vybrána pevná sonda, PC-DMIS očekává sondu, jež při kontaktu se součástí
automaticky nesepne. Při použití pevné sondy se nedá provádět DCC kalibrace. Přesvědčte se,
že je vybrán správný typ sondy.
Panel nástrojů Guess Mode – Mód odhadu (umístěný na liště menu) vám umožňuje přepínat
mezi Round Guess Mode – Oblý mód odhadu a Flat Guess Mode – Plochý mód odhadu.
• Ploché prvky jsou definovány jako body, roviny a přímky.
• Oblé prvky zahrnují kruhy, koule, kužele a válce.
Určete typ prvku, který bude proměřován, a podle toho sepněte tlačítko Hard Probe – Pevná
sonda.
Sejmutí dotyku pevnou sondou
U sond, které se spouštějí při dotyku, je sejmutí dotyku automatické, u pevných sond musíte
ale sondě sdělit, kdy má zaregistrovat sou pozici. K tomu se držte následujících pokynů:
1. Umístěte sondu na součást tam, kde chcete sejmout dotyk.
2. Vyberte příkaz menu Take Hit – Sejmi dotyk, umístěný v Menu Operation – Operace
(kapitola přílohy „Použití mapy cest“ poskytuje pokyny ohledně přístupu ke všem
dialogovým panelům a volbám menu).
Ploché prvky
Pro měření roviny pevnou sondou:
1. Nejprve, sejměte nejméně tři dotyky na povrchu.
2. Poté je třeba přesunout sondu nad požadovanou rovinu.
3. Stiskněte tlačítko END.
Toto nadefinuje směr roviny. Směr normálového vektoru povrchu je nahoru.
Projekt č.: CZ.1.07/1.1.02/04.0004
OVMT – Odborné vzdělávání s moderní technikou
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky.
53
OVMT
Pro měření přímky:
1. Začněte sejmutím dvou bodů v požadované poloze.
2. Přesuňte sondu vně naměřené přímky.
3. Stiskněte tlačítko END.
Oblé prvky
Při měření oblých prvků s použitím fixní sondy je nezbytné udržet sondu ve fixní poloze (v
závislosti na typu prvku).
• U děr, mějte sondu uvnitř prvku a stiskněte tlačítko END.
• Pro trny, mějte sondu vně prvku a stiskněte tlačítko END.
2. 2. 3
Grafické zobrazení součásti
PC-DMIS vám umožňuje používat standardní modely IGES nebo DXF pro generování
programů na levných PC nebo PC klonech i bez CMM v okolí. Tyto programy pak mohou
sloužit k řízení jakéhokoli CMM ať již běžících pod PC-DMIS, nebo podporujících DMIS,
specifikace Tutor, AVAIL.
Viz sekci přílohy „Práce v módu Off-Line“ ohledně dodatečných informací o použití CAD.
Když PC-DMIS poprvé začne provádět program, zobrazí grafické spodobnění teoretické
geometrie součásti. Tento obraz může pocházet z jednoho ze třech míst:
1. Ze souborů IGES nebo DXF od kreslení CAD.
2. Z teoretických hodnot prvku v programu.
3. Z první proměřené součásti, pokud byl program vygenerován on-line.
Pokud obraz pochází z druhého nebo třetího zdroje, obraz bude jen částečným zobrazením. To
jest, zobrazeny budou pouze prvky měřené PC-DMIS.
Pokud obraz pochází z prvního zdroje, grafický nákres bude stejný, jako byl vykreslen na
CAD systému. Máte tedy možnost odstranit specifické prvky z výkresu CAD. Bez ohledu na
to, obraz má pouze poskytovat dostatek informací pro přiřazení naměřených dat aktuální
součásti. Viz téma „Importování dat z CAD“ v kapitole „Použití rozšířených souborových
možností“.
Projekt č.: CZ.1.07/1.1.02/04.0004
OVMT – Odborné vzdělávání s moderní technikou
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky.
54
OVMT
Tak jak PC-DMIS proměřuje každý prvek součásti, posílá jeho obraz do grafického okna. PCDMIS vykreslí tento obraz v barvách určených v dialogovém panelu Setup – Nastavení za
použití karty nastavení čísla ID. to vám umožní vizuálně porovnat aktuální prvek s
teoretickým. Viz „Možnosti nastavení: karta Nastavení čísla ID“ v kapitole „Nastavení vašich
preferencí“.
V obou manuálních módech, off-line i on-line, PC-DMIS zobrazí v grafickém okně ve
správném měřítku animované spodobnění sondy. Během provádění se tato ikona bude
přesouvat podél součásti ukazujíc, kde sejmout každý dotyk.
Kapitola „Editování displeje CAD“ rozebírá možnosti, které máte pro ovládání vzhledu
obrazu/obrazů v grafickém okně.
2. 2. 4
Práce v manuálním nebo DCC módu
Panel nástrojů Manual/DCC Mode – Mód Manuální/DCC nabízí snadný přístup k
nastavení systému na Manuální nebo DCC mód. Viz téma „Panel nástrojů Mód
Manuální/DCC“ v kapitole „Použití panelu nástrojů“.
Manuální mód se používá s manuálním CMM, nebo během části programu ručního
vyrovnání, který poběží na automatickém CMM. Ke změně módů, klikněte na příslušnou
ikonu panelu nástrojů módů.
PC-DMIS vám umožní určit rychlosti a vzdálenosti, které budou použity v automatickém
měřicím postupu. Informace viz „Nastavení parametru: karta Pohyb“ v kapitole „Nastavení
vašich preferencí“.
Projekt č.: CZ.1.07/1.1.02/04.0004
OVMT – Odborné vzdělávání s moderní technikou
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky.
55
OVMT
3. 0. 0 Použití základních souborových možností PC-DMIS vám nabízí mnohé možnosti manipulace s programy a používání vašich základních
souborů. Jako u většiny programů založených na Windows, základní operace se soubory
můžete vykonávat s použitím standardních dialogových panelů Windows; zahrnuje to
vytváření, otevírání, kopírování, přejmenování, a odstraňování souborů. K tomu můžete přes
PC-DMIS vykonávat další operace, jako importování a exportování CAD dat, nebo
vykonávání doplňkových programů.
Tato kapitola se konkrétně zabývá základními souborovými možnostmi. Pokud se týká
rozšířených možností, jsou v kapitole „Použití rozšířených souborových možností”. Kapitola
přílohy „Použití mapy cest” poskytuje návod pro přístup ke všem dialogovým panelům a
volbám menu.
Možnosti diskutované v této kapitole zahrnují:
• Vytváření nových programů
• Otevírání existujících programů
• Ukládání programů
• Vykonávání souborových operací
• Změna jazyka
• Tisk grafického okna
• Tisk editačního okna
• Uzavírání a opuštění programů
• Opuštění PC-DMIS
3. 1. 1
Vytváření nových programů
Pokud již nemáte program pro otevření, musíte vytvořit nový
program s použitím dialogového panelu New Part Program –
Nový program
Zde můžete vytvořit novou součást. Budete vyzváni k zadání jména součásti, sériového čísla,
čísla revize, typu rozhraní, a použitých jednotek pro měření. Dokud součástku neuložíte,
zůstává pouze v paměti. Také typ rozhraní CMM se volí zde.
Projekt č.: CZ.1.07/1.1.02/04.0004
OVMT – Odborné vzdělávání s moderní technikou
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky.
56
OVMT
3. 1. 2
Otevírání existujících programů
Pokud jste dříve vytvořili program s použitím dialogového panelu New Part Program –
Nový program, můžete jej otevřít tím, že jej vyberete v dialogovém panelu Open – Otevřít
Jedná se o standardní dialogový panel Windows Open – Otevřít s následujícími doplněními:
• Je zde seznam Interface – Rozhraní. Pokud PC-DMIS běží v ON-LINE, můžete zvolit
který CMM (pokud jich máte více) bude použit s tímto programem, nebo můžete
pracovat off-line výběrem stroje OFF-LINE.
• Můžete importovat data z, nebo exportovat data do programu kliknutím pravým
tlačítkem na jméno souboru programu a výběrem Import nebo Export, podle potřeby
(Viz „Importování dat z CAD“ a „Exportování CAD dat“ v kapitole „Použití rozšířených
souborových možností“ pokud k tomu chcete více informací).
• Můžete také prozkoumat a upravit jméno součásti, sériové číslo, nebo číslo revize a
změnit jméno souboru tak aby odpovídalo vlastnostem souboru. K tomu je třeba:
1. Kliknout pravým tlačítkem na jméno souboru programu. Objeví se kontextové menu.
2. Vyberte příkaz Properties – Vlastnosti.
3. Vyberte kartu PC-DMIS.
Stejné prvky jako ty dostupné pravým tlačítkem myši jsou rovněž dostupné přes průzkumníka
Windows.
Projekt č.: CZ.1.07/1.1.02/04.0004
OVMT – Odborné vzdělávání s moderní technikou
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky.
57
OVMT
Poznámka: Dialogový panel Open – Otevřít se automaticky otevře pokaždé, když spustíte
PC-DMIS, což vám umožňuje otevřít existující programy. Pokud byste tuto vlastnost chtěli
zablokovat, jednoduše zrušte zatržítko Show Startup Dialog – Ukázat úvodní dialog, které
se nachází v dialogovém panelu Setup Options – Možnosti nastavení na záložce General –
Obecné.
3. 1. 3
Ukládání programů
Výběrem Save – Uložit uložíte vše, co jste udělali v aktuálním programu. Když soubor
ukládáte poprvé, zobrazí se dialogový panel Save As – Uložit jako. Tento dialogový panel
vám umožňuje zvolit, kam bude uložen váš program (Další informace viz níže „Uložit jako“).
Pokud jste program uložili již v předchozí verzi PC-DMIS (z dialogového panelu Save As –
Uložit jako), PC-DMIS při příštím ukládání zobrazí hlášení, kde se vás zeptá, zda chcete
uložit program ve staré, dříve označené verzi. Pokud kliknete
• Yes – Ano, PC-DMIS uloží program ve staré verzi.
• No – Ne, PC-DMIS uloží program v aktuální verzi.
• Cancel – Zrušit, PC-DMIS ukončí proces ukládání, aniž by uložil.
Save As – Uložit jako
Výběr možnosti Save As – Uložit jako se zobrazí dialogový panel Save As – Uložit jako.
Tento vám umožní uložit aktuální program pod novým jménem souboru nebo pod předchozí
verzí.
Projekt č.: CZ.1.07/1.1.02/04.0004
OVMT – Odborné vzdělávání s moderní technikou
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky.
58
OVMT
Použitím seznamu PC-DMIS part program – Program PC-DMIS můžete zvolit uložení
programu ve formátu používaném v předchozích verzích PC-DMIS. Dostupné formáty
zahrnují verzi 3.202 a vyšší.
Pro uložení programu klikněte na tlačítko Save – Uložit. Tlačítko Cancel – Zrušit uzavře
dialogový panel, aniž dojde k uložení.
3. 1. 4
Vykonávání souborových operací
S použitím souborových operací PC-DMIS můžete zrcadlit, kopírovat, mazat a přejmenovávat
soubory programů.
Mirror – Zrcadlení
Příkaz Mirror – Zrcadlení umožňuje uživateli vytvořit kopii programu se zrcadlovým obrazem
v osách X, Y, nebo Z.
Pro zrcadlení programu:
1. Vyberte volbu Mirror – Zrcadlení. Objeví se takovýto dialogový panel Choose Part to
Mirror – Zvolte součást k zrcadlení:
2. Vyberte soubor programu, který se má zrcadlit.
3. Vyberte osy (tlačítka voleb Mirror In … – Zrcadlení v… X, Y, nebo Z) v níž má dojít k
zrcadlení.
4. Klikněte na tlačítko Open – Otevřít. Objeví se dialogový panel Save Mirrored Part As –
Uložit zrcadlovou součást jako se jménem souboru programu, který jste vybrali pro
zrcadlení.
Projekt č.: CZ.1.07/1.1.02/04.0004
OVMT – Odborné vzdělávání s moderní technikou
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky.
59
OVMT
5. Klikněte na tlačítko Save – Uložit. Program bude zrcadlen v jakémkoli adresáři, který
zvolíte.
Copy – Kopírovat
Příkaz Copy – Kopírovat uživateli umožňuje kopírovat všechny soubory, přidružené k
danému programu.
Ke kopírování programu:
1. Vyberte položku menu Copy – Kopírovat. Objeví se dialogový panel Copy Part Files
From – Kopírovat soubory součásti z a ptá se na soubor, který chcete kopírovat a ze které
složky to má být.
2. Procházejte strukturu adresářů a vyberte program.
3. Klikněte na tlačítko Open – Otevřít. Tím se otevře dialogový panel Copy Part Files To –
Kopírovat soubory součásti do, ptá se tedy uživatele do které složky má být program
kopírován.
4. Klikněte na program, který chcete kopírovat tak, že se jeho jméno souboru a rozšíření
objeví v panelu File Name – Jméno souboru.
5. Přesuňte se do složky, do níž chcete program kopírovat.
6. Klikněte na tlačítko Open – Otevřít.
Kopírovány budou soubory „.PRG“, soubory „.CAD", a všechny soubory se stejným
základním jménem a rozšířeními .001, .002, ..., .999.
Projekt č.: CZ.1.07/1.1.02/04.0004
OVMT – Odborné vzdělávání s moderní technikou
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky.
60
OVMT
Delete – Vymazat
Příkaz Delete – Vymazat umožňuje uživateli vymazat všechny soubory přidružené k danému
programu.
Pro odstranění programu:
1. Vyberte položku menu Delete – Vymazat. Objeví se dialogový panel Delete Part files –
Vymazat soubory součástí.
2. Vyberte program, který má být vymazán.
3. Klikněte na tlačítko Open – Otevřít. PC-DMIS vyvolá jiný panel, kde se vás zeptá, zda
opravdu chcete poslat soubory do odpadkového koše.
4. Klikněte na tlačítko Yes – Ano.
Soubory, které budou odstraněny jsou soubor „.PRG", soubor „.CAD", a všechny soubory se
stejným základním jménem a rozšířeními v rozmezí .001, .002, ..., .999. Všechny odstraněné
soubory jdou do odpadkového koše.
Rename – Přejmenovat
Příkaz Rename – Přejmenovat umožňuje uživateli přejmenovat všechny soubory přidružené
k danému programu.
Pro přejmenování programu:
1. Vyberte položku menu Rename – Přejmenovat. Objeví se dialogový panel Rename Part
Files From – Přejmenovat soubory součásti z, ptá se tedy, který soubor chcete přejmenovat.
2. Vyberte, který program má být přejmenován.
3. Klikněte na tlačítko Open – Otevřít. Objeví se dialogový panel Rename Part Files To –
Přejmenovat soubory součásti na, musíte zadat nové jméno souboru.
4. Zadejte nové jméno souboru do panelu File Name – Jméno souboru.
5. Klikněte na tlačítko Open – Otevřít. Změna jména bude okamžitá.
Soubory, které budou přejmenovány jsou soubor „.PRG", soubor „.CAD", a všechny soubory
se stejným základním jménem a rozšířeními v rozmezí .001, .002, ..., .999.
Projekt č.: CZ.1.07/1.1.02/04.0004
OVMT – Odborné vzdělávání s moderní technikou
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky.
61
OVMT
3. 1. 5
Změna jazyka
Když vyberete Language – Jazyk, zobrazí se jazyky dostupné uživatelům PC-DMIS. Zatržítko
označuje jazyk, který je právě používán. Pro přepnutí na jiný jazyk, jednoduše vyberte jazyk,
který chcete. PC-DMIS se automaticky vypne. Jakmile je znovu restartován, PC-DMIS
poběží v nově vybraném jazyce. Jazyky, které jsou zobrazeny v šedi, nemohou být vybrány.
Takový jazyk může být dostupný, ale ve vašem systému není právě instalován.
3. 1. 6
Tisk z grafického okna
PC-DMIS vám umožňuje zaslat aktuální obsah grafického okna na vaši tiskárnu. Dělá se to
volbou položky menu Print Graphics Window – Vytisknout grafické okno. Před
vytištěním můžete nastavit možnosti výstupu a zběžně zobrazit vaši tiskovou úlohu.
Nastavení výstupu a možnosti tiskárny
Výběr položky menu Graphics Window Print
Setup – Nastavení tisku z grafického okna
zobrazí dialogové okno Printer Setup and
Output Options – Nastavení tiskárny a
Možnosti výstupu.
Tento dialogový panel se používá k nastavení vaší
tiskárny a stanoví různé možnosti zobrazení.
Výběr dostupný v oblasti Printer Options –
Možnosti tiskárny vám umožňuje vybrat typ
grafického zobrazení, jež bude vytištěno.
Toto zahrnuje:
Scale to Fit on a Single Page – Upravit měřítko na jedné stránce: tato možnost upraví
velikost všech grafických obrazů tak, aby se vešly na jedinou stránku.
Print Visible Screen Area – Tisknout viditelnou oblast obrazovky: Tato volba tiskne
pouze oblast, která je aktuálně vidět na obrazovce. Pokud jste provedli zvětšení zaměřené na
jistý prvek, bude vytištěno jen to, co je na obrazovce a nikoli celá součást.
Projekt č.: CZ.1.07/1.1.02/04.0004
OVMT – Odborné vzdělávání s moderní technikou
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky.
62
OVMT
Print Complete Views – Tisknout celé pohledy: tato možnost tiskne všechna zobrazení,
které jste definovali s použitím oblasti View Layout – Rozvržení zobrazení dialogového
panelu View Setup – Nastavení zobrazení na samostatné stránce. Například pokud v částích
vašeho grafického okna zobrazujete součást v pohledech Z+ a Y–, PC-DMIS vytiskne dvě
samostatné stránky, jednu se zobrazením Z+ a jinou se zobrazením Y–.
Print Complete Views w/Current Scale – Tisknout celé pohledy ve stávajícím měřítku:
tato volba funguje stejně jako volba Print Complete Views – Tisknout celé pohledy, avšak
tiskne v aktuálním měřítku. Pokud jste provedli zvětšení obrazu, PC-DMIS sice vytiskne celé
zobrazení, ale rozdělí obraz do různých stránek.
Zatržítko v panelu Draw Rulers – Malovat rolovací lišty vytiskne i rolovací lišty, pokud
jsou zobrazeny v grafickém okně. Pro zobrazení rolovacích lišt použijte dialogový panel View
Setup – Nastavení zobrazení. Viz „Nastavení zobrazení obrazovky“ v kapitole „Editování
displeje CAD“.
Tlačítko Printer Setup – Nastavení tiskárny vám otevírá přístup k dialogovému panelu
Print Setup – nastavení tisku. Tento dialog vám umožňuje zvolit velikost papíru, orientaci
stránky a zpřístupní další vlastnosti tiskárny.
Pro uložení všech změn klikněte na tlačítko OK.
Zběžné zobrazení tiskové úlohy
To co bude tištěno z grafického
okna si můžete snadno zběžně
zobrazit volbou možnosti menu
Graphics Window Print Preview
– Zběžné zobrazení tisku z
grafického okna. Objeví se okno
Print Preview – Zběžné
Zobrazení tisku.
Projekt č.: CZ.1.07/1.1.02/04.0004
OVMT – Odborné vzdělávání s moderní technikou
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky.
63
OVMT
Tlačítka v horní části okna vykonávají tyto funkce:
Tlačítko Print – Tisk otevírá standardní dialogový panel Print Setup – Nastavení tisku,
který vám umožní odeslat tiskovou úlohu na tiskárnu.
Tlačítka Next Page – Další strana a Prev Page – Předchozí strana listují tiskovou úlohou,
pokud tato má více stran.
Přepínací tlačítka One Page – Jedna strana nebo Two Pages – Dvě strany řídí, kolik stran
je zobrazeno najednou v okně zběžného zobrazení.
Tlačítka Zoom In – Zvětšit a Zoom Out – Zmenšit vám umožňují rychle si prohlédnout
podrobněji stránku v okně zběžného zobrazení. Nijak však neovlivní vzhled toho, co jde na
tiskárnu.
Tlačítko Close – Zavřít uzavře okno zběžného zobrazení.
3. 1. 7
Tisk z editačního okna
PC-DMIS vám umožňuje poslat aktuální obsah editačního okna na mnohá výstupní zařízení
nebo do souboru. PC-DMIS podporuje širokou škálu tiskáren a souřadnicových zapisovačů.
Pokud máte dotaz týkající se kompatibility hardware, kontaktujte prosím vašeho obchodního
zástupce PC-DMIS.
Použijte těchto schopností k tisku protokolů z měření včetně grafického spodobnění součásti.
K tomu je třeba vybrat položku menu Print Edit Window – Tisk editačního okna. Před
vlastním tiskem můžete nastavit možnosti výstupu, a zběžné zobrazit vaši tiskovou úlohu.
Nastavení výstupu a možnosti tiskárny
Výběrem položky menu Edit Window Print Setup – Nastavení
tisku v editačním okně zobrazí dialogový panel Print Options
– Volby pro tisk.
Tento dialogový panel můžete použít, abyste sdělili PC-DMIS,
kam chcete poslat obsah editačního okna. Můžete jej poslat do
souboru, na tiskárnu, nebo zapsat do DMIS souboru a možná je i
jakákoli kombinaci z těchto tří. K tomu je třeba:
Projekt č.: CZ.1.07/1.1.02/04.0004
OVMT – Odborné vzdělávání s moderní technikou
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky.
64
OVMT
1. Zatrhněte zatržítko File – Soubor, zatržítko Printer – Tiskárna, zatržítko DMIS Output –
DMIS Výstup, nebo jakoukoli kombinaci těchto tří.
2. Poblíž každého zatržítka se stanou dostupnými jisté možnosti, v závislosti na tom co jste
vybrali v předchozím kroku.
3. Klikněte na tlačítko OK (nebo stiskněte ENTER). Dialogový panel Print Options – Volby
pro tisk se uzavře.
Výstup do souboru
Pokud směrujete výstup do souboru, tento může být uložen jako soubor v Rich Text formátu
(.rtf) nebo Portable Document formátu (.pdf). Na počátku se vygeneruje jméno souboru a to
tak, že má stejné jméno jako program plus připojený numerický index ještě před rozšířením. I
když vám PC-DMIS nabídne toto počáteční jméno souboru, jméno se nemusí držet tomuto
předvoleného formátu a může být změněno.
Poznámka: Možnosti Append – Připojit a Overwrite – Přepsat se stanou přístupnými pro
volbu až poté, co jste vytvořili soubor a byly do něj již uloženy informace.
Přidání k souboru
Pokud je vybráno Append – Připojit, PC-DMIS přidá aktuální data z editačního okna do
zvoleného souboru. Zaznamenejme, že musí být zvolena úplná cesta; pokud tomu tak není,
PC-DMIS předpokládá adresář kde je program. Pokud soubor neexistuje, bude při generování
protokolu vytvořen.
Přepsání souboru
PC-DMIS přepíše zvolený soubor údaji z aktuálního editačního okna. Zaznamenejme, že musí
být určena plná cesta; pokud tomu tak není, PC-DMIS předpokládá ten adresář kde je
program. Pokud soubor neexistuje, bude při generování protokolu vytvořen.
Výzva k zadání destinace
Je–li zvoleno Prompt – Výzva, PC-DMIS zobrazí dialogový panel Save As – Uložit jako,
přes který můžete zvolit cílový souboru protokolu.
Použití volby Auto
PC-DMIS generuje jméno souboru protokolu automaticky s použitím čísla v panelu Index.
Jméno generovaného souboru se bude skládat ze jména programu doplněného o numerický
Projekt č.: CZ.1.07/1.1.02/04.0004
OVMT – Odborné vzdělávání s moderní technikou
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky.
65
OVMT
index a o rozšíření. Generovaný soubor bude umístěn do stejného adresáře jako program.
Pokud soubor pod vygenerovaným jménem souboru již existuje, volba Auto bude navyšovat
index tak dlouho, až se vytvoří unikátní jméno.
Rich Text formát (RTF)
Pokud je vybrána volba Rich Text Format (RTF) – Rich Text formát (RTF), PC-DMIS
vygeneruje protokol s použitím formátu Microsoftu Rich Text format (.rtf soubor) pro
vzájemnou záměnnost dokumentů. Zaznamenejme, že obrázky v protokolech RTF budou mít
kolem sebe slabé orámování.
Portable Document formát (PDF)
Pokud je vybrána volba Portable Document Format (PDF) – Portable Document formát
(PDF), PC-DMIS generuje protokol s použitím Adobe Portable Document formátu (.pdf
soubor) pro elektronické sdílení souborů. Rozměry v PDF formátu nebudou mít předvolenou
modrou barvu pozadí a nebudou zobrazovat symbol rozměru.
Hyper protokoly In-line
Toto zatržítko se stane dostupným, když vyberete možnost Portable Document Format
(PDF) – Portable Document formát (PDF). Nastavení tohoto zatržítka způsobí, že data z
tištěného editačního okna a příkazy Hyperzobrazení se objeví v tomtéž souboru
vygenerovaném v PDF. Upozorňujeme, že tato volba přepisuje volbu AUTOPRINT z příkazů
Hyper protokolů. Zaznamenejme také, že Hyper protokoly nemohou být tištěny do RTF
souborů. Viz kapitola „Vytváření protokolů hyperzobrazení“ ohledně dalších informací k
protokolům hyperzobrazení.
Výstup na tiskárnu
Pokud je nastaveno zatržítko Draft Mode – Mód zběžného tisku, PC-DMIS změní pro účely
tisku písma z editačního okna na typy s nízkým rozlišením. Všechny barvy v protokolu (k
rozlišení tolerancí, módů, atd.) budou změněny na černou. Tyto změny významně zvýší
rychlost tisku.
Projekt č.: CZ.1.07/1.1.02/04.0004
OVMT – Odborné vzdělávání s moderní technikou
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky.
66
OVMT
Výstup do výstupního souboru DMIS
Je-li nastaveno zatržítko DMIS Output – DMIS Výstup, PC-DMIS vám umožní ukládat
informace z editačního okna jako DMIS výstupní soubor. Dostupnými se stanou tři zatržítka
(Overwrite Output File – Přepsat výstupní soubor, Output Theoretical Values – Výstup
teoretických hodnot, a Output Features with Dimensions – Výstup prvků s rozměry) a
tlačítko Save As – Uložit jako.
Kliknutí na tlačítko Save As – Uložit jako otevře dialogový panel Save As – Uložit jako.
Ten vám umožní ukládat informace z editačního okna do adresáře, který si zvolíte v DMIS
výstupním formátu. Dostupné souborové formáty používají rozšíření .dmo, .dms, a .dmi.
Pokud je nastaveno Overwrite Output File – Přepsat výstupní soubor, PC-DMIS
jednoduše přepíše starý výstupní soubor novým. Pokud však toto zatržítko během provádění
programu není nastaveno, PC-DMIS se pokusí držet se schémata vytváření názvů použitého
při předchozím použití tlačítka Save As – Uložit jako, aniž by přepsal jakékoli předchozí
soubory. Například, pokud jste naposledy zvolili „test.dmo" jako váš výstupní soubor a není
nastaveno Overwrite Output File – Přepsat výstupní soubor, při příštím běhu programu by
měl PC-DMIS ukládat nový soubor jako „test1.dmo". Další běhy programu budou ukládat do
souborů podobně inkrementovaných.
Pokud je nastaveno Output Theoretical Values – Výstup teoretických hodnot, PC-DMIS
zapíše do výstupního souboru spolu s naměřenými hodnotami i teoretické hodnoty.
Pokud je nastaveno Output Features with Dimensions – Výstup prvků s rozměry, PCDMIS ve výstupním souboru uchová společně naměřené prvky a přidružené tolerance. PCDMIS odešle na výstup výsledky měření před jim přidruženými výsledky tolerancí. Takto
můžete nejprve proměřit všechny prvky v programu a pak jim přidat tolerance. Pokud k prvku
není přidružena žádná tolerance, PC-DMIS nebude generovat žádný výstup.
Poznámka: Numerická část jména souboru nesmí být delší než 10 číslic. V opačném případě
podstupujete riziko přepsání starších výstupních souborů.
Zběžné Zobrazení tiskové úlohy
Výběrem Edit Window Print Preview – Zběžné zobrazení tisku editačního okna získáte
přístup do stejného okna Print Preview – Zběžné Zobrazení tisku.
Projekt č.: CZ.1.07/1.1.02/04.0004
OVMT – Odborné vzdělávání s moderní technikou
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky.
67
OVMT
3. 1. 8
Uzavírání a opuštění programů
Volbou Close – Zavřít uložíte a zavřete aktivní program. Pokud součást ještě nebyla nikdy
uložena, budete vyzváni k pojmenování a uložení vašeho souboru.
Volbou Quit – Opustit opustíte aktuální program, aniž by se uložily případné změny. Bude
tedy možno vyvolat pouze data, která byla předtím uložena. Když se rozhodnete pro opuštění,
objeví se zpráva, která se ptá, zda chcete opustit program bez jeho uložení. Pokud program
chcete uložit, zvolte na panelu hlášení No – Ne, a pokračujte podle návodu viz „Ukládání
programů“.
Opuštění PC-DMIS
Pro opuštění aktuálního programu a ukončení PC-DMIS, zvolte příkaz Exit – Konec. Na
rozdíl od příkazu Quit – Opustit, pokud zvolíte Exit – Konec, PC-DMIS před ukončením
automaticky uloží aktuální program..
Projekt č.: CZ.1.07/1.1.02/04.0004
OVMT – Odborné vzdělávání s moderní technikou
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky.
68
OVMT
4. 0. 0 Použití rozšířených souborových možností 4. 1. 1
Provádění programů
V PC-DMIS můžete snadno provádět celý program, nebo provádět jen částečný běh. Toto
téma se zabývá jak úplným tak částečným provedením programu. Také vysvětluje, jak
používat dialogový panel Execution Mode Options – Volby způsobu provádění při
vykonávání vašich programů.
Velikost dialogového panelu Execution Mode Options – Volby způsobu provádění může
podle potřeby zvětšována či zmenšována.
Execute – Vykonat
Pro provedení všech označených příkazů v celém programu, vyberte volbu Execute –
Vykonat.
Execute Feature – Vykonat prvek
Pro provedení pouze prvku na němž spočívá kurzor, proveďte volbu Execute Feature –
Vykonat prvek.
PC-DMIS zobrazí dialogový panel Execution Mode Options – Volby způsobu provádění.
Pokud je PC-DMIS nastaven na manuální mód (mód je MANUAL), budete vyzváni k sejmutí
nutných dotyků. Pokud je PC-DMIS nastaven do módu DCC (mód je DCC), bude
automaticky pohybovat sondou podle parametrů nastavených v dialogovém panelu
Execute From – Vykonat od
Pro obnovení dříve přerušeného běhu, použijte volbu menu Execute From – Vykonat od.
Tento příkaz vypsané prvky až do konce programu. Tato volba menu je dostupná pouze
pokud jste zrušili provádění předešlého příkazu Execute – Vykonat s použitím dialogového
panelu Execution Mode Options – Volby způsobu provádění.
Projekt č.: CZ.1.07/1.1.02/04.0004
OVMT – Odborné vzdělávání s moderní technikou
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky.
69
OVMT
Execute From Cursor – Vykonat od kurzoru
Pro provedení programu počínaje aktuální pozicí kurzoru, vyberte příkaz menu Execute
From Cursor – Vykonat od kurzoru. Program bude proveden počínaje aktuální pozicí
kurzoru.
Execute Block – Vykonat blok
Pro provedení bloku příkazů, vyberte příkazy, které chcete provést, a poté, dokud jsou příkazy
stále vybrány, zvolte příkaz menu Execute Block – Vykonat blok. PC-DMIS provede pouze
označený blok příkazů.
4. 1. 2
Použití dialogového panelu Execution Mode Options – Volby
způsobu provádění
Provedení každé operace běhu programu začíná zobrazením dialogového panelu Execution
Mode Options – Volby způsobu provádění.
PC-DMIS poté provede všechny označené příkazy aktuálního programu.
• Pokud jste v manuálním módu, PC-DMIS bude požadovat sejmutí dotyků.
• Pokud jste v módu DCC, PC-DMIS automaticky zahájí měřicí postup.
CMM Errors – Chyby CMM
Seznam CMM Errors – Chyby CMM zobrazí každou chybu, ke které dojde během
provádění programu. Příkladem chyby, která může nastat je neočekávaný dotyk sondy nebo
neočekávané ukončení pohybu. Chyby můžete zobrazit kliknutím na rozbalovací šipku.
CMM Commands – Příkazy CMM
Seznam CMM Commands – Příkazy CMM zobrazuje všechny pohyby a dotyky pro
aktuální prvek (neboli právě měřený prvek). Tato informace je dostupná pouze, pokud je
program během provádění zastaven, ať už pro chybu nebo operátorem. Provádění programu
může být obnoveno zvýrazněním požadovaného dotyku (nebo pohybu) v seznamovém panelu
CMM Commands – Příkazy CMM a volbou tlačítka Continue – Pokračovat.
Příklad: Pokud byl příkaz přesun do obalové roviny naprogramován s chybnými X, Y, nebo
Z, pak během provádění tohoto pohybu se může generovat chyba pohybu. Abyste mohli
Projekt č.: CZ.1.07/1.1.02/04.0004
OVMT – Odborné vzdělávání s moderní technikou
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky.
70
OVMT
pokračovat: Rozbalte výsuvný seznam CMM Commands – Příkazy CMM. Vyberte příkaz
následující za nesprávným pohybem. Stiskněte tlačítko Continue – Pokračovat.
Continue – Pokračovat
Příkazové tlačítko Continue – Pokračovat vám umožňuje navázat na provádění programu
zastaveného chybou posunu CMM, nebo tlačítkem Stop. PC-DMIS vám umožňuje vybrat
specifickou polohu v aktuálním prvku, kde sonda naváže měření součásti. Předvolená poloha
je zobrazena v seznamu CMM Commands – Příkazy CMM. Pokud chcete vybrat jinou
polohu, jednoduše otevřete rozbalovací šipku a vyberte požadovaný řádek. PC-DMIS bude
pokračovat v postupu měření v zobrazeném místě po stisknutí tlačítka Continue –
Pokračovat.
Stop
Příkazové tlačítko Stop zastaví sondu v její aktuální pozici a zastaví provádění programu.
Erase Hit – Vypustit dotyk
Pro odstranění právě zvýrazněného dotyku v seznamu CMM Commands – Příkazy CMM,
jednoduše stiskněte tlačítko Erase Hit – Vypustit dotyk, umístěné v dialogovém panelu
Execution Mode Options – Volby způsobu provádění.
Většina ovladačů CMM (jogů) má tlačítko určené pro smazání posledního dotyku. Když toto
tlačítko na ovladači (jogu) CMM během provádění programu stisknete, má to stejný efekt
jako kliknutí na tlačítko Erase Hit – Vypustit dotyk dialogového panelu.
Step–Next – Další krok
Příkazové tlačítko Step Next – Další krok naváže proces měření, ale najednou provede jen
jeden krok, tedy zastaví CMM po provedení každého kroku příkazu vyvolávajícího pohyb
CMM. V módu krokování mohou být k prvkům přidávány dotyky a mezi existující prvky
nebo příkazy mohou být vřazovány nové prvky. Mód krokování lze rovněž simulovat off-line.
Step Next – Další krok se na dialogovém panelu objeví když PC-DMIS přeruší běh
programu v bodě přerušení.
Projekt č.: CZ.1.07/1.1.02/04.0004
OVMT – Odborné vzdělávání s moderní technikou
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky.
71
OVMT
Manuální řízení měření prvku
Pro manuální řízení proměřování prvku:
1. Klikněte na příkazové tlačítko Stop v dialogovém panelu Execution Mode Options –
Volby způsobu provádění.
2. Klikněte na ikonu Manual Mode – Manuální mód. PC-DMIS vám pak umožní řídit
proces proměření aktuálního dotyku.
Pokud je aktuální prvek měřen v MANUÁLNÍM módu, PC-DMIS automaticky systém
navrátí do módu DCC mode a pokračuje v proměřování součásti pod počítačovým řízení.
Máte možnost se kdykoli vrátit zpět do módu DCC stisknutím ikony DCC Mode – Mód
DDC.
PC-DMIS nenahradí původní dotyky žádným z nových dotyků. Pokud je třeba upravit
naměřenou hodnotu, musí se tak stát v editačním okně.
Poznámka: Některé automatické prvky se vás na konci manuálního měření zeptají, zda
chcete uchovat nové umístění prvku jako plán pro příští provádění programu. Pokud v
odpověď na tuto výzvu kliknete na Yes – Ano pak se uloží právě měřená poloha jako nový
plán.
Změna velikosti dialogového panelu Execution Mode Options – Volba způsobu
provádění
Velikost dialogového panelu Execution Mode Options – Volby způsobu provádění je
měnitelná. Pro změnu velikosti tohoto dialogového panelu:
1. Umístěte kurzor myši na vnější orámování dialogového panelu. Obvyklá šipka bude
nahrazena ikonou se dvěma šipkami.
2. Přidržte levé tlačítko myši.
3. Zatímco držíte stisknuté levé tlačítko myši, přetáhněte kurzor do požadované polohy.
4. Uvolněte tlačítko myši.
Velikost panelu se upraví. Tato možnost je užitečná když potřebujete sledovat z dálky data na
obrazovce při provádění programu.
Projekt č.: CZ.1.07/1.1.02/04.0004
OVMT – Odborné vzdělávání s moderní technikou
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky.
72
OVMT
5. 0. 0 Nastavení vašich preferencí PC-DMIS vám umožňuje nastavit osobní preference, jež ztvární formu a funkci PC-DMIS tak
aby vyhověla individuálním požadavkům. Tato kapitola vám poskytne možnost řídit výstupní
formát, grafiku na obrazovce, parametry stroje a další volby.
Hlavní témata této kapitoly zahrnují:
• Výběr z možností nastavení PC-DMIS
• Úprava parametrů protokolu a posuvu
• Nastavení editačního okna
• Nastavení okna načítání
• Nastavení Master/Slave
• Nastavení otočného stolu
• Nastavení možností výměníku sondy
• Natažení aktivní sondy
• Nastavení CMM rozhraní
• Kompenzace teploty
• Určení externích adresářů pro hledání
• Nastavení možností OpenGL
5. 1. 1
Výběr z možností nastavení PC-DMIS
Výběr možnosti menu Setup – Nastavit zpřístupní dialogový panel Setup Options –
Možnosti nastavení. Tento dialogový panel vám umožňuje změnit vzhled a fungování
PC-DMIS.
Pro zpřístupnění záložek přidružených k dialogovému panelu Setup Options – Možnosti
nastavení, vyberte položku menu Setup – Nastavit s kliknutím na požadovanou kartu.
Dostupné karty jsou následující:
• Obecné
• Součást/CMM
• Rozměr
Projekt č.: CZ.1.07/1.1.02/04.0004
OVMT – Odborné vzdělávání s moderní technikou
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky.
73
OVMT
• Zobrazení
• Nastavení NC–100
Setup Options – Možnosti nastavení: karta General – Obecné
Kartu General – Obecné si zpřístupníte kliknutím na kartu General – Obecné ve volbě menu
Setup – Nastavit. Tato volba vám umožní měnit různé funkce řídící postup měření.
Auto Circle Hits – Dotyky pro automatický kruh
Panel Auto Circle Hits – Dotyky pro automatický kruh vám umožňuje nastavení předvolby
počtu dotyků, jež PC-DMIS sejme při učení kruhu s použitím CAD dat. Nejmenší počet
dotyků, které mají být sejmuty je tři. Toto změní pouze počet dotyků pro kruhy, které se
programují, ne u kruhů které již byly naprogramovány.
Soubor PCDLRN.INI pro tuto volbu uvádí: AutoCirHits=[počet dotyků]
Auto Line Hits – Dotyky pro automatickou přímku
Panel Auto Line Hits – Dotyky pro automatickou přímku vám umožní nastavení
předvolby počtu dotyků, jež PC-DMIS sejme při vyšetřování přímky s použitím CAD dat.
Nejmenší počet dotyků, které mají být sejmuty je dva. Počet dotyků se změní pouze pro
přímky jež budou programovány, ne pro přímky, které již byly naprogramovány.
Soubor PCDLRN.INI pro tuto možnost uvádí: AutoLineHits=[počet dotyků].
Projekt č.: CZ.1.07/1.1.02/04.0004
OVMT – Odborné vzdělávání s moderní technikou
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky.
74
OVMT
Hits in U – dotyky pro U
Panel Hits in U – Dotyky pro U zobrazuje nejmenší počet řádků, které musí být sejmuty při
skenování.
Hits in V – Dotyky pro V
Panel Hits in V – Dotyky pro V zobrazuje nejmenší počet dotyků na řádek, které musí být
sejmuty při skenování.
Warnings – Výstrahy
Tlačítko Warnings – Výstrahy zpřístupní dialogový panel Warnings Display Options –
Možnosti zobrazení výstrah.
Tento dialogový panel vám umožňuje určit, které výstrahy bude PC-DMIS zobrazovat při
normálním používání. Také vám umožňuje změnit předvolené úkony, k nimž PC-DMIS
přikročí při různých výstražných hlášeních.
Ke změně předvolené akce pro výstražné hlášení:
1. Otevřete dialogový panel Setup Options – Možnosti nastavení.
2. Vyberte kartu General – Obecné.
3. Klikněte na tlačítko Warnings – Výstrahy. Otevře se dialogový panel Warnings Display
Options – Možnosti zobrazení výstrah.
4. Klikněte dvojmo na výstražné hlášení, jehož předvolenou akci chcete změnit. Objeví se
malý panel, jež vám umožní vybrat nový předvolený úkon.
Projekt č.: CZ.1.07/1.1.02/04.0004
OVMT – Odborné vzdělávání s moderní technikou
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky.
75
OVMT
5. Vyberte novou předvolbu akce. Seznam nyní bude aktualizován.
6. Klikněte na tlačítko OK pro uložení vašich změn.
Password – Heslo
Tlačítko Password – Heslo vám umožňuje chránit heslem přístup k dialogovému panelu
Setup Options – Možnosti nastavení.
Jak chránit heslem vaše volby nastavení:
1. Klikněte na tlačítko Password – Heslo. Objeví se dialogový panel Options Password –
Volby hesla.
2. Do panelu New Password – Nové heslo zapište požadované heslo.
3. Do panelu Repeat entry – Opakovat zadání napište znovu stejné heslo pro potvrzení
vašeho údaje.
4. Nastavte zatržítko Use Password – Používat heslo.
5. Klikněte na OK.
Když se napříště pokusíte otevřít dialogový panel Setup Options – Možnosti nastavení,
budete požádáni o zadání hesla než se to provede.
Pokud na tuto výzvu kliknete na Cancel – Zrušit, budete mít možnost prohlížet aktuálně
nastavené volby, ale nebudete moci provést žádnou změnu.
Press End Key – Tisknout klávesu END
Zatržítko Press End Key – Tisknout klávesu END řídí, zda sonda se sonda automaticky
přesune nebo ne po sejmutí posledního dotyku na manuálním prvku. (Je to funkční pouze v
manuálním módu.) Předpokládá se, že ano, pokud je zatržítko nastaveno (zatrženo). PCDMIS poté vyžaduje, aby byla stisknuta klávesa END dříve, než přejde do příští polohy.
Projekt č.: CZ.1.07/1.1.02/04.0004
OVMT – Odborné vzdělávání s moderní technikou
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky.
76
OVMT
Automatic File Save – Automatické ukládání souboru
Zatržítko Automatic File Save – Automatické ukládání souboru vám umožňuje
automaticky ukládat program v předem daných časových intervalech. Pokud je toto zatržítko
nastaveno, předvolba bude ukládat program každou minutu. Tento časový interval se dá
snadno změnit zadáním jiné hodnoty do panelu Minutes to Save – Minuty ukládání.
PC-DMIS uloží automaticky ukládaný soubor pod jménem „Autosave copy of" plus původní
jméno souboru. Takto automaticky uložený soubor může být otevřen stejně jako regulérní
program v případě nějaké katastrofální poruchy původního souboru. Soubor PCDLRN.INI
pro tuto možnost uvádí: AutoSave=[0 nebo 1]
Find Nominals – Najít nominály
Zatržítko Find Nominals – Najít nominály řídí způsob, jakým PC-DMIS zachází s dotyky.
Po jeho nastavení PC-DMIS automaticky vyšetří každý dotyk sondy tém způsobem, že
nalezne pro tento dotyk nejbližší CAD nominál. Bude pokračovat ve shromažďování dotyků,
dokud není stisknuta klávesa END. Poté budou spočteny prvky s uplatněním CAD nominálů.
Po jeho nastavení se stane dostupný panel Find Nominals Tolerance – Najít toleranci
nominálů.
Point Only Mode – Mód pouze bod
Zatržítko Point Only Mode – Mód pouze bod určuje, jak PC-DMIS reaguje na každý dotyk
sondy. Pokud je nastaveno, PC-DMIS automaticky pokládá každý dotyk sondy za jednotlivý
bod měření a automaticky vytvoří automatický vektorový bod. Pokud je zatržítko zrušeno,
PC-DMIS bude shromažďovat dotyky sondy, dokud nebude stisknuta klávesa END. Až poté
přikročí k určení typu právě proměřeného prvku.
Když nastavíte toto zatržítko, stane se dostupným i zatržítko Thickness for Point Only Mode
Points – Tloušťka bodů pro mód pouze bod.
Edge Point Only Mode – Mód Pouze bod hrany
Zatržítko Edge Point Only Mode – Mód pouze bod hrany řídí, jak PC-DMIS reaguje na
každou sadu dotyků sondy. V tomto případě, sada je definována jako dva singulární
(jednotlivé) dotyky sondy. První dotyk musí být vždy sejmut na povrchu. Druhý dotyk musí
být vždy sejmut na hraně. Pokud je nastaveno toto zatržítko, PC-DMIS automaticky bere
Projekt č.: CZ.1.07/1.1.02/04.0004
OVMT – Odborné vzdělávání s moderní technikou
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky.
77
OVMT
každou sadu dotyků sondy jako jediný bod měření a automaticky vytvoří automatický bod
hrany. Pokud je zatržítko zrušeno, PC-DMIS bude shromažďovat dotyky sondy dokud
nestisknete klávesu END. Teprve potom určí typ právě proměřeného prvku.
PD–DMIS použije možnosti zobrazené v oblasti Feature Setup – Nastavení prvku v
dialogovém panelu Edge Point – Bod hrany když vytváří bod hrany
Ignore Motion Error – Ignoruj chybu pohybu
Nastavením zatržítka Ignore Motion Errors – Ignoruj chybu pohybu říkáme PC-DMIS, že
má ignorovat kolizní chyby. Po nastavení tohoto zatržítka a kliknutí na OK se do editačního
okna vloží příkaz IGNOREMOTIONERRORS/. Když PC-DMIS narazí na tento příkaz a
sonda je v kolizi s nějakou překážkou, sonda automaticky nezastaví. Tato volba je potřebná
při proměřování materiálů, jako je hlína nebo plast, kdy je jistá flexibilita nutná.
Zrušení nastavení tohoto příkazu v editačním okně bude opět zobrazovat kolizní chyby.
Automatically Adjust Probe Head Wrist – Automaticky nastavovat zápěstí hlavy sondy
Pokud nastavíte zatržítko Automatically Adjust Probe Head Wrist – Automaticky
nastavovat zápěstí hlavy sondy, PC-DMIS vybere pozici která nejlépe aproximuje nejlepší
směr přístupu pro každý dotyk v celém programu.
Pokud PC-DMIS může nalézt zkalibrované hroty které jsou v souhlase s úhlovou tolerancí
definovanou v panelu Wrist Warning Delta – Výstražný interval zápěstí na kartě
Part/CMM – Součást/CMM, použije ty z nezkalibrovaných hrotů, které nejblíže odpovídají
úhlu
Tato možnost se dá také nastavit pro jednotlivé dotyky automatických prvků nastavením
zatržítka Auto PH9.
Soubor PCDLRN.INI pro tuto možnost uvádí: AutoAdjustPh9=[0 nebo 1]
Reset global settings when branching – Obnovit globální nastavení při větvení
Pokud vyberete Reset global settings when branching – Obnovit globální nastavení při
větvení, PC-DMIS obnoví globální hodnoty stavových příkazů (viz seznam příkazů níže.)
jakmile narazí na příkaz větvení. Jakékoli přeskočené stavové příkazy, kvůli příkazu větvení,
nebudou provedeny. Toto vám umožňuje přeskakovat úseky programu, aniž byste museli tato
nastavení měnit.
Projekt č.: CZ.1.07/1.1.02/04.0004
OVMT – Odborné vzdělávání s moderní technikou
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky.
78
OVMT
Například předpokládejme, že ve vašem program je následující:
TIP/T1A90B90 GOTO/MYLABEL
Pokud zatržítko nastavíte, když PC-DMIS přečte příkaz GOTO, provede TIP/T1A0B0
MYLABEL=LABEL/
Měření atd...
skok na MYLABEL. A poté hledá nahoru, a použije první příkaz hrotu (TIP/ příkaz), na který
narazí: TIP/T1A0B0
Pokud toto zatržítko zrušíte, když PC-DMIS přečte příkaz GOTO, provede skok na
MYLABEL. PC-DMIS neobnoví globální nastavení když narazí na příkaz větvení. Namísto
toho, použije poslední provedený příkaz hrotu: TIP/T1A90B90.
PC-DMIS má předvoleno nastavení zatržítka. Ve verzích před verzí 3.25, PC-DMIS
automaticky obnovoval globální hodnoty stavových příkazů. Nyní vám PC-DMIS poskytuje
možnost tuto možnost nastavit nebo zrušit.
Příkazy obnovené po větvení:
• Start/align
• Displayprecision/
• Recall/align
• ManRetract/
• Mode/
• Scanspeed/
• Rmeas/
• Prehit/
• Workplane/
• Clamp/
• Tip/
• Clearp/
• Loadprobe/
• Format/
• Retract/
• 132column/
• Check/
• Gaponly/
• Touchspeed/
• Retrolinearonly/
• Movespeed/
• Probecom/
• Polarvectorcomp/
• Array_indices/
• AutoTrigger/
• Fly/
• Triggerplane/
• Positivereporting/
• TriggerTolerance/
• Ignoremotionerrors/
• VideoSetup/
Projekt č.: CZ.1.07/1.1.02/04.0004
OVMT – Odborné vzdělávání s moderní technikou
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky.
79
OVMT
Move Feature to Reference Plane – Přesunout prvek do referenční roviny
Pokud nastavíte zatržítko Move Feature to Reference Plane – Přesunout prvek do
referenční roviny, PC-DMIS automaticky promítne naměřený prvek do pracovní roviny.
Toto je dostupné pouze při měření kruhů, elips, přímek a bodů.
Show Extended Sheet Metal Options – Ukázat rozšířené možnosti pro plech
Pokud nastavíte zatržítko Show Extended Sheet Metal Options – Ukázat rozšířené
možnosti pro plech, PC-DMIS zobrazí všechny dostupné možnosti pro plech v dialogovém
panelu Automatické prvky.
Poznámka: v tomto manuálu používáme označení „plech“ pro tenkostěnné objekty –
nemusejí být nutně kovové.
Soubor PCDLRN.INI pro tuto možnost uvádí: ShowExtendedSheetMetal= [0 nebo 1]
Fixed Dialog Positions – Pevné umístění dialogů
Pokud nastavíte zatržítko Fixed Dialog Positions – Fixní umístění dialogů, PC-DMIS zobrazí
dialogové panely v jejich předvolených pozicích. Pokud tato možnost není zatržena, PCDMIS zobrazí každý dialogový panel tam, kde se nacházel naposledy. Tato možnost se stane
extrémně užitečnou při práci s makry.
Soubor PCDLRN.INI pro tuto možnost uvádí: DialogFixedPosition=[0 nebo 1].
Lock Marked Sets – Uzamknout označené sady
Pokud nastavíte zatržítko Lock Marked Sets – Uzamknout označené sady, PC-DMIS uživateli
zabrání v neúmyslném odstranění nebo jiné změně aktuální označené sady konfigurací. PCDMIS povolí pouze provádění a aktivaci označených sad. Pro přidání nebo odebrání prvků z
označené sady musíte toto zatržení zrušit.
Automatically Scale to Fit – Automaticky upravit měřítko
Pokud nastavíte zatržítko Automatically Scale to Fit – Automaticky upravit měřítko, PCDMIS automaticky upraví velikost na obrazovce pokaždé, když je prvek měřen.
Soubor PCDLRN.INI pro tuto možnost uvádí: AutoScaleToFit=[0 nebo 1].
Projekt č.: CZ.1.07/1.1.02/04.0004
OVMT – Odborné vzdělávání s moderní technikou
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky.
80
OVMT
Show Hit Deviations – Ukázat odchylky dotyku
Pokud nastavíte zatržítko Show Hit Deviations – Ukázat odchylky dotyku, PC-DMIS
vykreslí ukazatel kdykoli je sejmut dotyk, aby ukázal naměřené hodnoty mínus nominální
odchylka.
Use Circular Moves on Round Features – Použít kruhových pohybů na oblé prvky
Pokud nastavíte zatržítko Use Circular Moves on Round Features – Použít kruhových
pohybů na oblé prvky a pak „učíte“ program snímáním dotyků na součásti, PC-DMIS
automaticky umístí cirkulární příkazy přesunu pro vnitřní kruhové prvky stejně jako pro
vnější kruhové prvky. Toto se týká kruhů, válců, kuželů, a koulí. Tento stav, je ovšem
relevantní pouze během módu učení. Jakmile se příkazy cirkulární/pohyb jednou stanou
součástí prvků zůstanou tam, dokud nejsou přímo odstraněny uživatelem.
Soubor PCDLRN.INI pro tuto možnost uvádí: UseCircularMoves=[0 nebo 1].
Thickness for Point Only Mode Points – Tloušťka bodů pro mód pouze bod
Když nastavíte toto zatržítko, můžete pro body vytvořené v módu Pouze bod použít tloušťku.
Nastavení tohoto zatržítka zpřístupní panel Thickness – Tloušťka v tomtéž dialogovém
panelu přístupný pro editování. Poté můžete zadat tloušťku a použít tuto tloušťku na body
vytvořené v módu Pouze bod.
Allow fine tuning of Alignment – Umožnit jemné ladění vyrovnání
Pokud nastavíte zatržítko Allow fine tuning of Alignment – Umožni jemné ladění
vyrovnání a dojde ke změně vyrovnání, PC-DMIS se zeptá, zda má aktualizovat následné
příkazy podle změněného vyrovnání.
Pokud klikněte na tlačítko No – Ne, PC-DMIS znovu generuje program a nastaví rozměry
podle offsetu. To vám umožňuje manipulovat s vašimi základnami a přepočítat vaše protokoly
z měření bez opětovného proměření všech prvků. Pokud tato nová možnost není zatržena,
protokol nebude týž jako dříve než jste nastavil vaší základny.
Find Nominals During Execution – Najít nominály během provádění
Pokud nastavíte zatržítko Find Nominals During Execution – Najít nominály během
provádění, budou během provádění programu jak pro povrchové, tak pro vektorové body
Projekt č.: CZ.1.07/1.1.02/04.0004
OVMT – Odborné vzdělávání s moderní technikou
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky.
81
OVMT
nalezeny nové nominály. Viz „Provést nastavení jmenovité tolerance“ na straně 6–15 ohledně
definování tolerance hodnot které PC-DMIS použije.
Show Startup Dialog – Ukázat úvodní dialog
Zatržítko Show Startup Dialog – Zobrazit úvodní dialog vám umožňuje určit zda PC-DMIS
ukáže nebo ne dialogový panel Open – Otevřít soubor pokaždé, když spustíte PC-DMIS.
Tento dialogový panel nabízí výpis programů dostupných pro otevření.
Když zrušíte zatržítko, PC-DMIS zakáže (potlačí) tento úvodní dialog.
Automatic Label Positioning – Automatické umístění návěští
Zatržítko Automatic Label positioning – Automatické umístění návěští říká PC-DMIS,
aby automaticky umístil návěští prvku k součásti.
Animate Probe during Program Mode – Animovat sondu během programového módu
Zatržítko Animate Probe during Program Mode – Animovat sondu během
programového módu aktivuje animaci sondy během programového módu. Pokud nastavíte
toto zatržítko, sonda bude animovat snímání dotyků v grafickém okně jako by dotyky byly
generovány z CAD.
Save Part Program on Execute – Uložit program při jeho provedení
Zatržítko Save Part Program on Execute – Uložit program při jeho provedení říká PCDMIS, aby automaticky uložil aktuální program pokaždé když je prováděn.
Use DMIS Button in Edit Window – Použít tlačítko DMIS v editačním okně
Zatržítko Use DMIS Button in Edit Window – Použít tlačítko DMIS v editačním okně
určuje, zda bude nebo ne zobrazena ikona DMIS Mode – Mód DMIS v panelu nástrojů Edit
window – Editační okno.
Editační panely pro kartu General – Obecné
Editační panely pro kartu General – Obecné vám umožňují editovat následující možnosti:
• Faktor měřítka
• Minuty pro ukládání
• Najdi toleranci nominálů
• Ukázat odchylky tolerance
Projekt č.: CZ.1.07/1.1.02/04.0004
OVMT – Odborné vzdělávání s moderní technikou
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky.
82
OVMT
• Multiplikátor ukazatele odchylky
• Tloušťka
• Proveď nastavení jmenovité tolerance
• Předvolený adresář součásti
Scale Factor – Faktor měřítka
Panel Scale Factor – Faktor měřítka upraví měřítko naměřených dat podle zadaného
faktoru. Například, pokud je proměřen kruh a má průměr 1,0 palce a faktor měřítka je 0,95
poté naměřená hodnota bude zaprotokolována jako 0,95 palce.
Minutes to Save – Minuty pro ukládání
Panel Minutes to Save – Minuty pro ukládání vám umožňuje zadat časový interval v
minutách, po který PC-DMIS bude čekat, než automaticky uloží váš program. Nejmenší
hodnota, kterou můžete vložit je jedna (minuta). Panel Minutes to Save – Minuty pro
ukládání se stane dostupným, pokud nastavíte zatržítko Automatic File Save – Automatické
ukládání souboru.
Find Nominals Tolerance – Najít toleranci nominálů
Tento panel se stane dostupným, když nejprve nastavíte zatržítko Find Nominals – Najít
nominály.
Panel Find Nominals Tolerance – Najít toleranci nominálů vám umožňuje zadat míru
tolerance kterou PC-DMIS použije při hledání nominálů. Musíte sem zapsat míru větší, než je
rádius kuličky sondy, jinak operace Najdi nominály selže.
Show Deviations Tolerance – Ukázat odchylky tolerance
Panel Show Deviations Tolerance – Ukázat odchylky tolerance vám umožňuje zadat míru
tolerance kterou PC-DMIS použije když PC-DMIS ukazuje odchylky dotyku. Ta možnost se
stane dostupnou pouze, pokud předem nastavíte zatržítko Show Hit Deviation – Ukázat
odchylku dotyku.
Deviation Arrow Multiplier – Multiplikátor ukazatele odchylky
Panel Deviation Arrow Multiplier – Multiplikátor ukazatele odchylky se stane dostupným
pouze, když předem nastavíte zatržítko Show Hit Deviation – Ukázat odchylku dotyku. V
grafickém okně se objeví šipka označující každý sejmutý bod, ukazujíc odchylku. Čím větší je
hodnota zadaná do tohoto pole, tím větší je velikost šipky.
Projekt č.: CZ.1.07/1.1.02/04.0004
OVMT – Odborné vzdělávání s moderní technikou
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky.
83
OVMT
Thickness – Tloušťka
Panel Thickness – Tloušťka pracuje se zatržítkem Thickness for Point Only Mode Points –
Tloušťka bodů pro mód pouze bod. Pokud nastavíte zatržítko Thickness for Point Only
Mode Points – Tloušťka bodů pro mód pouze bod, tloušťka v tomto panelu bude použita
na každý bod vytvořený v Point Only Mode – Mód pouze bod.
Execution FindNoms Tolerance – Tolerance hledání nominálů při provedení
Panel Execution FindNoms Tolerance – Tolerance hledání nominálů při provedení vám
umožňuje zadat míru tolerance kterou PC-DMIS použije, když během provádění programu
hledá nominály. Tento panel se stane dostupným, když nejprve nastavíte zatržítko Find
Nominals during Execution – Najít nominály během provádění.
Default Part Directory – Předvolený adresář součásti
Panel Default Part Directory – Předvolený adresář součásti vám umožňuje zapsat
přístupovou cestu k adresáři, do něhož chcete, aby se PC-DMIS podíval pro uložené součásti.
Můžete to změnit na jiný adresář zapsáním nové přístupové cesty, nebo použitém tlačítka
Browse – Procházet.
Browse – Procházet
Tlačítko Browse – Procházet vám umožňuje pohybovat se ve vaší struktuře adresářů při
Výběru předvoleného adresáře součásti. Kliknutí na tlačítko Browse – Procházet vyvolá
dialogový panel, který vám umožní „Procházet“ a vybrat adresář který chcete.
Pro výběr adresáře:
1. Přesuňte se do složky, do níž chcete, aby PC-DMIS ukládal vaše součásti. Můžete to udělat
za použití kláves plus (+) a mínus (–) pro expanzi nebo kompresi vaší adresářové struktury
podle potřeby.
2. Vyberte složku, kterou chcete používat jako váš předvolený adresář.
3. Klikněte na tlačítko OK.
Projekt č.: CZ.1.07/1.1.02/04.0004
OVMT – Odborné vzdělávání s moderní technikou
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky.
84
OVMT
5. 1. 2
Setup Options – Možnosti nastavení: karta Part/CMM –
Součást/CMM
Karta Part/CMM – Součást/CMM vám umožní zadat nastavení součásti na CMM změnou
vztahu os CADu vůči osám stroje. Tato možnost se zpřístupní kliknutím na kartu Part/CMM
– Součást/CMM v dialogovém panelu Setup Options – Možnosti nastavení.
Tato schopnost je potřeba, když v vytváříte program v PC-DMIS, a souřadnicový systém
CAD se odlišuje od nastavení součásti v CMM.
Tlačítko Adjust – Adjustovat
Tlačítko Adjust – Adjustovat otevírá dialogový panel Adjust Part Setup – Nastavení adjustace
součásti.
Projekt č.: CZ.1.07/1.1.02/04.0004
OVMT – Odborné vzdělávání s moderní technikou
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky.
85
OVMT
Tlačítko Apply – Použít
Tlačítko Apply – Použít ihned aplikuje jakékoli změny uskutečněné v polích ofsetů X, Y,
nebo Z a posune zobrazení podél příslušné osy (os), dialogový panel zůstává otevřený.
Tlačítko Auto Position – Automatické nemístění
Tlačítko Auto Position – Automatické namístění automaticky namístí součást do grafické
prezentace stroje. Automatické umístění zkusmo vyhledá, kam umístit součást do grafické
presentace. Můžete buď nechat na PC-DMIS určit kam umístit součást ve vztahu k CMM s
použitím této funkce, nebo můžete zadat vaše vlastní nastavení do polohy s použitím polí
XYZ ofsetů.
Tlačítko Default – Předvolba
Tlačítko Default – Předvolba vám umožňuje
aktualizovat předvolené nastavení několika
parametrů Part/CMM Setup – Nastavení
součást/CMM. Když je vytvořen nový program,
bude odrážet případné změny dostupných
parametrů pouze tehdy, pokud je stisknuto
tlačítko Default – Předvolba. Pokud je zvoleno
tlačítko OK (aniž bylo stisknuto tlačítko
Default – Předvolba), budou nadefinované
parametry použity v aktivním programu a
neovlivní údaje registrů PC-DMIS. V registrech
jsou uloženy předvolby. Tyto parametry mohou
být aktualizovány v příslušném dialogovém
panelu nebo s použitím editoru PC-DMIS
Nastavení. Viz kapitolu „Změna údajů v
registru“.
Pokud změníte jakýkoli parametr a kliknete na tlačítko Default – Předvolba, PC-DMIS
zaktualizuje registrový soubor, nastaví nově předvolby na aktuální nastavení.
Projekt č.: CZ.1.07/1.1.02/04.0004
OVMT – Odborné vzdělávání s moderní technikou
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky.
86
OVMT
5. 1. 3
Setup Options – Možnosti nastavení: karta Dimension –
Rozměr
Karta Dimension – Rozměr vám zpřístupňuje parametry tisku rozměru.
Pro zpřístupnění karty Dimension – Rozměr:
1. Otevřete dialogový panel Setup Options – Možnosti nastavení.
2. Klikněte na kartu Dimension – Rozměr.
Auto Roundness – Automatická kruhovitost
Zatržítko Auto Roundness – Automatická kruhovitost říká PC-DMIS, aby automaticky
vytvořil nový kruhový rozměr kdykoli je vytvořen nový kruh, válec, kužel, nebo koule. Nový
rozměr bude v editačním okně zobrazen hned za prvkem. Rozměr bude automaticky
odstraněn při měření dalšího prvku, pokud nevyberete zatržítko Auto Save Dimensions –
Automatické ukládání rozměrů, nebo needitujete rozměr v editačním okně.
Auto Create Dimensions – Automatické vytvoření rozměrů
Zatržítko Auto Create Dimensions – Automatické vytvoření rozměrů říká PC-DMIS, aby
automaticky vytvořil nový rozměr pokaždé, když je vytvořen nový prvek. Tento nový rozměr
bude zobrazen v editačním okně za prvkem. Rozměrem bude buď rozměr polohy nebo rozměr
úchylky polohy v závislosti na tom, který typ rozměru byl naposled vytvořen běžnou metodou
výběru prvků v dialogovém panelu rozměru.
Auto Textual Analysis – Automatická textuální analýza
Zatržítko Auto Textual Analysis – Automatická textuální analýza řídí, zda PC-DMIS bude
či ne automaticky vytvářet analýzu rozměru textem. Nastavení (zatržení) způsobí, že ano.
Auto Graphical Analysis – Automatická grafická analýza
Zatržítko Auto Graphical Analysis – Automatická grafická analýza řídí, zda PC-DMIS
bude či ne automaticky vytvářet grafickou analýzu každého rozměru, jež je vytvořen pomocí
Auto Create Dimensions – Automatické vytvoření rozměrů nebo Auto Roundness –
Automatická kruhovitost.
Projekt č.: CZ.1.07/1.1.02/04.0004
OVMT – Odborné vzdělávání s moderní technikou
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky.
87
OVMT
Auto Dimension Info – Automatická informace k rozměru
Zatržítko Auto Dimension Info – Automatická informace k rozměru řídí, zda PC-DMIS
automaticky vytvoří zatržítko Dimension Information – Informace k rozměru pro každý
rozměr vytvořený se zatržítky Auto Create Dimensions – Automatické vytvoření rozměrů
nebo Auto Roundness – Automatická kruhovitost.
Multiply – Násobitel
Hodnota Multiply – Násobitel je faktor měřítka, který zvětšuje zónu značek a tolerancí v
módu grafické analýzy. Pokud je vložena hodnota 2.0, PC-DMIS zvětší značky na
dvojnásobek grafického obrazu.
Panel Multiply – Násobitel se použije pouze pro účely zobrazení, a nepromítne se do výstupu
textu.
Features Use Dimension Colors – Použít pro prvky barvu rozměru
Zatržítko Features Use Dimension Colors – Použít pro prvky barvu rozměru říká PCDMIS, aby vybarvil prvky, které mají přiřazené rozměry. Prvky jsou v grafickém okně
vykresleny ve stejné barvě, jakou používá pro rozměr k indikování odchylek od teoretických
hodnot..
Minus Tols Show Negative – Zobrazit minusové tolerance se znaménkem
Zatržítko Minus Tols Show Negative – Zobrazit minusové tolerance se znaménkem řídí,
zda záporné tolerance rozměrů budou či ne zobrazeny se znaménkem mínus. Například,
pokud stanovený rozměr je 5,0000 +0,3 (horní tolerance), –0,2 (dolní tolerance), řádka
rozměru může být zobrazena tak, jak následuje, pokud je toto zatržítko nastaveno.
Number of Decimal Places – Počet desetinných míst
Oblast Number of Decimal Places – Počet desetinných míst řídí počet desetinných míst
tištěných PC-DMIS v protokolech měření pokud je v módu palců. Dostupné volby jsou jedna
až pět. Vyberte si co vám vyhovuje pro nastavení počtu desetinných míst, která budou tištěna.
Pokud jsou jednotkami mm, PC-DMIS zobrazí volby od jedné do čtyř.
Pokaždé, když toto v programu změníte, PC-DMIS vloží do programu příkaz:
DISPLAYPRECISION/počet. Toto určí přesnost, která bude zobrazována v této části
programu. Pokud tento příkaz není použit, pak se automaticky použije předvolená hodnota.
Projekt č.: CZ.1.07/1.1.02/04.0004
OVMT – Odborné vzdělávání s moderní technikou
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky.
88
OVMT
Po použití tohoto příkazu přesnost zůstává nezměněna tak, jak byla určena, dokud nebude
změněna jinou instancí (dalším použitím) příkazu.
5. 1. 4
Setup Options – Možnosti nastavení: karta Views – Vzhled
Pomocí karty Views – Vzhled jste schopni sdělit PC-DMIS, aby uložil a vyvolal pozici a
velikost jak editačního tak grafického okna pro každý jednotlivý program. U nových
programů PC-DMIS také ukládá předvolenou polohu a velikost každého typu okna do
souboru .INI.
Nabízejí se rozličné panely a tlačítka, která vám umožní zadávat a měnit informace. Zde
budou vysvětleny:
X Loc – Pozice X
Panel X zobrazuje polohu ve směru X požadovaného okna ve směru X obrazovky počítače.
Y Loc – Pozice Y
Panel Y zobrazuje polohu ve směru Y požadovaného okna ve směru Y obrazovky počítače.
Projekt č.: CZ.1.07/1.1.02/04.0004
OVMT – Odborné vzdělávání s moderní technikou
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky.
89
OVMT
Width – Šířka
Panel šířka ukazuje aktuální šířku požadovaného okna.
Height – Výška
Panel Výška ukazuje aktuální výšku požadovaného okna.
Normal – Normální
Volba Normální říká PC-DMIS, aby uložil okno v jeho normálním stavu, ani
maximalizované, ani minimalizované.
Maximized – Maximalizovaný
Volba Maximalizovaný říká PC-DMIS, aby uložil okno v jeho maximalizovaném (tj. plná
obrazovka) stavu.
Minimized – Minimalizovaný
Volba Minimalizovaný říká PC-DMIS, aby uložil okno v jeho minimalizovaném („shozené na
lištu“) stavu.
Get Current – Vzít aktuální
Kliknutí na toto tlačítko umístí do příslušných polí hodnoty X a Y a výšku s šířku okna. Také
možnosti Normal – Normální, Maximized – Maximalizovaný, a Minimized –
Minimalizovaný budou odrážet aktuální stav okna.
Set Defaults – Nastavit předvolby
Tlačítko zapíše velikosti a polohy editačního nebo grafického okna do souboru .INI. Všechny
nově vytvořené programy budou začínat s těmito novými předvolbami velikosti a polohy.
PC-DMIS vám umožňuje uložit velikost a polohu okna buď zadáním hodnot přes klávesnici,
nebo přetažením okna do žádané polohy.
Zadání velikosti a polohy přes klávesnici
K uložení velikosti a polohy okna pro vaše programy zadáním hodnot:
1. Otevřete dialogový panel Setup Options – Možnosti nastavení.
2. Klikněte na kartu Views – Vzhled.
3. Zadejte hodnoty pozice okna X, a Y do panelu X Loc. – Poloha X a Y Loc. – Poloha Y
Projekt č.: CZ.1.07/1.1.02/04.0004
OVMT – Odborné vzdělávání s moderní technikou
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky.
90
OVMT
4. Zadejte šířku a výšku do panelu Width – Šířka a do panelu Height – Výška.
5. Zvolte možnosti Normal – Normální, Maximized – Maximalizovaný nebo Minimized –
Minimalizovaný v dialogovém panelu.
6. Klikněte na tlačítko OK.
Poloha a velikost okna tažením
K uložení velikosti a polohy pro vaše programy tažením okna:
1. Otevřete dialogový panel Setup Options – Možnosti nastavení.
2. Klikněte na kartu Views – Vzhled.
3. Klikněte buďto na editační okno nebo na grafické okno.
4. Změňte polohu a velikost okna podle vašich požadavků.
5. Klikněte na tlačítko OK.
Poznámka: Nové předvolby budou aplikovány pouze na nově vytvořené programy. PCDMIS ukládá velikost, polohu, a stav obou oken když je PC-DMIS ukončen. Když jsou tyto
programy znovu otevřeny, obnoví velikost a polohu jakou měly ve chvíli, kdy byl program
zavřen. Jedinou výjimkou je, pokud je jeden program otevřen a maximalizovaný a je otevírán
druhý program, který při posledním uložení grafického stavu nebyl maximalizovaný, ten bude
automaticky maximalizován.
Projekt č.: CZ.1.07/1.1.02/04.0004
OVMT – Odborné vzdělávání s moderní technikou
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky.
91
OVMT
5. 1. 5
Setup Options – Možnosti nastavení: karta NC–100 Setup –
Nastavení NC–100
Možnosti nastavení: karta NC–100 vám umožňuje použití video sondy NC–100. Jakmile je
jednou nastaveno zatržítko Use NC–100 Video Probe – Použít video sondu NC–100, pak se
stanou dostupnými panely TCPIP Address – Adresa TCPIP, Port Number – Číslo portu, a
Computer Name – Jméno počítače. Tyto panely se použijí k volbě nastavení komunikace s
počítačovým systémem NC–100. Tyto hodnoty jsou uchovávány v nastavení registrů a jsou
vyvolány pokaždé, když spustíte PC-DMIS.
Projekt č.: CZ.1.07/1.1.02/04.0004
OVMT – Odborné vzdělávání s moderní technikou
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky.
92
OVMT
5. 2. 0
Úprava parametrů protokolu a posuvu
Volba menu Parameters – Parametry vám umožňuje upravit obsah, formu, a metody
výpočtů provedených ve všech protokolech. Navíc vám umožňuje upravit parametry posuvu
stroje DCC CMM. Tato položka menu otevírá dialogový panel Parameter Settings –
Nastavení parametru (kapitola přílohy „Použití mapy cest“ poskytuje pokyny ohledně
přístupu ke všem dialogovým panelům a volbám menu).
Vedle přístupu k dialogovému panelu Parameter Settings – Nastavení parametru, můžete
příkazy z tohoto dialogového panelu vložit přímo do programu volbou ze submenu Insert –
Vložit | Parameter Change – Změna parametru.
Na dialogovém panelu Parameter Settings – Nastavení parametru jsou dostupné
následující karty:
• Dimension – Rozměr
• ClearPlane – Obalová rovina
• Probing – Snímání
• Motion – Pohyb
• RoTable – Otočný stůl
• Acceleration – Zrychlení
• Opt. Probe – Volby sondy
• Probe Trigger Option – Volby dotekové sondy
• NC–100 Parameters – Parametry NC–100
• I/O Channels – I/O kanály
Projekt č.: CZ.1.07/1.1.02/04.0004
OVMT – Odborné vzdělávání s moderní technikou
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky.
93
OVMT
5. 2. 1
Parameter Settings – Nastavení parametrů: karta Dimension –
Rozměr
Karta Dimension – Rozměr vám umožňuje měnit formát výstupu rozměru. Poskytuje také
prostředek k obměnám tištěného protokolu.
Pro zpřístupnění karty Dimension – Rozměr:
1. Zpřístupnit dialogový panel Parameter Settings – Nastavení parametru.
2. Klikněte na kartu Dimension – Rozměr.
Tento příkaz řídí PC-DMIS formát výstupu rozměru. Ke změně formátu, vyberte požadované
zatržítko/zatržítka Format – Formát.
Projekt č.: CZ.1.07/1.1.02/04.0004
OVMT – Odborné vzdělávání s moderní technikou
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky.
94
OVMT
PC-DMIS nabízí stejné tiskové formáty pro panel tolerování a panel tolerování úchylky
polohování, ale jejich sloupce budou vypadat poněkud odlišně vzhledem k dodatečným
kolonkám pro úchylku polohy.
PC-DMIS indikuje pořadí voleb výstupu zobrazením čísla vpravo od zatržítka. To vám
umožňuje měnit pořadí formátu k uspokojení k uspokojení individuálních potřeb. Zatržítko se
dá zrušit jednoduše jeho opětovným výběrem.
Příkazový řádek v editačním okně pro tuto možnost udává:
FORMAT/TEXT,OPTIONS,HEADINGS,SYMBOLS, SD; „DIMENSION OUTPUT“
Dimension Headings – Hlavičky rozměrů
Zatržítko Dimension Headings – Hlavičky rozměrů řídí záhlaví sloupců v protokolu měření.
Pokud toto zatržítko není nastaveno, tak PC-DMIS nebude tisknout žádnou hlavičku sloupců.
Deviation Symbols – Symboly odchylky
Zatržítko Deviation Symbols – Symboly odchylky zobrazí odchylky uvnitř nastaveného
rozmezí. Pokud je vyšší než toleranční rozmezí, PC-DMIS udá odchylku s použitím symbolu
„větší než“ (>) na pravé straně řádku. Pokud pod dolní hranicí tolerančního rozmezí, PCDMIS udá odchylku s použitím symbolu „menší než“ (<).
Standard Deviation – Směrodatná odchylka
Zatržítko Standard Deviation – Směrodatná odchylka zobrazí standardní deviaci
(standardní odchylku) prvků.
Projekt č.: CZ.1.07/1.1.02/04.0004
OVMT – Odborné vzdělávání s moderní technikou
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky.
95
OVMT
132 Column Printout – Tisk do 132 sloupců
Zatržítko 132 Column Printout – Tisk do 132 sloupců řídí tiskový formát polohy prvků v
protokolu měření. Pokud je označeno zatržením, PC-DMIS bude tisknout všechny polohy
prvků ve formátu 132 sloupců.
5. 2. 2
Parameter Settings – Nastavení parametru: karta Clear Plane –
Obalová rovina
Karta ClearPlane – Obalová rovina poskytuje zatržítko, které řídí použití obalových rovin.
Při použití této volby se zkrátí doba programování, protože je minimalizována potřeba
definovat mezilehlé posuvy. Obalové roviny, stručně řečeno, vytvoří obálku kolem součásti v
níž se sonda bude vždy pohybovat při pohybu od jednoho prvku k jinému. PC-DMIS přesune
sondu od součásti na předem určenou vzdálenost, ve vztahu k souřadnicovému systému, v
němž byla definována. Když je proměřen poslední dotyk na prvku, sonda zůstane ve výšce
sondy, dokud není volána k příštímu prvku.
Projekt č.: CZ.1.07/1.1.02/04.0004
OVMT – Odborné vzdělávání s moderní technikou
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky.
96
OVMT
1. Otevřete dialogový panel Parameter Settings – Nastavení parametru.
2. Klikněte na kartu Clear Plane – Obalová rovina.
3. Zvolte osu aktivní roviny z výsuvného seznamu Axis – Osa.
4. Zadejte vzdálenost od součásti v panelu Value – Hodnota.
5. Zvolte osu pro Pass Through Plane – Průchodová rovina z výsuvného seznamu Axis –
Osa.
6. Zadejte vzdálenost od Pass Through Plane – Průchodová rovina v panelu Value –
Hodnota.
7. Nastavte zatržítko Clearance Plane Active (ON) – Obalová rovina aktivní.
8. Klikněte na tlačítko Apply – Použít.
9. Klikněte na tlačítko OK.
Active Plane – Aktivní rovina
Tato část dialogového panelu vám umožní zadat, ve které rovině je měřený prvek. Active
Plane – Aktivní rovina je také udána ve výsuvném seznamu Display – Displej, umístěném
na panelu nástrojů.
Projekt č.: CZ.1.07/1.1.02/04.0004
OVMT – Odborné vzdělávání s moderní technikou
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky.
97
OVMT
PC-DMIS vám umožňuje definovat numerickou hodnotu pro aktivní hlavní rovinu (X plus, X
mínus, Y plus, Y mínus, Z plus, a Z mínus). Editační okno zobrazí vybrané aktivní okno ve
směru X, Y, Z PLUS nebo X, Y, Z MÍNUS. Při definování obalové roviny, nejprve klikněte
na výsuvný seznam v oblasti Active Plane – Aktivní rovina a vyberte rovinu, kterou chcete
měnit. Poté, zadejte novou hodnotu do panelu Value – Hodnota.
5. 2. 3
Parameter Settings – Nastavení parametru: karta Probing –
Snímání
Karta Probing – Snímání zobrazí aktuální soubor sondy, aktivní hrot (a slot sondy, pokud je
použit). Umožní vám rovněž nastavit zatržítko Probe Compensation Active (On) –
Kompenzace sondy aktivní a vybrat Polar Vector Compensation – Kompenzace
polárního vektoru z výsuvného seznamu.
Pro zpřístupnění karty Probing – Snímání:
1. Otevřete dialogový panel Parameter Settings – Nastavení parametru.
2. Mezi dostupnými kartami klikněte na kartu Probing – Snímání.
Active Probe – Aktivní sonda
Tento řádek v kartě Probing – Snímání zobrazuje aktuální soubor sondy.
Projekt č.: CZ.1.07/1.1.02/04.0004
OVMT – Odborné vzdělávání s moderní technikou
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky.
98
OVMT
Active Tip – Aktivní hrot
Tato řádka v kartě Probing – Snímání zobrazí aktuální aktivní hrot.
Příkazový řádek v editačním okně v tomto případě udává:
TIP/active_tip_name
Probe Compensation– Kompenzace sondy
Nastavení zatržítka Probe Compensation Active (On) – Kompenzace sondy aktivní
umožňuje PC-DMIS kompenzovat na rádius sondy. Pokud je tato volba nastavena, PC-DMIS
bude kompenzovat na rádius sondy pro každý prvek, který proměří.
5. 2. 4
Parameter Settings – Nastavení parametru: karta Motion –
Pohyb
Karta Motion – Pohyb vám umožňuje měnit vzdálenosti, na které bude sondě umožněno
cestovat při snímání dotyku. Také vám umožní nastavit rychlost, jakou PC-DMIS použije pro
sejmutí dotyku a při pohybu od bodu k bodu.
Pro editaci informací v záložce Pohyb:
1. Otevřete dialogový panel Parameter Settings – Nastavení parametru.
2. Klikněte na kartu Motion – Pohyb. Uvidíte několik panelů.
Projekt č.: CZ.1.07/1.1.02/04.0004
OVMT – Odborné vzdělávání s moderní technikou
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky.
99
OVMT
3. Zvýrazněte hodnotu, kterou chcete změnit.
4. Zadejte novou hodnotu.
5. Klikněte na Apply – Použít nebo na OK.
Pro obnovení hodnot pohybu na původní nastavení z továrny stiskněte tlačítko Recall –
Vyvolat. Tlačítko Recall – Vyvolat vrátí zobrazené hodnoty posuvu na hodnoty uložené v
souboru PCDLRN.INI. Pokud je zvoleno tlačítko Defaults – Předvolby, zobrazené hodnoty
se uloží do souboru PCDLRN.INI.
Prehit Distance – Předdotyková vzdálenost
Panel Prehit Distance – Předdotyková vzdálenost vám umožní zadat hodnotu předdotykové
vzdálenosti stroje. Je to vzdálenost od povrchu, kde PC-DMIS začne hledání součásti. Pokud
je to nutné, může být automaticky změněna PC-DMIS při snímání dotyků na oblouku nebo
kruhu.
Příkazový řádek v editačním okně pro tuto možnost udává:
PREHIT/ nnn.nnnn
Retract Distance – Vzdálenost stažení
Panel Retract Distance – Vzdálenost stažení vám umožňuje zadat vzdálenost stažení sondy
od povrchu po sejmutí dotyku. Pokud je to nutné, může být automaticky změněna PC-DMIS
při snímání dotyků na oblouku nebo kruhu.
Příkazový řádek v editačním okně pro tuto možnost udává:
RETRACT/ nnn.nnnn
Check Distance – Ověřovací vzdálenost
Panel Check Distance – Ověřovací vzdálenost vám umožní zadat vzdálenost v palcích nebo
v milimetrech (to záleží na systému měření použitém pro součást) za teoretickým místem
dotyku, kde stroj bude pokračovat v hledání povrchu součásti dokud nezjistí, že tam povrch
není.
Příkazový řádek v editačním okně pro tuto možnost udává:
CHECK/ distance,percentage
Projekt č.: CZ.1.07/1.1.02/04.0004
OVMT – Odborné vzdělávání s moderní technikou
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky.
100
OVMT
Check Percent – Ověření v procentech
Hodnota Check Percent – Ověření v procentech určuje procento celkové vzdálenosti
pohybu při vykonávání operace Najdi díru. Pozor při zadání 1 je hodnota rovna 100
procentům. Takže, 100% se zadává jako 1, 25% musí být vloženo jako 0,25, a 10% musí být
0,10.
Move Speed – Rychlost pohybu %
Panel Move Speed – Rychlost pohybu vám umožňuje měnit nastavení rychlosti přesunu
CMM z bodu do bodu. Hodnota se vkládá jako procento maximální rychlosti stroje. Může být
nastavena na jakoukoli hodnotu mezi 1 a 100% plné rychlosti stroje. (Viz téma „Měřit“ v
„Nastavení sond“ v kapitole „Nastavení hardware“ pro informace ohledně možností rychlosti
pohybu a kalibrace sondy.)
Příkazový řádek v editačním okně v tomto případě udává:
MOVESPEED/ nnn.nnnn
Touch Speed – Rychlost dotyku %
Panel Touch Speed – Rychlost dotyku vám umožňuje měnit rychlost, kterou CMM snímá
dotyky. Zadaná hodnota je procento maximální rychlosti stroje, a nemůže překročit dvacet
procent.
Příkazový řádek v editačním okně pro tuto možnost udává:
TOUCHSPEED/ nnn.nnnn
Clamping Value – Hodnota sevření
Camping Value – Hodnota sevření se vztahuje pouze ke kontroléru leitz controller se
značkovou dotekovou sondou – TTP leitz. Tato hodnota říká kontroléru, jak pevně držet
sondu na CMM Leitz.
V závislosti na hmotnosti hrotů sondy, můžete potřebovat zvýšit nebo snížit hodnotu sevření.
• Pro hrot s vyšší hmotností, může být potřeba zvýšit hodnotu sevření.
• Pro hrot s nižší hmotností, může být potřeba snížit hodnotu sevření.
Scan Speed – Rychlost skenování
Panel Scan Speed – Rychlost skenování vám umožní měnit rychlost, jakou CMM bude
skenovat součást. Zadaná hodnota je procento nejvyšší rychlosti stroje.
Projekt č.: CZ.1.07/1.1.02/04.0004
OVMT – Odborné vzdělávání s moderní technikou
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky.
101
OVMT
Příkazový řádek v editačním okně pro tuto možnost udává:
SCANSPEED/ nnn.nnnn
5. 2. 5
Parameter Settings – Nastavení parametru: karta Rotate Table –
Otočný stůl
Karta Acceleration – Zrychlení zobrazuje dodatečné editační schopnosti posuvu jak pro
CCM tak pro stůl.
Ke zpřístupnění karty Acceleration – Zrychlení:
1. Otevřete dialogový panel Parameter Settings – Nastavení parametru v hlavním menu.
2. Vyberte kartu Acceleration – Zrychlení.
Karta RoTable – Otočný stůl vám umožňuje otáčet úhel stolu a směr.
Pro otočení úhlu a směru z karty RoTable – Otočný stůl:
1. Otevřete dialogový panel Parameter Settings – Nastavení parametru.
2. Vyberte kartu RoTable – Otočný stůl.
3. Zadejte požadovaný úhel stolu do panelu Rotary Table Angle – Úhel otočného stolu.
4. Vyberte směr otáčení z výsuvného seznamu Rotation Direction – Směr otáčení.
5. Nastavte zatržítko Rotate the Table – Otočit stůl.
6. Klikněte na tlačítko Apply – Použít.
Příkazový řádek v editačním okně pro tuto možnost udává:
Projekt č.: CZ.1.07/1.1.02/04.0004
OVMT – Odborné vzdělávání s moderní technikou
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky.
102
OVMT
MOVE/ ROTAB, angle, DIRECTION
Karta RoTable – Otočný stůl se stane dostupnou, když vyberete Single Rotary Table –
Jeden otočný stůl nebo Dual Rotary Tables – Duální otočné stoly z dialogového panelu
Rotary Table Setup – Nastavení otočného stolu.
Navíc je volba menu Rotary Table Setup – Nastavení otočného stolu dostupná pouze
pokud váš hardwarový klíč je naprogramován pro otočné stoly.
5. 2. 6
Parameter Settings – Nastavení parametru: karta Optional
Motion – Volitelný pohyb
Karta Acceleration – Zrychlení zobrazuje dodatečné editační schopnosti posuvu jak pro
CCM tak pro stůl.
Ke zpřístupnění karty Acceleration – Zrychlení:
1. Otevřete dialogový panel Parameter Settings – Nastavení parametru v hlavním menu.
2. Vyberte kartu Acceleration – Zrychlení.
CMM Acceleration – Zrychlení CMM
Oblast CMM Acceleration – Zrychlení CCM karty Acceleration – Zrychlení vám
umožňuje změnit, jaká bude nejvyšší akcelerace podél osy X, Y, nebo Z na CMM. Dostupné
možnosti jsou:
Projekt č.: CZ.1.07/1.1.02/04.0004
OVMT – Odborné vzdělávání s moderní technikou
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky.
103
OVMT
Maximum X Axis Acceleration – Nejvyšší zrychlení v ose X:
Číslo v tomto panelu představuje nejvyšší akceleraci, které CCM může dosáhnout při pohybu
podél osy X.
Maximum Y Axis Acceleration – Nejvyšší zrychlení v ose Y:
Číslo v tomto panelu představuje nejvyšší akceleraci, které CCM může dosáhnout při pohybu
podél osy Y.
Maximum Z Axis Acceleration – Nejvyšší zrychlení podél osy Z:
Číslo v tomto panelu představuje nejvyšší akceleraci, které CCM může dosáhnout při pohybu
podél osy Z.
5. 2. 7
Parameter Settings – Nastavení parametru: karta Optional
Probe – Volby sondy
Karta Opt. Probe – Volby sondy vám nabízí dodatečné možnosti ovládání analogových
sond. Tyto možnosti zahrnují následující volby týkající se snímání:
• Max Force – Nejvyšší síla
• Low Force – Dolní hranice síly
• Upper Force – Horní hranice síly
• Trigger Force – Spínací síla
Projekt č.: CZ.1.07/1.1.02/04.0004
OVMT – Odborné vzdělávání s moderní technikou
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky.
104
OVMT
• #Return Data – Počet návratových dat
• Return Speed – Návratová rychlost
• Positioning Accuracy – Přesnost ustavení
• Probing Accuracy – Přesnost snímání
• Probing Mode – Mód snímání
• Manual Fine Probing – Ruční jemné snímání
Zahrnuje také následující hodnoty vztahující se skenování a tlačítka k všeobecnému použití:
• Point Density – Hustota bodu
• Offset Force – Ofsetová síla
• Acceleration – Zrychlení
• Default button – tlačítko Předvolba
• Recall button – tlačítko Vyvolat
• Clear button – tlačítko Smazat
Každá z nich je detailněji popsána níže.
Pro zpřístupnění karty Opt. Probe – Volby sondy:
1. Otevřete dialogový panel Parameter Settings – Nastavení parametru v hlavním menu.
2. Vyberte kartu Opt. Probe – Volby sondy.
Max Force – Nejvyšší síla
Panel Max Force – Nejvyšší síla vám umožňuje zadat maximální sílu, kterou sonda vyvine
než se vyvolá chyba, která zastaví měření.
Low Force – Dolní hranice síly
Panel Low Force – Dolní hranice síly vám umožňuje zadat nejmenší sílu nutnou k
detekování, že stroj je v kontaktu s měřeným objektem.
Ve snímacím cyklu mód výchylky od normály (DFL), toto je síla, při níž kontrolér zastaví
shromažďování dat. Hodnota je vyjádřena v newtonech..
Upper Force – Horní hranice síly
Panel Upper Force – Horní hranice síly je určen pro horní limit při měření. Když je
dosaženo této síly stroj se pohne dozadu, od měřeného objektu.
Projekt č.: CZ.1.07/1.1.02/04.0004
OVMT – Odborné vzdělávání s moderní technikou
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky.
105
OVMT
Ve snímacím cyklu mód výchylky od normály (DFL), je to síla při které kontrolér začíná
shromažďovat data. Hodnota je vyjádřena v newtonech.
Trigger Force – Spínací síla
Panel Trigger Force – Spínací síla vám umožňuje zadat sílu, při které je čtena snímaná
hodnota.
Ve snímacím cyklu mód výchylky od normály (DFL), je to síla, při které je spočten a vrácen
PC-DMIS Aktuální bod (APT). Hodnota je vyjádřena v newtonech. Ne všechny analogové
sondy/kontroléry používají tento vstup.
# Return Data – Počet návratových dat
Panel # Return Data – Počet návratových dat vám umožňuje zadat počet čtení snímaných
při pohybu stroje od měřeného objektu.
Tato hodnota definuje nejmenší počet dat shromážděných ve snímacím intervalu, vymezeném
hodnotami Upper Force – Horní hranice síly a Lower Force – Dolní hranice síly.
Return Speed – Návratová rychlost
Panel Return Speed – Návratová rychlost vám umožní nastavit hodnotu, řídící jak rychle se
sonda vzdaluje od měřeného objektu. Tato je vyjádřena v mm/sec.
Positioning Accuracy – Přesnost ustavení
Panel Positioning Accuracy – Přesnost ustavení je parametr specifický pro rozhraní Leitz.
Nabídnutá hodnota říká CMM, jak pečlivě se má držet přístupového vektoru když se sonda
pohybuje k součásti pro měření.
S menšími hodnotami rostou potíže stroje dosáhnout vyžadované polohy. Ovšem, použití
menších hodnot vede k přesnějšímu měření. Tato hodnota je vždy v milimetrech.
Toto se zpravidla ponechává na předvolené hodnotě.
Probing Accuracy – Přesnost snímání
Panel Probing Accuracy – Přesnost snímání umožňuje určit přesnost požadovanou při
snímání měření. Pokud tato hodnota není vložena pak není žádné měření sejmuto a dojde k
chybě. Je vyjádřen v mm a zpravidla může být ponecháno na předvolené hodnotě.
Projekt č.: CZ.1.07/1.1.02/04.0004
OVMT – Odborné vzdělávání s moderní technikou
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky.
106
OVMT
Probing Mode – Mód snímání
Toto specifikuje použitý typ snímacího cyklu. Nejobvyklejší cyklus je mód výchylky (DFL).
Některé analogové sondy/kontroléry mohou podporovat také jiné cykly, jako soft snímání
(soft probing – SFT). V některých případech sonda/kontrolér nepřipouštějí více módů a tato
hodnota je ignorována.
Manual Fine Probing – Ruční jemné snímání
Pokud je nastaveno zatržítko Manual Fine Probing – Ruční jemné snímání, pak když je
sejmut bod manuálně, kontrolér automaticky přepne do módu DCC když se pohybuje od
součásti, aby se použil snímací cyklus výchylky od normály. To může samozřejmě zpomalit
manuální snímání, ale zlepšuje to přesnost. Ne všechny analogové sondy/kontroléry mají více
módů v manuálním snímání. V takovém případě je tato hodnota ignorována.
Point Density – Hustota bodů
Panel Point Density – Hustota bodů vám umožňuje nastavit počet čtení sejmutých při
skenování na milimetru měření.
Offset Force – Ofsetová síla
Toto vám umožňuje specifikovat, na jaké úrovni bude udržována síla při skenování. Hodnota
je vyjádřena v newtonech.
Acceleration – Zrychlení
Toto vám umožňuje specifikovat, jaké akcelerace bude použito při skenování. Hodnota je
vyjádřena v mm/s/s.
Projekt č.: CZ.1.07/1.1.02/04.0004
OVMT – Odborné vzdělávání s moderní technikou
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky.
107
OVMT
5. 2. 8
Parameter Settings – nastavení parametru: karta Volby
snímání sondy
Karta Probe Trigger Options – Volby snímání sondy vám umožňuje vybrat určení
tolerančních zón a poté vložit příkazy AUTOTRIGGER, TRIGGERTOLERANCE, a
TRIGGERPLANE do editačního okna.
Pro zpřístupnění této karty:
1. Otevřete dialogový panel Parameter Settings – Nastavení parametru z hlavního menu.
2. Vyberte kartu Probe Trigger Options – Volby snímání sondy.
Oblast Auto Trigger – Automatické spínání
V oblasti Auto Trigger – Automatické spínání můžete vkládat příkazy AUTOTRIGGER/
do editačního okna s toleranční zónou.
Příkaz AUTOTRIGGER/ říká PC-DMIS, aby automaticky sejmul dotyk, když sonda vstoupí
do toleranční zóny na specifikovanou vzdálenost od místa původního dotyku. Například,
pokud je toleranční zóna nastavena na 2mm, dotyk je sejmut, když je sonda méně než 2mm
od místa dotyku.
Projekt č.: CZ.1.07/1.1.02/04.0004
OVMT – Odborné vzdělávání s moderní technikou
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky.
108
OVMT
Tuto možnost můžete používat s manuálními stroji; namísto stisknutí tlačítka pro sejmutí
dotyku, můžete vložit příkazy AUTOTRIGGER/ do jakékoli standardní polohy v editačním
okně.
Tato možnost pracuje jen v módu On-line.
Oblast Sample Plane Auto Trigger – Automatické spínání ve vzorkovací rovině
Oblast Sample Plane Auto Trigger – Automatické spínání ve vzorkovací rovině vám
umožňuje vkládat příkaz TRIGGERPLANE/ do editačního okna.
Příkaz TRIGGERPLANE/ PC-DMIS, aby automaticky sejmul dotyk, když sonda prochází
rovinou definovanou povrchovou normálou automatického prvku na úrovni definované
hloubky. Tato definovaná poloha bude adjustována na základě voleb, jako jsou zkušební
dotyky nebo prvky RMEAS. Když střed sondy prochází z jedné strany roviny do druhé, sonda
sepne a je sejmut dotyk.
Oblast Manual Point Trigger Tolerance – Spínací tolerance manuálního bodu
Z oblasti Manual Point Trigger Tolerance – Spínací tolerance manuálního bodu můžete
vložit příkaz TRIGGERTOLERANCE/ do editačního okna.
Příkaz TRIGGERTOLERANCE/ říká PC-DMIS, aby akceptoval manuální dotyk pouze, když
je uvnitř určené toleranční zóny.
Tuto možnost můžete použít s manuálními stroji, když vás PC-DMIS vyzve k sejmutí dotyku,
sepněte sonda jak potřebujete. Každé sepnutí bude vyšetřeno pro zjištění, zda je uvnitř
válcové spínací toleranční zóny. Pokud tomu tak není, obdržíte chybu v seznamu CMM
Errors – Chyby CMM dialogového panelu Execution Mode Options – Volby způsobu
provádění. PC-DMIS se vás poté zeptá, zda sejmete dotyk znovu. Příkazy
TRIGGERTOLERANCE/ lze umístit do jakéhokoli standardního místa v editačním okně.
Tato možnost funguje pouze v módu On-line.
Projekt č.: CZ.1.07/1.1.02/04.0004
OVMT – Odborné vzdělávání s moderní technikou
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky.
109
OVMT
5. 2. 9
Parameter Settings – Nastavení parametru: karta NC–100
Parameters – Parametry NC–100
Karta NC–100 Parameters – Parametry NC–100 vám umožňuje změnit parametry video
sondy NC–100. Tyto parametry se používají k ovládání osvětlení, velikosti atd. zorného pole
NC–100. Pokud jsou hodnoty v záložce NC–100 změněny, pak PC-DMIS vloží do programu
nový příkaz VIDEOSETUP a zobrazí pozici kurzoru v editačním okně. Příkazový řádek v
editačním okně pro příkaz VIDEOSETUP udává:
VIDEOSETUP/GAIN = n, OFFSET = n, TOP = n, BOTTOM = n,
WIDTH = n,YORIGIN = n, YEND = n, LSEG = n, XSEG = n, YSEG = n
Pro editování informace v kartě Parametry NC–100:
1. Otevřete dialogový panel Parameter Settings – Nastavení parametru.
2. Klikněte na kartu NC–100 Parameters – Parametry NC–100.
3. Vyberte hodnotu, kterou chcete změnit.
4. Zadejte novou hodnotu.
5. Klikněte na Apply – Použít nebo OK.
Panely obsažené v kartě NC–100 Parameters – Parametry NC–100 vám umožní zadat
informace, které odpovídají nastavení počítačového systému NC–100. Viz dokumentace k
vašemu počítačovému systému NC–100 pro podrobnější informace k těmto nastavením.
Projekt č.: CZ.1.07/1.1.02/04.0004
OVMT – Odborné vzdělávání s moderní technikou
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky.
110
OVMT
Gain – Zesílení
Hodnota Gain – Zesílení (Gain) odpovídá hodnotě Gain – Zesílení v počítačovém systému
NC–100 a týká se nastavení obrazového senzoru.
Hodnota Offset – Ofset
Hodnota Offset – Ofset odpovídá hodnotě Offset – Ofset v počítačovém systému NC–100 a
je nestavením světelného senzoru. Pro další informace viz dokumentace k vašemu
počítačovému systému NC–100.
ROI Top – ROI vrchní
Hodnota ROI Top – ROI vrchní odpovídá hodnotě ROI Top na počítačovém systému NC–
100 a je to horní pozice ROI.
ROI Bottom – ROI spodní
Hodnota ROI Bottom – ROI spodní odpovídá hodnotě ROI Botton na počítačovém systému
NC–100 a je to dolní pozice ROI.
ROI Width – ROI šířka
Hodnota ROI Width – ROI šířka odpovídá hodnotě ROI Width na počítačovém systému
NC–100 a je to horizontální rozměr ROI.
Y Origin – Y počátku
Hodnota Y Origin – Y počátku odpovídá hodnotě Y origin na počítačovém systému NC–
100.
Y End – Y koncové
Hodnota Y End – Y koncové odpovídá hodnotě Y End na počítačovém systému NC–100.
Long Segment – Dlouhý segment
Hodnota Long Segment – Dlouhý segment odpovídá hodnotě Long Segment na
počítačovém systému NC–100.
X Segment
Hodnota X segment odpovídá hodnotě X Segment na počítačovém systému NC–100.
Projekt č.: CZ.1.07/1.1.02/04.0004
OVMT – Odborné vzdělávání s moderní technikou
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky.
111
OVMT
Y Segment
Hodnota Y segment odpovídá hodnotě Y Segment na počítačovém systému NC–100.
Video Setup – Nastavení videa
Parameters – Parametry nastavení videa na video systému NC–100. Kliknutí na toto
tlačítko tuto volbu nastaví nebo zruší.
Nastavení komunikace mezi počítačovým systémem PC-DMIS a počítačovým systémem NC–
100 musí být nastaven předem, aby tyto volby správně fungovaly.
5. 2. 10
Parameter Settings – Nastavení parametru: karta I/O Channels
– I/O kanály
Karta the I/O Channels – I/O kanály vám umožňuje výběr možností vztahujících se k použití
I/O kanálů kontrolérů a vkládá příkaz IOCHANNEL/ do editačního okna a ten nadefinuje stav
kontroléru.
Některé kontroléry strojů jsou vybaveny I/O kanály, které mohou být SET – nastaveny do
stavu ON (hodnota 1) nebo RESET – zrušeny do stavu OFF (hodnota 0). Příkaz
IOCHANNEL/ říká PC-DMIS aby nastavil stav podle specifikace.
Projekt č.: CZ.1.07/1.1.02/04.0004
OVMT – Odborné vzdělávání s moderní technikou
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky.
112
OVMT
Channel – Kanál
Toto určuje číslo kanálu, který uvedete na SET nebo RESET.
Set and Reset Options – Možnosti nastavení a zrušení
Nastavení editačního okna
PC-DMIS vám umožňuje určit vzhled editačního okna, a také které informace se mají
zobrazit v některých módech editačního okna.
Nastavení barev editačního okna
Projekt č.: CZ.1.07/1.1.02/04.0004
OVMT – Odborné vzdělávání s moderní technikou
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky.
113
OVMT
Volba menu Edit Window Colors – Barvy editačního okna umožňuje nastavit barvy,
použité pro diferenciaci textu zobrazeného v editačním okně. Jsou čtyři hlavní barvy, které se
dají nastavit.
1. Standard – Standardní
2. Out–of–Tolerance – Mimotoleranční
3. Marked – Označení
4. Debug – Ladění
Měnit se dají i barvy pozadí editačního okna a rozměrů.
Standard Color – Standardní barva:
Standard Color – Standardní barva je předvolená barva. Pokud nejsou jiné okolnosti, pak se
použije předvolená barva.
Out–of–Tolerance – Mimotoleranční:
Out–of–Tolerance – Mimotolerační barva značí měření, která jsou mimo jejich toleranční
limity. Mimotoleranční barva je také použita k označení, pokud nějaký prvek v editačním
okně není plně definován.
Například, pokud je volán hrot, ale ten není definován v databázi sondy, text tohoto hrotu
bude vybarven mimotoleranční barvou.
Marked Color – Barva označení:
Marked Color – Barva označení představuje všechny prvky označené pro provádění. Některé
prvky, jako vyrovnání, jsou prováděny vždy a jsou tedy také vždy ukázány v barvě označení.
Debug Color – Barva ladění:
Debug Color – Barva ladění zvýrazní řádek, na němž dojde příště k provádění pro program
prováděný s použití bodů přerušení.
Background Color – barva pozadí:
Z tohoto dialogu se dá měnit Background Color – Barva pozadí editačního okna.
Dimension Background Color – Barva pozadí rozměru
Dimension Background Color – Barva pozadí rozměru nastavuje barvu pozadí pro panely,
vypisující rozměry zobrazované v módu Report – Protokol.
Projekt č.: CZ.1.07/1.1.02/04.0004
OVMT – Odborné vzdělávání s moderní technikou
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky.
114
OVMT
Pro změnu použitých barev:
1. Vyberte z hlavního menu Edit Window Colors – Barvy editačního okna. Otevře se
dialogový panel Edit Window Colors – Barvy editačního okna.
2. Jednoduše klikněte na tlačítko Edit – Editovat pro barvu textu nebo pozadí, kterou chcete
změnit. Objeví se výběrový panel Color – Barva
3. Vyberte novou barvu, nebo upravte barvu výběrem tlačítka Define Custom Colors –
Definice zákaznických barev.
4. Klikněte na tlačítko OK. Panel pro výběr Color – Barva se zavře.
5. Klikněte na tlačítko Apply – Použít pro zobrazení změn, aniž dojde k uzavření
dialogového panelu Colors – Barvy.
6. Klikněte na tlačítko OK pro použití změn a zavření dialogového panelu Edit Window
Colors – Barvy editačního okna.
Změny barev se promítnou okamžitě.
Nastavení okna načítání
Dialogový panel Probe Readout Window Setup – Nastavení okna načítání vám umožňuje
zvolit požadovaný formát okna načítání sondy. Vyberte zatržítka, jež odpovídají vašim
potřebám načítání sondy. Když příště vyberete vpoložce menu Okno načítání sondy, bude již
odrážet zvolený formát.
Projekt č.: CZ.1.07/1.1.02/04.0004
OVMT – Odborné vzdělávání s moderní technikou
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky.
115
OVMT
Probe Position – Pozice sondy
Když nastavíte zatržítko Probe Position – Pozice sondy, PC-DMIS zobrazí aktuální polohu
sondy. Okno načítání sondy zobrazí polohu sondy v aktivním souřadnicovém systému.
Last Hit – Poslední dotyk
Když nastavíte zatržítko Last Hit – Poslední dotyk, PC-DMIS zobrazí polohu posledního
dotyku sejmutého sondou. Pokud tato možnost není nastavena, PC-DMIS zobrazí aktuální
polohu sondy.
Show Current Probe Position on Screen – Ukázat aktuální polohu sondy na obrazovce
Zatržítko Show Current Probe Position on Screen – Ukázat aktuální polohu sondy na
obrazovce se liší od zatržítka Probe Position – Pozice sondy v tom, že ukazuje grafické
spodobnění sondy na obrazovce, vzhledem ke stroji. Toto je užitečné, když pracujeme on–
line. Když přesunete sondu s použitím ovládacího panelu, grafické spodobnění sondy na
obrazovce PC-DMIS se rovněž přemístí.
Distance to Target – Vzdálenost k cíli
Když nastavíte zatržítko Distance to Target – Vzdálenost k cíli, PC-DMIS zobrazí
vzdálenost sondy k cílovému bodu. Poloha sondy je zobrazena v aktivním souřadnicovém
systému. Veďte sondu manuálně do zadané polohy. Když je dosaženo cílového bodu, okno
načítání sondy zobrazí 0,0,0.
Distance to Target – Vzdálenost k cíli spolu s Auto Zoom – Automatické zvětšení
Když nastavíte zatržítko Distance to Target – Vzdálenost k cíli i zatržítko With Auto Zoom
– Automatické zvětšení, PC-DMIS zase zobrazí vzdálenost sondy k cílovému bodu. Je
zobrazena poloha sondy v aktivním souřadnicovém systému. Když je sonda ručně vedena do
zadané polohy, PC-DMIS automaticky zvětší odpovídající grafický obraz zobrazovací oblasti.
Display Error of Last Measured Feature – Zobrazit chybu posledního naměřeného
prvku
Pokud nastavíte zatržítko Display Error of Last Measured Feature – Zobrazit chybu
posledního naměřeného prvku, PC-DMIS zobrazí veškeré odchylky podél XYZ souřadnic
(a D pro kruhovité prvky) posledního naměřeného prvku v okně načítání sondy. Dokonce i
když je odchylka 0 bude zobrazena samotná 0.
Projekt č.: CZ.1.07/1.1.02/04.0004
OVMT – Odborné vzdělávání s moderní technikou
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky.
116
OVMT
Use Polar Coordinates – Použít polární souřadnice
Když nastavíte zatržítko Use Polar Coordinates – Použít polární souřadnice, PC-DMIS
přepne mezi pravoúhlými a polárními souřadnicemi. Při použití polárních souřadnic je
zobrazen i normálový směr pracovní roviny.
Setting up Master / Slave – Nastavení master / slave
Volba menu Master/Slave Setup – Nastavení master/slave je přídavnou částí software,
která vám umožňuje nastavit módy master/slave (tj. ovládajícího a ovládaného ramene) pro
CMM s dvojím ramenem. Aby se tato volba stala dostupnou, musí být povoleno
(odblokováno) dvojí rameno. Tato položka menu zobrazí dialogový panel Master/Slave
Setup – Nastavení master/slave.
Nastavení možností výměníku sondy
Volba položky menu Probe Changer – Výměník sondy zobrazí dialogový panel Probe
Changer – Výměník sondy poskytuje pokyny ohledně přístupu ke všem dialogovým panelům
a volbám menu. Tento dialogový panel vám umožňuje nastavení různých možností, které se
dají použít s výměníkem sondy. Na dialogovém panelu jsou dostupné tyto karty:
Type – Typ
Toto vám umožňuje vybrat typ výměníku sondy.
Projekt č.: CZ.1.07/1.1.02/04.0004
OVMT – Odborné vzdělávání s moderní technikou
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky.
117
OVMT
Calibrate – Kalibrovat
Toto vám umožňuje zvolit, které aktivní hroty budou kalibrovány.
Mount Point – Montážní bod
Toto vám umožňuje změnit hodnoty AB zápěstí a také poskytne bezpečnou polohu, do níž se
CMM může přesunout po každém cyklu..
Slots – Sloty
Toto vám umožňuje nastavit konfiguraci sondy nebo snímacího dotek v existujících slotech
na rámu výměníku sondy.
Comm – Sériový port
Toto vám umožňuje manipulovat s připojením výměníku sondy na sériový port vašeho
počítače.
V dalším probereme tyto možnosti podrobněji.
Type – typ
Dříve než se přikročí ke kalibraci sondy, musí být vybrán typ výměníku sondy. Typ výměníku
sondy vyberte z výsuvného seznamu Probe Changer – Výměník sondy. Po změně typu
výměníku sondy musí být PC-DMIS restartován.
Lze měnit rychlost parkování pro jemné doladění operace cyklu výměny. Pro nastavení
rychlosti parkování prostě zadejte novou procentickou hodnotu.
Active Probe Changer – Aktivní výměník sondy
V závislosti na hodnotě v panelu Number of Probe Changers – Počet výměníků sond, seznam
Active Probe Changer – Aktivní výměník sondy obsahuje očíslované položky (Probe
Projekt č.: CZ.1.07/1.1.02/04.0004
OVMT – Odborné vzdělávání s moderní technikou
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky.
118
OVMT
Changer1, Probe Changer2, Probe Changer3 atd.) jimž můžete přiřadit výměníky sondy a jim
přidružené hodnoty.
Na počátku PC-DMIS zobrazuje v tomto seznamu jen jedinou položku, zpravidla „Probe
Changer1". Do seznamu můžete přidat další položky zvýšením hodnoty na panelu Number of
Probe Changers – Počet výměníků sond.
PC-DMIS ukládá typ výměníku sondy, který jste vybrali a všechny další hodnoty pro
číslovanou položku v seznamu Active Probe Changer – Aktivní výměník sondy.
Number of Probe Changers – Počet výměníků sond
V panelu Number of Probe Changers – Počet výměníků sond můžete zadat, kolik
výměníků sond používáte. Číslo, které zadáte do tohoto panelu se stane počtem dostupných
výměníků sondy v seznamu Active Probe Changer – Aktivní výměník sondy.
Probe Changer Type – Typ výměníku sondy
Výsuvný seznam Probe Changer Type – Typ výměníku sondy obsahuje seznam různých
typů výměníků sond.
Docking Speed – Rychlost parkování
Panel Docking Speed – Rychlost parkování umožňuje určit rychlost parkování v cyklu
výměny.
Comm – Sériový port
Některé typy výměníků sondy mají sériové připojení na počítač. Tento dialog vám umožní
zvolit váš komunikační port (COM port) a upravit nastavení vašeho COM portu.
Projekt č.: CZ.1.07/1.1.02/04.0004
OVMT – Odborné vzdělávání s moderní technikou
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky.
119
OVMT
Pokud váš výměník sondy nemá sériové připojení, tento dialog se neobjeví.
Calibrate – Kalibrovat
Dříve než mohou být vloženy do rámu konfigurace sond, mějte na mysli následující:
• Sonda nebo snímací dotek musí být vybrány z karty Type – Typ a zkalibrovány.
• Rám musí být zarovnán s jednou z os CMM.
• Ke kalibraci výměníku sondy musí být použit snímací dotyk PS35R dodávaný od
Renishaw.
• Přesvědčete se, že snímací dotek byl kalibrován, než nastartujete tento proces.
Active Probe Changer – Aktivní výměník sondy
Ze seznamu Active Probe Changer – Aktivní výměník sondy můžete vybrat výměník sondy
ke kalibraci.
Active Probe File – Aktivní soubor sondy
Výsuvný seznam Active Probe File – Soubor aktivní sondy vám umožňuje vybrat sondu
použitou ke kalibračnímu procesu.
Active Tip – Aktivní hrot
Výsuvný seznam Active Tip – Aktivní hrot vám umožňuje zvolit konfiguraci hrotu pro
vybranou sondu.
Projekt č.: CZ.1.07/1.1.02/04.0004
OVMT – Odborné vzdělávání s moderní technikou
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky.
120
OVMT
Full Calibration – Plná kalibrace
Pokud vyberete možnost Full Calibration – Plná kalibrace, PC-DMIS proměří celý
výměník sondy. To je nejčastěji používaná metoda kalibrace a pro některé i jediná dostupná
metoda. Doporučuje se, aby operátor použil metodu plné kalibrace.
Partial Calibration – Částečná kalibrace
Možnost Partial Calibration – Částečná kalibrace provede kalibraci pouze části výměníku
sondy. Pro ACR1 změří pouze základnu koule na výměníku sondy.
Single Port Calibration – Kalibrace jediného portu
Některé výměníky sond vám umožní proměřit pouze jediný slot po úspěšné plné kalibraci.
Možnost Single Slot Calibration – Kalibrace jediného slotu se objeví pouze pro ACR2 a
výměníky sond Zeiss.
Calibrate – Kalibrovat
Tlačítko Calibrate – Kalibrovat vám umožňuje zahájit proces kalibrace otevřením
dialogového panelu Probe Changer – Výměník sondy. Následující kroky rozepisují proces
kalibrace výměníku sondy.
Pro zkalibrování výměníku sondy SCR200:
1. Přesvědčete se, že SCR200 nastaven do módu B.
2. Vložte kalibrovaný snímací dotek PS35R.
3. Sejměte dotyk na čelní straně výměníku sondy.
4. Sejměte dotyk nahoře na výměníku sondy.
5. Zvedněte poklop slotu (drážky) číslo #1. Dokud je ve vzpřímené poloze posouvejte poklop
k prostředku, dokud se neuzamkne ve své otevřené poloze. PC-DMIS vás poté požádá o
sejmutí jednoho dotyku na každé straně slotu.
6. Sejměte každý dotyk na nižší úrovni slotu v rámu. Nezáleží na tom, která strany slotu je
měřena první. Nezapomeňte po každém dotyku stisknout tlačítko Done – Hotovo.
7. Zavřete poklop slotu číslo #1.
8. Opakujte postup pro poslední slot v rámu (sekvence 4–6). Přesvědčete se, že poklop slotu
#1 je uzavřen, dříve než otevřete poklop posledního slotu. Pokud je současně otevřeno více
poklopů, PI200 deaktivuje TP200.
Projekt č.: CZ.1.07/1.1.02/04.0004
OVMT – Odborné vzdělávání s moderní technikou
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky.
121
OVMT
Jakmile jsou oba procesy dokončeny, stiskněte tlačítko OK v dialogovém panelu Probe
Changer – Výměník sondy.
5. 3. 1
Natažení aktivní sondy
Volba menu Load Active Probe – Zavést aktivní sondu zavádí aktivní sondu požadovanou
programem. V módu učení použijte dialogový panel Probe Utility – Nástroj sondy ke změně
zaváděného souboru/souborů sondy. Dialogový panel Probe Changer Setup – Nastavení
výměníku sondy vám umožňuje definovat vhodné konfigurace sond pro každý slot jež budou
použity. Potom můžete použít volbu Load Active Probe – Zavést aktivní sondu, abyste
řekli stroji, že má vyměnit potřebnou/potřebné konfigurace sondy.
5. 4. 1
Nastavení CMM rozhraní
Položka menu Cmm Interface – Rozhraní CMM uplatňuje dialogový panel Nastavení pro
specifické rozhraní stroje, který se používá. Dialogový panel, který se objeví, obsahuje tři
panely a tři seznamy. Seznamy zobrazují předvolby os stroje X, Y, Z, a panely zobrazují
zamýšlené X, Y, a Z orientace.
Volba CMM Interface – Rozhraní CMM je dostupná pouze při práci on–line a když má
fokus (je aktivní) grafické okno. Obsah dialogů nastavení rozhraní se značně mění od jednoho
rozhraní k jinému.
Postup instalace/nastavení různých rozhraní je popsán ve vaší instalační dokumentaci (soubor
Machine_Interface_Installation_Manual.doc.
Projekt č.: CZ.1.07/1.1.02/04.0004
OVMT – Odborné vzdělávání s moderní technikou
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky.
122
OVMT
6. 0. 0 Editování programu Hlavním posláním PC-DMIS je umožnit vám snadno vytvářet, editovat, a provádět programy
pro měření součástí (dále jen: programy). Tato kapitola rozebírá použití menu Edit – Editovat
(spolu s ostatními volbami menu) pro editování vašich programů. Ačkoli menu Edit –
Editovat pracuje s příkazy, které se objevují v editačním okně, editační okno jako takové není
předmětem této kapitoly.
Tato kapitola pokrývá následující témata:
• Používání standardních editovacích příkazů
• Editování předloh prvků
• Vyhledání a nahrazení textu
• Skoky na určená čísla řádku
• Přepsání odhadu prvku
• Označení příkazů pro provedení
• Vytvoření a provedení označených sad
• Používání záložek
• Použití bodů přerušení
• Změna písma a barev
• Editování externích objektů
6. 1. 0
Používání standardních editovacích příkazů
Jako většina aplikací pod Windows vám PC-DMIS umožňuje používat ve vašem programu
standardní editovací příkazy. Dostupné jsou následující standardní volby menu:
• Undo – Zpět
• Redo – Zpět vymazat
• Cut – Vyjmout
• Copy – Kopírovat
• Paste – Vložit
• Delete – Vymazat
• Select All – Vybrat vše
Projekt č.: CZ.1.07/1.1.02/04.0004
OVMT – Odborné vzdělávání s moderní technikou
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky.
123
OVMT
Undo – Zpět
Volba menu Undo – Zpět odstraní poslední změnu, kterou jste uskutečnili v editačním okně.
Klávesu Undo – Zpět můžete použít vícekrát pro odstranění vícero změn v editačním okně.
Redo – Zpět vymazat
Volba menu Redo – Zpět vymazat navrací poslední změnu, která proběhla před použitím
volby Undo – Zpět. Stejně jako volbu Undo – Zpět, lze volbu Redo – Zpět vymazat použít
vícenásobně pro nahrazení vícenásobných změn.
Cut – Vyjmout
Volba menu Cut – Vyjmout vám umožňuje „vyříznout“ nebo přesunout text z jedné oblasti
do jiné s použitím schránky (clipboardu).
Pro vyříznutí textu:
1. Zvýrazněte položku/položky, které se mají být přesunuty na jiné místo.
2. Vyberte volbu Cut – Vyjmout. Text bude odstraněn z editačního okna a umístěn do
schránky.
3. Vyberte příkaz Paste – Vložit k obnovení vyříznutého textu.
Copy – Kopírovat
Volba menu Copy – Kopírovat vám umožňuje kopírovat a přesouvat text z jednoho místa na
jiné přes schránku. Tato volba se liší od volby Cut – Vyjmout pouze v tom, že kopírovaný
text nebude vyjmut z editačního okna.
Pro kopírování textu:
1. Zvýrazněte požadovaný text.
2. Vyberte příkaz Copy – Kopírovat. Text zůstane na svém aktuálním místě a současně je
uložen do schránky (clipboardu).
3. Vyberte příkaz Paste – Vložit pro obnovení vybraného textu.
Paste – Vložit
Volba menu Paste – Vložit vám umožňuje vkládat kopírovaný text ze schránky do editačního
okna na pozici kurzoru.
Projekt č.: CZ.1.07/1.1.02/04.0004
OVMT – Odborné vzdělávání s moderní technikou
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky.
124
OVMT
Delete – Vymazat
Volba menu Delete – Vymazat odstraní aktuálně zvýrazněný výběr z editačního okna. Obsah
odstraněného výběru není uložen do schránky..
Select All – Vybrat vše
Volba menu Select All – Vybrat vše vám umožňuje vybrat celý obsah editačního okna pro
editační účely.
6. 2. 0
Editování předloh prvků
S předlohami prvků se u součástí často setkáváme. PC-DMIS vám poskytuje cesty k vytváření
předloh prvků. Povšimněte si těchto voleb menu:
• Pattern – Předloha
• Paste with /Pattern – Vložit s předlohou
6. 2. 1
Pattern – Předloha
Volba menu Pattern – Předloha zpřístupní dialogový panel Pattern Offsets – Posunutí
předlohy.
Tento dialog vám umožňuje zadat posunutí, které se použijí při použití volby Paste with
Pattern – Vložit s předlohou.
Pro vytvoření předlohy:
1. Zpřístupněte dialogový panel Pattern Offset – Posunutí předlohy vám poskytne návod ke
zpřístupnění všech dialogových panelů a položek menu).
Projekt č.: CZ.1.07/1.1.02/04.0004
OVMT – Odborné vzdělávání s moderní technikou
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky.
125
OVMT
2. Zadejte požadované hodnoty posunutí (ofsetů).
3. Vyberte případná zrcadlení.
4. Zadejte kolikrát provést posunutí v panelu Number of Times to Offset – Kolikrát
posunout.
5. Stiskněte příkazové tlačítko OK.
6. Je zde také možnost stisknout tlačítko Cancel – Zrušit pro zavření dialogu bez provedení
změn aktuálního nastavení.
X, Y, Z Offset – Posunutí X,Y, Z
Tato pole vám umožňují nastavit Offset – Ofset X, Y, nebo Z mezi jednotlivými výskyty
předlohy.
Pro změnu hodnot Offset – Ofset X, Y nebo Z:
1. Vyberte požadovaný panel Offset – Ofset X, Y, nebo Z.
2. Zadejte požadovanou změnu.
PC-DMIS posune nominální data X, Y, a Z vkládaného prvku (nebo sady prvků) o zadané
hodnoty posunutí.
Angle Offset – Úhel posunutí
Panel Angle Offset – Úhel posunutí vám umožňuje nastavení úhlového posunu mezi
jednotlivými výskyty předlohy.
Úhlové posunutí může být užitečné při měření úchylky polohy umístění více děr v předloze s
otvory pro šrouby, kde základnou byla díra uprostřed předlohy. PC-DMIS otočí posunutí
kolem počátku.
Úhlová posunutí se dají použít v kombinaci s posunutími X, Y, a Z a překlopeními. Pořadí
použití těchto posunutí je překlopení, otáčení, a jako poslední, posuvy.
Pro změnu úhlu posunutí:
1. Vyberte panel Angle Offset – Úhel posunutí panel v dialogovém panelu.
2. Zadejte požadovanou hodnotu.
Projekt č.: CZ.1.07/1.1.02/04.0004
OVMT – Odborné vzdělávání s moderní technikou
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky.
126
OVMT
Number of Times to Offset – Kolikrát posunout
Tato volba vám umožňuje nastavit, kolikrát PC-DMIS posune předlohu. Ke změně aktuální
hodnoty, vyberte tuto možnost a zadejte novou hodnotu. Předvolená hodnota je jedna.
Flip X, Y, Z – Převrátit X, Y, Z
Flip X – Převrátit X, Flip Y – Převrátit Y, nebo Flip Z – Převrátit Z umožňují zrcadlení
předlohy podél příslušných os X, Y nebo Z. Počáteční předloha je překlopena kolem osy X, Y
nebo Z ještě před všemi posuny a otočeními.
6. 2. 2
Paste with Pattern – Vložit s předlohou
Volba Paste with Pattern – Vložit s předlohou vezme jakýkoli prvek (nebo skupinu prvků)
uložený ve schránce a vloží jej do editačního okna na aktuální polohu kurzoru. Když to
provedete, budou vytvořeny nové prvky, založené na těch, jež byly kopírovány do schránky.
Na nově vytvořené prvky však budou aplikována předem definovaná posunutí předlohy.
Pro vložení prvků s použitím předlohy:
1. Přesvědčete se, že s použitím dialogového panelu Pattern Offset – Posunutí předlohy
byla definována správná posunutí (Vyberte volbu menu Pattern – Předloha).
2. Přesvědčete se že prvek (nebo sada prvků) kterou chcete posunout byly zvýrazněny a
kopírovány do schránky.
3. Umístěte kurzor do místa programu, kam se mají vložit nové prvky.
4. Vyberte příkaz menu Paste with Pattern – Vložit s předlohou..
PC-DMIS vloží obsah schránky tolikrát, kolik činí hodnota Number of Times to Offset –
Kolikrát posunout v dialogovém panelu Pattern Offset – Posunutí předlohy. Pokaždé když
je vložen obsah schránky, nově vytvořený prvek/prvky bude posunut vůči předchozímu
vloženému prvku/prvkům podle zadaného posunutí předlohy. Identifikace nových prvků bude
inkrementována z čísla ID počátečního prvku. PC-DMIS také nově vytvořený prvek vykreslí
v grafickém okně.
Projekt č.: CZ.1.07/1.1.02/04.0004
OVMT – Odborné vzdělávání s moderní technikou
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky.
127
OVMT
6. 3. 0
Vyhledání a nahrazení textu
Můžete vyhledat a nahradit text v polích editačního okna s použitím standardních regulérních
výrazů v těchto volbách menu:
• Find – Najít
• Replace – Nahradit
Find – Najít
Volba menu Find – Najít otevírá dialogový panel Find – Najít, který vám umožňuje
vyhledat v editačním okně zadané klíčové slovo.
Pro vyhledání specifického slova nebo věty:
1. Vyberte z hlavního menu Find – Najít.
2. Zadejte klíčové slovo nebo větu k vyhledání.
3. Označte směr prohledávání (nahoru nebo dolů).
4. Nastavte zatržítko Match Whole Word Only – Pouze celá slova, pokud chcete aby PCDMIS vracel celá slova. Například, pokud zadáte „CIR", PC-DMIS najde „CIR“ ale nenajde
„CIRCLE“.
5. Nastavte zatržítko Match Case – Rozlišovat malá a velká pokud chcete, aby PC-DMIS
při hledání rozlišoval malá a velká písmena.
6. Stiskněte tlačítko Find – Najít (nebo stiskněte ENTER).
Replace – Nahradit
Volba Replace – Nahradit pracuje hodně podobně jako volba Find – Najít. Ovšem jakmile
je text jednou nalezen, můžete jej nahradit s použitím dialogového panelu Replace –
Nahradit.
Projekt č.: CZ.1.07/1.1.02/04.0004
OVMT – Odborné vzdělávání s moderní technikou
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky.
128
OVMT
Find what – Najít co
Tento panel vám umožňuje zadat text který bude PC-DMIS hledat. Můžete použít jakékoli z
různých zástupných znaků
Replace with – Nahradit čím
Tento panel vám umožňuje určit, který text nahradí nalezený text.
Match Whole Word Only – Pouze celá slova
Pokud nastavíte toto zatržítko, PC-DMIS bude hledat pouze celá slova obsahující text.
Například, pokud jste zadali „CIR“ do panelu Find what – Najít co a nastavíte toto zatržítko,
PC-DMIS najde pouze „CIR“. Nenajde „CIRCLE“ ani „CIRCULAR“.
Match case – Rozlišovat malá a velká
Toto zatržítko říká PC-DMIS, aby hledal text přesně odpovídající velkým a malým písmenům
jak jsou v panelu Find what – Najít co. Například, pokud jste zadali „Bod“ v panelu Find
what – Najít co a zaškrtli zatržítko Match Case – Rozlišovat malá a velká, PC-DMIS najde
„Bod“ a „Body“, ale nikoli „BOD“.
Tlačítko Find Next – Najít další
Tlačítko Find Next – Najít další říká PC-DMIS, aby našel příští výskyt textu, který hledá.
Tlačítko Replace – Nahradit
Tlačítko Replace – Nahradit nahrazuje nalezený text textovým řetězcem z panelu Replace
with – Nahradit za. Toto vám umožňuje nahrazovat výskyty hledaného textu vždy po
jednom.
Projekt č.: CZ.1.07/1.1.02/04.0004
OVMT – Odborné vzdělávání s moderní technikou
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky.
129
OVMT
Tlačítko Replace All – nahradit vše
Tlačítko Replace All – Nahradit vše říká PC-DMIS, aby současně nalezl veškeré výskyty
textu z panelu Find what – Najít co a nahradil je textem v panelu Replace with – Nahradit
za.
Příklad: Pro nalezení všech výskytů slov o 10 znacích s písmenem „R“ na čtvrté pozici, a
jejich nahrazení stejným slovem s písmenem „L“ na čtvrté pozici, zadejte do panelu Find
what – Najít co následující:
\(?\)R\(.{6}\)
Do panelu Replace with – Nahradit za zadejte toto:
\1L\2
Přesvědčete se, že máte nastaveno zatržítko Match Whole Word Only – Pouze celá slova.
6. 4. 0
Skok na zadaná čísla řádků
PC-DMIS může snadno provést skok na zadaná čísla řádku. Použijte volbu menu Jump To –
Přejít na pro odskok na určený řádek v editačním okně..
K přesunutí kurzoru na určité řádkové číslo v módech příkazovém nebo DMIS:
1. Vyberte z menu Jump To – Přejít na. Objeví se dialogový panel Jump To – Přejít na.
2. Aktuální řádek označený kurzorem bude uveden v panelu Line Number – Číslo řádku
dialogového panelu.
3. Zadejte požadované číslo řádku.
4. Klikněte na tlačítko OK (z. PC-DMIS Zobrazí určený řádek.
Projekt č.: CZ.1.07/1.1.02/04.0004
OVMT – Odborné vzdělávání s moderní technikou
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky.
130
OVMT
6. 5. 0
Přepsání odhadu prvku
Submenu Override – Přepsat vám umožňuje změnit typ posledního naměřeného prvku.
Například, pokud byl jako poslední proměřen kruh a PC-DMIS jej odhadl jako rovinu, můžete
využít této možnosti k přeměně prvku na správný typ. Tato možnost musí být využita dříve,
než je proměřen nebo konstruován jiný prvek..
Pro použití Přepsat prvek:
1. Otevřete editační okno.
2. Umístěte váš kurzor na prvek nesprávného typu v editačním okně.
3. Ze submenu Override – Přepsat vyberte správný typ prvku.
Budete vidět, jak se změny promítnou v editačním okně.
6. 6. 0
Označení příkazů k provedení
Pokud má PC-DMIS provést příkazy, musíte je nejprve označit pro provedení. Označení řídí
následující volby menu a příkazy:
Mark – Označit
Volba menu Mark – Označit vám umožňuje označit určený prvek nebo řádek k provedení.
PC-DMIS automaticky označí příkazy, které jsou prováděny vždy, jako je vyrovnání, příkazy
hrotu, a podobně.
Je několik způsobů, jak lze označit prvky nebo příkazy. PC-DMIS v editačním okně ukazuje
označenou položku s použitím aktuální barvy pro označení textu. Také zobrazí hvězdičku (*)
blízko čísla (ID) prvku v grafickém okně. Cesty k označení programových položek jsou tyto:
1. Označte požadovaný prvek nebo příkaz v editačním okně. Nastavte kurzor na prvek, jež
má být označen a vyberte Mark – Označit. Označený příkaz bude zvýrazněn.
2. Označte vícero příkazů v editačním okně. Vyberte v editačním okně příkazy, které mají
být označeny a volte Mark – Označit. Označené příkazy budou zvýrazněny.
3. Označte požadovaný prvek v grafickém okně. Přesvědčete se, že PC-DMIS je v módu
posouvání. Klikněte na požadovaný prvek levým tlačítkem myši při současném přidržení
klávesy přeřaďovače (SHIFT).
Projekt č.: CZ.1.07/1.1.02/04.0004
OVMT – Odborné vzdělávání s moderní technikou
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky.
131
OVMT
4. Označte vícero prvků v grafickém okně. Přesvědčete se, že PC-DMIS je v módech
posouvání nebo textového panelu. Přidržte stisknutou klávesu přeřaďovače (SHIFT) při
výběru požadovaných prvků orámováním s použitím kliknutí a metody tažení.
Jakmile je položka označena, lze zrušit označení konkrétních řádků těchto položek.
Například, prvky a rozměry mohou mít některé řádky neoznačené. Když zrušíte označení
řádku, PC-DMIS ji nebude provádět.
Pokud jsou označeny rozměry, PC-DMIS pošle výsledky na tiskárnu ve vlastní výstupní
konfiguraci již právě používá, poté co je program proveden.
Mark All – Označit vše
Volba menu Mark All – Označit vše označí všechny prvky nebo příkazy v editačním okně.
PC-DMIS označí vybrané položky v editačním okně a zobrazí je zelenou barvou textu. PCDMIS také zobrazí hvězdičku (*) vedle každého čísla (ID) prvků v grafickém okně, které jsou
označeny pro provádění.
Když vyberete Mark All – Označit vše, PC-DMIS se vás zeptá, zda chcete označit rovněž
prvky manuálního vyrovnání.
• Pokud zvolíte tlačítko Yes – Ano, pak PC-DMIS označí pro provedení celý program,
včetně prvků vyrovnání.
• Pokud zvolíte tlačítko No – Ne, PC-DMIS označí k provedení celý program, ale
neoznačí prvky vyrovnání.
Clear All – Smazat vše
Volba menu Clear All – Smazat vše vyčistí (či zruší označení) všech položek v editačním
okně, které předtím byly označeny pro provedení.
New Alignment Mode – Mód nového vyrovnání
New Alignment Mode – Mód nového vyrovnání (označení zatržením vedle volby menu)
označí odpovídající data vyrovnání pokaždé, když je prvek/rozměr označen pro provedení.
Projekt č.: CZ.1.07/1.1.02/04.0004
OVMT – Odborné vzdělávání s moderní technikou
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky.
132
OVMT
6. 7. 0
Vytvoření a provedení označených sad
PC-DMIS vám umožňuje organizovat označené prvky do skupin nazývaných „sady". Poté
můžete provádět vámi zaznamenané sady prvků s použitím okna označených sad.
• Můžete mít až třicet (30) označených sad definovaných v programu.
• Pokud se týče počtu prvků přidružených ke každé označené sadě, pak nejsou žádná
omezení.
• Při provádění budou provedeny pouze prvky seskupené v aktivní označené sadě.
• Každá označená sada vytvořená v programu bude zobrazena jako ikona v okně Marked
Set – Označená sada. Každá ikona graficky zobrazuje všechny prvky, které byly
přidruženy k označené sadě, kterou představuje.
Příklad okna označených sad
Dostupná tlačítka
Exit to File Manager – Přejít do správce souborů: Toto tlačítko zpřístupní standardní
dialogový panel Open – Otevřít, který vám umožňuje otevírat programy a vykonávat jiné
menší souborové operace.
Print Full Report – Vypsat celý protokol: Toto tlačítko zašle aktuální protokol na aktuální
výstup.
Calibrate Tips – Kalibrovat hroty: Toto tlačítko zpřístupní dialogový panel Probe Utilities
– Nastavení sondy, jež vám umožňuje kalibrovat vaše hroty.
Projekt č.: CZ.1.07/1.1.02/04.0004
OVMT – Odborné vzdělávání s moderní technikou
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky.
133
OVMT
Pro vytvoření nové označené sady
1. Vyberte volbu New Marked Set – Nová označená sada, objeví se dialogový panel New
Marked Set – Nová označená sada, který si od vás vyžádá jméno pro novou označenou
sadu..
2. Zadejte jméno. K identifikaci označené sady můžete použít jakýkoli řetězec a není ani
žádné omezení v počtu standardních ASCII znaků použitých pro jméno. Ovšem, je vhodné
používat krátké popisné klíčové slovo pro zvýšení čitelnosti.
3. Klikněte na OK. Vaše nová označená sada je uložena v okně Označené sady. Nyní budete
potřebovat zpřístupnit novou označenou sadu a přidat do ní prvky.
Pro přidání prvků do existující označené sady
1. Vyberte volbu Show Marked Sets – Ukázat označené sady. Objeví se okno Marked Sets
– Označené sady.
2. Přesvědčete se, že označená sada, kterou chcete upravit, je aktivní (stiskněte tabulátor
(TAB) pro procházení mezi sadami, nebo jednoduše jednou klikněte na sadu, čímž dojde k
jejímu vybrání).
3. Otevřete editační okno a označte prvky, které chcete přidat k označené sadě. Předvolené
vykreslení ikony sady se dynamicky mění, aby odráželo vaše změny.
4. Když jste hotovi, zavřete okno Marked Sets – Označené sady.
K odstranění prvků z existujících označených sad
1. Vyberte možnost Show Marked Sets – Ukázat označené sady. Objeví se okno Označené
sady.
2. Přesvědčete se, zda je označená sada, kterou chcete upravovat, aktivní (tiskněte tabulátor
(TAB) pro procházení sadami, nebo jednoduše jednou klikněte na sadu a tím ji vyberte).
3. Otevřete editační okno a odstraňte označení těch prvků, které chcete odstranit z označené
sady. Předvolené vykreslení ikony sady se dynamicky mění, aby odráželo vaše změny.
Projekt č.: CZ.1.07/1.1.02/04.0004
OVMT – Odborné vzdělávání s moderní technikou
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky.
134
OVMT
4. Když jste hotovi, zavřete okno Marked Sets – Označené sady.
Pro úpravu ikon označených sad
Pokud si přejete, označené sady mohou mít uživatelsky definované bitmapové obrázky, místo
předvolené grafiky. Chcete-li použít uživatelskou bitmapu:
1. Vytvořte barevnou bitmapu s použitím ‚Malování (Paint)‘ nebo jiného programu pro
editování bitmapy dle vašeho výběru. Bitmapa nesmí mít větší velikost než 48 x 48 pixelů.
2. Uložte soubor bitmapy do stejného adresáře, kde je program. Jména bitmapových souborů
musí používat následující konvenci pojmenování, aby je PC-DMIS rozpoznal jako takové:
MARKST00.BMP pro první označenou sadu
MARKST01.BMP pro druhou označenou sadu
MARKST02.BMP pro třetí označenou sadu
…
MARKST30.BMP pro třicátou označenou sadu
Pro přemístění označených sad
Označené sady mohou být přemisťovány. Pro přemístění označené sady:
1. Vyberte možnost Show Marked Sets – Ukázat označenou sadu. Objeví se okno Marked
Sets – Označené sady.
2. Přidržte stisknutou klávesu SHIFT, a vyberte požadovanou označenou sadu levým
tlačítkem myši.
3. Přetáhněte označenou sadu do nové pozice.
4. Uvolněte přeřaďovač (klávesu SHIFT) a levé tlačítko myši, a PC-DMIS aktualizuje okno
Marked Set – Označená sada podle provedené změny.
5. Když jste hotovi, zavřete okno Marked Sets – Označené sady.
Pro vykonání označené sady
1. Vyberte volbu Show Marked Sets – Ukázat označené sady. Objeví se okno Označené
sady.
2. Klikněte dvojmo na sadu, kterou chcete vykonat. PC-DMIS provede označenou sadu.
3. Když jste hotovi, zavřete okno Marked Sets – Označené sady.
Projekt č.: CZ.1.07/1.1.02/04.0004
OVMT – Odborné vzdělávání s moderní technikou
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky.
135
OVMT
Pro uzamčení označené sady
Jakmile je jednou v programu nadefinována označená sada, dá se nastavit uzamčení, které
zabraňuje každému, aby ji náhodou nesmazal nebo jinak modifikoval aktuální konfiguraci.
Více informací k této možnosti viz téma „Uzamknout označené sady“ v kapitole „Nastavení
vašich preferencí“.
Pro vymazání označených sad
Můžete snadno mazat dříve vytvořené označené sady. K tomu je třeba:
1. Vyberte volbu Show Marked Sets – Ukázat označené sady. Objeví se okno Marked Sets
– Označené sady.
2. Přesvědčete se, že označená sada, kterou chcete vymazat, je aktivní (tiskněte přeřaďovač –
klávesu SHIFT – pro procházení sadami, nebo jednoduše jednou klikněte na sadu a tím ji
vyberete).
3. Stiskněte klávesu DELETE. Objeví se panel ověření pro potvrzení odstranění označené
sady.
4. Klikněte na tlačítko Yes – Ano. Označená sada je odstraněna a ikona je odebrána z okna
Marked Sets – Označené sady.
5. Když jste hotovi, zavřete okno Marked Sets – Označené sady.
Projekt č.: CZ.1.07/1.1.02/04.0004
OVMT – Odborné vzdělávání s moderní technikou
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky.
136
OVMT
6. 8. 0
Používání záložek
Záložky se dají nastavit, pokud je editační okno v příkazovém módu (Viz „Práce v
příkazovém módu“ v kapitole „Použití editovacího okna“). Záložky označují často používané
řádky programu. Jakmile je karta jednou nastavena, můžete používat příkazy menu nebo
klávesnicové příkazy k přesunu na ně. Pokud již záložku nadále nepotřebujete, můžete ji
odstranit. Záložky se mezi editacemi ukládají a jsou tedy dostupné, když je program příště
otevřen.
Toggle Bookmarks – Přepnout záložky
Volba menu Toggle Bookmarks – Přepnout záložky vám umožňuje nastavení nebo
odstranění záložky. Karta bude nastavena, nebo odstraněna z řádku v editačním okně tam, kde
se nachází kurzor. Na levém okraji se objeví malá modrá ikona indikující, že karta byla
nastavena.
Next Bookmark – Další záložka
Volba menu Next Bookmark – Další záložka vám umožňuje přesunout se na následující
záložku v editačním okně. Pokud se níže než je aktuální poloha kurzoru již žádná karta
nenachází, hledání pokračuje od začátku editačního okna.
Clear All Bookmarks – Smazat všechny záložky
Volba menu Clear All Bookmarks – Smazat všechny záložky vám umožňuje odstranit
všechny záložky v editačním okně.
Projekt č.: CZ.1.07/1.1.02/04.0004
OVMT – Odborné vzdělávání s moderní technikou
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky.
137
OVMT
6. 9. 0
Používání bodu přerušení
Volba menu Breakpoints – Bod přerušení je užitečný nástroj ladění který se dá použít pro
vytváření, testování, a spouštění programu. Obecně, programy se provádějí postupně řádek po
řádku. Po umístění bodu přerušení na konkrétní řádek programu, provádění programu se
zastaví, když dospěje do tohoto bodu. Pokud program používá výrazů s proměnnými a řízení
běhu, můžete vyšetřit tyto proměnné, abyste se přesvědčili, že program funguje, jak je
potřeba.
Když se PC-DMIS zastaví v bodě přerušení, může se vám hodit tlačítko Step Next – Další
krok. Toto tlačítko pokračuje v postupu měření, ale provede pouze jeden krok naráz, tedy
zastaví CMM po vykonání každého kroku každého příkazu vyvolávajícího pohyb CMM.
Když jste v módu krokování, dotyky mohou být vkládány do prvků a nové prvky mohou být
vkládány mezi existující prvky nebo příkazy. Mód krokování se také dá simulovat off-line.
Když jste připraveni pokračovat v normálním provádění programu, jednoduše stiskněte
Continue – Pokračovat v dialogu Execution – Provádění. Některé příkazy menu a
klávesové příkazy jsou k dispozici pro provádění umisťování a odstraňování bodů přerušení.
Body přerušení se ukládají s programem a jsou tedy dostupné i při příštím otevření programu.
Vložení/Odstranění bodu přerušení
Volba menu Insert/Remove Breakpoint – Vložení/Odstranění bodu přerušení vám
umožňuje nastavit nebo odstranit bod přerušení. Bod přerušení bude nastaven do, nebo
odstraněn z toho řádku v editačním okně, kde se právě nachází kurzor. Malá kruhová červená
ikona se objeví na levém okraji editačního okna a indikuje, že bod přerušení byl nastaven.
Projekt č.: CZ.1.07/1.1.02/04.0004
OVMT – Odborné vzdělávání s moderní technikou
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky.
138
OVMT
Insert Defaults – Vložit předvolby
Volba menu Insert Defaults – Vložit předvolby vám umožňuje nastavit body přerušení v
celém programu do předvolených poloh. Předvolené polohy jsou definovány jako ty řádky v
editačním okně, které obsahují příkazy, jež generují posuv CMM nebo vytvářejí větvení, jež
nastává jako výsledek příkazů řízení běhu (jako jsou příkazy IF THEN (když…tak…).
Remove Defaults – Odebrat předvolby
Volba menu Remove Defaults – Odebrat předvolby vám umožňuje odstranit body přerušení
v celém programu z předvolených poloh. Odstraněny budou pouze ty body přerušení, které
byly nastaveny v předvolených polohách.
Remove All – Odebrat vše
Volba menu Remove All – Odebrat vše vám umožňuje odstranit všechny body přerušení z
programu..
6. 9. 1
Změna písma a barev
Máte možnost snadno editovat písma a barvy použité v editačním okně sledováním postupu
popsaného v tématu „Nastavení editačního okna“ v kapitole „Nastavení vašich preferencí“.
6. 10. 0
Editování externích objektů
PC-DMIS vám umožňuje editovat zapouzdřené vložené externí objekty pouze v příkazovém
módu. Volba menu Object – Objekt změní jména a fungování v závislosti na právě
vybraném externím objektu. Obecně řečeno, je použito k získání přístupu k externím
objektům, jež byly vloženy do editačního okna.
Příklad: Pokud byl do editačního okna vložen externí bitmapový objekt a bitmapový obraz je
aktuálně vybrán, tato položka menu ukazuje ‚Objekt bitmapový Obraz‘.
Když vyberete tuto položku menu, objeví se dodatečné roletové menu nabízející dodatečné
možnosti, jako je editování, atd., v závislosti na typu externího objektu, který je vybrán.
Projekt č.: CZ.1.07/1.1.02/04.0004
OVMT – Odborné vzdělávání s moderní technikou
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky.
139

Podobné dokumenty

Discovery Endeavor

Discovery Endeavor jeho měřící kapacitu. Celý program lze vytvořit bez SMS, a zároveň ho i ověřit před jeho uvedením do výroby. Je-li potřeba ověřit či aktualizovat databázi CAD, systém PCDMIS může načíst výsledky ko...

Více

EPSON EB-485Wi/485W/480i/480/475Wi/475W/470 User`s Guide

EPSON EB-485Wi/485W/480i/480/475Wi/475W/470 User`s Guide Tento symbol označuje pokyny, jejichž nedodržením by mohlo dojít ke zranění nebo poškození majetku z důvodů nesprávné manipulace.

Více

Fuses предохранители Pojistky A 5 7,5 10 15 20 25 30 A 3 5 7,5 10

Fuses предохранители Pojistky A 5 7,5 10 15 20 25 30 A 3 5 7,5 10 FT 5A – 1x FT 7,5A – 1x FT 10A – 2x FT 15A – 2x FT 20A – 2x FT 25A – 2x FT 30A – 2x pliers, щипцы, kleště – 1x

Více

zde - Krasec

zde - Krasec Tenzid je organická látka, která je schopna se hromadit již při nízké koncentraci na fázovém rozhraní a tím snižovat mezifázovou energii soustavy(4). Povrchové napětí je vlastnost povrchu kapaliny,...

Více

Měření v informačních a komunikačních technologiích pro

Měření v informačních a komunikačních technologiích pro elektrotechniky a informatiky VŠB-Technické univerzity v Ostravě, kde přednáší předmět Měření v informačních a komunikačních technologiích pro studenty bakalářského studia a předmět Měření v teleko...

Více

váš průvodce do světa průmyslové metrologie

váš průvodce do světa průmyslové metrologie schopnosti jejich stroje bez zaplavování se podrobnostmi. - Any-order Measure™ – Tato výkonná inovace umožňuje obsluze zkontrolovat díly v nejvhodnějším a nejúčinnějším pořadí. - Vyrovnání tvarov...

Více

PC-DMiS - Hexagon Metrology Nordic AB

PC-DMiS - Hexagon Metrology Nordic AB funkce do různých stádií výrobního procesu, od návrhu až po samotnou výrobu. Tato interakce v různých stádiích zlepšuje dostupnost informací a umožňuje rozhodování na základě shromážděných dat, což...

Více

Treo 500_text_fin.indd

Treo 500_text_fin.indd Než začnete nabíjet, ujistěte se, že je baterie vložená ve vašem smartphonu. Pokud omylem začnete nabíjet bez baterie smartphone nic se přístroji nestane. 1. V balíčku se smartphonem naleznete adap...

Více