criterio de Tresca

Transkript

criterio de Tresca
Plasticita II
PLASTICITA A CREEP
PLASTICITA II
Zbyněk Hrubý
[email protected]
1/41
Plasticita II
Deviátorový rozklad tenzoru napětí,
spektrální rozklad, invarianty,
charakteristické rovnice
2/41
Plasticita II
3/41
Tenzor napětí, tenzor deviátoru napětí, kulový
tenzor napětí
σ = S + σ mI
σ ij = Sij +
σ kk
3
δ ij
σ xx + σ yy + σ zz


σ xy
σ xz
σ xx −

3


σ xx + σ yy + σ zz


σ xy
σ yy −
σ yz
S=

3

σ xx + σ yy + σ zz 

σ xz
σ yz
σ zz −


3
 σ xx + σ yy + σ zz

3

σ mI = 
0


0

Fyzikální význam:
0
σ xx + σ yy + σ zz
3
0




0

+ σ yy + σ zz 

3
0
σ xx
deviátorová část se podílí na tvarové změně
kulová část na objemové změně
Plasticita II
4/41
Tenzor napětí – hlavní hodnoty, hlavní směry
spektrální rozklad tenzoru napětí σ (tenzoru 2. řádu):
σ = ΦΛΦT
Λ = ΦT σΦ
spektrální matice
(tenzor 2. řádu má max. tři
nezávislé hlavní hodnoty) :
0
σ 1 0
Λ =  0 σ 2 0 
 0 0 σ 3 
modální matice
(tenzor 2. řádu má max. tři
nezávislé hlavní směry):

 cos α1 cos α 2 cos α 3 

 

Φ = ϕ1 ϕ2 ϕ3  = cos β1 cos β 2 cos β 3 

  cos γ 1 cos γ 2 cos γ 3 


Φ−1 = ΦT
Plasticita II
5/41
Charakteristická rovnice tenzoru napětí
σ 3 − I1σ 2 + I2σ − I 3 = 0
invarianty charakteristické rovnice
tenzoru napětí:
I1 = tr (σ )
I1 = σ xx + σ yy + σ zz
I2 =
σ xx
σ xy
σ xx
I3 = σ xy
σ xz
σ xy σ yy
+
σ yy σ yz
σ xy
σ yy
σ yz
σ xz
σ yz
σ zz
mocninné invarianty tenzoru napětí:
σ yz σ xx σ xz
+
σ zz σ xz σ zz
( )
I2 = 12 tr σ 2
( )
I3 = 31 tr σ 3
Plasticita II
6/41
Charakteristická rovnice tenzoru deviátoru napětí
S 3 − J1S 2 − J 2S − J 3 = 0
invarianty charakteristické rovnice
tenzoru deviátoru napětí:
mocninné invarianty tenzoru deviátoru
napětí:
J1 = tr (S )
J1 = S xx + S yy + Szz = 0
J2 = −
S xx
S xy
S xy S yy
−
S yy S yz
S xx
J 3 = S xy
S xy
S yy
S xz
S yz
S xz
S yz
S zz
S yz S xx
−
Szz S xz
S xz
S zz
J2 =
1 tr
2
(S )
2
( )
J 3 = 31 tr S 3
J2 = J 2
Plasticita II
Podmínky plasticity
7/41
Plasticita II
8/41
Podmínka plasticity (prvotní plastizace)
plochové modely: (podmínka je vyjádřena jako plocha v prostoru napětí)
matematicky vyjádřená funkce:
F (K) ≤ 0
F (K) < 0
F (K ) = 0
F (K ) > 0
nevznikají plastické deformace
mohou, ale nutně nemusí, vznikat plastické
deformace
nemožné
Plasticita II
Podmínky plasticity pro houževnaté
materiály
9/41
Plasticita II
10/41
Tresca (Guest, τmax)
τ
τ max
σ3
σ2
σ1
σ
τ max =
σ1 − σ 3
2
≤ τ krit = ??
τ
kalibrace τkrit díky 1D tahovému testu:
τ max
σ2 ≡ σ3
σ1 = σ k
σ
τ max =
σ1 − σ 3
2
=
σk − 0
σ1 − σ 3 ≤ σ k
2
=
σk
2
Plasticita II
11/41
Tresca (Guest, τmax)
Při algoritmizaci je často třídění hlavních hodnot podle vylikosti zdržující proces
σ1 − σ 2 ≤ σ k σ 2 − σ 1 ≤ σ k
(σ1 − σ 2 )2 − σ k 2 ≤ 0
σ 2 − σ3 ≤ σ k σ 3 − σ 2 ≤ σ k
(σ 2 − σ 3 )2 − σ k 2 ≤ 0
σ1 − σ 3 ≤ σ k σ 3 − σ 1 ≤ σ k
(σ1 − σ 3 )2 − σ k 2 ≤ 0
((σ
1 −σ2) −σk
2
2
)((σ
2 −σ3) −σk
2
2
)((σ
1 −σ3) −σk
2
2
)≤ 0
F = 4J 23 − 27J 32 − 9σ k2J 22 + 6σ k4 J 2 − σ k6 ≤ 0
F = max (σ1 − σ 2 , σ 2 − σ 3 , σ 1 − σ 3 ) − σ k ≤ 0
http://www.pisa.ab.ca/program/model/plastic/plastic.htm
Plasticita II
12/41
von Mises (Maxwell, HMH)
S ≤ σ krit = ??
kalibrace σkrit díky 1D tahovému testu:
τ
τ max
σ2 ≡ σ3
σ1 = σ k
σ1 = σ k
σ2 = 0
σ3 = 0
2σ
3 k
0
−1 σ
3 k
0


0 
−1 σ 
3 k
0
σ
σ krit = S =
S ≤
 23 σ k

S= 0
 0
(2 3 σ k )2 + (−13 σ k )2 + (−13 σ k )2
σ ef = 3 J 2 ≤ σ k
=
2σ
3 k
Plasticita II
13/41
von Mises (Maxwell, HMH)
F = σ ef − σ k ≤ 0
F = 3J 2 − σ k2 ≤ 0
F = J 2 − 31 σ k2 ≤ 0
F = Sij Sij − 32 σ k2 ≤ 0
J 2 = 12 S ij S ij
V prostoru deviátoru má von Misesova
podmínka tvar koule o poloměru 2
3
http://www.pisa.ab.ca/program/model/plastic/plastic.htm
σk
Plasticita II
14/41
Tresca vs. von Mises
σ2
+σk
−σk
−σk
+σk
−σk
σ1
σk
σk
−σk
−σk
σk
π
http://www.doitpoms.ac.uk/tlplib/metal-forming-1/figures/tresca.jpg
Plasticita II
Tresca vs. von Mises
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Yield_surfaces.png
15/41
Plasticita II
16/41
Tresca vs. von Mises
(kombinace normálového a smykového namáhání)
σ
Tresca
ef (von Mises)
α = 2 Tresca
= σ 2 + (ατ )2 ≤ σ k
α= 3
τ
σk
von Mises
σ 2 + (ατ )2 ≤ σ k
σ + (ατ )
2
2
σ
τ
+
σ k2 σ
2
2
( )
k
α
≤ σ k2
2
≤1
Tresca
von Mises
3
σk
2
σk
σ
Plasticita II
17/41
Nádaiův-Lodeův součinitel
νσ =
σ 2 − 21 (σ1 + σ 3 )
1
2
(σ1 − σ 3 )
=
2σ 2 − σ 1 − σ 3
σ1 − σ 3
maximální rozdíl obou podmínek pro: σ 2 =
σ1 − σ 3
σk
1
2
(σ 1 + σ 3 )
nulový rozdíl obou podmínek pro: σ 2 = σ 1 ∨ σ 2 = σ 3
(viz následující příklady 7 a 8)
2
3
experimenty
νσ
Taylor & Quinney
1931
Khan, A.S., Huang, S. Continuum Theory of Plasticity. Wiley & Sons, 1995.
Plasticita II
18/41
Nádaiův-Lodeův součinitel (geometrický vyznam)
tg β = ν σ
β ∈ − 45°;+ 45°
ν σ ∈ − 1;+1
Plasticita II
19/41
Konvexnost plochy plasticity, symetrie v π-rovině
konvexnost = všechny tečné roviny
k ploše plasticity musí nutně ležet
vně plochy plasticity
π-rovina
(deviátorová rovina)
osy symetrie vyplývající z
isotropie
osy symetrie vyplývající z
rovnosti meze kluzu v tahu a
tlaku (houževnaté materiály)
pro houževnaté materiály tedy
celkem 6 os symetrie; celkem
tedy 12 identických segmentů
plochy; experimentálně stačí
proměřit jeden
Khan, A.S., Huang, S. Continuum Theory of Plasticity. Wiley & Sons, 1995.
Plasticita II
Příklady na podmínky plasticity pro
houževnaté materiály
20/41
Plasticita II
21/41
Př.7: Válcová skořepina 1/2
Určit mezní přetlak uvnitř válcové skořepiny, aby byla splněna podmínka plasticity.
D: mez kluzu σk, tloušťka skořepiny t, poloměr skořepiny R
U: pmez
Laplaceova rovnice
pro skořepiny:
σ1
R1
+
σ2
R2
=
R1 = R
p
R2 → ∞
⇓
t
σ2
R2
σ1 =
pR
t
σ2 =
pπR 2
2πRt
=
pR
2t
→0
σ3 = 0
Plasticita II
22/41
Př.7: Válcová skořepina 2/2
Trescova podmínka plasticity:
σ1 − σ3 = σ k
pmez R
t
− 0 = σk
pmez =
von Misesova podmínka
plasticity:
σ ef =
2
2
σkt
R
(σ 1 − σ 2 )2 + (σ 2 − σ 3 )2 + (σ 1 − σ 3 )2
2
2
2
= σk
 pmez R   pmez R   pmez R 

 + 
 + 
 = 2σ k2
 2t   2t   t

2
3 pmez
R2
2t 2
pmez =
= 2σ k2
2 σ kt
3 R
Plasticita II
23/41
Př.8: Kulová skořepina 1/2
Určit mezní přetlak uvnitř kulové skořepiny, aby byla splněna podmínka plasticity.
D: mez kluzu σk, tloušťka skořepiny t, poloměr skořepiny R
U: pmez
Laplaceova rovnice
pro skořepiny:
σ1
R1
σ1 =
+
pR
2t
σ2
R2
=
p
σ1 = σ 2
t
σ2 =
pR
2t
symetrie koule
σ3 = 0
Plasticita II
24/41
Př.8: Kulová skořepina 2/2
Trescova podmínka plasticity:
σ1 − σ3 = σ k
pmez R
2t
− 0 = σk
pmez =
von Misesova podmínka
plasticity:
σ ef =
2
2
2σ k t
R
(σ 1 − σ 2 )2 + (σ 2 − σ 3 )2 + (σ 1 − σ 3 )2
2
2
(0) +  pmez R  +  pmez R  = 2σ k2
 2t   2t 
2
2
pmez
R2
2t 2
pmez =
= 2σ k2
2σ k t
R
= σk
Plasticita II
25/41
Př.9: Silnostěnná nádoba 1/4
Určit mezní vnitřní přetlak uzavřené válcové silnostěnné nádoby, aby byla splněna
podmínka plasticity. Určit zbytková napětí.
D: mez kluzu σk, vnitřní a vnější poloměry skořepiny r1 a r2.
U: ∆pmez=p1-p2
elastické řešení:
σr −σt + r
dσ r
dr
=0
σ t (r ) =
p1r12 − p2 r22
σ r (r ) =
p1r12 − p2r22
σ o (r ) =
p1r12 − p2 r22
r22 − r12
r22 − r12
r22
− r12
+ (p1 − p2 )
− (p1 − p2 )
r12 r22
1
r22 − r12 r 2
r12r22
1
r22 − r12 r 2
σ t (r ) > σ o (r ) > σ r (r )
Plasticita II
26/41
Př.9: Silnostěnná nádoba 2/4
Trescova podmínka plasticity:
σ t (r ) − σ r (r ) = σ k ⇒ r
dσ r
dr
σk
dr
r
= σk
= dσ r
⇓
σ r = σ k ln r + C
okrajové podmínky:
r = r1 σ r (r1 ) = − p1
− p1 = σ k ln r1 + C
C = − p1 − σ k ln r1
r = r2
r 
σ r (r ) = − p1 + σ k ln 
r 
 1
σ r (r2 ) = − p2
r 
− p2 = − p1 + σ k ln 2 
r 
 1
∆pmez = ( p1 − p2 )mez
 r2 
= σ k ln  = konst
r 
 1
Plasticita II
Př.9: Silnostěnná nádoba 3/4
zbytková napětí:
σ t (r )zb = σ t (r ) − σ t (r )el
fic
σ r (r )zb = σ r (r ) − σ r (r )el
fic
27/41
Plasticita II
28/41
Př.9: Silnostěnná nádoba 4/4
kdy dojde k první plastizaci,
pokud je p2=0?
plastizovat bude vždy nejprve
vnitřní poloměr
σ t (r1 ) − σ r (r1 ) = σ k
2(p1 − p2 )
p1 =
i pro nekonečně velkou
nádobu r2→∞ tak bude moci
být maximální vnitřní přetlak
pouze polovina meze kluzu
p1 =
r12r22
r22 − r12 r12
r22 − r12 σ k
r22
2
r22 − r12 σ k
r22
1
2
=σk
= r2 → ∞ =
σk
2
Plasticita II
Podmínky plasticity pro ideální plasticitu a
kombinovaná namáhání
(schematické přístupy)
29/41
Plasticita II
30/41
Podmínky plasticity (ideální plasticita),
kombinace namáhání Mo + N
h
b
σk
M o < M oel
σk
M opl = 41 σ k bh 2
σk
N < Nel ≡ N pl
σk
N pl = σ k bh
Plasticita II
31/41
Podmínky plasticity (ideální plasticita),
kombinace namáhání Mo + N
a
h
a
σk
b
(M o
σk
(
< M oel ) + N < N pl
elastické i v
superpozici
)
σk
(Mopl ) + (N pl )
nemožné
(Prandtl)!!!
σk
σk
(Mopl ) + (N pl )
Plasticita II
32/41
Podmínky plasticity (ideální plasticita),
kombinace namáhání Mo + N
M o + σ k ba 2 = M opl
Mo
M opl
a
h
Mo
a
M opl
b
N = σ k 2ab
σk
+
σk
+
4σ k ba 2
σ k bh
2
=1
4σ k ba 2 σ k b
Mo
Mopl
σ k bh
2
 N
+
N
 pl
σkb
=1
2

 =1


 h2

h
1h

M o = 2σ k b − a   + a  = σ k b 
− a 2  = M opl − σ k ba 2
 4

2
22



Plasticita II
33/41
Podmínky plasticity (ideální plasticita),
kombinace namáhání Mo + T
τstř
y
τmax
z
b
h
σ o (y ) =
Mo
y
Jz
h
1h

Tb  − y   + y 
TS odř (y )
22

τ (y ) =
= 2
Jzb
J zb
σk
τk
M o < M oel
T < Tel
σo
τ
τ stř =
T
hb
τ max =
3
2
τ stř =
3T
2hb
Plasticita II
34/41
Podmínky plasticity (ideální plasticita),
kombinace namáhání Mo + T
y
a=±
z
a
h
2
h
τ st ř =
a
σk
b
M oel < M o < M opl
σo
τk
T < Tel
τ
3−
2M oep
T
2ab
τ max =
3 T
2 2ab
M oel
Plasticita II
35/41
Podmínky plasticity (ideální plasticita),
kombinace namáhání Mo + T
σ o2
von Mises:
M opl =
1
4
σ k bh
2
+ 3τ
2
Mo =
τ max =
≤ σk
σ kb
6
(2a )
2
3 T
Tel =
2 2ab
σk 2
bh
3 3
Mo
M opl
M opl
σk
bh
3
h
bh
 σ kb
h2
2
+ 2σ k  − a   + a  =
(2a ) + σ k b − σ k ba 2
2
22

6
4

2
M o + σ k ba 2  1 −  = M opl

3
Mo
Tpl =
1  T
+
3  Tel
+
4σ k ba 2 σ k b
3σ k bh σ k b
2
2

 =1


Mo
Mopl
=1
3  T
+
4  Tpl
2

 =1


Plasticita II
Další podmínky plasticity pro křehké
materiály, zeminy apod.
(existuje celá řada dalších podmínek
zejména pro betony, lamináty a jiné
anisotropní materiály apod.)
36/41
Plasticita II
37/41
Rankine (σmax, maximum stress theory)
σ 1 − σ kt ≤ 0
σ 1 + σ kd ≤ 0
σ 2 − σ kt ≤ 0
σ 2 + σ kd ≤ 0
σ 3 − σ kt ≤ 0
σ 3 + σ kd ≤ 0
formálně σkt (mez kluzu v tahu)
i σkd (mez kluzu v tlaku) kladné
hodnoty
σ2
σ1
σ3
nesymetricky „uložená“ krychle
v prostoru souřadných os
(težiště krychle posunuto na
ose prvního oktantu do
záporných hodnot)
Plasticita II
38/41
Mohr-Coulomb
m=
σ kd
σ kt
K=
m −1
m +1
b = σ kd
1
m
= σ kt
m +1
m +1
 σ −σ2
σ +σ2 σ2 −σ3
σ + σ 3 σ1 − σ3
σ + σ 3 
max  1
−b+K 1
,
−b+K 2
,
−b+K 1
≤0
2
2
2
2
2
2


!plocha plasticity má tvar
nepravidelného
šestibokého jehlanu!
pokud K=0, tj. při m=1,
přechází podmínka v tomto
zápisu v podmínku
Trescovu
http://www.pisa.ab.ca/program/model/plastic/plastic.htm
Plasticita II
39/41
Mohr-Coulomb
m=
σ kd
σ kt
sin ϕ =
m −1
m +1
cos ϕ =
2 m
c=
m +1
I1
J
sin ϕ + J 2 cos θ − 2 sinθ sin ϕ − c cos ϕ ≤ 0,
3
3
−
π
6
σ kd
2 m
≤θ ≤
π
6
!plocha plasticity má tvar
nepravidelného
šestibokého jehlanu!
pokud sinφ=0, cosφ=1 tj.
při m=1, přechází
podmínka v Trescovu
http://www.pisa.ab.ca/program/model/plastic/plastic.htm
Plasticita II
40/41
Drucker-Prager (opsaný kužel)
m=
σ kd
σ kt
α (σ 1 + σ 2 + σ 3 ) +
D=
6σ kd
2(m − 1)
α=
3 (2m + 4)
3 (2m + 4)
(σ 1 − σ 2 )2 + (σ 2 − σ 3 )2 + (σ 1 − σ 3 )2
6
−D≤0
αI1 + J 2 − D ≤ 0
pokud α=0, tj. při m=1,
přechází podmínka ve
von Misesovu
http://www.pisa.ab.ca/program/model/plastic/plastic.htm
Plasticita II
Rankine, Drucker-Prager, Mohr-Coulomb
Rankine
Drucker-Prager
Mohr-Coulomb
41/41

Podobné dokumenty

autofretáž

autofretáž Pružně – plastický materiál – náhrada pracovního diagramu

Více

Prednaska-07

Prednaska-07 Cíl: navrhnout tlouštku stěny válcové nádoby se zadaným vnitřním poloměrem pro daný provozní tlak p1 a bezpečnost kk. Pro hlavní napětí u ní platí:  t   z   r Použijeme Trescovu podmínku plast...

Více

PEVNOST a ŽIVOTNOST Hru IV

PEVNOST a ŽIVOTNOST Hru IV Jan Papuga, Josef Jurenka, Zbyn ěk Hrubý

Více

1. Tahová zkouška a idealizované diagramy napětí

1. Tahová zkouška a idealizované diagramy napětí Tečný a plastický modul Reologické modely plastického a pružně-plastického chování Zpevňující se a změkčující se materiál Druckerův postulát stability Ramberg-Osgoodův model Model krípu – tečení za...

Více

hc01 Teorie a řízení portfolia

hc01 Teorie a řízení portfolia v tržní rovnováze je oceňováno pouze nediverzifikovatlené (tj. diverzifikací neodstranitelné) riziko a nebere se ohled na diverzifikovatelné riziko, které lze odstranit prakticky bez vynaložení nák...

Více

FYKOS, XXVIII. ročník, 6. číslo

FYKOS, XXVIII. ročník, 6. číslo Na Zeměploše je regulérním povoláním alchymie. Proto jsme se rozhodli, že byste si to měli také zkusit. Představte si, že skládáte zkoušku, abyste mohli vstoupit do Cechu alchymistů. Společně s bro...

Více

0 + - IPM

0 + - IPM fcc: τkrit = (0,3-0,8)MPa; I stádium 30%; II a III závisí na teplotě hcp: τkrit = (0,3-0,8)MPa; I stádium 200%; II a III závisí na teplotě bcc: τkrit =(30-80)MPa a závisí na teplotě;

Více

Řešení technických obtíží při hydraulických zkouškách

Řešení technických obtíží při hydraulických zkouškách bylo kritickým parametrem pro rozdělení linie převýšení jednotlivých úseků. Při předběžných výpočtech bylo z mezí kluzu taveb použitých při výstavbě (rozmezí nejslabší tavby s mezí kluzu 485 MPa a ...

Více

Seznam železničních přejezdů podle traťových úseků na kterých leží

Seznam železničních přejezdů podle traťových úseků na kterých leží Gmünd NÖ (ÖBB) (část) - Plzeň hl.n.-os.n. (mimo) P1080 P1081 P1082 P1083 P1084 P1095 P1096 P1097 P1098 P1099 P1110 P1111 P1112 P1113 P1114 P1125 P1126 P1128 P1129 P1130 P1141 P1142 P1143 P1144 P114...

Více