státní opera vídeň - staatsoper wien

Transkript

státní opera vídeň - staatsoper wien
STÁTNÍ OPERA VÍDEŇ - STAATSOPER WIEN
Budova byla postavena v letech
1863 až 1869 jako jedna z prvních
honosných staveb na nově zřízené
Okružní třídě (Ringstrasse). Projekt
tehdejšího c. k. Dvorního operního
divadla pochází od dvojice
architektů Augusta Sicarda ze
Sicardsburgu a Eduarda van der
Nüll.
Das Gebäude wurde zwischen 1863
und 1869 als einer der ersten
Prachtbauten in die neu gegründete
City Avenue (Ringstrasse) gebaut.
Das Projekt der ehemaligen
kaiserlichen Hofoper kommt aus
einem Paar von Architekten August
Sicard von Sicardsburgu und Eduard
van der Null.
Jednou ročně se jeviště a parket
Státní opery promění na jedinou noc
ve velký taneční sál – při vídeňském
Plesu v opeře. Za přítomnosti
spolkového prezidenta zahajuje ples
plesů více než stovka debutantských
párů v dlouhých večerních róbách či
ve fracích a sálem se šíří odlesk
někdejší slavné éry, vládnoucí na
Ringstrasse...
Einmal im Jahr, die Bühne und der
Staatsoper links in eine große Nacht
im Ballsaal - der Wiener Opernball.
In Anwesenheit von
Bundespräsident startet ball mehr als
hundert Debutantenpaare in langen
Abendkleidern, oder in der Halle
und frac breitet Reflexion
ehemaligen glorreichen Ära, die
Entscheidung über die Ringstrasse ...