- Obec Obruby

Transkript

- Obec Obruby
Usnesení Zastupitelstva obce Obruby č.6/2015
ze dne 22. 7. 2015
Zastupitelstvo schvaluje:
1) Program jednání
2) Kupní smlouvu na dodávku 295 ks kompostérů s firmou Agro Trnava s.r.o.
3) Kupní smlouvu na dodávku a instalaci herních prvků s firmou KARIM Europe s.r.o.
Zastupitelstvo pověřuje:
Starostu k podpisu schválených smluv
Zastupitelstvo bere na vědomí:
1) Určení zapisovatele – Janu Kašíkovou
2) Navrhovatele usnesení – Miroslava Dufka
3) Určení ověřovatele zápisu – Moniku Havelkovou
Dne 23. 7. 2015
Navrhovatel: Miroslav Dufek
Ověřovatel: Monika Havelková
Zapsala: Jana Kašíková
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Obruby ze dne 22. 7. 2015
ZÁPIS
1.bod) Zahájení
Přítomni: Miroslav Dufek, Monika Havelková, Jana Kašíková, Vojtěch Floriš
Omluveni: Iva Maláková
Zapisovatel: Jana Kašíková
Ověřovatel: Monika Havelková
Zasedání řídí: Miroslav Dufek
Pozvánka na zasedání zastupitelstva byla řádně vyvěšena na úřední desce a úřední
elektronické desce od 13. 7. do 22. 7. 2015
Přítomnost 4 členů zastupitelstva, proto je zastupitelstvo usnášení schopné.
Program:
1. Zahájení
2. Kupní smlouva na dodávku kompostérů
Na začátek starosta navrhl rozšíření programu o jeden bod – kupní smlouva na dodávku a montáž
herních prvků.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání rozšířený o jeden bod.
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti ................ Zdržel se …………….
2) Smlouva kupní s firmou Agro Trnava s.r.o.
Firma Agro Trnava s.r.o vzešla jako vítěz výběrového řízení na dodávku kompostérů pro obce
Obruby, Obrubce a Přepeře. Firma zvítězila nabídkou 773 310 Kč bez DPH.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu na dodávku 295 ks kompostérů
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti ................ Zdržel se …………….
3) Smlouva kupní s firmou KARIM Europe s.r.o.
Firma KARIM Europe s.r.o. vzešla jako vítěz výběrového řízení na dodávku a montáž herních
prvků dětského hřiště. Firma zvítězila nabídkou 465 342,50 Kč bez DPH
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu na dodávku a montáž herních prvku.
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti ................ Zdržel se …………….
Zasedání zastupitelstva končí v 19h.

Podobné dokumenty

- Obec Obruby

- Obec Obruby odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Obruby

Více

P O Z V Á N K A na náhradní členskou schůzi MILZA zemědělské

P O Z V Á N K A na náhradní členskou schůzi MILZA zemědělské Členské schůze se může zúčastnit každý družstevník, anebo jeho zástupce na základě plné moci. Každý účastník se prokáže platným občanským průkazem, právnická osoba platným výpisem z OR, ne starším ...

Více

Návrh na zrušení trvalého pobytu

Návrh na zrušení trvalého pobytu Navrhovatel …………………………………………………………………………………………….. Jméno,příjmení,adresa trvalého pobytu

Více

zde - Teiko cup

zde - Teiko cup Planí Topiči - Južanské Betony Kácov- Hari team Players Orlová – Jerevan Slavičín Bimbáni Horní Moštěnice - La Cucaraca Trenčín F1 Sport Bar – Players Orlová Jerevan Slavičín - La Cucaraca Trenčín ...

Více

obec huslenky výpis usnesení

obec huslenky výpis usnesení VÝPIS USNESENÍ ze zasedání rady obce Huslenky č. 23 ze dne 16. září 2015 Přítomno: Místo: Začátek jednání: Zapisovatel:

Více

zapis-4-12-10

zapis-4-12-10 3. Návrh rozpočtu na rok 2012 4. Návrh rozpočtu Mikroregion ČR na rok 2012 5. Plán činnosti kontrolního a finančního výboru na období 2012-2014 6. Výsledek hospodaření za rok 2011 7. Rozpočtový výh...

Více