Nízkobakteriální strava SOP - Klinika dětské hematologie a

Transkript

Nízkobakteriální strava SOP - Klinika dětské hematologie a
Klinika dětské hematologie a
onkologie UK 2. LF a FNM
Transplantační jednotka
odd. 5G, tel.: 224 436 531
Fakultní nemocnice v Motole,
V úvalu 84, PRAHA 5, 150 06
Vedoucí lékař:
doc. MUDr. Petr Sedláček, CSc.
Přednosta kliniky:
prof. MUDr. Jan Starý, DrSc.
SOP #
Klinický Program
Nízkobakteriální strava u transplantovaných pacientů
Platí od:
15. 8. 2007
Revize:
1x ročně
Doc. MUDr. Petr Sedláček, CSc.
Vedoucí lékař transplantační jednotky
číslo revize
1
dne
15.1.2008
datum následné revize
15.1.2009
2
5.12.2008
15.1.2010
Podpis
3
4
Cíl
Definovat dietní doporučení pro pacienty podstupující autologní či alogenní transplantaci
kmenových buněk krvetvorby
ROZSAH PLATNOSTI
Určeno všem členům transplantačního týmu, pomocnému nemocničnímu personálu, pacientům,
jejich rodinným příslušníkům a návštěvám, k porozumění a plnění doporučení.
Strana 1
7/20/2009 strana 1 z 4
OBSAH
I.
Pacienti před a po transplantaci kmenových buněk krvetvorby (HSCT) včetně členů
rodiny by si měli mýt často a pravidelně ruce a to též při přípravě jídla, před jídlem a po
něm.
II.
Pacienti před a po transplantaci kmenových buněk krvetvorby (HSCT) – jejich rodiče, by
se měli informovat v místě bydliště na hygienické stanici, jaká je hygienická kvalita
vody, kterou doma používají k pití a tělesné hygieně. V nemocnici smějí pacienti pít
pouze balenou vodu v lahvích, k výplachům dutiny ústní a k osobní hygieně v době
sterilního přísného režimu používají výhradně balené vody (fyz.roztoku), kterou dostanou
na transplantační jednotce.
Bezpečné zdroje vody
Rizikové zdroje vody pro jedince s
oslabenou imunitou
hygienicky prověřená voda z kohoutku
veřejné vodovodní sítě
Soukromé studny
veřejný vodovodní řad ve velkých
městech (viz výše)
Veřejný vodovodní řad sloužící pro oblasti
s malým počtem obyvatel
Lahvovaná voda s popiskem
• Ošetřená reverzní osmózou
• Destilovaná
• Filtrovaná přes filtr (1 micron či
menší)
• Kojenecká voda ??
Lahvovaná voda s popiskem
• Studniční voda
• Pramenitá voda
• Voda z artézských studní
• Minerální voda
Voda, která přešla varem po dobu více
než 1 minutu. Po převaření by měla být
voda uchována v čisté a zakryté nádobě
v chladničce. Tato vody by měla být
použita maximálně do 72 hodin (3 dnů),
jinak je nutno ji vylít.
Strana 2
Voda ošetřená přenosnými vodními filtry
typu Brita® či Pur® systém, nebo voda či
led vyrobené v chladničce.
7/20/2009 strana 2 z 4
III.
Pacienti před a po transplantaci kmenových buněk krvetvorby (HSCT) musí omezit
stravu na tu, která nepřináší riziko přenosu potravinové infekce způsobené bakteriemi,
plísněmi, viry či parazity. Obecně takové omezení stravy (nízkobakteriální strava) platí u
pacientů po nekomplikované autologní transplantaci po dobu prvních 100 dní. U pacientů
po alogenní transplantaci rozhoduje délka podávání imunosupresivních léků po
transplantaci a údaj o prodělané reakci štěpu proti hostiteli. U nekomplikované alogenní
transplantace platí omezení minimálně do dne+180 (půl roku) po transplantaci, ošetřující
lékař s přihlédnutím k dalším okolnostem event. rozhodne o prodloužení takového
dietního omezení na dobu delší.
IV.
Pacienti před a po transplantaci kmenových buněk krvetvorby (HSCT) nesmí
konzumovat nedojedené starší zbytky.
V.
Pacienti před a po transplantaci kmenových buněk krvetvorby (HSCT) po dobu pobytu na
jednotce dostávají stravu výhradně z centrální kuchyně a to tabletovým systémem.
Donášení jakékoliv stravy je naprosto nepřípustné po dobu pobytu ve sterilním režimu,
individuálně lze projednat později s ošetřujícím lékařem s vědomím vedoucího lékaře
jednotky.
REFERENCE
http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr4910a1.htm
http://www.seattlecca.org/files/web/Diet_Guidelines_for_Immunosuppressed_Patients_3129_0.pdf
http://www.fsis.usda.gov/fact_sheets/Basics_for_Handling_Food_Safely/index.asp
Strana 3
7/20/2009 strana 3 z 4
Dietní režimy u imunosuprimovaných pacientů nejsou přesně definovány. V dobré víře jsou
někdy doporučovány potraviny, které přinášejí pro pacienta určitá rizika. Účelem dietních
omezení je snížit rizika přenosu patogenních organizmů do trávicího traktu nevhodnou stravou.
Tak byly už mnohokrát i u zdravé populace způsobeny epidemie (například E.coli
nepasterizovaným džusem v USA, listerie různými druhy sýrů v Mexiku, salmonel a infekční
žloutenky (HAV), cyklosporiasy po lesních plodech, apod.). Na základě rozhovorů s hygieniky a
v souladu s doporučenými dietními standardy zahraničních pracovišť doporučujeme následující
pravidla u pacientů hospitalizovaných na transplantační jednotce a v ambulantní péči při trvající
imunosupresi po transplantaci, minimálně po dobu půl roku po alogenní transplantaci.
Je zakázáno požívat :
Čerstvé či tepelně nedostatečně upravené : maso, vajíčka, salámy, slaninu, tofu, apod.
Nepasterizované či čerstvé mléko, sýry, tvarohy a jogurty (s výjimkou termizovaných)
Zralé (plesnivé) sýry, med
Studené či chlazené saláty, dresinky (s výjimkou konzervovaných)
Čerstvou zeleninu či čerstvé ovoce (s výjimkou okrájeného zdravého jablka či hrušky,
oloupaného banánu či pomeranče)
Nepasterizované i kupované ovocné i zeleninové šťávy a džusy
„Čínské“ nudlové polévky
Tepelně neupravené koření (včetně kakaa, máku, ořechů, sušeného ovoce, bylinných čajů, apod.)
Tepelně neupravené „musli“, vločky, apod.
Nepasterizované pivo, studniční vodu, droždí, apod.
Domácí konzervy – jakékoliv (včetně kompotů)
Všechny polotovary tepelně neupravované a všechny potraviny z Fast Food
Točené zmrzliny, prodávané zákusky a dorty
Za určitých podmínek po dohodě s lékařem je možno (mimo sterilní režim) požívat :
Vařená vejce
Tavené sýry ve staniolu, hluboko mraženou zmrzlinu
Čokoládu bez příměsí, tvrdé bonbóny, sušenky bez krémů
Minerálky a kupované nápoje (do 24 hod po otevření)
Trvanlivé mléko, termizované tvarohy
Instantní polévky (Knorr, Maggi, Vitana, apod.)
Vařené uzeniny, plátkové sýry a šunku vakuově balené
Poznámka : v průběhu léčby je někdy nutno z dietních důvodů vyloučit i další složky potravin
(například nadýmavá jídla, mléčná jídla, tučná jídla, apod.). Zvláštními pravidly se řídí
především strava u pacientů se střevní formou reakce štěpu proti hostiteli a pacientů ve sterilním
režimu či v době chemoterapie. Dostatečný var bakterie i plísně ničí, ale úprava stravy v
mikrovlnné troubě nestačí !!! Jednou uvařené jídlo je možno udržovat v teple po dobu
maximálně 3 hodin, dále již není možno stravu použít ani po uchování v chladničce a po ohřátí
!!!
Při přípravě stravy doma zvýšenou měrou dbejte na dodržování maximální hygieny.
Strana 4
7/20/2009 strana 4 z 4

Podobné dokumenty

1. základní informace 2. pravidla hodnocení - Prague-Wine

1. základní informace 2. pravidla hodnocení - Prague-Wine spojených činí za každý přihlášený vzorek 700 Kč + DPH, tj. 847 Kč včetně DPH.

Více

Technická zpráva Belgická

Technická zpráva Belgická prořezáváním, nebo dalšími technologiemi potřebnými k údržbě. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat trávníku, který leží z velké části ve stínu. Proto je třeba ho zalévat adekvátně. Bude udržován pra...

Více

situační zpráva evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí

situační zpráva evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí  Ohlášeny nové případy autochtonního přenosu infekce z člověka na člověka, 4 ze Španělska a 1 z Velké Británie.  V zemích mimo region EU a EFTA je hlášeno 2357 případů, z nich se potvrdilo 2333; ...

Více

Stáhnout připojený soubor

Stáhnout připojený soubor se rozkládá směrem severním od tohoto středu. Jedná se o barokní zámecký park. V současné době se park jeví spíše jako lesopark, vlivem dlouhodobé neúdržby a zejména působením sovětských vojsk v mi...

Více

Visual FoxPro

Visual FoxPro Diskrétní průvodce : - co možná nevíte o Dívka v zrcadle

Více