Informace z Aj

Transkript

Informace z Aj
Úvodem
Milí žáci, rodiče,
každý studující angličtinu dříve nebo později zjistí, že
pouhá práce s učebnicí a pracovním sešitem mu nestačí, stejně jako 45 minut
hodiny angličtiny ve škole.
Angličtina má tu báječnou vlastnost, že na určité (začátečnické) úrovni se ji
naučí prakticky každý, s přechodem na vyšší úroveň naopak zjišťujeme, že je
velmi těžká (např. časy, porozumění čtenému i slyšenému textu, idiomy a
kolokace, rozsah slovní zásoby apod.).
Následující stránky by Vám měly pomoci zorientovat se v nepřeberné nabídce
internetových zdrojů.
a) Gramatika – výklad mluvnických jevů a jejich procvičování
b)
Poslechy – poslech s porozuměním patří mezi nejtěžší překážky při
studiu angličtiny. Rodilí mluvčí mají často tendence mluvit rychle,
zkracovat, takže nám připadá, že jsme ze čtyř slov slyšeli jedno …
c) Slovíčka – rozvoj slovní zásoby
d) Chyby v angličtině – klasické chyby, nejčastější chyby studentů a
zejména Czenglish, tedy případ, kdy sice používám angličtinu jako
prostředek komunikace, ale uvažuju česky
e) Stránky v angličtině – předchozí stránky byly většinou příkladem
stránek o angličtině tvořených Čechy, zde se můžete podívat na stránky
Britské rady (British Council)
Závěrem bych Vám chtěl popřát co nejvíce radosti a úspěchů při
studiu jazyka nejen Williama Shakespeara, který v dnešní době
použijete na celém světě.
Good luck !
Mgr. Jaroslav Junek
Gramatika
 Help for English
Na těchto webových stránkách budete zdarma nacházet vše, co student angličtiny pro svůj
život potřebuje, tedy rady, jak se učit, výukové materiály, testy, recenze knih apod. Příspěvky
jsou převážně tvořeny zkušenými učiteli a lektory angličtiny. Najdete na nich inspiraci a
hlavně pomoc ve studiu tohoto jazyka…
http://www.helpforenglish.cz/

Anglická gramatika a online testy
http://www.grammar.cz/
 Anglická gramatika online: testy (160 cvičení), přehledy zdarma
Co zde najdete? Testy na anglické časy, slovesné formy a stavbu věty, přehled gramatiky
a nepravidelná slovesa pro samouky zdarma ke stažení v pdf a k tisku.
http://www.e-gramatica.com/

Anglická gramatika on-line a ke stažení
http://www.anglicka-gramatika.com/home
 English online
Server zaměřený na anglický jazyk, gramatiku, články a zvukové nahrávky.
http://www.english-online.cz/index.php

Angličtina na portálu Jazyky-online.info
Portál zaměřený na podporu výuky cizích jazyků.
Na těchto stránkách naleznete materiály pro podporu výuky anglického jazyka. Obsah je
přehledně a logicky uspořádán do modulů, které jsou neustále aktualizovány a doplňovány.
Naleznete zde například moduly anglická gramatika, anglická slovíčka, procvičování,
obrázkový slovník, anglické fráze a další užitečné informace. Naším cílem je vytvořit
informační zdroj obsahující všechny potřebné informace k tomu, aby se uživatelé snáze
naučili anglický jazyk.
http://www.jazyky-online.info/anglictina/index.php#jazyk
Poslechy
http://www.helpforenglish.cz/testy/listening
http://www.zskomenskeho.horazdovice.cz/testy/poslech_odkazy.php
http://www.jetoboj.cz/poslechy-z-anglictiny/
http://www.anglictinadoma.cz/o-nas/ - všestranné stránky zaměřené nejen na poslechová
cvičení
http://www.jazyky.com/jak-pokorit-anglicky-poslech/
http://www.anglictina-on-line.cz/anglicky-rozcestnik/procvicovani-anglictiny/poslech-avideo/3/
http://esl-lab.com/ - poslechová cvičení rozdělená do tří sekcí podle náročnosti; možnost
kontroly správnosti odpovědí
Slovíčka
Speak English – stránky věnované rozvoji slovní zásoby rozdělené do tematických celků
http://www.speakenglish.co.uk/vocab/?lang=cs
Help for English – slovní zásoba
http://www.helpforenglish.cz/slovni-zasoba
Anglická slovíčka k vytisknutí – slovíčka podle témat pro začátečníky i pokročilé, možnost
vytisknutí, každý den obměňovaná
http://www.anglickaslovicka.com/
Anglická slovíčka – systematicky, slovíčka, slovní páry a fráze z informačních zdrojů, jako je
CNN, BBC apod.
http://www.ajslovicka.cz/
Slovíčka zdarma ke stažení
http://www.lite.cz/o-nas/zdarma-ke-stazeni
Nejčastěji špatně vyslovovaná anglická slovíčka
http://cz.jakubmarian.com/nejcasteji-spatne-vyslovovana-anglicka-slovicka/
Slovíčka k procvičování
http://anglictina.uzdroje.com/radim_poznamenane_slovicka
Chyby v angličtině
Czenglish – znamená, že používáme angličtinu, ale uvažujeme česky.
Czenglish = Czech + English
http://www.superkariera.cz/poradna/pro-zamestnance/czenglish-anglictina-s-ceskymichybami.html
Chyby v anglických časech – slovesa TO BE, TO HAVE, klasické chyby
http://www.english-online.cz/vyklady2.php?id=22
Deset typických chyb studentů angličtiny – výukové video s rozborem 10 nejčastějších
chyb, kterých se studenti dopouštějí
http://www.videacesky.cz/navody-dokumenty-pokusy/deset-typickych-chyb-studentuanglictiny
Stránky v angličtině :
http://www.britishcouncil.org/ - domovské stránky Britské rady s rozcestníkem na výuku,
možnostmi studia v zahraničí a možnostmi jazykových zkoušek
http://www.britishcouncil.org/learn-english - stránky věnované studiu angličtiny s rozlišením
podle věku.
a)Learn English for kids – věk 5 – 12
b)Learn English for teens – věk 13 – 17
c)Learn English for adults – dospělí …
d)Learn English through football – unikátní spojení angličtiny a fotbalu (Premier League)

Podobné dokumenty

Prezentace aplikace PowerPoint - Střední škola obchodu, řemesel a

Prezentace aplikace PowerPoint - Střední škola obchodu, řemesel a Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 24....

Více

Prezentace aplikace PowerPoint - Střední škola obchodu, řemesel a

Prezentace aplikace PowerPoint - Střední škola obchodu, řemesel a 1. _____ mother is _____ teacher. 2. _____ grandmother is _____ great cook. 3. We bought _____ pen(s) and _____ pencil(s). 4. _____ pen(s) is/are blue and _____ pencil(s) is/are red. 5. There are _...

Více

Classic 350ccm - Motosport klub Uherské Hradiště

Classic 350ccm - Motosport klub Uherské Hradiště Staré Město u Uherského Hradiště

Více

Clothes

Clothes odpověď musí být detailní, věcná, logická a vhodně zakončená, musí obsahovat minimálně 20 slov zdroj: http://www.statnimaturita-anglictina.cz/

Více

Bezpeˇcnost v OS

Bezpeˇcnost v OS škodlivého efektu (přı́mý škodlivý efekt, předánı́ řı́zenı́ podstrčenému kódu, ...). – Virus: kód, který infikuje jiné programy a pomoci nich se šı́řı́. – Červ: program podobný v...

Více

Jak na CV a přijímací pohovor

Jak na CV a přijímací pohovor Mimořádné schopnosti, znalosti, dovednosti, případně i charakterové vlastnosti Co firma získá tím, že Vás zaměstná

Více