CENÍK ODVOZU A LIKVIDACE ODPADŮ

Transkript

CENÍK ODVOZU A LIKVIDACE ODPADŮ
JPP trans s.r.o.
Sídlo: Na vysočině 734, 104 00 Praha 10 - Uhříněves
Provozovna: Přátelství 550, 104 00 Praha 10 - Uhříněves
IČ: 26734206, DIČ: CZ26734206
Společnost je vedená u městského soudu v Praze spisová značka C90372
www.jpptrans.cz
[email protected]
CENÍK ODVOZU A LIKVIDACE ODPADŮ
(Ceny jsou uvedeny bez 21% DPH, platné od 1.2.2016)
Projednání zakázek většího rozsahu: +420 601 330 011
Přistavení a odvoz kontejneru po dohodě na dispečinku: +420 601 330 022
3m 3 kontejner do maximální hmotnosti
Kat. číslo
170 107
170 302
170 504
170 904
200 201
6m 3 kontejner do maximální hmotnosti
Kat. číslo
170 107
170 302
170 504
170 904
200 201
11m 3 kontejner do maximální hmotnosti
Kat. číslo
170 904
200 201
10m 3 kontejner do maximální hmotnosti
Kat. číslo
170 107
170 302
170 504
170 904
30m 3 kontejner do maximální hmotnosti
Kat. číslo
170 904
200 201
4t
Popis odpadu
Čistá suť v kusovitosti do 30cm
Asfaltové směsi
Zemina a kamení
Směsný stavební a demoliční odpad
Biologicky rozložitelný odpad
Cena
1 500 Kč
2 500 Kč
1 500 Kč
2 000 Kč
1 500 Kč
7t
Popis odpadu
Čistá suť v kusovitosti do 30cm
Asfaltové směsi
Zemina a kamení
Směsný stavební a demoliční odpad
Biologicky rozložitelný odpad
Cena
2 500 Kč
3 500 Kč
2 600 Kč
3 000 Kč
2 000 Kč
3t (není určen na suť a zeminu)
Popis odpadu
Směsný stavební a demoliční odpad
Biologicky rozložitelný odpad
Cena
3 500 Kč
3 000 Kč
12t
Popis odpadu
Čistá suť v kusovitosti do 30cm
Asfaltové směsi
Zemina a kamení
Směsný stavební a demoliční odpad
Cena
5 000 Kč
6 000 Kč
5 000 Kč
6 000 Kč
10t (není určen na suť a zeminu)
Popis odpadu
Směsný stavební a demoliční odpad
Biologicky rozložitelný odpad
Cena
10 000 Kč
7 000 Kč
Ceník obsahuje pouze nejčastěji odvážené odpady, ceny ostatních odpadů Vám sdělíme na vyžádání.
Výše uvedené ceny obsahují:
•
Přistavení kontejneru na 24hod.
•
Likvidace odpadů dle současně platné legislativy.
•
Doprava kontejneru po Praze.
Výše uvedené ceny neobsahují:
•
Pomocné práce při nakládce kontejneru (250Kč/hod/pracovník včetně cesty z provozovny Praha Uhříněves).
•
Poskytnutí kontejneru na více než 24h (Každý další započatý den 100 Kč).
•
Čekání u zákazníka (Každá započatá hodina čekání 400 Kč).
•
Doprava mimo Prahu (Cena kalkulována individuálně - dle vzdálenosti, váhy, množství).
•
Přeložení kontejneru (300 Kč/m3, nebo 1 000 Kč/t).
Dále nabízíme tyto služby:
•
•
•
Bourací práce s nakládkou a o dvozem odpadů k likvidaci + realizace zemních a výkopových prací.
Prodej a doprava betonu, písku, štěrku, kačírku, zeminy a jiných materiálů dle ceníku.
Ukládka a likvidace odpadů vyjma nebezpečných (Vlastní sběrna odpadů Praha Uhříněves).