Zpráva o činnosti star 01

Komentáře

Transkript

Zpráva o činnosti star 01
Zpráva o činnosti starosty 16. 12. 2015 – 27. 1. 2016
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
RCL vánoční rozhovor
Ředitel Vojnar H therma na MU – cena tepla 2016
Ing. Novotný projekt sokolovna
RM
ZM
Ing. Nýdrle projekty opravy komunikací a chodníky na MU
R. Tarnai - Romský benefiční festival 2016
Ředitel SKS Jablonec Faistaver – řešení bioodpadů
Sedláček, Housa, Jirkalová, tajemník - status FRVU
Sedláček – web města
Výročí úmrtí V. Havla
Radní Tulpa na Krajském úřadu v Liberci
Ředitel Grof ASA
Kominář Vacátko – komín Benar
Ing. Zemanová projekty zeleň
Porada vedení
Slavnostní podpis smlouva J.v.Geet
Navrátil Quatro Finance – pojištění města 2016
Štěpán Brodský na MU
VŘ referent pozemky
Dny pro veřejnost
RM
Investice + ODK
Helebrant podpisy v Liberci na ČS – kontokorent
Přípitek – zaměstnanci radnice nový rok
Dny pro veřejnost
Ing. Kotasová – příprava jesle u MŠ Liberecká
Sungarden na MU - ekopark Liberec
P. Štrupl Hrádecko na MU
Rada města
Petr Freiwilig + arch. David NPU Liberec – řešení krov Camelot, Azyl apod.
Valbek ( prům. zona)
Plechatý dům V.Buriana – pozemky Donín
Řídící skupina Bogatynia
J. Hanzlíček (SOLK) – příprava sněmu SOLK
Ing. arch. Štěpánek, urbanista - cihelna, umístění kluziště
Milan Rada změna UP č. 17
Miler, Rudyová – přečerpávací jímka Šípková
Všetečkovi, Rudyová na MU – směna pozemků
Olša - sněhové podmínky, vánoční osv.
Pohovor noví strážníci MP
Příprava Masopust 2016
Porada vedení
Policie ČR
Arch. David na MU – řešení staré kino
J. Zámečník ERN v Liberci – Fond malých projektů ČZ-PL a CZ-DE
Náměstek Zlevský ZZS LK na MU - garáže na záchrance
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
P. Štrupl – kultura 2016
Hejtman, radní LK - fin. provoz pohotovosti v Hrádku - v kanceláři hejtmana
JUDr. Šmídek Svazarm
Ceny Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa 2015 - Zgorzelec
Ing. Kořínek na MU - rozlučková síň hrádecký hřbitov
Romana Cermanová na MU – příprava projektu a podání projektu památek
Tůma Marian na MU – tělocvična Kickbox v Beconu
Investice + ODK
15 star. Farská sportovní ples
Praha celý den ( Svoboda J+T, doktor PP, dotace kanalizace, Novák Energy )
Svatební obřad
Novoroční přátelské setkání na Kristýně - Jih u Šimáčků (Jiří Týř)
Společenský večer města
Punčochář ředitel RTM na MU - seznámení, spolupráce
ČS zde – investování peněz města
Arch. David - Schubertova vila + Karlíková
Předsedové OV na MU
Setkání lékaři-zdravot.zařízení Benar
Iva Hübnerová na MU - hřbitovy
Český rozhlas-reportáž
Posouzení dopadů - rozšíření těžby ložiska Turow - na Kr. úřadě
Rada města
Žitava - tradiční setkání na radnici
Škajíková Český rozhlas - téma jestličky
Malý, Kaňákl spol. Hunter, příjezdová komunikace býv. Vulkan
Ing. Šuma dotace kanalizace
Komerční banka – zhodnocení peněz města
Jiří Tesař na MU – VO 2016
Čermáková řed. ÚP v Liberci + Olša – VPP 2016
Tajemník + Jirkalová - řešení prostoru odboru OISM
Ing. Ouhrabka – malá průmyslová zóna
Kopejska - smlouva o společném postupu ul. Stará
První občánek Hrádku - obřadní síň
Redakční rada
Vyhlášení výsledků sportovec okresu v Babylonu
TUL prezentace studenti Benar
Lochman starosta v Mnichově Hradišti
Tajemník, Navrátil, Palas - upřesnění projektového záměru elektro na budově MU
Ředitel ZŠ Loučná Havel na MU
13 JUDr. Šoljak na MU (Camelot)
ZM