Gira pro hotely

Komentáře

Transkript

Gira pro hotely
Elektroinstalační systémy pro inteligentní budovy od firmy Gira nabízejí široké spektrum produktů pro více komfortu, hospodárnosti
a bezpečnosti i pro hotely. Optimalizují řízení energií a pomáhají snížit provozní náklady. Svou rozmanitostí designu a funkčnosti se hodí
do každého prostředí.
The intelligent building installation systems from Gira offer a wide variety of products for more convenience, economy and
security in hotels. They optimise energy management and help reduce operating costs. The Gira design system encompasses
a large variety of functions and designs and can be matched to any décor.
Gira pro
hotely
Gira for
hotels
12017_Hotel-Broschüre_CZ.indd 1
08.09.09 12:22
Systémem GIRA Instabus KNX / EIB je možné realizovat management inteligentní
budovy v celém hotelovém zařízení a tak se postarat o nepřetržité pohodlí a bezpečnost.
Automatické řízení techniky v budovách pomáhá snížit personální a provozní náklady
dle potřeby.
Intelligent building management is ensured throughout the entire hotel complex with
the Gira Instabus KNX / EIB system. This translates to 24-hour convenience and security.
Automated, need-based control of building technology also helps considerably reduce
personnel and operating costs.
Management inteligentních budov
Intelligent building management
12017_Hotel-Broschüre_CZ.indd 2
08.09.09 11:29
Gira / Pro-face
Server Client 15
www.gira.de/
serverclient15
www.gira.com/
serverclient15
Server Client 15 nabízí svým 15" velkým barevným dotykovým displayem pohodlný přístup do Gira Facility Serveru nebo do Gira Home Serveru 3
a funguje tak jako centrální kontrolní a řídící jednotka pro veškerou techniku v budově. Management hotelu tak může kdykoliv kontrolovat a řídit techniku v budově a používat např. různé online služby.
Server Client 15 offers convenient access to the Gira Facility Server or the Gira Home Server 3 with its 15" colour touch display and also functions
as a central monitoring and control unit for all the building technology. The hotel management can use it to monitor and control the status
of all the building technology and, for example, to use various online services.
Gira Facility Server
www.gira.de/
facilityserver
www.gira.com/
facilityserver
Gira Facility Server přebírá centrální řízení celé Instabus KNX / EIB elektroinstalace hotelu. Propojuje systémy budov a ukládá veškerá data
o spotřebě i provozu. Navíc umožňuje přes TCP / IP spojení Instabusu s internetem.
The Gira Facility Server assumes centralised control of the entire Instabus KNX / EIB installation of the hotel complex. It networks the various
building functions and saves all of the consumption and operating data. In addition, it establishes the connection between the Instabus
system and the Internet via TCP-IP.
12017_Hotel-Broschüre_CZ.indd 3
08.09.09 11:29
Inteligentní management budov umožňuje vedle centrálního řízení také přímý přístup
k domácí technice v různých místnostech. Pohodlná obsluha přístrojů umožňuje
v restauraci, baru, konferenčních místnostech či hotelových pokojích intuitivně řídit
a flexibilně sběrnicové funkce Bus dle druhu místnosti.
In addition to centralised control, intelligent building management enables direct access
to the building technology in different rooms. Convenient operating devices enable
bus functions in restaurants, bars, conference rooms and hotel rooms to be controlled
intuitively, and the settings can be flexibly adapted to the respective room use.
Inteligentní řízení úkolů
Intelligent function control
12017_Hotel-Broschüre_CZ.indd 4
08.09.09 11:29
Gira Info Terminal Touch
www.gira.de/
infoterminaltouch
www.gira.com/
infoterminaltouch
Gira informační terminál Touch z GIRA Instabus KNX / EIB systému je spínací centrála inteligentní elektroinstalace. Dotykový display TFT 5,7"
umožňuje intuitivní navigaci např. v hotelových pokojích a informuje rychle a přehledně o statusu techniky v místnosti.
The Gira Info Terminal Touch from the Gira Instabus KNX / EIB system is the central switching unit of the intelligent electrical installation.
The 5.7" TFT touch display enables intuitive navigation, e. g. in a hotel room, and provides an overview of the status of all the technology
in the room.
Gira SmartSensor
www.gira.de/
smartsensor
www.gira.com/
smartsensor
Gira SmartSensor je kontrolní a obsluhující jednotka pro Gira Instabus KNX / EIB systém, kterým se mohou řídit a kontrolovat veškeré
Instabus-funkce např. v hotelových pokojích, konferenčních místnostech či restauraci. Gira SmartSensor kombinuje funkcionalitu plynulého
regulátoru topení s funkcemi vyp./zapínání, stmívání a řízení funkcí tlačítkového senzoru.
The Gira SmartSensor is a monitoring and operating device for the Gira Instabus KNX / EIB system with which all the Instabus functions in
hotel rooms, conference rooms or restaurants can be conveniently monitored and controlled. The Gira SmartSensor combines the functions
of a continuous heater regulator with the switching, dimming and control functions of a push button sensor.
12017_Hotel-Broschüre_CZ.indd 5
08.09.09 11:29
Vypínačové programy Gira zahrnují širokou škálu sortimentu a nabízejí tak různorodost
inteligentních funkcí, které vyhovují vysokým nárokům hotelového zařízení. Nechají se
jimi vybavit nejrůznější druhy místností: pokoje pro hosty, předsíně, chodby i schodiště,
stejně jako vstupní haly, restaurace, bary, kuchyně, konferenční místnosti i kanceláře.
The Gira switch ranges include a wide assortment, thus providing a variety of intelligent
functions that are ideal for the high demands of a hotel complex. The widest variety of
room types can be equipped with it: guest rooms, hallways, passageways, staircases,
reception halls, the restaurant, the bar, the kitchen, conference rooms and office rooms.
Funkce vypínačových programů Gira
Functions of the Gira switch ranges
www.gira.de/schalterprogramme
www.gira.com/switchranges
12017_Hotel-Broschüre_CZ.indd 6
08.09.09 11:29
Domovní komunikace
Door communication
Ukazatel statusu
místnosti
Room status
display
Gira LED – signální
světlo červené/zelené
Gira LED signal light
in red/green
www.gira.de/
keylessin
www.gira.com/
keylessin
Pro bezpečnou a pohodlnou kontrolu přístupu
na recepci nebo pro
vybavení apartmánů
For secure and convenient access control
at the reception or
for equipping guest
apartments.
Gira sériový
kolébkový vypínač
pro zobrazení
statusu hotelu
Gira series rocker
switch for hotel
status indication
Osvětlení
a orientace
Illumination and
orientation
Keyless In
Keyless In pro bezpečnou a pohodlnou kontrolu přístupu personálu
i hostů
Keyless In for secure
and convenient access
control for both
personnel and guests.
Gira bytová stanice
Video AP
Gira surface-mounted
home station video
Gira Keyless In
kódová klávesnice
Gira Keyless In
keypad
Gira Keyless In
transpondér
Gira Keyless In
Transponder
Gira LED – orientační
světlo s piktogramem
Gira LED orientation
light with pictogram
Gira Keyless In
snímač otisků
Gira Keyless In
Fingerprint
Gira LED – orientační
světlo s piktogramem
Gira LED orientation
light with pictogram
Gira orientační štítek
Gira door / orientation
plate
Vypínače, stmívače,
tlačítka
Switching, pressing,
dimming
Gira přítomnostní čidlo
Gira presence detector
Gira Hotel-kartový
spínač
Gira hotel card button
Pokud je vložena karta,
je systém napájen elektrickým proudem.
Provides the room with
electricity as long as
the proper hotel card
is inserted.
Gira dotykový stmívač
Gira touch dimmer
Pro nastavení intenzity
světla lehkým dotykem
For setting the brightness with a light touch.
Gira automatický spínač
Gira automatic
control switch
Při pohybu spíná automaticky světlo na schodištích či chodbách.
Automatically switches
on the light in passageways like hallways and
stair-cases if motion is
detected.
Gira přítomnostní čidlo
ovládá světla v místnostech s ohledem na
intenzitu denního světla
a přítomnosti osob,
hodí se proto např. do
kanceláří či konferenčních místností, které
jsou užívány jen občas.
The Gira presence detector controls the indoor lighting depending
on the presence of
daylight and people and
is recommended for
conference rooms or
work rooms in the
hotel that are used
only part of the time,
for example.
Vyobrazení produktu Gira E2, antracit
Product illustrations Gira E2, anthracite
12017_Hotel-Broschüre_CZ.indd 7
08.09.09 11:29
Regulace klimatizace/
topení
Air-conditioning/ heating
control
Ovládání žaluzií
Blind controller
Gira tlačítko na
ovládání žaluzií
Gira control button
for blind control
Gira elektronické
ovládání žaluzií – easy
Gira electronic
blind controller easy
Gira regulátor teploty
v místnosti
Gira room temperature
controller
Gira hygrostat pro
regulaci klimatizace
Gira hygrostat for airconditioning control
Regulátor vlhkosti
vzduchu udržuje
v místnosti příjemné
a zdravé klima.
Ensures a pleasant
and healthy room
climate via the regulation of humidity.
Gira Instabus KNX / EIB
Tlačítkové senzory
umožňují ovládání
různých sběrnicových
funkcí v každé místnosti, světlo, žaluzie, regulace tepla apod.
A variety of bus
functions in each room
can be operated directly
with the push button
sensors, whether it’s
light scenes, blind
control, panic or
central-off programming
or individual-room
temperature control.
Centrál vypnout
Centrál vypnout
Světla
Žaluzie
Gira tlačítkový senzor 2,
jednoduchý, použitý
jako centrální vypínač
Gira push button
sensor 2, 1-gang as
central-off switch
Gira tlačítkový senzor 2,
trojitý, použitý jako
tlačítka ovládání funkcí
Gira push button
sensor 2, 3-gang as
scene button
Stand by
Komfort
Světla na zdi
Lustr
Žaluzie
Centrál vypnout
Gira tlačítkový senzor 2
plus, 5x, použitý pro
ovládání funkcí a regulace teploty
Gira push button
sensor 2plus, 5-gang
as scene button and
for individual-room
temperature control.
Zábava/informace
Entertainment/
information
Gira Rádio RDS, instalace
pod omítku
Gira radio RDS for flushmounted installation
Dostupné od ledna 2010.
Available January 2010.
12017_Hotel-Broschüre_CZ.indd 8
Gira kontrolní jednotka
M217 / M218 pro Revox
multiroom systém
Gira control unit
M217 / M218 for the
Revox multiroom system
Gira Funk-meteostanice
Gira radio weather
station
08.09.09 11:29
Data/technika připojení
Data/connection
technology
Pro správné přípojení
v celém hotelu pro telefon, fax, záznamník
nebo anténu. Pro hosty
také umožní přístup
laptopu k internetu.
For the right connection
anywhere in the hotel,
for telephones, fax
machines, answering
machines or antenna
cables. Guests can
even be provided with
an Internet connection
for their laptops.
Telefon / Síť
Telefon
Gira Univerzální-/ISDN
zásuvka UAE
Gira universal/ISDN
connection box UAE
Gira Koaxial-anténní
zásuvka s doplňkovou
přípojkou SAT
Gira coaxial antenna
socket with additional
SAT connection
Gira zásuvka Modular
Jack/ Western
Gira modular Jack/
Western plug
Gira zásuvka CE
Gira socket outlet CE
Gira zásuvka s
LED-orientačním
světlem
Gira socket outlet with
LED orientation light
Gira datová zásuvka pro
různé druhy přístrojů
Gira data cap for
third-party devices
Tato zásuvka slouží pro
integraci komunikačních a datových přístrojů různých výrobců.
It allows the integration
of communication and
data connection
devices from various
manufacturers.
Zásuvky
Socket outlets
Gira zásuvka s klapkou
Gira socket outlet
with hinged cover
Gira bezpečnostní
zásuvka pro holící
strojky
Gira safety razor
socket outlet
12017_Hotel-Broschüre_CZ.indd 9
Gira čínská zásuvka
Gira Chinese socket
outlet
Sortiment firmy Gira
zahrnuje početnou
skupinu zásuvek mezinárodních systémů.
K dostání jsou veškeré
běžné systémy.
The Gira assortment
includes a variety of
socket outlets for
international systems.
All common standards
are available.
08.09.09 11:29
Do fitnessu, Wellnessu i pro venkovní prostory hotelu je zapotřebí výkonné, vodotěsné
elektroinstalace. Vypínačový program GIRA TX_44 nabízí více než 230 funkcí, od automatických vypínačů přes Keyless In funkce až po elektronického řízení žaluzií a tlačítkové
senzory. Funkce jsou chráněny proti možnosti průniku vody, ostatním vlivům i proti krádeži.
A capable water-protected installation is required for the fitness and wellness sector
and for the outside area of a hotel complex. The Gira TX_44 switch range features more
than 230 functions for this purpose, from automatic control switches via Keyless In
functions to electronic blind controllers and push button sensors. The functions are protected against sprayed water, wind, weather and theft.
Vodotěsné instalace
dovnitř i ven
Water-protected installation
for indoors and outdoors
www.gira.de/tx_44
www.gira.com/tx_44
12017_Hotel-Broschüre_CZ.indd 10
08.09.09 11:29
Keylles In
(přístup bez klíče)
Keyless In
www.gira.de/
keylessin
www.gira.com/
keylessin
Keyless In pro bezpečnou a pohodlnou kontrolu příchodů, bez potřeby
klíčů.
Keyless In for secure
and convenient access
control without use
of keys
Gira Keyless In
kódová klávesnice
Gira Keyless In
keypad
Gira Keyless In
transpondér
Gira Keyless In
Transponder
Gira Keyless In
– snímač otisků
Gira Keyless In
Fingerprint
Otevře dveře po
zadání osobní
kombinace čísel.
Opens the door
when a personal code is
entered.
Reaguje na signál
transporderového
(zprostředkvacího) klíče
nebo karty. Klíč může
zůstat v kapse, posílá
totiž samostatně signál
už od 1,5 metru.
Responds to the signal
of a transponder key or
transponder card. And
the key can remain in
your pocket: It automatically transmits the
signal starting from
1.5 metres.
Rozpozná otisk prstu
nejspodnější vrstve
kůže – ideální pro místnosti, do kterých může
vstupovat pouze personál hotelu.
Recognises a fingerprint
from the deepest layers
of skin – ideal for rooms
used solely by hotel personnel.
Gira tlačítkový spínač
Gira push switch
Gira tlačítkový spínač
Gira push button sensor
2, 3-gang
with transparent hinged
cover
Gira Hotel-kartový
spínač
Gira hotel card button
Gira automatický spínač
Gira automatic control
switch
Pokud je vložena karta,
je systém napájen elektrickým proudem.
Provides the room with
electricity as long as the
proper hotel card is
inserted.
Při pohybu spíná
automaticky světlo
na schodištích či
chodbách
Automatically switches
on the light in passageways like hallways and
staircases if motion is
detected.
Gira ekeltronický časový spínač s průhledným
skopným víčkem.
Gira complete electronic
time clock with transparent hinged cover
Gira Hygrostat
Gira hygrostat for airconditioning control
Gira LEDorientační světélko
Gira LED
orientation light
Vypínače, stmívače,
tlačítka
Switching, pressing,
dimming
Další funkce
Additional functions
Gira zásuvka se
sklopným víčkem
Gira socket outlet
with hinged cover
Regulátor vlhkosti
vzduchu udržuje v
místnosti příjemné
a zdravé klima.
Ensures a pleasant
and healthy room
climate via the regulation of humidity.
Vyobrazené produkty Gira TX _44, barva alu
Product illustrations Gira TX_44, colour aluminium
12017_Hotel-Broschüre_CZ.indd 11
08.09.09 11:29
Energie ukrytá v zahradě. Gira úsporné sloupky s ušlechtilou linií, se světelným
dílcem jsou kolem dokola chráněny proti možnosti průniku vodě a ostatním vlivům a
umožňují komfortní zařízení venkovních ploch hotelu. Umožňují instalaci osvětlení
pro cesty, vstupní cesty a terasy. Ve vstupním prostoru nabízejí integraci Keyless In
funkcí a domovní komunikace. Do Gira úsporných sloupků se mohou nainstalovat
veškeré funkce z vypínačového programu Gira TX_44.
The Gira energy and light profiles make for a convenient set-up outside the hotel.
You can use them to install lighting next to paths, green areas and drive entrances or
Keyless In functions and door communication in entrance areas. All the functions from
the Gira TX_44 switch range can be integrated into the Gira energy and light profiles.
Světlo a energie venku
Light and energy for outdoors
www.gira.de/energiesaeulen
www.gira.com/energyprofiles
12017_Hotel-Broschüre_CZ.indd 12
08.09.09 11:29
Gira Tectiv 220°
Průřez
Cross-sectional view
Gira Tectiv 220° hlídá vnější prostory hotelu a pokud zaznamená pohyb zapíná osvětlení. Před povětrnostními vlivy je chráněn kopulí.
The Gira Tectiv 220° is a wind- and weather-protected unit housed in a waterproof dome. It monitors the grounds outside the hotel and
switches the lighting on immediately when motion is detected.
01
Gira sloupek, výška
491 mm, 3 zásuvky,
s dětskou ochranou,
barva Alu
Gira energy profile,
height: 491 mm,
equipped with three
SCHUKO socket outlets
with hinged cover,
colour aluminium
02
Gira sloupek se
světlem, výška 769 mm,
lamelový element,
barva Alu
Gira light profile,
height: 769 mm,
with slat element,
colour aluminium
03
Gira sloupek, výška
769 mm, se světlem,
3 zásuvky s dětskou
ochranou, barva Alu
Gira energy profile,
height: 769 mm,
with light element,
equipped with three
socket outlets with
hinged cover, colour
aluminium
12017_Hotel-Broschüre_CZ.indd 13
04
Gira sloupek, výška
1600 mm, se světlem,
automatickým spínačem,
venkovním panelem
a volacím tlačítkem,
barva Alu
Gira energy profile,
height: 1,600 mm, with
light element,
equipped with an
automatic control
switch, door loudspeaker and 1-gang
call button,
colour aluminium
05
Gira sloupek, výška
1400 mm, s barevnou
kamerou, venkovním
panelem, 2x volací
tlačítko,barva Alu
Gira energy profile,
height: 1,400 mm,
equipped with colour
camera, door loudspeeker and two
1-gang call buttons,
colour aluminium
04
05
02
03
01
08.09.09 11:29
Gira Funk-Bussystém nabízí dokonalé řešení pro renovaci a modernizaci hotelů.
Umožňuje instalaci širokého spektra nejmodernějších řídících jednotek, bez zásahu do
zdiva. Zabrání se tak složitým zákrokům do stavebních prvků a poškození historických
budov.
The Gira radio bus system is the perfect solution for renovating and modernising hotels.
It allows you to install a wide variety of the most modern radio control options without
having to chop open the wall. This avoids the need for costly and involved intrusions into
the building structure and preserves the value of historical buildings.
Dostavba přes funk
Upgrading with radio
www.gira.de/funk-bussystem
www.gira.com/radio-bus-system
12017_Hotel-Broschüre_CZ.indd 14
08.09.09 11:29
Metody funkce
Method of functioning
Světla
Žaluzie
Byt
Vstup
Vysílač
Transmitter
Přijímač
Receiver
Signál je přenášen pomocí funk signálu. Ovládací články jsou vysílače signálu, které jsou napájeny bateriemi a mohou se nainstalovat na
kterémkoliv místě v místnosti. Vysílají rozkazy k příjímačům a aktorům, které provádějí pokyny ke stmívání, vypínání apod. Vysílače i příjímače
se mohou kdykoliv rychle a čistě namontovat.
Signal transmission occurs simply via radio. The operating stations are battery-operated radio transmitters that can be attached anywhere
in a room. They transmit action commands to radio receivers and actuators. These, in turn, carry out the control, switching and dimming.
Transmitters and receivers can be mounted quickly and cleanly.
Příklady funkcí Gira
Funk-Bussystému
Example functions
for the Gira radio bus
system
Světla
Žaluzie
Byt
Vstup
Funk-nástěnné
tlačítko 3x
Gira radio wall
transmitter, 3-gang
Gira Funk-automatický
spínač
Gira radio automatic
control switch
Gira Funk-žaluziové
řízení
Gira radio control
button for blind control
Gira Funk-senzor
pokojové teploty
Gira radio room
temperature sensor
Vyobrazené produkty F 100, barva mosaz, krytky bílé, lesklé
Product illustrations Gira F 100, colour brass, inserts pure white glossy
12017_Hotel-Broschüre_CZ.indd 15
08.09.09 11:30
Vynikající/skvělý Design pro každé prostředí
Outstanding design for any décor
Gira E 22
01
Edelstahl
(ušlechtilá ocel)
Stainless Steel
01
02
02
Alu
Aluminium
Hodí ke každému stylu:
Se spínacími systémy
od firmy Gira se mohou
vhodně vybavit nejrůznější interiéry. Mnohačetné inteligentní
funkce se mohou kombinovat v mnoha
barvách i různými typy
rámečků. Z toho vyplívá
velká mnohotvárnost
designů. Vypínačové
programy od firmy Gira
byly již několikrát oceněny za svůj design.
03
Termoplast
[čistě bílá, lesklá]
Thermoplastic
[pure white glossy]
Matches any style:
With the Gira switch
ranges, the widest
variety of interiors can
be harmoniously
complimented and
equipped using differentiation of value as
a basis. The multitude
of intelligent functions
in various colours can
be combined with
different cover frame
variants. This results in
great design diversity.
The Gira switch ranges
have already been
honoured with multiple
international design
awards.
03
www.gira.de/e22
www.gira.com/e22
Gira E2
04
Čistě bílá, lesklá
pure white glossy
05
Čisté bílá, matná
pure white matt
04
05
06
07
06
Antracit
anthracite
07
Barva Alu
colour aluminium
www.gira.de/e2
www.gira.com/e2
Gira Event
08
Čistě bílá matná/
Čistě bílá matná
pure white matt/
pure white matt
Gira Event Opak
Gira Event Opaque
12
Mint/Čistě bílá lesklá
mint/pure white glossy
08
09
09
Čistě bílá lesklá/
Čistě bílá lesklá
pure white glossy/
pure white glossy
10
Barva Alu/Antracit
colour aluminium/
anthracite
11
Antracit/Antracit
anthracite/anthracite
12
13
14
15
16
17
13
Modrá/Čisté bílá lesklá
blue/pure white glossy
14
Oranžová/Čistě bílá lesklá
orange/pure white glossy
10
11
15
Červená/Čistě bílá lesklá
red/pure white glossy
16
Bílá/Barva Alu
white/colour aluminium
17
Jantar/Barva Alu
amber/colour aluminium
18
Tmavě hnědá/Antracit
dark brown/anthracite
18
www.gira.de/event
www.gira.com/event
12017_Hotel-Broschüre_CZ.indd 16
www.gira.de/event_opak
www.gira.com/event_opaque
08.09.09 11:30
Gira Esprit
Gira S-Color
19
Černé sklo/Barva Alu
glass black/colour aluminium
33
Černá
black
20
Chrom/Antracit
chrome/anthracite
19
20
34
Modrá
blue
21
Sklo Mint/Barva Alu
glass mint/colour aluminium
35
Šedá
grey
22
Mosaz/Čistě bílá lesklá
brass/pure white glossy
36
Červená
red
21
22
23
Sklo bílá/Čistě bílá lesklá
glass white/pure white glossy
24
Aluminium/Antracit
aluminium/anthracite
37
Čistě bílá
pure white
23
35
36
37
www.gira.de/s-color
www.gira.com/s-color
Gira F 100
25
26
38
Čistě bílá lesklá
pure white glossy
39
Krémově bílá lesklá
cream white glossy
38
39
40
41
40
Platina/Čistě bílá lesklá
colour platinum/pure white glossy
www.gira.de/esprit
www.gira.com/esprit
Gira Event Klar
Gira Event Clear
41
Mosaz/Krémově bílá lesklá
colour brass/cream white glossy
27
Zelená/Čistě bílá lesklá
green/pure white glossy
42
Chrom/Čistě bílá lesklá
colour chrome/pure white glossy
27
28
28
Bílá/Čistě bílá lesklá
white/pure white glossy
42
www.gira.de/flaechenschalter
www.gira.com/f100
29
Černá/Čistě bílá lesklá
black/pure white glossy
29
30
30
Aubergine/Alu
aubergine/colour aluminium
Gira TX _44
43
Antracit
anthracite
31
Písek/Antracit
sand/anthracite
31
32
Hnědá/Krémově bílá lesklá
brown/creme white glossy
34
24
25
Sklo Umbra/krémově bílá lesklá
glass umber/cream white glossy
26
Wengeholz/Barva Alu
wenge wood/colour aluminium
33
32
44
Barva Alu
colour aluminium
43
45
Čistě bílá
pure white
44
45
www.gira.de/event_klar
www.gira.com/event_clear
12017_Hotel-Broschüre_CZ.indd 17
www.gira.de/tx_44
www.gira.com/tx_44
08.09.09 11:30
Inteligentní technika budov od firmy Gira nabízí pro uživatele více užitku, bezpečnosti,
funkčnosti, flexibilitu i mobilitu. Gira rozvíjí systémy i produkty, které určují standardy
v technologii i designu.
Intelligent building technology from Gira offers the user more convenience,
more security, a wide array of functions and a great deal of fl exibility and mobility.
Gira develops and produces systems and products which set standards both in
technology and design.
www.gira.de
Webová stránka firmy Gira informuje společnosti i o sortimentu. Po kliknutí na políčko ke stažení, můžete stáhnout další brožurky, návody apod.
www.gira.com
The Gira website provides you with information on the company and the entire Gira product range. Current brochures, manuals,
operating instructions etc. are available in the download section.
Brožura „Inteligentní technika v domě od firmy Gira“ obsahuje přehled veškerého sortimentu firmy Gira. Obj.č. 1924 16
The „Intelligent Building Technology from Gira“ brochure provides an overview of the entire assortment of Gira products. Order No. 1924 16
12017_Hotel-Broschüre_CZ.indd 18
08.09.09 11:30
Vydavatel/distributor
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Koncepce, design, redakce /
Concept, Design, Editing
schmitz Visuelle Kommunikation,
www.hgschmitz.de
Ilustrace / Illustration Credits
Andrea Flak für das Empire Riverside Hotel, 02
Ingenhoven Architekten, Düsseldorf /
H. G. Esch, Hennef, 04
artur Architekturbilder Agentur GmbH, Essen
Klaus Frahm, 06
L-Design, Thônex, 10
Beau-Rivage Palace, Lausanne, 12
Henrik Spohler, Hamburg, 14
Litografie / Lithography
Damo Digital Technik, Krefeld
Obj.č. / Order no.
1914 16 09/09
Technické změny vyhrazeny
Subject to technical modifications
12017_Hotel-Broschüre_CZ.indd 19
08.09.09 11:30
Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Electrical installation
systems
Industriegebiet Mermbach
Dahlienstraße
42477 Radevormwald
P.O. Box 1220
42461 Radevormwald
Germany
Tel +49 (0) 21 95 - 602 - 0
Fax +49 (0) 21 95 - 602 - 119
www.gira.com
info @ gira.com
www.gira.cz
www.gira.com
SBS ELEKTRO s.r.o.
Na Spádu 2133/8
400 11 Ústí nad Labem
tel. +420-475 207 940
fax +420-475 207 942
Obj.č. 1914 16 09/09
www.gira.cz
12017_Hotel-Broschüre_CZ.indd 20
08.09.09 11:30

Podobné dokumenty

Návod k obsluze Rádiová meteorologická stanice 0334 ..

Návod k obsluze Rádiová meteorologická stanice 0334 .. rádiovým snímačem a rádiovou meteorologickou stanicí. Při praktickém provozu se obvykle mezi vysílačem a přijímačem nacházejí stěny, stropy místností atd., takže je dosah úměrně snížen. • Rádiový s...

Více

1 Návod k montáži a obsluze Rádia pod omítku 0315 ..

1 Návod k montáži a obsluze Rádia pod omítku 0315 .. Rádio pod omítku namontujte v interiéru na místo chráněné před kapající a stříkající vodou. Všechny elektronické přístroje vydávají rušivé signály, které může zčásti přijímat také rádio. Z tohoto d...

Více

Text studie (Ing. Zelený)

Text studie (Ing. Zelený) firmách, jejichž produktem a předmětem prodeje jsou informační technologie. Také pro tyto firmy platí, co již bylo řečeno výše. Informační technologie se stále méně nabízí jako čistý produkt. Úspěš...

Více

OptiPhone pro Siemens

OptiPhone pro Siemens rozhranní mezi aplikací a TSP (zprostředkovatelem služby TAPI). Díky tomu je možné používat telefonní aplikace z prostředí Windows. USB port K počítači může být připojen max. jeden telefonní přístr...

Více

Načíst

Načíst Záruka ...............................................................................................................28

Více

MAGAZÍN SPOLEČNOSTI ELKO EP

MAGAZÍN SPOLEČNOSTI ELKO EP Na jaře minulého roku jsme úspěšně zrealizovali myšlenku mobilního showroomu systému iNELS. V nádstavbě dodávkového auta jsme vybudovali praktický showroom, kde každý zákazník může vidět a vyzkouše...

Více

Laden - Gira

Laden - Gira IP brána vstupního komunikačního systému IP brána vstupního komunikačního systému převádí signály vstupního komunikačního systému Gira na úroveň síťového protokolu (IP) a umožňuje tak integraci síť...

Více

Návod k obsluze Barevný displej TFT 1286 ..

Návod k obsluze Barevný displej TFT 1286 .. Dostanete se k menu Uvedení do provozu, přičemž při zapnutém displeji TFT stiskněte ovládací tlačítko během doby, kdy se vstupní komunikační systém Gira nachází v programovacím režimu. Ke spuštění ...

Více

Prospekt TUS cesky

Prospekt TUS cesky upínací desky díky hydraulickému předpětí a blokovacímu zajištění Přesné polohování a vystředění spodní vložkové upínací desky na tušírovacích vodících lištách Velká stabilita proti vzpříčení díky ...

Více