uvodni strana

Transkript

uvodni strana
ŠPIÈKOVÉ
IZRAELSKÉ
PØÍSTUPOVÉ
&
DOCHÁZKOVÉ
SYSTÉMY
VOLTE JISTOTU
International Security Industry Organization
Technologicky vedoucí firma v oboru
>300 000 instalovaných terminálù
>30 milionù uživatelù
®
Zastoupení v >30 zemích (v ÈR CoNet )
Komplet øešení vè. integrace kamer a EZS
Mezinárodnì certifikované parametry
Špièkové reference:
!Vládní a státní budovy (Izrael, USA, UK, Èína aj.
!Banky (Bank of East Asia HK, Bank of China, aj.)
!Dùležité podniky obranného prùmyslu (Izrael - Tadiran)
!Firmy a obch. øetìzce (Coca-Cola, Nestle,IBM, Sony aj)
!Školy (Izrael, UK, USA, Jižní Amerika, Jižní Afrika aj)
Výhradní distributor ÈR:
www.synel.com
www.conet.cz
Holding CoNet
Úprkova 2a, 621 00 Brno
Tel.: 541 226 003, 7777 0 3641-9
www.conet.cz , [email protected]
®

Podobné dokumenty

CENÍK KABELŮ

CENÍK KABELŮ XLR ->RCA, RCA->XLR a ostatní typy konektorù. V tomto pøípadì, se cena, vždy domlouvá, dle požadavkù zákazníka.

Více

CENÍK KONEKTORŮ

CENÍK KONEKTORŮ e-mail : [email protected] www.tomasbalent.cz

Více

Brožura Navigátor

Brožura Navigátor ƒ Zvýšení produktivity veškeré komunikace ƒ Zjednodušení konferencí a používání konferenèních mostù ƒ Pøehled obsazených poboèkách na displeji ƒ  Volba zobrazení jako panel nástrojù nebo obrazovka ...

Více

PGI 300 HT - Datacon MSI sro

PGI 300 HT - Datacon MSI sro možno definovat měřící cyklus s až osmi časovými úseky, přičemž v každém z nich je perioda záznamu různá. Měřící cyklus začíná buďto v určený čas, nebo sesazením manometru a bateriového bloku (přip...

Více

Řešení záznamu pro CC Genesys

Řešení záznamu pro CC Genesys integrace technologií ReDat® a Genesys s velkým pøínosem pro zákazníky. RETIA, a.s. udržuje aktuální verze produktu Genesys ve své telekomunikaèní laboratoøi, a proto je možné garantovat rychlé pøi...

Více

22.6. v 16 hod. kostel Navštívení P. Marie

22.6. v 16 hod. kostel Navštívení P. Marie Brossmanùv festival duchovní hudby v Bílé Vodì r. 2014 - IV. roèník Organizátoøi:

Více

MS Outlook Express

MS Outlook Express • vyberte "Již mám elektronickou adresu, kterou chci dále využívat" • do pole "E-mailová adresa" zadejte svou e-mailovou adresu (ve tvaru [email protected])

Více

PROMAG® SmaFinger®

PROMAG® SmaFinger® Samostatná Mifare Sektorová Čtečka

Více

Ekonomika a financování procesu výroby bioplynu

Ekonomika a financování procesu výroby bioplynu Kvantifikace faktorù k urèení vhodnosti stavby bioplynové stanice. Pøevažují tøí hlavní faktory:

Více