Vydej se do školní zahrady a jejího nejbližšího okolí a pokus se najít

Transkript

Vydej se do školní zahrady a jejího nejbližšího okolí a pokus se najít
Vydej se do školní zahrady a jejího nejbližšího okolí a pokus se najít uvedená
pobytová znamení. Nalezená pobytová znamení označ v bodovací kartičce a
body spočítej. Objevíš-li nějaké znamení, které není uvedené v kartičce, dopiš
jej tam. Zdaří-li se, pochlub se svým nálezem.
Jméno stopaře:
ulita nějakého plže
(1 BOD)
pírko
(1 BOD)
vývržek
(2 BODY)
chomáč srsti
(5BODŮ)
trus zajíce
(3 BODY)
okus
(1 BOD)
opuštěné hnízdo
(10 BODŮ)
stopa savce
(3 BODY)
parůžek
(10 BODŮ)
pavučina
(5 BODŮ)
CELKOVÝ SOUČET BODŮ STOPAŘE:
VLASTNÍ NÁLEZY: