Návod k použití - Support

Transkript

Návod k použití - Support
Cz
Digitální fotoaparát
Návod k použití
Děkujeme vám za zakoupení tohoto produktu CASIO.
• Před jeho použitím se nezapomeňte seznámit se všemi bezpečnostními pokyny
tohoto návodu k použití.
• Návod k použití si bezpečně uložte k pozdějšímu nahlédnutí.
• Nejnovější informace o tomto produktu získáte na oficiálních webových stránkách
EXILIM na http://www.exilim.com/
• Vyobrazení v tomto návodu k použití vychází z modelu EX-N1.
1
Příslušenství
Při vybalování fotoaparátu si ověřte, zda jsou součástí dodávky všechna níže
uvedená příslušenství. Pokud některá chybí, obraťte se na původního prodejce.
Dobíjitelná lithium-iontová
baterie (NP-80)
Adaptér USB-AC
(AD-C53U)
Kabel USB
Připevnění poutka k fotoaparátu
1
* Tvar vidlice síťového
kabelu se liší podle země
nebo geografické oblasti.
2
Síťový kabel
Poutko
Referenční příručka
2
Poutko připevněte
sem.
Čtěte nejdřív!
• Obsah této příručky může být změněn bez upozornění.
• Obsah této příručky byl kontrolován v každé fázi výroby. Pokud si všimnete
jakýchkoli nejasností, chyb apod., prosíme, upozorněte nás.
• Jakékoli kopírování obsahu tohoto návodu k použití, ať zčásti nebo vcelku, je
zakázáno. Kromě osobního užití je jakékoli další využití obsahu tohoto návodu bez
svolení společnosti CASIO COMPUTER CO., LTD. zakázáno autorským zákonem.
• Společnost CASIO COMPUTER CO., LTD. není zodpovědná za jakékoli škody
nebo ušlé zisky způsobené vám nebo jakékoli třetí straně v důsledku použití nebo
závady tohoto produktu.
• Společnost CASIO COMPUTER CO., LTD. není zodpovědná za jakékoli škody,
ušlé zisky nebo nároky třetích stran v důsledku použití produktu Photo Transport
nebo YouTube Uploader for CASIO.
• Společnost CASIO COMPUTER CO., LTD. není zodpovědná za jakékoli škody
nebo ušlé zisky způsobené vymazáním obsahu paměti v důsledku závady, opravy
nebo jiné příčiny.
• Vezměte na vědomí, že se ukázky stránek a vyobrazení produktu v tomto návodu
k použití mohou od zobrazovaných stránek a konfigurace skutečného fotoaparátu
mírně lišit.
LCD panel
Panel displeje z tekutých krystalů byl vyroben pomocí velmi přesné technologie, která
poskytuje více než 99,99% funkčnost pixelů. To znamená, že se velmi malý počet
pixelů nerozsvítí nebo zůstává stále zhasnutý. Jedná se o vlastnost panelů z tekutých
krystalů a nejedná se o závadu.
Pořiďte několik zkušebních snímků
Před pořízením finálního snímku proveďte zkušební snímek, abyste se přesvědčili,
že fotoaparát pracuje správně.
3
Obsah
Příslušenství . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Čtěte nejdřív! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Obecný průvodce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Obsahy displeje a pokyny, jak je změnit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
❚❙ Stručný návod - Základy
2
3
8
9
12
Co můžete podniknout se svým fotoaparátem CASIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Nejprve nabijte baterii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
❚ Vložení baterie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
❚ Nabíjení baterie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Základní nastavení při prvním zapnutí fotoaparátu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Příprava paměťové karty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
❚ Podporované paměťové karty. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
❚ Vkládání paměťové karty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
❚ Formátování (inicializace) nové paměťové karty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Zapínání a vypínání fotoaparátu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Správné držení fotoaparátu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Vyfotografování snímku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
❚ Volba automatického režimu záznamu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
❚ Vyfotografování snímku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Prohlížení snímků . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Odstraňování snímků a videoklipů. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Bezpečnostní pokyny k fotografování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
❚❙ Zásady fotografování
31
Používání ovládacího panelu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Změna velikosti snímku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Velikost) . .
Používání blesku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Blesk) . .
Používání samospouště . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Samospoušť) . .
Pořizování nádherných portrétů . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(funkce Make-up) . .
Optimalizace jasu snímku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Osvětlení) . .
Fotografování se zoomem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
❚❙ Natáčení videoklipů a zvuku
31
32
35
37
38
38
39
42
Natáčení videoklipu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Pouze zvukový záznam a přehrávání . . . . . . . . . . . . . . (Hlasový záznam) . . 44
❚❙ Používání scénických režimů BEST SHOT
46
Fotografování v režimu BEST SHOT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Fotografování auto-portrétu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
4
Obsah
❚❙ Pokročilé nastavení
50
Používání nabídek na displeji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Nastavení režimu REC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(REC) . . 52
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
Výběr režimu ostření . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Ostření) . . .
Změna tvaru rámečku ostření . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Rámeček ostření) . . .
Stanovení oblasti automatického ostření . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Oblast AF) . . .
Používání funkce Vyhledávání tváře . . . . . . . . . . . . . . (Vyhledávání tváře) . . .
Sekvenční fotografování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Sekvence) . . .
Snížení vlivu pohybu fotoaparátu a objektu . . . . . . . . . . . . . . . (Anti Shake) . . .
Přiřazení funkcí na tlačítka [4] a [6] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Tlačítko L/R) . . .
Zobrazení mřížky na displeji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Mřížka) . . .
Používání ikony Nápověda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Ikona Nápověda) . . .
Konfigurace výchozího nastavení při zapnutí . . . . . . . . . . . . . . . . (Paměť) . . .
52
54
55
56
57
58
59
59
60
60
Nastavení kvality snímků . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Kvalita) . . 61
❚
❚
❚
❚
❚
Stanovení kvality snímků . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (T Kvalita (Fotografie)) . . .
Úprava expozice snímku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Úprava EV) . . .
Úprava Vyvážení bílé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Vyvážení bílé) . . .
Stanovení citlivosti ISO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(ISO) . . .
Použití vestavěných barevných filtrů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Barevný filtr) . . .
❚❙ Prohlížení snímků a sledování videoklipů
65
Prohlížení snímků . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sledování videoklipů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zvětšování zobrazeného snímku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zobrazení nabídky obrázku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prohlížení snímků a sledování videoklipů na obrazovce televizoru. . . . . . . . .
❚❙ Ostatní funkce týkající se přehrávání
(PLAY)
Používání panelu PLAY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Přehrávání prezentace na fotoaparátu . . . . . . . . . . . . . . . . . (Prezentace) . .
Otočení snímku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Otáčení) . .
Výběr snímků k tisku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Tisk DPOF) . .
Ochrana souboru před odstraněním . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Ochrana) . .
Změna velikosti snímku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Změnit velikost) . .
Ořez snímku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Výřez) . .
Přidání zvuku ke snímku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Dabing) . .
Kopírování souborů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Kopírovat) . .
❚❙ Tisk
61
61
62
64
64
65
65
66
66
67
69
69
71
72
72
73
73
74
74
76
77
Tisk snímků . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Použití DPOF pro výběr obrázků a počtu kopií k tisku . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
5
Obsah
❚❙ Používání fotoaparátu s počítačem
80
Úkoly, které je možno dělat prostřednictvím počítače... . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Používání fotoaparátu s počítačem se systémem Windows . . . . . . . . . . . . . . 81
❚ Prohlížení a ukládání snímků na počítači . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
❚ Přehrávání videoklipů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Používání fotoaparátu s počítačem Macintosh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
❚ Připojení fotoaparátu k počítači a ukládání souborů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
❚ Přehrávání videoklipů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Používání paměťové karty SD Eye-Fi Wireless
k přenosu snímků . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Eye-Fi) . . 88
Soubory a složky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Data na paměťové kartě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
❚❙ Další nastavení
(Nastavit)
93
Vypnutí komunikace karty Eye-Fi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Eye-Fi) . . 93
Nastavení konfigurace zvuku fotoaparátu . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Zvuky) . . 93
Konfigurace obrázku úvodní stránky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Spuštění) . . 94
Stanovení pravidla generování pořadových čísel ve
jménech souborů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Číslo souboru) . . 94
Nastavení Světového času . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Světový čas) . . 95
Snímky s časovým razítkem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Časové razítko) . . 96
Nastavení hodin fotoaparátu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Upravit) . . 96
Specifikace formátu data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Formát data) . . 97
Volba jazyka displeje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Language) . . 97
Konfigurace režimu spánku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Režim spánku) . . 97
Konfigurace automatického vypínání . . . . . . . . . . (Automatické vypínání) . . 98
Konfigurace nastavení [r] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(REC) . . 98
Ochrana souboru před odstraněním . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Ü Vypnuto) . . 99
Nastavení poměru stran obrazu a systému
videovýstupu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Videovýstup) . . 99
Formátování interní paměti nebo paměťové karty . . . . . . . . (Formátovat) . 100
Obnovení výchozího nastavení fotoaparátu z výroby . . . . . . . . . . .(Reset) . 100
6
Obsah
❚❙ Dodatek
101
Bezpečnostní pokyny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Bezpečnostní opatření během použití . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Napájení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111
❚ Nabíjení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111
❚ Bezpečnostní pokyny týkající se baterií . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111
❚ Použití fotoaparátu v jiné zemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Používání paměťové karty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Reset – Obnovení výchozího nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Pokud se něco nedaří.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
❚ Odstraňování poruch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
❚ Chybové zprávy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Počet snímků/Délka záznamu videoklipu/Doba hlasového záznamu . . . . . . 122
Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
7
Obsah
Obecný průvodce
Čísla v závorkách vyjadřují stránky, na nichž je každá položka popsána.
Zepředu
Zezadu
7 8 9 bk bl
1234
[ ]
6
5
1 Tlačítko spouště
(strana 25)
2 Blesk (strana 35)
3 [ON/OFF] (Vypínač)
(strana 22)
4 Přední indikátor
(strana 37)
5 Mikrofon (strany 43, 74)
6 Objektiv
7 Tlačítko [r] (REC)
(strany 22, 24)
[ ]
[ ]
[ ]
[SET]
bq bp bo bn bm
8 Zadní indikátor
(strany 15, 16, 35)
9 Tlačítko zoomu
(strany 25, 39, 66, 66)
bkTlačítko [0] (Videoklip)
(strana 42)
blOtvor k připevnění
poutka (strana 2)
bmTlačítko [SET]
(strana 31)
bnTlačítko [
] (Odstranit)
(strana 29)
boTlačítko [p] (PLAY)
(strany 22, 28)
bpOvládací tlačítko
([8] [2] [4] [6])
(strany 11, 29, 31, 35,
50)
bqDisplej (strany 9, 11)
Spodní strana
bt bs
brBaterie/sloty na paměťové karty (strany 13, 20)
bsPort [USB/AV] (strany 14, 15, 67)
btVíčko konektoru
ckKryt baterie
clOtvor stativu
Do tohoto otvoru se připevňuje stativ.
cmReproduktor
cm cl ck bt bs br
8
Obsahy displeje a pokyny, jak je změnit
Displej obsahuje různé indikátory, ikony a údaje, jimiž vás informuje o stavu
fotoaparátu.
• Účelem náhledů displeje v této části je ukázat vám rozmístění všech indikátorů
a údajů, které se v různých režimech fotoaparátu mohou na displeji objevit.
Nepředstavují skutečný obsah displeje, jaký se na fotoaparátu opravdu zobrazuje.
. Fotografování snímku
1 2 34 5 6 7 8
co
cn
cm
cl
ck
bt bs br
1Zbývající kapacita paměti snímků
(strana 122)
Zbývající kapacita paměti videoklipů
9 2(strana 42)
bk 3Režim záznamu (strana 24)
bl 4Nastavení vyvážení bílé (strana 62)
bm 5Sekvenční režim (strana 57)
bn 6Indikátor zhoršení kvality snímku (strana 40)
bo 7Režim měření (strana 124)
bp 8Velikost snímku (strana 32)
bq
9Kvalita obrazu snímku (strana 61)
bkKvalita obrazu videoklipu (strana 34)
blBlesk (strana 35)
bmSamospoušť (strana 37)
bnRežim Make-up (strana 38)
boOsvětlení (strana 38)
bpCitlivost ISO (strana 64)
bqDatum/Čas (strana 96)
brKompenzace expozice (strana 61)
bsRámeček ostření (strany 26, 55)
btIndikátor časového razítka (strana 96)
ckIndikátor stavu baterie (strana 17)
clEye-Fi (strana 88)
cmVyhledávání tváře (strana 56)
cnAnti Shake (strana 58)
coRežim ostření (strana 52)
9
. Namáčknutá spoušť
1
6
1Režim záznamu (strana 24)
2Blesk (strana 35)
3Citlivost ISO (strana 64)
4Clonové číslo
2 5Rychlost závěrky
3 6Rámeček ostření (strany 26, 55)
4
5
• Hodnota clony, rychlost závěrky a citlivost ISO se na displeji nemusí zobrazovat,
závisí na nastavení záznamu. Pokud není hodnota automatické expozice (AE)
z určitých důvodů správná, tyto hodnoty se zobrazí oranžově.
. Záznam videoklipu
12
7
6
1Režim záznamu (strana 42)
2Nastavení vyvážení bílé (strana 62)
3 3Zbývající kapacita paměti videoklipů
(strana 42)
4
4Délka záznamu videoklipu (strana 42)
5Kompenzace expozice (strana 61)
6Indikátor stavu baterie (strana 17)
7Probíhá natáčení videoklipu (strana 42)
5
. Prohlížení snímku
12 3
bl
bk
4
5
6
7
8
9
1Typ souboru
2Indikátor ochrany (strana 73)
3Jméno složky/jméno souboru (strana 90)
4Kvalita obrazu snímku (strana 61)
5Velikost snímku (strana 32)
6Citlivost ISO (strana 64)
7Clonové číslo
8Rychlost závěrky
9Datum/Čas (strana 96)
bkIndikátor stavu baterie (strana 17)
blEye-Fi (strana 88)
10
. Přehrávání videoklipu
12 3
8
7
1Typ souboru
2Indikátor ochrany (strana 73)
3Jméno složky/jméno souboru (strana 90)
4 4Délka záznamu videoklipu (strana 42)
5 5Kvalita obrazu videoklipu (strana 34)
6Datum/Čas (strana 96)
7Indikátor stavu baterie (strana 17)
Eye-Fi (strana 88)
6 8
. Nastavení displeje
Tlačítkem [8] (DISP) lze zobrazování informací zapínat a vypínat. Pro režim REC
a PLAY lze vytvořit samostatné nastavení.
Režim REC
Zobrazování
informací zapnuto
Zobrazí informace o nastavení snímku apod.
Kromě informací o nastavení
Zobrazování
snímku zobrazuje informace
informací, zbývající o zbývající kapacitě paměti
kapacity paměti
videoklipů a stránku datum/čas.
videoklipů, data/
• Formát data, který chcete
času zapnuto
použít, lze specifikovat
(strana 97).
Zobrazování
informací vypnuto
Nejsou zobrazena žádná nastavení ani další informace.
Režim PLAY
Zobrazování
informací zapnuto
Zobrazí nastavení při fotografování, aktuální datum a čas
a další informace.
Zobrazování
informací vypnuto
Při fotografování se nezobrazují žádné informace.
11
Stručný návod - Základy
Co můžete podniknout se svým fotoaparátem CASIO
Váš fotoaparát CASIO disponuje výkonnými nástroji a funkcemi, které umožňují
snadnější fotografování, včetně následujících hlavních funkcí.
Premium Auto
Vyberte záznamový režim Premium Auto
a fotoaparát automaticky rozpozná, zda
fotografujete objekt nebo krajinu a další
podmínky. Režim Premium Auto poskytuje
snímky vyšší kvality, než standardní režim
Auto.
*Další informace naleznete na straně 24.
Funkce Make-up
Díky funkci Make-up, která vyhlazuje strukturu
pokožky objektu a zjemňuje obličejové stíny
způsobené ostrým slunečním světlem, získáte
lépe vypadající portréty.
*Další informace naleznete na straně 38.
BEST SHOT
Stačí si vybrat ukázkovou scénu a fotoaparát
se nastaví automaticky. Dokonalé snímky poté
pořídíte pouhým stiskem spouště.
*Další informace naleznete na straně 46.
12
Stručný návod - Základy
Nejprve nabijte baterii.
Pamatujte si, že u nově zakoupeného fotoaparátu není baterie nabita. Při vkládání
baterie do fotoaparátu a nabíjení postupujte podle níže uvedených pokynů.
• Fotoaparát vyžaduje speciální dobíjitelnou lithium-ionovou baterií CASIO (NP-80).
Nikdy nezkoušejte používat jiný typ baterie.
Vložení baterie
1.
Otevřete víčko komůrky pro baterie.
2.
Vložte baterii.
Baterii natočte tak, aby
logo EXILIM směřovalo
dolů (ve směru objektivu)
a při zasunutí baterie do
fotoaparátu přidržte
uzávěr vedle baterie ve
směru vyznačeném
šipkou. Baterii zatlačte,
dokud uzávěr
nezaklapne.
Uzávěr
Špatně
Správně
Baterie
Logo EXILIM
3.
Uzavřete víčko.
13
Stručný návod - Základy
Výměna baterie
1.
Otevřete víčko baterie a vloženou
baterii vyjměte.
2.
Vložení nové baterie.
Uzávěr
Nabíjení baterie
Nabíjení baterie lze provést jedním ze dvou níže uvedených způsobů.
• Adaptér USB-AC
• USB připojení k počítači
. Nabíjení pomocí adaptéru USB-AC
Adaptér umožňuje nabíjení baterie v době, kdy je vložena ve fotoaparátu.
Pokud je fotoaparát vypnutý, připojte ho podle níže uvedeného postupu (1, 2, 3,
4).
Doba nabíjení: Cca 120 minut
Síťový kabel
2
Port [USB/AV]
1
3
4
Adaptér USB-AC
Kabel USB
(dodává se k fotoaparátu)
Ujistěte se, zda je značka
na konektoru kabelu USB umístěna
směrem k okraji objektivu, a kabel zapojte do fotoaparátu.
14
Stručný návod - Základy
• Konektor kabelu zasuňte do portu USB/AV, dokud bezpečně
nezapadne na místo. Nedostatečné zasunutí konektoru
může způsobit výpadky v komunikaci nebo poruchu.
• Všimněte si, že i když je konektor zcela zasunut, budete stále
vidět jeho kovovou část (viz vyobrazení).
Činnost zadního indikátoru
Zadní indikátor
Stav indikátoru
Popis
Svítí červeně
Nabíjení
Bliká červeně
Abnormální teplota okolního prostředí,
problém se síťovým adaptérem
USB-AC nebo s baterií (strana 111)
Nesvítí
Dobíjení skončeno
. Nabíjení pomocí USB připojení k počítači
Připojení USB umožňuje
nabíjení baterie v době, kdy je
vložena ve fotoaparátu.
Pokud je fotoaparát vypnutý,
připojte ho podle níže
uvedeného postupu (1, 2).
Pokud je fotoaparát zapnutý,
tlačítkem [ON/OFF] (Vypínač)
ho před připojením k počítači
vypněte.
Doba nabíjení: Cca 140 minut
Počítač
(napájení je
zapnuto)
Port USB
Port
[USB/AV]
1
Kabel USB
(dodává se k fotoaparátu)
2
Ujistěte se, zda je značka
na konektoru kabelu
USB umístěna směrem k okraji objektivu, a kabel
zapojte do fotoaparátu.
15
Stručný návod - Základy
• Při prvním připojení fotoaparátu k počítači kabelem USB se může na počítači
zobrazit chybová zpráva. Pokud se tak stane, kabel USB odpojte a znovu zapojte.
• Nabíjení baterie prostřednictvím připojení USB nemusí být možné, závisí na
nastavení počítače. V tomto případě se doporučuje použít adaptér USB-AC, který
se dodává k fotoaparátu.
• Nabíjení nezačne, pokud je připojený počítač v režimu hibernace.
Činnost zadního indikátoru
Zadní indikátor
Stav indikátoru
Popis
Svítí červeně,
(Svítí/Bliká žlutě)
Nabíjení
Bliká červeně
Abnormální teplota okolního prostředí,
nabíjení trvá neobvykle dlouho nebo je
problém s baterií (strana 111)
Nesvítí, (Svítí zeleně)
Dobíjení skončeno
• Informace v závorkách v tabulce nahoře znázorňují stav indikátoru, pokud se
fotoaparát během nabíjení zapne.
Další upozornění týkající se nabíjení
• Prostřednictvím obou výše popsaných metod nabíjení lze nabíjet baterii
fotoaparátu (NP-80) bez vyjmutí z fotoaparátu. Baterii lze nabít také nabíječem
BC-80L (k dispozici jako volitelný doplněk). Nikdy nepoužívejte jiný typ nabíječe.
Výsledkem pokusu o použití jiného nabíječe může být nečekaná nehoda.
• Nabíjecí zařízení USB a napájecí zdroje podléhají pevným normám. Při použití
zařízení s nižší kvalitou nebo zařízení, které neodpovídá normě, může nastat
porucha a/nebo selhání fotoaparátu.
• Činnost není zaručena v případě počítače postaveného nebo upraveného
svépomocně. Kvůli určitým parametrům USB portu nemusí být nabíjení kabelem
USB možné ani u běžně prodávaných počítačů.
• Baterie, která je vlivem normálního používání stále teplá, se nemusí plně nabít.
Před nabíjením ponechte baterii vychladnout.
• Baterie se lehce vybíjí i v době, kdy není vložena ve fotoaparátu. Proto se krátce
před plánovaným použitím doporučuje baterii nabít.
• Při nabíjení baterie fotoaparátu může docházet k rušení televizního
a rozhlasového příjmu. V tomto případě zapojte nabíječ do zásuvky, která je dále
od televizoru nebo radiopřijímače.
• Skutečná doba nabíjení závisí na aktuální kapacitě baterie, zbývající energii
a podmínkách nabíjení.
• Adaptér USB-AC nepoužívejte s jiným zařízením.
16
Stručný návod - Základy
Kontrola zbývající energie baterie
K indikaci zbývajícího množství energie baterie slouží níže vyobrazený indikátor
baterie na displeji.
Zbývající energie
Vysoká
Indikátor baterie
Barva indikátoru
Nízká
*
Azurová
*
Žlutá
*
*
* Červená
* Červená
Symbol
indikuje nedostatek energie baterie. Baterii nabijte co nejdříve.
Při zobrazení symbolu
nelze uskutečnit záznam. Baterii okamžitě nabijte.
• Úroveň znázorněná indikátorem baterie se při přepínání režimu REC a PLAY může
změnit.
• Pokud ponecháte fotoaparát s vybitou baterií asi 30 dní bez napájení, nastavení
datumu a času fotoaparátu bude vymazáno. Při příštím zapnutí fotoaparátu (po
obnovení napájení) se zobrazí zpráva s upozorněním na nutnost nastavení času
a data. V tomto případě nastavte datum a čas (strana 96).
• Informace o životnosti baterie a počtu záběrů najdete na straně 126.
Tipy pro úsporu energie baterie
• Pokud nepotřebujete fotografovat s bleskem, použijte nastavení ? (Bez blesku)
(strana 35).
• Aktivujte funkce Automatické vypínání a Režim spánku, zabraňující spotřebě
energie baterie v případech, kdy zapomenete fotoaparát vypnout (strany 97, 98).
17
Stručný návod - Základy
Základní nastavení při prvním zapnutí fotoaparátu
Po prvním vložení baterie do fotoaparátu se na displeji zobrazí stránka určená
k nastavení jazyka displeje, datumu a času. Chybné nastavení datumu a času
způsobí nesprávný záznam data a času ve fotografiích.
• Pokud jste si zakoupili fotoaparát určený pro japonský trh, stránka pro výběr jazyka
se v kroku 2 níže uvedeného postupu nezobrazí. Chcete-li změnit jazykové
nastavení na jiný jazyk než je japonština, postupujte podle pokynů v odstavci
„Volba jazyka displeje (Language)“ (strana 97). Pamatujte si, že verze této příručky
ve zvoleném jazyce nemusí být u fotoaparátu určeného pro japonský trh přiložena.
• Modely fotoaparátů prodávané v některých geografických oblastech nemusí
zvolený jazyk zobrazovaných údajů podporovat.
1.
Tlačítkem [ON/OFF] (Vypínač)
fotoaparát zapněte.
2.
K volbě požadovaného jazyka použijte
tlačítka [8], [2], [4] a [6] a poté
stiskněte tlačítko [SET].
3.
K výběru formátu data použijte
tlačítka [8] a [2] a poté stiskněte
tlačítko [SET].
[ON/OFF] (Vypínač)
[0] (Videoklip)
Příklad: 10. července 2015
RR/MM/DD * 15/7/10
DD/MM/RR * 10/7/15
MM/DD/RR * 7/10/15
4.
Nastavení datumu a času.
K výběru požadovaného nastavení použijte tlačítka [4]
a [6] a ke změně nastavení poté použijte [8] a [2].
Chcete-li přepnout mezi 12hodinovým a 24hodinovým
formátem, stiskněte tlačítko [0] (Videoklip).
5.
Po nastavení data a času vyberte tlačítky [4]
a [6] příkaz „Použít“ a poté stiskněte [SET].
6.
Tlačítky [8] a [2] vyberte záznamový režim „Auto“ nebo „Premium
Auto“ a poté stiskněte [SET].
• Informace o automatických režimech záznamu naleznete na straně 24.
18
Stručný návod - Základy
Pokud při nastavení jazyka, data nebo času podle výše uvedeného postupu
uděláte chybu, informace o opravě nastavení naleznete na následujících stranách.
– Jazyk zobrazovaných údajů: strana 97
– Datum a čas: strana 96
• Každá země kontroluje vyrovnávání svého místního času a využívání letního času,
a tyto položky tak podléhají změnám.
• Při příliš časném vyjmutí baterie z fotoaparátu po prvním nastavení data a času se
může nastavení vynulovat na své výchozí hodnoty z výroby. Po konfiguraci
nastavení nevyndávejte baterii z fotoaparátu nejméně 24 hodin.
Příprava paměťové karty
I když má fotoaparát interní paměť, kterou lze použít k ukládání obrázky a videoklipů,
budete si chtít pravděpodobně zakoupit paměťovou kartu s vyšší kapacitou.
Fotoaparát se nedodává s paměťovou kartou. Pokud byla vložena paměťová karta,
obrázky se ukládají na paměťovou kartu. Pokud vložena nebyla, obrázky se ukládají
do interní paměti.
• Informace týkající se kapacity paměťových karet naleznete na straně 122.
Podporované paměťové karty
– Paměťová karta SD (až 2 GB)
– Paměťová karta SDHC (2 GB až 32 GB)
– Paměťová karta SDXC (32 GB až 2 TB)
Použijte jeden z výše uvedených typů paměťových karet.
• Výše uvedené typy paměťových karet jsou podporovány od června 2012.
• Uvedené kapacity paměťových karet jsou standardními hodnotami.
• Používejte pouze karty SD vyhovující specifikaci vydané sdružením SD Card
Association.
• Tento fotoaparát podporuje používání karet Eye-Fi.
19
Stručný návod - Základy
Vkládání paměťové karty
1.
Tlačítkem [ON/OFF] (Vypínač)
vypněte fotoaparát a otevřete víčko
baterie.
2.
Vložte paměťovou kartu.
Přední stranu paměťové karty otočte
nahoru (směrem ke straně fotoaparátu
s displejem) a celou ji zasuňte do slotu,
dokud bezpečně nezapadne na své
místo.
Zepředu
Zepředu
3.
Zezadu
Uzavřete víčko.
• Do slotu na paměťovou kartu nikdy nevkládejte nic jiného kromě podporovaných
paměťových karet (strana 19).
• Pokud by se do slotu dostala voda nebo jiný cizí předmět, okamžitě fotoaparát
vypněte, vyjměte baterii a obraťte se na svého prodejce nebo na nejbližší
autorizované servisní středisko CASIO.
20
Stručný návod - Základy
Výměna paměťové karty
Paměťovou kartu stiskněte a poté ji uvolněte.
To způsobí, že lehce vyskočí ze slotu. Zbývající
část karty vytáhněte a poté vložte kartu jinou.
• Pokud zadní indikátor bliká zeleně, nikdy
nevyjímejte kartu z fotoaparátu. Může dojít
k selhání při ukládání obrázku nebo dokonce
k poškození karty.
Formátování (inicializace) nové paměťové karty
Před prvním použitím naformátujte paměťovou kartu ve fotoaparátu.
• Při formátování karty, na které jsou již uloženy snímky nebo jiné soubory, bude její
obsah vymazán. Normálně není nutno kartu znovu formátovat. Pokud se však
ukládání na kartu zpomaluje, nebo si všimnete jiného neobvyklého chování, kartu
přeformátujte.
• K formátování paměťové karty použijte fotoaparát. Při formátování karty na
počítači je výsledkem formát neodpovídající standardu SD, což může značně
zpomalit dobu zpracování a způsobit problémy s kompatibilitou, výkonem a dalšími
parametry.
• Před naformátováním nové karty Eye-Fi pro první použití zkopírujte do svého
počítače instalační soubory Eye-Fi Manager. Udělejte to před naformátováním
karty.
1.
Tlačítkem [ON/OFF] (Vypínač) zapněte fotoaparát a poté stiskněte
[SET].
2.
K volbě druhé možnosti ovládacího panelu zespoda (MENU) použijte
tlačítka [8] a [2] a poté stiskněte [SET] (strana 31).
3.
K volbě záložky „Nastavit“ použijte tlačítka [4] a [6].
4.
Tlačítky [8] a [2] vyberte „Formátovat“ a poté stiskněte tlačítko [6].
5.
Tlačítky [8] a [2] vyberte „Formátovat“ a poté stiskněte tlačítko [SET].
21
Stručný návod - Základy
Zapínání a vypínání fotoaparátu
. Zapnutí
Při stisku tlačítka [ON/OFF] (Vypínač) vstoupí do režimu
REC, takže můžete zaznamenávat snímky. Stiskem
tlačítka [p] (PLAY) v režimu REC se fotoaparát přepne
do režimu PLAY, který můžete používat k prohlížení
snímků a videozáznamů (strany 28, 65).
• Stiskem [p] (PLAY) zapněte fotoaparát a vstupte do
režimu PLAY.
• Stiskem tlačítka [r] (REC) v režimu PLAY se
fotoaparát vrátí do režimu REC.
• Dbejte na to, aby vysunovaný objektiv nic
neomezovalo a aby nepřišel s ničím do kontaktu. Při
přidržováním objektivu rukou tak, že se nemůže
vysunout, hrozí nebezpečí poškození.
• Asi 10 sekund poté, co stiskem [p] (PLAY) přejdete
do režimu PLAY, se objektiv zasune do fotoaparátu.
• Režim spánku nebo funkce Automatické vypnutí
(strany 97, 98) vypne napájení automaticky, pokud po
přednastavenou dobu neprovedete žádnou operaci.
[ON/OFF] (Vypínač)
[p] (PLAY)
[r] (REC)
. Jak vypnout fotoaparát
Stiskněte tlačítko [ON/OFF] (Vypínač).
• Fotoaparát lze také nakonfigurovat tak, aby se při stisku [r] (REC) zapnul
(strana 98).
22
Stručný návod - Základy
Správné držení fotoaparátu
Vaše snímky nebudou ostré, pokud během stisku spouště fotoaparátem pohnete. Při
stisku spouště držte fotoaparát tak, jak je znázorněno na obrázku, a oběma rukama
jej přidržujte pevně po stranách.
Fotoaparát pevně držte, pečlivě stiskněte spoušť a během uvolnění spouště se
vyvarujte veškerých pohybů. Zvlášť důležitá je tato zásada při slabším osvětlení, kdy
se rychlost závěrky zpomalí.
Vodorovná poloha
Svislá poloha
Fotoaparát držte tak, aby byl
blesk nad objektivem.
• Dbejte, aby prsty a poutko nezakrývaly žádný
z úseků vyznačených na obrázku.
• Abyste zabránili nežádoucímu upuštění
fotoaparátu, připevněte na něj poutko a během
práce s fotoaparátem jej nezapomeňte omotat
kolem prstů nebo kolem zápěstí.
• Fotoaparátem na poutku nikdy nehoupejte.
• Dodávané poutko je určeno pouze k použití
s tímto fotoaparátem. Nepoužívejte jej k jiným
účelům.
Blesk
Přední indikátor
Objektiv
Mikrofon
• Dávejte pozor, abyste svými prsty neblokovali
blesk nebo se k němu příliš nepřiblížili. Při
používání blesku mohou prsty vytvořit nežádoucí
stíny.
23
Stručný návod - Základy
Vyfotografování snímku
Volba automatického režimu záznamu
Podle svých fotografických požadavků si můžete vybrat mezi dvěma automatickými
režimy záznamu (Auto nebo Premium Auto).
Nastavení
R Auto
Ÿ
Premium
Auto
1.
Ikona
zobrazená na
stránce
režimu REC
Popis
Toto je standardní automatický režim.
V záznamovém režimu Premium Auto fotoaparát
automaticky rozpozná, zda fotografujete objekt nebo
krajinu, a další podmínky. Záznamový režim Premium
Auto poskytuje snímky vyšší kvality, než standardní
záznamový režim Auto.
• V režimu Premium Auto trvá zpracování
obrazových dat po vyfotografování déle než
v režimu Auto.
• Vyžaduje také více energie (a rychleji vybíjí baterie)
než režim Auto.
Tlačítkem [ON/OFF] (Vypínač) fotoaparát zapněte.
Fotoaparát vstoupí do režimu REC.
• Jestliže je fotoaparát v režimu PLAY, stiskněte tlačítko [r] (REC).
• Fotoaparát lze také nakonfigurovat tak, aby se zapnul při stisku [r] (REC)
(strana 98).
2.
Stiskněte tlačítko [SET].
3.
K volbě první možnosti na ovládacím panelu (Automatický režim
záznamu) použijte tlačítka [8] a [2].
24
Stručný návod - Základy
4.
Tlačítky [4] a [6] vyberte „Auto“ nebo „Premium Auto“ a poté
stiskněte tlačítko [SET].
Vybraný automatický režim záznamu se aktivuje.
Ikona automatického
režimu záznamu
[ON/OFF] (Vypínač)
Tlačítko spouště
[r] (REC)
[SET]
Zbývající kapacita paměti snímků
(strana 122)
Displej
[8] [2] [4] [6]
Vyfotografování snímku
1.
Fotoaparát namiřte na objekt.
Pokud používáte režim Premium Auto, ve spodním pravém rohu displeje se
zobrazí text s popisem typu záběru, který fotoaparát detekoval.
• Pokud chcete, můžete snímek přiblížit.
Tlačítko Zoom
w Širokoúhlý
záběr
z Teleobjektiv
25
Stručný návod - Základy
2.
Namáčknutím spouště zaostřete
snímek.
Zadní indikátor
Až bude záběr zaostřen, fotoaparát
pípne a zadní indikátor se spolu
s rámečkem ostření rozsvítí zeleně.
Rámeček ostření
Namáčknutí
Lehce
stiskněte,
dokud se
tlačítko
nezastaví.
Pípnutí (snímek je zaostřen.)
3.
Při namáčknutí spouště do poloviny fotoaparát
automaticky nastaví expozici a zaostří na
objekt, na který je právě zaměřen. Zvládnutí
síly stisku, která je potřebná k namáčknutí
a úplnému stisku spouště, je důležitou
dovedností k pořizování dobře vypadajících
obrázků.
Udržujte fotoaparát v klidu a domáčkněte spoušť.
Snímek je vyfotografován.
Úplný stisk
Natáčení videoklipu
[0] (Videoklip)
Tlačítkem [0] (Videoklip)
spusťte záznam
videoklipu. Chcete-li
záznam zastavit, znovu
stiskněte [0] (Videoklip).
Podrobnosti na straně 42.
Klapnutí
(snímek je vyfotografován.)
26
Stručný návod - Základy
. Snímek se nezaostří...
Pokud zůstane rámeček ostření červený a zadní indikátor bliká zeleně, znamená to,
že snímek není zaostřen (protože objekt je příliš blízko, apod.). Fotoaparát namiřte
znovu na objekt a pokuste se zaostřit znovu.
. Fotografování v režimu Auto
Pokud není objekt ve středu rámečku...
Názvem „Zámek ostření“ (strana 53) se označuje technika, kterou můžete použít,
pokud chcete vyfotografovat snímek, na němž není objekt, na který se má zaostřit,
umístěn ve středu displeje.
Sledování pohybu pohybujícího se objektu
Namáčkněte spoušť a fotoaparát začne sledovat pohybující se objekt a automaticky
jej zaostří. Další informace naleznete v kapitole „O Tracking“ (strana 55).
. Fotografování v režimu Premium Auto
• Při fotografování v režimu Premium Auto fotoaparát kromě nastavení rychlosti
závěrky, clony a citlivosti ISO automaticky provádí následující operace.
– Automatické ostření probíhá normálně při namáčknutí spouště.
– Režim Make-up (strana 38)
Při výchozím nastavení fotoaparátu (po zakoupení) se při volbě automatického
záznamového režimu Premium Auto (strana 24) aktivuje funkce Make-up.
• Při fotografování v režimu Premium Auto může kvůli pohybu objektivu docházet ke
vzniku vibrací a hluku. Nejedná se o závadu.
• Při fotografování v režimu Premium Auto se na displeji může zobrazit zpráva
„Zpracování režimu Premium Auto.“. Pokud máte dojem, že zpracování dat trvá
fotoaparátu příliš dlouho, zkuste místo toho fotografovat ve standardním režimu
Auto.
• V některých případech nemusí režim Premium Auto vyhodnotit fotografické
prostředí správně. Pokud se tak stane, fotografuje ve standardním režimu Auto.
27
Stručný návod - Základy
Prohlížení snímků
Chcete-li na displeji fotoaparátu prohlížet snímky, pokračujte podle následujících
pokynů.
• Informace týkající se přehrávání videoklipů naleznete na straně 65.
1.
Tlačítkem [p] (PLAY) aktivujte
režim PLAY.
• Zobrazí se jeden ze snímků uložených
v paměti.
• Připojeny budou také údaje
o zobrazeném snímku (strana 10).
• Údaje lze zrušit, aby byl zobrazen
[p] (PLAY)
pouze snímek (strana 11).
• Stiskem tlačítka zoomu z můžete
snímek přiblížit (strana 66). Pokud fotografujete snímek, který je pro vás velmi
důležitý, doporučujeme, abyste si jej po vyfotografování zvětšili a zkontrolovali
podrobnosti.
2.
K procházení mezi snímky použijte tlačítka [4] a [6].
• Při přidržení tlačítek bude procházení probíhat vysokou rychlostí.
[6]
[6]
[4]
[4]
• Při namáčknutí spouště v režimu PLAY nebo během zobrazení nabídky se
fotoaparát přepne přímo do režimu REC.
28
Stručný návod - Základy
Odstraňování snímků a videoklipů
Jestliže dojde k zaplnění paměti, lze nepotřebné snímky a videoklipy odstranit, aby
se uvolnilo místo a bylo možno zaznamenávat další snímky.
• V režimu REC nebo PLAY lze soubory odstranit pouhým
stiskem tlačítka [ ] (Odstranit).
• Uvědomte si, že operaci odstranění souboru (snímku) nelze
vzít zpět.
[ ] (Odstranit)
• Odstranění audioklipu (strana 75) způsobí odstranění
snímku i zvukového souboru.
• Soubory nelze odstraňovat v průběhu natáčení videoklipu nebo záznamu zvuku.
• Pokud stisknete tlačítko [ ] (Odstranit) v době, kdy bylo jako nastavení
fotoaparátu „Ü Vypnuto“ použito „Zapnout“ (strana 99), menu odstranění se
nezobrazí. Soubory lze odstraňovat, pouze pokud bylo pro nastavení „Ü Vypnuto“
použito nastavení „Vypnout“.
. Odstranění jednoho souboru
1.
Stiskněte tlačítko [
2.
Tlačítky [4] a [6] procházejte mezi soubory, až se
snímek, který chcete odstranit, zobrazí na displeji.
3.
Tlačítky [8] a [2] vyberte „Odstranit“ a poté stiskněte tlačítko [SET].
] (Odstranit).
• Chcete-li odstranit další soubory, opakujte kroky 2 a 3.
• Chcete-li operaci odstranění ukončit, stiskněte tlačítko [
] (Odstranit).
. Odstranění určitých souborů
1.
Stiskněte tlačítko [
2.
Tlačítky [8] a [2] vyberte „Odstranit soubory“ a poté stiskněte
tlačítko [SET].
] (Odstranit).
• Zobrazí se stránka k výběru souborů.
3.
Tlačítky [8], [2], [4] a [6] přemístěte rámeček výběru na soubor,
který chcete odstranit, a poté stiskněte tlačítko [SET].
• Vybere se zaškrtávací políčko právě zvoleného souboru.
4.
Chce-li vybrat další soubory, opakujte krok 3. Po dokončení výběru
souborů stiskněte tlačítko [ ] (Odstranit).
5.
Tlačítky [8] a [2] vyberte „Ano“ a poté stiskněte tlačítko [SET].
• Vybrané soubory budou odstraněny.
• Chcete-li operaci odstranění ukončit, stiskněte tlačítko [
29
] (Odstranit).
Stručný návod - Základy
. Odstranění všech souborů
1.
Stiskněte tlačítko [
2.
Tlačítky [8] a [2] vyberte „Odstranit všech.soubory“ a poté stiskněte
tlačítko [SET].
3.
Tlačítky [8] a [2] vyberte „Ano“ a poté stiskem tlačítka [SET]
odstraníte všechny soubory.
] (Odstranit).
Na displeji se zobrazí zpráva „Neexistují žádné soubory.“.
Bezpečnostní pokyny k fotografování
Ovládání
• Pokud bliká zadní indikátor zelenou barvou, nikdy neotevírejte kryt baterie. Může
tak dojít k chybnému uložení právě ukládaného snímku, poškození ostatních
snímků uložených v paměti, poruše fotoaparátu, apod.
• Pokud do objektivu dopadá nežádoucí světlo, při fotografování zastiňte objektiv
rukou.
Zobrazení na displeji během fotografování snímků
• Jasové podmínky objektu mohou způsobit zpomalení reakce displeje a vytvoření
digitálního šumu na displeji.
• Zobrazení na displeji slouží k vytvoření fotografické kompozice. Skutečný snímek
bude vyfotografován v kvalitě nastavené parametrem obrazové kvality (strana 61).
Fotografování v interiérech při zářivkovém osvětlení
• Drobné blikání zářivek může ovlivnit jas nebo barvu snímku.
. Omezení automatického ostření
• Za následujících podmínek nemusí být správné zaostření možné.
– Plnobarevná stěna nebo jiný objekt s malým kontrastem
– Objekt v intenzivním protisvětle
– Velmi lesklý objekt
– Rolety nebo jiné objekty s opakujícím se horizontálním vzorem
– Několik objektů v různých vzdálenostech od fotoaparátu
– Objekt ve tmavém místě
– Pohyb fotoaparátu během fotografování
– Rychle se pohybující objekt
– Objekty mimo rozsah ostření fotoaparátu
• Pokud nelze zaostřit správně, zkuste použít zámek ostření (strana 53) nebo Ruční
ostření (strana 52).
30
Stručný návod - Základy
Zásady fotografování
Používání ovládacího panelu
Ovládací panel lze použít ke konfiguraci nastavení fotoaparátu.
1.
V režimu REC stiskněte [SET].
• Ovládací panel můžete vyvolat také stiskem [2].
[8] [2] [4] [6]
Dostupná nastavení
[SET]
2.
Ovládací panel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tlačítky [8] a [2] vyberte nastavení, které hodláte změnit.
Tim se vybere jedna z ikon ovládacího panelu a zobrazí se její nastavení.*1
1Automatický režim záznamu
(strana 24)
2Velikost snímku/Kvalita*2
(strany 32, 61)
3Kvalita obrazu videoklipu (strana 34)
4Blesk (strana 35)
5Samospoušť (strana 37)
6Režim Make-up (strana 38)
7Osvětlení (strana 38)
8Zobrazení nabídky REC (strana 50)
9Výběr scénického režimu BEST
SHOT (strana 46)
*1 Položky zobrazené na ovládacím panelu se podle režimu záznamu liší.
*2 Kvalitu vyfotografovaného snímku nelze pomocí ovládacího panelu změnit.
3.
Tlačítky [4] a [6] změňte nastavení.
4.
Chcete-li upravit další nastavení, opakujte kroky 2 a 3.
5.
Poté, co budou všechna nastavení upravena podle vašeho požadavku,
stiskněte [SET].
Tímto způsobem se použije vybrané nastavení a obnoví se režim REC.
Pokud jste vybrali „MENU“, objeví se nabídka režimu REC.
Pokud jste vybrali „BS“, objeví se nabídka scénických režimů BEST SHOT.
• Ovládací panel můžete uzavřít tlačítkem [ ] (Odstranit).
31
Zásady fotografování
• Pro každou možnost ovládacího panelu (strana 9), která je přepnuta na své
výchozí nastavení (reset), se nezobrazuje žádná ikona. Ikona se objeví, pouze
pokud nastavení odpovídající možnosti ovládacího panelu změníte. Následující
parametry jsou výchozím nastavením pro možnosti ovládacího panelu:
– Blesk: Automatický blesk
– Samospoušť: Vypnout
– Make-up: Vypnout
– Osvětlení: Vypnout
• Kromě výše uvedeného lze konfigurovat i další nastavení (strana 50).
Změna velikosti snímku (Velikost)
. Pixely a velikost snímku
Snímek z digitálního fotoaparátu je tvořen
množstvím malých bodů (pixelů). Čím více má
obrázek pixelů, tím více detailů obsahuje.
K tisku snímků (velikost L) prostřednictvím
profesionálního fotolabu, připojování snímku
k emailu, prohlížení na počítači apod. však
můžete využít i menší počet pixelů.
Velikost snímku udává, kolik pixelů obsahuje.
Je vyjádřena množstvím horizontálních x
vertikálních pixelů.
Pixel
Příklad:
Velikost snímku
pixely
10 M
3648x2736 (přibližně 10 milionů pixelů)
3M
2048x1536 (přibližně 3 miliony pixelů)
• Všimněte si, že větší snímky mají větší počet pixelů, takže zabírají větší prostor
v paměti.
• Informace týkající se velikosti, kvality a počtu snímků, které lze uložit, naleznete na
straně 122.
• Informace týkající se velikosti videoklipů naleznete na straně 34.
• Informace týkající se změny velikosti snímků naleznete na straně 73.
32
Zásady fotografování
. Výběr velikosti fotografovaného snímku
1.
V režimu REC stiskněte [SET].
2.
K volbě druhé možnosti ovládacího panelu odshora (Velikost snímku)
použijte tlačítka [8] a [2].
3.
Tlačítky [4] a [6] vyberte velikost snímku a poté stiskněte tlačítko
[SET].
Velikost
snímku
(pixely)
Ikona
zobrazená
na stránce
režimu REC
Doporučené
formáty tisku
a využití
Popis
16 M
(4608x3456)
Tisk plakátu
3:2
(4608x3072)
Tisk plakátu
16:9
(4608x2592)
HDTV
10 M
(3648x2736)
Tisk A3
5M
(2560x1920)
Tisk A4
3M
(2048x1536)
Tisk 9×13cm
Ideální pro případy, kdy je uchování
paměťově kapacity relativně
důležitější než kvalita obrázku.
VGA
(640x480)
E-Mail
Menší soubory jsou vhodnější při
připojení snímků k emailu. Snímky
jsou však poněkud hrubší.
Kvalitní detail a dobrá zřetelnost
i u výřezů z originálu (strana 74)
Kvalitní detail
• Výchozí nastavení velikosti snímku z výroby je „16 M“.
• Při volbě snímků „3:2“ se budou zaznamenávat snímky s poměrem stran 3:2, což
odpovídá standardnímu poměru stran tiskového papíru.
• Zkratka „HDTV“ označuje formát „High Definition Television“ (televize s vysokým
rozlišením). Formát HDTV má poměr stran 16:9, širší než obvyklý poměr 4:3
používaný u televizních obrazovek v minulosti. Váš fotoaparát může pořizovat
obrázky kompatibilní s poměrem stran obrazovky HDTV.
• Uváděné velikosti papíru považujte pouze za doporučované (rozlišení tisku
200 dpi).
33
Zásady fotografování
. Stanovení kvality videoklipu
Kvalita videoklipu je parametr určující detail, plynulost a jas během přehrávání.
Výsledky natáčení ve vysoké kvalitě s nastavením (HD) mají lepší kvalitu obrazu, ale
zároveň se zkracuje doba, po kterou lze natáčet.
1.
V režimu REC stiskněte [SET].
2.
K volbě třetí možnosti ovládacího panelu odshora (Kvalita videoklipu)
použijte tlačítka [8] a [2].
3.
Tlačítky [4] a [6] vyberte požadované nastavení a poté stiskněte
tlačítko [SET].
Kvalita obrazu
(pixely)
Ikona
zobrazená
na stránce
režimu REC
Přibližná rychlost
datového toku
Obnovovací
kmitočet
HD
1280x720
30,2 Mb/s
30 sn/s
STD
640x480
10,6 Mb/s
30 sn/s
• Poměr stran 16:9 je dostupný při nastavení kvality „HD“.
• Kapacita paměti (Délka záznamu videoklipu, který můžete natočit) bude ovlivněna
nastavením kvality (strana 123).
34
Zásady fotografování
Používání blesku (Blesk)
1.
V režimu REC stiskněte jednou [2] (
2.
Tlačítky [4] a [6] vyberte požadované
nastavení blesku a poté stiskněte
tlačítko [SET].
).
• Pokud na displeji nejsou žádné indikátory,
můžete mezi jednotlivými režimy blesku
procházet stiskem [2] ( ). Pomocí
tlačítka [8] (DISP) můžete zapínat nebo
vypínat zobrazování informací (strana 11).
Nastavení
>
Automatický
blesk
Ikona
zobrazená
na stránce
režimu REC
Žádná
Blesk
[2] (
)
Popis
Blesk se spustí automaticky na základě expozice
(úroveň světla a jasu).
? Bez blesku
Blesk se nespouští.
< S bleskem
Blesk se aktivuje vždy. Toto nastavení lze použít
k rozjasnění objektu, který normálně vychází
tmavý kvůli dennímu světlu nebo protisvětlu
(synchronizace na denní světlo).
¥ Korekce
červených očí
Blesk se spustí automaticky. Tento typ blesku lze
použít k omezení červené barvy v očích objektu.
3.
Stiskem spouště fotografujte.
< indikuje spuštění blesku.
Zadní indikátor
Během nabíjení blesku oranžově bliká, což
znamená, že fotografování není v tuto chvíli
možné.
• Dokud indikátor nepřestane oranžově blikat
(což znamená dokončení nabíjení blesku),
nelze další snímek s bleskem fotografovat.
• Informace týkající se dosahu blesku naleznete na straně 125.
35
Zásady fotografování
• Cizí materiál na okénku blesku může se světlem blesku reagovat, a vytvářet tak
určitý kouř a neobvyklý zápach. I když se nejedná o závadu, pokud na okénku
blesku ulpí mastnota z vašich prstů a jiný cizí materiál, jejich pozdější čištění může
být obtížné. Z tohoto důvodu byste si měli osvojit zvyk okénko pravidelně stírat
měkkou suchou tkaninou.
• Dejte pozor, abyste si svými prsty blesk nezablokovali.
• Dosažení požadovaného efektu nemusí být možné, pokud je objekt příliš daleko
nebo příliš blízko.
• Doba nabití blesku (strana 125) závisí na provozních podmínkách (stav baterie,
teplota prostředí, apod.).
• Fotografování při slabém osvětlení s vypnutým bleskem vyvolá pomalou rychlost
závěrky, která může způsobit rozostření obrazu vzhledem k pohybu fotoaparátu.
Za těchto podmínek zajistěte fotoaparát stativem apod.
• Při korekci červených očí se blesk spustí automaticky podle parametrů expozice.
V prostředí s jasným osvětlením se nespustí.
• Přítomnost venkovního slunečního světla, zářivkového osvětlení nebo jiného
světelného zdroje může na snímku způsobit abnormální barvy.
• Při fotografování v místech, kde je použití blesku zakázáno, použijte nastavení
? (Bez blesku).
Potlačení jevu červených očí
Blesk použitý k fotografování v noci nebo v tlumeně osvětleném prostředí může
vyvolat červené skvrny v očích osob na snímku. Příčinou je odraz světla blesku od
sítnice oka. Pokud je zvolen režim blesk s potlačením červených očí, fotoaparát
aktivuje nejprve úvodní blesk, který způsobí přivření duhovky všech osob a sníží
pravděpodobnost vzniku červených očí.
Při použití režimu potlačení červených očí mějte na paměti následující důležité
zásady.
• Potlačení jevu červených očí nebude fungovat, pokud se lidé na snímku nebudou
dívat přímo do fotoaparátu (blesku).
• Potlačení jevu červených očí nemusí fungovat dobře, pokud jsou objekty dále od
fotoaparátu.
36
Zásady fotografování
Používání samospouště (Samospoušť)
Při fotografování se samospouští se při stisku spouště aktivuje časovač. Závěrka se
uvolní a snímek vyfotografuje až po uplynutí nastaveného časového intervalu.
1.
V režimu REC stiskněte [SET].
2.
K volbě páté možnosti ovládacího panelu odshora (Samospoušť)
použijte tlačítka [8] a [2].
3.
Tlačítky [4] a [6] vyberte požadované nastavení a poté stiskněte
tlačítko [SET].
Nastavení
Ikona
zobrazená
na stránce
režimu REC
Popis
Ñ
Samospoušť
10s
Samospoušť 10 s
Samospoušť 2 s
• Při fotografování za podmínek, které zpomalují
rychlost závěrky, můžete toto nastavení použít,
aby nedocházelo k rozostření snímku vlivem
pohybu fotoaparátu.
Ì
Samospoušť
2s
Vyfotografuje tři snímky: jeden snímek za 10 s po
stisku spouště a další dva snímky okamžitě poté, co
bude fotoaparát připraven k fotografování po prvním
snímku. Doba, za kterou bude fotoaparát po
vyfotografování jednoho snímku připraven na další,
závisí na nastavení velikosti a kvality snímku, na
tom, zda je či není ve fotoaparátu vložena paměťová
karta, a na podmínce nabíjení blesku.
Ï
Samospoušť
X3
(Trojnásobná
samospoušť)
Î
Samospoušť
vypn.
Žádná
Vypnutí samospouště.
• Během odpočítávání samospouště přední indikátor bliká.
• Probíhající odpočet samospouště lze stiskem [SET]
přerušit.
Přední indikátor
• Samospoušť nelze použít s těmito funkcemi:
sekvenční režim, některé scénické režimy BEST SHOT
• Trojnásobnou samospoušť nelze použít s těmito funkcemi:
Videoklip, Make-up
37
Zásady fotografování
Pořizování nádherných portrétů (funkce Make-up)
Díky funkci Make-up, která vyhlazuje strukturu pokožky objektu a zjemňuje obličejové
stíny způsobené ostrým slunečním světlem, získáte lépe vypadající portréty.
1.
V režimu REC stiskněte [SET].
2.
K volbě čtvrté možnosti ovládacího panelu zespoda (Make-up) použijte
tlačítka [8] a [2].
3.
Tlačítky [4] a [6] vyberte „Make-up: Zap.“ a poté stiskněte tlačítko
[SET].
Nastavení
Ikona
zobrazená
na stránce
režimu REC
± Zapnout
½ Vypnout
4.
Popis
Funkce Make-up je zapnuta.
Žádná
Funkce Make-up je vypnuta.
Fotoaparát namiřte na objekt a fotografujte.
• Zapnutím funkce Make-up se automaticky zapne režim Vyhledávání tváře
(strana 56).
• Funkci Make-up nelze použít s těmito funkcemi:
Záznam videoklipu, některé scénické režimy BEST SHOT, sekvenční režim,
trojnásobná samospoušť
Optimalizace jasu snímku (Osvětlení)
Toto nastavení lze při fotografování snímků použít k optimalizaci vyvážení jasných
a tmavých úseků.
1.
V režimu REC stiskněte [SET].
2.
K volbě třetí možnosti ovládacího panelu zespoda (Osvětlení) použijte
tlačítka [8] a [2].
38
Zásady fotografování
3.
Tlačítky [4] a [6] vyberte požadované nastavení a poté stiskněte
tlačítko [SET].
Nastavení
Ikona
zobrazená
na stránce
režimu REC
Korekce jasu. Při použití tohoto nastavení bude
potrvá uložení snímku po domáčknutí spouště
déle.
Ï Zapnout
Ì Vypnout
Popis
Žádná
Bez korekce jasu.
• Během natáčení videoklipu je osvětlení vypnuto.
Fotografování se zoomem
Váš fotoaparát je vybaven pětinásobným optickým zoomem (mění ohniskovou
vzdálenost objektivu), který lze použít v kombinaci s digitálním zoomem (digitálně
zvětší centrální úsek snímku) a získat tak celkový zoom 5X až 79,7X. Bod zhoršené
kvality závisí na velikosti snímku (strana 41).
1.
V režimu REC nastavte úroveň zoomu pomocí tlačítka zoomu.
w Širokoúhlý
záběr
z Teleobjektiv
Tlačítko Zoom
w (Širokoúhlý záběr) : Zmenší velikost objektu a rozšíří rozsah.
z (Teleobjektiv)
: Zvětší objekt a zúží rozsah.
2.
Stiskem spouště vyfotografujte snímek.
• Během zapnutí funkce časové razítko (strana 96) je digitální zoom vyřazen.
39
Zásady fotografování
• Čím vyšší je úroveň digitálního zoomu, tím hrubší je zaznamenaný obraz.
Všimněte si, že fotoaparát má také funkci, která umožňuje fotografovat s digitálním
zoomem bez snížení kvality snímku (strana 41).
• Při fotografování se zoomem s nastavením teleobjektiv se doporučuje použít stativ,
proti rozostření obrazu způsobenému pohybem fotoaparátu.
• Při použití zoomu se mění clona objektivu.
• Při natáčení videoklipu je k dispozici pouze digitální zoom. Rozsah nastavení
optického zoomu lze upravit dříve, než zahájíte stiskem spouště natáčení
videoklipu.
. Bod přepínání optického a digitálního zoomu
Při přidržení tlačítka z (Teleobjektiv) bude přiblížení pokračovat až do doby
dosažení maximálního optického zoomu. Po dosažení maxima tlačítko na okamžik
uvolněte a poté ho stiskněte znovu. Fotoaparát se přepne na digitální zoom, který lze
použít k dosažení ještě vyšší úrovně zoomu.
• Aktuální úroveň zoomu je během použití zoomu znázorněna na indikátoru zoomu
na displeji.
Indikátor zhoršení kvality snímku
Rozsah ostření
(Zobrazen pro automatické ostření, ostření makro a ruční
ostření.)
Indikátor zoomu
Rozsah nezhoršené kvality
snímku
Rozsah zhoršené kvality
snímku
5X až 36X
1X
Bod přepínání optický/digitální zoom
20X až 79,7X
Ukazatel zoomu
(Indikuje aktuální zoom.)
• 5X optický zoom
Zhoršení kvality snímku
40
Zásady fotografování
• Bod zhoršené kvality závisí na
velikosti snímku (strana 32). Čím
je velikost nižší, tím je úroveň
zoomu, kterou můžete použít
před dosažením bodu zhoršené
kvality, vyšší.
• I když digitální zoom obecně
způsobuje snížení kvality
snímku, u snímků velikosti
„10 M“ a menších lze použít
některou úroveň digitálního
zoomu bez snížení kvality
snímku. Rozsah, ve kterém
můžete použít digitální zoom bez
snížení kvality, je vyznačen na
displeji. Bod zhoršené kvality
závisí na velikosti snímku.
Velikost
Maximální
snímku úroveň zoomu
Hranice zoomu
bez zhoršení
kvality
16 M
3:2
20,0X
5,0X
10 M
25,3X
6,3X
5M
36,0X
9,0X
3M
44,9X
11,3X
VGA
79,7X
36,0X
16:9
41
Zásady fotografování
Natáčení videoklipů a zvuku
Natáčení videoklipu
1.
Nastavení kvality pro videoklip (strana 34).
Délka videoklipu, který můžete natočit, závisí na zvoleném nastavení kvality.
2.
V režimu REC nasměrujte
fotoaparát na objekt a poté
stiskněte tlačítko [0] (Videoklip).
Spustí se natáčení a na displeji se
zobrazí Y.
Nahrávka videoklipu obsahuje
i monofonní zvuk.
• Okamžitě po stisku tlačítka
[0] (Videoklip) se fotoaparát
automaticky zaostří na objekt
umístěný ve středu displeje. Během
natáčení videoklipu zůstane ostření
pevně nastaveno.
3.
[0] (Videoklip)
Zbývající doba záznamu
(strana 123)
Doba záznamu
Chcete-li záznam zastavit, stiskněte tlačítko [0] (Videoklip) znovu.
• Délka každého videoklipu může být až 29 min. Záznam videoklipu se po
29 min. automaticky ukončí. Záznam videoklipu se automaticky ukončí i tehdy,
jestliže dojde k zaplnění paměti ještě před zastavením záznamu stiskem
[0] (Videoklip).
Natáčení v režimu BEST SHOT
V režimu BEST SHOT (strana 46) si můžete vybrat scénický režim, který odpovídá
typu videoklipu, který chcete natočit. Fotoaparát se nastaví automaticky a pokaždé
umožní natočení nádherných videoklipů. Při volbě určitých režimů BEST SHOT není
natáčení videoklipu možné.
42
Natáčení videoklipů a zvuku
• Při natáčení delšího videoklipu může být fotoaparát na dotek poněkud horký. To je
normální a nejedná se o závadu.
• Fotoaparát může nahrávat také zvuk. Při natáčení videoklipů
dodržujte následující pokyny.
– Dbejte, abyste si mikrofon nezakryli prsty apod.
– Dosažení kvalitního záznamu není možné, pokud je
fotoaparát příliš daleko od zdroje zvuku.
Mikrofon
– Manipulace s tlačítky fotoaparátu během natáčení může
způsobit hluk ve zvukovém záznamu.
• Při natáčení velmi jasných objektů se může na displeji objevit
svislý pruh nebo růžový odstín. Nejedná se o závadu.
• Při použití interní paměti fotoaparátu nebo určitých typů paměťových karet může
docházet ke zpomalení rychlosti zpracování. Pokud je to možné, použijte
paměťovou kartu typu Ultra High-Speed. Mějte však na paměti, že všechny
operace nejsou zaručeny ani při použití paměťové karty typu Ultra High-Speed. Při
nastavení určité kvality videoklipu může záznam dat trvat příliš dlouhou dobu, což
může během přehrávání způsobovat výpadky v obraze a/nebo zvuku. Pokud se
tak stane, na displeji budou blikat ikony » a Y.
• Při natáčení videoklipu lze k přibližování používat pouze digitální zoom. Protože
optický zoom není během natáčení videoklipu k dispozici, nastavte jej před
zahájením záznamu tlačítkem [0] (Videoklip).
• Vliv pohybu fotoaparátu v záběru je zřetelnější, pokud natáčíte zblízka nebo
s velkou úrovní zoomu. Z tohoto důvodu se v těchto podmínkách doporučuje stativ.
• Během natáčení videoklipu zůstane ostření pevně nastaveno.
43
Natáčení videoklipů a zvuku
Pouze zvukový záznam a přehrávání (Hlasový záznam)
Hlasový záznam vám umožní nahrávat pouze zvuk, bez obrázku nebo videoklipu.
• Informace týkající se možností hlasového záznamu naleznete na straně 123.
. Pouze zvukový záznam
1.
V režimu REC stiskněte [SET].
2.
K volbě první možnosti ovládacího panelu zespodu (BS) použijte
tlačítka [8] a [2] a poté stiskněte [SET] (strana 31).
3.
Tlačítky [8], [2], [4] a [6] vyberte „Hlasový záznam“ a poté stiskněte
tlačítko [SET].
Na displeji se zobrazí `.
4.
Chcete-li zahájit natáčení, stiskněte spoušť.
Doba záznamu
• V průběhu záznamu bliká zadní indikátor zeleně.
• Pokud během záznamu stisknete tlačítko [SET],
do záznamu se vloží značka. Během přehrávání
budete moci na značky v záznamu skočit.
5.
Pokud chcete záznam zvuku zastavit,
stiskněte spoušť znovu.
• Chcete-li vytvořit jiný audiozáznam, opakujte kroky
Zbývající doba
4 a 5.
záznamu
• Chcete-li režim Hlasový záznam vypnout, stiskněte
[SET], tlačítky [8] a [2] vyberte první možnost ovládacího panelu
(Automatický režim záznamu) a poté vyberte R (Auto) nebo
Ÿ (Premium Auto).
• Chcete-li během audiozáznamu zapínat a vypínat displej, můžete použít tlačítko
[8] (DISP).
• Pokud je obsah displeje vypnutý, výběrem scény „Hlasový záznam“ se displej
okamžitě vypne (strana 11).
Podrobnosti týkající se audiodat
• Audiosoubory lze na počítači přehrávat pomocí přehrávače Windows Media Player
nebo QuickTime.
– Audiodata: WAVE/IMA-ADPCM (přípona WAV)
44
Natáčení videoklipů a zvuku
. Přehrávání audiozáznamu
1.
V režimu PLAY zobrazte pomocí tlačítek [4]
a [6] soubor hlasového záznamu, který chcete
přehrát.
Místo snímku bude u souboru hlasového záznamu
zobrazen symbol `.
2.
Tlačítkem [0] (Videoklip) spusťte přehrávání.
Ovládací prvky k přehrávání hlasových záznamů
Rychle vpřed/rychle vzad
[4] [6]
Přehrávání/Pozastavení
[SET]
Skok na značku
Během pauzy skočte pomocí tlačítek [4] nebo
[6] na další značku a poté stiskem [SET]
pokračujte v přehrávání.
Nastavení hlasitosti
Stiskněte [2] a poté stiskněte [8] [2].
Vypnutí/zapnutí displeje
[8] (DISP)
Ukončení přehrávání
[0] (Videoklip)
• Informace týkající se odstranění hlasového záznamu naleznete na straně 29.
45
Natáčení videoklipů a zvuku
Používání scénických režimů BEST SHOT
BEST SHOT vám nabízí kolekci ukázkových „scén“, které představují řadu různých
podmínek fotografování. Pokud budete chtít nastavení fotoaparátu změnit, stačí
vyhledat scénu odpovídající výsledku, jakého chcete dosáhnout, a fotoaparát se
nastaví automaticky. Minimalizuje se tak pravděpodobnost zkažené fotografie kvůli
špatnému nastavení expozice a rychlosti závěrky.
. Některé scénické režimy
Portrét
Krajina
Noční scéna
Noční scéna Portrét
Fotografování v režimu BEST SHOT
1.
V režimu REC stiskněte [SET].
2.
K volbě první možnosti
ovládacího panelu zespodu (BS)
použijte tlačítka [8] a [2] a poté
stiskněte [SET] (strana 31).
Právě zvolený scénický
režim (s rámečkem)
Zobrazí se nabídka scénických režimů
BEST SHOT.
• Výchozím nastavením je R (Auto)
nebo Ÿ (Premium Auto).
3.
[8] [2] [4] [6]
[SET]
Název režimu
Číslo režimu
Tlačítky [8], [2], [4] a [6]
posuňte rámeček na scénický
režim, který chcete použít.
• Nabídka má několik stránek. K procházení mezi stránkami nabídky použijte
tlačítka [8] a [2].
• O právě vybrané scéně můžete získat informace. Podrobnosti na straně 47.
46
Používání scénických režimů BEST SHOT
4.
Tlačítkem [SET] nakonfigurujete fotoaparát na nastavení právě zvolené
scény.
Návrat do režimu REC.
• Nastavení vybraného scénického režimu zůstává v platnosti až do výběru
režimu jiného.
• Chcete-li vybrat jiný režim BEST SHOT, opakujte výše uvedený postup od
kroku 1.
5.
Stiskněte spoušť (pokud fotografujete snímek) nebo tlačítko
[0] (Videoklip) (pokud natáčíte videoklip).
• Chcete-li režim Hlasový záznam obnovit, stiskněte [SET], tlačítky [8] a [2]
vyberte první možnost ovládacího panelu (Automatický režim záznamu) a poté
vyberte R (Auto) nebo Ÿ (Premium Auto).
. Informace o scénickém režimu
Chcete-li o režimu zjistit další podrobnosti, na stránce
výběru scénického režimu jej vyberte pomocí rámečku
a stiskněte tlačítko zoomu z.
• Chcete-li se vrátit do nabídky scénického režimu,
stiskněte tlačítko zoomu w.
• K procházení mezi scénickými režimy použijte tlačítka [4]
a [6].
• Chcete-li fotoaparát nakonfigurovat na nastavení právě
zvolené scény, stiskněte [SET].
47
Používání scénických režimů BEST SHOT
. Upozornění týkající se režimů BEST SHOT
• Některé režimy BEST SHOT nelze použít během natáčení videoklipu.
• Scénický režim „For YouTube“ nelze použít během fotografování snímku.
• Režim „Hlasový záznam“ nelze použít při fotografování snímku ani natáčení
videoklipu.
• U některých scén (např. „Noční scéna“ a „Ohňostroj“) dochází ke zpomalení
rychlosti závěrky. Protože pomalá rychlost závěrky zvyšuje pravděpodobnost
vzniku digitálního šumu ve snímku, fotoaparát u snímků pořízených v těchto
režimech automaticky provádí digitální omezení šumu. Ukládání snímku tak potrvá
delší dobu, což je indikováno zeleným blikáním zadního indikátoru. Během této
doby neprovádějte žádné důležité operace. Při fotografování s pomalou rychlostí
závěrky se vyplatí použít stativ, aby se zabránilo rozmazání snímků z důvodu
pohybu fotoaparátu.
• Režim BEST SHOT „YouTube“ umožňuje natáčení videoklipů optimalizovaných
k přenosu na YouTube. Videoklipy pořízené pomocí režimu „YouTube“ se ukládají
do zvláštní složky umožňující jejich snadné vyhledání pro přenos (strana 91).
• Váš fotoaparát obsahuje scénický režim, který optimalizuje nastavení pro snímky
k vystavování na aukcích. Ukázková scéna se jmenuje „For eBay“ nebo „Aukce“
(podle modelu vašeho fotoaparátu). Obrázky, které jste pořídili pomocí režimu
Aukce, se ukládají do zvláštní složky, takže je můžete v počítači snadno najít
(strana 91).
• Vysoká citlivost
– Nastavení Vysoká citlivost se při aktivaci blesku vypíná.
– Vysoká citlivost nemusí přinášet požadované výsledky ve velmi tmavých
podmínkách.
– Při fotografování s pomalými rychlostmi závěrky používejte stativ, aby se
zabránilo rozmazání z důvodu pohybu fotoaparátu.
– Při určitých světelných podmínkách fotoaparát provádí automatické filtrování
šumu, aby se omezil digitální šum ve snímku. Tato operace způsobí, že uložení
snímku a příprava na další fotografování trvá déle než normálně.
• Scény režimu BEST SHOT nebyly pořízeny tímto fotoaparátem.
• Snímky pořízené pomocí režimu BEST SHOT nemusí přinést očekávané výsledky,
závisí na podmínkách fotografování a dalších faktorech.
• Nastavení fotoaparátu, které jste po volbě režimu BEST SHOT uskutečnili, lze
změnit. Mějte však na paměti, že se nastavení BEST SHOT vrátí při volbě jiného
režimu BEST SHOT nebo vypnutí fotoaparátu na výchozí hodnoty.
48
Používání scénických režimů BEST SHOT
Fotografování auto-portrétu
Díky této funkci si můžete vyfotografovat svůj vlastní autoportrét pouhým namířením
fotoaparátu na svou tvář.
K dispozici jsou dva scénické režimy BEST SHOT Auto-portrét.
• Auto-portrét (1 osoba) : Fotografuje při detekci tváře nejméně jedné osoby, včetně
vás.
• Auto-portrét (2 osoby) : Fotografuje při detekci tváře nejméně dvou osob, včetně
vás.
1.
Z nabídky scénických režimů BEST SHOT vyberte „Auto-portrét
(1 osoba)“ nebo „Auto-portrét (2 osoby)“.
2.
Domáčkněte spoušť a fotoaparát namiřte na sebe.
Zhruba tři sekundy po stisku spouště se fotoaparát přepne
do pohotovostního režimu automatické závěrky a zahájí
detekci tváří. Až fotoaparát zjistí specifikovaný počet tváří,
zaostří a nastaví správnou úroveň expozice, dvakrát pípne
a uvolní závěrku automaticky.
• Ozve se zvuk závěrky a přední indikátor při uvolnění
závěrky dvakrát zabliká.
• Chcete-li pohotovostní režim automatické závěrky zrušit, stiskněte [SET].
• Pokud fotoaparát zůstává v pohotovostním režimu automatické závěrky bez
uvolnění závěrky, můžete fotografovat dalším plným stiskem spouště.
• V prostorech se slabším osvětlením mohou být snímky vyfotografované s funkcí
Auto-portrét rozmazané. Důvodem je velmi pomalá rychlost závěrky.
• V pohotovostním režimu automatické závěrky je časový interval automatického
vypnutí fotoaparátu (strana 98) pevně nastaven na pět minut. Režim spánku
(strana 97) je při používání automatické závěrky vyřazen.
49
Používání scénických režimů BEST SHOT
Pokročilé nastavení
Následující nabídky můžete používat ke konfiguraci nejrůznějších nastavení
fotoaparátu.
• Obsah nabídky a ovládání režimu REC a PLAY se liší. Tento oddíl popisuje
ovládání prostřednictvím nabídky režimu REC. Informace o ovládání
prostřednictvím nabídky PLAY naleznete na straně 69.
Používání nabídek na displeji
. Příklad ovládání nabídky REC
[8] [2] [4] [6]
1.
V režimu REC stiskněte [SET].
2.
K volbě druhé možnosti ovládacího panelu zespoda
(MENU) použijte tlačítka [8] a [2] a poté stiskněte
[SET] (strana 31).
Zobrazí se stránka s nabídkou REC.
3.
Tlačítky [4] a [6] vyberte záložku, kde je umístěna
položka nabídky, kterou hodláte konfigurovat.
4.
Tlačítky [8] a [2] vyberte požadovanou
položku nabídky a poté stiskněte [6].
5.
Tlačítky [8] a [2] změňte nastavení vybrané
položky nabídky.
6.
Až dokončíte všechna nastavení tak, jak
potřebujete, stiskem tlačítka [SET] je
potvrďte a vraťte se na stránku hledáčku.
• Stiskem tlačítka [4] namísto [SET] se použije
vybrané nastavení a systém se vrátí na výběr
položky nabídky.
• Chcete-li po stisku tlačítka [4] sloužícího
k návratu na výběr položky nabídky
nakonfigurovat nastavení na jiné záložce,
tlačítkem [8] nebo [ ] (Odstranit) přesuňte
zvýraznění na záložky a poté tlačítky [4] a [6]
vyberte požadovanou záložku.
50
[SET]
Příklad:
Když byla na záložce
„Kvalita“ vybrána
položka „T Kvalita“
Záložky
Nastavení
Vybraná položka
nabídky
Pokročilé nastavení
• Tlačítko [ ] (Odstranit) je praktickou pomůckou k navigaci mezi záložkami
a nabídkami.
– Pokud byla zvolena záložka, stiskem tlačítka [ ] (Odstranit) se zobrazí stránka
hledáčku.
– Při stisku tlačítka [ ] (Odstranit) během vybrané položky nabídky nebo
nastavení proběhne návrat v tomto pořadí: Nastavení * Položky nabídky *
Záložka
• Některé z položek v nabídce, které se zobrazují, nemusí být použitelné, závisí to
na režimu záznamu.
. Ovládání nabídky REC v této příručce
Ovládání nabídky REC jsou v této příručce znázorněna podle vyobrazení níže.
Následující postup je totožný s postupem popsaným v odstavci „Příklad ovládání
nabídky REC“ na straně 50.
K volbě druhé možnosti ovládacího panelu zespoda (MENU) použijte
tlačítka [8] a [2] a poté stiskněte [SET].
K volbě záložky „Kvalita“ použijte
tlačítka [4] a [6].
[r] (REC) * [SET] * MENU * Záložka „Kvalita“ * T Kvalita
Stiskněte
tlačítko
[r] (REC).
Tlačítky [8] a [2] vyberte „T Kvalita“
a poté stiskněte tlačítko [6].
Stiskněte
tlačítko
[SET].
51
Pokročilé nastavení
Nastavení režimu REC (REC)
Výběr režimu ostření (Ostření)
[r] (REC) * [SET] * MENU * Záložka „REC“ * Ostření
• Jediným dostupným režimem ostření při aktivaci funkce vyhledávání tváře je
automatické ostření. Chcete-li vybrat jiný režim ostření, nejprve funkci vyhledávání
tváře vypněte (strana 56).
Ikona
zobrazená
Nastavení na stránce
režimu
REC
Q
Automatické
ostření
Žádná
Režim ostření
Typ
záběru
Fotografie Videoklipy
Běžný
záznam
Automaticky
Pevné
ohnisko
Přibližný rozsah
zaostření*1
Fotografie
10 cm až 9
(nekonečno)
(širokoúhlý
záběr)*2
10 cm až 50 cm
(širokoúhlý
záběr)*2
Videoklipy
Pevná
vzdálenost
*2
´ Makro
Při
záběrech
zblízka
)
Nekonečno
Krajina
a další
vzdálené
objekty
Pevný
Nekonečno
W Ruční
ostření
Pokud
chcete
ostřit
ručně
Ruční
10 cm až 9 (nekonečno)
(širokoúhlý záběr)*2
*1 Rozsah ostření představuje vzdálenost od povrchu objektivu.
*2 Rozsah je ovlivněn úrovní optického zoomu.
52
Pokročilé nastavení
Ruční ostření
1.
Na displeji vytvořte kompozici snímku tak, aby
se objekt, na který chcete zaostřit, nacházel ve
žlutém rámečku.
2.
Sledujte obraz na displeji a tlačítky [4] a [6]
zaostřete.
• Obrázek umístěný v rámečku se zvětší a vyplní
celou plochu displeje, což pomáhá při zaostření.
Pokud do dvou sekund od zobrazení zvětšeného
snímku neprovedete žádnou operaci, znovu se
objeví stránka podle kroku 1.
Žlutý okraj
• Funkce Auto Makro zjistí, jaká je vzdálenost objektu od objektivu, a automaticky
vybere ostření Makro nebo Automatické ostření.
• Auto Makro lze použít pouze k fotografování snímků.
• Použití blesku spolu s ostřením Makro může způsobit zablokování světla blesku,
který může na snímku vytvořit nežádoucí stíny objektivu.
• Jestliže při fotografováni v režimu Automatické ostření, ostření Makro nebo ruční
ostření, provedete operaci s optickým zoomem, na displeji se zobrazí hodnota
uvádějící rozsah ostření (viz níže).
Příklad: oo* cm až 9
* oo je skutečná hodnota rozsahu ostření.
• Pokud bylo jako režim ostření zvoleno Ruční ostření, operace přiřazené tlačítkům
[4] a [6] pomocí nastavení „Tlačítko L/R“ (strana 59) budou zakázány.
Používání zámku ostření
Jako „Zámek ostření“ se označuje technika, kterou
můžete použít, pokud chcete vyfotografovat snímek, na
němž není objekt, na který se má zaostřit, umístěn
v rámečku ostření ve středu displeje.
• Chcete-li použít zámek ostření, jako oblast pro
automatické ostření vyberte „U Bod“ (strana 55).
1.
Rámeček ostření zobrazený na displeji
nastavte na objekt, na který chcete zaostřit,
a poté namáčkněte spoušť.
53
Objekt, na který se
má ostřit
Rámeček ostření
Pokročilé nastavení
2.
Spoušť ponechte namáčknutou (což zachová
nastavení ostření) a pohybem fotoaparátu
vytvořte kompozici snímku.
3.
Až budete připraveni na vyfotografování
snímku, domáčkněte spoušť.
• Zámek ostření způsobí také uzamčení expozice (AE).
Změna tvaru rámečku ostření (Rámeček ostření)
[r] (REC) * [SET] * MENU * Záložka „REC“ * Rámeček ostření
Tento postup lze použít k volbě některého z pěti různých tvarů rámečku ostření,
včetně tvaru srdce.
Nastavení
ß
¹
™
¬
μ
• Při namáčknutí spouště se rámeček ostření změní na některý z níže zobrazených
tvarů.
Ostření se zdařilo
Ostření se nezdařilo
• Při fotografování v režimu Vyhledávání tváře je tvar rámečku ß.
54
Pokročilé nastavení
Stanovení oblasti automatického ostření (Oblast AF)
[r] (REC) * [SET] * MENU * Záložka „REC“ * Oblast AF
U Bod
Tento režim umožní rozlišení malé oblasti v centrálním úseku
obrazu. Toto nastavení pracuje dobře se zámkem ostření
(strana 53).
I Poměr
Při namáčknutí spouště během výběru tohoto nastavení si
fotoaparát vybere optimální oblast automatického ostření z devíti
možných úseků. Rámeček ostření oblasti, kde fotoaparát zaostří,
bude zobrazen zeleně.
O Tracking
Po namáčknutí spouště fotoaparát zaostří na objekt a rámeček
ostření bude sledovat pohyb objektu.
„U Bod“ nebo „O Tracking“
„I Poměr“
Rámeček ostření
Rámeček ostření
• Pokud je zvolen režim ostření W (Ruční ostření) nebo ) (Nekonečno)
(strana 52), Automatické ostření bude vypnuto, i když vyberete Oblast AF.
• Při volbě „O Tracking“ může při sledování objektu docházet kvůli pohybu
objektivu ke vzniku vibrací a hluku. Nejedná se o závadu.
55
Pokročilé nastavení
Používání funkce Vyhledávání tváře (Vyhledávání tváře)
[r] (REC) * [SET] * MENU * Záložka „REC“ * Vyhled.tváře
Při fotografování osob funkce vyhledávání tváře rozliší obličeje až 10 jednotlivců
a odpovídajícím způsobem nastaví ostření a jas.
1.
Tlačítky [8] a [2] vyberte „Zapnout“ a poté stiskněte tlačítko [SET].
2.
Fotoaparát namiřte na objekt (objekty).
Fotoaparát bude zjišťovat lidské tváře a kolem
každé z nich zobrazí rámeček.
3.
Namáčkněte tlačítko spouště.
Fotoaparát se zaostří a rámečky kolem tváří
zezelenají.
4.
Ikona Vyhledávání tváře
Domáčkněte spoušť.
• Pokud není fotoaparát schopen zjistit tvář, zaostří na střed.
• Jediným dostupným režimem ostření při aktivaci funkce vyhledávání tváře je
automatické ostření (AF).
• Pokud budete držet fotoaparát ze strany, vyhledávání může trvat o něco déle.
• Následující typy tváří nejsou podporovány.
– Tvář částečně zakrytá vlasy, slunečními brýlemi, kloboukem apod. nebo tvář ve
stínu
– Profil nebo tvář, která není zaměřena rovně
– Tvář, která je velmi daleko a příliš malá nebo tvář, která je velmi blízko a příliš
velká
– Tvář v oblasti, která je velmi tmavá
– Hlava zvířete nebo jiného objektu
• Funkci Vyhledávání tváře nelze použít v kombinaci s následujícími funkcemi.
– Některé scénické režimy BEST SHOT
– Záznam videoklipu
• Nastavení oblasti AF (strana 55) se při aktivaci vyhledávání tváře ignoruje.
• Zapnutím funkce Make-up (strana 38) se automaticky zapne režim Vyhledávání
tváře.
56
Pokročilé nastavení
Sekvenční fotografování (Sekvence)
[r] (REC) * [SET] * MENU * Záložka „REC“ * Sekvence
Dokud při aktivaci sekvenčního režimu držíte spoušť stisknutou, fotografování
probíhá nepřetržitě až do zaplnění paměti.
Při uvolnění spouště se fotografování zastaví.
• Při fotografování v sekvenčním režimu bude nastavení expozice a ostření pro první
snímek použito i u dalších snímků.
• Sekvenční režim nelze použít v kombinaci s následujícími funkcemi.
– Premium Auto
– Make-up
– Některé scénické režimy BEST SHOT
– Záznam videoklipu
– Samospoušť
• Při fotografování v sekvenčním režimu držte fotoaparát bez pohybu, dokud
nebudou všechny snímky dokončeny.
• Rychlost fotografování v sekvenčním režimu závisí na aktuální velkosti snímku
a nastavení kvality.
• Rychlost sekvenčního režimu závisí na typu paměťové karty vložené ve
fotoaparátu a na množství volného místa k ukládání. Při fotografování do interní
paměti je sekvenční fotografování poměrně pomalé.
57
Pokročilé nastavení
Snížení vlivu pohybu fotoaparátu a objektu (Anti Shake)
[r] (REC) * [SET] * MENU * Záložka „REC“ * Anti Shake
Fotoaparát je vybaven funkcí Anti Shake sloužící k omezení rozostření obrazu
způsobeného pohybem objektu nebo pohybem fotoaparátu při fotografování
pohybujícího se objektu pomocí teleobjektivu, při fotografování rychle se
pohybujícího objektu nebo při fotografování ve špatných světelných podmínkách.
Nastavení
Ikona
zobrazená na
Popis
stránce
režimu REC
Zapnout
Vypnout
Minimalizuje vliv pohybu rukou a objektu.
Žádná
Vypne nastavení Anti Shake.
• Při použití nastavení „Zapnout“ se hodnoty citlivosti ISO, clony a rychlosti závěrky
při namáčknutí spouště nezobrazují na displeji. Tyto hodnoty se však krátce objeví
na náhledu snímku, který se zobrazuje okamžitě po vyfotografování.
• Při spuštění blesku zůstane ikona Anti Shake S na displeji, i když při
fotografování s bleskem není funkce Anti Shake v činnosti.
• Aby funkce Anti Shake pracovala, citlivost ISO (strana 64) je nutno nastavit na
„Auto“.
• Fotografování v režimu Anti Shake může způsobit poněkud hrubší vzhled snímku
než normálně a může vyvolat lehké zhoršení obrazového rozlišení.
• Při prudším pohybu nemusí funkce Anti Shake vliv pohybu fotoaparátu nebo
objektu eliminovat.
• Režim Anti Shake je během natáčení videoklipu vypnut.
58
Pokročilé nastavení
Přiřazení funkcí na tlačítka [4] a [6] (Tlačítko L/R)
[r] (REC) * [SET] * MENU * Záložka „REC“ * Tlačítko L/R
Na tlačítka [4] a [6] lze přiřadit některou ze čtyř níže uvedených funkcí.
Nastavení
Ovládání tlačítek [4]/[6]
Úprava EV
Nastavení hodnoty EV (strana 61).
Vyvážení bílé
Změna nastavení vyvážení bílé (strana 62).
ISO
Změna nastavení citlivosti ISO (strana 64).
Samospoušť*
Nastavení časového intervalu samospouště (strana 37).
Vypnout
Zrušení přiřazení tlačítek [4] a [6].
* Pokud je funkce Make-up zapnuta, tlačítky [4] a [6] budete moci vybrat jedno
z následujících nastavení: Samospoušť 10s, Samospoušť 2s, Samospoušť vypn.
Pamatujte si, že během aktivace sekvenčního režimu (CS) nelze konfigurovat
nastavení samospouště tlačítky [4] a [6].
• Nastavení „Tlačítko L/R“ nelze použít s těmito funkcemi:
– Některé scénické režimy BEST SHOT
Zobrazení mřížky na displeji (Mřížka)
[r] (REC) * [SET] * MENU * Záložka „REC“ * Mřížka
Mřížka, kterou lze zobrazit na displeji v režimu REC, slouží
k usnadnění vertikálního a horizontálního zarovnání při
kompozici snímků.
59
Pokročilé nastavení
Používání ikony Nápověda (Ikona Nápověda)
[r] (REC) * [SET] * MENU * Záložka „REC“ * Ikona Nápověda
Při aktivaci ikony Nápověda se na displeji během přepínání mezi funkcemi REC
u určitých ikon zobrazí textový popis.
Funkce podporované ikonou Nápověda
• Režim záznamu, Blesk, Vyvážení bílé, Samospoušť, Úprava EV
Konfigurace výchozího nastavení při zapnutí (Paměť)
[r] (REC) * [SET] * MENU * Záložka „REC“ * Paměť
Pokud fotoaparát vypnete, bude si pamatovat aktuální nastavení všech aktivovaných
položek paměti a při zapnutí je znovu obnoví. Každá vypnutá položka paměti se při
každém vypnutí fotoaparátu vrátí do svého výchozího nastavení.
Nastavení
Vypnuto (Výchozí nastavení)
b BEST SHOT
Naposledy použitý automatický režim
záznamu
Blesk
Auto
Ostření
AF (Automatické ostření)
Vyvážení bílé
Auto
ISO
Auto
Oblast AF
Bod
Sekvence
Vypnout
Samospoušť
Vypnout
Pozice MF
Poloha před volbou režimu ručního
ostření.
Pozice Zoomu*
Plný úhel
Aktivní
Nastavení při
vypnutí
* Pouze nastavení optického zoomu.
• Pokud vypnete napájení fotoaparátu a poté jej při aktivaci položky paměti BEST
SHOT znovu zapnete, všechny ostatní položky paměti (kromě pozice zoomu)
budou obnoveny do právě vybraného scénického režimu BEST SHOT, bez ohledu
na stav aktivace/deaktivace ostatních položek paměti. To platí pro všechny
scénické režimy BEST SHOT.
60
Pokročilé nastavení
Nastavení kvality snímků (Kvalita)
Stanovení kvality snímků (T Kvalita (Fotografie))
[r] (REC) * [SET] * MENU * Záložka „Kvalita“ *
T Kvalita (Snímek)
Nastavení
Ikona zobrazená
na stránce
režimu REC
Popis
Nejlepší
Upřednostňuje kvalitu snímků.
Normální
Normální
• Nastavení „Nejlepší“ vám při fotografování přírodního motivu obsahujícího husté
větve stromu nebo listy, nebo obrázku se složitými vzory umožní lépe rozlišit
detaily.
• Kapacita paměti (počet snímků, které můžete uložit) bude ovlivněna nastavením
kvality (strana 122).
Úprava expozice snímku (Úprava EV)
[r] (REC) * [SET] * MENU * Záložka „Kvalita“ * Úprava EV
Před fotografováním lze manuálně nastavit expozici snímku (hodnota EV).
• Rozsah kompenzace expozice: –2.0 EV až +2.0 EV
• Jednotka: 1/3 EV
1.
Pomocí tlačítek [8] a [2] upravte hodnotu kompenzace expozice.
[8] : Zvýšení hodnoty EV. Vyšší hodnota EV
je nejvhodnější pro světlé objekty
a objekty v protisvětle.
[2] : Snížení hodnoty EV. Nižší hodnota EV
je nejvhodnější pro tmavé objekty a pro
fotografování v exteriérech za jasného
dne.
Chcete-li kompenzaci expozice zrušit, nastavte její hodnotu na 0.0.
61
Pokročilé nastavení
2.
Stiskněte tlačítko [SET].
Použije se hodnota kompenzace expozice. Hodnota kompenzace expozice
zůstává aktivní, dokud ji nezměníte nebo nevypnete fotoaparát (poté se hodnota
vrátí na nastavení „0.0“).
• Při fotografování za velmi tmavých nebo velmi jasných podmínek nemusí být
získání přijatelných výsledků možné ani po použití kompenzace expozice.
Úprava Vyvážení bílé (Vyvážení bílé)
[r] (REC) * [SET] * MENU * Záložka „Kvalita“ * Vyvážení bílé
Vyvážení bílé lze upravit vzhledem ke zdroji osvětlení v prostředí, kde se fotografuje.
Zabraňuje vytvoření modrého odstínu při fotografování v exteriérech za zamračeného
dne a zeleného odstínu při fotografování v prostředí se zářivkovým osvětlením.
Nastavení
Auto
Ikona
zobrazená
na stránce
režimu REC
Žádná
Popis
Fotoaparát upraví vyvážení bílé automaticky.
¤ (Denní
světlo)
Pro fotografování venku za jasného dne
' (Zataženo)
Pro fotografování venku za zataženého deštivého
dne, ve stínu apod.
“ (Stín)
Pro fotografování venku za jasného dne ve stínu
stromů či budov
† (Zářivě
bílá zářivka)
Pro fotografování při bílém nebo zářivě bílém
zářivkovém osvětlení
– (Zářivka
denní světlo)
Pro fotografování při zářivě bílém zářivkovém
osvětlení
« (Žárovka)
Pro fotografování při žárovkovém osvětlení
62
Pokročilé nastavení
Nastavení
Ruční
Ikona
zobrazená
na stránce
režimu REC
Popis
Ruční úprava vyvážení bílé tak, aby vyhovovalo
konkrétnímu zdroji světla
Čistý bílý papír
1 Vyberte „Ruční“.
2 Při světelných podmínkách,
které hodláte použít při
fotografování, namiřte
fotoaparát na prázdný list
bílého papíru tak, aby vyplnil
celou plochu displeje,
a stiskněte spoušť.
3 Stiskněte tlačítko [SET].
Vyvážení bílé zůstane zachováno i po vypnutí
fotoaparátu.
• Pokud je jako vyvážení bílé použito nastavení „Auto“, fotoaparát automaticky určí
bílý bod objektu. Barvy určitých objektů a podmínky světelných zdrojů mohou při
stanovení bílého bodu způsobovat problémy a správné nastavení vyvážení bílé je
nemožné. V těchto případech vyberte takové nastavení bílé, které odpovídá vašim
podmínkám fotografování (Denní světlo, Zataženo apod.).
63
Pokročilé nastavení
Stanovení citlivosti ISO (ISO)
[r] (REC) * [SET] * MENU * Záložka „Kvalita“ * ISO
Citlivost ISO vyjadřuje úroveň citlivosti na světlo.
Ikona
zobrazená
Nastavení
na stránce
režimu REC
Popis
Auto
Citlivost fotoaparátu se nastaví automaticky podle
podmínek.
ISO 64
Žádná
Nižší citlivost Malá rychlost závěrky
Méně šumu
ISO 100
ISO 200
ISO 400
ISO 800
ISO 1600
Vyšší
citlivost
Vysoká rychlost závěrky
(pro fotografování
v nedostatečně
osvětlených prostorech.)
Hrubší vzhled
snímku (zvýšená
úroveň
digitálního šumu)
• Při natáčení videoklipů je vždy použita citlivost ISO „Auto“, bez ohledu na aktuální
nastavení citlivosti.
• Vyšší hodnoty citlivosti ISO způsobují vznik digitálního šumu ve snímcích.
Použití vestavěných barevných filtrů (Barevný filtr)
[r] (REC) * [SET] * MENU * Záložka „Kvalita“ * Barevný filtr
Nastavení: Vypnout, Č/B, Sépie, Červená, Zelená, Modrá, Žlutá, Růžová, Nachová
64
Pokročilé nastavení
Prohlížení snímků a sledování videoklipů
Prohlížení snímků
Postup vysvětlující sledování snímků naleznete na straně 28.
Sledování videoklipů
1.
Stiskněte tlačítko [p] (PLAY) a pomocí tlačítek [4] a [6] vyberte
videoklip, který chcete sledovat.
2.
Tlačítkem [0] (Videoklip)
spusťte přehrávání.
Ikona videoklipu: »
Doba záznamu
Kvalita obrazu
Ovládací prvky k přehrávání videoklipu
Rychle vpřed/rychle
vzad
[4] [6]
• Při každém stisku příslušného tlačítka se rychlost
vpřed nebo vzad zvýší.
• Chcete-li obnovit normální rychlost přehrávání,
stiskněte tlačítko [SET].
Přehrávání/Pozastavení [SET]
Posun po jednom
filmovém okénku
vpřed/vzad
[4] [6]
• Při přidržení tlačítka bude posun probíhat trvale.
Nastavení hlasitosti
Stiskněte [2] a poté stiskněte [8] [2].
• Hlasitost lze upravit pouze během přehrávání
videoklipu.
Zobrazování informací
zapnout/vypnout
[8] (DISP)
Zoom
Stiskněte tlačítko zoomu z ([).
• K posuvu zvětšeného obrazu na displeji lze použít
tlačítka [8], [2], [4] a [6]. Obraz videoklipu lze
zvětšit až na 4,5 násobek normální velikosti.
Zastavit přehrávání
[0] (Videoklip)
• Přehrávání videoklipů, které nebyly pořízeny na tomto fotoaparátu, nemusí být
možné.
65
Prohlížení snímků a sledování videoklipů
Zvětšování zobrazeného snímku
1.
K procházení mezi snímky a zobrazení snímku, který chcete zobrazit
v režimu PLAY, použijte tlačítka [4] a [6].
2.
Přiblížení proveďte tlačítkem zoomu z.
Úroveň zoomu
K posuvu zvětšeného obrazu na displeji lze použít
tlačítka [8], [2], [4] a [6]. Chcete-li obraz oddálit,
stiskněte tlačítko zoomu w.
– Pokud je obsah displeje zapnut, symbol
v pravém dolním rohu displej znázorňuje, jaká
část zvětšeného obrázku je právě zobrazena.
– Chcete-li stránku zoom opustit, stiskněte
[ ] (Odstranit).
– I když je maximální úroveň zoomu 8X, snímky
určitých velikostí neumožňují zvětšení až do
této maximální úrovně.
Oblast obrázku
Aktuálně zobrazená
oblast
Zobrazení nabídky obrázku
1.
V režimu PLAY stiskněte tlačítko zoomu w.
Rámeček
Tlačítka [8], [2], [4] a [6] použijte k posunu rámečku
po nabídce snímku.
Chcete-li si určitý snímek prohlédnout, tlačítky [8],
[2], [4] nebo [6] přemístěte rámeček výběru na
snímek, který chcete vidět, a poté stiskněte tlačítko
[SET].
66
Prohlížení snímků a sledování videoklipů
Prohlížení snímků a sledování videoklipů na obrazovce
televizoru
1.
K připojení televizoru použijte volitelný kabel AV (EMC-7A).
Bílá
Žlutá
TV
Obraz
Zvuk
Kabel AV
Port
[USB/AV]
Konektory AUDIO IN (bílá)
Konektor VIDEO IN (žlutá)
• Podrobnosti a bezpečnostní pokyny týkající se připojení fotoaparátu naleznete
na straně 15.
2.
Zapněte televizor a přepněte jej na videovstup.
Pokud má televizor několik videovstupů, vyberte ten, do něhož je připojen
fotoaparát.
3.
Stiskněte [p] (PLAY).
Snímek se zobrazí na obrazovce televizoru, na displeji fotoaparátu se nebude
zobrazovat nic.
• Lze změnit také poměr stran a systém videovýstupu (strana 99).
4.
Nyní můžete zobrazovat snímky a přehrávat videoklipy běžným
způsobem.
• Zvuk je monofonní.
• Na určitých televizorech mohou být části obrázků oříznuty.
• Všechny ikony a údaje, které se zobrazují na displeji, se budou zobrazovat i na
obrazovce televizoru. Ke změně obsahu displeje můžete použít tlačítko
[8] (DISP).
67
Prohlížení snímků a sledování videoklipů
Nahrávání snímku z fotoaparátu na DVD rekordér nebo videorekordér
K připojení fotoaparátu k záznamovému zařízení pomocí volitelného kabelu AV
(EMC-7A) použijte některý z níže uvedených způsobů.
– DVD rekordér nebo videorekordér: Připojte jej do konektorů VIDEO IN a AUDIO
IN.
– Fotoaparát: Port USB/AV
Na fotoaparátu můžete přehrávat prezentaci snímků a videoklipů a nahrát ji na DVD
nebo videokazetu. Při záznamu obrázků na externím zařízení vypněte tlačítkem
[8] (DISP) všechny indikátory na displeji fotoaparátu (strana 11).
Informace o připojení monitoru k záznamovému zařízení a informace týkající se
nahrávání naleznete v dokumentaci dodávané k používanému záznamovému
zařízení.
68
Prohlížení snímků a sledování videoklipů
Ostatní funkce týkající se přehrávání (PLAY)
Tento oddíl popisuje položky nabídky, které lze použít ke konfiguraci nastavení,
a další operace související s přehráváním.
Používání panelu PLAY
Stiskem tlačítka [SET] v režimu PLAY se zobrazí Panel PLAY.
. Příklad ovládání panelu PLAY
1.
V režimu PLAY stiskněte [SET].
[8] [2]
Panel PLAY se objeví podél pravé
strany displeje.
2.
3.
Tlačítky [8] a [2] vyberte
požadovanou položku panelu
PLAY a poté stiskněte tlačítko
[SET].
Panel PLAY
[SET]
Následující tabulka popisuje operace, které lze uskutečnit pro každou
položku panelu PLAY.
â Konec
Ukončení panelu PLAY.
P Spustit
přehrávání
Operace prováděná při volbě této položky závisí na typu
souboru, který je právě zobrazen na displeji.
• Videoklip: Spustí se přehrávání videoklipu (strana 65).
• Hlasový záznam: Spustí se přehrávání hlasového záznamu
(strana 45).
• Audioklip: Spustí se přehrávání zvuku (strana 75).
ä
Prezentace
Zobrazí nabídku prezentace. Pokyny k ovládání nabídky
prezentace naleznete v odstavci „Přehrávání prezentace na
fotoaparátu (Prezentace)“ (strana 71).
ÿ Otáčení
Zobrazí se stránka nabídky Otáčení. Podrobnosti o funkci
otáčení viz „Otočení snímku (Otáčení)“ (strana 72).
69
Ostatní funkce týkající se přehrávání (PLAY)
à
Nabídka
Zobrazí nabídku PLAY. V nabídce PLAY lze provádět tyto
operace:
Záložky
1Tlačítky [4] a [6] vyberte záložku,
kde je umístěna položka nabídky,
kterou hodláte konfigurovat.
2Tlačítky [8] a [2] vyberte
požadovanou položku nabídky
a poté stiskněte [6].
3Tlačítky [8] a [2] změňte
nastavení vybrané položky nabídky.
4Nastavení aplikujte stiskem [SET].
Vybraná položka
nabídky
• Stisk tlačítka [ ] (Odstranit) provádí jednu z následujících
operací.
– Pokud jste dříve zvolili záložku, stiskem tlačítka
[ ] (Odstranit) se vrátíte na stránku hledáčku.
– Pokud jste dříve zvolili položku nabídky, stiskem tlačítka
[ ] (Odstranit) se vrátíte na záložku.
. Ovládání nabídky PLAY v této příručce
Ovládání nabídky PLAY jsou v této příručce znázorněna podle vyobrazení níže.
Následující postup je totožný s postupem popsaným v odstavci „Příklad ovládání
panelu PLAY“ na straně 69.
K volbě první položky panelu PLAY zespoda (MENU)
použijte tlačítka [8] a [2] a poté stiskněte [SET].
[p] (PLAY) * [SET] * MENU * Záložka „PLAY“ * Ochrana
Stiskněte
[p] (PLAY).
Stiskněte
tlačítko [SET].
K volbě záložky „PLAY“ použijte
tlačítka [4] a [6].
Tlačítky [8] a [2] vyberte „Ochrana“
a poté stiskněte tlačítko [6].
70
Ostatní funkce týkající se přehrávání (PLAY)
Přehrávání prezentace na fotoaparátu (Prezentace)
1.
V režimu PLAY stiskněte [SET].
2.
Tlačítky [8] a [2] vyberte třetí položku panelu PLAY zespodu
(Prezentace) a poté stiskněte [SET] (strana 69).
Start
Spuštění prezentace.
Čas
Čas od začátku do konce prezentace
1 až 5 min, 10 min, 15 min, 30 min, 60 min
Interval
Doba zobrazení každého snímku
Tlačítky [4] a [6] vyberte interval od 1 do 30 s nebo „MAX“.
Pokud určíte hodnotu od 1 do 30 s, obrázky se budou
v nastaveném intervalu měnit, ale přehrávání zvukové složky
videoklipů a audioklipů bude pokračovat až do konce.
Jestliže prezentace dojde k souboru videoklip s nastavením „MAX“,
zobrazí se pouze první snímek videoklipu. Při nastavení „MAX“ se
nepřehrají soubory typu Hlasový záznam.
Efekt
Vypne nebo zapne efekt.
Zapnout: Zapne efekt při výměně snímku a hudbu na pozadí.
Vypnout: Bez efektu při výměně snímku nebo hudby na pozadí.
• Chcete-li prezentaci zastavit, stiskněte [ ] (Odstranit). Stiskem [SET] namísto
[ ] (Odstranit) se prezentace ukončí a obnoví se stránka nabídek.
• K nastavení hlasitosti během přehrávání použijte tlačítko [2] a poté stiskněte
[8] nebo [2].
• V průběhu výměny jednotlivých snímků prezentace jsou všechny operace
s tlačítky deaktivovány.
• Čas vyžadovaný k přechodu z jednoho snímku na další může být v případě
snímku, který nebyl pořízen na tomto fotoaparátu, delší.
71
Ostatní funkce týkající se přehrávání (PLAY)
Otočení snímku (Otáčení)
1.
V režimu PLAY zobrazte snímek, který chcete otočit.
2.
Stiskněte tlačítko [SET].
3.
Tlačítky [8] a [2] vyberte druhou položku panelu PLAY zespodu
(Otáčení) a poté stiskněte [SET] (strana 69).
4.
Tlačítky [8] a [2] vyberte „Otáčení“ a poté stiskněte tlačítko [SET].
Při každém stisku tlačítka [SET] se snímek otočí o 90 stupňů doleva.
5.
Až bude zobrazený snímek natočen v požadované poloze, stiskněte
[ ] (Odstranit).
• Všimněte si, že tato operace ve skutečnosti nemění data snímku. Změní pouze
způsob, jakým se snímek zobrazí na displeji fotoaparátu.
• Snímky, které jsou chráněny nebo zvětšeny, nelze otočit.
• Originální (neotočená) verze snímku bude zobrazena na stránce s nabídky
obrázku.
Výběr snímků k tisku (Tisk DPOF)
[p] (PLAY) * Stránka snímku * [SET] * MENU *
Záložka „PLAY“ * Tisk DPOF
Podrobnosti na straně 77.
72
Ostatní funkce týkající se přehrávání (PLAY)
Ochrana souboru před odstraněním (Ochrana)
[p] (PLAY) * [SET] * MENU * Záložka „PLAY“ * Ochrana
Ochrana specifických souborů.
1Tlačítky [4] a [6] procházejte
Zapnout
soubory, dokud se ten, který chcete
chránit, nezobrazí na displeji.
2Tlačítky [8] a [2] vyberte „Zapnout“
a poté stiskněte tlačítko [SET].
Chráněný snímek je označen
ikonou ›.
3Chcete-li ochránit další soubory, opakujte kroky 1 a 2.
Chcete-li operace s ochranou ukončit, stiskněte [ ] (Odstranit).
Chcete-li ochranu souboru vypnout, v kroku 2 výše vyberte
„Vypnout“ místo „Zapnout“.
Ochrana všech souborů.
Všech.soubory:
Zapnout
1Tlačítky [8] a [2] vyberte „Všech.soubory: Zapnout“ a poté
stiskněte tlačítko [SET].
] (Odstranit).
Chcete-li zrušit ochranu všech souborů, v kroku 1 výše vyberte
„Všech.soubory: Vypnout“ místo „Všech.soubory: Zapnout“.
2Stiskněte tlačítko [
• Uvědomte si, že i když je soubor chráněný, bude odstraněn, jestliže spustíte
operaci formátování (strana 100).
Změna velikosti snímku (Změnit velikost)
[p] (PLAY) * Stránka snímku * [SET] * MENU *
Záložka „PLAY“ * Změnit velikost
Velikost snímku lze zmenšit a výsledek uložit jako samostatný snímek. Originální
snímek bude také zachován. Při změně velikosti snímku můžete použít jednu ze
třech následujících velikostí: 10 M, 5 M, VGA.
• Při změně velikosti snímku 3:2 nebo 16:9 se vytvoří snímek s poměrem stran 4:3
oříznutý po obou stranách.
• Datum záznamu snímku se změněnou velikostí bude stejné jako datum záznamu
originálního snímku.
73
Ostatní funkce týkající se přehrávání (PLAY)
Ořez snímku (Výřez)
[p] (PLAY) * Stránka snímku * [SET] * MENU *
Záložka „PLAY“ * Výřez
Ořezem snímku můžete odstranit nepotřebné části
a snímek uložit jako samostatný soubor. Originální snímek
bude také zachován.
Ke zvětšení snímku na požadovanou velikost použijte
tlačítko zoomu, tlačítky [8], [2], [4] a [6] zobrazte část
snímku, kterou hodláte oříznout, a poté stiskněte tlačítko
[SET].
• Snímek vytvořený ořezem snímku 3:2 nebo 16:9 bude
mít poměr stran 4:3.
• Datum záznamu oříznutého snímku bude stejné jako
datum záznamu originálního snímku.
Úroveň zoomu
Představuje oblast
snímku
Právě zobrazená část
snímku
Přidání zvuku ke snímku (Dabing)
[p] (PLAY) * Stránka snímku * [SET] * MENU *
Záložka „PLAY“ * Dabing
Po vyfotografování lze ke snímku přidat zvuk. Zvuk
snímku můžete kdykoli nahrát znovu. K jednomu
snímku lze nahrát až 30 s zvuku.
1.
Tlačítkem [SET] spusťte záznam zvuku.
Zbývající doba záznamu
74
Ostatní funkce týkající se přehrávání (PLAY)
2.
Chcete-li záznam zvuku zastavit, znovu stiskněte
[SET].
• Během záznamu dbejte, abyste nezakryli mikrofon
fotoaparátu prsty.
• Dosažení kvalitního záznamu není možné, pokud je
fotoaparát příliš daleko od zdroje zvuku.
• Váš fotoaparát podporuje následující formáty zvukových
dat.
– Zvukový formát: WAVE/IMA-ADPCM (přípona WAV)
• K chráněnému snímku nelze přidat zvuk.
• Chcete-li zvuk odstranit, pokračujte takto:
Dabing * Odstranit * [SET] * [ ] (Odstranit).
Mikrofon
• Mějte na paměti, že odstraněný nebo přetočený originální zvuk audioklipu nelze
nijak obnovit.
. Přehrávání audioklipu
1.
V režimu PLAY použijte k procházení mezi snímky tlačítka [4] a [6],
dokud se nezobrazí audioklip, který chcete zobrazit.
Audioklip je opatřen ikonou ˆ.
2.
Tlačítkem [0] (Videoklip) spusťte přehrávání.
Ovládací prvky k přehrávání hlasových záznamů
Rychle vpřed/rychle vzad
[4] [6]
Přehrávání/Pozastavení
[SET]
Nastavení hlasitosti
Stiskněte [2] a poté
stiskněte [8] [2].
Přepínání obsahu displeje
[8] (DISP)
Zastavit přehrávání
[0] (Videoklip)
• Zvuk audioklipu lze také přehrávat na počítači s přehrávačem Windows Media
Player nebo QuickTime.
75
Ostatní funkce týkající se přehrávání (PLAY)
Kopírování souborů (Kopírovat)
[p] (PLAY) * [SET] * MENU * Záložka „PLAY“ * Kopírovat
Soubory v interní paměti fotoaparátu lze kopírovat na paměťovou kartu, případně
z paměťové karty do interní paměti.
Interní * Karta
Zkopíruje všechny soubory z interní paměti na paměťovou
kartu.
Tato volba kopíruje všechny soubory v interní paměti
fotoaparátu. Nelze ji použít ke kopírování jednotlivých
souborů.
Karta * Interní
Zkopíruje jednotlivý soubor z paměťové karty do interní paměti
fotoaparátu. Soubory se kopírují do té složky interní paměti,
jejíž jméno má nejvyšší pořadové číslo.
1Tlačítky [4] a [6] vyberte soubor, který chcete kopírovat.
2Tlačítky [8] a [2] vyberte „Kopírovat“ a poté stiskněte
tlačítko [SET].
• Kopírovat můžete snímky, videoklipy, audioklipy nebo hlasové záznamy, které jste
zaznamenali tímto fotoaparátem.
76
Ostatní funkce týkající se přehrávání (PLAY)
Tisk
Tisk snímků
Profesionální fotolab*
Paměťovou kartu obsahující snímky, které chcete vytisknout,
můžete zanést do profesionálního fotolabu a nechat si snímky
vytisknout zde.
Tisk na domácí tiskárně*
K tisku snímků přímo z paměťové karty můžete použít tiskárnu
vybavenou slotem na paměťové karty. Podrobnosti najdete
v uživatelské příručce dodávané k vaší tiskárně.
Tisk na počítači
Po přenosu snímků do svého počítače použijte k tisku
běžně prodávaný software.
* Před tiskem lze specifikovat snímky, které chcete vytisknout, určit počet kopií
a nastavení časového razítka (strana 77).
Použití DPOF pro výběr obrázků a počtu kopií k tisku
. Formát příkazu pro digitální tisk (DPOF)
DPOF je norma, která umožňuje na paměťovou kartu ke snímkům zařadit
typ snímku, počet kopií a časové razítko. Po nastavení můžete použít
paměťovou kartu k tisku na vaší tiskárně (pokud podporuje DPOF), nebo ji
zanést do profesionálního fotolabu.
• Možnost využití nastavení DPOF k tisku závisí na tiskárně, kterou
používáte.
• Některé profesionální fotolaby tisk DPOF nepodporují.
77
Tisk
. Nastavení DPOF jednotlivě pro každý obrázek
[p] (PLAY) * Stránka snímku * [SET] * MENU *
Záložka „PLAY“ * Tisk DPOF * Vybrat obrázky
1.
Tlačítky [4] a [6] procházejte soubory, dokud se ten, který chcete
vytisknout, nezobrazí na displeji.
2.
Tlačítky [8] a [2] vyberte počet kopií.
Můžete určit hodnotu až 99. Jestliže obrázek nechcete tisknout, vyberte 00.
• Pokud chcete, aby bylo na snímcích datum, tlačítkem [0] (Videoklip) změňte
nastavení zobrazování časového razítka na „Zap.“.
• Při nastavení pro další snímky pokračujte opakováním kroků 1 a 2, chcete-li.
3.
Stiskněte tlačítko [SET].
. Nastavení konfigurace DPOF pro všechny obrázky
[p] (PLAY) * Stránka snímku * [SET] * MENU *
Záložka „PLAY“ * Tisk DPOF * Všechny
1.
Tlačítky [8] a [2] vyberte počet kopií.
Můžete určit hodnotu až 99. Jestliže obrázek nechcete tisknout, vyberte 00.
• Pokud chcete, aby bylo na snímcích datum, tlačítkem [0] (Videoklip) změňte
nastavení zobrazování časového razítka na „Zap.“.
2.
Stiskněte tlačítko [SET].
Nastavení DPOF se po dokončení tisku nevymaže automaticky.
Příští tisková operace DPOF, kterou provedete, se uskuteční na základě posledního
nastavení, které jste pro snímky nakonfigurovali. Chcete-li nastavení DPOF vymazat,
zadejte jako počet kopií všech snímků hodnotu „00“.
Ve fotolabu informujte o svém nastavení DPOF!
Jestliže předáváte paměťovou kartu do profesionálního fotolabu, nezapomeňte je
upozornit, že obsahuje nastavení DPOF pro vybrané obrázky a počet kopií. Kdybyste
to neudělali, mohli by vám ve fotolabu vytisknout všechny obrázky bez ohledu na
nastavení DPOF, případně vynechat nastavený tisk časového razítka.
78
Tisk
. Časové razítko
Doplnění datumu expozice do tisku obrázku můžete provést jedním ze tří
následujících způsobů.
Konfigurace nastavení fotoaparátu
Nastavení parametrů DPOF (strana 77).
Časové razítko můžete vypínat a zapínat při každém tisku. Nastavení lze
připravit tak, aby byly některé snímky opatřeny časovým razítkem a jiné nebyly.
Konfigurace nastavení časového razítka fotoaparátu (strana 96).
• Nastavení časového razítka otiskne do snímku v okamžiku jeho pořízení
datum, takže datum je při tisku vždy zahrnuto. Nelze jej odstranit.
• U snímku, který obsahuje časové razítko vytvořené pomocí funkce Časové
razítko fotoaparátu, nezapínejte časové razítko v DPOF. Pokud to uděláte,
dvě razítka mohou být přetištěna přes sebe.
Konfigurace nastavení počítače
K vložení datového razítka můžete použít komerčně dostupný software pro
správu snímků.
Profesionální fotolab
O tisk časového razítka požádejte při objednávce výtisků v profesionálním
fotolabu.
. Fotoaparát podporuje tyto normy
• Exif Print
Tisk na tiskárně, která podporuje tisk Exif Print, využívá ke
zlepšení kvality tisku informace o podmínkách expozice
zaznamenané společně se snímkem. Informace o modelech
a aktualizacích tiskáren, které podporují Exif Print, můžete získat od výrobce vaší
tiskárny.
79
Tisk
Používání fotoaparátu s počítačem
Úkoly, které je možno dělat prostřednictvím počítače...
Při připojení fotoaparátu k počítači lze provádět níže vysvětlené operace.
Ukládání snímků
do počítače a jejich
prohlížení tamtéž
• Uložte snímky a prohlížejte si je
manuálně (připojení USB) (strany 82, 86).
• Automatický přenos snímků pro
sledování v počítači prostřednictvím
bezdrátové sítě LAN (Eye-Fi) (strana 88).
Přehrávání
a úprava
videoklipů
• Přehrávání videoklipů (strany 84, 87).
• K úpravám videoklipů použijte podle
potřeby komerčně dostupný software.
Přenos snímků
uložených
v počítači do
paměti
fotoaparátu
Kromě snímků lze do fotoaparátu přenášet
také sejmuté obsahy obrazovky počítače
(Photo Transport*).
Přenos videoklipů
na YouTube
Soubory videoklipů natočené
prostřednictvím scénického režimu BEST
SHOT „For YouTube“ lze snadno přenášet
na YouTube (YouTube Uploader for
CASIO*).
* Pouze Windows
Postupy, které musíte dodržet při používání fotoaparátu s počítačem a softwarem,
jsou rozdílné v prostředí Windows a Macintosh.
• Uživatelé systému Windows by si měli prostudovat část „Používání fotoaparátu
s počítačem se systémem Windows“ na straně 81.
• Uživatelé systému Macintosh by si měli prostudovat část „Používání fotoaparátu
s počítačem Macintosh“ na straně 85.
80
Používání fotoaparátu s počítačem
Používání fotoaparátu s počítačem se systémem Windows
Nainstalujte software, který odpovídá verzi systému Windows ve vašem počítači
a který odpovídá vašim požadavkům.
Požadovaná
akce:
Verze
operačního
systému
Nainstalujte tento software:
Ukládání snímků
Windows 7,
do počítače
Instalace není nutná.
Windows Vista,
a jejich ruční
Windows XP (SP3)
prohlížení
tamtéž
Viz
strana:
82
Přehrávání klipů
Windows 7,
Windows Vista,
Windows XP (SP3)
Instalace není nutná.
• K přehrávání lze použít přehrávač
Windows Media Player, který je
ve většině počítačů již
nainstalován.
84
Přenos obrázků
do fotoaparátu
Photo Transport 1.0*
• Tento software stáhněte z níže
uvedené stránky.
http://www.casio-europe.com/
euro/support/
Windows 7,
• Uživatelskou dokumentaci
Windows Vista,
stáhněte z níže uvedené stránky.
Windows XP (SP3)
http://www.exilim.com/manual/
• Požadavky na počítačový systém
Paměť: Nejméně 64 MB
Prostor na pevném disku:
Nejméně 2 MB
–
Přenos
videoklipů na
YouTube
YouTube Uploader for CASIO*
• Tento software stáhněte z níže
uvedené stránky.
Windows 7,
http://www.casio-europe.com/
Windows Vista,
euro/support/
Windows XP (SP3)
• Uživatelskou dokumentaci
stáhněte z níže uvedené stránky.
http://www.exilim.com/manual/
–
* Aplikace Photo Transport a YouTube Uploader for CASIO nelze spustit ve
64bitové verzi operačního systému Windows.
81
Používání fotoaparátu s počítačem
. Upozornění pro uživatele systému Windows
• Ke spuštění softwaru se vyžaduje oprávnění správce.
• Provoz na vlastnoručně sestaveném počítači není podporován.
• Provoz na určité konfiguraci počítače nemusí být možný.
Prohlížení a ukládání snímků na počítači
Fotoaparát lze připojit k počítači a prohlížet a ukládat na něj obrázky (snímky
a videoklipy).
Počítač nikdy nepoužívejte k úpravám, odstraňování, přesouvání nebo
přejmenovávání souborů uložených v interní paměti nebo na jeho paměťové
kartě.
Mohly by vzniknout problémy s daty správy snímků fotoaparátu, což by
znemožnilo prohlížení snímků ve fotoaparátu a také by se mohla výrazně snížit
zbývající kapacita paměti. Když budete chtít nějaký obrázek upravit, odstranit,
přesunout nebo přejmenovat, udělejte to s obrázkem uloženým v počítači.
• Při prohlížení nebo ukládání snímků nikdy neodpojujte kabel USB. Mohlo by dojít
k poškození dat.
• K přímému přístupu k souborům fotoaparátu přímo z paměťové karty můžete
použít slot na kartu v počítači (pokud je jím vybaven) nebo běžně dostupnou
čtečku paměťových karet. Podrobnosti najdete v uživatelské příručce dodávané
k vašemu počítači.
. Připojení fotoaparátu k počítači a ukládání souborů
1.
Vypněte fotoaparát
a kabelem USB
dodávaným k fotoaparátu
poté propojte fotoaparát
s počítačem.
Port USB
• Podrobnosti a bezpečnostní
pokyny týkající se připojení
fotoaparátu naleznete na
straně 15.
2.
Kabel USB
(dodává se k fotoaparátu)
Zapněte fotoaparát.
• Při prvním připojení fotoaparátu k počítači kabelem USB se může na počítači
zobrazit chybová zpráva. Pokud se tak stane, kabel USB odpojte a znovu
zapojte.
• Nabíjení pokračuje, i když se fotoaparát vypne.
82
Používání fotoaparátu s počítačem
3.
Uživatelé Windows 7, Windows Vista: Klikněte na tlačítko „Start“
a potom na „Počítač“.
Uživatelé Windows XP: Klikněte na tlačítko „Start“ a potom na „Tento
počítač“.
4.
Dvakrát klikněte na „Výměnný disk“.
• Váš počítač rozezná paměťovou kartu ve fotoaparátu (nebo jeho interní
paměť, pokud nebyla vložena paměťová karta) jako tzv. výměnný disk.
5.
Pravým tlačítkem myši klikněte na složku „DCIM“.
6.
V zobrazené místní nabídce klikněte na „Kopírovat“.
7.
Uživatelé Windows 7, Windows Vista: Klikněte na tlačítko „Start“
a potom na „Dokumenty“.
Uživatelé Windows XP: Klikněte na tlačítko „Start“ a potom na
„Dokumenty“.
• Pokud již ve složce „Dokumenty“ (Windows 7, Windows Vista, Windows XP)
existuje složka „DCIM“, bude v dalším kroku přepsána. Chcete-li existující
složku „DCIM“ zachovat, musíte ji před následujícím krokem přejmenovat nebo
přesunout na jiné místo.
8.
Uživatelé Windows 7: V nabídce „Uspořádat“ složky „Dokumenty“
vyberte „Vložit“.
Uživatelé Windows Vista: V nabídce „Úpravy“ složky „Dokumenty“
vyberte „Vložit“.
Uživatelé Windows XP: V nabídce „Úpravy“ složky „Dokumenty“
vyberte „Vložit“.
Tímto způsobem se složka „DCIM“ (se všemi soubory obrázků, které obsahuje)
vloží do složky „Dokumenty“ (Windows 7, Windows Vista, Windows XP). Teď
máte ve svém počítači kopie souborů z paměťové karty fotoaparátu.
9.
Po dokončení kopírování snímků odpojte fotoaparát od počítače.
Tlačítkem [ON/OFF] (Vypínač) vypněte fotoaparát. Po ujištění, že zadní indikátor
nesvítí nebo svítí červeně, odpojte kabel USB.
83
Používání fotoaparátu s počítačem
. Prohlížení snímků zkopírovaných do počítače
1.
Dvojím kliknutím otevřete zkopírovanou složku „DCIM“.
2.
Dvakrát klikněte na složku obsahující snímky, které si chcete
prohlédnout.
3.
Dvakrát klikněte na soubor snímku, který si chcete prohlédnout.
• Informace o jménech souborů najdete v části „Struktura složek paměti“ na
straně 91.
• Snímek, který byl ve fotoaparátu otočen, se na monitoru počítače zobrazí
v původní (neotočené) poloze.
Přehrávání videoklipů
K přehrávání videoklipů lze použít přehrávač Windows Media Player, který je ve
většině počítačů již nainstalován. Chcete-li přehrát videoklip, zkopírujte jej do
počítače a poté dvakrát klikněte na videosoubor.
. Minimální požadavky na počítačový systém pro přehrávání
videoklipů
Aby bylo možné na počítači přehrávat videoklipy pořízené tímto fotoaparátem,
systém musí vyhovovat níže uvedeným minimálním požadavkům.
Operační systém : Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP3)
CPU (Procesor) : Kvalita obrazu „HD“:
Pentium 4 3,2 GHz nebo vyšší
Kvalita obrazu „STD“:
Pentium M 1,0 GHz nebo vyšší
Pentium 4 2,0 GHz nebo vyšší
Potřebný software: Windows Media Player, DirectX 9.0c nebo vyšší
• Výše uvedené požadavky považujte za doporučené. Konfigurace jedné z těchto
podmínek není zárukou správné funkce.
• Určitá nastavení a ostatní nainstalovaný software mohou způsobit problémy při
správném přehrávání videoklipů.
84
Používání fotoaparátu s počítačem
. Upozornění týkající se přehrávání videoklipů
• Před pokusem o přehrávání nezapomeňte soubory videoklipů přemístit na pevný
disk. U dat ze sítě, z paměťové karty apod. nemusí přehrávání videoklipů probíhat
korektně.
• Korektní přehrávání videoklipů nemusí být na některých počítačích možné. Pokud
se setkáte s problémy, vyzkoušejte tato řešení.
– Zkuste natáčet videoklipy s nastavením kvality „STD“.
– Zkuste aktualizovat přehrávač Windows Media Player na nejnovější verzi.
– Ukončete všechny spuštěné aplikace a zastavte rezidentní programy.
Pokud není korektní přehrávání na počítači možné, můžete konektor videovstupu
televizoru nebo počítače propojit volitelným kabelem AV (EMC-7A) a videoklipy
přehrávat tímto způsobem.
Používání fotoaparátu s počítačem Macintosh
Nainstalujte software, který odpovídá verzi operačního systému Macintosh ve vašem
počítači a který odpovídá vašim požadavkům.
Požadovaná akce:
Verze
operačního
systému
Nainstalujte tento software:
Ukládání snímků do
počítače Macintosh
a jejich ruční
prohlížení tamtéž
OS X
Instalace není nutná.
86
Automatické ukládání
snímků do počítače
Macintosh/správa
snímků
OS X
Použijte program iPhoto, který se
dodává k některým produktům
Macintosh.
–
Přehrávání klipů
OS X
K přehrávání můžete použít
QuickTime, který je součástí
operačního systému.
87
85
Viz
strana:
Používání fotoaparátu s počítačem
Připojení fotoaparátu k počítači a ukládání souborů
Počítač nikdy nepoužívejte k úpravám, odstraňování, přesouvání nebo
přejmenovávání souborů uložených v interní paměti nebo na jeho paměťové
kartě.
Mohly by vzniknout problémy s daty správy snímků fotoaparátu, což by
znemožnilo prohlížení snímků ve fotoaparátu a také by se mohla výrazně snížit
zbývající kapacita paměti. Když budete chtít nějaký obrázek upravit, odstranit,
přesunout nebo přejmenovat, udělejte to s obrázkem uloženým v počítači.
• Při prohlížení nebo ukládání snímků nikdy neodpojujte kabel USB. Mohlo by dojít
k poškození dat.
• Fotoaparát nepodporuje operace se systémem Mac OS X 10.0. Jsou podporovány
pouze systémy Mac OS 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6 a 10.7 (se standardním
USB ovladačem operačního systému).
• K přímému přístupu k souborům fotoaparátu přímo z paměťové karty můžete
použít slot na kartu v počítači (pokud je jím vybaven) nebo běžně dostupnou
čtečku paměťových karet. Podrobnosti najdete v uživatelské příručce dodávané
k vašemu počítači.
. Připojení fotoaparátu k počítači a ukládání souborů
1.
Vypněte fotoaparát
a kabelem USB
dodávaným k fotoaparátu
propojte fotoaparát
s počítačem Macintosh.
Port USB
• Podrobnosti a bezpečnostní
pokyny týkající se připojení
fotoaparátu naleznete na
straně 15.
2.
Kabel USB
(dodává se k fotoaparátu)
Zapněte fotoaparát.
Zadní indikátor fotoaparátu se v tomto případě rozsvítí zeleně nebo žlutě.
V tomto režimu počítač Macintosh rozpozná paměťovou kartu fotoaparátu (nebo
jeho interní paměť, pokud nebyla vložena paměťová karta) jako diskovou
jednotku. Vzhled ikony diskové jednotky záleží na verzi systému Mac OS, kterou
používáte.
• Při prvním připojení fotoaparátu k počítači Macintosh kabelem USB se může
na počítači zobrazit chybová zpráva. Pokud se tak stane, kabel USB odpojte
a znovu zapojte.
• Nabíjení pokračuje, i když se fotoaparát vypne.
86
Používání fotoaparátu s počítačem
3.
Dvakrát klikněte na ikonu jednotky fotoaparátu.
4.
Složku „DCIM“ přetáhněte do složky, kam ji chcete zkopírovat.
5.
Po dokončení kopírování přetáhněte ikonu jednotky do odpadkového
koše.
6.
Tlačítkem [ON/OFF] (Vypínač) vypněte fotoaparát. Po ujištění, že zadní
indikátor nesvítí nebo svítí červeně, odpojte kabel USB.
. Prohlížení zkopírovaných snímků
1.
Dvakrát klikněte na ikonu jednotky fotoaparátu.
2.
Dvojím kliknutím otevřete zkopírovanou složku „DCIM“.
3.
Dvakrát klikněte na složku obsahující snímky, které si chcete
prohlédnout.
4.
Dvakrát klikněte na soubor snímku, který si chcete prohlédnout.
• Informace o jménech souborů najdete v části „Struktura složek paměti“ na
straně 91.
• Snímek, který byl ve fotoaparátu otočen, se na monitoru počítače Macintosh
zobrazí v původní (neotočené) poloze.
Přehrávání videoklipů
K přehrávání videoklipů na počítači Macintosh použijte aplikaci QuickTime, která je
součástí operačního systému. Chcete-li přehrát videoklip, nejprve jej zkopírujte do
počítače Macintosh a poté dvakrát klikněte na videosoubor.
. Minimální požadavky na počítačový systém pro přehrávání
videoklipů
Aby bylo možné na počítači přehrávat videoklipy pořízené tímto fotoaparátem,
systém musí vyhovovat níže uvedeným minimálním požadavkům.
Operační systém : Mac OS X 10.3.9 nebo vyšší
Potřebný software: QuickTime 7 nebo vyšší
• Výše uvedené požadavky považujte za doporučené. Konfigurace jedné z těchto
podmínek není zárukou správné funkce.
• Určitá nastavení a ostatní nainstalovaný software mohou způsobit problémy při
správném přehrávání videoklipů.
87
Používání fotoaparátu s počítačem
. Upozornění týkající se přehrávání videoklipů
Korektní přehrávání videoklipů nemusí být na některých modelech Macintosh možné.
Pokud se setkáte s problémy, vyzkoušejte tato řešení.
– Změňte nastavení kvality videoklipu na „STD“.
– Proveďte aktualizaci na nejnovější verzi QuickTime.
– Ukončete všechny ostatní spuštěné aplikace.
Pokud není korektní přehrávání na počítači Macintosh možné, můžete konektor
videovstupu televizoru nebo počítače Macintosh propojit volitelným kabelem AV
(EMC-7A) a videoklipy přehrávat tímto způsobem.
• Před pokusem o přehrávání nezapomeňte soubory videoklipů přemístit na pevný
disk svého počítače Macintosh. U dat ze sítě, z paměťové karty apod. nemusí
přehrávání videoklipů probíhat korektně.
Používání paměťové karty SD Eye-Fi Wireless k přenosu
snímků (Eye-Fi)
Při fotografování s paměťovou kartou SD Eye-Fi Wireless vloženou ve fotoaparátu
lze přenášet obrazová data do počítače automaticky prostřednictvím bezdrátové sítě
LAN.
1.
Podle pokynů dodávaných ke kartě Eye-Fi nakonfigurujte přístupový
bod LAN, cílové umístění a další nastavení.
2.
Po konfiguraci nastavení vložte kartu Eye-Fi do fotoaparátu
a fotografujte.
Pořízené snímky budou prostřednictvím bezdrátové sítě LAN odeslány do
počítače apod.
• Podrobnosti najdete v uživatelské dokumentaci dodávané ke kartě Eye-Fi.
• Před naformátováním nové karty Eye-Fi pro první použití zkopírujte do svého
počítače instalační soubory Eye-Fi Manager. Udělejte to před naformátováním
karty.
88
Používání fotoaparátu s počítačem
• Pořízené snímky jsou přenášeny prostřednictvím bezdrátové sítě LAN. Pokud jste
v letadle nebo na jiném místě, kde je používání bezdrátové komunikace omezeno
nebo zakázáno, kartu Eye-Fi nepoužívejte nebo komunikaci s kartou Eye-Fi
vypněte (strana 93).
• Po vložení karty Eye-Fi se na displeji zobrazí indikátor Eye-Fi
.
Stav komunikace indikuje jeho průhlednost nebo neprůhlednost
indikuje (viz níže).
Je průhledný
Nelze nalézt přístupový bod nebo
neexistují obrazová data k přenosu.
Není průhledný
Probíhá přenos snímků
Bliká
Vyhledávání přístupových bodů
• Během přenosu dat se na displeji zobrazuje ikona komunikace
.
• Během přenosu dat je vyřazena funkce Autom. vypn. (strana 98).
• Pokud se během přenosu dat pokusíte fotoaparát vypnout, na displeji se zobrazí
výzva k potvrzení. Postupujte podle pokynů výzvy (strana 120).
• Přenos velkého počtu snímků může trvat jistou dobu.
• Snímky na kartě Eye-Fi mohou být po uskutečnění přenosu obrazových dat
odstraněny, závisí na typu karty Eye-Fi.
• Při záznamu videoklipu na kartu Eye-Fi může záznam dat trvat dlouhou dobu
a může docházet k výpadkům v obraze a/nebo zvuku.
• Správná datová komunikace karty Eye-Fi nemusí být možná kvůli nastavení
fotoaparátu, úrovni baterie nebo provozním podmínkám.
89
Používání fotoaparátu s počítačem
Soubory a složky
Při každém vyfotografování snímku, natočení videoklipu nebo uskutečnění jiné
operace, při níž se ukládají data, fotoaparát vytvoří soubor. Soubory jsou seskupeny
a uloženy ve složkách. Každý soubor a složka má své vlastní jedinečné jméno.
• Podrobnosti o tom, jak jsou složky uspořádány v paměti, najdete v části „Struktura
složek paměti“ (strana 91).
Jméno a nejvyšší povolený počet
Příklad
Soubor
Každá složka může obsahovat až 9 999 souborů
pojmenovaných CIMG0001 až CIMG9999.
Přípona souboru závisí na typu souboru.
Jméno 26. souboru:
CIM G 0026.JPG
Přípona
Pořadové číslo (4 číslice)
Složky
Jména složek začínají 100CASIO a končí
Jméno 100. složky:
999CASIO.
100CASIO
V paměti může být až 900 složek.
• Režim BEST SHOT (strana 46) obsahuje
Pořadové číslo (3 číslice)
ukázkovou scénu s optimalizovaným
nastavením pro obrázky z aukce. Ukázková
scéna se jmenuje „For eBay“ nebo „Aukce“
(podle modelu vašeho fotoaparátu).
– Obrázky vyfotografované se scénou eBay
se ukládají do složky nazvané „100_EBAY“.
– Obrázky vyfotografované se scénou Aukce
se ukládají do složky nazvané „100_AUCT“.
• Mezi režimy BEST SHOT je rovněž scénický
režim s názvem „For YouTube“, který
optimalizuje nastavení pro natáčení videoklipů
k přenosu na server YouTube. Obrázky
vyfotografované se scénou YouTube se
ukládají do složky nazvané „100YOUTB“.
• Jména souborů a složek si můžete také prohlédnout na svém počítači.
Podrobnosti o zobrazování jmen souborů na displeji fotoaparátu najdete na
straně 10.
• Celkový počet složek a souborů, které lze uložit, záleží na velikosti a kvalitě
snímků a na kapacitě použité paměťové karty.
90
Používání fotoaparátu s počítačem
Data na paměťové kartě
Fotoaparát ukládá vyfotografované snímky v souladu s pravidly pro souborový
systém fotoaparátů (DCF - Design Rule for Camera File System).
. Co je DCF
Následující operace mají podporu pro snímky kompatibilní s normou DCF. Mějte však
na paměti, že společnost CASIO nezaručuje činnost související s těmito operacemi.
• Přenos snímků kompatibilních s normou DCF z tohoto fotoaparátu do fotoaparátu
jiného výrobce a prohlížení.
• Tisk snímků kompatibilních s normou DCF z tohoto fotoaparátu na tiskárně jiného
výrobce.
• Přenos snímků kompatibilních s normou DCF z jiného fotoaparátu do tohoto
fotoaparátu a prohlížení.
. Struktura složek paměti
100CASIO *
CIMG0001.JPG
CIMG0002.AVI
CIMG0003.WAV
CIMG0004.JPG
CIMG0004.WAV
Složka DCIM
Záznamová složka
Obrazový soubor
Soubor videoklip
Zvukový soubor
Obrazový soubor audioklipu
Zvukový soubor audioklipu
101CASIO *
102CASIO *
Záznamová složka
Záznamová složka
DCIM
MISC
AUTPRINT.MRK
Složka souborů DPOF
Soubor DPOF
* Ostatní složky se vytvoří při použití následujících scénických režimů BEST SHOT
při záznamu: „For eBay“ nebo „Aukce“ (závisí na modelu vašeho fotoaparátu) nebo
„For YouTube“. Název složky vytvořené pro následující scénický režim.
• Režim eBay: 100_EBAY
• Režim Aukce: 100_AUCT
• Režim YouTube: 100YOUTB
91
Používání fotoaparátu s počítačem
. Podporované obrazové soubory
• Obrazové soubory pořízené tímto fotoaparátem
• Obrazové soubory vyhovující pravidlům DCF
I když je snímek kompatibilní s normou DCF, může se stát, že jej tento fotoaparát
nebude schopen zobrazit. Jestliže zobrazujete snímek pořízený jiným fotoaparátem,
může trvat dost dlouho, než se na displeji fotoaparátu zobrazí.
. Připomínky k manipulaci s daty interní paměti a paměťové karty
• Při každém kopírování obsahu paměti do počítače je nutno zkopírovat také složku
DCIM s veškerým obsahem. Abyste si mezi různými kopiemi složek DCIM
složkách zachovali přehled, je dobrým řešením složku DCIM po zkopírování do
počítače přejmenovat např. na datum nebo něco podobného. Pokud se později
rozhodnete složku přesunout zpět do fotoaparátu, nezapomeňte ji před tím
přejmenovat zpět na DCIM. Fotoaparát je navržen tak, že rozpozná pouze
kořenový soubor s názvem DCIM. Všimněte si také, že fotoaparát nebude schopen
rozpoznat složky uvnitř složky DCIM, pokud nebudou mít jména, která měly
původně při kopírování z fotoaparátu do počítače.
• Složky a soubory musí být uloženy v uspořádání podle „Struktura složek paměti“,
které je vyobrazeno na straně 91, jinak by je fotoaparát nebyl schopen správně
rozeznat.
92
Používání fotoaparátu s počítačem
Další nastavení (Nastavit)
Tento oddíl popisuje položky nabídky, které lze použít ke konfiguraci nastavení
provádění dalších operací v režimu REC a PLAY.
Další informace naleznete v těchto odstavcích:
– Nabídka REC (strana 50)
– Nabídka PLAY (strana 69)
Vypnutí komunikace karty Eye-Fi (Eye-Fi)
[SET] * MENU * Záložka „Nastavit“ * Eye-Fi
Chcete-li komunikaci karty Eye-Fi vypnout, vyberte „Vypnout“ (strana 88).
Nastavení konfigurace zvuku fotoaparátu (Zvuky)
[SET] * MENU * Záložka „Nastavit“ * Zvuky
Spuštění
Namáčknutí
Expozice
Specifikuje zvuk při spuštění.
Zvuk 1 - 5: Interní zvuky (1 až 5)
Vypnout: Vypnout zvuk
Ovládání
= Ovládání
Určuje hlasitost zvuku. Toto nastavení slouží také
k nastavení zvukové úrovně videovýstupu (strana 67).
= Přehrát
Určuje hlasitost audiovýstupu u videoklipu a audioklipu. Toto
nastavení slouží také k nastavení zvukové úrovně
videovýstupu (strana 67).
• Při nastavení hlasitosti na úroveň 0 se zvukový výstup vypne.
93
Další nastavení (Nastavit)
Konfigurace obrázku úvodní stránky (Spuštění)
[SET] * MENU * Záložka „Nastavit“ * Spuštění
Zobrazte snímek, který chcete použít jako jako obrázek úvodní stránky a poté vyberte
„Zapnout“.
• Obrázek úvodní stránky se nezobrazí, pokud fotoaparát zapnete stiskem
[p] (PLAY).
• Jako obrázek úvodní stránky můžete vybrat vlastnoručně vyfotografovaný snímek
nebo můžete použít speciální úvodní obrázek umístěný v interní paměti
fotoaparátu.
• Pokud si jako obrázek úvodní stránky vyberete audioklip, zvuk nebude při spuštění
hrát.
• Formátováním interní paměti (strana 100) se odstraní aktuální obrázek úvodní
stránky.
Stanovení pravidla generování pořadových čísel ve jménech
souborů (Číslo souboru)
[SET] * MENU * Záložka „Nastavit“ * Číslo souboru
Pomocí následujícího postupu můžete stanovit pravidlo, jímž se bude řídit
generování pořadových čísel používaných ve jménech souborů (strana 90).
Určí, aby si fotoaparát zapamatoval naposledy použité číslo souboru.
Nový soubor bude opatřen příštím pořadovým číslem, i když jsou
soubory odstraněny nebo je vložena prázdná paměťová karta. Pokud
je vložena paměťová karta, na níž jsou již uloženy soubory,
Pokračovat
a nejvyšší pořadové číslo stávajícího souboru je vyšší než nejvyšší
pořadové číslo, které si fotoaparát „zapamatoval“, pojmenování
nových souborů začne od nejvyššího pořadového čísla stávajícího
souboru plus 1.
Reset
Obnoví přiřazování pořadových čísel od 0001 po odstranění všech
souborů nebo po výměně paměťové karty za prázdnou. Pokud je
vložena paměťová karta, na níž jsou již uloženy soubory, číslování
nových souborů začne od nejvyššího pořadového čísla stávajících
souborů plus 1.
94
Další nastavení (Nastavit)
Nastavení Světového času (Světový čas)
[SET] * MENU * Záložka „Nastavit“ * Světový čas
Stránku Světový čas můžete použít k zobrazení aktuálního času v pásmu, které se
od vašeho města pro domácí čas liší, např. když jste na dovolené apod. Světový čas
ukazuje aktuální čas ve 162 městech celého světa ve 32 časových pásmech.
1.
Tlačítky [8] a [2] vyberte „Destinace“ a poté stiskněte tlačítko [6].
• Chcete-li změnit geografickou oblast a město, kde fotoaparát normálně
používáte, vyberte „Doma“.
2.
Tlačítky [8] a [2] vyberte „Město“ a poté stiskněte tlačítko [6].
• Chcete-li změnit nastavení „Destinace“ na letní čas, vyberte tlačítky [8] a [2]
položku „Letní čas“ a potom „Zapnout“. Letní čas se používá v některých
částech světa a posouvá během letních měsíců aktuální čas o hodinu napřed.
3.
Tlačítky [8], [2], [4] a [6] vyberte požadovanou geografickou oblast
a poté stiskněte tlačítko [SET].
4.
Tlačítky [8] a [2] vyberte požadované město a poté stiskněte tlačítko
[SET].
5.
Stiskněte tlačítko [SET].
• Před konfigurací nastavení Světový čas se ujistěte, že nastavení Město pro
domácí čas je místem, kde žijete nebo normálně používáte fotoaparát. Pokud tomu
tak není, vyberte na displeji v kroku 1 „Doma“ a nakonfigurujte potřebné nastavení
položek Město pro domácí čas, datum a čas (strana 96).
95
Další nastavení (Nastavit)
Snímky s časovým razítkem (Časové razítko)
[SET] * MENU * Záložka „Nastavit“ * Časov.razítko
Fotoaparát lze nakonfigurovat tak, aby bylo v pravém dolním rohu každého snímku
zobrazeno pouze datum nebo datum i čas pořízení snímku.
• Jakmile jsou datum a čas vloženy do snímku, nelze jej upravit ani odstranit.
Příklad: 10. července 2015, 13:25
Datum
2015/7/10
Datum&Čas
2015/7/10 1:25pm
Vypnout
Bez zobrazení datumu nebo času
• I když fotografie neopatříte razítkem datumu a/nebo času, můžete tak učinit
později, pomocí funkce DPOF nebo některých tiskových aplikací (strana 79).
• Digitální zoom je během zapnutí funkce časové razítko vyřazen.
• Při použití některých scénických režimů BEST SHOT je funkce časové razítko
vypnuta.
Nastavení hodin fotoaparátu (Upravit)
[SET] * MENU * Záložka „Nastavit“ * Upravit
[8] [2]
Změna nastavení na pozici kurzoru
[4] [6]
Přesun kurzoru mezi nastavením
[0] (Videoklip)
Přepíná mezi 12hodinovým a 24hodinovým formátem
Až dokončíte všechna nastavení času tak, jak potřebujete, aplikujte je stiskem [SET].
• Lze určit datum od roku 2001 do roku 2049.
• Před nastavením času a datumu nezapomeňte zvolit vaše domácí město
(strana 95). Pokud nastavíte čas a datum u nesprávně vybraného města pro
domácí čas, časy a data všech měst pro světový čas (strana 95) budou chybné.
96
Další nastavení (Nastavit)
Specifikace formátu data (Formát data)
[SET] * MENU * Záložka „Nastavit“ * Formát data
Můžete si vybrat mezi třemi různými formáty.
Příklad: 10. července 2015
RR/MM/DD
15/7/10
DD/MM/RR
10/7/15
MM/DD/RR
7/10/15
Volba jazyka displeje (Language)
[SET] * MENU * Záložka „Nastavit“ * Language
. Vyberte požadovaný jazyk displeje.
1 Vyberte záložku vpravo.
2 Vyberte „Language“.
3 Vyberte požadovaný jazyk.
1
23
• Modely fotoaparátů prodávané v některých
geografických oblastech nemusí zvolený jazyk
zobrazovaných údajů podporovat.
Konfigurace režimu spánku (Režim spánku)
[SET] * MENU * Záložka „Nastavit“ * Režim spánku
Tato funkce vypne displej fotoaparátu a rozsvítí zadní indikátor (zeleně), pokud
během přednastaveného časového intervalu nedojde k žádné operaci. Chcete-li jej
znovu zapnout, stiskněte jakékoli tlačítko.
Nastavení časových intervalů: 30 s, 1 min, 2 min, Vypnout (Režim spánku je při
nastavení „Vypnout“ vyřazen.)
• Při některé z následujících podmínek je režim spánku vyřazen.
– V režimu PLAY
– Během připojení fotoaparátu k počítači nebo jinému zařízení
– Během režimu „O Tracking“
– Během přehrávání nebo nahrávání hlasového záznamu
– Během záznamu a přehrávání videoklipu
• Pokud je aktivován režim spánku i automatické vypínání, funkce Automatické
vypínání má přednost.
97
Další nastavení (Nastavit)
Konfigurace automatického vypínání (Automatické vypínání)
[SET] * MENU * Záložka „Nastavit“ * Autom. vypn.
Pokud během přednastavené doby nedojde k žádné operaci, fotoaparát se vypne.
Nastavení časových intervalů: 1 min, 2 min, 5 min (v režimu PLAY je časový interval
vždy 5 min.)
• Při některé z následujících podmínek je automatické vypínání vyřazeno.
– Během připojení fotoaparátu k počítači nebo jinému zařízení
– Během prezentace
– Během režimu „O Tracking“
– Během přehrávání nebo nahrávání hlasového záznamu
– Během záznamu a přehrávání videoklipu
Konfigurace nastavení [r] (REC)
[SET] * MENU * Záložka „Nastavit“ * REC
Zapnout
Fotoaparát se zapne při každém stisku tlačítka [r] (REC).
Zapn./Vypn.
Fotoaparát se zapne nebo vypne při každém stisku tlačítka
[r] (REC).
Vypnout
Fotoaparát při každém stisku tlačítka [r] (REC) nezapne ani
nevypne.
• Při nastavení „Zapn./Vypn.“ se fotoaparát při stisku [r] (REC) v režimu REC
vypne.
98
Další nastavení (Nastavit)
Ochrana souboru před odstraněním (Ü Vypnuto)
[SET] * MENU * Záložka „Nastavit“ * Ü Vypnuto
Pokud je aktivována položka „Ü Vypnuto“, fotoaparát nezačne po stisku tlačítka
[ ] (Odstranit) odstraňovat snímky.
Volbou „Zapnout“ pro „Ü Vypnuto“ můžete snímky ochránit před nechtěným
odstraněním.
• Při formátování (strana 100) se odstraní všechny snímky, dokonce i v případě, kdy
je odstranění souboru u některých snímků zakázáno (u položky „Ü Vypnuto“ bylo
použito nastavení „Zapnout“).
Nastavení poměru stran obrazu a systému videovýstupu
(Videovýstup)
[SET] * MENU * Záložka „Nastavit“ * Videovýstup
Postup v této kapitole můžete použít při nastavení standardu videovýstupu NTSC
nebo PAL. Můžete také specifikovat poměr stran 4:3 nebo 16:9.
NTSC
Videosystém používaný v Japonsku, USA a dalších zemích
PAL
Videosystém používaný v Evropě a dalších oblastech
4:3
Televizor s obrazovkou 4:3
16:9
Širokoúhlý poměr stran
• Vyberte poměr stran (4:3 nebo 16:9) odpovídající typu televizoru, který hodláte
použít. Při výběru nesprávného poměru stran nebudou snímky zobrazeny správně.
• Pokud nebude nastavení výstupního videosignálu odpovídat standardu
videosignálu televizoru nebo jiného videozařízení, obrázky nebudou zobrazeny
správně.
• Obrázky se nemohou zobrazovat správně na televizoru nebo videozařízení, které
nemá standard NTSC nebo PAL.
• Pro videovýstup je nutný volitelný kabel AV (EMC-7A).
99
Další nastavení (Nastavit)
Formátování interní paměti nebo paměťové karty
(Formátovat)
[SET] * MENU * Záložka „Nastavit“ * Formátovat
Pokud je do fotoaparátu vložena paměťová karta, tato operace ji zformátuje. Pokud
paměťová karta vložena není, dojde ke zformátování interní paměti.
• Formátování odstraní veškerý obsah paměťové karty nebo interní paměti. Operaci
nelze vzít zpět. Než spustíte formátování, dobře si rozmyslete, zda nebudete
žádná data z paměťové karty nebo interní paměti potřebovat.
• Při formátování interní paměti budou odstraněna následující data.
– Chráněné snímky
– Úvodní stránka
• Při formátování paměťové karty budou odstraněna následující data.
– Chráněné snímky
• Při formátování se odstraní všechny snímky, dokonce i v případě, kdy je
odstranění souboru u některých snímků zakázáno (u položky „Ü Vypnuto“ bylo
použito nastavení „Zapnout“) (strana 99).
• Před zahájením formátování si ověřte, zda je baterie plně nabita. Formátování
nemusí proběhnout správně a fotoaparát může přestat normálně fungovat, pokud
se v průběhu formátování vypne.
• Během formátování nikdy neotevírejte víčko baterie. Pokud to uděláte, fotoaparát
může přestat normálně fungovat.
Obnovení výchozího nastavení fotoaparátu z výroby (Reset)
[SET] * MENU * Záložka „Nastavit“ * Reset
Podrobnosti týkající se výchozího nastavení fotoaparátu z výroby naleznete na
straně 113.
Níže uvedená nastavení se neobnovují.
Nastavení světového času, nastavení hodin, formát data, jazyk displeje, videovýstup
100
Další nastavení (Nastavit)
Dodatek
Bezpečnostní pokyny
*VAROVÁNÍ
Toto upozornění se vztahuje na situace, při nichž vzniká nebezpečí smrti nebo
vážného zranění během nesprávné obsluhy přístroje a ignorování tohoto upozornění.
*UPOZORNĚNÍ
Toto upozornění se vztahuje na situace, při nichž vzniká nebezpečí poranění
a situace, u nichž existuje pravděpodobnost fyzického poškození pouze v případě
nesprávné obsluhy přístroje a ignorování tohoto upozornění.
Příklady symbolů
!
Přeškrtnutý kruh (-) znamená, že se uvedená činnost nesmí vykonávat.
Upozornění na činnosti uvnitř nebo poblíž tohoto symbolu, které jsou zvlášť
zakázány. (Příklad vlevo znázorňuje zákaz demontáže přístroje.)
$
Černý kruh (0) znamená, že se uvedená činnost musí vykonat. Upozornění
na činnosti uvnitř tohoto symbolu, které je nutno podle zvláštních pokynů
vykonávat. (Příklad vlevo znázorňuje nutnost odpojení vidlice od elektrické
zásuvky.)
*VAROVÁNÍ
. Kouř, neobvyklý zápach, přehřívání a jiné abnormální stavy
$
• Při pokračujícím použití fotoaparátu v situaci, kdy z něj vychází dým
nebo podivný zápach nebo dochází k přehřívání, hrozí nebezpečí
vzniku požáru nebo zásahu elektrickým proudem. Při vzniku jakékoli
výše uvedené situace okamžitě podnikněte následující opatření.
1. Fotoaparát vypněte.
2. Pokud používáte k napájení fotoaparátu adaptér USB-AC, odpojte vidlici od
zásuvky. Vyjměte také z fotoaparátu baterii a chraňte se před popálením.
3. Obraťte se na svého prodejce nebo na autorizované servisní středisko
CASIO.
. Dále od ohně
• Fotoaparát nikdy nevystavujte ohni, který může způsobit jeho výbuch.
Hrozí tak nebezpečí vzniku požáru a osobního zranění.
. Vyhněte se fotografování při pohybu
• Fotoaparát nikdy nepoužívejte k fotografování nebo prohlížení snímků
během řízení automobilu nebo jiného vozidla nebo při chůzi. Při
sledování displeje během pohybu hrozí riziko vážné nehody.
101
-
Dodatek
*VAROVÁNÍ
. Blesk a jiné funkce vyzařující světlo
• Funkce vyzařující světlo nikdy nepoužívejte v prostředí, kde je
pravděpodobnost výskytu hořlavého nebo výbušného plynu. V těchto
podmínkách hrozí nebezpečí vzniku požáru a výbuchu.
• Blesk nebo funkce vyzařující světlo nikdy nesměrujte na osobu řídící
motorové vozidlo. Může dojít k oslnění řidiče a vzniká nebezpečí
dopravní nehody.
#
-
. Adaptér USB-AC a napájecí kabel
• Pokud používáte adaptér USB-AC v jiné zemi, postupujte podle pokynů
uživatelské příručky.
• Při nesprávném použití adaptéru USB-AC hrozí nebezpečí vzniku požáru
a zásahu elektrickým proudem. Nezapomeňte dodržovat následující
bezpečnostní opatření.
– Používejte pouze specifikovaný adaptér USB-AC.
– Adaptér USB-AC nikdy nepoužívejte s jiným zařízením.
– Použijte síťovou zásuvku, která odpovídá napájení specifikovanému
pro adaptér USB-AC.
– Síťový kabel nikdy nezapojujte do zásuvky nebo prodlužovačky, kterou sdílí
další zařízení.
• Při nesprávném použití adaptéru USB-AC nebo síťového kabelu hrozí
nebezpečí jejich poškození, vzniku požáru a zásahu elektrickým proudem.
Nezapomeňte dodržovat následující bezpečnostní opatření.
– Na adaptér USB-AC nikdy nepokládejte těžké předměty ani jej
nevystavujte přímému teplu.
– Adaptér USB-AC neupravujte, chraňte ho před poškozením a ani jej
násilím neohýbejte.
– Kabel adaptéru USB-AC nekruťte ani za něj netahejte.
– Pokud se kabel používá, umístěte ho tak, aby o něj nikdo nezakopl.
• Síťového kabelu se nikdy nedotýkejte mokrýma rukama, jinak hrozí
nebezpečí zásahu elektrickým proudem.
-
-
• V případě poškození síťového kabelu nebo vidlice se obraťte se na
svého prodejce nebo na nejbližší autorizované servisní středisko CASIO.
• Adaptér USB-AC ani síťový kabel nepoužívejte v oblastech, kde na ně
mohou vytéci tekutiny*. Tekutiny vytváří nebezpečí vzniku požáru
a zásahu elektrickým proudem.
"
+
-
* Tekutiny: Voda, sportovní nápoje, mořská voda, moč zvířat nebo
domácích mazlíčků apod.
• Na adaptér USB-AC ani na síťový kabel nepokládejte květinové vázy ani
jiné nádoby na tekutiny. Voda vytváří nebezpečí vzniku požáru a zásahu
elektrickým proudem.
• Během bouřky se nedotýkejte síťového kabelu ani vidlice.
• Před odchodem z domu nezapomeňte odpojit síťový kabel od zásuvky
a dát ho stranou od předmětů používaných zvířaty a domácími
mazlíčky. Kabel sežvýkaný zvířetem nebo mazlíčkem může způsobit
zkrat vedoucí k nebezpečí požáru.
102
%
1
+
Dodatek
*VAROVÁNÍ
. Voda a cizí předměty
%
• Pokud by se do fotoaparátu dostala voda, jiné tekutiny nebo cizí
předměty (především kovové), hrozí nebezpečí vzniku požáru nebo
zásahu elektrickým proudem. Při vzniku jakékoli výše uvedené situace
okamžitě podnikněte následující opatření. Zvláštní pozornost vyžaduje použití
fotoaparátu během deště nebo sněžení, v blízkosti moře nebo jiné vodní plochy
nebo v koupelně.
1. Fotoaparát vypněte.
2. Pokud používáte k napájení fotoaparátu adaptér USB-AC, odpojte vidlici od
zásuvky. Vyjměte také z fotoaparátu baterii a chraňte se před popálením.
3. Obraťte se na svého prodejce nebo na autorizované servisní středisko
CASIO.
. Demontáž a úpravy
• Fotoaparát nikdy nezkoušejte jakýmkoli způsobem rozebírat nebo
upravovat, jinak hrozí nebezpečí zásahu elektrickým proudem, popálení
a jiného zranění. Interní kontrolu, údržbu a opravy vždy svěřte svému
prodejci nebo nejbližšímu autorizovanému servisnímu středisku CASIO.
. Pád a hrubé zacházení
!
-
• Při pokračujícím použití fotoaparátu po poškození pádem nebo jiným
hrubým zacházením hrozí nebezpečí vzniku požáru nebo zásahu
elektrickým proudem. Při vzniku jakékoli výše uvedené situace okamžitě
podnikněte následující opatření.
1. Fotoaparát vypněte.
2. Pokud používáte k napájení fotoaparátu adaptér USB-AC, odpojte vidlici od
zásuvky. Vyjměte také z fotoaparátu baterii a chraňte se před popálením.
3. Obraťte se na svého prodejce nebo na autorizované servisní středisko
CASIO.
103
Dodatek
*VAROVÁNÍ
. Dobíjitelná baterie
+
%
+
• Chcete-li baterii nabít, použijte pouze metodu popsanou v tomto
návodu. Při pokusu o nabíjení baterie neautorizovaným zařízením
vzniká nebezpečí přehřátí baterie, požáru a výbuchu.
• Baterii nevystavujte pitné ani slané vodě, ani jí do ní neponořujte. Může
dojít k jejímu poškození, snížení výkonu a zkrácení životnosti.
• Baterie je určena k použití pouze v digitálním fotoaparátu CASIO. Při
použití v jiném zařízení dochází k nebezpečí poškození baterie nebo
snížení výkonu a zkrácení životnosti.
• Při nedodržení jakéhokoli z následujících bezpečnostních opatření vzniká
nebezpečí přehřátí baterie, požáru a výbuchu.
– Baterii nikdy nepoužívejte ani neponechávejte poblíž otevřeného
ohně.
– Baterii nevystavujte teplu nebo plamenům.
– Při nabíjení se ujistěte, že je baterie vložena se správnou polaritou.
– Baterii nikdy neukládejte pohromadě s předměty, které mohou vést elektřinu
(řetízky, tuhy do tužky apod.).
– Baterii nikdy nerozebírejte, nepropichujte jehlou ani nevystavujte silnému
nárazu (bouchání kladivem, šlápnutí apod.) a nikdy na ni nepoužívejte pájku.
Baterii nikdy nevkládejte do mikrovlnné trouby, odvlhčovače, zařízení
vyvíjejícího vysoký tlak, apod.
• Pokud byste při používání, nabíjení nebo skladování baterie někdy
zaznamenali únik elektrolytu, podivný zápach, teplo, změnu barvy,
deformaci nebo jinou nenormální situaci, baterii okamžitě vyjměte
z fotoaparátu a nepokládejte ji do blízkosti otevřeného ohně. Zmíněnou baterii
nepoužívejte ani poté, co abnormální příznaky pominou.
• Baterii nepoužívejte ani neponechávejte na přímém slunci, v automobilu
parkujícím na slunci nebo na jiných místech s vysokou teplotou. Může
dojít k jejímu poškození, snížení výkonu a zkrácení životnosti. Tyto
podmínky mohou způsobit nabobtnání baterie do té míry, že ji nebude možno
vyndat.
-
+
-
. Paměťové karty
• Paměťové karty jsou malé a hrozí u nich nebezpečí, že by je
nemluvňata a malé děti mohly spolknout. Paměťové karty proto držte
z dosahu nemluvňat a malých dětí. Pokud by došlo k náhodnému
spolknutí karty, okamžitě se obraťte na lékaře.
104
+
Dodatek
*UPOZORNĚNÍ
. Adaptér USB-AC a napájecí kabel
• Při nesprávném použití adaptéru USB-AC nebo síťového kabelu hrozí
nebezpečí vzniku požáru a zásahu elektrickým proudem. Nezapomeňte
dodržovat následující bezpečnostní opatření.
– Během používání adaptér USB-AC ani napájecí kabel nikdy
nezakrývejte pokrývkou, dekou ani jiným předmětem, a nepoužívejte
je v blízkosti topidla. Může tak docházet k interferenci s vyzařováním
tepla a okolní prostor se může přehřívat.
– Při odpojování kabelu od zásuvky nikdy natahejte za síťový kabel. Uchopte
a tahejte za vidlici.
– K čištění napájecího kabelu (zejména vidlice), adaptéru USB-AC (zejména
konektoru) ani kabelu USB (zejména konektoru) nepoužívejte ředidlo.
– Vidlici zastrčte do zásuvky co možná nejhlouběji.
– Při dlouhodobém ponechání fotoaparátu v nečinnosti (např. při
odjezdu na výlet apod.) odpojte síťový kabel od zásuvky.
– Nejméně jednou za rok vyčistěte tkaninou nebo vysavačem veškerý prach
nashromážděný mezi kolíky vidlice a okolo nich.
-
+
. Dobíjitelná baterie
• Pokud se nabíjení baterie ve specifikované době nabíjení samo
normálně neukončí, v každém případě jej zastavte a obraťte se na
autorizované servisní středisko CASIO. Při pokračujícím nabíjení vzniká
nebezpečí přehřátí baterie, požáru a výbuchu.
• Elektrolyt z baterie může poškodit vaše oči. Pokud by se vám náhodou
dostal do očí, okamžitě si je opláchněte pitnou vodou a obraťte se
lékaře.
• Před použitím nebo nabíjením baterie si nezapomeňte přečíst
dokumentaci, která se dodává k fotoaparátu a nabíječi.
• Baterie ukládejte do míst mimo dosah nemluvňat a malých dětí. Pokud
používáte baterii tam, kde se nacházejí malé děti, dbejte na to, aby
neměly příležitost vyjmout baterii z nabíječe nebo z fotoaparátu.
• Baterie neponechávejte poblíž prostor, kde se nachází domácí mazlíčci.
Baterie žvýkaná mazlíčkem může způsobit nehodu vytečením,
přehřátím nebo výbuchem.
• Pokud by se vám náhodou dostal elektrolyt z baterie na oděv nebo na
pokožku, okamžitě jej opláchněte čistou tekoucí vodou. Delší kontakt
s elektrolytem baterie může způsobit podráždění kůže.
105
+
+
+
+
+
Dodatek
*UPOZORNĚNÍ
. Připojení
• Do konektorů nikdy nepřipojujte zařízení, které není určeno k použití
s tímto fotoaparátem. Při připojení nespecifikovaného zařízení hrozí
nebezpečí vzniku požáru a zásahu elektrickým proudem.
. Nestabilní místa
• Fotoaparát nikdy nepokládejte na nestabilní plochu, na vysokou polici
apod., jinak může dojít k jeho pádu a nebezpečí zranění.
-
. Místa, kterým je lépe se vyhnout
• Fotoaparát nikdy neponechávejte na následujících místech, jinak hrozí
nebezpečí vzniku požáru a zásahu elektrickým proudem.
– V prostředí s velkou vlhkostí nebo prašností
– V prostředí, kde se připravují pokrmy nebo kde jsou přítomny olejové
výpary
– V blízkosti topidel, na vyhřívaném koberci, v místech vystavených přímému
slunci, v uzavřeném vozidle na slunci nebo na jiných místech s vysokou
teplotou
-
. Displej
• Povrch LCD panelu nevystavuje silnému tlaku nebo nárazu. Sklo panelu
by mohlo prasknout a způsobit zranění.
• Pokud by displej někdy praskl, nikdy se nedotýkejte tekutiny uvnitř.
Hrozí poleptání pokožky.
• Pokud by se vám někdy dostala tekutina zevnitř displeje do úst, ústa si
okamžitě vypláchněte a kontaktujte svého lékaře.
• Pokud by se vám někdy dostala tekutina zevnitř displeje do očí nebo na
pokožku, proveďte okamžitě výplach po dobu nejméně 15 min.
a kontaktujte svého lékaře.
. Zálohováni důležitých dat
• Důležitá data z paměti fotoaparátu vždy zálohujte. Přeneste je do
počítače nebo jiné jednotky k ukládání dat. Mějte na paměti, že se data
mohou v případě poruchy či opravy fotoaparátu vymazat.
106
1
+
+
+
Dodatek
*UPOZORNĚNÍ
. Ochrana paměti
• Při každé výměně baterie nezapomeňte dodržet správný postup
popsaný v dokumentaci k fotoaparátu. Nesprávně vyměněná baterie
může způsobit poškození nebo ztrátu dat v paměti fotoaparátu.
. Blesk a jiné funkce vyzařující světlo
• Blesk nebo funkce vyzařující světlo nikdy nesměrujte do tváře příliš
blízko stojící osoby. Hrozí nebezpečí oslepnutí. Zejména v případě
nemluvňat a malých dětí ponechte zdroj světla nejméně jeden metr od
jejich očí.
. Přeprava
• Fotoaparát nikdy nepoužívejte v letadle nebo jinde, kde je použití těchto
zařízení zakázáno. Nesprávným použitím vzniká riziko vážné nehody.
107
+
-
Dodatek
Bezpečnostní opatření během použití
. Bezpečnostní opatření týkající se ochrany dat
Váš digitální fotoaparát používá přesné digitální komponenty. Při jakékoli níže
uvedené operaci dochází k nebezpečí poškození dat v paměti fotoaparátu.
– Při vyjmutí baterie nebo paměťové karty z fotoaparátu během určité činnosti
fotoaparátu
– Při vyjmutí baterie nebo paměťové karty z fotoaparátu, jestliže po vypnutí
fotoaparátu bliká zadní indikátor zeleně
– Při odpojování kabelu USB v průběhu datové komunikace
– Fotografování s baterií, která se vzápětí po nabití rychle vybíjí
• Při fotografování s baterií, která se vzápětí po nabití rychle vybíjí, může dojít
k závadě fotoaparátu. Baterii okamžitě vyměňte za novou.
– Při jiných nenormálních operacích
Jakákoli z výše uvedených situací může vyvolat zobrazení chybové zprávy na displeji
(strana 120). Postupujte podle zobrazené zprávy.
. Provozní podmínky
• Požadavky na provozní teplotu: 0 až 40°C
• Provozní vlhkost: 10 až 85% (bez kondenzace)
• Fotoaparát neponechávejte v žádném z následujících prostředí.
– V místech vystavených přímému slunci nebo velkému množství vlhkosti, prachu
či písku
– Poblíž zařízení k vytápění nebo chlazení nebo v jiných prostorách vystavených
extrémní změnám teploty nebo vlhkosti
– Uvnitř motorového vozidla za horkého dne nebo v prostředí vystavenému
silných otřesům
. Kondenzace
Náhlé a extrémní teplotní změny, např. při přenesení fotoaparátu za chladného
zimního dne zvenčí do teplé místnosti, mohou způsobit vznik vodních kapiček
(nazývaných „kondenzace“), které se vytvářejí uvnitř i na povrchu fotoaparátu, což
vytváří nebezpečí poruchy. Tvorbě kondenzace zabráníte tak, že před změnou
stanoviště fotoaparát zabalíte do plastikového sáčku. Poté ponechte sáček uzavřený,
aby se mohla teplota vzduchu uvnitř přirozeně změnit na stejnou teplotu jako vzduch
v novém prostředí. Potom vyjměte fotoaparát ze sáčku, otevřete víčko baterie
a ponechte ho několik hodin otevřené.
108
Dodatek
. Objektiv
• Při čistění objektivu nepoužívejte nadměrnou sílu. Může dojít k poškrábání jeho
povrchu a vzniku poruchy.
• Na určitých typech obrázků si možná někdy všimnete určitého zkreslení, např.
mírného ohybu linií, které by měly být rovné. Zkreslení je způsobeno vlastnostmi
objektivů a nejedná se o závadu fotoaparátu.
. Péče o fotoaparát
• Objektivu ani okénka blesku se nikdy nedotýkejte prsty. Otisky prstů, špína a jiné
cizí předměty na objektivu nebo na okénku blesku mohou narušit správnou funkci
fotoaparátu. Prach a špínu očistěte z objektivu a okénka blesku stlačeným
vzduchem nebo jiným prostředkem a poté jemně otřete měkkou suchou tkaninou.
• Fotoaparát čistěte měkkou, suchou tkaninou.
. Upozornění týkající se starých dobíjitelných baterií
• Kladnou a zápornou svorku izolujte páskou apod.
• Nesloupávejte potah baterie.
• Nepokoušejte se baterii rozebírat.
. Vyřazení paměťové karty nebo fotoaparátu nebo převod vlastnictví
Funkce formátování a odstranění ve skutečnosti neodstraní soubory z paměťové
karty. Originální data zůstávají na kartě. Mějte na paměti, že odpovědnost za data na
paměťové kartě spočívá na vás. Následující postupy se doporučují pro případ, že se
paměťové karty nebo fotoaparátu zbavujete nebo jejich vlastnictví převádíte na jiného
majitele.
• Při vyřazení paměťové karty buď kartu fyzicky zničte, nebo použijte komerčně
dostupný software umožňující úplné odstranění dat z karty.
• Při převodu paměťové karty do vlastnictví jiného majitele použijte komerčně
dostupný software umožňující úplné odstranění dat na kartě.
• Před vyřazením fotoaparátu nebo při převodu jeho vlastnictví použijte k úplnému
odstranění dat z interní paměti funkci formátování (strana 100).
. Další upozornění
Fotoaparát se může při delším používání zahřívat. To je normální a nejedná se
o závadu.
109
Dodatek
. Autorská práva
Kromě osobního užití je neautorizované použití fotografií nebo videoklipů snímků,
jejichž práva náleží jiným, bez svolení vlastníka autorských práv, zakázáno zákony
na ochranu autorských práv. V některých případech je fotografování veřejných
vystoupení, představení, výstav apod. zcela zakázáno, i když je určeno k osobnímu
využití. Bez ohledu na to, zda byly takové soubory zakoupeny nebo získány zdarma,
je jejich zveřejnění na webových stránkách, serveru ke sdílení souborů nebo na jiném
internetovém serveru, nebo distribuce třetím stranám bez svolení vlastníka
autorských práv, přísně zakázáno zákony na ochranu autorských práv
a mezinárodními dohodami. Například přenosem nebo distribucí snímků televizních
programů, živých koncertů, hudebních videoklipů apod., které jste vyfotografovali
nebo natočili, na síť Internet, může dojít k porušení práv dalších osob. Vezměte na
vědomí, že společnost CASIO COMPUTER CO., LTD. není odpovědna za použití
tohoto produktu jakýmkoli způsobem, který poruší autorská práva jiných osob nebo
poruší zákony na ochranu autorských práv.
Následující termíny použité v této příručce jsou registrovanými ochrannými
známkami nebo ochrannými známkami příslušných vlastníků.
Všimněte si, že symboly ochranné známky ™ a registrované ochranné známky ®
nejsou v textu této příručky použity.
• Logo SDXC je ochranná známka SD-3C, LLC.
• Microsoft, Windows, Windows Media, Windows Vista, Windows 7 a DirectX jsou
registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft
Corporation v USA a dalších zemích.
• Macintosh, Mac OS, QuickTime a iPhoto jsou ochranné známky společnosti Apple
Inc.
• YouTube a logo YouTube jsou ochranné známky nebo registrované ochranné
známky společnosti Google Inc.
• Eye-Fi a logo Eye-Fi jsou ochranné známky společnosti Eye-Fi, Inc.
• EXILIM, Photo Transport a YouTube Uploader for CASIO jsou registrované
ochranné známky nebo ochranné známky společnosti CASIO COMPUTER CO.,
LTD.
• Názvy ostatních společností nebo produktů zmíněné v této příručce jsou
registrovanými ochrannými známkami nebo ochrannými známkami příslušných
vlastníků.
Veškeré neoprávněné kopírování, šíření a přenos softwaru poskytovaného
společností CASIO k tomuto produktu pro komerční účely je zakázáno.
Na YouTube Uploader for CASIO a záznamové funkce YouTube se vztahuje licence
udělená společnosti YouTube, LLC. Existence funkce přenos na YouTube u tohoto
produktu nepředstavuje souhlas ani doporučení produktu společností YouTube, LLC.
110
Dodatek
Napájení
Nabíjení
. Pokud zadní indikátor fotoaparátu bliká červeně...
• Teplota prostředí nebo teplota baterie může být příliš vysoká nebo příliš nízká.
Před opakovaným pokusem odpojte kabel USB a vyčkejte, dokud se teplota
neustálí na hodnotě přípustné pro nabíjení.
• Kontakty baterie mohou být znečištěné. Otřete je suchou tkaninou.
• Vyzkoušejte připojení k jinému portu USB počítače. Nabíjení baterie
prostřednictvím připojení USB nemusí být možné, závisí na nastavení počítače.
Pokud se problém vyskytuje i po provedení výše uvedených kroků, příčinou může
být vadná baterie. Obraťte se na nejbližší autorizované servisní středisko CASIO.
Bezpečnostní pokyny týkající se baterií
. Bezpečnostní opatření během použití
• Provozní doba baterie v chladném prostředí je vždy kratší, než provozní doba za
normálních teplot. Příčinou jsou vlastnosti baterie, nikoli fotoaparátu.
• Baterie nabíjejte v prostředí, kde je teplota v rozsahu 10°C až 35°C. Nabíjení při
teplotách mimo tento rozsah může trvat déle než normálně nebo se dokonce
nezdaří.
• Baterii nenarušujte ani neodstraňujte její vnější štítek.
• Pokud má baterie po úplném nabití pouze velmi omezenou provozní dobu, je
pravděpodobně u konce své životnosti. Baterii nahraďte za novou.
. Opatření týkající se skladování
• Dlouhodobé skladování nabité baterie může způsobit zhoršení jejích parametrů.
Pokud nebudete baterii jistou dobu používat, před skladováním ji plně vybijte.
• Pokud fotoaparát nepoužíváte, baterii vždy vyjměte. Baterie ponechaná ve
fotoaparátu se může úplně vybít, což si v případě potřeby použití fotoaparátu
vyžádá delší nabíjení.
• Baterie skladujte na chladném a suchém místě (20°C nebo méně).
• Aby se zabránilo vybíjení nepoužité baterie, baterii plně nabijte, vložte do
fotoaparátu a plně využívejte až do nabití zhruba jednou za šest měsíců.
111
Dodatek
Použití fotoaparátu v jiné zemi
. Bezpečnostní opatření během použití
• Dodávaný adaptér USB-AC je určen k provozu s jakýmkoli střídavým síťovým
napětím v rozsahu 100 V až 240 V, 50/60 Hz. Mějte však na paměti, že se tvar
vidlice síťového kabelu liší podle země nebo geografické oblasti. Dříve než si
fotoaparát a adaptér USB-AC vezmete na zahraniční cestu, zjistěte si u cestovní
společnosti požadavky na síťové napájení v cílové oblasti (oblastech).
• Adaptér USB-AC nepřipojujte ke zdroji napájení přes konvertor napětí nebo
podobné zařízení. Může dojít k poruše.
. Náhradní baterie
• Na výlety doporučujeme brát plně nabité náhradní baterie (NP-80), aby se nestalo,
že nebudete moci kvůli vybité baterii fotografovat.
Používání paměťové karty
Informace o podporovaných paměťových kartách a jejich vkládání najdete na
straně 19.
. Používání paměťové karty
Záznam
• Paměťové karty SD, SDHC a SDXC mají ochrannou
povolen
západku proti zápisu. Použijte ji, pokud potřebujete
ochranu před náhodným smazáním dat. Mějte však na
paměti, že pokud paměťovou kartu SD zablokujete
proti zápisu a budete na ni chtít nahrávat, formátovat ji
Záznam
nebo některý z obrázků odstranit, budete muset
zakázán
pokaždé ochranu vyřadit.
• Pokud se paměťová karta začne během přehrávání snímků chovat abnormálně,
můžete ji přeformátovat a tak obnovit její normální činnost (strana 100). Pokud jste
však dále od domova nebo kanceláře, doporučujeme, abyste měli po ruce více
paměťových karet.
• Pokud uložíte a odstraníte data z paměťové karty mnohokrát, karta ztratí
schopnost data uchovat. Z tohoto důvodu je doporučeno pravidelné
přeformátování.
• Elektrostatický náboj, elektrické rušení nebo další jevy mohou způsobit poškození
nebo dokonce ztrátu dat. Důležitá data si pokaždé nezapomeňte zálohovat na jiné
médium (CD-R, CD-RW, pevný disk, apod.).
112
Dodatek
. Pokyny týkající se paměťové karty
• Určité typy paměťových karet mohou zpomalit rychlost zpracování. Pokud je to
možné, použijte paměťovou kartu typu Ultra High-Speed. Mějte však na paměti, že
všechny operace nejsou zaručeny ani při použití paměťové karty typu Ultra HighSpeed. Při nastavení určité kvality videoklipu může záznam dat trvat příliš dlouhou
dobu, což může během přehrávání způsobovat výpadky v obraze a/nebo zvuku.
Pokud se tak stane, na displeji budou blikat ikony » a Y.
Reset – Obnovení výchozího nastavení
Tabulky v této části zobrazují výchozí nastavení, které se objevuje v nabídce REC
a PLAY po resetu fotoaparátu (strana 100).
• Pomlčka (–) označuje položku, jejíž nastavení nebylo obnoveno, nebo položku, pro
kterou nastavení reset neexistuje.
• Některé z položek v nabídce, které se zobrazují, nemusí být použitelné, závisí to
na režimu záznamu.
. Režim REC
Záložka „REC“
Ostření
Automatické ostření
Rámeček
ostření
ß
Oblast AF
I Poměr
Vyhled.tváře Zapnout
Sekvence
Vypnout
Anti Shake
Vypnout
Tlačítko L/R
Vypnout
Mřížka
Vypnout
Ikona
Nápověda
Zapnout
Paměť
b BEST SHOT:
Vypnout /
Blesk: Zapnout /
Ostření: Vypnout /
Vyvážení bílé:
Vypnout /
ISO: Vypnout /
Oblast AF: Zapnout /
Sekvence: Vypnout /
Samospoušť: Vypnout /
Pozice MF: Vypnout /
Pozice Zoomu:
Vypnout
Záložka „Kvalita“
T Kvalita
(Snímky)
Normální
Úprava EV
0.0
Vyvážení bílé
Auto
113
ISO
Auto
Barevný filtr
Vypnout
Dodatek
Záložka „Nastavit“
Eye-Fi
Zapnout
Upravit
–
Formát data
–
Language
–
Zvuky
Spuštění: Zvuk 1 /
Namáčknutí: Zvuk 1 /
Expozice: Zvuk 1 /
Ovládání: Zvuk 1 /
= Ovládání:
...//// /
= Přehrát:
...////
Režim spánku
1 min
Autom. vypn.
2 min
REC
Vypnout
Ü Vypnuto
Vypnout
Spuštění
Vypnout
Videovýstup
–
Číslo souboru
Pokračovat
Formátovat
–
Světový čas
–
Reset
–
Časov.razítko
Vypnout
. Režim PLAY
Záložka „PLAY“
Tisk DPOF
–
Výřez
–
Ochrana
–
Dabing
–
Kopírovat
–
Změnit velikost –
Záložka „Nastavit“
• Obsahy záložky „Nastavit“ jsou v režimech REC a PLAY shodné.
114
Dodatek
Pokud se něco nedaří...
Odstraňování poruch
Problém
Možná příčina a doporučený postup
Napájení
Fotoaparát nelze
zapnout.
1)Nesprávně vložená baterie (strana 13).
2)Baterie je zřejmě úplně vybitá. Baterii nabijte (strana 14).
Pokud se baterie vybije krátce po dobití, dospěla zřejmě na
konec své životnosti a bude třeba ji vyměnit. Kupte si
samostatně dodávanou lithium-iontovou dobíjitelnou baterii
CASIO NP-80.
Fotoaparát se
náhle vypne.
1)Pravděpodobně se aktivovalo automatické vypnutí
(strana 98). Fotoaparát zase zapněte.
2)Baterie je zřejmě úplně vybitá. Baterii nabijte (strana 14).
3)Mohlo dojít k aktivaci ochranné funkce fotoaparátu, protože je
jeho teplota příliš vysoká. Fotoaparát vypněte a před jeho
dalším použitím vyčkejte, dokud nevychladne.
Fotoaparát se
Z fotoaparátu vyndejte baterii a vložte ji zpět.
nevypíná. Při stisku
tlačítka se nic
neděje.
Záznam snímku
Po stisku spouště
se snímek
nezaznamená.
1)Jestliže je fotoaparát v režimu PLAY, stiskem tlačítka
[r] (REC) jej přepněte do režimu REC.
2)Pokud se blesk nabíjí, vyčkejte, dokud se nabíjení nedokončí.
3)Pokud se zobrazí zpráva „Paměť je zaplněna“, přeneste
obrázky do počítače, odstraňte ty, které už nebudete
potřebovat, nebo použijte jinou paměťovou kartu.
Automatické
ostření nefunguje
správně.
1)Je-li znečištěný objektiv, vyčistěte jej.
2)Při kompozici záběru asi není objekt uprostřed rámečku
ostření.
3)Objekt, který fotografujete, možná není pro automatické
ostření vhodný (strana 30). Zaostřete ručně (strana 52).
4)Během expozice jste mohli pohnout fotoaparátem. Zkuste
fotografovat s funkcí Anti Shake nebo použijte stativ.
5)Fotografovat lze úplným stiskem spouště bez čekání na
automatické ostření. Nejprve spoušť namáčkněte a ponechte
automatickému ostření dostatek času na zaostření.
115
Dodatek
Problém
Možná příčina a doporučený postup
Objekt ve
vyfotografovaném
snímku je neostrý.
Snímek asi nebyl dokonale zaostřen. Při komponování záběru
dbejte, aby byl objekt uvnitř rámečku ostření.
Blesk se
neaktivuje.
1)Pokud byl jako režim blesku zvolen režim ? (Bez blesku),
použijte jiný režim (strana 35).
2)Pokud je baterie vybitá, nabijte ji (strana 14).
3)Pokud byl vybrán scénický režim BEST SHOT, který využívá
režim ? (Bez blesku), použijte jiný režim blesku (strana 35)
nebo si vyberte jiný scénický režim BEST SHOT (strana 46).
Na displeji se
zobrazí červená
ikona ? (Bez
blesku) a blesk se
nespustí.
Blesk zřejmě nefunguje. Obraťte se na autorizované servisní
středisko CASIO nebo na původního prodejce. Pamatujte si, že
i když se blesk nespustí, fotoaparát můžete stále používat
k fotografování snímků bez blesku.
Fotoaparát se
během odpočtu
samospouště
vypne.
Baterie je zřejmě úplně vybitá. Baterii nabijte (strana 14).
Obrázek na displeji
je neostrý.
1)Možná je zapnuté ruční ostření, ale obraz jste nezaostřili.
Zaostřete obraz (strana 53).
2)Možná používáte pro záběr krajiny nebo portrétu režim
´ (Makro). Pro snímky krajiny nebo portrétu používejte
automatické ostření (strana 52).
3)Možná se pokoušíte při fotografování zblízka použít
automatické ostření nebo ) (Nekonečno). Při záběrech
zblízka používejte režim ´ (Makro) (strana 52).
Na obrázku na
displeji se objevuje
svislá čára.
Při fotografování velmi jasně nasvícených objektů se může na
displeji objevit svislý pruh. Jde o charakteristický jev u snímačů
CCD, známý jako „svislá šmouha“, který však není projevem
nesprávné funkce fotoaparátu. Všimněte si, že se „svislá
šmouha“ neobjevuje na fotografii, ale ve videoklipu.
Obrázky obsahují
digitální šum.
1)Kvůli tmavému objektu se pravděpodobně automaticky
zvýšila citlivost, což zvyšuje náchylnost k digitálnímu šumu.
Použijte nějakou lampu nebo jiný světelný zdroj a objekt lépe
nasviťte.
2)Zřejmě se pokoušíte fotografovat na tmavém místě při
nastaveném režimu ? (Bez blesku), což může zvýšit úroveň
digitálního šumu a obrázek se pak zdá hrubší. V takovém
případě blesk zapněte (strana 35) nebo pomocí lamp zajistěte
lepší osvětlení.
3)Fotografování s vysokou citlivostí ISO nebo s funkcí
Osvětlení může způsobit nárůst digitálního šumu. Použijte
nějakou lampu nebo jiný světelný zdroj a objekt lépe nasviťte.
116
Dodatek
Problém
Možná příčina a doporučený postup
Vyfotografovaný
snímek nebyl
uložen.
1)Fotoaparát se mohl vypnout dříve, než se dokončilo ukládání
do paměti, a proto se snímek neuložil. Vypadá-li indikátor
baterie takto
, dobijte baterii co nejdříve (strana 17).
2)Je možné, že jste paměťovou kartu vyndali z fotoaparátu
dříve, než se dokončilo ukládání do paměti. V tomto případě
se obrázek neuložil. Paměťovou kartu nevyjímejte, dokud se
operace ukládání nedokončí.
I když je osvětlení
jasné, tváře osob
na obrázku jsou
tmavé.
Na objekty nedopadá dost světla. Přepněte na režim
< (S bleskem) kvůli synchronizaci na denní světlo (strana 35),
případně proveďte úpravu EV směrem k + (strana 61).
Noční snímky
vycházejí špatně.
Při nočním fotografování použijte následující scénické režimy
BEST SHOT (strana 46).
• Noční scéna (pouze k fotografování nočních scenérií)
• Noční scéna Portrét (k fotografování osob proti noční krajině)
Při fotografování
na pláži nebo
v zimě na horách
jsou objekty příliš
tmavé.
Příčinou podexponování obrázků může být sluneční světlo
odražené od vodní hladiny, písku nebo sněhu. Přepněte na
režim < (S bleskem) kvůli synchronizaci na denní světlo
(strana 35), případně proveďte úpravu EV směrem k +
(strana 61).
Digitální zoom
Může být zapnuto časové razítko a proto se digitální zoom
(včetně zoomu HD) vypne. Použití časového razítka vypněte (strana 96).
nefunguje.
Indikátor zoomu
znázorňuje úroveň
zoomu jen do
hodnoty 5,0.
Obraz je při
záznamu
videoklipu neostrý.
1)Zaostření není možné, protože je objekt mimo rozsah ostření.
Fotografujte v přípustném rozsahu vzdálenosti.
2)Objektiv může být zašpiněn. Vyčistěte jej (strana 109).
117
Dodatek
Problém
Možná příčina a doporučený postup
Přehrávání
Barva snímku je při Při fotografování zřejmě svítilo přímo do objektivu slunce nebo
prohlížení odlišná
jiný zdroj světla. Fotoaparát přemístěte tak, aby slunce nesvítilo
od barvy, která byla přímo do objektivu.
na displeji při
vyfotografování.
Snímky se
nezobrazují.
Tento fotoaparát neumí zobrazit snímky nekompatibilní s DCF,
které byly uloženy na paměťovou kartu v jiném digitálním
fotoaparátu.
Snímky nelze
upravovat (změna
velikosti, výřez,
otočení).
Pamatujte si, že následující typy snímků nelze upravovat.
• Videoklipy
• Snímky pořízené jiným fotoaparátem
Odstranění souboru
Soubor nelze
odstranit.
1)Soubor je zřejmě chráněný. Zrušte jeho ochranu (strana 73).
2)Nastavení „Ü Vypnuto“ může být „Zapnout“. Změňte jej na
„Vypnout“ (strana 99).
Ostatní
Zobrazuje se
nesprávné datum
a čas nebo se
nesprávné datum
a čas ukládá spolu
se snímky.
Nastavení data a času je vypnuto. Nastavte jej správně
(strana 96).
Zprávy se na
displeji zobrazují
v nesprávném
jazyce.
Je vybrán nesprávný jazyk displeje. Upravte nastavení jazyka
displeje (strana 97).
Snímky nelze
přenášet
prostřednictvím
připojení USB.
1)Příčinou může být nedokonale připojený kabel USB.
Zkontrolujte všechny spoje.
2)Pokud není fotoaparát zapnut, zapněte jej.
3)Při připojení přes rozbočovač USB nemusí počítač fotoaparát
rozeznat. Fotoaparát vždy připojujte přímo do portu USB
počítače.
118
Dodatek
Problém
Možná příčina a doporučený postup
Při zapnutí
fotoaparátu se na
displeji zobrazuje
stránka nastavení
jazyka.
1)Po nákupu fotoaparátu jste neprovedli počáteční nastavení
nebo ve fotoaparátu zůstala vybitá baterie. Zkontrolujte
nastavení fotoaparátu (strany 18, 97).
2)Mohlo dojít k problému s daty interní paměti fotoaparátu.
V tomto případě proveďte reset, aby se výchozí nastavení
fotoaparátu obnovilo (strana 100). Potom nakonfigurujte
veškerá nastavení. Jestliže se po zapnutí fotoaparátu
neobjeví stránka jazykového nastavení, znamená to, že se
správa dat interní paměti obnovila.
Pokud se po zapnutí zobrazí opět stejná zpráva, obraťte se
na prodejnu, kde jste fotoaparát koupili, nebo na autorizované
servisní středisko CASIO.
Na displeji se
nachází různé
indikátory a údaje.
Displej fotoaparátu znázorňuje indikátory a další informace
o podmínkách fotografování a snímku, který pořizujete. K volbě
údajů, které chcete zobrazit na displeji (strana 11), můžete
použít tlačítko [8] (DISP).
Datum a čas, který
byl poprvé
nastaven po
zakoupení
fotoaparátu, se při
vyjmutí baterie
z fotoaparátu
vynuloval.
Vložte do fotoaparátu baterii a znovu nastavte čas a datum
(strana 18). Po nastavení data a času nevyndávejte baterii
z fotoaparátu nejméně 24 hodin. Potom se nastavení po vyjmutí
baterie nevynuluje.
• Pokud se po vyjmutí baterie, která byla vložena déle než
24 hodin, čas a datum vynuluje na výchozí nastavení
z výroby, znamená to, že je paměť pro nastavení fotoaparátu
vadná. Obraťte se na svého prodejce nebo na autorizované
servisní středisko CASIO.
Bezprostředně po
zapnutí napájení
tlačítka nereagují.
Při použití paměťových karet s vysokou kapacitou reagují
tlačítka po zapnutí napájení se zpožděním.
119
Dodatek
Chybové zprávy
ALERT
Mohlo dojít k aktivaci ochranné funkce fotoaparátu, protože
je jeho teplota příliš vysoká. Fotoaparát vypněte a před jeho
dalším použitím vyčkejte, dokud nevychladne.
Baterie je slabá.
Napětí baterie je nízké.
Vyskytl se problém s paměťovou kartou. Vypněte fotoaparát,
vyndejte paměťovou kartu a pak ji znovu vložte do
fotoaparátu. Pokud se tato zpráva po opětovném zapnutí
fotoaparátu objeví znovu, paměťovou kartu naformátujte
(strana 100).
CHYBA karty
• Formátováním se z paměťové karty odstraní všechny
uložené soubory. Před formátováním se pokuste přenést
čitelné soubory do počítače nebo jiného paměťového
zařízení.
Soubor nemohl být
Napětí baterie je nízké, a proto nemohl být soubor obrázku
uložen, protože je
uložen.
slabá baterie.
Nelze vytvořit
složku.
Snažíte se o záznam souboru, jenže v 999. složce je již
uloženo 9 999 souborů. Potřebujete-li uložit další, odstraňte
nejprve nepotřebné soubory (strana 29).
Probíhá přenos
snímků. Chcete jej
zastavit a vypnout
napájení?
Pokoušíte se vypnout napájení v době, kdy probíhá přenos
obrazových dat prostřednictvím karty Eye-Fi (strana 88).
CHYBA
OBJEKTIVU
Kdykoliv objektiv provede nějakou neočekávanou operaci,
zobrazí se tato zpráva a fotoaparát se vypne. Pokud se po
zapnutí zobrazí opět stejná zpráva, obraťte se na
autorizované servisní středisko CASIO nebo na prodejnu,
kde jste fotoaparát zakoupili.
Paměť je zaplněna
Paměť je zaplněna pořízenými obrázky nebo soubory
uloženými po úpravách. Odstraňte nepotřebné soubory
(strana 29).
Chyba záznamu
Při ukládání obrázku se z nějakého důvodu nezdařila
komprimace dat. Vyfotografujte snímek znovu.
ZKUSTE ZNOVU
ZAPNOUT
Objektiv přišel během pohybu do kontaktu s překážkou.
Fotoaparát se při zobrazení této zprávy automaticky vypne.
Odstraňte překážku a fotoaparát znovu zapněte.
SYSTEM ERROR
Řídící systém fotoaparátu se zhroutil. Obraťte se na svého
prodejce nebo na autorizované servisní středisko CASIO.
120
Dodatek
Přepínač LOCK paměťové karty SD, SDHC
nebo SDXC vložené do fotoaparátu je
Karta je uzamčena. v uzamčené poloze. Pokud je karta
uzamčena, nelze na ni obrázky ukládat ani
z ní obrázky odstraňovat.
LOCK
Neexistují žádné
soubory.
V interní paměti nebo na paměťové kartě nejsou žádné
soubory.
Karta není
naformátována.
Paměťová karta ve fotoaparátu není naformátována.
Naformátujte ji (strana 100).
Soubor nelze
přehrát.
Soubor, který se snažíte použít, je poškozen nebo jej v tomto
fotoaparátu nelze přehrát.
Toto funkci nelze
použít.
Tato zpráva se zobrazuje částečně při operaci, při níž se
pokoušíte použít funkci, která není v kombinaci s ostatními
funkcemi povolena.
121
Dodatek
Počet snímků/Délka záznamu videoklipu/
Doba hlasového záznamu
Fotografie
Velikost
snímku
(pixely)
16 M
(4608x3456)
3:2
(4608x3072)
16:9
(4608x2592)
10 M
(3648x2736)
5M
(2560x1920)
3M
(2048x1536)
VGA
(640x480)
Kvalita
Přibližná
velikost
souboru
Záznamová kapacita
interní paměti*1
Záznamová
kapacita paměťové
karty SD*2
Nejlepší
5,57 MB
7
2791
Normální
3,71 MB
11
4191
Nejlepší
4,92 MB
8
3160
Normální
3,28 MB
12
4740
Nejlepší
4,10 MB
9
3792
Normální
2,75 MB
14
5654
Nejlepší
3,38 MB
12
4600
Normální
2,27 MB
18
6849
Nejlepší
1,72 MB
23
9040
Normální
1,22 MB
33
12744
Nejlepší
1,25 MB
32
12439
Normální
820 KB
49
18962
Nejlepší
290 KB
141
53616
Normální
240 KB
170
64786
122
Dodatek
Videoklipy
Velikost
snímku/
pixely
(zvuk)
Maximální
Přibližná rychlost
Záznamová
Maximální
délka
přenosu dat
kapacita
velikost
záznamu
(obnovovací
interní
souboru
s paměťovou
kmitočet)
paměti*1
kartou SD*2
HD
1280x720
(Monofonní)
30,2 Mb/s
(30 sn/s)
STD
640x480
(Monofonní)
10,6 Mb/s
(30 sn/s)
Velikost
souboru
videoklip
v délce
1 min
Nepřetržitá
délka
záznamu
videoklipu*3
9 s*4
1 hod
5 min
23 s
226,3 MB
17 min
9s
28 s
3 hod
6 min
34 s
79,0 MB
29 min
4 GB nebo
29 minut
Hlasový záznam
Formát
souboru
Velikost
souboru
Maximální
velikost
souboru
Záznamová
kapacita interní
paměti*1
Záznamová
kapacita paměťové
karty SD*2
Nepřetržitá délka
jednoho
záznamu*3
WAV
IMA-ADPCM
5,5 kB/s
4 GB
2 hod
6 min
796 hod
53 min
3 hod
40 min
*1 Kapacita interní paměti po naformátování (cca 41,0 MB)
*2 Při použití paměťové karty 16 GB typu SDHC (SanDisk Corporation). Skutečný počet
snímků a délky záznamu záleží na typu používané paměťové karty.
*3 Dostupná doba záznamu bude kratší, pokud je kapacita paměťové karty SD, kterou
používáte, menší než maximální velikost jediného souboru.
*4 Rychlost přenosu dat interní paměti není dostatečná pro videoklipy s rozlišením HD.
Pokud je to možné, použijte paměťovou kartu typu Ultra High-Speed.
• Počty obrázků, délka videoklipů a délka hlasových záznamů jsou orientační a jsou
uváděny jen kvůli porovnání. Skutečná kapacita závisí na obsahu snímků.
• Velikost souboru a hodnoty datového toku jsou orientační a jsou uváděny jen kvůli
porovnání. Skutečné hodnoty závisí na typu fotografovaného snímku.
• Při používání paměťové karty s odlišnou kapacitou spočítejte počet snímků jako
procentuální poměr z 16 GB.
• Délka každého videoklipu může být až 29 min. Záznam videoklipu se po 29 minutách
automaticky ukončí.
• Maximální velikost každého souboru při natáčení ve scénickém režimu
„For YouTube“ je 2048 MB. Maximální délka záznamu je 15 minut.
123
Dodatek
Technické údaje
Formát souboru
Fotografie:
JPEG (Exif Verze 2.3); standard DCF (Design Rule for
Camera File System) 2.0; vyhovující DPOF
Videoklipy:
Motion JPEG AVI, zvuk IMA-ADPCM (monofonní)
Zvuk (Hlasový záznam): WAV (monofonní)
Záznamové médium
Interní paměť (prostor k ukládání snímků: 41,0 MB)
Paměťová karta SD/SDHC/SDXC
Velikosti
Fotografie:
zaznamenaných snímků 16 M (4608x3456), 3:2 (4608x3072), 16:9 (4608x2592),
10 M (3648x2736), 5 M (2560x1920), 3 M (2048x1536),
VGA (640x480)
Videoklipy:
HD (1280x720), STD (640x480)
Efektivní počet pixelů
16,10 Megapixelů
Snímací prvek
Velikost: 1/2,3 čtverečního palce CCD
Celkový počet pixelů: 16,44 Megapixelů
Objektiv/ohnisková
vzdálenost
F3.2 (W) až 6.5 (T), f = 4,6 až 23,0 mm
(ekvivalent 35 mm kinofilmu přibližně 26 až 130 mm)
Zoom
5X optický, 4X digitální (20X v kombinaci digitálního
a optického zoomu)
Až 79,7X při kombinovaném použití zoomu HD a digitálního
zoomu (velikost VGA)
Ostření
Automatické s detekcí kontrastu
• Režimy ostření:
Automatické ostření, Ostření Makro, Nekonečno,
Ruční Ostření
• Oblast AF:
Bod, Poměr, Tracking
Přibližný rozsah
zaostření (Fotografie)
(od okraje objektivu)
Automatické ostření: 10 cm až 9 (širokoúhlý záběr)
Ostření Makro: 10 cm až 50 cm (širokoúhlý záběr)
Nekonečno: 9 (širokoúhlý záběr)
Ruční ostření: 10 cm až 9 (širokoúhlý záběr)
• Rozsah je ovlivněn úrovní optického zoomu.
Měření
Poměr (vážený střed pro některé režimy BS) pomocí
zobrazovacího prvku
Ovládání expozice
Automatická programově řízená expozice (AE)
Kompenzace expozice
–2.0 EV až +2.0 EV (po krocích 1/3 EV)
Expozice
Závěrka CCD, mechanická závěrka
Rychlost závěrky
Fotografie (Auto): 1/2 až 1/2000 s
Fotografie (Premium Auto): 1/8 až 1/2000 s
Fotografie (Noční scéna): 4 až 1/2000 s
• Může se lišit kvůli nastavení fotoaparátu.
Clonové číslo
F3.2 (W) až F8.0 (W) (při použití filtru ND)
• Při použití optického zoomu se velikost clony mění.
124
Dodatek
Vyvážení bílé
Auto, Denní světlo, Zataženo, Stín, Zářivě bílá zářivka,
Zářivka denní světlo, Žárovka, Ruční vyvážení bílé
Citlivost (Standardní
výstupní citlivost)
Fotografie:
Auto, ekvivalent ISO 64, ISO 100, ISO 200, ISO 400,
ISO 800, ISO 1600
Videoklipy: Auto
Režimy blesku
Auto, Vypnout, Zapnout, Korekce červených očí
Rozsah blesku
(Citlivost ISO: Auto)
Širokoúhlý záběr: 0,4 m až 2,5 m
Teleobjektiv: 0,8 m až 1,2 m
• Rozsah je ovlivněn úrovní optického zoomu.
Doba nabití blesku
Maximálně cca 5 s
Displej
Barevný TFT LCD s úhlopříčkou 2,7"
230 400 (960x240) bodů
Konektor k připojení
externích zařízení
Port USB (kompatibilní s USB Hi-Speed) /
výstupní konektor AV (NTSC/PAL)
Mikrofon
Monofonní
Reproduktor
Monofonní
Požadavky na napájení Dobíjitelná lithium-iontová baterie (NP-80) x1
125
Dodatek
Přibližná životnost baterie
Všechny níže uvedené hodnoty představují přibližnou dobu při normální teplotě
(23°C), dříve než se fotoaparát vypne. Tyto hodnoty nejsou zaručeny. Nízké teploty
provozní dobu baterie zkracují.
Počet snímků (Provozní doba)*1
180 sn.
Skutečná délka záznamu videoklipu (Videoklip
HD)*1
50 min
Přibližná délka nepřetržitého záznamu videoklipu
(Videoklipy HD)*1
1 hod 20 min
Nepřetržitý záznam hlasu*2
3 hod 40 min
Nepřetržité prohlížení*3
3 hod 20 min
• Baterie: NP-80 (Jmenovitá kapacita: 700 mAh)
• Záznamové médium: paměťová karta SDHC 16 GB (SanDisk Corporation)
*1 Podle norem sdružení CIPA (Camera and Imaging Products Association)
*2 Přibližná délka nepřetržitého záznamu
*3 Standardní teplota (23°C), posuv po jednom snímku cca po 10 s
• Výše uvedené hodnoty předpokládají použití nové baterie, která je na začátku
měření plně nabitá. Opakovaným nabíjením se provozní doba baterie zkracuje.
• Údaje o délce záznamu a počtu snímků významně ovlivňuje frekvence používání
blesku, zoomu a automatického ostření a také doba, po kterou je fotoaparát
zapnut.
Spotřeba energie
3,7 V ss, přibližně 3,4 W
Rozměry
98,5 (Š) x 58,2 (V) x 21,2 (H) mm
Hmotnost
EX-N1/EX-N2/EX-N20/EX-Z32: přibližně 128 g
EX-N10: přibližně 132 g
(včetně baterie a paměťové karty*)
* Paměťová karta SDHC 16 GB (SanDisk Corporation)
EX-N1/EX-N2/EX-N20/EX-Z32: přibližně 111 g
EX-N10: přibližně 115 g
(bez baterie a paměťové karty)
126
Dodatek
. Dobíjitelná lithium-iontová baterie (NP-80)
Jmenovité napětí
3,7 V
Jmenovitá kapacita
700 mAh
Požadavky na provozní
teplotu
0 až 40°C
Rozměry
31,4 (Š) x 39,5 (V) x 5,9 (H) mm
Hmotnost
Přibližně 15 g
. Adaptér USB-AC (AD-C53U)
Vstupní napájení
100 až 240 V stř., 50/60 Hz, 100 mA
Výstup
5,0 V ss., 650 mA
Požadavky na provozní
teplotu
5 až 35°C
Rozměry
53 (Š) x 21 (V) x 45 (H) mm (bez výčnělků)
Hmotnost
Přibližně 37 g
Prohlášení o shodě Podle směrnice EU
Manufacturer:
CASIO COMPUTER CO., LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan
Responsible within the European Union:
CASIO EUROPE GmbH
Casio-Platz 1, 22848 Norderstedt, Germany
127
Dodatek
CASIO COMPUTER CO., LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome
Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan
M29
MA1207-A
2012

Podobné dokumenty

Návod k použití

Návod k použití • Jakékoli kopírování obsahu tohoto návodu k použití, ať zčásti nebo vcelku, je zakázáno. Kromě osobního užití je jakékoli další využití obsahu tohoto návodu bez svolení společnosti CASIO COMPUTER ...

Více

Návod k použití - Support

Návod k použití - Support • Nejnovější informace o tomto produktu získáte na oficiálních webových stránkách EXILIM na http://www.exilim.com/

Více

EXZ88_M29_FA - Support

EXZ88_M29_FA - Support položky. Pokud některá chybí, obraťte se na původního prodejce.

Více

Návod k použití

Návod k použití • Společnost CASIO COMPUTER CO., LTD. není zodpovědná za jakékoli škody nebo ušlé zisky způsobené vám nebo jakékoli třetí straně v důsledku použití nebo závady tohoto produktu. • Společnost CASIO C...

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka vysoce přesnou technologii, která poskytuje více než 99,99% funkčnost pixelů. To znamená, že se velmi malý počet pixelů nerozsvítí nebo zůstává stále zhasnutý. Jedná se o vlastnost panelů z tekutýc...

Více

CR-FOX CI

CR-FOX CI k elektrické síti, ze které trvale odebírá malý proud, nutný pro zálohování pamětí, funkci obvodů dálkového ovládání aj. obvodů. Pro úplné odpojení přístroje od elektrické sítě (za bouřky, před vaš...

Více

Návod k použití - Support

Návod k použití - Support • Společnost CASIO COMPUTER CO., LTD. není zodpovědná za jakékoli škody nebo ušlé zisky způsobené vám nebo jakékoli třetí straně v důsledku použití nebo závady tohoto produktu. • Funkce Hybrid-GPS ...

Více

Dýdžejem za deset dní

Dýdžejem za deset dní Rozlišení (bitová hloubka) - Přesnost, s jakou je vzorek zaznamenán, čím vyšší, tím lepší. Obvyklá hodnota je 16 nebo 24 bitů na vzorek. Bitrate - Míra komprese (zabalení) zvuku u formátů MP3/OGG...

Více

Návod k použití pro aplikaci YouTube Uploader for CASIO Verze 2.0

Návod k použití pro aplikaci YouTube Uploader for CASIO Verze 2.0 • Pokud sami nejste vlastníky autorských práv nebo nemáte souhlas příslušných vlastníků, nepřenášejte žádný videozáznam chráněný autorským právem (včetně autorských práv sousedů). • Maximální velik...

Více