Snímač průtoku vzduchu, Série 553 - 001

Komentáře

Transkript

Snímač průtoku vzduchu, Série 553 - 001
1
Sensorika ► Snímače průtoku
Snímač průtoku vzduchu, Série 553​-0
​ 01
► Qn = 250 -​ ​1000 l/min ► Membránový princip ► Elektrická přípojka: Zástrčka, M12x1, 8​-p
​ ólový, A kódování
P553_001
Montážní poloha
Libovolně
Provozní tlak min/max
-- / 10 bar
Teplota okolí min./max.
+5°C / +50°C
Teplota média min./max.
+5°C / +50°C
Médium
Stlačený vzduch
Max. velikost částic
50 µm
Obsah oleje stlačeného vzduchu
0 mg/m³ - 1 mg/m³
Odběr proudu max.
300 mA
Doba odezvy
< 15 ms
Přesnost v % (z konečné hodnoty)
Viz tabulka níže
Druh krytí
IP54
Materiály:
Pouzdro
Hliník
Technické poznámky
■ Tlakový rosný bod musí ležet nejméně 15 °C pod teplotou okolí a média a smí činit max. 3 °C.
■ Druhu krytí se dosáhne pouze tehdy, když je zástrčka řádně namontovaná. Bližší informace viz návod k obsluze.
Qn
Max.
[l/min]
Přesnost v % (z konečné hodnoty)
Hmotnost
Číslo materiálu
250
±3%
500
±2%
1,2
5530011100
1000
±2%
1,2
5530011200
[kg]
1,2
5530011000
Rozměry
27,5
34,5
Ø12
61,5
250
1,5
15
14
155
80
Ø6,5
66
140
00129187
Materiál s tučně vyznačenými čísly je dodáván z centrálního skladu v Německu, podrobné informace viz nákupní košík
katalog pneumatických prvků, on​-​line PDF, stav 2016-07-21, © AVENTICS S.à r.l., změny vyhrazeny
2
Sensorika ► Snímače průtoku
Snímač průtoku vzduchu, Série 553​-0
​ 01
► Qn = 250 -​ ​1000 l/min ► Membránový princip ► Elektrická přípojka: Zástrčka, M12x1, 8​-p
​ ólový, A kódování
Funkční schéma
a)
b)
c)
d)
e)
1)
2)
00129187_a
a) napájecí napětí b) frekvenční výstup c) napěťový výstup d) proudový výstup e) kompenzace nulového bodu
1) vstup 2) výstup
Zástrčka M12, 8​-​pólová
1
2
3
4
5
6
7
8
00129181
1 = napájecí napětí, 2 = 0 V, 3 = kmitočtový výstup,
4 = kompenzace nulového bodu, 5 = napěťový výstup, 6 = proudový výstup +,
7 = proudový výstup ​-​, 8 = ochranný kontakt PE
Materiál s tučně vyznačenými čísly je dodáván z centrálního skladu v Německu, podrobné informace viz nákupní košík
katalog pneumatických prvků, on​-​line PDF, stav 2016-07-21, © AVENTICS S.à r.l., změny vyhrazeny
3
Sensorika ► Snímače průtoku
Snímač průtoku vzduchu, Série 553​-0
​ 01
► Qn = 250 -​ ​1000 l/min ► Membránový princip ► Elektrická přípojka: Zástrčka, M12x1, 8​-p
​ ólový, A kódování
Charakteristika
f [Hz]
U [V]
I [mA]
10
1200
20
5,6
300
200
4
1
0
25
50
100
250 Qn [l/min]
500
1000
0
25
50
100
250 Qn [l/min]
500
1000
0
25
50
100
250 Qn [l/min]
500
1000
00129176
Výstupní signál snímače množství vzduchu je volně volitelný jako kmitočtový signál, napětí nebo proud.
Stínění leží na zástrčkovém tělese.
Materiál s tučně vyznačenými čísly je dodáván z centrálního skladu v Německu, podrobné informace viz nákupní košík
katalog pneumatických prvků, on​-​line PDF, stav 2016-07-21, © AVENTICS S.à r.l., změny vyhrazeny

Podobné dokumenty