Seznam schválených projektů

Komentáře

Transkript

Seznam schválených projektů
Operační program přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007-2013
Fond mikroprojektů v Euroregionu Silesia
Přehled schválených projektů - 6. zasedání EŘV dne 16.9.2010
Registrační číslo
Pořadí
Žadatel
Název žádosti
Průměrné
bodové
hodnocení
Celkové způsobilé
výdaje (po
odečtení příjmů)
po případné
redukci
Dotace z ERDF schválená
EŘV
Partner / Organizační
jednotka
EUR
EUR
%
87,5
18 309,24
15 562,85
85,00
Komenda Wojewódzka
Policji w Opolu
CZ.3.22/3.3.04/10.0
1.
1949
Krajské ředitelství policie Problémy sociálního vyloučení na
Moravskoslezského kraje česko-polské hranici – senioři v bezpečí
2.
1941
Statutární město Opava
Přípravná dokumentace cyklistické
stezky Opava-Pilszcz-Kietrz-Baborów
85,5
9 116,00
7 748,60
85,00
Gmina Kietrz, Gmina
Baborów
3.
1960
Město Vítkov
Zvyky a zvyklosti
83,5
8 181,70
6 954,44
85,00
Miasto Kalety
1942
Ministerstvo vnitra
Společné vzdělávání – vyšší
bezpečnost na obou stranách hranice
85,00
Komenda Główna StraŜy
Granicznej we Warszawie /
Śląski Oddzial StraŜy
Granicznej w Raciborzu
5.
1984
Základní škola a Mateřská
Přeshraniční meziškolní spolupráce
škola Velká Polom,
příspěvková organizace
82,5
6 699,10
5 694,23
85,00
Gmina Pawłowiczki /
Publiczna Szkoła
Podstawowa w
Naczęsławicach
6.
1950
Krajské ředitelství policie Zkvalitnění společného pracoviště v
Moravskoslezského kraje Chotěbuzi
82
26 840,00
22 814,00
85,00
Komenda Wojewódzka
Policji w Katowicach
4.
82,5
35 205,50
Zpracovala: Ing. Jana Novotná Galuszková
29 924,60
1
Operační program přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007-2013
1940
Základní škola a Mateřská
Sportujeme, učíme se a oslavujeme
škola Bolatice,
společně
příspěvková organizace
1959
„Občanské sdružení pro
volný čas v Ostravě“
9.
1953
Střední škola společného
stravování, Ostrava –
S ekonomikou každý den
Hrabůvka, příspěvková
organizace
10.
1954
Dům kultury Akord
Ostrava – Zábřeh, s.r.o.
11.
1952
Základní škola Vítkov,
Komenského 754, okres
Opava, příspěvková
organizace
12.
1961
Základní škola Ilji Hurníka
Sousedi jsou bratři
Opava, Ochranova 6 –
příspěvková organizace
13.
1957
Městské kulturní centrum
Fulnek, příspěvková
Česko-polské dny kultury
organizace
7.
8.
Poznáváme se sportem a kulturou
Fajn fest CZ-PL
Přírodu si musíme chránit
78,5
8 177,00
85,00
77,5
26 944,00
22 902,40
85,00
Gmina Mszana / Zespół
Szkół
w Mszanie
ul. Sportowa 3
76
18 506,90
15 730,86
85,00
Miasto Rybnik / Zespół
Szkoł Ekonomicznousługowych w Rybniku
75,5
20 098,73
17 083,92
85,00
Dom Kultury w RybnikuChwalowicach
Gmina Kalety / Publiczna
Szkoła Podstawowa nr 1 w
Kaletach a Publiczne
Gimnazjum im. ks. Pawła
Rogowskiego w Kaletach
74,5
24 088,00
20 474,80
85,00
74,5
20 566,52
17 481,54
85,00
Miasto Rybnik / Szkoła
Podstawowa nr 28 w
Rybniku
72
25 355,11
21 551,84
85,00
Dom Kultury Rybnik Neidobczyce
248 087,80
Celkem
6 950,45
Gmina Kuźnia Raciborska /
Zespół Szkół
Ogólnokształcących w
Rudach
210 874,53
Disponibilní prostředky v rámci Fondu mikroprojektů před 6. zasedáním EŘV (CZ alokace)
1 778 210,85
68,30%
Zůstatek v rámci Fondu mikroprojektů po 6. zasedání EŘV (CZ alokace)
1 567 336,32
60,23%
Zpracovala: Ing. Jana Novotná Galuszková
2