Česká stylistika a konverzace pro pokročilé C301/C505 Vyučující

Transkript

Česká stylistika a konverzace pro pokročilé C301/C505 Vyučující
Česká stylistika a konverzace pro pokročilé
C301/C505
Vyučující: Craig Cravens
Email: [email protected]
Kancelář: GISB 4043
Tel: (512) 535-8129
Čas: TBA
Místnost: TBA
Konzultační hodiny: TBA
Cíle předmětu
Náplní semináře budou lexikální a stylistická cvičení (např. synonymie, homonymie,
antonymie), aktivní použití lexika probíraných konverzačních témat, interpretace textu
(vyslechnutého, přečteného), eseje na daná témata. Cílem konverzace je rozšíření slovní
zásoby probíraných základních konverzačních témat a sladění projevu ústního a psaného
(kompozice) na úroveň B2 dle Evropského referenčního rámce, dále pak příprava
k postupové zkoušce.
Osnova
Během semestrální výuky student napíše 6 domácích kompozic na témata průběžně
zadávaná lektorem (jejich včasné odevzdání je předpokladem ke zkoušce na konci
semestru).
Literatura
Chcete ještě lépe mluvit česky?, Eva Čechová, Helena Trabelsiová, Harry Putz. Liberec, 1996
Metody hodnocení
6 esejů:
Gramatická cvičení:
Závěrečná zkouška:
Prezentace:
60%
10%
20%
10%
Předpokladem k připuštění k závěrečné zkoušce je včasné odevzdání 6 domácích
kompozic. Seminář bude ukončen ústní prezentací.
Grading Scale
97-100 A+
93-96 A
90-92 A-
88-89 B+
83-87 B
80-82 B-
78-79 C+
73-77 C
70-72 C-
68-69 D+
65-67 D
0-64 F
1. Týden
Lekce 1A: Kam pojedeme?
2. Týden
Lekce 1B: Cestování
Lekce 2A: Zase jsme se setkali
3. Týden
Lekce 2B
Odevzdání prvního eseje
4. Týden
Lekce: 2B
5. Týden
Lekce: 3A
Druhý esej
6. Týden
Lekce: 3A
7. Týden
Lekce: 3B
Třetí esej
8. Týden
Lekce 3:B
9. Týden
Lekce 4:A
Čtvrtý esej
10. Týden
Lekce 4:A
11. Týden
Lekce 4:B
Pátý esej
12. Týden
Lekce 4:B
13. Týden
Lekce 5:A
Šestý esej
14. Týden
Lekce 5:A
15. Týden
Referáty
Disability Statement
Any student who feels he/she may need an accommodation based on the impact of a
disability must register with Disability Services for Students first. According to DSS
guidelines, only students who have registered their disabilities with DSS are officially
eligible for accommodations. When the disability has been registered, the student will
receive a letter describing any accommodations necessary, which must be presented to the
instructor in the first week of classes. Please contact Disability Services for Students at
812-855-7578 in Franklin Hall 096 to coordinate reasonable accommodations for students
with documented disabilities. More information is available on the DSS web site
(http://dsa.indiana.edu/dss.html).

Podobné dokumenty