Čím přispívá integrativní psychoterapie k dnešku

Transkript

Čím přispívá integrativní psychoterapie k dnešku
Čím přispívá integrativní
psychoterapie k dnešku
Předneseno 13. 11. 2015 na 20. česko‐slovenské
psychoterapeutické konferenci v Lázních Jeseník
[email protected]
www.skaluvinstitut.cz
www.psychoterapie.cz
Čím přispívá integrativní psychoterapie k dnešku
Postmoderní paradigma‐ ztráta víry a důvěry v pokrok, velké ideály a teorie a meta‐příběhy ‐ důraz na subj. poznání
Co je „dnešek“
e
i
p
a
r
e
t
Psycho s Versu ie
ap
r
e
t
o
h
Psyc
e
i
p
a
r
e
t
o
h
c
y
s
P
í
v
t
s
n
e
Porad k Koučin
e
i
p
a
r
e
t
o
h
c
y
s
P
e c
n
e
d
i
v
e
„
o
k
ja
t“
n
e
m
t
a
e
r
t
d
e
bas
frenchise
ie
p
a
r
e
t
Psycho ělecké
m
u
„
o
k
ja
“
l
o
s
e
řem
Pojetí terapeuta jako „reflexivního praktika“
• Reflexivní fkce – sch. představit si duševní
stavy, své i druhých lidí – (Fonagy 2002) • Kruso – 480 různých přístupů v ptii
• Marvin Goldfried 1995‐ navrhl společný psychoterapeutický jazyk
„Začarovaný bludný kruh“ /neurotické nutkání k opakování
/TA „hra“
/ „fixovaný gestalt“ /behav. „jádrové schéma“5
18.11.2015
Dodo – verdict – Luborsky 75
Bohard 2000:
…“kdyby to nebylo tak ohrožující, už dávno by byl tento objev akceptován jako jeden z největších počinů
v psychologii vůbec
18.11.2015
6
4 vlny psychoterapie
Vývojová integrace
Integrace s vlastním stylem Obohacování
Kombinace
Integrace Orientace v rozdílech, srovnávání, vhodnost použití
Psychoter
apeutický směr
18.11.2015
Psychoter
apeutický směr
Psychoter
apeutický směr
Psychoter
apeutický směr
8
•
Orientace v zaměření jednotlivých •
psychoterapeutických směrů dle intervenčních úrovní
Psychoterapeutické směry
Existenciální
Systemická
Transakční analýza
Kg/Behaviorální
Psychodynamická
Neo/Psychoanalytická
Humanistické směry
Gestalt ‐ ‐ ‐ EFT
18.11.2015
Biosyntéza
Intervenční úrovně dle P. Clarkson
•
•
•
•
•
•
•
Transpersonální
Teoretická
Racionální
Normativní
Nominativní
Emotivní
Tělesná
9
Obecná integrace psychoterapie
Obecné psychoterapeutické faktory Individuální
Skupinová
Rodinná
Systémová
Orientace v klasických směrech a jejich důležitých technikách, vhodnost použití
unifikovaná
psychotera
pie
18.11.2015
Multi/teore
tická
integrace Asimilativní
integrace
Krátkodobé
psychoterapi
e
10
Co hraje v tpii roli
Bruce E. Wampold
18.11.2015
11
4 Kořeny integrativní psychoterapie –
Norcross 2005
Lazarusova multimodální
Beutlerův m. systemat. výběru léčby
Jerome Frank
Bruce Wampold
18.11.2015
Wachtelův m. 2005 – Cyklických psdynamik –
PD/B/Rod Ryleův m (2005) K/anal tpe –
Transteoretický model ‐ Prochaska a DiClementův (2005) Frank
Stricker/Gold –psd
Castonguay ‐KB
12
Vzájemné
opylování
• Vytváření sofistikovanějších tpých modelů
• Asimilativní integrace nejpravděpodobnější
• Vzájemné ovlivňování vývoje v tpých přístupech –
sdílení znalostí a praxe
• Vývoj výzkumu a aplikace na různé populace, dosahování hranic vlastní teorie
Asimilativní integrace směrů
nejpravděpodobnějším způsobem integrace (Mesmer 92): K‐B (Castonguay, Newman, Borkovec, Holthforth a Marambo 2005
Psychodynamický
základ (Frank 99, Stricker and Gold 2005)
Místo integrativní psychoterapie ve světě psychoterapeutické praxe
18.11.2015
15
Psychoterapeutická integrace v příštím desetiletí ‐
Delphi hlasování (Norcross, Phund, Prochaska 2013) –
62 profesionálů mentálního zdraví (Professional Psychology: Research and Practice)
• Mindfulness t. • KB 1=velké snížení – 7 = velké zvýšení
5.55
5.48
• Integrativní
•
•
•
•
•
•
Multikulturní
Motivační interview Dialektická behaviorální
Eklektická
Interpersonální
Kognitivní
18.11.2015
5,23
5,20
5.15
4,85
4, 85
4,81
4.79
16
Hill (2004) třístupňový model (kombinující
teoretickou integraci a technický eklekticismus) 


1. stupeň je EXPLORACE – zal. na client‐centered tpii
2. st. ‐ VHLED zal. na psychoanalytické tpii –
3. st. AKCE – zal. na behaviorální tpii 18.11.2015
17
Matching KB a psychodynamických přístupů v integrovaném modelu – Keller 1999
Proč? Udělej !
Nechceš ?
18.11.2015
18
Multiteoretická psychoterapie
(Jeff E. Brooks‐Harris, 2008) Teoretická
integrace
18.11.2015
19
John C. Norcross
Marvin R. Goldfried
Oxford University Press, Jan 28, 2005 ‐
• 13 let mezi 1. vyd. (Biblí integračního hnutí) a 2. vyd. :
• závěr – srovnání
integrativních směrů
18.11.2015
20
Sdružení pro integraci
SEPI
18.11.2015
EAP
EAIP
21
Evans Kenneth R., Maria C. Gilbert: Integrativní terapie
100 klíčových bodů a technik
Maria Gilbert
18.11.2015
22
• Process and outcome of different forms of psychotherapy
18.11.2015
Louis G. Castonguay
25
Hanna Levenson Time‐limited Dynamic Psychotherapy
Brief Dynamic Therapy
18.11.2015
26
Pokrok a šíření znalosti je jediným strážcem skutečné svobody
James Madison
Gregg Henriques
Unifikovaná teorie psychologie
učí
Integrat. psychoterapii
pro dospělé
II. Mezinárodní konference integrativní
psychoterapie 22‐23. 6. 2016
www. skaluvinstitut.cz
29

Podobné dokumenty

Program Sympozium PCA

Program Sympozium PCA Program V. česko – slovenského symposia PCA Benešov 27. - 29.11.2013 středa 27.11.2013: 20:00 – 21:30 Úvodní encounter pro zájemce čtvrtek 28.11.2013 : 8:00 – 9:00 Registrace pro příchozí 9:00 – 9:...

Více

jobs-expo-lingua-show-2016_zaverecna-zprava.

jobs-expo-lingua-show-2016_zaverecna-zprava. SYNTHOS SA • Trenkwalder • TSM • Univerzita Jana Amose • Unique Personalservice, Německo/ Germany • Komenského Praha • Úřad práce ČR – krajská pobočka pro hlavní město Prahu • VALEO Autoklimatizace...

Více

Ceník 2016 Obchodní podmínky

Ceník 2016 Obchodní podmínky SLC-67, Stolní kompletní RS422 3IN+3OUT SLC-67, Stolní kompletní RS422 2IN+2OUT SLC-67, Stolní kompletní RS485 SLC-67, Stolní kompletní RS232 3IN+3OUT SLC-67, Stolní kompletní 20mA SLC-67, Stolní k...

Více

Addiction Severity Index (ASI)

Addiction Severity Index (ASI) Translation of this document was coordinated on behalf of the World Health Organization by Czech National Focal Point for Drugs and Drug Addiction (NFP). Translation was performed by Viktor Mravcik...

Více

Asimilativní přístup k integraci v psychoterapii.

Asimilativní přístup k integraci v psychoterapii. práce: „…v zájmu intelektuální jasnosti chceme své teorie čisté, ne eklektické. Pro účely praxe ale chceme být schopni čerpat z jakýchkoliv teoretických myšlenek či technik, které jsou podloženy dů...

Více