CERTUSS JUNIOR SC SC – napájecí nádrž

Transkript

CERTUSS JUNIOR SC SC – napájecí nádrž
CERTUSS Dampfautomaten GmbH & Co. KG
Hafenstrasse 65, D - 47809 Krefeld
Tel. + 49 2151 578-0, Email: [email protected]
www.certuss.com
CERTUSS JUNIOR SC – napájecí nádrž
provedení
Napájecí nádrž parních vyvíječů
čů je beztlaká otevřená
ená nádoba osazená elektronickým hlídáním hladiny,
stavoznakem, teploměrem
rem a termickým odplyněním.
Napájecí nádrž je dodávána výhradně
výhradn v materiálovém provedení nerez. Dodávka je realizována bez tepelné
izolace a podpěrných konzol.
elektronické
lektronické hlídání hladiny
Elektronické hlídání hladiny udržuje v napájecí nádrži minimální hladinu napájecí vody dopouštěním
dopoušt
přídavné
vody z chemické úpravny vody.
Elektronické hlídání se skládá ze tří
t částí:
- snímacích elektrod
- vyhodnocovací
odnocovací elektronické jednotky
- elektromagnetického ventilu
K snímání úrovně hladiny napájecí vody jsou použity tři
t elektrody, z nichž jedna je společná
spole
pro dvě nezávislé.
Vertikální vzdálenost mezi dvěma
ěma nezávislými elektrodami určuje
ur
úroveň hladiny napájecí vody.
Vyhodnocovací elektronická jednotka je zabudována do plastické skříňky
sk
určené
ené pro montáž na st
stěnu.
Vyhodnocovací jednotka je napájena 230V/50Hz, elektrody jsou napájeny střídavým
ídavým napětím
nap
12V.
termické odplynění
Termické odplynění
ní napájecí nádrže slouží k částečnému tepelnému odplynění
ní napájecí vody při
p teplotě
0
85 - 95 C.
K termickému odplynění
ní napájecí nádrže se využívá vyrobená pára odebíraná z parního vedení za separátorem
vlhkosti nebo z parního rozdělova
ělovače kotelny.
Termické odplynění
ní se skládá ze ttří částí:
- regulátoru teploty
- elektrický regulační ventil
- parního injektoru (topného registru pro nepřímý
nep
ohřev)
Regulátor teploty a regulační
ní ventil je bez elektrického napájení.
Pro provozní tlaky páry nad 0,8 MPa je pára na termické odplynění přiváděna přes
es parní redukční
reduk
ventil.
Vyobrazení napájecí nádrže
napájecí nádrž CERTUSS JUNIOR SC
výkon vyvíječe
e ( kg / hod )
celkový objem nádrže ( l )
A
B
C
D
E
F
G
I
J
K
L
M
N
O
80 - 600
215
dávkování chemikálií
DN 15
elektrody regulátoru hladiny
DN 40
odvětrání nádrže
DN 50
přívod upravené vody
DN 25
přepadové potrubí
DN 32
přívod páry k injektoru
DN 20
vypouštění nádrže
přívod vody k napájecímu
čerpadlu
hrdla stavoznaku
DN 32
čidlo regulátoru teploty
DN 32
přívod kondenzátu
DN 50
hrdlo teploměru
DN 15
průměr nádrže ( mm )
délka nádrže ( mm )
aquina, s.r.o.
Olomoucká 447
CZ - 796 07 Prostějov
DN 32
DN 15
500
1070
tel: +420 582 333 960
fax: +420 582 333 961
email: [email protected]
www.certuss.cz
stav 02.2014
revize z 09.2009
strana C-4.07