zpravodaj_1107 - Jablonné v Podještědí

Transkript

zpravodaj_1107 - Jablonné v Podještědí
Zpravodaj města Jablonné v Podještědí - červenec 2011
ČERVENEC 2011
www.jablonnevp.cz , e-mail:[email protected]
10 Kč
Zdislavina pouť a městské slavnosti
Jako již tradičně se konala poslední
květnovou sobotu Zdislavina pouť a Zdislava nám opět připravila pěkné počasí.
V letošním roce se pouť nesoustředila pouze do prostoru před baziliku a na náměstí,
ale odpolední program se odehrál na hřišti
Tatranu.
Dopolední mše zahájil P. Jan Rajlich
OP, následovali litoměřický arcibiskup
Mons. Jan Baxant a arcibiskup pražský
Mons. Dominik Duka. Pozvání na mši svatou přijal hejtman libereckého kraje Mgr.
Stanislav Eichler a Ing. Vajnerová Lidie,
statutární náměstkyně hejtmana pro resort
kultury, památkové péče a cestovního ruchu.
Před bazilikou bylo možno zhlédnout
ukázky řemesel. Mezi nejzajímavější patřilo
paličkování, které předváděla pí.Nosková,
ukázky práce na tkalcovském stavu
v podání pí. Truhlářové, frivolitková krajka
paní Roudnické nebo obrázky Luboše Breta. Své umění předváděli i řemeslníci
z Lückendorfu, na které se přijel podívat
i starosta H.J. Goth. Na náměstí před rad-
ván občanskému sdružení „Snílek“, mezi
mužstvy Jablonného v Podještědí a Real
TOP Praha, který pro nás zorganizovali
Podještědští pardálové. Za mužstvo Real
TOP Praha nastoupili např. Ota Balage,
Alan Bastien, Jiří Mádl, Robert Záruba,
nicí mezitím probíhal program pod vedením Milana Roudnického. Představily se
nám mažoretky pod vedením paní učitelky
Perglové, kouzelník Fila, kapela Zdislavěnka a Glassdixilend „AJETO“ pod taktovkou
Milana Roudnického st. V odpoledních hodinách se program přesunul na hřiště Tatranu, kde od 14 hodin program zahájily
mažoretky, a hned po nich mohli naši nejmenší shlédnout „Sváťovo dividýlko“. Hlavním tahákem odpoledního programu bylo
benefiční utkání, jehož výtěžek byl věno-
Zelená cyklomagistrála Ploučnice
Dne
3.6.2011
se
v Jablonném
v Podještědí konala propagační mezinárodní cyklojízda po jedné z odbočných
větví tras Zelené cyklomagistrály Ploučnice. Cyklojízdy se na pozvání předsedy
Mikroregionu Podralsko Jiřího Hauzera
zúčastnili starostové okolních obcí, poslanec Petr Skokan a vedoucí projektu Luděk
Suchomel. Trasa vedla z Jablonného
v Podještědí přes Heřmanice, Krompach
na Kambaude, kde účastníky pozdravil
starosta Oybina H.J.Goth, a přes Petrovice
zpět do Jablonného. Trasa mimo jiné kopírovala úspěšné projekty realizované na
našem území, jako jsou rekonstrukce zázemí na tenisových kurtech, rekonstrukce
ruského hřbitova,
oprava kaple sv.
Antonína v Heřmanicích, rekonstrukce studánky sv.
Zdislavy, rekonstrukce radnice.
Po prohlídce města
z věže byla cyklojízda zakončena na
tenisových kurtech,
kam přijel účastníky
1
David Suchařípa nebo Jakub Kohák. Díky
skvělé organizaci a vám všem, kteří jste
toto benefiční utkání navštívili, mohli Pardálové předat zástupcům „Snílku“ slíbený
šek.
Odpolední program pokračoval po skončeném benefičním utkání krátkou besedou
s hráči Real TOP Praha. Poté se na podiu
představila kapela „CITY MUSIC“, kterou
vystřídala kapela „Diessel“, a závěr večera
patřil produkci Milana Roudnického, který
celý odpolední program moderoval. Závěrem bych rád poděkoval všem, kteří se na
bezvadné organizaci celého dne podíleli
a bez kterých by nebylo možno takovéto
akce pořádat. Samozřejmě není možno
zapomenout ani na sponzory, kteří tuto akci podpořili finančními i materiálními dary.
Petr Sadílek, starosta
cyklojízdy pozdravit i hejtman Libereckého
kraje Mgr. Stanislav Eichler.
Petr Sadílek, starosta
Zpravodaj města Jablonné v Podještědí - červenec 2011
2
Zpravodaj města Jablonné v Podještědí - červenec 2011
POZVÁNKA
na 10. veřejné zasedání Zastupitelstva města Jablonné v Podještědí,
které se koná ve středu 13. 7. 2011 od 17.00 hodin
ve Společenském centru (bývalé kino) v Jablonném v Podještědí.
Zámek Lemberk si Vás v sobotu 16. července 2011 dovoluje
pozvat na „Koncert Radka Tomáška a jeho hostů“.
Začátek koncertu je v 17. 00 hodin v rytířském sále na zámku
Lemberk.
Vstupné – jednotné 100,- Kč.
napsal své první texty. V posledních asi 10 letech zařazuje Radek
víc písniček ovlivněných španělskou a latinskoamerickou melodikou, kterými se hlásí ke svým starým hudebním láskám - z repertoáru José Feliciana si vypůjčil "Cikána" a také chytlavou "Maríu
Isabel". V jeho repertoáru se ale stále častěji objevují písničky,
dalo by se říci ze života, třeba novinky "Kymácivý měsíc",
"Je prázdno všude kolem" nebo slibný duet "Malý město". Posluchači by Radka samozřejmě nikdy nepustili z pódia bez závěrečné
písně "Žádné jiné.“
Zpěvák a kytarista Radek Tomášek zažil dobu největší slávy
ve skupině Rangers – Plavci (1966-1973), pak dlouho vystupoval
s vlastní skupinou. Dnes se na pódiu objevuje v komorním pořadu
sestaveném z jeho nejznámějších hitů a zpívá za doprovodu akustické kytary své posmutněle romantické písničky jako "Duhová
kulička", "Jižní vítr" či "Srdce". Nejen pamětníky potěší rangersácké evergreeny "Kingstontown" nebo "Prázdné nádraží", ke kterým
V letošním roce budou hosty Radka Tomáška kytarista a zpěvák František V. Zikmund a trampský a folkový písničkář Vojta
Kiďák Tomáško.
Kulturní a sportovní akce pořádané v Jablonném v Podještědí
v měsíci červenci:
1.-10.7.
5.7.
5.- 6.7.
16.7.
16.7.
16.7.
Zámek Lemberk, Prázdniny na věži
Mimořádné zpřístupnění hlavní věže, denně od 9:30
do 16:30 hodin.
Bazilika minor sv. Vavřince a sv. Zdislavy,
Slavnost sv. Cyrila a Metoděje
10:00 mše svatá
Občanské sdružení Podještědští Pardálové Jablonné
v Podještědí, Prázdninový pohár mladších žáků a
žákyň v tenise
prezentace kluci 8:00 a holky 13:00 hodin v areálu
Sportcentra
21.7.
Městská knihovna Jablonné v Podještědí, Výlet kolem Lemberka se čtením pověstí o našem kraji
13:00 sraz před knihovnou
30.7.
Občanské sdružení Podještědští Pardálové Jablonné
v Podještědí,
Tradiční turnaj v beachovém volejbale, turnaj dvojic
- v areálu Sportcentra
Vyzýváme tímto všechny organizace města Jablonného
v Podještědí a jeho přilehlých obcí, které pořádají kulturní,
sportovní a společenské akce, aby nás neváhaly kontaktovat.
Rádi jejich akce zařadíme do „Kalendáře akcí města na rok
2011“, který bude pravidelně každý měsíc v aktualizované
podobě vycházet ve Zpravodaji města a na webových stránkách města.
Zámek Lemberk, Koncert Radka Tomáška a jeho
hostů
Tradiční letní koncert Radka Tomáška ze skupiny Rangers, který letos vystoupí s dalšíma dvěma hosty – Fandou Zikmundem a Vojtou Kiďákem Tomáškem
Začátek koncertu v 17:30 hodin, rytířský sál zámku
Lemberk
Kontaktní osoba:
Šárka Ryklová
tel.: 487 829 972, email: [email protected]
Bazilika minor sv. Vavřince a sv. Zdislavy,
Pouť nemocných
10:00
mše svatá farnosti
11:00
poutní mše svatá spojená s udělováním svátosti
pomazání nemocných
Více informací
na webových
stránkách pořádajících organizací:
www.jablonnevp.cz
www.paklisport.cz
www.pardalove.xf.cz
www.luzicke-hory.cz
Sbor dobrovolných hasičů Lvová,
Oslavy 140 let hasičů Lvová
9:00 soutěže družstev pod zámkem
10:00 - 11:00 a 13:00 - 14:00 den otevřených dveří
hasičské zbrojnice
17:00 – 23:00 taneční zábava v Motorestu Lvová
www.sphmjablonne.websnadno.cz
www.zamek-lemberk.cz
www.zsjablonnevp.cz
www.zdislava.cz
ZUŠ Jablonné v Podještědí
– tel: 487 762 270
U s n e s e n í ze 14. zasedání rady Města Jablonné v Podještědích konané dne 1. června 2011
Usnesení RM č. 208/2011
Rada města Jablonné v Podještědí po projednání schvaluje pronájem p.p.č. 1332 – část (cca 30 m2), ostatní plocha, celý pozemek
o výměře 453 m2, za účelem zahrádky, pro Markétu Štefanovou,
Jablonné v Podještědí, bezplatně za údržbu, na dobu neurčitou,
to vše v k.ú. Markvartice v Podještědí.
Hlasování: Pro 5, Proti-0, Zdrželi se - 0
Usnesení RM č. 209/2011
Rada města Jablonné v Podještědí po projednání schvaluje pronájem p.p.č. 878/1 – část (cca 20 m2), ostatní plocha, celý pozemek
o výměře 6 404 m2, v k.ú. Postřelná, za účelem zabezpečení budovy, pro Marka Žibřida, Jablonné v Podještědí, bezplatně za
údržbu, na dobu neurčitou, dodatkem k nájemní smlouvě č. 9301,
(Pokračování na stránce 4)
3
Zpravodaj města Jablonné v Podještědí - červenec 2011
Usnesení RM č. 218/2011
Rada města Jablonné v Podještědí po projednání doporučuje Zastupitelstvu města Jablonné v Podještědí přijmout Obecně závaznou vyhlášku č. 9/2011, kterou se mění obecně závazná vyhláška
č. 5/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
Hlasování: Pro 5, Proti-0, Zdrželi se - 0
(Pokračování ze stránky 3)
ze dne 5. 9. 2008.
Hlasování: Pro 5, Proti- 0, Zdrželi se - 0
Usnesení RM č. 210/2011
Rada města Jablonné v Podještědí po projednání schvaluje pronájem st.p.č. 279, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 131 m2
včetně budovy objektu nádrží LTO, za účelem skladování sportovního nářadí, bezplatně za údržbu, dodatkem k nájemní smlouvě
č. 7106, mezi účastníky Sportovní klub ZŠ Jablonné v Podještědí,
U Školy 98, 471 25 Jablonné v Podještědí a Městem Jablonné
v Podještědí, ze dne 16. 4. 2007. Pronájem p.p.č. 95/17, který je
předmětem výše zmíněné nájemní smlouvy a st.p.p.č. 279 včetně
budovy nádrží LTO, bude na dobu určitou a to na 15 let od nabytí
právní moci kolaudačního rozhodnutí rekonstrukce sportovního
areálu, to vše v k.ú. Markvartice v Podještědí.
Hlasování: Pro 5, Proti-, Zdrželi se - 0
Usnesení RM č. 219/2011
Rada města Jablonné v Podještědí po projednání doporučuje Zastupitelstvu města Jablonné v Podještědí přijmout Obecně závaznou vyhlášku č. 10/2011, kterou se vydává Požární řád města Jablonné v Podještědí k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se účastní větší počet osob.
Hlasování: Pro 5, Proti-0, Zdrželi se - 0
Usnesení RM č. 220/2011
Rada města Jablonné v Podještědí po projednání bere na vědomí
předloženou zprávu, týkající se hospodaření lesů Města Jablonné
v Podještědí a řešení funkce odborného lesního hospodáře
a v tomto smyslu bude informovat zastupitelstvo města.
Hlasování: Pro 5, Proti-0, Zdrželi se - 0
Usnesení RM č. 211/2011
Rada města Jablonné v Podještědí po projednání doporučuje zastupitelstvu prodej p.p.č. 3153, ostatní plocha, o výměře 49 m2
a p.p.č. 119, trvalý travní porost, o výměře 31 m2, za cenu 100,Kč/m2, to vše v k.ú. Heřmanice v Podještědí pro Jiřího Levinského,
Jablonné v Podještědí, za cenu 100,- Kč/ m2 + náklady spojené
s vyhotovením kupní smlouvy (daň z převodu nemovitostí a kolek
za vklad do katastru ).
Hlasování: Pro 5, Proti- 0, Zdrželi se - 0
Usnesení RM č.221/2011
Rada města Jablonné v Podještědí po projednání bere na vědomí
zprávu o probíhajícím jednání s pronájemcem Společenského centra (bývalé kino), panem Jiřím Bílkem a doporučuje postoupení
této zprávy zastupitelstvu města.
Hlasování: Pro 5, Proti-0, Zdrželi se - 0
Usnesení RM č. 212/2011
Rada města Jablonné v Podještědí po projednání doporučuje Zastupitelstvu města Jablonné v Podještědí prodej bytové jednotky
číslo 89/4 (byt č. 4), v budově č.p. 88, 89, 90, v části obce Jablonné v Podještědí, na st.p.č. 276/1, katastrální území Markvartice
v Podještědí, za cenu doporučenou komisí + náklady spojené
s prodejem nemovitosti (náklady na znalecký posudek, kolek na
vklad do katastru nemovitostí a daň z převodu nemovitostí).
Hlasování: Pro 5, Proti- 0, Zdrželi se - 0
Usnesení RM č. 222/2011
Rada města Jablonné v Podještědí po projednání neschvaluje příspěvek pro středisko pro ranou péči Liberec, o.p.s., s ohledem
na finanční možnosti rozpočtu 2011 a s tím, že případnou pomoc
hodlá soustředit přímo potřebným rodinám v Jablonném
v Podještědí.
Hlasování: Pro 5, Proti-0, Zdrželi se - 0
Usnesení RM č. 223/2011
Rada města Jablonné v Podještědí po projednání schvaluje odpustit poplatky prodejcům řemeslných výrobků na „Poutní slavnosti
města“ dne 28. 5. 2011.
Hlasování: Pro 5, Proti-0, Zdrželi se - 0
Usnesení RM č. 213/2011
Rada města Jablonné v Podještědí po projednání schvaluje zveřejnění záměru města pronajmout nebytové prostory v k.ú. Jablonné
v Podještědí, ulice náměstí Míru č.p. 157, umístěné v přízemí budovy. Provozní místnosti o výměře 45,90 m2, skladové prostory
24,10 m2, ostatní místnosti o výměře 3 m2. Zveřejnění záměru dle
zákona 128/2000 Sb., v platném znění.
Hlasování: Pro 5, Proti-0, Zdrželi se - 0
Usnesení RM č. 224/2011
Rada města Jablonné v Podještědí po projednání jmenuje nové
kronikáře paní Hanu Janďurovou, Jablonné v Podještědí a paní
Blanku Marčekovou, Jablonné v Podještědí s platností od roku
2011 s tím, že 31. 3. 2012 předloží zápis do kroniky za rok 2011
radě města.
Hlasování: Pro 5, Proti-0, Zdrželi se - 0
Usnesení RM č. 214/2011
Rada města Jablonné v Podještědí po projednání schvaluje naložení se ztracenými věcmi dle předložených „předávacích protokolů
– převod ztracené věci do vlastnictví města, na základě ust. § 135
zákona č.40/1964 Sb. Občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů,
dle návrhu HFO.
Hlasování: Pro 5, Proti-0, Zdrželi se- 0
Usnesení RM č. 225/2011
Rada města Jablonné v Podještědí na základě výběrového řízení
schvaluje Ing. Bartošovou Zuzanu, Liberec do funkce vedoucí odboru HFO MěÚ Jablonné v Podještědí s účinností 1. 10. 2011.
Hlasování: Pro 5, Proti-0, Zdrželi se - 0
Usnesení RM č. 215/2011
Rada města Jablonné v Podještědí po projednání schvaluje prodej
zlatého prstenu 2 gramy (DDHM 292331003109) dle návrhu HFO.
Hlasování: Pro 5, Proti-0, Zdrželi se- 0
Usnesení RM č. 216/2011
Rada města Jablonné v Podještědí po projednání schvaluje čerpání rezervního fondu ZUŠ Jablonné v Podještědí ve výši 8.000,- Kč
na finanční zajištění pořádání koncertů v roce 2011.
Hlasování: Pro 5, Proti-0, Zdrželi se - 0
Usnesení RM č. 226/2011
Rada města Jablonné v Podještědí po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit v rámci „Fondu malých projektů
v Euroregionu Nisa“ v programu Ziel 3/Cíl 3 SN-CZ Smlouvu o dotaci a financování výdajů v průběhu realizace projektu „Hasiči společně proti živelným pohromám“ a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
Hlasování: Pro 5, Proti-0, Zdrželi se - 0
Usnesení RM č. 217/2011
Rada města Jablonné v Podještědí po projednání doporučuje Zastupitelstvu města Jablonné v Podještědí přijmout Obecně závaznou vyhlášku č. 8/2011, kterou se mění obecně závazná vyhláška
č. 2/2011, o místním poplatku ze psů.
Hlasování: Pro 5, Proti-0, Zdrželi se - 0
Usnesení RM č. 227/2011
Rada města Jablonné v Podještědí po projednání schvaluje bezúplatný pronájem nebytových prostor ve Společenském centru
v Jablonném v Podještědí (bývalé kino) pro Společnost přátel historie v Jablonném v Podještědí pro akci v měsíci červnu 2011.
Hlasování: Pro 5, Proti-0, Zdrželi se - 0
(Pokračování na stránce 5)
4
Zpravodaj města Jablonné v Podještědí - červenec 2011
(Pokračování ze stránky 4)
Hlasování: Pro 5, Proti-0, Zdrželi se - 0
Usnesení RM č. 228/2011
Rada města Jablonné v Podještědí po projednání bere na vědomí
výsledek výběrového řízení na akci „Oprava kaple sv. Antonína –
Heřmanice 548 870,- Kč (výměna oken a vchodových dveří“) - vítěz: PENTA, s.r.o., Zámecká 3, 471 25 Jablonné v Podještědí, IČ:
445 676 51, DIČ: CZ 445 676 51.
Hlasování: Pro 5, Proti-0, Zdrželi se - 0
Usnesení RM č. 230/2011
Rada města Jablonné v Podještědí bere na vědomí výsledek výběrového řízení na akci Most 03 Heřmanice (dvouklenbový) – 1 903
995,- Kč – vítěz: SaM silnice a mosty Děčín a.s., Oblouková 416,
402 02 Děčín III., IČ: 25 042 751, DIČ: CZ 25 042 751.
Hlasování: Pro 5, Proti-0, Zdrželi se - 0
Místostarosta
Jiří Rýdl
Usnesení RM č. 229/2011
Rada města Jablonné v Podještědí bere na vědomí výsledek výběrového řízení na akci „Most 06 Kněžice“ (u bývalé Linety) – cena 1
090 598,- Kč vítěz: STRABAG a.s., oblast Sever, Tř. gen. Svobody
77, 460 14 Liberec 12, IČ: 60 83 87 44, DIČ: CZ 60 83 87 44.
Starosta
Bc. Petr Sadílek
V Jablonném v Podještědí dne 1. 6. 2011
U s n e s e n í z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva města Jablonné v Podještědí ze dne 1. 6. 2011
Usnesení ZM č. 85/2011
Zastupitelstvo města Jablonné v Podještědí po projednání schvaluje nabytí p.p.č.1510, ostatní plocha – hřbitov, urnový háj, celý
pozemek o výměře 4 107m2, se vším příslušenstvím a součástmi
nalézajícími se na této nemovitosti, tj. spolu s budovou márnice a
hřbitovní zdí, darováním, to vše v k.ú. Markvartice v Podještědí, od
Římskokatolické farnosti, děkanství Jablonné v Podještědí, Klášterní 33, 471 25 Jablonné v Podještědí a ukládá starostovi města
podepsat darovací smlouvu.
Po nabytí nemovitostí zastupitelstvo schvaluje zapsání stavby
márnice do katastru nemovitostí a vložení do majetku města.
Pro 16: Mgr. Balážová,Beránek, Blahovec, Mgr. Černá, Dozorcová, Mgr. Dráb, Hartman, Jelínková, Pazdera, Ptáček, Repaň,
Roudnický, Rýdl Jiří, Bc. Sadílek, Zuzaňák, Bc. Žitný, Proti-0,
Zdrželi se-0
Hartman Miroslav, Jelínková Michala, Ing. Mádlo Radek, Pazdera
Pavel, Ptáček Břetislav, Repaň Milan, Roudnický Milan, Rýdl Jiří,
Bc. Sadílek Petr, Zuzaňák Jiří, Bc. Žitný Jan, Proti-0, Zdrželi se-0
Usnesení ZM č. 88/2011
Zastupitelstvo města Jablonné v Podještědí po projednání schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 10/2011, kterou se vydává Požární řád města Jablonné v Podještědí, stanoví podmínky
k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní
větší počet osob.
Hlasování: Pro 17 Mgr. Balážová Hana, Beránek Vít, Blahovec
Jan, Mgr. Černá Renata, Dozorcová Jana, Mgr. Dráb Jindřich,
Hartman Miroslav, Jelínková Michala, Ing. Mádlo Radek, Pazdera
Pavel, Ptáček Břetislav, Repaň Milan, Roudnický Milan, Rýdl Jiří,
Bc. Sadílek Petr, Zuzaňák Jiří, Bc. Žitný
Jan, Proti-0, Zdrželi se-0
Usnesení ZM č. 86/2011
Zastupitelstvo města Jablonné v Podještědí po projednání schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 8/2011, kterou se mění obecně
závazná vyhláška č. 2/2011, o místním poplatku ze psů dle předloženého návrhu.
Pro – 14 Mgr. Balážová, Beránek, Blahovec, Mgr. Černá, Mgr.
Dráb, Hartman, Jelínková, Ing. Mádlo, Pazdera, Ptáček, Repaň,
Roudnický, Rýdl, Bc. Sadílek, Zuzaňák, Proti – 3 Bc. Žitný,
Zuzaňák, Beránek, Zdrželi se – 1 Dozorcová
Usnesení ZM č. 89/2011
Zastupitelstvo města Jablonné v Podještědí po projednání schvaluje v rámci „Fondu malých projektů v Euroregionu Nisa
v programu Ziel 3/Cíl 3 SN-CZ“ Smlouvu o dotaci a financování
výdajů v průběhu realizace projektu „Hasiči společně proti živelným pohromám“ a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
Hlasování: Pro 17 Mgr. Balážová Hana, Beránek Vít, Blahovec
Jan, Mgr. Černá Renata, Dozorcová Jana, Mgr. Dráb Jindřich,
Hartman Miroslav, Jelínková Michala, Ing. Mádlo Radek, Pazdera
Pavel, Ptáček Břetislav, Repaň Milan, Roudnický Milan, Rýdl Jiří,
Bc. Sadílek Petr, Zuzaňák Jiří, Bc. Žitný Jan, Proti-0, Zdrželi se-0
Usnesení ZM č. 87/2011
Zastupitelstvo města Jablonné v Podještědí po projednání schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 9/2011, kterou se mění obecně
závazná vyhláška č. 5/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství dle předloženého návrhu.
Hlasování: Pro 17 Mgr. Balážová Hana, Beránek Vít, Blahovec
Jan, Mgr. Černá Renata, Dozorcová Jana, Mgr. Dráb Jindřich,
Místostarosta:
Starosta:
Jiří Rýdl
Bc. Petr Sadílek
V Jablonném v Podještědí dne 1. 6. 2011
U s n e s e n í z 15. zasedání rady Města Jablonné v Podještědí konaného dne 13. 6. 2011
Usnesení RM č. 231/2011
Rada města Jablonné v Podještědí po projednání schvaluje zveřejnění záměru směny pozemků p.p.č.116/2 – část cca 37m2
a p.p.č.1336 – část 19 m2 ve vlastnictví Města Jablonné v Podještědí za p.p.č.121/1 – část cca 34 m2 ve vlastnictví pana Lhotáka, to
vše v k.ú. Markvartice v Podještědí.
Hlasování: Pro-4, Proti-1, Zdrželi se-0
věcného břemene, jímž dojde k zajištění strpění a umístění, zřízení
a provozování kanalizační přípojky k domu č.p.253, na st.p.č.430,
na dotčené nemovitosti p.p.č.1338/1, ostatní plocha - komunikace,
o výměře 155 m2, to vše v k.ú. Jablonné v Podještědí, za jednorázovou úplatu 35,- Kč za m2, nebo 70,- Kč za bm + DPH dle zákonné sazby.
Hlasování: Pro-5, Proti-0, Zdrželi se-0
Usnesení RM č. 232/211
Rada města Jablonné v Podještědí po projednání schvaluje zveřejnění záměru prodeje p.p.č.1650/1, trvalý travní porost, o výměře
1618 m2, v k.ú. Heřmanice v Podještědí.
Hlasování: Pro-5, Proti-0, Zdrželi se-0
Usnesení RM č. 234/2011
Rada města Jablonné v Podještědí po projednání schvaluje ukončení nájmu dohodou k 1.7.2011 p.p.č.190/1 – část 400 m2 a p.p.č.
202 – část 324 m2, v k.ú. Jablonné v Podještědí, nájemní smlouva
4623 ze dne 25.1.2001.
Hlasování: Pro-5, Proti-0, Zdrželi se-0
Usnesení RM č. 233/2011
Rada města Jablonné v Podještědí po projednání schvaluje zřízení
(Pokračování na stránce 6)
5
Zpravodaj města Jablonné v Podještědí - červenec 2011
Usnesení RM č.241/2011
Rada města Jablonné v Podještědí po projednání doporučuje
správci poplatku navýšit na dvojnásobek včas nebo ve správné
výši nezaplacené poplatky za odpady stanoveným platebním výměrem.
Pro 5, Proti-0, Zdrželi se-0
(Pokračování ze stránky 5)
Usnesení RM č. 235/2011
Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města prodloužení termínu pro uzavření kupní smlouvy, na p.p.č.1012/1,
ostatní plocha, část – cca 1 105 m2, (dle GP – 1012/3), v k.ú. Petrovice v Lužických horách, pro Jiřího Zuzaňáka, Jablonné
v Podještědí do 25.10.2011.
Hlasování: Pro-5, Proti-0, Zdrželi se-0
Usnesení RM č. 242/2011
Rada města Jablonné v Podještědí po projednání doporučuje
správci poplatku uložit pořádkovou pokutu při nesplnění ohlašovací
poplatkové povinnosti 1.000,- Kč. Při opakovaném nesplnění ohlašovací poplatkové povinnosti 5.000,- Kč.
Pro-5, Proti-0, Zdrželi se-0
Usnesení RM č. 236/2011
Rada města Jablonné v Podještědí po projednání schvaluje zveřejnění záměru města prodat nemovitost (bývalou hasičskou zbrojnici) na st.p.č.125, st.p.č. 125 o výměře 58 m2 a p.p.č. 498/1 o výměře 2.195 m2, vše v k.ú. Kněžice v Lužických horách. Zveřejnění
záměru bude provedeno dle zákona 128/2000 Sb., v platném znění.
Hlasování: Pro-5, Proti-0, Zdrželi se-0
Usnesení RM č. 243/2011
Rada města po projednání schvaluje přechod nájmu bytu 1+1 č. 5,
Jablonné v Podještědí na pana Radka Kudláčka, Jablonné
v Podještědí a sepsat s ním nájemní smlouvu na dobu určitou jeden rok v případě bezdlužnosti s dalším prodlužováním.
Pro-5, Proti-0, Zdrželi se-0
Usnesení RM č.237/2011
Rada města Jablonné v Podještědí po projednání schvaluje zveřejnění záměru města pronajmout nebytové prostory v k.ú. Jablonné
v Podještědí, ulice náměstí Míru č.p. 8, umístěné v přízemí budovy, od 1.9.2011. Provozní místnosti o výměře 44,52 m2, skladové
prostory 26,36m2, ostatní místnosti o výměře 1,36 m2. Zveřejnění
záměru bude provedeno dle zákona 128/2000 Sb., v platném znění.
Hlasování: Pro-5,Proti-0, Zdrželi se-0
Usnesení RM č.244 /2011
Rada města Jablonné v Podještědí po projednání schvaluje pořízení 2 ks kontejnerů na papír do lokality Česká Ves a ul. Komenského od firmy EKO-KOM neprodleně v tomto roce.
Pro 5, Proti-0, Zdrželi se-0
Usnesení RM č. 238/2011
Rada města Jablonné v Podještědí po projednání schvaluje revokaci usnesení č. 57/2011, ze dne 24. 1. 2011.
Hlasování: Pro-5, Proti-0, Zdrželi se-0
Usnesení RM č. 245/2011
Rada města Jablonné v Podještědí schvaluje prominutí nájemného
ve Společenském centru a odpuštění kauce na akci „Loučení
s předškoláky“ dne 22. 6. 2011 pro mateřskou školu „Preciosa“,
U Školy 194, 471 25 Jablonné v Podještědí.
Pro-5, Proti-0, Zdrželi se-0
Usnesení RM č.239 /2011
Rada města Jablonné v Podještědí po projednání schvaluje změnu
rozpočtu č. 1. dle předloženého návrhu.
Hlasování: Pro-5, Proti-0, Zdrželi se-0
Zapsala: Jandová
Jiří Rýdl
místostarosta
Usnesení RM č.240 /2011
Rada města Jablonné v Podještědí po projednání doporučuje Zastupitelstvu města Jablonné v Podještědí schválit rozpočtové opatření č. 5 dle předloženého návrhu.
Hlasování: Pro 5, Proti-0, Zdrželi se-0
Bc. Petr Sadílek
starosta
V Jablonném v Podještědí dne 13. 6. 2011
Nová telefonní čísla městského úřadu
Bc. Petr Sadílek
Jiří Rýdl
Mgr. Daniela Pastorková
Marie Jandová
Jaroslav Odstrčil
Lukáš Kohlíček
Emilie Šlamborová
Marcela Holubová
Oldřich Bošek
487 829 963
487 829 964
487 829 962
487 829 961
487 829 975
487 829 980
487 829 965
487 829 965
487 829 969
Ivana Pernerová
Pavla Černá
Markéta Štefanová
Kamila Tahadlová
Marcela Žitná
Šárka Štekrová
Veronika Čubanová
Marcela Hamplová
Mgr. Olga Pešková
487
487
487
487
487
487
487
487
487
PODĚKOVÁNÍ
829
829
829
829
829
829
829
829
829
973
976
976
966
971
968
968
967
974
Věra Stryalová
Hana Kotyzová
487 829 974
487 829 977
Infocentrum
Šárka Ryklová
487 829 972 i fax
Městská knihovna
Dana Zpěváková
487 829 972
UPOZORNĚNÍ
Sociální oddělení děkuje všem spoluobčanům, kteří reagovali na naši výzvu a pro nízkopříjmové spoluobčany darovali
nábytek, zařízení do bytu a oblečení.
V měsíci červenci uvítáme, pokud nám nabídnete: kamna,
automatickou pračku, mikrovlnnou troubu, žehličku, ložní prádlo,
koberec.
Stále nutně potřebujeme spací pytle pro děti sociálně potřebných, kteří se účastní koncem července dětského letního tábora.
Chcete-li uvedené věci věnovat sociálně potřebným nebo
nezaměstnaným spoluobčanům, dejte nám prosím zprávu.
Za Vaše nabídky předem děkuji.
pro občany, kterým přestal být vyplácen sociální příspěvek od ÚP odd. SSP v Liberci, který jste pobírali společně
například s přídavkem na dítě. Máte možnost na MěÚ,
sociální odd. získat informace, jak si svůj příjem zvýšit.
Náš email [email protected],
tel. 487 829 974 nebo osobní návštěvou v úřední dny.
Mgr. Bc. Olga Pešková – sociální pracovnice
6
Zpravodaj města Jablonné v Podještědí - červenec 2011
liny se vyskytují v příkopech a na krajnicích komunikací, v okolí
kontejnerů a popelnic na odpady, v okolí sportovních areálů,
v areálech průmyslových podniků. Vhodný prostředek k likvidaci je
postřik, např. přípravkem Roundup nebo vytrhávání.
Pravidelně jsou sečeny i městské pozemky, ale ne na všechny
jsou potřebné finance nebo dostatek časového prostoru. Proto
žádáme občany, aby v rámci svých možností pomohli městu, např.
posečením pozemku před vlastním oplocením nebo vytrháním
plevelů u kontejnerů a popelnic.
Za vstřícné a účelné aktivity děkujeme.
Ekolog MěÚ
Údržba pozemků
Upozorňujeme všechny vlastníky a nájemce pozemků na nutnost jejich posečení. Kontrolou bylo zjištěno, že trávy a plevele
jsou před vysemeněním a množství pozemků je dosud neposečených. Rovněž upozorňujeme na likvidaci invazních rostlin, jako
jsou křídlatka japonská, bolševník velkolepý, netýkavka žláznatá,
vlčí bob, zlatobýl kanadský, pelyněk černobýl,, ale i některé druhy
dřevin, například trnovník akát, borovice vejmutovka. Invazní rost-
Zpravodajství z knihovny
www.knihovnajablonnevp.webk.cz
Pasování prvňáčků na čtenáře
Uzavření knihovny a změna výpůjčních hodin v červenci:
Jako každý rok v měsíci červnu byli i letos pasování prvňáčci na
rytíře-čtenáře a rytířky-čtenářky.
Všechny pasované děti dostaly nejen památeční glejt a přihlášku
do knihovny na rok zdarma, ale také knihu. Jelikož je knihovna
zapojena už druhým rokem do projektu „Už jsem čtenář-knížka pro
prvňáčka“, podařilo se pro všechny děti získat knihu od Daniely
Krolupperové Zmizelá škola. Kniha je napsána k příležitosti pasování čtenářů a tak je tedy doslova a do písmene „šitá na míru“ pro
žáčky prvních tříd. Nikde jinde se kniha koupit nedá a tak všech 32
pasovaných prvňáčků má vlastně originál, který nemůže mít nikdo
jiný. Jen jsem zvědavá, kdo nevydržel to napětí a začetl se už
doma do pokračování knížky, kterou jsme spolu rozečetli…
V měsíci červenci bude knihovna uzavřena v tyto dny:
4.-8.července , 25.-29.července
Pondělí:
Úterý:
Středa:
8.00-11.30
8.00-11.30
8.00-11.30
13.00-17.00
13.00-15.00
13.00-16.00
Změna telefonního čísla
Knihovna a informační centrum mají společné nové telefonní číslo,
a to: 487 829 972. Z technických důvodů je dočasně e-mailová
adresa knihovny tato: [email protected]
Lámání hlavy s hlavolamy
Každé odpoledne, když bude knihovna otevřena, budou pro
děti připraveny hlavolamy, tajenky a jiné hříčky, nad kterými si
mohou lámat hlavy ve chvílích, kdy by se doma nudily. Akce poběží po oba prázdninové měsíce a děti za správně vyřešené úlohy
mohou sbírat body. Na konci prázdnin se tyto body sečtou a výherce dostane sladkou odměnu.
Na fotkách jsou děti z 1.A i 1.B se svými novými knížkami.
Vyhlášení vítězů výtvarné soutěže
„Planeta Země-náš život“
Od začátku března do konce dubna mohly nosit děti do knihovny
obrázky do vyhlášené výtvarné soutěže s názvem „Planeta Země
– náš život“. Dokonce i jedno odpoledne bylo věnováno malým
výtvarníkům, kteří si mohli svůj obrázek vytvořit v knihovně. Dohromady se v knihovně sešlo 68 obrázků, ze kterých byly vybrány tři,
které se nejvíce líbily.
Nejúspěšnějšími výtvarníky se stali:
David Kvapil z 2.A
Tereza Sedlmajerová ze 3.B
Anna Holubová z 2.A
Děti, pojďte si hrát!
Hrajete rády stolní deskové hry nebo karty?
Přes léto bude pro Vás připraveno v knihovně několik her, které si
můžete s kamarády přijít zahrát.
Přijďte si vybrat a pobýt s přáteli
v knihovně, když už nebudete vědět, co doma nebo venku.
V této soutěži se hodnotilo i přání, které děti posílaly matičce Zemi.
A zde jsou ukázky z dětských přání:
• Hodně lásky a aby se všichni měli rádi
• Planeto Země přeji ti do budoucna hodně štěstí. Zmenšování
ozónových děr a co nejmenší znečistění. Přeju ti, abys byla
dlouho zelená a obyvatelná.
• Planeto přeju ti, abys byla čistá a zdravá.
• Přeji ti, aby tě chránili mimozemšťani
• Přál bych si pro naší zeměkouli, aby se nestávalo, že vybuchují sopky a také aby nebyly žádné vlny tsunami. Také
bych chtěl, aby někdo pomohl Japonsku a to je vše, dámy a
pánové.
Výlet kolem Lemberka se čtením
z knihy pověstí o našem kraji
Ve čtvrtek 21. července, sraz je
ve 13.00 hodin před knihovnou
Zvu děti a dospělé na příjemně prožité dopoledne s knížkou v ruce
a s putováním kolem Jablonného.
(Pokračování na stránce 8)
7
Zpravodaj města Jablonné v Podještědí - červenec 2011
Za přispění děkuji těmto firmám: Delta HL s.r.o., CL-EVANS, s.r.o.,
PENTA spol. s.r.o., Nadace Preciosa, Truhlářství Milan Kobryn,
Josef Peluňka-výroba z plastů, MONT OCEL HANUS s.r.o., Podještědští Pardálové, o.s., Kovovýroba Krob, s.r.o., TJ Tatran.
(Pokračování ze stránky 7)
•
•
•
•
•
Aby nebyli zlí lidi a nebyly cigára a aby bylo na planetě čisto
Aby se lidi chovali slušně k přírodě
Já si přeji, aby nikdo nezabíjel zvířata
Přeju si, aby země byla krásná a nebyl tam žádnej binec
Přeju planetě zemi spoustu krásných miliónů let, čisté ovzduší, mnoho lidí a zvířat, slunce a jiných kamarádských planet
Vítězové nejhezčích přání pro planetu Zemi jsou:
Jiří Ehm ze 4.A
Štěpán Fol ze 7.A
Filip Bím z 5.A
Všem vítězům srdečně blahopřeji a ostatní zvu do knihovny se
podívat na vystavené nejhezčí obrázky.
Poděkování sponzorům
Děkuji níže uvedeným sponzorům, kteří přispěli na vybavení nové
knihovny.
Díky jejich podpoře se mohlo zakoupit:
koberec do dětského koutku v oddělení pro děti
dva otočné stojany na časopisy do oddělení pro děti a dospělé
část výpůjčního pultu
dva stolky pod počítače pro veřejnost
sedací polštář o průměru 120cm
dekorace do dětského oddělení
•
•
•
•
•
•
Informace o akcích
knihovny naleznete na,
www. knihovnajablonnevp.webk.cz
e-mail: [email protected], telefon 487 829 972.
Těším se na Vaši návštěvu. Dana Zpěváková
Žádáme ale zároveň i vás, občany našeho města: „Pomozte
nám kroniku vytvářet.“ Sdružujete se v různých spolcích a sportovních oddílech a určitě máte úspěchy ze své činnosti. Podělte
se o ně a zašlete nám své výsledky.
Budeme rády, když nám pomůžete i s nápady a návrhy, co
vše byste chtěli v kronice města zadokumentovat.
Své poznatky a zprávy z činnosti můžete psát na adresu:
[email protected].
Na spolupráci s vámi se těší
Blanka Marčeková a Hana Janďurová.
Městská kronika
Každé město má povinnost vést kroniku. Kronikářem bývá
pověřen vždy někdo, kdo by své město měl dobře znát. Na několikrát zveřejněnou výzvu o hledání kronikáře jsme se rozhodly, že
se pozeptáme, co vlastně znamená vést kroniku a co všechno to
obnáší. Po konzultaci s tajemnicí města, paní Danielou Pastorkovou a s panem starostou Petrem Sadílkem, jsem se rozhodly, že
do toho tedy půjdeme.
ROZLOUČENÍ
SE ZÁKLADNÍ ŠKOLOU
Po devíti letech naší školní docházky
jsme se rozloučili na vodáckém kurzu na
Malé Skále. Vyjeli jsme s třídními učitelkami Mgr. Ivanou Ježkovou a Mgr. Evou Drábovou a instruktory manželi Perglovými,
kteří měli celý kurz perfektně zajištěný.
Sjíždění Jizery bylo super, na kánoích
zdolán splav s převrácením dvou lodí,
z nichž jedna se na splutí řítila pozpátku a
samozřejmě byla potopena.
V průběhu plavby se nás vykoupalo
více, ale sluníčko se snažilo sušit, déšť
v cíli opět smáčel. Pak pochod 12 km
z Dolánek zpět na Malou
Skálu, plno legrace, vyčerpání.
Nové síly dodala večeře, pizza, táborákové buřty
a různé soutěže a zpěv.
Spaní ve stanu bylo též
zážitkem, na který budeme
vzpomínat. Díky, bylo to
fajn a přejeme všem následovníkům takové hezké
výlety. Někteří jsme jeli
úplně poprvé. Teď už jen
akademie a vysvědčení,
ale určitě budeme vzpomínat u Vás.
Vaši deváťáci
8
Zpravodaj města Jablonné v Podještědí - červenec 2011
Festival ZUŠ v Lomnici nad Popelkou – zámek
Festival ZUŠ v Lomnici nad Popelkou v úterý 31. května 2011
na zámku.
Závěrečná děkovačka všech účinkujících festivalu ZUŠ.
Putování za pohádkou
Stalo se už tradicí, že každý rok ke „Dni
dětí“ putujeme mezi pohádkovými bytostmi.
V letošním roce tomu tak bylo v neděli 29.
května, kdy od kapličky pod Lemberkem
odstartovalo 400 dětí se svými rodiči, prarodiči a známými. Z rukou paní vychovatelky Dany Baťkové a Mgr. Marie Lemfeldové
dostaly startovní lístky a pitíčka od MěÚ
Jablonné v Podještědí. Úkoly děti plnily na
příslušných stanovištích.
Kočky: sl. Simona Ptáčková, paní Pavla Hanlová
a Saša Ptáčková
Kouzelnice: Mgr. Ivana Žmudová
Náprstková
a Mgr. Miluše
Šašci – MŠ Preciosa“: paní učitelka Alena Levinská a paní učitelka Blanka Marčeková.
Vodníci: paní Kořínková,
Kryštof Kořínek
Anežka
Kořínková,
Ježibaby: paní Jana Raniaková, Katřina Šimková, Jitka Vlčková
Peklo – patřilo hasičům: Hedvika Pecinovská,
Radek Pecinovský, Martin Pluhař, Josef Pluhař,
Julius Farkaš, Petr Marcina, Michal Nešvera,
František Servacký st., František Servacký ml.
9
Strašidelný hrad: Ing. Blanka Kyselová, Petr
Janúšek, Jakub Tregner, Aneta Mašková, Tereza
Kudláčková, Štěpán Fol
Zpravodaj města Jablonné v Podještědí - červenec 2011
Kovbojové : paní Iveta Hotovcová,
Zuzana Hotovcová
Cíl byl opět u kapličky, kde se startovalo a zde za vyplněnou kartičku děti
obdržely balíčky se sladkostmi a hračkami. Za jejich obsah bych rád poděkoval všem sponzorům:p. Vávra Malevil, p. Peluňka – Plasty, p. Ladislav
Javůrek – Penta,závod Preciosa, MěÚ
Jablonné v P., SRPŠ při ZŠ Jablonné
v Podještědí, Nadace Snílek při DD,
p. Šubrt Ivan a Michal - Autodoprava,
Večerka pan Danopham Quano, potraviny pan Cham-Hoang Thi Huyen,
manželé Zdvořákovi Poly-Agra, obchodní dům Pomi-Market. Dále děkuji
Podještědským Pardálům, kteří zajistili veškeré občerstvení i posezení, a po celou dobu obsluhovali. Svůj volný čas věnovali Ing.
Radek Mádlo, Mgr. Jindřich Dráb ml., Petr Fiala, Petr Bába, Jindřich Bába, Palo Ivan, Ing. Arnošt Vopata. Odpoledne zpestřil Sáša Váša v podání p. Milana Roudnického za pomoci Tomáše Kočího a Radka Grosmuta i jim patří poděkování. Jsem rád, že se celá akce zdařila, že
vyšlo počasí a všichni byli spokojeni.
Mgr. Jindřich Dráb, ředitel školy
Ukončení projektu
„Dobýváme vrcholy“
V pátek 10. června 2011 se v Polsku
v městě Boleslawiec konala závěrečná
konference tohoto třetího projektu, který
jsme se školou zde měli. Pozván byl pan
starosta města Bc. Sadílek, pan místostarosta Jiří Rýdl, bývalá paní starostka Vlasta
Dozorcová, ředitel ZŠ Mgr. Jindřich Dráb,
zástupce ředitele Mgr. Luboš Brett a deset
učitelů. Celý večer byl v přátelském duchu,
příjemná atmosféra, krásné prostředí, výborné občerstvení a slova díků za výbornou spolupráci obou stran, čehož byla dokladem videoprojekce. Z polské strany bylo
vysloveno přání pokračovat ještě čtvrtým
projektem, kde bychom měli být koordinátory my.
MŠ PRECIOSA
se loučí se školním rokem
Motýlí zahrádka
„…a housenka se proměnila v překrásného
motýla…“ – to je úryvek z písničky, kterou
si zpíváme u nás v MŠ. Ale jak se může
proměnit? Děti stále nevěřily, že to opravdu
jde. A tak jsme se rozhodli, že si do školky
objednáme motýlí zahrádku.
Jejím účelem bylo dětem ukázat jednu
z nejúžasnějších přírodních proměn hmyzí
říše přímo před jejich očima. Sledovali
jsme vývoj motýla druhu Babočka bodláková od housenky až po překrásně vybarveného motýla.
Malé housenky jsme dostali v krabičce,
kde měly již krmení. Každý den jsme sledovali, jak se housenky krmí, vytváří hedvábné pavučinky a rostou přímo před našima
očima. Jakmile byly připraveny k zakuklení,
přesunuly se k víčku, vytvořily si
z hedvábného vlákna zámotek a zavěsily
se hlavou dolů do pozice „J“. A tady zakončily své zakuklení. Nastal čas je přemístit
do jejich zahrádky. Týden jsme pozorovali
kukly a čekali, až se motýlci vylíhnou. I
když jsme fázi vylíhnutí neviděli, přesto děti
byly nadšené, když v pondělí ráno
v zahrádce motýli uviděly. Hned jsme pro
ně přichystali sladký nektar, pomeranč,
banán a jablko a děti každý den motýlky
10
Mgr. Jindřich Dráb
krmily.
Toto naše motýlí hemžení nenechalo
klidné ani naše rodiče, kteří tak s námi
trávili více času pozorováním ve třídě. Sami se přiznali, že zrod motýla ještě nikdy
neviděli a tak společně s dětmi se každé
ráno přicházeli na proměnu dívat.
Po dalším týdnu pozorování a starání se o
ně přišel den, kdy jsme je vypustili do volné
přírody. Byl to pro nás pro všechny neuvěřitelný zážitek.
V tomto pololetí jsme pro děti připravili i
mnoho dalších bohatých aktivit a zábavných činností, kterými rozvíjíme hravou
formou
dětský
vš estranný
vývoj.
O masopustu jsme pozvali Šášu Vášu na
školkový karneval, slavnostně jsme přivítali
jaro a rozloučili se s paní Zimou, vyslechli
jsme si zajímavé vyprávění pani Modré
s ekoprogramem Lišáčkovo dobrodružství
a v dubnu jsme zahájili pro předškoláky
plavecký kurz ve Stráži pod Ralskem.
Rodiče jsme zapojili v odpolední dílničce
do zdobení velikonočních jidášů, vajíček a
jarních dekorací. Do školky jsme si také
pozvali Dagmar Čemusovou, která svými
poutavými pořady „Ptačí sněm“ a „Já jsem
muzikant“ uvedla děti do světa hudby. Za(Pokračování na stránce 11)
Zpravodaj města Jablonné v Podještědí - červenec 2011
(Pokračování ze stránky 10)
pomenout jistě nejde na čarodějnický rej a
průvod městem za zmrzlinovou odměnou.
V květnu jsme popřáli našim maminkám
k svátku a také jsme bojovali o medaile při
sportovních hrách na školním hřišti. Nejočekávanější akcí se stal výlet do Liberce
na dětské hřiště se spoustou zábavných a
sportovních atrakcí. Nejstarší děti dostaly
pozvání do naší sesterské školky v Minkovicích na písničkový program Míši Růžičkové.
Den dětí nám pomohly připravit maminky, které napekly pro děti takových dobrot,
Dětský den v Postřelné
4. 6. 2011 se uskutečnilo odpoledne
plné her pro děti před hasičskou zbrojnicí
že je baštily ještě druhý den. A nejen jim
patří poděkování. Také manželům Formanovým za zmrzlinu od pí Jablonské ze
Stráže p.R. a panu Hartmanovi – Sikr,
s r.o. Heřmanice - za skákací hrad, kouzelníku Čaroslavovi a také Preciose za drobné dárky pro děti.
S našimi předškoláky jsme se rozloučili
v našem Společens k ém
c ent r u
s programem „Mezi
indiány a kovboji „ a
jako
poslední
akci
v tomto školním roce
chystáme rozloučení
se všemi rodiči společným putováním „Cesta
za pokladem“.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem
rodičům, sponzorům,
městskému úřadu i
naš emu
zřizov ateli
Preciose,
a.s.
za
d obr ou
s polupr ác i
a jejím okolí. Děti se účastnily v hojném
počtu. Soutěžily ve skákání v pytli, nošení
míčku na lžíci v slalomu, chytání rybiček
prutem na háček, procvičovaly si paměť,
střílely ze vzduchovky, podlézaly laťku,
stříhaly bonbony se zavázanýma očima,
sbíraly a kompletovaly věci podle velikosti,
házely míček na terč. Pak nás překvapil
déšť, tak se děti přemístily do hasičské
zbrojnice, kde malovaly obrázky. Některé
budou vyvěšeny ve vývěsní tabuli na návsi.
Po absolvování soutěží byly všechny děti
oceněny balíčkem sladkostí. V podvečer
byl táborák, kde se opékaly buřty. Akce se
vždy odmění pro pořadatele rozzářenýma
očima dětí a dotazu kdy zase něco bude.
Pro nás SDH je to jedna z akcí, na kterou
v tomto školním roce, učitelkám a ostatním
zaměstnancům za jejich obětavou práci a
popřát všem krásné a slunné prázdniny.
V září už se těšíme nashledanou.
I. Psigodová,
MŠ Preciosa, o.p.s.
se velice těšíme s naší mládeží. Doufáme,
že budou další příležitosti na další akce.
Těšíme se na Vás.
SDH Postřelná
Poděkování
Stále existují lidé, kteří
nezištně pomohou...
Zprávy z farnosti
První červnovou neděli jsme slavili mši
svatou s dětmi na zřícenině hradu Milštejn.
Naše jarní dětská mše se odehrává každý
rok na jiném místě, je však pro ni signifikantní přírodovědné zaměření spojené
s horolezeckými výstupy.
Můj kamarád „bydlí“ v učebně fyziky a
dlouho byl porouchaný! Našli se ale dva zachránci, kteří ho opravili. Jsou to žák 8.A.
Filip Španiel a pan Tadeusz Kowal.
Tímto jim moc děkuji.
PS: S díkem se připojují i učitelé fyziky ZŠ
Jablonné v Podještědí.
Letos jsme se sešli v 9 hodin na Hamru
(osada Naděje), odkud jsme se vydali na
Milštejn. Stejně jako loni, tak i letos nás
doprovázel přírodovědec Robert Hanus,
PhD., který svým barvitým vyprávěním
seznamoval děti i dospělé se životem hmyzu (došlo však i na žáby a netopýry).
A stejně jako loni již víme, že následující letní měsíce nevystačíme na dětské
11
otázky odpověďmi typu: „to je brouk, mravenec, beruška a moucha“, nýbrž že musíme mít (minimálně do konce prázdnin)
vždy po ruce atlas hmyzu a všetečné dětské otázky se snažit kvalifikovaně zodpovědět.
První zastávku jsme měli u přehrady
Naděje, kde děti nalezly v láhvi uloženou
(Pokračování na stránce 12)
Zpravodaj města Jablonné v Podještědí - červenec 2011
(Pokračování ze stránky 11)
zprávu. Jejich prvním úkolem bylo (po
rozdělení do družstev) co nejrychlejší naplnění misek vodou z přehrady. K přenášení
vody bylo možné použít pouze přírodní
materiál. Po úvodní snaze nanosit vodu
v dlaních, se děti začaly rozhlížet po jiných
možnostech a přinášely vodu v rozevřených šiškách, avšak nakonec se ukázalo
nejefektivnější ždímání mechu.
Další zastávkou byla Ledová jeskyně,
odkud se děti (případně dospělí) po přednášce o netopýrech a vrápencích vydaly
na další cestu poslepu, spoléhajíce se
pouze na své navigátory.
Zastávka v polomu nad Milštejnem se
zaměřila na dřevo. Děti, opět rozdělené do
družstev, měly za úkol na šedesáti obrázcích rozpoznat, kdy bylo užito dřevo
(v nejrůznější formě, např. papír) na výrobu
dané věci.
Závěrečný úkol čekal děti až na Milštejně a spočíval v tom, že na dlouhé papírové
pásky měly nalepit nejrůznější odstíny přírodní zelené barvy. Tyto pásky jsme později použili k výzdobě oltářního stolu (který
jsme na kočárku dopravili až na místo).
Mši svatou jsme tradičně sloužili podle
dětského ordinária, s vlastním evangeliářem, hromadou ministrantů a za doprovodu
kytary.
Po mši svaté probíhaly paralelně skálo-
lezectví (cestu Alter weg zdolalo mimo
dospělých pět dětí v rozmezí 4 až 12 let)
a táborák spojený s opékáním špekáčků.
Na závěr lze říci, že přes vzrůstající
počet účastníků (cca 40) se daří udržet
přátelskou atmosféru, kdy se lidé více investují, než konzumují. Zkrátka stále platí:
„Jaké si to uděláme, takové to máme“.
Farní den jsme letos oslavili trochu
v předstihu, při příležitosti Letnic neboli
Slavnosti Seslání Ducha svatého (12.6.).
Důvodů pro tento termín bylo samozřejmě
víc, ale zmiňme ty subjektivně nejdůležitější. Tak především slavnost Seslání Ducha
svatého patří po Velikonocích a Vánocích
mezi největší křesťanské svátky. Dalším
důvodem bylo udělování svátosti biřmování
našim bratrům a sestrám litoměřickým
biskupem Mons. Janem Baxantem.
A v neposlední řadě to bylo i kvůli příjezdu sestry Anežky OP, která se tolik zasloužila o fungování našeho společenství.
Navíc jsme při příležitosti biřmování mohli
uvítat návštěvu spřátelené farnosti (a tedy
i scholy) z Opavy, která se podílela (nejen)
na slavnostním rázu mše svaté. My jsme
tedy krom slavnostní mše svaté požádali
otce biskupa o krátkou přednášku, po níž
jsme společně poobědvali. Během přednášky proběhla (vzhledem k počasí v malém refektáři kláštera) výtvarná dílna zaměřená na podmalby na sklo.
Po obědě následovalo quizové interaktivní
představení „Záhadné biblické příběhy“
našeho Divadelního spolku „bří v hábitu“.
Po divadelním představení proběhlo
promítání několika nafilmovaných akcí
( Janovické poustevny, masopust na Jítravě, mše svatá s dětmi na Hvozdu, divadelní hra Poštovská pohádka). Pak již následoval jen úklid a přesun na Lemberk do
kaple Ducha svatého, kde se od 18:00
sloužila další mše svatá.
Na závěr školního roku pak již tradičně
poslední červnovou neděli děkujeme za
uplynulý školní rok. Děkujeme za vzdělání,
kterého se nám dostalo, a prosíme za to,
aby dopadlo na úrodnou půdu. Taktéž si
vyprošujeme požehnání na prázdniny.
Začátkem července budeme coby dominikánská farnost spoluprožívat kněžská
svěcení tří bratrů, která se odehrají
ve vzdálené Olomouci. Ti, kteří se svěcení
nemohou účastnit osobně,
se zajisté
v modlitbách připojí k této výjimečné události.
A na závěr. Poslední červencový den
odjíždíme na týdenní schólový tábor
do Hoješína u Chrudimi, ale o tom se více
dozvíte až v dalším vydání Zpravodaje.
Za řkf
Karel Spal
vedený mistrem Milošem Bokem Mozartovu Korunovační mši.
Týden na to proběhlo v klášteře setkání rodin s dětmi. Týkalo se
základní jistoty věřících, že nás Bůh má rád a má s naším životem
svůj skvělý plán. U manželů to není jen osobní záležitost každého
z nich, ale Bůh jim dal druhého partnera jako pomoc a zároveň i
úkol pro jejich život.
Další důležitou událostí v naší bazilice byly Svatodušní svátky
v neděli 12. června. Znovu nás navštívil biskup Mons. Jan Baxant.
Při mši svaté udělil 12 farníkům svátost biřmování – znamení, které věřícího křesťana osobně spojuje s Letnicemi v Jeruzalémě. Na
svátky se farnost chystala celých devět dní, kdy jsme soukromě a
společně prosili Ježíše, aby na nás a našem městě splnil slib, který
dal před vstoupením do nebe: „budete vybaveni mocí z výsosti…“,
a který pak na Letnice splnil. Vrchol přípravy byla modlitební vigilie
mládeže v sobotu večer v bazilice. I když přišlo méně věřících,
vigilie byla velmi silným prožitkem společenství, které společně
prosí o Ducha svatého. Toto setkání vedli vedoucí prázdninových
škol víry a služby, nazývaných oázy živé církve.
Na konci června v bazilice skončí školní rok dětí z rodin, které do
farnosti dochází. Mše sv. v poslední neděli bude určena dětem a
na konci mše sv. P. Jan udělí dětem zvláštní požehnání pro prázdniny.
Během července a začátkem srpna v naší farnosti dvakrát proběhne škola víry a služby pro mládež, nazývaná oáza živé církve.
První oáza bude zaměřena na přijetí Ježíše a jak být i dnes jeho
učedníkem, druhá oáza, pro pokročilé, bude spojena s knihou
Exodus, bude školou, jak dnes ve společenství církve, prostřednictvím mše a dalších společných setkání prožít spásu, tak jak jí před
námi prožili lidé, o kterých Bible píše.
Zprávy z Baziliky sv. Vavřince a sv. Zdislavy
Poslední víkend v květnu se v bazilice konala hlavní pouť
ke sv. Zdislavě. V pátek 27. května večer, před poutí, byla bazilika
otevřená v rámci Noci kostelů 2011. Během večera se konala prohlídka baziliky pro děti. Při ní byl pro děti i přístupný kůr baziliky.
Děti při prohlídce vyplňovaly křížovku s tajenkou. Jako odměnu za
vyplněnou tajenku dostaly nálepku baziliky nebo sv. Zdislavy. Přišlo přes sto dětí s rodiči. Noc kostelů pak pokračovala ještě dalšími
třemi komentovanými prohlídkami baziliky skoro až do půlnoci
nepřetržitým promítáním filmu Za srdce se nemá tahat o P. Jindřichovi Gajzlerovi OP a prostorem ticha v zimní kapli. Celý večer
zakončilo požehnání celému městu. Odhadem baziliku navštívilo
mezi 500 až 600 návštěvníků.
Hned další den proběhla hlavní pouť v bazilice. Během čtyř mší se
v bazilice vystřídalo skoro na 2 tis. poutníků z různých míst České
republiky. Mezi čestnými hosty pouti byl i krajský hejtman
Mgr. Stanislav Eichler, radní náměstkyně a statutární zástupce
hejtmana v krajském zastupitelstvu Libereckého kraje Ing. Lydie
Vajnerová a starosta našeho města Bc. Petr Sadílek. V bazilice se
konaly čtyři mše, první sloužil rektor baziliky RNDr. Thlic. Jan Rajlich OP přímo u oltáře sv. Zdislavy. Další mši sloužil diecézní biskup Mons. Jan Baxant. Hlavní mši pouti v 11 hodin sloužil pražský
arcibiskup Thlic. Dominik Duka OP. Při mši zpíval děčínský sbor
P. Jan Rajlich
• Ve večerních hodinách zaregistrovala hlídka MP v blízkosti
vlakového nádraží v Jablonném v Podještědí dva mladíky, kteří
pod vlivem návykové látky nekontrolovali svoje chování. Mladíci zmateně pobíhali po pozemní komunikaci, házeli po sobě
PET lahve a poté do nich kopali. Hlídka MP oba mladíky usta-
V rámci zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku na
území města Jablonné v Podještědí včetně přilehlých obcí zasahovala Městská policie Jablonné v Podještědí mimo jiné v měsíci
KVĚTEN 2011 v následujících případech:
(Pokračování na stránce 13)
12
Zpravodaj města Jablonné v Podještědí - červenec 2011
V současné době provádí hlídka MP úkony k ustanovení protiprávně jednajících mladíků.
(Pokračování ze stránky 12)
novila a vzhledem k tomu, že osoby byly pod vlivem alkoholu
vykázala je hlídka MP podle příslušného ustanovení tabákového zákona z veřejných prostor, kde by mohly způsobit škodu
nebo vzbudit veřejné pohoršení. Věc je nadále v řešení MP.
•
•
•
V dopoledních hodinách přijala hlídka MP oznámení od občana
Jablonného v Podještědí, že mu zatím neznámá či neznáme
osoby rozbily v dosud nezjištěné době zadní sklo u jeho automobilu, který stál v blízkosti nemovitosti oznamovatele.
V současné době provádí hlídka MP potřebné úkony, které by
mohly vést k odhalení pachatele či pachatelů uvedeného protiprávního jednání.
V odpoledních hodinách přijala hlídka MP oznámení od občana, který uváděl, že mu bezohledný řidič přejel úmyslně jeho
psa. Hlídka MP požádala o podání vysvětlení svědky celé události, kteří byli v době uvedené události v blízkosti místa kde se
nešťastná událost stala. Svědectví těchto osob zcela spolehlivě
prokázalo, že řidič motorového vozidla si počínal tak, aby střetu
s volně pobíhajícím pejskem zabránil, ale vzhledem k tomu, že
mu pejsek zcela nečekaně vběhl pod kola automobilu nemohl
střetu se zvířetem zabránit. Vlastník psa byl poučen v tom
smyslu, že podle obecně závazné vyhlášky města je volné
pobíhání psů na veřejných prostranstvích zakázáno.
V dopoledních hodinách oznámil občan přilehlé obce hlídce
MP, že mu zvířata v hospodářském chovu, která chová právnická osoba, vnikla na jeho soukromý pozemek a způsobila mu
škodu. Hlídka MP kontaktovala odpovědnou osobu, která učila
potřebná opatření, aby se věc neopakovala.
•
V dopoledních hodinách přijala hlídka MP oznámení od osoby
v důchodovém věku. Důchodce hlídce MP uvedl, že svěřil
osobě jemu známé určitou finanční hotovost, aby za něho tato
osoba uhradila určité povinné platby. Následně oznamovatel
zjistil, že k uhrazení plateb nedošlo a finanční obnos, který
důchodce osobě svěřil nebyl poškozenému vrácen. V současné
době provádí MP úkony ke zjištění skutečného stavu věci.
•
V dopoledních hodinách oznámil zaměstnanec TSM města
Jablonného v Podještědí, že zatím neznámá osoba poškodila
rekreační chatku na koupališti, která je ve vlastnictví města
Jablonné v Podještědí. Vlastníkovi vznikla škoda ve výši 1200
Kč. Hlídka MP provádí úkony, které by mohly přispět k odhalení
pachatele uvedeného protiprávního jednání.
•
V dopoledních hodinách oznámil pracovník TSM Jablonné
v Podještědí, že na koupališti bylo neznámou osobou odcizeno
kovové víko. Hlídka MP následně provedla kontrolu prostranství sběren kovového odpadu, ale uvedená odcizená věc nebyla zatím vypátrána. Věc je nadále v řešení MP.
•
V dopoledních hodinách oznámil hlídce MP nájemce městského bytu, že v jednom ze sousedních bytů dochází
k protiprávnímu jednání v souvislosti se zásahem do rozvodu
elektrické energie. Hlídka MP prověřila uvedené oznámení a
pečlivě zdokumentovala uvedenou problematiku. V současné
době provádí MP úkony vztahující se k podání vysvětlení od
osob, které mohou přispět ke zjištění skutečného stavu věci.
•
•
V odpoledních hodinách hlídka MP společně s hlídkou policie
ČR odhalila řidiče motorového vozidla, který jevil známky užití
omamné a psychotropní látky. Řidič se podrobil vyšetření, které
spolehlivě prokázalo, že řídil motorové vozidlo pod vlivem návykové látky. Věc bude oznámena příslušnému správnímu orgánu.
Ve večerních hodinách oznámil hlídce MP doslova vyděšený
mladý muž, že ho kontaktovaly tři osoby, které mu vyhrožovaly
fyzickým násilím. Oznamovatel ujistil hlídku MP, že osoby, které mu vyhrožovaly újmou na zdraví nezná, a že mu není znám
ani důvod výhružek ze strany protiprávně jednajících osob.
•
V dopoledních hodinách oznámil hlídce MP občan přilehlé obce
Valdov, že na pozemní komunikaci procházející obcí se vytvořil poměrně hluboký otvor a hrozí bezprostřední nebezpečí
účastníkům silničního provozu. Hlídka MP ve spolupráci s TSM
města Jablonné v Podještědí provedla neodkladné opatření ,
aby nedošlo k ohrožení ostatních účastníků silničního provozu
a vyrozuměla příslušný orgán, aby se problematikou urychleně
zabýval.
•
V dopoledních hodinách oznámila občanka Jablonného
v Podještědí, že se v ulici Zdislavy z Lemberka potuluje pravděpodobně opuštěný pes. Hlídce MP se nepodařilo pejska odchytit, ale díky tomu, že hlídce MP pomohlo v odchytu několik
osob, kterým nebyla situace zvířátka lhostejná, byl odchyt
pejska úspěšný. Vzhledem k tomu, že pes nebyl „očipován“
nepodařilo se hlídce ustanovit majitele pejska a proto musel být
umístěn do útulku pro opuštěné psy.
•
V dopoledních hodinách obdržela hlídka MP tři telefonická
oznámení, že se na území města Jablonné v Podještědí pohybují osoby, které se údajně chovají nestandardně v souvislosti
s nabídkou výhodnějších podmínek týkajících se problematiky
odběru elektrické energie. Hlídka MP prověřila uvedená oznámení a spolehlivě zjistila, že se jedná o zaměstnance firmy,
kteří jsou oprávněni k úkonům týkajících se výše uvedené
problematiky.
•
V dopoledních hodinách oznámil hlídce MP občan přilehlé obce, že se v blízkosti jedné z nemovitostí pohybuje několik osob,
které doslova „nakukují“do oken nemovitosti, která slouží jako
rekreační objekt. Hlídka MP ustanovila všechny osoby nacházející se v blízkosti uvedené nemovitosti a požádala je o podání
vysvětlení k uvedené věci. Při kontrole objektu neodhalila hlídka MP žádné stopy, které by svědčily o protiprávním jednání
ustanovených osob. Hlídka bude věnovat okolí nemovitosti
zvýšenou pozornost.
•
V dopoledních hodinách oznámil hlídce MP vlastník nemovitosti, která se nachází na území města Jablonného v Podještědí,
že elektronicky zabezpečený objekt signalizuje napadení nemovitosti. Hlídka MP prověřila zabezpečení objektu a neobjevila žádné stopy, které by nasvědčovaly protiprávnímu jednání.
•
Ve večerních hodinách při kontrolní činnosti zaregistrovala
hlídka MP skupinu osob, které na místě veřejně přístupném
znečišťovaly veřejné prostranství. Hlídka MP ustanovila všechny osoby a v současné době provádí úkony ke zjišťování skutečného stavu věci respekt. podíl jednotlivých osob na protiprávním jednání. Věc je nadále v řešení MP.
•
V odpoledních hodinách požádala hlídka policie ČR o pomoc
hlídku MP při pronásledování řidiče motorového vozidla, který
bezohlednou jízdou ohrožoval ostatní účastníky silničního provozu. Hlídkám se podařilo bezohledného řidiče donutit
k zastavení. Věc je nadále v šetření policie ČR.
•
V odpoledních hodinách zaregistrovala hlídka MP osobu, která
konzumovala alkoholický nápoj na místech kde je to obecně
závaznou vyhláškou města Jablonné v Podještědí zakázáno.
Protiprávně jednající osobě byla uložena bloková pokuta.
•
V dopoledních hodinách při dopravně bezpečnostní akci odhalila hlídka policie ČR společně s hlídkou MP řidiče, který jevil
známky užití tzv. jiné návykové látky než alkoholu. Vyšetření,
kterému se řidič podrobil prokázalo, že řidič užil zakázanou
látku amfetamín, metamfetzamín a canabis. Věc bude oznámena příslušnému správnímu orgánu.
Za MP Jablonné v Podještědí Mgr. Kršňák S.
13
Zpravodaj města Jablonné v Podještědí - červenec 2011
Zpráva o činnosti Obvodního oddělení
policie Jablonné v Podještědí
za květen 2011
odstraněna, což se také stalo, neboť zde byla možnost nebezpečí
v případě přívalových či déle trvajících srážek , že dojde i přes
zvednutá stavidla rybníka k jeho postupnému zaplňování a
s ohledem na skutečnost, že poklop je umístěn v jednom
z nejnižších míst rybníka (k usnadnění výlovu) zde i dle zástupců
Českého rybářského svazu hrozilo reálné nebezpečí, že dojde
k zatopení části domů, jež jsou v blízkosti odtokové boční strouhy, vedoucí právě od uvedené malé výpustě. Policisté posléze
provedli šetření ve věci, kdy se jim podařilo zjistit osoby podezřelé
z uvedeného skutku, kteří při jeho spáchání byli srozuměni, že
k uvedenému zatopení domů a následným škodám na majetku
případně i životě a zdraví občanů může dojít, avšak se spoléhali,
že k takovému ohrožení nedojde. Případ po zadokumentování byl
předán na Službu kriminální policie a vyšetřování v České Lípě
pro podezření z přečinu Obecné ohrožení z nedbalosti dle § 273
odst1 tr. zákoníku, přičemž v současné době je prováděno za
pomoci znalců zkoumání, zda opravdu mohlo k uvedenému ohrožení dojít či nikoliv a jaký rozsah škod by mohl být způsoben.
Ve věci zatím nedošlo ke sdělení obvinění pro uvedený tr. čin a
jak jsem shora uvedl , je případ neustále v šetření. Touto cestou
bych chtěl poděkovat i zástupcům Českého rybářského svazu za
okamžitou reakci na uvedené zjištění a vytvoření adekvátních
opatření
Za měsíc květen 2011 došlo k rapidnímu snížení kriminality ve
služebním obvodu, uvedené je přikládáno zvýšením hlídkové a
obchůzkové služby. V důsledku snížení kriminality mají policisté
OO PČR Jablonné v Podještědí i prostor, věnovat se preventivním aktivitám a v rámci obchůzkové služby zaměřit svoji činnost
na jim známá problémová místa ve městě či ve služebním obvodu. Z výše uvedeného důvodu policisté OO PČR Jablonné
v Podještědí žádají občany o případné podněty , kde dochází
k protiprávnímu jednání ať již ve veřejném pořádku či v dopravě,
aby mohla být obchůzková činnost zaměřena i do těchto oblastí, a
bylo tak výrazně přispěno k předcházení protiprávního jednání.
Bez podnětu a zájmu občanů jsou pak policisté odkázáni na evidence Policie ČR, čili místa, ze kterých je protiprávní jednaní
oznamováno, případně na svojí místní znalost.
Npor. Bc. Jakub Musil
vedoucí oddělení
V průběhu měsíce května 2011 došlo ve služebním obvodu OOP Jablonné v Podještědí ke
spáchání 6 trestných činů a policisté OOP Jablonné v Podještědí
prošetřovali 12 událostí mající znaky přestupku z toho se ve
čtyřech případech jednalo o přestupky, při nichž došlo k řízení
motorového vozidla řidičem pod vlivem návykových látek .
V květnu 2011 se policistům OOP Jablonné v Podještědí podařilo
objasnit případy, přičemž ty nejzajímavější níže uvádím :
- Vloupání do sběrny druhotných surovin v Jablonném
v Podještědí, při kterém podezřelý vnikl překonáním oplocení do areálu sběrny a z této odcizil barvené kovy. Podezřelý
je stíhán na svobodě .
- Podezřelý v Potoční ulici v Jablonném v Podještědí po překonání oplocení vnik na zahradu u rodinného domu poškozeného, a z této odcizil prodlužovací kabely a další věc
v celkové hodnotě 2.030 Kč.
- Podezřelý vnikl do areálu firmy v Zámecké ulici v Jablonném
v Podještědí, kde se pokusil odcizit hliníkovou část střechy,
při uvedeném jednání byl však vyrušen a tak místo opustil,
aniž by stačil skutek dokonat, přesto se mu podařilo část
materiálu odnést a poškozené společnosti tak způsobit škodu ve výši 3.524 Kč, skutek byl kvalifikován jako tr. čin Krádež dle § 205/1 b tr. zákoníku a podezřelému hrozí trest
odnětí svobody do tří let.
- Případ Zanedbání povinné výživy dle ust. § 196 odst. 1 tr.
zákoníku, kterého se dopustil podezřelý tím, že si neplnil
svoji vyživovací povinnost na své nezletilé dítě .
Jako mimořádně zajímavý případ týkající se většího počtu obyvatel Jablonného v Podještědí je odcizení poklopu boční hráze, užívané při výlovu, která je součástí hráze Markvartického rybníka.
Odcizení uvedeného poklopu zjistil policista
OOP Jablonné
v Podještědí při vykonávané obchůzkové službě, přičemž ihned
vyrozuměl Český rybářský svaz, aby byla uvedená závada ihned
Společnost přátel historie
Jablonného v Podještědí
Zpráva o činnosti
V pondělí 13. června 2011 se sešlo
v sále Společenského centra v Jablonném
v Podj. celkem 24 členů i nečlenů Společnosti, aby si před začátkem prázdnin
a dvou měsíční přestávkou vyslechli přednášku Mgr. Renaty Černé na téma: „Po
stopách průmyslu a živností v Jablonném
na počátku 20. století.“ Přednáška se skládala ze dvou částí, první část byla úvodní
a zaměřena na obecný model postupného
vypracování a zavedení větší rodinné firmy
v podobě známého, ale zapomenutého
příběhu o textilní rodině Ignaze Gürtlera.
Druhá část přednášky byla spojena
s malou vycházkou po městě, kde Renata
Černá názorně ukazovala na některé vybrané domy, tovární objekty a budovy,
které byly spojeny s některým zajímavým
obchodem, živností či samotnou osobností.
Naše cesta začínala u budovy Společenského centra, předtím kina a původně Tě-
locvičny Německé turnerské jednoty
a hostince Turnhalle. Před Společenským
centrem jsme se seznámili s dalším významným továrním podnikem mechanickou tkalcovnou W. Rautenstrauch založenou v roce 1867 (horní závod Preciosy),
zahradnictvím Hermanna Jiru a speditérem
Wenzelem Eckertem. Vycházka pokračovala hlavní ulicí Zdislavy z Lemberka směrem na náměstí. Cestou jsme si prohlédli
městský špitál s kaplí sv. Wolfganga, místo
kde stával v roce 1906 starobinec, kde měl
svojí dílnu kamenický mistr Josef Kunze,
od kterého pocházela většina žulových
náhrobních pomníků na městském hřbitově. Připomněli jsme si historii staré pošty,
domy a provozovnu Ignaze Gürtlera, knihtiskárnu Fridricha Wihla a výstavní dům
„Haus Klaban.“ Zaujalo nás množství hostinců spojených s řeznickým obchodem,
krámky s textilním zbožím a galanterií.
Naše cesta pokračovala směrem ke kostelu k mechanické tkalcovně plátna, bavlny
14
a bělírny D. Bitterlicha (později výkup) založené roku 1868. Po seznámení se
s historií dnešní budovy pošty, dříve okresním hejtmanstvím a panským domem jsme
se přesunuli k měšťanskému pivovaru, kde
se do roku 1926 vařilo jablonské pivo.
Na náměstí jsme si připomněli staré
zájezdní hostince s řadou různých obchodů a služeb, včetně opravny a prodejny
pian Wilhelma Pfohla. Naše cesta směřovala dle starého označení do Dolního
Předměstí, kde v Lidické ulici stávala koželužna bývalého starosty města Vincenze
Krause a mechanická tkalcovna a barvírna
Josefa Siebera (později Nisa). Rozloučili
jsme se téměř po dvou a půl hodinové
přednášce ve Cvikovské ulici před bývalou
tiskárnou a domem z roku 1873 továrníka
Josefa Siebera, kde jsme ještě vzpomněli
na nedalekou největší parní pilu
v severních Čechách, firmu Josef Elstner
a synové a Městské lázně v Okružní ulici.
Zpravodaj města Jablonné v Podještědí - červenec 2011
Po stopách průmyslu a živností v Jablonném na počátku 20. století
Počátky průmyslové výroby v Jablonném jsou spojeny především s domácí řemeslnou výrobou tkalcovskou. Právě tkalcovský
cech patřil k prvním, který ve městě vznikl. Mistrovská kniha tkalců
v Jablonném byla založena roku 1676, nicméně obsahuje seznam
příslušníků už před rokem 1620. Mimo seznamu mistrů, učedníků
a různých účtů jsou v ní obsaženy opisy hlavních stanov a určení.
V 17. století bylo ve městě napočítáno 30 tkalců a 122 soukeníků,
mezulánů, prostřihovačů, valchářů a barvířů. Nejvíce rozšířená
byla výroba příze, plátna a bavlněných tkanin. Tkalcovství a obchodování s plátnem byly nejstarším zaměstnáním obyvatel města.
Tento obchod kvetl nejvíce na počátku 18. století, kdy téměř
v každé chalupě ve městě bylo slyšet klapání tkalcovských stavů.
Zlom v domácí tkalcovské výrobě nastal ve druhé polovině 19.
století, tedy ve chvíli, kdy se naplno rozmohlo průmyslové podnikání. Představitelé města se v počátku ještě pokusili obyvatelům
v tkaní pomoci, neboť si uvědomovali, že samotné polní hospodářství, které bylo druhou výdělečnou činností ve městě, nebude
schopno samo uživit takový počet lidí. (V první polovině 19. století
bylo evidováno 450 tkalců.) Nakonec se přeci jen museli tkalci
chopit nové, rozrůstající se, výdělečné možnosti ve městě. Nejprve
ve formě faktorsky organizované domácí práce, která stála na cechovních základech, později již jako tovární dělníci
v nejmodernějším průmyslu.
První velkou průmyslovou továrnou v Jablonném byla přádelna
bavlny v Markvarticích, postavena roku 1815 místním rodákem
Josefem Kittlem. Další prvenství získala Kittlova továrna v roce
1823, kdy byl v podniku ing. Edwardem Thomasem uveden do
provozu první parní stroj v Čechách, dodaný firmou Harkort α Co.
Kromě toho bylo do továrny zavedeno ústřední topení a plynové
osvětlení. V dobovém tisku se můžeme dočíst, že parní stroj vzbudil: „přirozeně ohromný rozruch,“ a že ho: „na vlastní oči“ chtělo
vidět mnoho průmyslníků, profesorů, velkoobchodníků, učitelů,
duchovních, důstojníků, inženýrů a studentů. Bylo jich přes 400 a
pocházeli nejen z Prahy a Čech, ale také ze Saska, Slezska, Moravy, Uher i Bavorska. (Další informace budou předmětem některé
příští přednášky SPHM pod názvem “Po stopách průmyslu a živností v Jablonném na počátku 20. století – 2. díl,“ kdy se budeme
věnovat Markvarticím).
živnost, neboť Franziska pocházela z rodiny podomních obchodníků a oplývala nejen obchodním duchem, nýbrž i temperamentem a
pílí. Na dům čp. 127 zavěsili roku téhož roku cedulku s nápisem:
„Obchod s tkalcovským zbožím Ignaz Gürtler.“ Jejich společný
podnik se začal slibně rozvíjet. V přízemí malého dřevěného domku se nacházela jedna místnost sloužící jako obytný prostor
s kuchyní, a jedna menší místnost s okny do dvora používaná jako
dílna. Podlaha v dílně byla z udusaného jílu, aby udržovala určitý
stupeň vlhkosti, důležitý pro tkané vlákno. Jedině tak mohlo vlákno
zůstat pevné a kvalitní, neboť nevysychalo a netrhalo se. V dílně
měl Ignaz postaven pouze jeden tkalcovský stav, na kterém sám
tkal jeden kus zboží za druhým. Jeho žena Francizka zase sama
připravovala přísady a barvila přízi v kuchyňských hrncích, neboť
ještě neměli barvící kotel. Prvním zákazníkem byl Ignazův otec,
který se mezitím odstěhoval zpět do Tlustce. Dalšími zákazníky už
byli ti, kterým manželé Gürtlerovi dodávali zboží osobně, na způsob podomního obchodu. Jezdili většinou do jižněji položených
měst, jako byla Vídeň či Graz, kde se setkávali s kupci z Balkánu.
Díky své odvaze, neohroženosti a obchodní zdatnosti vykonávala
tyto cesty zejména paní Franziska. „Výrobky solidní kvality a poctivý přístup se snahou vyjít vstříc všem obchodním přátelům“ to bylo
motto Ignaze Gürtlera a tak není s podivem, že okruh jeho zákazníků se každým rokem zvyšoval. Stejně jako počet zaměstnávaných domácích přadláků a tkalců.
Zakázek bylo tolik, že roku 1853 musela začít paní Franziska
kupcům zboží posílat nájemnými povozníky - speditéry. Obchodní
cestující z Jablonného navštěvovali trhy ve Vídni, Grazu, Lipsku,
Terstu, Chotěbuzi a Hamburku. Takto čilý obchod a vzorně vedený
podnik se pochopitelně již nemohl vejít do jedné místnosti domu
čp. 127. Proto živnost přestěhovali do dolní části náměstí do domu
čp. 8, ale brzy byly i tyto prostory malé. Nezbývalo nic jiného, než
odkoupit v Dolním Předměstí od barvíře Antona Ergerta dům zvaný
„Schönfarbe“ (později cukrárna). Tam nechal Ignaz roku 1864
umístil 20 tkalcovských stavů, jeden mandl a jeden lis poháněný
tehdy ještě koňskou silou. V roce 1866 se provoz podniku rozrostl
ještě o jeden rovnací a etiketovací stroj poháněný dvěma silnými
koňmi. Mezitím se však musel, krátce podnikající majitel továrny,
vyrovnat s těžkou životní situací, kdy roku 1862 pochoval svou
milovanou manželku Francizku. Veškeré povinnosti, starosti i radosti rozvíjející se nové továrny nesl nyní sám jen se svými dvěma
syny.
První těžká zkouška pro Ignaze Gürtlera nastala už v roce
1866, kdy válka zpustošila sotva vzniklý mladý průmysl. Obchody a
živnosti vázly, odbyt narážel na neprůjezdné silnice a dovršením
všeho bylo vydání rozkazu: „…uvolnit místnosti a sály továrny pro
ubytování armády“. Stroje byly hromadně odstraněny bez ohledu
na obrovské škody, které tím firma utrpěla. Válka ochromila běžný
provoz továrny a dočasně zničila všechny možnosti dalšího rozvoje. Po odchodu armády z města se Ignaz Gürtler podporován syny
Heinrichem a Wilhelmem znovu pustil do práce, ale jen na chvíli,
neboť 20. listopadu 1870 náhle zemřel. Jeho synové Heinrich a
Wilhelm byli důstojnými nástupci svého otce, kterým často kladl na
srdce zásadu, aby započaté rodinné dílo mělo vždy pokračovatele.
Jejich podnik měl, podle přání otce, zůstat provždy v rukou Gürtlerů. Heinrich s Wilhelmem měli totiž ještě jednoho prostředního
bratra Rudolfa, který neprojevil o podnikání svého otce žádný zájem a již v mladém věku odešel do Vídně. Tam založil spolu se
svým švagrem textilní továrnu „Gürtler α Co.“, která jej proslavila a
vynesla mu mnohé pocty, včetně vyznamenání titulem císařského
rady.
Bratři Heinrich a Wilhelm brzy navázali na tradici svého otce a
zboží (konopné plátno, barchet, kepr a damašek), které mělo vždy
dobrý ohlas, se začalo prodávat téměř samo. Exportovalo se do
Německa, Holandska a Anglie. Odbyt se brzy zvýšil natolik, že
podnik ve svém stávajícím rozsahu opět nestačil. V roce 1871
prodali oba bratři dům na náměstí čp. 8 a v nově postaveném domě čp. 348 zavedli svůj první parní strojní provoz. Nicméně ruční
tkalcovnu založenou jejich otcem v Dolním Předměstí Jablonného
zanechali i nadále v provozu. Ve stejném roce byla firma „Ignaz
Druhou průmyslovou továrnou a zároveň největší, byla mechanická tkalcovna Ignaz Gürtler a synové (dolní závod Preciosa)
založená v roce 1829. Zakladatelem firmy byl Ignaz Gürtler, narozený 31. prosince 1802 v nedaleké osadě Tlustec. Jeho otec Franz
byl živností bělič, který celoročně v čp. 27 zaměstnával 10 – 12
čeledínů a u kterého se také mladý Ignaz vyučil. Záhy odešel na
vandr a jako cestující tovaryš získával zkušenosti v mnoha městech i zemích. Na zkušené viděl a poznal, které zboží je žádané a
které slibuje odbyt. a kde by mohly být nejlepší možnosti obchodu.
Když se na podzim roku 1828 vrátil ze zkušené zpět domů, našel
rodinu svého otce již přestěhovanou z Tlustce do Jablonného,
v domě čp. 127. (Tento dům dnes již nestojí.) Následujícího roku
(1829) se oženil s Franziskou Liebigovou z Rynoltic, kterou poznal
v rakouském Grazu, který během vandru navštívil. V Jablonném
v čp. 127 si mladí manželé založili vlastní domácnost a vlastní
(Pokračování na stránce 16)
15
Zpravodaj města Jablonné v Podještědí - červenec 2011
museli dělníci během 14 dnů provoz opět zastavit. V práci pak
mohli pokračovat až 2. ledna 1920 a to jen na třiceti stavech,
nicméně situace se každým měsícem stále zlepšovala. V roce
1922 byl tovární provoz modernizován a výroba orientovaná na
nový sortiment zboží v podobě bílých i pestrobarevných ubrusů,
ložního textilu, ručníků, přikrývek a tkaných dek.
Po smrti paní Mary roku 1926 byl 27-letý Kurt Elstner ustanoven společníkem firmy, kterou vedl pod dohledem poručníka Traugotta Bindera. V této době firma dosahovala opět výborných obchodních výsledků a vedení mladého Kurta se ukázalo jako správná rodinná volba. Původní dědičky textilního podniku po Konradu
Gürtlerovi, Irena a Mariana, mezitím vyrostly a studovaly odbornou
školu, aby se jednou mohly ujmout vedení podniku společně se
svým bratrancem Kurtem Elstnerem.
V srpnu roku 1929 oslavila firma Ignaz Gürtler a synové
v Jablonném 100 let své existence. Během této doby dosáhla firma
nejen výborných obchodních úspěchů, ale i mnohých ocenění.
V roce 1873 obdržela na vídeňské světové výstavě zlatou medaili,
stejně jako na živnostenské výstavě v Teplicích (1875) a čestnou
cenu na liberecké výstavě v roce 1906. Její výrobky byly zaregistrovány a chráněny dvěma ochrannými známkami, známými
v tuzemsku i v zahraničí. V době svého největšího rozvoje zaměstnávala firma celkem 250 lidí, včetně ručních tkalců mimo továrnu a
domácích dělníků na spojování, lemování a skládání přikrývek. Pro
zkvalitnění dílenského provozu bylo vždy využíváno nejmodernější
techniky, díky níž mohla továrna v letech 1900 až 1903 zásobovat
město elektrickou energií.
Firma Ignaz Gürtler a synové stejně jako většina známých
továrních firem této doby (Baťa, Liebieg, Schicht…) pamatovala na
podnikové výhody pro zaměstnance a snad proto ji mnohý dělník
zůstal věrný i 50 let. Již roku 1868 byl vydán služební řád firmy,
byla založena podniková spořitelna, stejně jako nemocenská a
pensijní pokladna. Pro své zaměstnance nechali poblíž továrny
postavit dřevěné domky. A pokud rodinu dělníka postihla nějaká
„rána osudu,“ vždy pomohli radou, skutkem či finanční hotovostí.
Žádný z rodiny Gürtlerů se neuzavíral před veřejně prospěšnou
činností. Ochotně se zapojovali do chodu a života svého rodného
města. Již dědeček zakladatele Ignaze Gürtlera Josef byl svého
času místním soudcem ve Valtinově, kde nechal roku 1781 postavit školu. Jeho otec Franz, bělič z Tlustce, zase do této školy daroval zvon. Ignaz šel ve stopách svých předků a byl činný při všech
aktivitách města. Jeho synové Heinrich a Wilhelm byli často ve
středu veřejného dění. Oba zastávali posty městských radních,
Heinrich byl spoluzakladatelem hasičského sboru a jeho prvním
velitelem, stejně jako náčelník prvého tělocvičného a veteránského
spolku. Vilhelm se angažoval v dopravním spolku, zejména podporoval myšlenku železniční dopravy a železniční stanice
v Jablonném. Mimo to byl místním školním inspektorem a členem
mnoha četných městských spolků. Všichni majitelé firmy byli pokrokoví lidé, kteří kráčeli s dobou a kteří si uvědomovali, že každá
veřejně prospěšná činnost je dobrá a má svůj lidský význam.
Stejně jako Gürtlerové pracovali a mysleli i mnozí další továrníci, živnostníci a obchodníci v Jablonném na počátku 20. století, jak
se mohli účastníci přednášky přesvědčit na společné vycházce po
městě.
(Pokračování ze stránky 15)
Gürtler a synové“ jako mechanická tkalcovna zaregistrována obchodním soudem. V roce 1874 si koupil mladší Wilhelm sousední
dům čp. 347, kde se zároveň narodili příští dědicové firmy.
O několik roků později se historie podniku znovu opakovala a
bratři zjistili, že mechanický provoz v domě čp. 348 je nevyhovující.
Proto v roce 1892 byl na místě do dnes stojícího objektu továrny
položen základní kámen a po dvou letech dostavěn první trakt
schopný nového většího provozu. Do sálu bylo nainstalováno 42
mechanických stavů, jejichž počet se postupně navyšoval.
V roce 1911 byl postaven nový provozní sál, čímž se výrobní
plocha zdvojnásobila. Během této doby (1900) zemřel starší
z bratrů Heinrich, který z manželství s dcerou varnsdorfského továrníka Egera nezanechal žádného mužského potomka. Jediným
dědicem rodinného podniku se tedy stal jeho mladší bratr Wilhelm,
který podnik spravoval také až do své smrti roku 1912. Majitelkou
rodinného podniku se stala jeho žena Mary rozená Schwabová,
dcera univerzitního profesora v Budapešti, a jejich nejmladší syn
Konrad, absolvent Státní živnostenské školy v Liberci. Ten nechal
v roce 1914 na západní straně továrny postavit prodejnu zboží,
kontrolu, expedici a skladovací prostory, které současně zrušil
v domě čp. 348. Čímž došlo k centralizaci podniku a zjednodušení
provozu a obchodu.
Vypuknutí první světové války opět ochromilo provoz nové
továrny, která musela být v roce 1916 úplně uzavřena. Ve stejném
roce byla zrušena i dosud funkční ruční tkalcovna v Dolním Předměstí Jablonného. Zároveň musel mladý Konrad Gürtler, krátce
ovdovělý, narukovat jako záložní dělostřelecký důstojník na frontu,
kde byl až do roku 1918. Avšak při zpáteční cestě domů těžce
onemocněl a 20. listopadu 1918 zemřel v nedalekých Drážďanech.
V Jablonném tak zanechal rozsáhlý rodinný podnik a dvě nezletilé
dcery Irenu a Marianu. Jeho jméno dnes můžeme najít na městském hřbitově napsané na pískovcovém památníku připomínající
oběti 1. světové války.
Vedení podniku se v roce 1918 s energií sobě vlastní ujala
Konradova matka Mary, která společnost zastupovala i během
války, a díky její skromnosti a obětavosti podnik přečkal nejhorší
časy. Za značných technických obtíží, nicméně s novým pomocníkem ve firmě v podobě vnuka Kurta Elstnera, syna její dcery Elsy,
došlo 20. listopadu 1919 ke spuštění provozu. Všechny stroje velmi utrpěly tím, že byly delší dobu odstaveny. Pro nedostatek uhlí
Renata Černá
Z lemberských sbírek, 3. díl – „Obrazy z 19. století“
V 19. století vlastnili Lemberk Clam-Gallasové. Nejprve to byl
uměnímilovný Kristián Kryštof (1771-1838), dále jeho syn, slavný
vojevůdce Eduard (1805-1891) a nakonec Eduardův jediný syn
František (1854-1930), poslední mužský příslušník rodu, který měl
sedm dcer. Clam-Gallasové žili tehdy spíše na Frýdlantě, popř.
ve svém pražském paláci, na Lemberku měli své úředníky a jen
občas sem zajížděli. Přesto se o zámek starali, zařízení tu však
(po rozprodeji na konci 18. století) bylo jen to nejnutnější. Proto
také nevíme, které obrazy z dosud dochovaných byly určeny
od počátku přímo pro Lemberk, které sem byly převezeny z jiných
sídel, popř. které byly dokoupeny později. Z té doby se na Lemberku dochovala celá řada různých obrazů a grafik. Vybereme z nich
jen ty, které jsou něčím zvláštní.
Několik dochovaných portrétů ukazuje hraběte Kristiána Kryštofa Clam-Gallase. Nejzajímavější z nich je ten, který vrátilo v roce
2008 Uměleckoprůmyslové muzeum. Ukazuje hraběte v uniformě
Leopoldova řádu. Tento řád založil císař František II. v roce 1808
na památku svého otce Leopolda II. a měl se udělovat za všeobecné zásluhy, tj. nejen za zásluhy ve válce, a uděloval se ve třech
stupních. K řádu náležel také slavnostní oděv v barvě červené
a bílé, protože to byly barvy Babenberků, předchůdců Habsburků
v Rakousku. Uniforma se používala poměrně krátce. Podobný
portrét hraběte Kristiána Kryštofa (od malíře J. Quassiera)
(Pokračování na stránce 17)
16
Zpravodaj města Jablonné v Podještědí - červenec 2011
ně z 19. století, vzhledem k odstínu bychom měli mluvit spíše
o chiaroscuru. Námět těchto obrazů nebyl uveden ani v inventáři
princezny Gabriely. Protože na jednom z nich se nacházela žába
a dva muži, kteří připomínali žáby či vodníky, dali jsme na Lemberku těmto obrazům pracovní názvy „Vodníci I“ a „Vodníci II“ a začali
hledat, co by mohly znamenat. Ve Slovníku námětů a symbolů
ve výtvarném umění byl nakonec nalezen význam právě obrazu
s „vodníky“. Jedná se o zobrazení antické pověsti. Podle ní se
unavená bohyně Létó, matka boha umění Apollóna a bohyně lovu
Artemis, zastavila u jezírka v Lýkii, aby se napila. Zabránilo jí v tom
však několik zemědělců, kteří tam sbírali rákos. Bohyně je za to
potrestala tak, že je proměnila v obrovské žáby. Nejednalo se tedy
o zcela nereálný dojem, že na obraze jsou vodníci. Postavy mají
skutečně znázorňovat muže měnící se v žáby a ve chvíli proměny
se hodně podobají vodníkům (bohyně Létó se svými dětmi sedí
na obraze vpravo a vztahuje k nim ruku). Námět druhého obrazu
však nebylo možno ve zmiňovaném slovníku najít. Protože se
v prvním případě jednalo o pověst zachycenou v Ovidiově díle
Proměny, bylo možno předpokládat, že i druhý obraz bude na námět některé pověsti z této knihy. Proto byly Proměny prostudovány
a zjištěno, že druhý obraz nepochybně ukazuje proměnu Dryopé.
Tato dcera jednoho z řeckých králů šla se synem natrhat květiny
k poctě vodních bohyň-nymf a utrhla také květ lotosu, z nějž začala
kapat krev. V květ se totiž proměnila nymfa Lótis, aby se ukryla
před jedním z nižších bohů Priapem, který ji pronásledoval. Za to
byla Dryopé proměněna ve strom.
Z obrazů 19. století připomeňme ještě jeden nevelký, který
představuje boj několika mužů v antickém chrámu. Námět bohužel
zatím není jasný, mohlo by se snad jednat o zobrazení železného
věku z cyklu věky světa. Ovidius totiž v úvodu Proměn popisuje
doby, které se prý vystřídaly od vzniku světa: věk zlatý, stříbrný,
bronzový a železný. Každý byl horší než ten předchozí, nejhorší
tedy železný, typický válkami a násilím. Proto na jeho zobrazeních
vidíme především vojáky, dracování chrámu apod. Zajímavé
na tomto obraze je to, že zde byla nově objevena signatura autora.
Nachází se totiž začleněna do architektury, v prostřední metopě
vlysu chrámu. Autorem obrazu je Antonio Saccheti, malíř, krajinář
a divadelní výtvarník. Se svým otcem vytvořil dekorace pro divadlo
v Brně, samostatně pak pracoval pro Stavovské divadlo a divadla
ve Varšavě, Drážďanech, Vídni a Berlíně. Vytvořil také mnoho
dekorací pro soukromé divadlo Clam-Gallasů. Ti milovali různé
druhy umění a ve svém pražském paláci (ale asi také na Frýdlantě
a v Libverdě) provozovali soukromé divadlo. Bylo tomu tak zejména za hraběte Kristiána Kryštofa (1771-1838), resp. za jeho manželky, nadané hudebnice Josefíny rozené Clary-Aldringenové.
O Sacchetiho tvorbě dekorací víme především z dochovaných
účtů.
Obrazy z 19. století se prozatím na Lemberku vystavují jen
velmi málo. Ta část zámku, kde se nacházely obytné pokoje ClamGallasů, není totiž ještě opravená. Až bude otevřena, najdou zde
tyto obrazy, které jsou většinou v dobrém stavu, rozsáhlé uplatnění.
Pokračování příště:
Z lemberských sbírek, 4. díl - „Památky na Zdislavu z Lemberka“
(Pokračování ze stránky 16)
je v majetku Severočeského muzea v Liberci. Na rozdíl od něj je
na tom lemberském hrabě otočen na druhou stranu, v ruce drží list
s naznačeným písmem (na libereckém je plán Liberce), v pozadí je
průhled do přírodní krajiny (na libereckém pohled na město).
Na lemberském obraze není signatura (podpis autora), ale může
se objevit při restaurování. Clam-Gallasové jej připisovali Josefu
Berglerovi, jednomu z mála našich významnějších malířů klasicismu a prvnímu řediteli kreslířské akademie, který pro Clam-Gallasy
i jinak pracoval.
Větší portrét muže v uniformě, signovaný písmeny E. S. a datovaný rokem 1848 je portrétem hraběte Eduarda Clam-Gallase.
Stejnou signaturu a rok 1847 má portrét zezadu popsaný jako portrét Eduardovy sestry Adelaidy provdané hraběnky Mitrovské.
Velmi zajímavou skupinu tvoří čtyři portréty vzniklé ve třetí
čtvrtině 19. století. Zobrazují manželku hraběte Eduarda ClamGallase Klotyldu, rozenou hraběnka z Dietrichsteina, a jejich tři
děti, Klotyldu, Eduardinu (zvanou Edina) a Františka jako vyobrazení alegorie čtyř ročních období. Jaro představuje mladá Klotylda,
která v šatech bílé, růžové a fialové barvy sedí na trávníku obklopena květinami. Její sestra Edina v bílých šatech se světle fialovou
šerpou představuje léto, opírajíc se o hromadu sklizeného obilí.
František je zobrazen jako podzim. Má na sobě lovecký oděv,
v ruce pušku, u nohou mu leží mrtvý srnec, kolem něj vidíme podzimně zbarvené listnaté stromy. Matka Klotylda na sebe vzala
podobu zimy. V kabátku lemovaném kožešinou a v kožešinové
čepici bruslí na ledě, v pozadí se zámkem Frýdlant. Autorem obrazů byl ve Vídni módní Heinrich von Angeli, malíř historických obrazů a portrétů, oblíbený ve „vyšší“ společnosti, dokonce i u panovníků (portrétoval císaře Františka Josefa I., německého císaře Viléma II., britskou královnu Viktorii). Vynikal zvláště pečlivým zobrazováním textilií, které je vidět i na clam-gallasovských portrétech. Dva
z obrazů jsou malovány na mahagonové desce zakoupené
v Londýně, dva na plátně. Na dvou rámech se nachází lístek
s firmou pozlacovače Friedricha Lindnera z Vídně. Zajímavé je, že
tyto čtyři portréty vznikly v roce 1867, kdy už hrabě Eduard ClamGallas patrně ve Vídni nepobýval. Tento vojevůdce, který se proslavil v roce 1848 a 1859 v bojích v Itálii, byl po prusko-rakouské
válce obviněn z toho, že zavinil porážku Rakouska. Vojenským
soudem byl sice zcela očištěn, ale již v roce 1866 odešel
z armádní služby (definitivně armádu opustil v roce 1868) a žil
především na Frýdlantě.
V malém pokoji ve východním křídle zámku, dnes prozatím
nepřístupném, jsou již v inventáři Gabriely Clam-Gallasové, provdané Auersperkové, uvedeny dvě supraporty. Nazývá se tak
prostor nade dveřmi, většinou nějak zdobený. Zde se nad protilehlými dveřmi nacházejí výklenky s obloukovitým zakončením
a v nich visely obrazy, nepochybně ty, které zde byly i v expozici
Uměleckoprůmyslového muzea po 2. světové válce, a které v roce
2008 byly na Lemberk vráceny. Mají podlouhlý tvar (125 x 55 cm)
a jsou orámovány pouze jednoduchou lištou. Skupiny postav, které
poněkud připomínají sochy (mají např. jakoby prázdné oči), jsou
zde vyvedeny v různých odstínech žlutozelené barvy. Takový způsob zobrazení se nazývá grisaj (v šedé barvě, používal se zejména
v 1. polovině 19. století) nebo chiaroscuro (pískové a hnědavé
tóny, používal se hlavně v renesanci). Ačkoliv jsou obrazy evident-
Mgr. Martin Aschenbrenner
MINIPŘÍBĚHY ze života
nout a efektivně tvarovat postavu. Ženy při ní mají pocit, že jsou
někde na prosluněné mořské pláži. Zumba probíhá zábavným
způsobem za poslechu příjemné hudby a bez složitých sestav
jako u aerobiku. Je to párty, hlavní slovo má hudba. Je velmi
hlasitá, zkrátka jako na párty. Tolik z literatury. Povídá se, že to
vlastně byla náhoda. Ale velké věci se nerodí jen tak náhodou,
protože náhoda neexistuje. Náhoda je projevem tajuplného řádu
věcí. Tato „náhoda“ potkala našeho kolumbijského učitele, tak
jako kdysi i dalšího neznámého amerického kantora, který také
musel improvizovat při hodině tělesné výchovy. Začal se svými
žáky házet míč do odpadkového koše, později do koše zavěšeného na zdi, pak se určila pravidla a ejhle máme tady basketbal.
Chvála pohybu
Z U M B A F I T N E S S je disciplína na pomezí sportu a tance.
Kdesi jsem četl, že je to současná královna sportu. No, tak to je
trochu přehnané, ale každopádně je to líbivé taneční cvičení
s krásnými pohyby.Tento nový sport s tajemným názvem ZUMBA
vznikl v roce 1999 v Columbii, když trenér zapomněl doma CD
s aerobickou hudbou a jediné, co měl momentálně u sebe, bylo
CD latinsko americké muziky. Musel proto improvizovat a tak
vzniklo cvičení kombinující prvky samby, rumby a merengue. Učitel Beto využil tohoto svého nápadu a také nadšení žen – cvičenek a založil později organizaci ZUMBA FITNESS LLC, která
zajišťuje zumbu celosvětově. Toto cvičení umožňuje ženám hub-
(Pokračování na stránce 18)
17
Zpravodaj města Jablonné v Podještědí - červenec 2011
utkání v y h r á t.“ Na otázku, co je vlastně vítězství, odpověděl
v své době Emil Zátopek asi takto: „Vítězství je to, když už nemůžeš a meleš z posledních sil, když si říkáš, tak teď už je konec,
budu to muset vzdát, tak v té chvíli musíš ještě trochu vydržet a
možná malinko i přidat.“ Konrád Adenauer formuloval vítězství
následovně: „Když už si všichni myslí, že jsi na konci svých sil,
teprve potom musíš správně z a č í t.“ Toto životní krédo platí
v každé lidské činnosti, v životě, v učení, ve sportu, v lásce,
prostě ve všem. Často také slýcháváme, že člověk, aby dosáhl
kýžených úspěchů by měl mít pevnou vůli. No, tomuto všeobecnému „klišé“ nějak nemohu uvěřit.
Pokud bych mohl o vůli podat svědectví ze svého života, tak
si myslím, že žádná vůle neexistuje, natož pevná. Pro mne je v ů
l e jen jiné pojmenování pro velikou t o u h u žít a něco dokázat.
Vůle je žízeň po životě. Psychologové se buď zasmějí nebo mě
začnou považovat za demagoga, že jsem se opovážil hodnotit
takto důležitý a vážný pojem lidského charakteru. Já bych se
mohl bránit tím, že odborníci budou vždycky naštvaní, když laik
objeví něco, co měli objevit a znát oni sami. A třeba touha a vůle
spolu úzce souvisí, „čorti znájut“! A možná, že je to všechno úplně
jinak, jak říkával náš nezapomenutelný herec Jan Werich, takže
necháme vše být, aby si to mohl každý přebrat sám. Definitivní a
bez nároku na diskusi je ovšem ta skutečnost, že sport, pohyb,
hry a zápolení k užitku všech by nás měly provázet celý život.
Sport a pohyb, to je radost. Tož chvála pohybu, protože každý
pohyb je vlastně vítězství.
- LN -
(Pokračování ze stránky 17)
Samozřejmě, že onen učitel musel vědět, že původní začátky
basketbalu sahají do daleké minulosti. Házení do koše vlastně
vymysleli Indiáni – Aztékové a Mayové. Ti házeli míče do košů
pověšených na stromě, kam balóny padaly ne svrchu, ale přímo
nebo z boku. Nejlepší hráč byl pak obětován bohům. No, děkuji
pěkně za takovou výhru! Každý sport je vlastně originál a je potřebný k životu, když budeme zastánci toho, že p o h y b je život.
To, že se všechno i ve sportu zrychluje, zdokonaluje a vylepšuje,
to je fakt! Fakt je také to, že každý z nás musí denně bojovat
s leností a pohodlností. Ten, kdo se věnuje pohybu, má z pohybu
radost a baví ho to, kráčí po správné cestě za zdravím.
My sportovci milujeme každý pohyb, každý sport. Zdá se mi
však, že kolektivní sporty jako fotbal, hokej, volejbal, basketbal,
florbal atd., to mají o něco jednodušší ve srovnání se sporty individuálními. Tak třeba tenis: trénuješ, trénuješ, abys to mohl
všechno v utkání uplatnit a prodat. Pak přijde zápas, dřeš se,
běháš, bráníš a útočíš, nikdo ti nepomůže, jsi na všechno sám.
Bojuješ nejen se svým soupeřem, ale hlavně sám se sebou, protože se všechno odehrává v hlavě. Když se daří, je to radost, ale
stačí nepatrná chybička, jeden špatný nebo nepovedený úder a
ten člověka umí rozhodit tak, že je najednou všechno jinak a zdárný konec hry se ztrácí v nedohlednu. Totéž platí o atletice, šachách, o stolním tenise, ve všech sportech, kde člověk soutěží
nebo hraje sám.
Ty poslední metry při běhu, poslední tah a poslední míček je
vždycky nejtěžší. Stoprocentně platí rčení: „Nejtěžší je vyhrané
Recept pro mlsné jazýčky:
Jahodové pudinkové řezy
Ingredience
těsto: 5 vajec, 200 g hladké mouky, 180 g
cukru krupice, 1 lžička prášku do pečiva,
5 lžic oleje
pudink: 1 l mléka, 2 sáčky vanilkového
pudinkového prášku, 5 lžic cukru
želé: 2 sáčky Dort - želé červené,
5 lžic cukru
jahody
Postup
Celá vejce s cukrem ušleháme do husté
pěny, zašleháme olej a vmícháme mouku
smíchanou s práškem do pečiva. Nalijeme
na plech vyložený papírem na pečení
a vložíme do trouby vyhřáté na 200°C.
Pečeme dorůžova asi 15 minut. Necháme
vychladnout. Z mléka, cukru a pudinkových
prášků uvaříme pudink a ještě horký nalijeme na vychladlý piškot. Na pudink naskládáme oprané jahody. Želé připravíme
podle návodu na sáčku, po odstavení
z plotny chvíli mícháme a až přestane být
vařící, rovnoměrně rozlijeme na jahody.
Necháme ztuhnout a dáme vychladit
do ledničky.
Cestovatelská agentura „Lužice“ nabízí :
- úterý 12.7. od 20 hodin – Kapesní záhady – zapeklité kriminální příběhy z 30.let – Divadelní spolek Karel Čapek Děčín
Nastává prázdninové období, kdy se přesouvají zajímavé kulturní
akce z kamenných divadel do přírody, venkovních amfiteátrů a
zámků nebo hradů. Chtěli bychom vás upozornit na některé zajímavé akce v nedalekém okolí.
• Hrad Grabštejn – sobota 2.7. od 19 hodin – Nezmaři – koncert
• Ranč Malevil Heřmanice – Čechomor – pondělí 4.7. od 20
hodin – prodáváme vstupenky
• Státní zámek Sychrov – vstupenky získáte přímo v naší kanceláři
- pátek 1.7. od 20 hodin – Apocaliptika – koncert – finská skupina, jejíž zvláštností je interpretace původně heavy metalových
skladeb osobitým způsobem aranžovaných pro violoncello. Skupina je složena ze tří violoncellistů a hráče na bicí. Hrají také klasickou hudbu.
- sobota 30.7. od 21 hodin – Klasika pod hvězdami Nabucco –
představení klasické opery v rámci turné v zahradách a parcích 9
zámků České republiky.
• Státní zámek Lemberk – sobota 16.7. od 17 hodin – Radek
Tomášek - koncert – bývalý člen skupiny Rangers letos vystoupí s dalšími dvěma hosty Fandou Zikmundem a Vojtou
Kiďákem Tomáškem.
• Lesní divadlo Sloup v Čechách
- sobota 5.7. od 20 hodin – Ubohý Cyrano – romantický příběh
– Docela Velké Divadlo Litvínov
Informace o libereckých pořadech získáte prostřednictvím stránek
Informačního centra Liberce www.infolbc.cz. Rezervovat a zakoupit vstupenky můžete přes http://vstupenka.liberec.cz/.
Naši kancelář nyní naleznete v nových prostorách Loveckého
zámečku u zastávky Zdislavy z Lemberka:
u nás pořídíte dovolenou do všech známých turistických destinací –
dnes koupíte za hubičku – zítra se koupete
poskytujeme on-line prodej všech významných touroperátorů
Prodáváme vstupenky v prodejních sítích Ticket Art - http://
www.ticket-art.cz/,
Ticketstream - http://web.ticketstream.cz,
a Eventim http://www.eventim.cz, nabízíme také letenky do celého
světa.
180 cestovních kanceláří na našich stránkách
www.caluzice.cz
Jsme pro vás v naší kanceláři v úterý, ve středu a v pátek
od 9,00 do 17 hodin a v sobotu od 9,00 do 11,00 hodin.
Jinak kdykoliv na telefonu 724 230 697, také na pevné lince a faxu
487 762 409, využívejte i e-mail [email protected],
Irena a Ladislav Fleglovi
18
Zpravodaj města Jablonné v Podještědí - červenec 2011
Počasí v květnu 2011
Traduje se, že když mrzne na Žofii: „Žofie vína upije“. Žofie
naštěstí přesně v polovině měsíce mrazivá nebyla, tak se
můžeme těšit na dobrou úrodu vína.
I když začátek měsíce byl teplotně podprůměrný a mínusové
hodnoty, hlavně 4.května, nenávratně poškodily letošní úrodu
třešní a jablek, v druhé polovině měsíce jsme se i ohřáli. Nepříznivý byl i neobvykle nízký stav srážek. Naštěstí přeháňky
a intenzivní deště během bouřek deficit vyrovnaly. Za srážky
začátku června nejspíše vděčíme deštivému průběhu Medarda. V té tobě se tradičně vyrovnávají teploty nad pevninou a
moři, což začne vytvářet podmínky na přesun srážek nad
evropský kontinent.
Úhrn srážek
Průměrná teplota
Maximální teplota
Minimální teplota
Nejvyšší průměrná teplota
Nejnižší průměrná teplota
43,3
12,9
28,4
-3,8
20,7
1,1
mm
ºC
ºC
ºC
ºC
ºC
(31.5.)
(4.5.)
(31.5.)
(3.5.)
L. a I. Fleglovi
Jak plynul čas
Vynikající start
Naši mladí stolní tenisté, žáci sportovního klubu ZŠ Jablonné v Podještědí, se zúčastnili v neděli dne 12.
června 2011 prvního velikého turnaje v rámci Libereckého kraje. Bodovací turnaje v severočeské oblasti se
odehrávají podle rozpisu krajského ČAST. Konají se tedy podle plánu v Liberci, v Jablonci nad Nisou,
v Turnově, v Děčíně, v České Lípě a ve Cvikově. Poslední turnaj proběhl právě ve Cvikově v rámci sportovních dnů starostky města. Z nováčků byli hráči z Jablonného jediní. Ostatní borci z Liberce, z Nového Boru,
z Bělé pod Bezdězem, z Mladé Boleslavi, z Kamenického Šenova, z České Lípy a ze Cvikova se zúčastňují „
bodováků“ pravidelně. Žáci z Jablonného v P. nastartovali do svých turnajů velmi úspěšně. V kategorii mladších hrálo 6 našich hráčů,
ve starší kategorii 1 hráč. Obstáli všichni a to je to hlavní! Bronzovou medaili za dvě třetí místa získali Tomáš Čejpa a Kryštof Kořínek.
V téže kategorii jsme hráli i malé finále, a to opět úspěšně. O vítězství bojovali dva naši hráči: Dominik Pluhař a Jakub Mádlo. Šťastnější
byl Dominik, který zvítězil nad svým kamarádem 3:2, když se Kubovi přestalo dařit v závěru pátého setu. Velmi dobře si vedl při soubojích Vojtěch Waldshauser, jenž potrápil všechny soupeře, ale i on jako všichni naši platil za nervozitu „nováčkovskou“ daň. V kategorii
starších žáků nás reprezentoval náš současný nejlepší hráč Matěj Pýcha. Po nešťastných dvou prohrách 2:3 a 2:3 ve skupině, musel
hrát v soutěži útěchy. I tady v malém finále podlehl obranáři z České Lípy 1:3.
A nakonec, zlatým hřebem byl nejmladší hráč celého turnaje Štěpán Waldhauser z MŠ Preciosa. Svým vystupováním, projevem hry
a bojovným zápalem všechny přítomné diváky a trenéry doslova nadchl. Hned v prvním utkání sebral set finalistovi Petru Korpovi
z Kamenického Šenova 1:3 a ve druhém kole deklasoval svého soupeře z České Lípy 3:0. Při každém souboji o míček sklízel zasloužený obdiv, protože všichni soupeři byli o několik let starší. Výprava z Jablonného byla nejpočetnější a vůbec vystoupení mladých pingpongdistů bylo velmi úspěšné a prospěšné. Poděkování za dobrou reprezentaci školy a města patří bezesporu všem hráčům, ale hlavně
také rodičům za dopravu: paní Kateřině Kořínkové, paní Ireně Waldhauserové, paní Simoně Čejpové a Miroslavu Čejpovi, paní Jitce
Mádlové a Jiřině Pluhařové.
Mgr. Ladislav Nemergut
„Naši chlapci Dominik Pluhař a Tomáš Čejpa v akci“
Skupina hráčů z Jablonného v Podj. na turnaji ve Cvikově
dne 12.6.2011. Zleva: Matěj Pýcha, Tomáš Čejpa, Jakub
Mádlo, Vojtěch Waldhauser, Dominik Pluhař, trenér Ladislav Nemergut, vpředu stojí Štěpán Waldhauser a Kryštof
Kořínek.
Foto: Miroslav Čejpa
19
Zpravodaj města Jablonné v Podještědí - červenec 2011
Přebory Libereckého kraje
V neděli 12. června proběhl v Jičíně přebor Libereckého kraje v atletice žactva.
Osmičlenná výprava starších žáků SK ZŠ
Jablonné v Podještědí přivezla z Jičína
celkem 8 medailí. Nejlépe se dařilo Tomáši
Riedlovi. Ve vrhu koulí potvrdil postavení
krajské jedničky a zvítězil výborným výkonem 13,85 m. Další medaili, stříbrnou,
získal v soutěži v hodu kladivem za 29,55
m. Přeborníkem Libereckého kraje se suverénně stal i Petr Šimon, ve skoku vysokém dominoval se 180ti cm. Ve skoku
dalekém se Petrovi tentokrát tolik nedařilo,
předvedl 528 cm a obsadil 5. místo. Třetí
zlatou medaili získala výškařka Tereza
Rejzková. Tereza předvádí v poslední
době opakovaně výkony špičkové republikové úrovně, v Jičíně skočila 164 cm. Ve
stejné disciplíně na sebe upozornila Katka
Valentová. Výborným osobním rekordem
158 cm vybojovala stříbrnou medaili. Podobně se vedlo Zbyňkovi Kovalevovi ve
skoku o tyči. Vylepšil osobní maximum na
320 cm a získal tak stříbrnou medaili,
s vítězem prohrál jen na pokusy.
V diskařském sektoru předvedla Kristýna
Wágnerová 23,08 m, což znamenalo zisk
bronzové medaile. Ve skoku o tyči se pak
Kristýna za 220 cm umístila jako čtvrtá.
Posledním medailistou je Filip Španiel,
v hodu kladivem poslal náčiní do vzdálenosti 28,18 m a obsadil 3. místo. Ve vrhu
koulí pak 9,09 m stačilo na 6. příčku.
Na přeborech kraje mužů 11. 6. v České
Lípě uspěl Vojtěch Ježek, ve skoku vysokém překonal laťku ve výšce 180 cm a
obhájil bronz z halového přeboru.
Mgr. Petr Kopřiva
Vítězné tažení žáků Jablonného pokračuje
Ve středu 15. 6. proběhlo v Turnově 2. kolo krajského přeboru
družstev staršího žactva v atletice. V prvním kole vypálili starší
žáci SK ZŠ Jablonné v Podještědí rybník favorizovaným jabloneckým a turnovským atletům, zejména jablonecký LIAZ porážka od
Jablonného v Podještědí dost bolela, a tak jsme čekali tvrdý atak
na pozici lídra soutěže. LIAZ předvedl v Turnově vynikající výkon a
deklasoval všechny soupeře rozdílem třídy – až na jedinou výjimku
– SK ZŠ Jablonné v Podještědí. Naši žáci předvedli opět svou
kvalitu i bojovnost a vítězstvím ve 2. utkání si téměř s jistotou zajistili titul přeborníků Libereckého kraje a postup do Mistrovství Čech.
Umístění našich závodníků:
60 m
5. Radek Bekr
8. Robert Němec
7,98
8,26
150 m
4. Radek Bekr
5. Petr Šimon
19,27
19,28
1500 m
2. Ondřej Petr
7. Vojtěch Němeček
4:40,04
5:12,41
100 m př. 2. Pulíček Tomáš
3. Schubert Filip
6. Monzar Daniel
14,46
15,26
16,45
200 m př. 1. Pulíček Tomáš
5. Stupka Patrik
6. Monzar Daniel
28,53
31,56
32,43
Chůze 2 km
3. Janúšek Pavel
4. Janúšek Petr
9. Nešvera Milan
10. Kovalev Václav
Dálka
Tyč
3. Bekr, Petr, Vitvar
6. Do Minh, Němeček, Nešvera
Výška
1. Šimon Petr 184 cm
3. Stupka Patrik 155 cm
4. Do Minh Hai 155 cm
9. Němec Robert 145 cm
11. Němeček Vojtěch 140 cm
Koule
2. Riedel Tomáš 13,59 m
7. Pavlovič Tomáš 9,45 m
11. Španiel Filip 8,31 m
17. Pýcha Matěj 7,40 m
Kladivo
2. Riedl Tomáš
31,08 m
3. Španiel Filip 28,12 m
7. Pavlovič Tomáš 22,20 m
9. Vitvar Josef 18,85 m
10. Nešvera Milan 18,76 m
12. Pýcha Matěj 17,60 m
Oštěp
1. Stupka Patrik 43,06 m
6. Schubert Filip 35,52 m¨
7. Riedel Tomáš 34,56 m
14. Monzar Daniel 27,34 m
15. Vitvar Josef 26,68 m
19. Pavlovič Tomáš 25,06 m
28. Do Minh Hai 20,63 m
34. Španiel Filip 17,84 m¨
35. Kovalev Václav
17,73 m
Bodový stav družstev ve 2. kole:
SK ZŠ Jablonné v Podještědí 235,5 bodu
LIAZ Jablonec nad Nisou
205,5
AC Turnov
113
AC Mladá Boleslav
67
AC Slovan Liberec
57
TJ Jilemnice
24
TJ Rumburk
17
Cvikováček Cvikov
9
Vybrané žákyně našeho klubu hostují ve stejné soutěži za družstvo AC Česká Lípa, které obsadilo v Turnově 2. místo a celkově
zatím těsně vede před Jabloncem nad Nisou. Tereza Rejzková
zvítězila ve skoku vysokém za 157 cm, Petra Kopřivová obsadila
2. příčku v hodu kladivem výkonem 23,55 cm a Kateřina Valentová
se umístila na 3. pozici ve skoku vysokém – 151 cm.
Mgr. Petr Kopřiva
12:38,88
12:41,02
14:14,59
14:47,38
3 x 300
1. Šimon Petr 570 cm
4. Pulíček Tomáš 525 cm
6. Němec Robert 514 cm
2. Schubert Filip 310 cm
3. Kovalev Zbyněk 280 cm
2:10,29
2:26,89
Den fotbalu v rámci Grassroots day pod patronací Fotbalové akademie MAHO sport se opravdu vydařil
Ve středu 11. května 2011 se v rámci
projektu UEFA (Evropská fotbalová asociace) uskutečnila akce „Den fotbalu“, která
měla za cíl propagaci této nejpopulárnější
kolektivní hry co nejširší populaci – hráčům, fanouškům, funkcionářům, rodičům,
ale třeba i médiím. Tuto akci uspořádala
Fotbalová akademie MAHO sport ve spolupráci s FAŠV a Slovanem Varnsdorf ve
sportovním areálu při Základní škole
v Jablonném v P..
Celá sportovní akce měla dva programy. První program byl připraven pro žáky
ZŠ v Jablonném a účast byla veliká. Celý
20
program pro žáky byl formou soutěží, které
žáci absolvovali a vyzkoušeli si, jaké mají
fotbalové dovednosti. Během soutěží pro
žáky ZŠ si našli čas a navštívili sportovní
akci starosta města pan Bc. Petr Sadílek a
místostarosta Jiří Rýdl. Oba dva si prošli
(Pokračování na stránce 21)
Zpravodaj města Jablonné v Podještědí - červenec 2011
(Pokračování ze stránky 20)
všechny dovednostní soutěže a vyzkoušeli si své fotbalové umění.
V 15:30 začal hlavní program pro širokou
veřejnost. Touto cestou chceme poděkovat
klubům z Kamenického Šenova a Stráže
pod Ralskem, které neváhaly a přijaly pozvání na naši akci. Na sportovní akci dorazili i pozvaní fotbalisté Slovanu Varnsdorf
v čele s asistentem trenéra a patronem
Fotbalové akademie MAHO sport Pavlem
Hradiským. Všichni zúčastnění absolvovali
několik soutěží (střelba na přesnost, fotbalový slalom, žonglování míče atd.), zahráli
si fotbal s hráči druholigového Slovanu
Varnsdorf a na závěr každý účastník do-
ností se velmi povedl a všichni účastníci
odcházeli ze sportovního areálu u Základní
školy v Jablonném v P. spokojeni. To bylo
také cílem organizátorů.
Marek Holub
stal suvenýr a sladkou odměnu. Poté proběhla autogramiáda s hráči, kde si nechali
všichni účastníci akce podepsat suvenýry,
trička, kopačky.
Závěrem bych velice rád poděkoval všem
spolupracovníkům za skvěle odvedenou
práci při prvním pokusu o uspořádání takto
veliké sportovní akce a řediteli ZŠ
v Jablonném panu Drábovi, který také celou akci podpořil. Celý sportovní den se
zaměřením na ukázky fotbalových doved-
Úspěšná sezóna mladých fotbalových nadějí
Velmi rád bych všem
fanouškům mládežnického fotbalu v Jablonném
v Podještědí a okolí předal několik informací o úspěšných hráčích z naší fotbalové
akademie. V tomto soutěžním ročníku se
poprvé objevila úžasná věc pro talentované
hráče v mládežnických soutěžích a to střídavý start. Hráči zůstávají členy svého
mateřského klubu a zároveň mohou hrát
vyšší soutěž za jiný klub. Pro kluky je to
obrovská motivace, zahrát si vyšší soutěž,
ale zároveň hrát s hráči v domácím klubu.
My jsme se před sezónou domluvili
s Arsenalem Česká Lípa, že talentovaní
hráči z našeho klubu budou zkoušet své
štěstí a sbírat první velké fotbalové zkušenosti v tomto klubu. V tomto ročníku jsme
měli tři hráče. Byli jimi Daniel Svoboda,
Zdeněk Pejřimovský a Marek Holub. Musím vám říci, že jsem byl na většině utkání
krajského přeboru mladších žáků, kde hrají
naši hráči a ostudu určitě neudělali. Jsou to
hráči velmi nadějní a pracovití. Po tomto
soutěžním ročníku jsme se rozhodli spolupracovat s Fotbalovou akademií Šluknovského výběžku. Důvodem změny je, že se
tato akademie dostala do celorepublikového projektu ČMFS a bude hrát nejvyšší
možné mládežnické soutěže v Čechách.
To je ostatně výzva i pro ostatní mladé
fotbalisty a pokud projeví snahu, chuť a
trochu fotbalového umění, mají také velkou
šanci si zahrát tyto soutěže.
Dalším velkým úspěchem pro naši fotbalovou akademii byla nominace našeho hráče
– brankáře Marka Holuba – do krajské
reprezentace U-13. Zúčastnil se celého
ročníku mezikrajských výběrů a i zde patřil
mezi opory. To ještě není všechno. Další
úspěchy jsme měli v okresních výběrech.
Ve výběru U-12 to byl Adam Ryšavý a ve
výběru U-13 to byli Marek Holub, Zdeněk
Pejřimovský a ve finále v Tanvaldu se
k nim připojili i Daniel Svoboda a Václav
Vimer. Celý okresní výběr nakonec skončil
ve finále celého turnaje na krásném druhém místě, jediný bod za vítězem
z Libereckého okresu. Pokud můžeme
hodnotit úspěchy našich hráčů, jsou velmi
dobré. Na to, jak dopadneme v jednotlivých
soutěžích je ještě brzy a o konečném pořadí vás budeme informovat v dalších číslech
zpravodaje.
Marek Holub
Fotbalová akademie MAHO sport
kům této krásné hry, zvané fotbal. Celý
turnaj probíhal ve dvou fázích. První byl
klasický fotbalový turnaj a druhá fáze byla
formou hry, kdy se týmy utkaly v soubojích
jeden na jednoho. Turnaji přálo počasí a
všichni hráči odvedli své maximální výkony.
Celkovým vítězem v kategorii mladší
přípravka se stal klub Slovan Liberec, následován Žandovem, FAŠV, Kamenickým
Šenovem a na posledním místě se umístila
domácí Fotbalová akademie. V této kate-
Fotbalové turnaje
nejmenších fotbalových
nadějí
V neděli 5.6.2011 se konal fotbalový
turnaj mladších a starších přípravek ve
sportovním areálu při Základní škole
v Jablonném v Podještědí. Hlavním organizátorem byl Liberecký krajský fotbalový
svaz ve spolupráci s Fotbalovou akademií
MAHO sport. V těchto kategoriích by nemělo jít ještě o výsledky, ale o hru a naučit
malé začínající fotbalisty základním návy-
(Pokračování na stránce 22)
21
Zpravodaj města Jablonné v Podještědí - červenec 2011
(Pokračování ze stránky 21)
gorii se za domácí fotbalovou akademii představili hráči, kteří ještě
nikdy nehráli žádné utkání. Byli to opravdu malí kluci, kteří odehráli
celý turnaj s obrovským nasazením a byla radost se na ně dívat.
Všichni zaslouží obrovskou pochvalu za bojovnost a nasazení pro
fotbal.
V kategorii starší přípravka vyhrála celý turnaj suverénně FAŠV
před Cvikovem a domácí Fotbalovou akademií. V tomto turnaji
nedošlo k žádnému překvapení a favorité potvrdili své role. Naši
hráči se snažili, ale soupeři byli tentokrát nad jejich síly.
Chtěli bychom poděkovat všem účastníkům za sportovní výkony,
vidět tyto malé začínající hráče, jak se rvou o každý míč, to je to,
co nás pořadatele a trenéry žene do dalších takovýchto akcí. Věříme, že se do sportovního areálu při Základní škole v Jablonném
budou všichni rádi vracet a my se jim budeme snažit nabídnout
další sportovní akce a ještě lepší prostředí.
Za organizační tým
Marek Holub
Fotbalová akademie MAHO sport
Výsledky mariášového turnaje
z 28. 5. 2011
7. Erben Josef
8. Krejčí Eduard
9. Matějec František
10. Hudrlík Luděk
11. Hudrlíková Jiřina
12. Michal Miroslav
13. Janko Rudolf
14. Kolomazník František
15. Zdobinský Láďa
1. Soucký Radim
2. Smitka Zdeněk
3. Borovička Jaroslav
4. Hampl Libor
5. Křapka Antonín
6. Kočan Milan
16.
17.
18.
19.
Kadlec Rostislav
Velík Zdeněk
Chládek Miloslav
Podlešák Eduard
Další turnaj se uskuteční 13. 8. v sobotu.
Pořadatel děkuje všem hráčům za účast
a pivovaru Konrád za podporu.
Tomáš Štěpán
placená inzerce
placená inzerce
Vyměníme byt 2+1 v OV,
poblíž centra města, v klidném domě.
Nové truhlářství v Brništi
NABÍZÍ
- výrobu oken, dveří, nábytku, kuchyňských linek,
přístřešků a pergol
- zateplování roubených staveb
- drobné tesařské práce
Byt je po rekonstrukci rozvodů plynu, elektřiny, vody.
Podlahy – dlažba, parkety, nová koupelna.
Sháníme 3+1 nebo 4+1.
Pouze osobní vlastnictví!
Info: 487 877 263 nebo 739 550 363.
Kontakt. osoba: Robert Zpěvák
Tel. 775 313 317
www.truhlarstvibrniste.webnode.cz
E-mail: [email protected]
Adresa: Jáchymov 7, Brniště
placená inzerce
Hledám od září doučování z angličtiny
pro středoškolačku.
placená inzerce
Kontakt: 607 260 649
Provádíme ruční čištění interiéru
osobních vozidel a dodávek,
včetně tepování sedaček
a čalounění
placená inzerce
Hledám podnájem
max. do 5.500,- Kč
1 + 1, 2 + KK
L. Jeníková
Tel.: 602 150 351
Čištění koberců a čalounění
v domácnostech
Objednávky na tel: 733 767891
www.markytep.cz
22
Zpravodaj města Jablonné v Podještědí - červenec 2011
placená inzerce
23
Zpravodaj města Jablonné v Podještědí - červenec 2011
Unger Jindřich, Potoční
Baliová Josefa, Náměstí Míru
Pošmůrná Hedvika, Zdis. z Lemberka
Hejlková Milena, Komenského
Egert Josef, Česká Ves
Kuhnová Ludmila, Kněžice
Procházka Rudolf, Petrovice
Životního jubilea se v měsíci červenec dožívají tito občané:
Gros Zdeněk, Valtinovská
83 let
Michalík Josef, Lidická
80 let
Kareš Jaroslav,Tyršova
70 let
SŇATKY
70 let
90 let
91 let
84 let
84 let
83 let
82 let
Poděkování členkám SPOZu p. Opltové, Ryškové, hasičům,
p. Vaníčkovi a všem ostatním, kteří mi přišli popřát k mým
narozeninám.
Jaroslav Slabý
21.5. Lužická čp. 166 – zahrada
Radek Samko – Petra Cinkaničová
Jablonné v Podještědí
11.6. Nový Falkenburk – zámek
Kamil Ešner – Jiřina Havlíková
Nový Bor
Česká Lípa
V letošním roce by se dožila stého výročí narození paní
Marie Šimonová.
Při této příležitosti se v sobotu 18. 6. sešla rodina v počtu 49
osob v restauraci Český lev.
Děkujeme touto cestou panu vedoucímu Zdeňkovi Charamsovi
a celému personálu restaurace za vytvoření velice příjemného
prostředí, za ochotu a vstřícnost, za kvalitní obsluhu a výborné
jídlo.
Za celou rodinu Hanka Braunová a Bohumila Šimonová.
Pavel Kupec – Kamila Říhová
Stráž pod Ralskem
Michal Pikous – Natálie Vlasjuková
Zákupy
Ladislav Bouška – Radka Šťastná
Svor
Vzpomínka
Dne 7. 7. 2011 uplyne 25 let co nás navždy
opustil manžel, tatínek, syn a bratr
Jaroslav Čermák z Velkého Valtinova.
Martin Rejman – Miluše Náprstková
Jablonné v Podještědí
Stále vzpomínají a nikdy nezapomenou
manželka, syn Jaroslav, rodiče, bratři
a ostatní příbuzní.
Zdeněk Špak – Andrea Poláková
Kunratice u Cvikova
18.6. zámek Lemberk
Petr Klimeš – Hana Vysušilová
Holany
Dne 10. 7. 2011 uplyne 5 let , kdy nás navždy
opustil manžel, tatínek, dědeček, bratr, pan
Josef Pluhař.
Petrovice čp. 23 – zahrada
Jan Hůra – Eva Fridrichová
Česká Lípa
S láskou v srdci vzpomínají manželka Jiřina,
dcera Štěpánka s rodinou, syn Václav s rodinou
a bratr Petr s rodinou.
Heřmanice čp. 116 – Česká Hospoda
Lukáš Machytka – Helena Fillingerová
Praha 7
Příjem inzerce do Zpravodaje města Jablonného v Podještědí:
u paní Šárky Ryklové v infocentru, náměstí Míru 23 na telefonu:
487 829 972, nebo e-mail: [email protected].
Ceník inzerce: celá strana: 833,- Kč, půl strany: 417,- Kč,
čtvrt strany: 209,- Kč a osmina strany: 108,- Kč.
Ostatní příspěvky : texty, foto – posílejte na e-mail: [email protected].
Text inzerátu prosím podávejte ve Wordu (*doc nebo *rtf)
jako přílohu e-mailu!
Fotografie a obrázky dodávejte pouze ve formátu *JPG
(ne formát *pdf!!!).
Plakáty zadávejte
zadávetej nejvýše ve formátu A5 (naležato)!
Poděkování a přání do společenské kroniky jsou zdarma !!!
UZÁVĚRKA VŽDY DO 15. DNE V MĚSÍCI !!!
Vzpomínka
Dne 22. července vzpomeneme druhého smutného výročí úmrtí
naší milované maminky, babičky a prababičky paní Věry Brokešové
z Heřmanic. Kdo jste ji znali a měli rádi, věnujte jí s námi tichou
vzpomínku.
Vlasta Dozorcová s rodinou
ÚMRTÍ
Amlerová Jarmila, Česká Ves
Plíšek Jaroslav, Jablonné v Podj.
Král Vladimír, Jablonné v Podj.
Samková Anna, Petrovice
Kerda Emil, Markvartice
Ing.Gregor Josef, Markvartice
Zpravodaj města Jablonné v Podještědí vydává Město Jablonné v Podještědí,
IČO: 260576, povoleno MK ČR E 10028
řídí redakční rada ve složení : Mgr. Jindřich Dráb, Jaroslav Oplt, Vlasta Dozorcová, Mgr. Ladislav Nemergut, Mgr. Eva Liebezeitová,
Mgr. Ivan Vastl, Mgr. Renata Černá, Šárka Ryklová, Michala Jelínková a Ludmila Svobodová.
Příspěvky se přijímají do 15. v měsíci. Cena 10.- Kč od 1. 2. 2007
DTP a tisk : C-PRINT – H. Hauser, Cvikov, tel., fax, záznamník 487 751 922
24

Podobné dokumenty

září 2011 - Město Mimoň

září 2011 - Město Mimoň • Rada města Mimoň schvaluje v souladu s usneseními Z 10/112 ze dne 24.6.2010, Z 10/155 ze dne 23.9. 2010 a Z11/78 ze dne 19.5. 2011, Dodatek č.1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí kupní a o budoucím zří...

Více

stáhnout - Panny Marie Královny míru

stáhnout - Panny Marie Královny míru i pilný a laskavý člověk. Navíc v poslední době je pro mnohé vzorem statečného boje se zákeřnou nemocí. Ale ani on se neubránil lákadlu proticírkevních klišé. Jako katolíci nemusíme obhajovat vše, ...

Více

pec pod sněžkou

pec pod sněžkou říká, začaly 3. června roku 1868. Večer o půl osmé třikrát za sebou uhodil do věže blesk a během krátké chvilky shořel celý krov a zvony ze 17. století se zřítily a roztavily. Oltář a vybavení byly...

Více

Pro ty, kteří chtějí dlouho číst

Pro ty, kteří chtějí dlouho číst přesměrovat do jiné. Je čas vytáhnout všechny své varianty slova Někam. A všechny slovinské hory, albánské sucho a kláštery i moře v Černé Hoře začínají blednout před ukrajinsko rumunským pohraničí...

Více