Text na obalu

Transkript

Text na obalu
Vnější obal – papírová krabička:
Pulmicort Turbuhaler 400 µg
budesonidum
prášek k inhalaci
100 dávek
Složení: budesonidum 400 µg v jedné dávce (inhalaci).
Inhalační podání.
Čtěte pozorně příbalovou informaci.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte při teplotě do 30°C.
Po inhalaci dobře dotáhněte ochranný uzávěr.
Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.
Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.
EAN: 8595106401667
BRAILLE
(Pulmicort Turbuhaler 400 µg)
AstraZeneca UK Limited,
2 Kingdom Street, London, W2 6BD,
Velká Británie
Reg. č.: 14/1161/94-C/C.
č.š.:
Použitelné do:
Vnitřní obal – signatura:
Pulmicort Turbuhaler 400 µg
budesonidum
Složení: budesonidum 400 µg v jedné dávce (inhalaci).
Inhalační podání.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte při teplotě do 30°C.
Po inhalaci dobře dotáhněte ochranný uzávěr.
prášek k inhalaci
100 dávek
Lot:
EXP: obojí vytištěno přímo na těle Turbuhaleru
AstraZeneca
Vnější obal – papírová krabička:
Pulmicort Turbuhaler 400 µg
budesonidum
prášek k inhalaci
200 dávek
Složení: budesonidum 400 µg v jedné dávce (inhalaci).
Inhalační podání.
Čtěte pozorně příbalovou informaci.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte při teplotě do 30°C. Po inhalaci dobře
dotáhněte ochranný uzávěr.
Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.
Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.
EAN kód: 8595106400721
BRAILLE
(Pulmicort Turbuhaler 400 µg)
AstraZeneca UK Limited,
2 Kingdom Street, London, W2 6BD,
Velká Británie
Reg. č.: 14/1161/94-C/C.
č.š.:
Použitelné do:
Vnitřní obal – signatura:
Pulmicort Turbuhaler 400 µg
budesonidum
prášek k inhalaci
Složení: budesonidum 400 µg v jedné dávce (inhalaci).
Inhalační podání.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte při teplotě do 30°C.
Po inhalaci dobře dotáhněte ochranný uzávěr.
200 dávek
Lot:
EXP: obojí vytištěno přímo na těle Turbuhaleru
AstraZeneca
1/1

Podobné dokumenty

Souhrn údajů o přípravku

Souhrn údajů o přípravku SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Více

OB_Pulmicort 0,5 mg_116180-11

OB_Pulmicort 0,5 mg_116180-11 Složení: budesonidum 0,5 mg v 1 ml suspenze. Dále obsahuje dihydrát dinatrium edetátu, chlorid sodný, polysorbát 80, kyselinu citronovou, dihydrát citronanu sodného a vodu na injekci.

Více

Louis Braille vytvořil tzv. „Braillovo písmo“ – písmo, které se čte

Louis Braille vytvořil tzv. „Braillovo písmo“ – písmo, které se čte (využívají lidé s poruchami nebo úplnou ztrátou zraku).

Více

Příbalová informace

Příbalová informace Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvede...

Více

SYMBICORT TURBUHALER 100 mikrogramů/6 mikrogramů/inhalace

SYMBICORT TURBUHALER 100 mikrogramů/6 mikrogramů/inhalace Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v ...

Více

Stáhnout soubor

Stáhnout soubor PLHE5 $C""*#$ 1)E5 '(@$K#7 2L:5" '"M"(2)

Více

Doping - zakázané léky

Doping - zakázané léky Seznam byl sestaven podle údajů poskytnutých Státním ústavem pro kontrolu léčiv. Tento seznam je vydáván jako pomůcka lékařům pro léčení sportovců na základě ustanovení Směrnice pro kontrolu a post...

Více

Doping - zakázané léky

Doping - zakázané léky Léky jsou v seznamu uspořádány abecedně bez ohledu na skupiny. Každý zde uvedený lék reprezentuje jeden i více hromadně vyráběných léčivých přípravků téhož základního názvu /1.slovo/, jakékoliv lék...

Více

souhrn údajů o přípravku

souhrn údajů o přípravku Dávkování jednou denně lze navrhnout u dospělých i dětí s astmatem, pokud vyžadují udržovací dávku v rozmezí 0,25 až 1 mg budesonidu denně. Podávání jednou denně lze navrhnout u pacientů s dobře k...

Více