Louis Braille vytvořil tzv. „Braillovo písmo“ – písmo, které se čte

Transkript

Louis Braille vytvořil tzv. „Braillovo písmo“ – písmo, které se čte
LOUIS BRAILLE
(1809 – 1852)
L o u i s B r a i l l e vytvořil tzv. „Braillovo písmo“ – písmo, které se čte hmatem
(využívají lidé s poruchami nebo úplnou ztrátou zraku).
F (6) G (7)
H (8)
I (9)
J (0)
K
L
S
T
U
V
W
X
Ě
É
Í
Ň
Ó
Ř
Š
Ž
.
,
!
?
:
;
(
*
/
|
'
velké
malé číselný
písmeno písmeno znak
A (1)
B (2)
C (3)
D (4)
E (5)
M
N
O
P
Q
R
Y
Z
Á
Č
Ď
Ť
Ů
Ú
Ý
)
+
-
”
=
řetězec
velkých
písmen
• Braillovo slepecké písmo je speciální druh písma, resp. systému psaní, určeného pro nevidomé, slabozraké a osoby se zbytky zraku. Funguje na principu plastických bodů vyražených do papíru, které čtenář vnímá hmatem. Písmo je pojmenováno podle francouzského
učitele Louise Brailla, který poté, co v dětství ztratil zrak, v patnácti letech vytvořil toto
písmo úpravou francouzského vojenského systému umožňujícího čtení za tmy.
• Braillovo písmo je netradičním příkladem binárního kódu používaného mimo svět počítačů.
SPECIÁLNÍ PREFIXY
•
číslic se používá symbolů pro písmena A–J, která značí číslice 1–9 a 0. Symbol za normální
Např. ve výtahu se můžete setkat s označením
, které označuje tlačítko šes-

Podobné dokumenty

Lorňon

Lorňon seník iště Je v o c a r p

Více

VY_52_INOVACE_120 _Smyslová soustava

VY_52_INOVACE_120 _Smyslová soustava http://untitled.se/gallery/fivefinger.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4c/Braille_closeup.jpg/312px-Braille_closeup.jpg

Více

Sprechende Busse und Straenbahnen:

Sprechende Busse und Straenbahnen: Informační systém pro nevidomé TYFLOSET je uveden do provozu už i v Německu.

Více

Text na obalu

Text na obalu Vnější obal – papírová krabička:

Více

2009-06 - Tyflokabinet České Budějovice, ops

2009-06 - Tyflokabinet České Budějovice, ops Tyflokabinet České Budějovice si Vás dovolují pozvat na „Den otevřených dveří“, který se bude konat v úterý 9. 6. 2009 od 9:00 do 17:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Českém Krumlově,...

Více

Minimální záznam - Informace pro knihovny

Minimální záznam - Informace pro knihovny Při popisu tištěných monografií se s polem 006 nesetkáme. Přiděluje se, pokud vlastnosti odpovídají více než jednomu druhu dokumentu (006/01-17 = 008/18-34) a my je chceme popsat v kódované podobě,...

Více

Výroční zpráva za rok 2007 - Pobytové rehabilitační a rekvalifikační

Výroční zpráva za rok 2007 - Pobytové rehabilitační a rekvalifikační Učebny sebeobsluhy – jsou to 2 místnosti, jednak kuchyňka slouţící k nácviku kuchyňských prací a místnost, kde se klienti učí pečovat o oděvy, zacházet s různými pomůckami které jim usnadní samost...

Více