TRASA B Noc tuleních pásů ALPINE Pro 2010

Komentáře

Transkript

TRASA B Noc tuleních pásů ALPINE Pro 2010
Noc tuleních pásù ALPINE Pro 2010
33
34
32
35
B
A
34
13
12
35
11
10
36
9
8
37
7
6
4
5
38
2
3
39
1
© mapový podklad SHOCart, spol. s r. o.
0
500
1000 m
Trasa B - slovní popis v bodech
stoupání
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
- START - bez lyží z hlavní Èernohorské ulice
- Nasadit lyže na levém rohu dolní stanice KLD
- odtud na lyžích obejdeme KLD pøes nový most
- cca 50 m za novým mostem vlevo po sjezdovce k vodárnì
- okolo vodárny pøímo ke sloupu 5 KLD
- od sloupu 5 KLD pod "lany" na horní stanici KLD
- pøed horní stanící KLD doprava okolo "deštníku" po znaèení smìr rozhledna
- u rozhledny vlevo po znaèení ke kiosku U OTY
(Kontrola)
Lyže NASADIT
klesání
(Kontrola)
(Kontrola - 1. MEZIÈAS)
Pásy SUNDAT
LIMITNÍ KONTROLA trasy B
9. - od kiosku mírnì vpravo smìrem k Èerné boudì
10. - Èernou boudu (kontrola) míjíme zprava doleva po tyèích smìrem na PEC p. S. (POZOR - køižujeme lyžaøský vlek pod Èernou boudou)
11. - pøímo dolù na hranu "Václaváku"
Pásy NASADIT
12. - dále rovnì po cestì na rozcestí pod Kolínskou - (kontrola cca po 100 metrech)
13. - na pásech okolo Kolínské a Krakonoše k Pražské boudì
(Kontrola - rozdìlení trasy A a B)
Pásy SUNDAT
A. - u Pražské boudy doprava na vrchol "Slatinné stránì"
B. - sjezd po cestì okolo Webrovky a prodce doprava
(Kontrola)
(Kontrola - spojení trasy A a B)
32. - hrana nad "Seníkem" - kontrola - zpomalovací koridor - halogen
33. - okolo "Seníku" po sjezdovce dolù na dolní stanici vleku - halogen
34. - bez lyží pøes železný most na cestì doprava
35. - po cestì podél potoka vzhùru na rozcestí pod Kolínskou
36. - na rozcestí doleva smìr Èerná hora (Václavák, Èerná bouda...)
37. - okolo Èerné boudy doprava ke kiosku U OTY
38. - stále pøímo okolo rozhledny po sjezdovce Andìl dolù ke stanici H. S.
39. - od stanice H. S. pøes silnici (asistence POLICIE) po znaèení do CÍLE
(POZOR - za hranou pøejezd pøe potok)
(Kontrola)
Pásy NASADIT
(Kontrola)
(Kontrola - 2. MEZIÈAS)
Pásy SUNDAT
Lyže SUNDAT
TRASA B

Podobné dokumenty

Noc tuleních pásů ALPINE Pro 2010

Noc tuleních pásů ALPINE Pro 2010 LIMITNÍ KONTROLA trasy B 9. - od kiosku mírnì vpravo smìrem k Èerné boudì 10. - Èernou boudu (kontrola) míjíme zprava doleva po tyèích smìrem na PEC p. S. (POZOR - køižujeme lyžaøský vlek pod Èerno...

Více

TRASA A Noc tuleních pásů ALPINE Pro 2010

TRASA A Noc tuleních pásů ALPINE Pro 2010 Noc tuleních pásù ALPINE Pro 2010

Více

katalog - Filmový klub Vsetín

katalog - Filmový klub Vsetín vždycky pøilákal do kin víc divákù než filmy americké. Je tøeba pøipomenout, že repertoár byl velmi bohatý, uvádìly se filmy rùzných adres, ne jako dnes, když v multiplexech mùžete vidìt témìø výh...

Více

SP DX Contest

SP DX Contest 2.Datum: první celý víkend v dubnu - od soboty 15:00 UTC do neděle 15:00 UTC. 3.Pásma: 160, 80, 40, 20, 15, 10m v souladu s doporučením plánu IARU. 4.Módy: Fone a CW. Spojení Fone a CW s tou samou ...

Více

Kam z města do lesa

Kam z města do lesa Popis trasy: Ze zastávky po èervené turistické znaèce do kopce k rozcestníku Pod Burešovem - odboète na modrou znaèku doprava a dojdete pøes rozcestník Pod Štákovým vrškem až do Kostelce. Je možné ...

Více

gps monitorování vozidel

gps monitorování vozidel na vznik havárie a vyhodnotit její prùbìh již 15 s po havárii Pøes ONI systém mùžete kvalitnì komunikovat s navigacemi, využívat jej jako docházkový systém nebo systém pro mìøení úbytku paliva v ná...

Více

Rodokmen poštovního holuba Chovatel: ing Ranocha

Rodokmen poštovního holuba Chovatel: ing Ranocha Rodokmen poštovního holuba Chovatel: ing Ranocha Václav a syn, Borošínská 698, Brušperk, tel:00420 558 666 527 81-385231, B

Více