27. Vnější geologické děje

Transkript

27. Vnější geologické děje
Přírodopis 9
25. hodina
GEOLOGIE
Geologické děje
© Mgr. Jan Souček
Základní škola Meziměstí
25. GEOLOGICKÉ DĚJE
vnější = exogenní geologické děje
Vnější geologické děje zemský povrch:
rozrušují
zarovnávají
modelují (tvořivá činnost - ukládání úlomků)
Mezi vnější geologické děje patří:
zvětrávání
působení gravitace
činnost sladké vody
činnost větru
činnost ledovců
činnost moře (slané vody)
činnost různých organismů a člověka
chemické
mechanické
biologické
25. GEOLOGICKÉ DĚJE
mechanické zvětrávání
působení gravitace
 sesuv
Schema: www .geology nr .state .nc.us
25. GEOLOGICKÉ DĚJE
Působení gravitace
 sesuv
Foto: Monica Almeida The New York Time
25. GEOLOGICKÉ DĚJE
Činnost vody
 koloběh vody v přírodě
část vody se vypaří
- atmosférická voda
část po povrchu steče
- povrchová voda
část se vsákne
- podzemní voda
Schema koloběh
voda utváří vzhled krajiny, modeluje říční údolí, zaobluje a
usazuje úlomky hornin
Foto Jan Souček
25. GEOLOGICKÉ DĚJE
Činnost vody - dešťová voda
 ronové rýhy - vytváření stružek na svazích
 eroze půdy
 modeluje pískovce - vytváří skalní města
Ronové rýhy
Foto Pavel Bokr, geology.cz
25. GEOLOGICKÉ DĚJE
Činnost vody – povrchová voda
Vodní tok – horní část
velký spád, rychlý tok, vodopády, čistý, okysličený
odnáší i velké úlomky hornin
vymílá dno do tvaru V
25. GEOLOGICKÉ DĚJE
Činnost vody – povrchová voda
Metuje – hluboce zaříznuté údolí u Pekla
Foto www.regiony.ic.cz
25. GEOLOGICKÉ DĚJE
činnost vody – povrchová voda
Vodní tok – střední část
menší spád, pomalejší tok, zakalený, méně okysličený
unáší menší úlomky hornin
širší koryto ve tvaru necek
meandry
Foto www.regiony.ic.cz
25. GEOLOGICKÉ DĚJE
činnost vody – povrchová voda
Vodní tok – střední část – meandr, mrtvá ramena
Foto faculty.gg.uwyo.edu
25. GEOLOGICKÉ DĚJE
činnost vody – povrchová voda
malý spád
velmi pomalý tok, zakalený, málo okysličený
usazování menších úlomků hornin
široké koryto ve tvaru U
ústí řeky do moře - delta
Vodní tok – dolní část – Dunaj u Calafatu
Foto Jan Souček
25. GEOLOGICKÉ DĚJE
činnost vody – povrchová voda
Vodní tok – dolní část – delta Leny
Schema: istgeography.wikispaces.com ; Foto www earthasart.gsfc.nasa.gov
25. GEOLOGICKÉ DĚJE
činnost vody – povrchová voda
Vodní tok – dolní část – delta Nilu
Foto earthsci.org
25. GEOLOGICKÉ DĚJE
činnost větru
Projevuje se hlavně v suchých
krajinách bez vegetace (pouště)
Obrušování - vítr odnáší drobné částice a ty obrušují další horniny
(pískovcová města)
Usazování částeček
- písečné duny
- spraše
Foto Mui Ne, www.travelblog.org
25. GEOLOGICKÉ DĚJE
činnost větru
Husova kazatelna u Sedlčan – viklan vzniklý obrušováním a odnosem
Foto Josef Černý www.panoramio.com

Podobné dokumenty

Stáhneš soubor pdf vhodný pro tisk

Stáhneš soubor pdf vhodný pro tisk 2) Vnější geologické děje zarovnávají zemský povrch vyvolané sluneční energií, gravitační energií Země a Měsíce činnosti 1) činnost rušivá (rozrušování zemského povrchu) - zvětrávání 2) činnost tvo...

Více