Präsens Přítomný čas - Fred

Transkript

Präsens Přítomný čas - Fred
Präsens
Přítomný čas
Doplň do druhého sloupce správné tvary sloves v přítomném čase (3. osoba jednotného čísla). Choď po třídě
a ptej se svých spolužáků/spolužaček právě na jednu otázku tak dlouho, dokud nedostaneš kladnou odpověď.
Jakmile někdo odpoví kladně, zapiš si jeho jméno do prvního sloupce a přejdi k další otázce. Takto postupuj
dál. Na každém řádku bude vždy pouze jedno jméno.
Beispiel:
Jan: Magst du Schokolade?
Anette: Ja, ich esse Schokolade fast jeden Tag.
Finde eine Person.
Anette
________mag_______ (mögen) Schokolade.
1. _______________________ ____________________ (essen) viel Gemüse.
2. _______________________ _____________________ (singen) gut.
3. _______________________ ___________________ (aufräumen) ihr/sein Zimmer jeden Tag.
4. _______________________ ___________________ (spielen) gern Volleyball.
5. _______________________ ___________________ (fernsehen) jeden Tag.
6. _______________________ ____________________ (lesen) Bücher in Deutsch.
7. _______________________ ____________________ (haben) ein Tier.
8. _______________________ ____________________ (fahren) in die Schule mit dem Bus.
9. _______________________ ____________________ (duschen) jeden Abend.
10. _______________________ ____________________ (shoppen) am Wochenende.
11. _______________________ ____________________ (waschen) ihre/seine Haare jeden Tag.
12. _______________________ _____________________ (surfen) im Internet jeden Tag.
13. _______________________ _____________________ (hassen) Hausaufgaben.
Ilustrace: Eliška Hanzlíčková, Viktorie Hermanová
Název: Přítomný čas (Aktivita - Finde eine Person)
Téma: Přítomný čas
Co se naučím: Budu umět tvořit otázky a odpovědi
v přítomném čase a budu schopný hovořit o tom, co
kdo dělá.
Tento materiál je určen pouze pro užití ve výuce.
Více informací na www.fred.fraus.cz
©Nakladatelství Fraus, s.r.o. | www.fraus.cz