hotelová přihláška / registration form / hotelanmeldung

Transkript

hotelová přihláška / registration form / hotelanmeldung
HOTELOVÁ PŘIHLÁŠKA / REGISTRATION FORM / HOTELANMELDUNG
Prosím vyplňte HŮLKOVÝM PÍSNEM!
Please complete the form in BLOCK LETTERS!
Vítejte - Welcome - Willkommen
Příjezd/Arrival/Anreise:
Bitte in BLOCKSCHRIFT ausfüllen!
Odjezd/Departure/Abreise:
Příjmení / Surname / Nachname :
Jméno / Name / Vorname :
Datum narození / Date of birth / Geburtsdatum:
Číslo OP /Passport and Visa number / Pass Nr.
Státní příslušnost / Nationality / Nationalität:
Adresa trvalého bydliště / Addresse / adress:
Ulice / Street / Strasse:
Město / City / Stadt:
Stát / Country / Land:
PSČ / Postal Code / PLZ:
Email:
Telefon / Phone number / Telefon Nummer
SPZ / Car registration No. / Amtl. Kennzeichen:
Děti do 15 let (jméno, datum narození) / Children under 15y (name, date of birth, Document No.)
/ Kinder unter 15J (Name, Geburtsdatum, Ausweis Nr.)
Podpis / Signature / Unterschrift:
HOTELOVÁ PŘIHLÁŠKA / REGISTRATION FORM / HOTELANMELDUNG
Prosím vyplňte HŮLKOVÝM PÍSNEM!
Please complete the form in BLOCK LETTERS!
Vítejte - Welcome - Willkommen
Příjezd/Arrival/Anreise:
Bitte in BLOCKSCHRIFT ausfüllen!
Odjezd/Departure/Abreise:
Příjmení / Surname / Nachname :
Jméno / Name / Vorname :
Datum narození / Date of birth / Geburtsdatum:
Číslo OP /Passport and Visa number / Pass Nr.
Státní příslušnost / Nationality / Nationalität:
Adresa trvalého bydliště / Addresse / adress:
Ulice / Street / Strasse:
Město / City / Stadt:
Stát / Country / Land:
PSČ / Postal Code / PLZ:
Email:
Telefon / Phone number / Telefon Nummer
SPZ / Car registration No. / Amtl. Kennzeichen:
Děti do 15 let (jméno, datum narození) / Children under 15y (name, date of birth, Document No.)
/ Kinder unter 15J (Name, Geburtsdatum, Ausweis Nr.)
Podpis / Signature / Unterschrift:

Podobné dokumenty