ČASOPIS UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH TRENÉRŮ FAČR 4/2012

Komentáře

Transkript

ČASOPIS UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH TRENÉRŮ FAČR 4/2012
CENA: 39 Kþ 1,96 €
ýASOPIS UNIE ýESKÝCH FOTBALOVÝCH TRENÉRģ FAýR
9 771212 339004
O B C H O D N Í
P A R T N E Ř I
F O T B A L O V É
A S O C I A C E
Č R
4/2012
04
SYMPOZIUM AEFCA
Nové výzvy pro
moderní fotbal
33. mezinárodní sympozium AEFCA
Ve dnech 18.- 22.11. 2012 se v chorvatském Splitu konalo
33. mezinárodní sympozium, které ve spolupráci s Chorvatským
fotbalovým svazem pořádala AEFCA s podporou UEFA a FIFA.
J
ak se stalo tradicí, sympozia se účastnili
kromě představitelů pořadatelů a členských trenérských organizací z Evropy také představitelé z dalších kontinentů
a konfederací FIFA. Z mimoevropských
účastníků šlo zejména o zástupce z Afriky,
Asie a samozřejmě také z Ameriky, včetně
Argentiny, Brazílie atd.
Za UČFT se sympozia účastnili Verner
Lička, prezident UČFT a Ladislav Valášek, viceprezident UČFT a také člen prezidia UČFT Zdeněk Sivek, který se sympozia
účastnil za exekutivní výbor AEFCA a Dušan Fitzel, člen prezidia UČFT. Technický
ředitel FAČR a představitel Technické skupiny UEFA měl na sympoziu samostatnou
prezentaci o poznatcích z Eura 2012, která
byla všemi účastníky velmi pozitivně hodnocena.
Program 33. sympozia ve Splitu měl tradiční pojetí a programovou strukturu. Vedle
prezentací přednášejících, pro celé plénum
účastníků, šlo také o panelové diskuze a samozřejmě i o praktické ukázky tréninkových jednotek přímo na hřišti – konkrétně
při tréninku týmu U19 (trenér Dinko Jeličič, chorvatská reprezentace U19) a také
tréninku A-mužstva populárního Hajduku
Split na jeho hlavním stadionu (hlavní trenér Mišo Krstičevič). U obou demonstračních TJ byl kladen důraz na cílové zaměření
– zlepšování „čtení hry“, jejího rytmu a využívání
změn jak díky kreativitě hráčů, tak díky automatizaci činností a součinností, k čemuž se využívala
hra 7:6 a 4:3 na zkráceném hřišti a důraz na:
a) rychlostní prvky – rychlost běžecká, rychlost
práce s míčem, rychlost předvídání a očekávání, rychlost reakcí s míčem, pohyb v prostoru
bez míče, vzájemná souhra,
b) integraci obranných, útočných a přechodových fází v rámci celkové organizace hry a její
konsolidace po určité akci/reakci za účelem
výhry v utkání a s dalším herním rozvojem
hráčů, kteří musí umět řešit situace 1:1 s tím,
že zásadním pro řešení situace je to, co pro to
udělají ostatní hráči v rámci celkové přípravy
a způsobu hry mužstva jako celku.
i spolupráci mezi UEFA a AEFCA. Za pořadatelskou zemi vystoupil předseda Chorvatského fotbalového svazu a bývalý vynikající
hráč světového formátu Davor Šuker.
K jednotlivým hlavním bodům
programu lze uvést:
1.
c) komplexní kvalitu hráčů a celých týmů.
Souhrnně řečeno, chorvatští trenéři v praxi
na hlavním stadionu Hajduk Split ukázali na vybraných příkladech „praktikování chorvatské
fotbalové filozofie“ s tím, že stále více již v přípravě na TJ využívají moderní techniku (dynamickou
vizualizaci a animaci), nikoliv jen až v přípravě
na utkání a při hodnocení utkání.
Samotné plenární zasedání sympozia zahájil
Karlheinz Raviol, generální sekretář AEFCA
a první viceprezident AEFCA Horst Zingraf.
Za UEFA vystoupil Frank Ludolph, šéf oddělní
vzdělávání trenérů, který zdůraznil zejména souvztažnost vzdělávání trenérů – grasroots football
– výměnných programů a tzv. Study Groups pro
trenéry v rámci spolupráce mezi asociacemi, jakož
Prezentaci zprávy technické skupiny expertů (složené převážně z trenérů, kteří dříve
působili jako trenéři národních mužstev) z
„Eura 2012“ kterou přednesl Dušan Fizel.
Aktivně pojatá prezentace D. Fitzela
v anglickém jazyce vycházela z oficiální
verze „UEFA EURO 2012 Poland – Ukraine TECHNICAL REPORT,“ kterou
v tištěné podobě vydala UEFA v publikaci
o rozsahu cca 70 stran. Samozřejmě s ohledem na mezinárodní auditorium byla pojata
tak, aby odpovídala zvyklostem, které se
při prezentacích používají na podobných
mezinárodních akcích pro trenéry, do kterých jsou zapojeny UEFA a FIFA. Pro naše
trenéry je důležité, že tato zpráva UEFA je
již k dispozici v ČR, ale také to, že Dušan
Fitzel ji ve Splitu „okořenil“ svými osobními poznámkami, které připomenuly nejen
poměrně úspěšnou účast českého národního mužstva ve skupině A na Euro 2012, ale
také celkovou vysokou úroveň naší trenérské školy požívající respekt v rámci UEFA i FIFA.
Vzhledem k tomu, že naši trenéři byli s českou
verzí prezentace D. Fitzela seznámeni na doškoleních, která letos na podzim proběhla v Praze
a v Prostějově, není v tomto příspěvku dále rozebírána.
Ovšem pro inspiraci čtenářů časopisu „Fotbal
a trénink“ lze však v tomto příspěvku uvést také
některé velmi zajímavé dílčí teze a otázky, které
v práci expertní skupiny UEFA na Euro 2012 zazněly a jejichž podrobnější zodpovězení bude vyžadovat další analýzy, srovnání a vyhodnocení.
Například:
ü Velmi aktivní, dynamický a útočný kombinační
fotbal prosazovaný týmy na klubové i reprezentační úrovní tzv. z vlastní iniciativy a nikoliv jako
4
str04-07.indd 4
17.12.2012 0:15:01
SYMPOZIUM AEFCA
improvizace či post-reakce na hru soupeře.
ü Pojetí základního rozestavení a organizace hry
mužstva nejen jako promyšlený teoreticko-strategický koncept (model), ale také jako výraz
skutečně pragmatického porozumění a citlivého
praktického využívání reálně individuálně
rozdílných kvalit, schopností a dovedností
hráčů v jednotlivých týmech, které vycházejí
z rozdílných tradic, podmínek, cílů a očekávání,
která na tým působí nejen ze strany vedení klubů
a svazů, ale také z tlaku medií, fanoušků, sponzorů a veřejnosti vůbec.
ü Vyvažování a harmonizování součinnosti defenzivních, ofenzivních a přechodových činností
jak v rámci celého týmu, tak speciálně ve středu
zálohy u defenzivních či ofenzivních záložníků.
ü Role brankářů v moderním fotbale, zvláště pokud někteří z nich plní i funkci kapitána mužstva.
Jaká je v dnešním fotbale vůbec role kapitána
týmu a jaká tzv. vůdců na hřišti, kteří formálně
nemají funkci kapitána mužstva, ale fakticky, mentálně, morálně či herně jsou jednoznačně tzv. vůdci
(a většinou nejen na hřišti, ale i v kabině apod.)?
ü Kvantita a kvalita přihrávek za mužstvo jako
celek v jednotlivých zápasech a jejich efektivnost ve finální fázi, tedy v počtu střel na branku, vstřelených (vítězných) gólů, protože ani
super kvalitně kombinující hra mužstva sama
o sobě nevede k vítězstvím a trofejím, ale pouze
a jenom účinnost střelby a efektivnost zakončení ať už hlavou či nohou, ať už po brejku či
po standardní situaci či po individuálních akcích,
kterým předcházela vysoce kvalitní a takticky
sofistikovaná kombinační hra celého mužstva.
ü Umění držet míč ve vysoce kvalitní a dynamické kombinační souhře mužstva s velmi důrazným, rychlým a efektivním zakončením útočné
fáze je podmíněno především nejen vysokou úrovní technické, kondiční, taktické a mentální přípravy, ale také velkou péčí o celkový zdravotní
stav (nejen pohybového aparátu), nutriční a pitný
režim a celkovou životosprávu každého jednotlivého špičkového sportovce – fotbalisty, který působí ve vrcholovém profesionálním fotbale.
ü Využití tzv. geniální intuice, instinktu a mimořádné kreativity ve sportovním výkonu největších hráčských individualit ve prospěch celkové strategie hry a cílů celého mužstva (klubu,
asociace), a to pokud možno v dlouhodobějším
kontextu ze sportovního i marketingového či obchodního hlediska.
ü Krátkodobější a dlouhodobější dimenze, struktury a metody tzv. team-buildingu k vybudování
mezinárodně úspěšného fotbalového týmu,
který z různých důvodů čerpá z rozdílných kultur a dalších specifik, ze kterých jednotliví hráči
a trenéři vycházejí (lokálně, národnostně, sportovně atd.). I proto roste jak význam programů
a projektů v rámci grass-roots (fobal pro všechny), tak v rámci moderních fotbalových akademií pro nejtalentovanější hráče a jejich trenéry
a další specialisty v realizačním týmu (tzv.
týmu za týmem). U největších top klubů začíná
být problémem nikoliv nedostatečný počet kvalifikovaných specialistů, ale naopak až příliš velký
počet (čítající někdy dokonce i více lidí, než tvoří
kádr hráčů daného mužstva…).
ü Modernizují se také používané metody statistik
z utkání a tréninkového procesu či ze skautingu
a používají se celé integrované databáze a moderní komplexní SW-nástroje a audiovizuál-
4/2012
str04-07.indd 5
ní metodologie k sledování, měření, hodnocení
a srovnání dosahovaných výkonů hráčů, skupin
hráčů a celého mužstva, respektive výsledků
mužstva, klubu či fotbalové asociace. Samozřejmě jde především o sportovní, ale i ekonomická,
marketingová a komunikační hlediska, včetně
principů fair-play nejen na hřišti, ale i mimo hřiště
(až po aplikaci nových pravidel „Financial FairPlay,“ jak je na klubové úrovni prosazuje UEFA
a postupně i jednotlivé fotbalové asociace a kluby,
zvláště ty, které chtějí hrát evropské soutěže).
Tyto a mnohé další aspekty analyzované experty na úrovni Euro či Ligy mistrů ukazují, že
jde o součást pestré debaty, která se týká celkové fotbalové filozofie a možných směrů rozvoje
fotbalu v budoucím období. Každý momentální
stav je určitou formou projevu, odrazu a důsledku
či souvislostí z předchozího vývoje. I proto špičkoví trenéři reprezentačních a klubových týmů ze
Španělska, Německa, Itálie a dalších zemí poukazují na to, že i ty krátkodobé vlivy na výkonnost
a dosahované výsledky mužstva mají svým způsobem ty starší a hluboké kořeny v minulosti – staré
a nové návyky v myšlení, chování a sebevědomí
hráčů v tréninkovém i herním procesu zvláště
u mládežnických týmů (viz např. dnes realizovaná změna stylu a pojetí hry německého národního
mužstva i klubových týmů pod tlakem orientace
na vysoce dynamický, kreativní a kombinační fotbal započala před 8-10 lety atd.).
2.
Prezentace o rozvoji fotbalu v Africe přednesená ve Splitu A.M.M. Hussainem, technickým
ředitelem CAF, byla zaměřena pouze na technicko-organizační aspekty práce sportovně-technického úseku CAF, kam kromě problematiky
afrických soutěží a vzdělávání trenérů spadá také
problematika rozhodčích a různých projektů a fotbalových akademií, které napomáhají dalšímu
rozvoji fotbalu v Africe mající stále vyšší úroveň,
ke které velmi velkým dílem přispěla také práce
a vliv trenérů a dalších specialistů, kteří do Afriky
přicházeli a přicházejí z Evropy, aby nejen trénovali konkrétní mužstva, ale pomáhali také hledat
další talentované hráče a modernizovat celé kluby
či asiciace – to p. Hussain zdůraznil několikrát, nejen v projevu na plénu, ale pak i v panelové diskusi
či v kuloárech.
3.
Souhrnnou zprávu o reflexích, trendech a konsekvencích fotbalového turnaje na OH 2012
v Londýně přednášel Dany Ryser, člen Technical
Study Group FIFA, který rovněž čerpal z oficiální
velmi rozsáhlé zprávy, kterou vydala FIFA (pod
názvem „Men's and Women's Olympic Football
Tournaments London 2012 TECHNICAL REPORT AND STATISTICS 25 July – 11 August
2012“) a která je rovněž i v ČR dostupná v tištěné
anglické verzi (celkem 228 stran!), proto na ni tímto pouze odkazujeme. Velký rozsah a specifičnost
této zprávy FIFA a přednášky D. Rysera souvisí
i s tím, že na rozdíl od Eura 2012 šlo na OH v Londýně o velkou celosvětovou sportovní akci a o souběžnou soutěž v mužském a ženském fotbale.
4.
O významu internetu a moderních technologií pro fotbalové trenéry 21. století pojednával
Robin Russel z Anglie (z CMA School of Football Management a Sports Path.Com). Velmi
inspirativní prezentace o tom, jak je pro fotbalové trenéry, kluby a asociace důležité, aby ve 21.
století nebyli „obětí,“ ale naopak „šampiónem“
na internetu a při využívání moderních technologií, vždyť k webu má dnes přístup více než 2,5
mld. lidí a další pořád přibývají, tedy samozřejmě
také ve světě fotbalu. Ve vyspělých státech se lze
v moderním fotbale bez webu jen těžko obejít,
zvláště stále více především v pochopení a realizování komunikace s mládeží, která je moderními mobilními technologiemi a webem vlastně již
tzv. odkojena a používá ji nejen ve vztahu k sobě
navzájem, ale i vůči rodičům a ve školách, takže
fotbaloví trenéři, kluby a asociace nemohou zůstat
stranou, naopak (!).
Samozřejmě jde o využití webu nejen pro komunikaci jako takovou, ale i pro studium, výzkum
a srovnávání, zvláště když se zvyšuje celková
funkcionalita, flexibilita, mobilita kreativita nejen
v rámci web-stránek klubů, asociací či samotných
trenérů a hráčů, ale také v rámci sociálních sítí
(Facebook, Twitter, LinkedIn, Skype atd.). Nejrůznější internetová fóra, blogy a magazíny (on-line
newsletters apod.), programy a kursy e-learning
totiž moderní trenéři využívají stále více nejen
sami pro sebe a ve své profesní komunikaci uvnitř
a vně klubu či asociace, ale také především pro
podporu, motivaci a rozvoj samotných hráčů.
Zvyšují totiž jejich zainteresovanost a zodpovědnost k vlastnímu učení a vzdělávání, jakož i k efektivnějšímu využití času na vzájemnou komunikaci
a kooperaci, zvláště když se rozšiřuje a zjednodušuje prostor pro multimediální vizuální platformy
a prezentace, včetně animací a videoprodukce nejen ve vztahu k zápasům, ale i pro tréninkový proces, nutriční poradenství, zdravotní, rehabilitační
a fyzioterapické služby, respektive pro celkový
fitness a wellness režim sportovců, jejich marketingovou a PR prezentaci propagaci.
V některých fotbalových klubech, a především
v některých fotbalových akademiích západoevropských klubů (či u reprezentačních mládežnických
mužstev), jsme tak svědky velkých revolučních
skoků, protože prostřednictvím internetu a moderních technologií trenéři a další specialisté
v realizačním týmu poskytují opravdu moderní a fundovaný servis s využitím komplexních
a strukturovaných „internetových databází, animací a videoknihoven“ šitých na míru konkrétním kategoriím, cílovým skupinám a přímo také
jednotlivým hráčům a dalším individuálním adresátům pro interaktivní on-line učení a komunikaci,
která se pak projevuje zefektivněním praktické
kooperace v tréninkovém i herním procesu. Tzv.
domácí příprava a on-line komunikace s využitím moderních technologií usnadňuje vzájemné
pochopení, zkracuje časy potřebné pro vysvětlení
praktického nácviku určitých individuálních činností, průpravných a herních cvičení, standardních
a jiných situací na hřišti a tím celkově zrychluje,
prohlubuje a lépe fixuje vizuální představivost,
která je nutná pro praktické zažití a automatizaci
takticko-strategických koncepcí a pokynů, jejich
přijetí, realizaci a vyhodnocování na základě pozitivní motivace k neustálému učení a zlepšování
se v individuálním, skupinovém i celotýmovém
výkonu.
5
17.12.2012 0:15:05
SYMPOZIUM AEFCA
5.
Belgickou vizi rozvoje mládežnického fotbalu představil Bob Browaeys, který působil jako
reprezentační trenér mládežnických týmů Belgie
a nyní také vede Vlámskou část Belgického fotbalového svazu. V rámci omezeného prostoru pro
tento příspěvek nelze podrobně rozebírat či komentovat přednesené informace, ale v každém případě
je třeba zdůraznit, že nešlo o žádnou „papírovou
teorii“, ale naopak opravdu o úspěšně vyzkoušenou
praxi, kterou v Belgii u mládežnického fotbalu prosazují více než deset let. K belgickým zkušenostem
při práci s mládeží se vrátím v dalším čísle našeho
časopisu formou samostatného příspěvku.
Zajímavý byl i doplňkový program, především
na počest 100. výročí Chorvatského fotbalového
svazu, kde byly zmíněny také některé historické
vlivy českého a československého fotbalu (zvláště v Zagrebu a ve Splitu, vždyť jak známo slavný
Hajduk Split v r. 1911 založili chorvatští studenti v Praze v restauraci „U Fleků,“ jak bylo také
připomenuto při loňském utkání Hajduku Split
s pražskou Slavií právě na počest 100. výročí založení Hajduku). Zvláštní vzpomínka byla in memoriam věnována vynikajícímu a mezinárodně úspěšnému trenéru – fotbalovému stratégovi Tomislavu
Ivičovi, který zemřel v loňském roce. O rozvoji
fotbalu v Chorvatsku hovořili trenér národního
mužstva Chorvatska Igor Štimač a výkonný prezident HNS Damir Vrbanovič. Na plenárním zasedání byl také promítnut zajímavý dokumentární
film „Století chorvatského fotbalu.“
V rámci panelové diskuse o kvalifikačních
bojích na MS 2014 v Brazílii vystoupili trenéři
národních mužstev Chorvatska (trenér I. Štimač), Černé Hory (trenér B. Brnovič), Slovinska
(trenér S. Stajovič), Bosny a Hercegoviny (trenér
V. Osim). Všichni tito trenéři ukazovali sebevědomí, se kterým chtějí svá mužstva dovést na MS,
k čemuž přispívá stávající situace ve skupinách,
kde si jednotlivá mužstva navzdory velké konkurenci stojí celkem dobře.
V této panelové diskusi však nešlo jen o samotný stav a průběh kvalifikačních utkání v rámci jednotlivých skupin, ve kterých si doposud tyto bývalé země bývalé Jugoslávie vedou poměrně velmi
dobře, ale šlo také o postřehy a otázky k související problematice. Například:
ü Jak skloubit zapracování mladých hráčů do reprezentačního týmu a nezvyšovat rizika, které
s sebou nesou mladí a málo zkušení hráči při tak
náročných utkáních, resp. jak jejich zapracováním do národního mužstva přispět k jejich pozitivní prezentaci na mezinárodním fóru (a tím
i ke zvýšení ceny při jejich prodeji do velkých
zahraničních klubů, aby se získaly tolik potřebné
peníze pro další fungování klubů, kde tito mladí
hráči vyrostli) a současně neznehodnotit kariéru
a další práci starších hráčů a trenérů, kteří se zasloužili o dřívější úspěchy či o základy současného mužstva bojujícího o postup na MS 2014?
ü Jak skloubit hráče z domácí ligy a ze zahraničních klubů, zvláště když někteří reprezentanti
v zahraničních klubech příliš nehrají nebo ne
tak často nebo hrají na jiných postech či s jinými
úkoly, než praktikují či potřebují jejich reprezentační mužstva?
ü Jak rozpoznat a zapracovat mladé talenty z domácí ligy pro reprezentační potřeby, když jejich
mateřské kluby hrají jen domácí ligu a nikoliv
evropské soutěže a naopak jak využít hráčů,
kteří jsou v reprezentaci díky svému původu,
ale fotbalově je vychovaly vlastně cizí země
(v případě zemí bývalé Jugoslávie především
Německo, Švýcarsko či Rakousko)?
ü Jak čelit nástrahám a rizikům v trenérské
práci u národního mužstva, která se v mnoha směrech liší od práce klubového trenéra,
zvláště když při vytváření a vedení národního
mužstva jde o jiné časové dimenze pro práci s hráči a pro hodnocení výsledků, třebaže
po všech trenérech v klubech i u reprezentačních
týmů se vždy požadují výborné výsledky, tedy
výhry nad soupeřícím mužstvem?
ü Jak hrát moderní krásný fotbal, vyhrávat
a mít plné stadiony a při tom si udržet a rozvíjet svá vlastní specifika, nekopírovat jiné země
a rozvíjet se v rámci celkových fotbalových trendů a patřit jako v různých přechodných obdobích
k nejlepším v Evropě či na světě?
V rámci uvedených aspektů i návazně na tuto
panelovou diskusi zazněly také náznaky argumentů pro a proti tzv. Jugo-lize, kde by hrály 2-4 nejlepší týmy z bývalé Jugoslávie a která by tak mohla produkovat silnější kluby pro úspěšnější účast
v Lize mistrů či v Evropské lize, protože v současných národních soutěžích pak jejich nejlepší
kluby sice více či méně jasně vyhrávají domácí
nejvyšší soutěž, ale pak na evropské scéně nemají
potřebnou kvalitu a další parametry mezinárodní
konkurenceschopnosti.
Jistě jde o složité, citlivé a aktuální téma, které však netrápí jen země bývalé Jugoslávie, ale
i další regiony, např. Skandinávie, země Beneluxu
nebo země ve střední Evropě (včetně česko-slovenského fotbalu, jak potvrdila schůzka nejvyšších
představitelů českého, slovenského, rakouského,
maďarského a polského fotbalu, která se konala
dne 23. 11. 2012 v Bratislavě).
především na podporu rozvoje osobních kontaktů
lidí, kteří musí řešit praktické „terénní“ úkoly
a problémy to znamená nyní a na určitém konkrétním místě, ve zcela specifickém personálním, časovém, technickém a ekonomickém kontextu a dle
jiných cílů, metod a kriterií než jsou ty, se kterými
pracují specialisté ve vědeckých, akademických
a mediálních institucích, kde logicky převládá práce tzv. u stolu a počítače, v učebnách či v laboratorních podmínkách.
Závěry ze Splitu navázaly také na další důležité akce pro špičkové trenéry, které ve druhém
pololetí 2012 pořádala UEFA – s využitím zmíněné zprávy Technické skupiny UEFA. Smyslem
těchto akcí nebylo jen sdílení poznatků a zkušeností z Eura 2012, o kterých na samostatné schůzce UEFA diskutovali trenéři národních mužstev
účastnických států, ale také i z UEFA Champions
League atd. Zkrátka tyto mezinárodní akce pod
hlavičkou UEFA slouží nejen pro vzájemné sdílení
informací a odhady trendů dalšího vývoje, ale také
pro udržování kultury „profesního bratrstva“
fotbalových trenérů a koučů („coaching fraternity“), jakož i celkové „důvěrnosti a důvěryhodnosti,“ které bezpochybně pomáhají pěstovat
vzájemný respekt mezi jinak velmi ambiciózními
top-trenéry, jak se ukázalo např. na každoročním
setkání v rámci 14. zasedání UEFA Elite Club
Coaches Forum (viz také bulletin „UEFA direct
č. 123/listopad 2012, který je rovněž k dispozici
v anglických a dalších jazycích v ČR).
Podobně v průběhu celého sympozia ve Splitu
– a nikoliv jen během výše zmíněného speciálního bodu programu – byl zvýrazněn význam a vliv
moderních informačních a komunikačních
technologií pro trenérsko-koučovsko-manažerskou praxi.
Souhrnně řečeno, program sympozia potvrdil,
že ve Splitu zazněla opravdu spousta menších
i větších postřehů, poznatků a zkušeností, které dávají či budou dávat nové impulzy, otázky
a výzvy k dalšímu rozvoji moderního špičkového
fotbalu, jak na úrovni reprezentačních týmů, ligových soutěží a profesionálních klubů, tak také pro
oblast mládežnického a ženského fotbalu (včetně
například daleko propracovanějších a systematičtějších přístupů k citlivému zapracování
nejtalentovanějších hráčů do týmů dospělých,
k adaptaci mladých hráčů – cizinců v novém
a rozdílném prostředí, k omezení předčasných
transferů a negativního vlivu hráčských agentů či jiných negativních jevů v současném fotbale
atd.).
Vizualizované a multimediální nástroje,
SW a platformy, které přináší moderní technologie a využívání sociálních sítí na internetu, tak
do zcela nových dimenzí posouvají nejen formální
i neformální komunikaci a kooperaci mezi trenéry
a manažery či v rámci běžné součinnosti realizačních týmů u jednotlivých fotbalových týmů (klubů
či národních mužstev), ale také v každodenních
vztazích v řetězci trenér – hráč – skupiny hráčů
či celý tým hráčů. Podobně pak také uvnitř klubu ve vztazích nejen v rámci sportovních úseků,
ale také ve vztahu k ostatním úsekům uvnitř klubu
(finance a ekonomika, obchod a marketing, vzdělávání, IT atd.), ale i vně klubu, především vůči
profesním kolegům, vědeckým a vzdělávacím
institucím, jakož i fanouškům, reklamním partnerům, školám se sportovním zaměřením, sociálním
sítím a místní komunitě či celé široké veřejnosti
vůbec (v tuzemsku i vůči zahraničí).
Je třeba zdůraznit, že velmi důležitou roli
v programu mezinárodního sympozia ve Splitu
hrála jako obvykle neformální setkání a kolegiální diskuze účastníků v kuloárech a při společenských setkáních. Nešlo totiž o nějakou vědeckou
konferenci či akademickou disputaci, které by se
zabývaly jen konkrétními teoretickými analýzami
či futurologickými prognózami o možných budoucích trendech ve vývoji moderního fotbalu. Sympozia AEFCA – jako jiné podobné akce ve spolupráci s UEFA a FIFA – kladou totiž velký důraz
Tradiční místo v bilaterálních rozhovorech
české delegace ve Splitu měly nejen debaty
s představiteli AEFCA, UEFA, FIFA a CAF, diskuse v rámci zemí EU (zvláště s kolegy z Itálie,
Francie, Anglie, Belgie či Holandska), dále pak
rozhovory s představiteli hostitelského HNS
a Hajduku Split, jakož i plodné debaty se všemi
sousedními zeměmi. Zvláštní „bratrský“ rozměr
měly pracovní a přátelské diskuse s kolegy ze Slovenska, které reprezentoval především Ladislav
Hudec, momentálně trenér Myjavy – nováčka slo-
6
str04-07.indd 6
17.12.2012 0:15:05
SYMPOZIUM AEFCA
venské Corgoň ligy (bývalý hráč Interu Bratislava z dob federální československé první ligy, pak
i trenér např. Trenčína či slovenské mládežnické
reprezentace, rovněž působil jako trenér v Dubaji
atd.). Diskuse s L. Hudcem ve Splitu tak vlastně
navázaly na jednání vedení české a slovenské Unie
trenérů, které se konalo v Olomouci před mezistátním utkáním Česko – Slovensko dne 14. 11. 2012.
Nejen naše česko-slovenská skupina, ale všichni účastníci 33. sympozia AEFCA velmi postrádali tradiční aktivní, odborný a diplomatický přínos
Doc. Jozefa Vengloše, současného prezidenta
AEFCA, který se kvůli svému zdravotnímu stavu musel z účasti na sympoziu ve Splitu omluvit.
Proto i při této příležitosti jménem UČFT přejeme Jožkovi Venglošovi – velkému příteli českého
fotbalu a mezinárodně uznávanému představiteli
československé trenérské školy – hlavně hodně
zdraví. To v úvodu i na závěr sympozia ve Splitu zdůraznil také Fredi Fiorentini, viceprezident
AEFCA a bývalý ředitel Hajduku Split, který byl
za hostitelskou chorvatskou stranu nejen manažerem a koordinátorem formálního i neformálního
programu , ale také šiřitelem dobré přátelské nálady po celou dobu 33. sympozia AEFCA, o kte-
JUDr. Ladislav Valášek:
rém možno uznale říci, že se velmi vydařilo právě
i díky tradičně velké pohostinnosti Chorvatů vůči
všem návštěvníkům ze zahraničí.
O místě a termínu konání příštího v pořadí již
34. sympozia AEFCA ještě nebylo rozhodnuto, ale
lze předpokládat, že ve spolupráci s UEFA a FIFA
bude tradice mezinárodních sympozií pro fotbalové
trenéry pokračovat a bude to ku prospěchu nejen
trenérko-koučovsko-manažerské profese, ale ku
prospěchu celého fotbalového hnutí, a to na všech
úrovních seniorského i mládežnického fotbalu.
LADILAV VALÁŠEK
JUDr. Ladislav Valášek:
NEW CHALLENGES FOR
MODERN FOOTBALL
NEUE AUFFORDERUNGEN FÜR DEN
MODERNEN FUSSBALL
The author offers basic information about the 33rd international symposium organized by AEFCA in cooperation with the Croatian Football Union and supported by UEFA and FIFA. Besides the theoretical presentations
by individual experts, the program also included practical exhibitions and
panel discussions. Great attention and a varied debate were given to a report
delivered by the technical group of experts from “Euro 2012”, which was
read by Mr. Dušan Fitzel. This was followed by other experts in the panel
discussions with the knowledge concerning modern football philosophy and
referring to possible future trends. The practical demonstrations were aimed
purposefully at adopting the playing skills, which leads to players´ higher
creativity through the automation of playing activities and a high tactical
capability.
Der Autor bietet Grundinformationen über das 33. Symposium, das durch
AEFCA in Zusammenarbeit mit dem Kroatischen Fussballverband und mit
Unterstützung von UEFA und FIFA veranstaltet wurde. Neben den theoretischen Präsentationen von einzelnen Experten wurden in das Programm auch
praktische Vorführungen und Paneldiskussionen eingereiht. Eine grosse Aufmerksamkeit und eine bunte Diskussion wurden dem Bericht der Gruppe
von Experten vom „Euro 2012“, der von Herrn Dušan Fritzel vorgetragen
wurde, gewidmet. Der Bericht wurde von weiteren Experten in den Paneldiskussionen mit solchen Kenntnissen angeknüpft, die die moderne Fussball-Philosophie betreffen – und mit einem Hinweis auf mögliche Trends
für die Zukunft. Praktische Demonstrationen steuerten auf die Aneignung
von Spielfertigkeiten hin, die zu einer höheren Kreativität der Spieler mittels
Automatisierung von Spielaktivitäten und zu einer hohen taktischen Tauglichkeit führen.
Zasedání výkonného výboru AEFCA ve Splitu
V
předvečer 33. AEFCA Sympozia ve Splitu se sešel výkonný výbor AEFCA k řádnému pracovnímu
zasedání, jehož program byl zaměřen zejména na následující program Sympozia (definitivní schválení
přijatého programu z hlediska obsahu a organizačního zabezpečení ve spolupráci s Chorvatskou
trenérskou unií a Chorvatským fotbalovým svazem). Pozornost byla věnovaná některým perspektivním
návrhům na další činnost AEFCA v nejbližším období (zazněly na Sympoziu a budou blíže popsány
v příspěvcích z tohoto výročního setkání evropských fotbalových trenérů v našem časopise). Byla předložena
předběžná zpráva o finanční bilanci organizace za letošní rok, která počítá s přebytkem. Diskutovány byly
některé návrhy na uspořádání 34. AEFCA Sympozia v příštím kalendářním roce. Bylo rozhodnuto, že bude
i nadále intenzivně pokračovat práce ad hoc komise (jejímž členem je i vicepresident AEFCA Zdeněk Sivek),
která připravuje další strategické návrhy na činnost této evropské fotbalové organizace v budoucnosti.
Ze zasedání byl zaslán pozdrav prezidentu AEFCA dr. Jozefu Venglošovi, který je v současné době
ve zdravotní rekonvalescenci.
Příští zasedání se uskuteční v květnu následujícího roku ve Frankfurtu n/M.
ZDENĚK SIVEK, viceprezident AEFCA
Co bych přál českému fotbalu v roce 2013?
V
ytváření pozitivního prostředí a získání důvěryhodnosti jsou jedním ze základních podmínek ovlivňujících
úspěšnost a efektivnost práce ve všech oblastech lidské činnosti, proto právě tady míří mé první přání.
Vyřešit rychle, transparentně a nekompromisně korupční skandál vzniklý uplácením rozhodčích při
utkání Baumit Jablonec – Viktoria Plzeň tak, aby dalším a jediným tématem české kopané byl jen fotbal. Chybí
nám jednotnost, vize a kreativita k tomu, co chceme dělat, jak to chceme dělat, s kým to chceme dělat…, za kolik
a z jakých zdrojů financovat, jak propagovat a reprezentovat náš fotbal v tuzemsku a také vůči zahraničí. FAČR,
KLUBY, nově transformována UČFT, TRENÉŘI, ROZHODČÍ, AGENTI, MEDIA jsou členy jedné velké
fotbalové rodiny a každému z nich přeji, aby měl chuť, odvahu a sílu k zapojení se do těchto transformačních
změn. S pokorou, vzájemným respektem a hlavně zdravím jde všechno líp!
Příjemné prožití Vánočních svátků a šťastný Nový rok
Přeje prezident UČFT
Lička Verner
4/2012
str04-07.indd 7
7
17.12.2012 0:15:06

Podobné dokumenty