praxe

Transkript

praxe
3. Chemický turnaj
kategorie starší žáci
11. 10. 2013
Zadání úloh
Praktická část
45 minut
Vytvořeno v rámci projektu OPVK CZ.1.07/1.1.26/01.0034 ,,Zkvalitňování výuky chemie a biologie na GJO”
spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Téma: Typy chemických reakcí a jejich určení.
celkem 28 bodů
Pomůcky: sada zkumavek, kapátka
Úloha 1. Reakce KMnO4 a Na2SO3
Chemikálie: roztoky KMnO4 a Na2SO3
Postup: Do zkumavky nalijeme asi 3 ml roztoku Na2SO3 a po kapkách přidáváme malé
množství KMnO4. Zaznamenáme si pozorované změny.
Úloha 2. Reakce CH3COOH a Na2CO3
Chemikálie: roztoky CH3COOH, Na2CO3 a fenolftalein
Postup: Do zkumavky nalijeme asi 3 ml roztoku Na2CO3 s několika kapkami fenolftaleinu.
Pak po kapkách přidáváme malé množství roztoku CH3COOH. Zaznamenáme si opět
pozorované změny.
Úloha 3. Reakce CaCl2 a Na2CO3
Chemikálie: roztoky CaCl2, Na2CO3
Postup: Do zkumavky nalijeme asi 3 ml roztoku CaCl2a po kapkách přidáváme malé množství
roztoku Na2CO3. Zaznamenáme si opět pozorované změny.
Úkoly:
I.
Popište pozorované změny při reakcích:
1………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
2………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
3………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
(6 bodů)
Vytvořeno v rámci projektu OPVK CZ.1.07/1.1.26/01.0034 ,,Zkvalitňování výuky chemie a biologie na GJO”
spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
II.
Upravte chemické rovnice provedených reakcí:
1.
KMnO4 +
Na2SO3 +
H2O →
MnO2 + Na2SO4 + KOH
(3body)
Uveďte názvy látek v reakci:
KMnO4…………………………………………………………………………………
Na2SO3 …………………………………………………………………………………
MnSO4………………………………………………………………………………….
Na2SO4…………………………………………………………………………………
KOH……………………………………………………………………………………
(5bodů)
2.
CH3COOH + Na2CO3 →
CH3COONa +
CO2 +
H2O
(2 body)
Uveďte názvy látek v reakci:
CH3COOH …………………………………………………………………………….
Na2CO3 …………………………………………………………………………………
CH3COONa ……………………………………………………………………………
CO2………………………………………………………………………………………
(4body)
3.
Na2CO3 +
CaCl2
→
CaCO3 +
NaCl
(2 body)
Uveďte názvy látek v reakci:
CaCl2 …………………………………………………………………………
CaCO3 …………………………………………………………………………
NaCl ……………………………………………………………………………
(3body)
Vytvořeno v rámci projektu OPVK CZ.1.07/1.1.26/01.0034 ,,Zkvalitňování výuky chemie a biologie na GJO”
spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
III.
Určete, která z reakcí patří mezi oxidačně – redukční reakce.
Odpověď……………………………………………………………….……….
IV.
Která z látek ve třetí reakci tvoří sraženinu?
Název………………………………………..Vzorec…………………………
V.
(1 bod)
(1bod )
Jak se nazývá typ reakcí, ke kterým patří reakce druhá?
Odpověď………………………………………………………………………..
(1bod )
Vytvořeno v rámci projektu OPVK CZ.1.07/1.1.26/01.0034 ,,Zkvalitňování výuky chemie a biologie na GJO”
spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Podobné dokumenty

lakmus fenolftalein Kyselina červený bezbarvý Zásada modrý

lakmus fenolftalein Kyselina červený bezbarvý Zásada modrý Hodnota pH určuje zda je sledovaný vzorek kyselý nebo zásaditý a to podle následujících parametrů: pH < 7 kyselý roztok pH = 7 neutrální roztok pH > 7 zásaditý roztok

Více

antonymum stádní

antonymum stádní (1bod) Vyberte jeden výrok, který nejvíce odpovídá celkovému vyznění ukázky. Báseň je: a/ ironická b/ nenávistná c/ satirická d/ veselá Úloha 3 Činnost pekaře je v textu básně: a/ oceňována b/ opom...

Více

Výběrové řízení Oleje a provozní kapaliny 2015

Výběrové řízení Oleje a provozní kapaliny 2015 PETRA spol. s r.o. Brandlova 129, CZ - 695 01 Hodonín tel.: +420 518 367 351 fax: +420 518 368 053 www.firma-petra.cz [email protected]

Více

Přijímací zkoušky z jazyka českého Osmileté gymnázium

Přijímací zkoušky z jazyka českého Osmileté gymnázium Přijímací zkoušky z jazyka českého Osmileté gymnázium Úloha 1

Více

FO Sokol Stachy – TJ Slavoj Volyně 1:1 (0:0) 16.4.2016 100+

FO Sokol Stachy – TJ Slavoj Volyně 1:1 (0:0) 16.4.2016 100+ jde o záchranu a hostům o postup. Favoritem byli samozřejmě Volynští, kteří se minule namlsali pětigólovou výhrou ve Vacově. Navíc s nimi jezdí velice početná skupina fanoušků, kteří dokáží své hrá...

Více

Hra od Marina Schlegela pro 2-4 osoby Voda – životně

Hra od Marina Schlegela pro 2-4 osoby Voda – životně jeden ze svých akvaduktů uzavřít (i tehdy, pokud by mohl být akvadukt ještě dále rozšířen). Vložením kartičky ukončí červený hráč akvadukt modrého dělníka. Červený sice prodloužil svůj akvadukt, mu...

Více

05._Dukaz aniontu

05._Dukaz aniontu KVALITATIVNÍ ANALÝZA ANIONTŮ Cíle a princip: Prokázat přítomnost aniontů ve vzorku pomocí charakteristických reakcí se specifickými činidly.

Více

propozice open 2016

propozice open 2016 titul - High Point Champion Titul získává jezdec s největším dosaženým počtem bodů v každé vyhlášené finálové disciplíně z celého ročníku serie ProRodeo Tour. Výsledky z Národního finále se do toho...

Více