Double-sided flashcards

Transkript

Double-sided flashcards
to produce
This factory produces
tons of chocolate every
day.
to wrap
I didn't have time to wrap
your gift.
to penetrate
Our strategy is to penetrate
the European market.
to improve
to accept
to discover
Have they accepted
Columbus
the rules?
to regret
I regret not going to
college.
to smile
I told him a joke
and he smiled.
to enter
discovered America.
to advance
The technology has really
advanced over the past 10
years.
to leave
Several workers have left our
company.
to reach
My English has improved significantly
I enter the office and
I'm too short to reach the top
since I started using Fiszkoteka.
make myself a coffee.
shelf.
to replace
We've finally
replaced the old
windows.
to assure
Everything is going to
be ok, I assure you.
to invite
I'd like to invite you to my
birthday party.
to decide
She couldn't decide
which dress to buy.
to repair
The mechanic repaired the
brakes in my car.
to be born
I wasn't born
yesterday.
to compose
The Ode to Joy was composed
by Beethoven.
to take a shower
I think you really
should take a shower.
to consider
I will consider your offer.
objevit
Kolumbus objevil
Ameriku.
pokročit
souhlasit
Souhlasili s pravidly?
vyrábět
Tato fabrika denně vyrábí
tuny čokolády.
litovat
zabalit
Lituji, že jsem nešel na
vysokou školu.
Neměla jsem čas zabalit tvůj
dárek.
odejít
usmát se
proniknout
Několik zaměstnanců odešlo z
naší společnosti.
Řekl jsem mu vtip a on se
usmál.
Naší strategií je proniknout na
evropský trh.
dosáhnout
vstoupit
zlepšit se
Jsem příliš malá na to, abych
Vstoupím do kanceláře a
dosáhla na vrchní poličku.
dělám si kávu.
Moje angličtina se výrazně zlepšila od
kdy jsem začal používat webovou
Za posledních 10 let
technologie opravdu
pokročila.
aplikaci Fiškotéka.
rozhodnout se
vyměnit
Bétoven složil Ódu na Radost.
Nemohla se rozhodnout,
které šaty si má koupit.
Konečně jsme vyměnili stará
okna.
osprchovat se
opravit
ujistit
Myslím si, že by si se opravdu
měl osprchovat.
Mechanik mi opravil brzdy na
autě.
Ujišťuji tě, že všechno bude
dobré.
zvážit
narodit se
pozvat
Zvážím tvou nabídku.
Nenarodil jsem se včera.
Chtěl bych tě pozvat na svou
narozeninovou párty.
složit
to walk
to suffer
Doctors said he'd
I suffered after a bad
never walk again.
breakup.
to consume
Our society consumes more
and more.
to wait
I have to wait for
my salary.
čekat
trpět
chodit
Musím počkat na svou
Po těžkém rozchodu jsem se
Doktoři řekli, že už nikdy
výplatu.
trápil.
nebude chodiť.
konzumovat
Naše společnost konzumuje
čím dál tím víc.
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)