CV doc. PhDr. Milada Hirschová, CSc., DSc.

Transkript

CV doc. PhDr. Milada Hirschová, CSc., DSc.
doc. PhDr. Milada Hirschová, CSc., DSc.
narozena 1952 v Olomouci
Vzdělání a kvalifikace
1976
abs. čeština – ruština, FF UP Olomouc
1977
PhDr, rigorózní práce „Vztah předpon a předložek ve slovesných vazbách“, FF UP
1983
CSc., disertace „Komunikativní aspekty českých sloves dicendi“
1982–1984 postgraduální kurs vysokoškolské pedagogiky, UP Olomouc
1990
habilitace (hab. práce „Česká verba dicendi v performativním užití“) FF UP
Zaměstnání
1976–1981
1981–1991
1991–2005
1993–1994
postgraduální studentka a později doktorandka
odborná asistentka Kat. českého jazyka a literatury, FF UP
docentka pro obor český jazyk, FF UP
Fulbright Scholar, Ohio State University. Během pobytu v USA přednášky také na
University of Iowa (Des Moines), Kentucky Wesleyan College (Owensboro, KY),
Kenyon College (Mount Vernon, OH)
1994–1995 Visiting Professor, Slavic Department, Ohio State University
1996–2005 ředitelka Letní školy slovanských studií FF UP, vedoucí Kabinetu češtiny pro cizince
od 2003
externí učitelka Ústavu českého jazyka FF MU Brno
od 2005
docentka Katedry českého jazyka a literatury, Fakulta pedagogická, Technická
univerzita v Liberci
od 2006
docentka Katedry slavistiky Fakulty humanitních věd Katolické univerzity Petera
Pazmánye, Budapešť
Působení v zahraničí
1993–1994 Fulbright Scholar, Ohio State University
1994–1995 Visiting Professor, Slavic Department, Ohio State University. Během pobytu v USA
přednášky také na University of Iowa (Des Moines), Kentucky Wesleyan College
(Owensboro, KY), Kenyon College (Mount Vernon, OH).
2001
výzkumný a výukový pobyt na Valdosta State University, GA, v rámci USIA Program
“Colleges nad Universities Affiliation“, 5 měsíců
2002
přednášky na Institut für Slavistik, Universität Potsdam (program Erasmus)
2004
cyklus přednášek na Utsunomiya University, Japonsko
od 2006
působení na Péter Pazmány Katolikus Egyetem, Maďarsko
Členství
od 1977
od 1987
od 1995
od 2000
Jazykovědné sdružení při ČSAV (nyní jazykovědné sdružení ČR)
Societas Linguistica Europaea
North American Association of Teachers of Czech
International Pragmatic Association
Vědecká činnost
Zabývá se výzkumem v oblasti textové syntaxe a především pragmatické lingvistiky. Ve své práci
navázala na tradice pražského strukturalismu a funkční jazykovědy i analytické filozofie jazyka, které
originálním způsobem aplikuje. Publikovala 40 prací.
Pedagogická činnost
Přednáší na vysokých školách v ČR i v zahraničí, napsala 9 učebnic a 2 učební texty. Pod jejím
vedením úspěšně ukončilo 6 studentů doktorský studijní program.
doc. PhDr. Milada Hirschová, CSc., DSc.
e-mail: [email protected]
teze: http://www.avcr.cz/data/vzdelavani/dsc/udeleni/hirschova_teze.pdf
Název disertační práce:
Pragmatika v češtině
Paní docentka Hirschová je přední českou odbornicí v oblasti textové syntaxe a
především pragmatické lingvistiky. Dokázala originálním způsobem aplikovat na češtinu
teorie a terminologické soustavy vypracované převážně v souvislosti s angličtinou.
Výsledky svého dlouholetého výzkumu shrnula ve své disertaci.
Získala vědecký titul „doktor filologických věd“.

Podobné dokumenty

Američtí studenti opět na UPOL

Američtí studenti opět na UPOL navštívili rodiště i dům Sigmunda Freuda v Příboře, polský Krakow i rakouskou Vídeň. Na konci svého pobytu se američtí kolegové zúčastnili výletu na jižní Moravu spojenou s návštěvou Lednicko-valti...

Více

A JAK JE TO S OTOKODATE DOOPRAVDY

A JAK JE TO S OTOKODATE DOOPRAVDY (svým zkoumáním přímo v Japonsku se pokouší uvádět na pravou míru Jura Matela, student japonské lingvistiky na Utsunomiya university, pref. Točigi)

Více

Sborník zkušeností a zpráv účastníků zahraničních odborných stáží

Sborník zkušeností a zpráv účastníků zahraničních odborných stáží má v rámci britského liberalismu volbu ke specializaci ve vybraných terapeutických směrech. Na Regent’s University je etablován integrativní přístup a existenciálně-fenomenologický přístup. Na škol...

Více

DADA (DADAISMUS)

DADA (DADAISMUS) − dadaismus jako úvodní fáze surrealismu: experimenty H. Arpa, A. Bretona, M. Ernsta a F. Picabii s metodou psychického automatismu •• newyorské dada − Marcel Duchamp: vývoj jeho tvorby, “ready-mad...

Více

Zpracování statistických údajů v mapě

Zpracování statistických údajů v mapě Zdroje [1] Podkladová mapa Geo. [online]. [cit. 2015-01-05]. Dostupné z: http://geoportal.alej.cz/index.php?pid=63 [2],[3],[4] Státy a informace G. [online]. [cit. 2015-01-05]. Dostupné z: http://...

Více

30.10.2012

30.10.2012 Cena je udělována na základě usnesení výboru SDVT a v souladu se Statutem Ceny Z. Horského, schváleným na valném shromáždění SDVT dne 28. 3. 2012. Povahu a cíle, podmínky účasti v soutěži a kritéri...

Více

TANEC S ĎÁBLEM Sherrilyn Kenyon St. Martin`s Paperbacks

TANEC S ĎÁBLEM Sherrilyn Kenyon St. Martin`s Paperbacks Ash se kousnul do rtu. „Není fér, že rozhoduješ o jeho smrti, když ty a tvoji sourozenci jste si jen hráli s jeho životem.“ Chtěl ten správný osud i pro Zareka. Ale tak daleko to nikdy nedojde, pro...

Více

Noční objetí – Sherrilyn Kenyon 1

Noční objetí – Sherrilyn Kenyon 1 přečtu vaše e-maily a dopisy. Pro nakladatelství RBL Romantica a DH plakáty, jejichž přítomnost je mi vždy oporou. Pro mou rodinu a přátele, kvůli kterým můj život stojí za to. A pro mého Kima a Na...

Více