PhDr. Jana Kvintová, Ph.D. - Katedra psychologie a patopsychologie

Transkript

PhDr. Jana Kvintová, Ph.D. - Katedra psychologie a patopsychologie
PhDr. Jana Kvintová, Ph.D.
Funkce: tajemník katedry, koordinátor zahraniční vědecko-výzkumné spolupráce
Specializace
Přednášky: patopsychologie, psychologie zdraví, psychoterapie, poruchy
psychického vývoje, sociálně-psychologický výcvik,
interakční výcvik
Odborné zaměření: rodinné poradenství, vysokoškolská psychologie,
Stres management - coping strategie, prevence, burn-out
Odborná činnost: rodinné a manželské poradenství, antistresové programy,
psychologická vysokoškolská poradna v rámci PdF UP Olomouc,
koordinátor projektu Czech Abroad Study Program, hypnoterapie.
Člen v redakčních radách a asociacích:
Člen Asociace vysokoškolských poradců (od r. 2013)
Člen Asociace manželských a rodinných poradců (od r. 2003)
Člen redakce e-Pedagogium (od r. 2012)
Člen PsychClub Valdosta State University (od r. 2013)
Absolvované kurzy:
2007
Kurz test ruky pod vedením PhDr. Altmana
2006
Kurz klinické hypnózy - získání certifikátu
2004
Základní kurz klinické hypnózy pod vedením prof. Kratochvíla
2004
Výcvikový kurz relaxační techniky pod vedením PhDr. Morávka
2004
Výcvikový kurz imaginativní metody v psychoterapii a osobnostním seberozvoji
pod vedením PhDr. Morávka
2003
Kurz krátké strategické terapie pod vedením PhDr. Zíky
1
2002
Psychiatrická nemocnice, Šternberk, ČR (stáž, odborná praxe)
2002
Psychiatrická léčebna, Kroměříž, ČR (stáž, odborná praxe)
Publikační činnost
Článek v časopise s IF, ERIH nebo Scopus:
Sigmund, M., Kvintová, J., Hřebíčková, H., Šafář, M., Sigmundová, D. (2014). Life
satisfaction, health, self-evaluation and sexuality in current university students of sport
sciences, education and natural sciences. Acta Gymnica, 44 (4).
Sigmund, M., Kvintová, J., Dostálová, I., & Hamřík, Z. (2013). Selected personality traits
and achievement motivation in university students of physical culture, education and
natural sciences. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica, 43(3), 37–47.
Článek v časopise ze seznamu recenzovaných periodik a WoS:
Dostálová, I., Svozil, Z., Sigmund, M., Kvintová, J., & Baše, J. (2015). Evaluation of quality
of university education exemplified by the Faculty of physical culture, Palacky University,
Olomouc. e–Pedagogium, 2, 33-51.
Kvintová, J., Sigmund, M., Pugnerova, M., D. Sigmundova (2015). Selected Personality
Traits, Life Satisfaction And Its Components In Current Female Teachers With Respect To
The Length Of Teaching Experience. Barcelona, IATED: Edulearn15 Proceedings. ISBN
978-84-606-8243-1.
Sigmund M, Sigmundova D, Kvintova J. (2015). Basic physical profile of current Czech
elite male ice hockey players – reference values. Life Sci J 12(2): 9-13. ISSN 1097-8135.
Jůvová, A., Chudý, Š., Neumeister, P., Plischke, J., Kvintová, J. (2015). Reflection of
constructivist theories in current educational practice. Universal Journal of Educational
Research, 3(5): 345-349.
Sigmund, M., Kvintová, J., Hanuš, R., Bartková, L., & Hobza, V. (2014). Achievement
Motivation and its Structure in Middle and Top Managers in the Pharmaceutical Industry
in the Czech Republic. Ekonomika a Management,2014(4).
Sigmund, M., Kvintová, J., Pugnerová, M., Hřebíčková, H. (2014). Comparison of live
satisfaction and its components in current teachers and selected profession groups. ePedagogium, 4.
2
Kvintová, J., Sigmund, M., & Hřebíčková, H. (2014). Life Satisfaction and Subjective
Health Assessment in Future Teachers Compared with Current University Students of
Physical Culture and Natural Science. e-Pedagogium, 2, 15–30.
Sigmund, M., Kvintová, J., & Dostálová, I. (2013). Selected Personality Traits and Stress
Management in Current University Students of Education, Physical Culture and Natural
Science. e–Pedagogium, 4, 43–60.
Dostálová, I., Sigmund, M., & Kvintová, J. (2013). Theoretical and practical aspects of
health physical education in the Czech Republic. e-Pedagogium, 2, 110–124.
Kvintová, J. & Sigmund, M. (2012). Psychosocial aspects of stress in current university
students. e-Pedagogium 2: 59-69.
Kvintová, J. (2008). Psychological and Social Issues of the Romany Minority. ePedagogium 1: 48-57.
Pugnerová, M. & Kvintová, J. (2008). Life-Satisfaction and Selected Personality Traits of
Teachers in Elementary Schools. e-Pedagogium 1: 67-77.
Kvintová, J. (2007). Matrimonial and Family Counseling in the Czech Republic. Union of
Psychologists Associations of the Czech Republic. Praha: Collection of studies, pp. 247251. ISBN 978-80-7064-017-3.
Kvintová, J. & Pugnerová, M. (2008). Life Satisfaction of Teachers in Elementory Schools.
Young Psychologists: Ideas-Possibilities-Future. Collection of studies. Blagoevgrad,
Bulgaria: South-West University "Neofit Rilski", pp.144-155. ISBN 978-954-680-553-9.
Monografie, studijní opory:
Sigmund, M., Kvintová, J., Šafář, M. (2014). Vybrané kapitoly z manažerské psychologie.
Vydavatelství UP: Olomouc. E-kniha. ISBN 978-80-244-4372.
Kvintová, J. (2013). Patopsychologie problémového dítěte. Studijní opora. Agentura
Gevak: Olomouc, 1-66.
Kvintová, J. (2013). Vybrané kapitoly z psychoterapie. Studijní opora. Agentura Gevak:
Olomouc, 1-63.
Kvintová, J. ed. (2006). Czech study abroad program- handout. Nakladatelství UP:
Olomouc, s.143. ISBN 80-244-1562-3.
Opletalová, A., Kvintová, J. (2014). Vybrané aspekty finanční gramotnosti v podmínkách
základních a středních škol. Vydavatelství UP: Olomouc. ISBN 978-80-244-4519-9.
3
Konference:
Mezinárodní konference (světového či evropského charakteru):
Jůvová, A., Chudý, Š., Neumeister, P., Plischke, J., Kvintová, J. (2015). Reflection of
constructivist theories in current educational practice. Annual Conference on Education
Innovation. 21st -23rd of November, 2014, Taipei, Taiwan. Oral presentation.
Kvintová, J., Sigmund, M., Pugnerova, M., D. Sigmundova (2015). Selected Personality
Traits, Life Satisfaction And Its Components In Current Female Teachers With Respect To
The Length Of Teaching Experience. 7th International Conference on Education and New
Learning Technologies. 6th-8th of July, 2015, Barcelona, Spain.
Turcan, P., Pokorny, P., Kvintova, J., Sigmund, M., & Prochazka, M. (2015, May).
Possibilities Of Realization And Fulfillment Of The Desire For Reproduction In Czech
Lesbian Women. NJ USA: Wiley-Blackwell. 17th Congress of the European Society for
Sexual Medicine, Copenhagen, Denmark. Poster presentation.
Kvintová, J., & Sigmund, M., (2012). Selected personality traits and achievement
motivation in czech university students. 37th Annual Meeting of the Georgia Educational
Research Association (GERA), October 18-20, 2012, Savannah, Georgia, USA. Poster
presentation.
King A, Wiley, L. Bauer, R., Kvintová, J., & Sigmund, M., (2012). Job satisfaction,
teaching and perceived health. 32th Annual Meeting of the Georgia Educational
Research Association (GERA), October, 2007, Savannah, Georgia, USA. Oral presentation.
Kvintová, J. (2007). Matrimonial and Family Counseling in the Czech Republic. Xth
Europien congress of Psychology, 3th-6th of July, Praha. Oral presentation.
Kvintová, J. & Pugnerová, M. (2008). Life Satisfaction of Teachers in Elementory Schools.
Young Psychologists: Ideas-Possibilities-Future. 28th – 30th of Semtember, 2008.
Collection of studies. Blagoevgrad, Bulgaria: South-West University "Neofit Rilski",
pp.144-155. ISBN 978-954-680-553-9. Poster presentation.
Konference v ČR a SR:
Brychta, T., Sigmund, M., Kvintová, J., Brychtová, S. (2013). Problematika životní
spokojenosti u obézních pacientů s diagnózou diabetes mellitus 2. typu ve vztahu
k intenzitě „food cravingu“. Celostátní konference s mezinárodní účastí: Obezitologie a
bariatrie, 17.-19.10. 2013, Hradec Králové. Oral presentation.
4
Brychta, T., Sigmund, M., Kvintová, J., Brychtová, S., & Ševčíková, J. (2012). Subjektivní
vnímání kvality života u pacientů s diagnózou diabetes mellitus 2. typu – pilotní studie.
Poster. 48. diabetologické dny, 19.-21. dubna 2012, Luhačovice. Oral presentation.
Kvintová, J., Bauer, R.: A Comparative Study of Job satisfaction and perceived health
among teachers. Aktuální otázky pedagogiky, psychologie a výchovného poradenství V.,
Olomouc, říjen 2009. Oral presentation.
Kvintová, J. (2008). Krize rodiny. Trend manželského a rodinného poradenství v ČR.
Aktuální otázky pedagogiky, psychologie a výchovného poradenství IV. 2008, Banská
Bystrica, Slovenská republika. Oral presentation.
Výzkumné, rozvojové a vzdělávací projekty
2015- Internal grant of Valdosta State University- MyVirtual Life simulation software for
Psychology- spoluředitel.
Výzkumný záměr fakulty 2014- interní grant: Od subjektivní implicitní teorie edukace k
pedagogické znalosti. Proces konstituování kognitivního rámce věd o výchově v
národním a mezinárodním kontextu. Člen řešitelského týmu.
2005-dosud- hlavní koordinátor zahraničního programu Czech Study Abroad Program na
PdF UP Olomouc+ výuka amerických studentů-Abnormal psychology, Personality
psychology.
2013-2014-CZ.1.07/1.3.45/01.0024 -Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
včetně pracovníků mateřských škol v Olomouckém kraji (DPVŠ)- lektor, metodik
2014- CZ.1.07/1.3.45/02.0014 Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků v
Olomouckém kraji (PPRPP OK)- lektor, metodik, tvůrce dvou studijních opor
2013-2015-CZ.1.07/1.3.45/01.0024- Rozvoj profesních kompetencí pedagogických
pracovníků mateřských škol v kontextu kurikulární reformy (ROZVOŠ)
2004-Příprava společných programů s Valdosta State University
a s University of Southern Main (USA).
Vyučované předměty:
patopsychologie, psychologie zdraví, psychoterapie, poruchy psychického vývoje, sociálněpsychologický výcvik, interakční výcvik, abnormal psychology
5
6

Podobné dokumenty

Studium pro výchovné poradce

Studium pro výchovné poradce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Centrum celoživotního vzdělávání Žižkovo náměstí 5, 771 40 Olomouc Program CŽV: Studium pro výchovné poradce (VP, 9202W001)

Více

curriculum vitae - Katedra antropologie a zdravovědy

curriculum vitae - Katedra antropologie a zdravovědy CHRÁSKOVÁ, Marie. Vnímání kvality života klientů v domovech pro seniory. In XII. mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami. Olomouc: UP, 2012. s. 826-837. ISBN 978-80-244...

Více

Publikační činnost - Katedra výtvarné výchovy PdF UP

Publikační činnost - Katedra výtvarné výchovy PdF UP 5. ŠOBÁŇOVÁ, Petra. Muzejní a galerijní pedagogika a její zastoupení na českých univerzitách. In: Muzeum a škola: sborník příspěvků z konference Muzeum a škola, aneb, Aby věci promluvily: 20. a 22...

Více

Citační ohlasy zahraniční

Citační ohlasy zahraniční GALLOVÁ, M., GUNČAGA, J., CHANASOVÁ, Z., MOLDOVÁ-CHOVANCOVÁ, M (Eds.) New Challenges in Education. Ružomberok: Verbum, 2013. s. 260-277. ISBN 978-80-561-0065-3 50. JUVOVA, A., CHUDY, S., NEUMEISTER...

Více

PROSINEC08

PROSINEC08 Transport Morava a.s. Vítkovická 3133/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava na linky: • 890716 Ostrava-Moravský Beroun – Opava • 890711 Olomouc-Šternberk-Huzová-Bruntál-Rýmařov • 890707 Hlubočky-Dol...

Více

PŘEHLED PUBLIKAČNÍ ČINNOSTI /// Richard MACKŮ

PŘEHLED PUBLIKAČNÍ ČINNOSTI /// Richard MACKŮ pedagogov, Bratislava: Educatio, 56, 7, od s. 26-29, 4 s. ISSN 0139-6919. 2008. Název česky: Filozofie pro děti a volnočasové aktivity MACKŮ, Richard a Iva ŽLÁBKOVÁ. Animační přístup k filozofování...

Více

CV doc. PhDr. Milada Hirschová, CSc., DSc.

CV doc. PhDr. Milada Hirschová, CSc., DSc. 1993–1994 Fulbright Scholar, Ohio State University 1994–1995 Visiting Professor, Slavic Department, Ohio State University. Během pobytu v USA přednášky také na University of Iowa (Des Moines), Kent...

Více