U S N E S E N Í

Transkript

U S N E S E N Í
Exekutorský úřad Plzeň - město Radyňská 9, 326 00 Plzeň
Soudní exekutor JUDr. Jitka Wolfová
tel.: 377 449 457, tel.fax: 377 445 742, e-mail:[email protected],ID DS: 8dmg87n
Číslo jednací: 106 EX 637/07-72
U S N E S E N Í
Exekutorský úřad Plzeň-město, JUDr.Jitka Wolfová-soudní exekutor, se sídlem Radyňská 9, 326 00 Plzeň, rozhodl
ve smyslu ust. § 66 odst. 7 zák.č. 120/2001 Sb., na základě vykonatelného exekučního titulu - rozsudek č.j. 4 C
103/2001-92 , který vydal Okresní soud ve Vyškově dne 08.10.2003, a na základě usnesení o nařízení exekuce a pověření
soudního exekutora č. 73 Nc 6960/2005-32, který vydal Okresní soud Plzeň-město, dne 31.5.2007, ve věci
oprávněného:
Oldřich Pilát, Pustiměř 130, 68321, Pustiměř, r.č.9.12.1955, zast. JUDr. Patrick Girgle, advokát, Dědická 14, 68201,
Vyškov
proti
povinnému:
ALICE NOVÁKOVÁ, PUSTIMĚŘ 130, 68321, PUSTIMĚŘ, nar.04.04.1954
pro 22 893,50 Kč s příslušenstvím
takto:
se dražební rok koná
dne 30.11.2011 v 15:00 hod.
místo konání:
sklad Exekutorského úřadu Plzeň-město
JUDr. Jitka Wolfová
Brojova 16, 326 00 Plzeň -Slovany
Předmětem dražby budou tyto věci:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Kombinovaná lednice s mrazákem Whirpool
Automatická pračka BEKO WBF6006-RC
Napařovací žehlička TESCO
Sbírka motýlů- zasklená
2ks
Mikrovlnná trouba MORAVA
CD Radio přehrávač Hyundai
DVD přehrávač Technica + d.o.
Prsten žlutý kov + kamínek
Settop box Hyundai + d.o.
Mobilní telefon Sony Ericson T303 + adaptér
Mobilní telefon Mivuydual + adaptér
2ks
Dekorační předmět kobra dřevěná
Dekorační předmět maska 8ks
BTV Digihome + d.o.
Větrák stojanový
Posilovací zařízení Abrevo
Lampa stojací kov
Obrázek poušť – žena
Obrázek osoba v poušti
Obrázek černá postava
odhadní cena:
1.200,1.200,150,2.400,150,120,120,3000,150,300,600,150,3000,300,150,300,150,150,150,150,-
vyvolávací cena:
400,400,50,800,50,40,40,1000,50,100,200,50,1000,100,50,100,50,50,50,50,-
Soudní exekutor si vyhrazuje právo dražit uvedené movité věci jako celek, kdy odhadní cena činí 13.890,- Kč a
vyvolávací cena činí 4.630,-Kč.
Movité věci určené k dražbě je možno prohlédnout v místě konání dražby.
Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.
V Plzni dne 12.10.2011
Oznámení termínu dražebního roku se doručuje dle ustanovení § 328b odst. 3 zák.č. o.s.ř.
JUDr. Jitka Wolfová, v.r.
soudní exekutor
Za správnost vyhotovení
Irena Pechová

Podobné dokumenty

U S N E S E N Í

U S N E S E N Í Soudní exekutor si vyhrazuje právo dražit uvedené věci jako celek, kdy odhadní cena činí 19.815,- Kč, vyvolávací cena činí 6.605,- Kč. Movité věci určené k dražbě je možno prohlédnout v místě konán...

Více

Diamantové nástroje a stavební mechanizace

Diamantové nástroje a stavební mechanizace NORWIT Diamantové nástroje a stavební mechanizace

Více

Dražební vyhláška ,Samopše parc.č.121

Dražební vyhláška ,Samopše parc.č.121 Soudni exekutor JUDr. Jitka WoIfovS, Exekutorskf riiad Plzei - mEstose sidlem Radyiskd 9, 326 00 Plzeil, povEienli provedenim exekuce na z6kladE usnesenf o naffzeni exekuce a povEieni exekutora k j...

Více

Andrea Kohoutková - Mgr. Predrag Kohoutek

Andrea Kohoutková - Mgr. Predrag Kohoutek Sdělení pro vyvěšení na úřední desce soudního exekutora podle § 49 odst. 4 o.s.ř. Adresát (příjmení, jméno, datum narození): Rosol, Jiří (20.08.1959) Adresa, na níž má být písemnost doručena: K Jez...

Více

Dražební vyhláška - Kostelní Radouň

Dražební vyhláška - Kostelní Radouň Exekutorský úřad Přerov soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána  750 00 Přerov, Komenského 38 tel: 581 216 030 fax: 581 738 020 e-mail: [email protected] internet: www.exekuce.cz ID datové schránky:...

Více

Aktuální ceník TV pro celou síť TaNET (, 10.81 MB)

Aktuální ceník TV pro celou síť TaNET (, 10.81 MB) Žádný pořad vám už neuteče, protože si sami určujete, kdy si ho pustíte. Filmy a pořady můžete sledovat opakovaně, případně je kdykoliv pozastavit a shlédnout je později. Dostupnost TaNET Televize ...

Více

Usnesení - Mgr. Dušan Šnaider

Usnesení - Mgr. Dušan Šnaider Plachty 28, 15000, Praha 5, a v neprospěch povinného: TALAL MASSARANI, SEYDLEROVA 2146/13, 15500, PRAHA 5 - STODŮLKY, nar.22.09.1946, zast. Mgr. Daniel Šimánek, advokát, Vašátkova 176, 25088, Čelák...

Více

usnesen í

usnesen í MS 400 H, Flash paměť 32 GB, 8ks batoh, 8 ks taška na notebook, repro LOGITECH Z520, repro LOGITECH Z523, repro EASY METRO ET - 615, 2 ks repro EASY REDSTAR RS - 303, repro REDSTAR RS -220, repro G...

Více

Aktuální ceník TV na optické síti TaNET (, 4.23 MB)

Aktuální ceník TV na optické síti TaNET (, 4.23 MB) Žádný pořad vám už neuteče, protože si sami určujete, kdy si ho pustíte. Filmy a pořady můžete sledovat opakovaně, případně je kdykoliv pozastavit a shlédnout je později. Dostupnost TaNET Televize ...

Více

RM_13-23.05.2016 zápis - WEB

RM_13-23.05.2016 zápis - WEB Při zahájení jednání rady bylo přítomno 6 členů rady. Rada města Bělá pod Bezdězem byla usnášeníschopná.

Více