U S N E S E N Í

Transkript

U S N E S E N Í
Exekutorský úřad Plzeň - město Radyňská 9, 326 00 Plzeň
Soudní exekutor JUDr. Jitka Wolfová
tel.: 377 449 457, tel.fax: 377 445 742, e-mail:[email protected],ID DS: 8dmg87n
Číslo jednací: 106 EX 9303/11-34
U S N E S E N Í
Exekutorský úřad Plzeň-město, JUDr.Jitka Wolfová-soudní exekutor, se sídlem Radyňská 9, 326 00 Plzeň, rozhodl
ve smyslu ust. § 66 odst. 7 zák.č. 120/2001 Sb., na základě vykonatelného exekučního titulu - platební výměr č.j.
4241001551 , který vydal VZP ČR, Krajská pobočka pro Karlovarský kraj dne 19.07.2010 a který se stal pravomocným
dne 10.08.2010 a vykonatelným dne 10.08.2010, platební výměr č.j. 2141001550 , který vydal VZP ČR, Krajská pobočka
pro Karlovarský kraj dne 19.07.2010 a který se stal pravomocným dne 10.08.2010 a vykonatelným dne 26.08.2010, a na
základě usnesení o nařízení exekuce a pověření soudního exekutora č. 49 EXE 5209/2011-8, který vydal Obvodní soud
pro Prahu 10, dne 14.10.2011, ve věci
oprávněného:
VZP ČR (ÚP Karlovy Vary), Orlická 4/2020, 130 0, Praha 3, IČ 41197518
proti
povinnému:
LAN TRAN THI TUYET, REZLEROVA 310, 10900, PRAHA 10 PETROVICE, nar.18.07.1966
pro 71 288,00 Kč s příslušenstvím
takto:
se dražební rok koná
dne 19.12.2012 ve 13:00 hod.
sklad Exekutorského úřadu Plzeň-město
JUDr. Jitka Wolfová
Brojova 16, 326 00 Plzeň -Slovany
Předmětem dražby budou tyto věci:
odhadní cena:
1. Fernet Stock 1l, 2ks
600,- Kč
2. Fernet Stock citrus 1l
300,- Kč
3. Queen Mary scotch whiskey 0,7l, 3ks
990,- Kč
4. tequilla Siera gold 1l
570,- Kč
5. tequilla Siera gold 0,7l
435,- Kč
6. Jägermeister 1l, 2ks
1020,- Kč
7. Jägermeister 0,7l, 2ks
870,- Kč
8. Metaxa***** 0,7l
300,- Kč
9. Tullamore Dew 0,7l, 2ks
1080,- Kč
10. Campari 1l
540,- Kč
11. Jezin Power gold 0,5l
270,- Kč
12. PS Pure whiskey 0,7l
570,- Kč
13. whiskey Old Barrel 0,7l
570,- Kč
14. Fernet stock 0,5l, 2ks
600,- Kč
15. Fernet Stock citrus 0,5l, 2ks
600,- Kč
16. Božkov original Tuzemský 1l
600,- Kč
17. Danybyl tuzemský originál 1l
300,- Kč
18. zrnková káva Carte Moire 250g, 2ks 300,- Kč
19. mletá káva Carte Moire 250g
150,- Kč
20. mletá káva Carte Moire expresso 250g, 2ks
300,- Kč
21. Napoleon ambassader Stock 0,7l
450,- Kč
22. plazmová tv Samsung
3.000,- Kč
23. DVD california + 2x mikrofon
900,- Kč
24. zesilovač Shure LX 88 II
900,- Kč
25. audiosystém Nammon
900,- Kč
vyvolávací cena:
200,- Kč
100,- Kč
330,- Kč
190,- Kč
145,- Kč
340,- Kč
290,- Kč
100,- Kč
360,- Kč
180,- Kč
90,- Kč
190,- Kč
190,- Kč
200,- Kč
200,- Kč
200,- Kč
100,- Kč
100,- Kč
50,- Kč
100,- Kč
150,- Kč
1.000,- Kč
300,- Kč
300,- Kč
300,- Kč
26. audiosystém Boston audio
27. audiosystém SA-9002B prof. digital mixer
28. mix pult Bardl
900,- Kč
900,- Kč
900,- Kč
300,- Kč
300,- Kč
300,- Kč
Soudní exekutor si vyhrazuje právo dražit uvedené věci jako celek, kdy odhadní cena činí 19.815,- Kč, vyvolávací cena
činí 6.605,- Kč.
Movité věci určené k dražbě je možno prohlédnout v místě konání dražby.
Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.
V Plzni dne 21.11.2012
Oznámení termínu dražebního roku se doručuje dle ustanovení § 328b odst. 3 zák.č. o.s.ř.
JUDr. Jitka Wolfová, v.r.
soudní exekutor
Za správnost vyhotovení
Pavlína Pelcová

Podobné dokumenty

Kamil Forman

Kamil Forman Číslo jednací: 120 EX 45291/10-27

Více

U S N E S E N Í

U S N E S E N Í Exekutorský úřad Plzeň-město, JUDr.Jitka Wolfová-soudní exekutor, se sídlem Radyňská 9, 326 00 Plzeň, rozhodl ve smyslu ust. § 66 odst. 7 zák.č. 120/2001 Sb., na základě vykonatelného exekučního ti...

Více

Dražební vyhláška ,Samopše parc.č.121

Dražební vyhláška ,Samopše parc.č.121 Soudni exekutor JUDr. Jitka WoIfovS, Exekutorskf riiad Plzei - mEstose sidlem Radyiskd 9, 326 00 Plzeil, povEienli provedenim exekuce na z6kladE usnesenf o naffzeni exekuce a povEieni exekutora k j...

Více

Andrea Kohoutková - Mgr. Predrag Kohoutek

Andrea Kohoutková - Mgr. Predrag Kohoutek Sdělení pro vyvěšení na úřední desce soudního exekutora podle § 49 odst. 4 o.s.ř. Adresát (příjmení, jméno, datum narození): Rosol, Jiří (20.08.1959) Adresa, na níž má být písemnost doručena: K Jez...

Více

usnesen í

usnesen í MS 400 H, Flash paměť 32 GB, 8ks batoh, 8 ks taška na notebook, repro LOGITECH Z520, repro LOGITECH Z523, repro EASY METRO ET - 615, 2 ks repro EASY REDSTAR RS - 303, repro REDSTAR RS -220, repro G...

Více

movité věci - Lázně Libverda

movité věci - Lázně Libverda 11.5.2012, č.j. 67 EXE 5189/2012 - 8, kterým byla nařízena exekuce podle vykonatelného rozhodnutí: Rozsudek Okresního soudu v Liberci ze dne 9.11.2011, č.j. 16 EC 273/2010-28, ve věci oprávněného: ...

Více

Usnesení - Městský úřad LOKET

Usnesení - Městský úřad LOKET .j. 38EXE3048/2012-29, ze dne 10.10.2012, kterým byla na ízena exekuce k vymožení povinnosti povinného: Fabrika R.A., s.r.o., Heleny Malí ové 472/3, 169 00 Praha 6-B evnov, I :25676571, Ing. Mirosl...

Více

Exekutorský úřad Brno-město Mgr. Jan Krejsta, soudní

Exekutorský úřad Brno-město Mgr. Jan Krejsta, soudní Mgr. Jan Krejsta, soudní exekutor sídlem Horní 729/32, 639 00 Brno tel. 530 513 513, fax. 530 513 512, IČ 66253209, zapsán u EK ČR pod ev.č. 159 ID datové schránky: 6x7t4ir, email: podatelna@eubrno...

Více

Usnesení - soudní exekutor Mgr. Richard Bednář

Usnesení - soudní exekutor Mgr. Richard Bednář Mgr. Erik Smola, exekutorský kandidát pověřený soudním exekutorem Mgr. Richardem Bednářem, Exekutorský úřad Praha 10, se sídlem Na Plískavě 1525/2, Praha 10, který byl pověřen k vedení exekuce na n...

Více

dv budinová - Exekutorský úřad Břeclav | Mgr. Marcela Petrošová

dv budinová - Exekutorský úřad Břeclav | Mgr. Marcela Petrošová Mgr. Marcela Petrošová, soudní exekutor Exekutorského úřadu Břeclav se sídlem U Tržiště 9, 690 02 Břeclav, pověřený provedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu v Šumperku ze dne 27.09.20...

Více