Plán práce a organizační opatření pro školní rok 2013/2014

Transkript

Plán práce a organizační opatření pro školní rok 2013/2014
Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace
Plán práce a organizační opatření pro školní rok 2013/2014
Ředitel:
Zástupce ředitele (statutární):
Zástupce ředitele:
Koordinátor školních vzděl. programů:
Výchovný poradce:
Školní metodik prevence:
Koordinátor environmentální výchovy
RNDr., Mgr. Bohumil Vévoda
Mgr. Jan Bajnar
Mgr. Miloš Kučera
Mgr. Martin Duda
Mgr. Tadeáš Parchanski
Mgr. Zuzana Kardošová
Mgr. Martin Duda
ICT koordinátor a lokálně technický pracovník pro SMZ Mgr. Henrik Szotkowski
Kronikář:
Mgr. Pavlína Hovorková
Hospodářka:
Dana Sosnová
Vedoucí ŠJ:
Marcela Podlesná
Sekretářka:
Jana Vrbková
Správce sítě:
Ing. Jiří Milata
Knihovnice:
Lenka Walková
Školník:
Pavla Zámečníková
Lubomír Zámečník, DiS.
Údržbář:
Předsedové předmětových komisí:
Matematika, deskr. geometrie:
IVT:
Fyzika:
Biologie:
Chemie:
Základy společenských věd:
Dějepis a latina:
Zeměpis:
Český jazyk a literatura:
Anglický jazyk:
Francouzský jazyk:
Španělský jazyk:
Ruský jazyk:
Německý jazyk:
Estetická výchova:
Tělesná výchova:
Hudební výchova
Mgr. Pavlína Hovorková
Mgr. Henrik Szotkowski
Mgr. Alan Pieczonka
Mgr. Martin Duda
Mgr. Jiřina Janišová
Mgr. Jiří Klupa
Mgr. Martin Brzóska
Mgr. Alena Helešicová
Mgr. Drahomíra Gajdošíková
PhDr. Marcela Rucká
Mgr. Radka Drábová
Mgr. Kristýna Dybowiczová
Mgr. Dana Müllerová
Mgr. Šárka Nakládalová
Mgr. Miluše Řehůřková
Mgr. Tadeáš Parchanski
Mgr. Hana Létalová
Třídní učitelé
Osmileté studium
Prima
Sekunda
Tercie
Kvarta
Kvinta
Sexta
Septima
Oktáva
Mgr. Alena Helešicová
Mgr. Monika Brzá
Mgr. Pavlína Hovorková
Mgr. Andrea Pieczonková
Mgr. Pavla Brodová
Mgr. Darina Sikorová
Mgr. Sylva Divišová
Mgr. Drahomíra Gajdošíková
Čtyřleté studium
1. A
1. B
2. A
2. B
2. C
3. A
3. B
4. A
4. B
Mgr. Jiřina Janišová
Mgr. Jakub Snášel
Mgr. Zuzana Kardošová
Mgr. Jiří Klupa
Mgr. Alan Pieczonka
Mgr. Tadeáš Parchanski
Mgr. Martin Brzóska
Mgr. Šárka Nakládalová
Mgr. Alena Letochová
Období školního vyučování
Zahájení výuky:
Ukončení 1. pol.:
Ukončení školního vyučování:
pondělí 2. září 2013
čtvrtek 30. ledna 2014
pátek 27. června 2014
Prázdniny
Podzimní prázdniny:
Vánoční prázdniny:
Jednodenní pololetí prázdniny:
Jarní prázdniny:
Velikonoční prázdniny:
Hlavní prázdniny:
úterý 29. října a středa 30. října 2013
sobota 21 prosince 2013 – neděle 5. ledna 2014
vyučování začne v pondělí 6. ledna. 2014
pátek 31. ledna 2014
17. 2. – 23. 2. 2014
čtvrtek 17. dubna a pátek 18. dubna 2014
+ volno v pondělí Velikonoční – 21. dubna 2014
od soboty 28. června 2014 do neděle 31. srpna 2014
Nejdůležitější termíny
Oslavy 60. výročí založení GK
Výjezdní porada všech zaměstnanců
Den otevřených dveří:
Přijímací zkoušky:
Studijní volno pro žáky maturitních tříd:
Společná část maturitní zkoušky
Podzimní termíny maturitní zkoušky:
Společná část –didaktické testy
Profilová část
Společná část maturitní zkoušky
Didaktické testy a písemné práce
Profilová část maturitní zkoušky a ústní spol.
sobota 14. září 2013
pátek 4. října 2013
sobota 25. 1. 2014
22. 4. -30. 4. 2014 – upřesní MSK
bude určeno dodatečně
2. května až 15. května 2014
9. září 2013
11. září 2013
2. 5. – 15. 5.2014 (určí MŠMT do 1. září 2013)
16. 5. – 10. 6. 2014
Porady:
Klasifikační:
středa 20. listopadu 2013
pondělí 27. ledna 2014
středa 30. dubna 2014
pondělí 23. června 2014
Závěrečná klasifikační porada maturitních
tříd :
středa 23. dubna 2014
Pracovní:
středy 18. 9., 16. 10. 2013, 5. 3. 2014 v 1415 hod.
Třídní schůzky:
1. ročníky a prima středa 18. září 2013
středa 20. 11. 2013
středa 30. 4. 2014
Exkurze:
STK 4. ročníků
Adaptační dny 1. ročníků:
1. – 7. září 2013
Odborná exkurze Anglie
Exkurze do Parlamentu ČR
Gaudeamus (ředitelské volno –mat .ročníky)
16. 9. – 21. 9. 2013
9. – 10. 9. 2013 (prima)
19. -20.9. (1.A), 17. – 18.9. (1.B)
Odevzdání základních dokumentů:
třídní knihy elektronické
průběžně
třídní výkazy
do čtvrtku 12. září 2013
žádosti o zahraniční exkurze 2013/2014
do čtvrtku 26. září 2013
anotace volitelných předmětů
přihlášky k maturitní zkoušce
přihlášky do volitelných předmětů
do 30. 11. 2013
do 1. prosince 2013
po tř. schůzkách 19. 4.2014
Projednáno na pracovní poradě dne 26. srpna 2013
RNDr. Bohumil Vévoda
ředitel školy

Podobné dokumenty

Plán práce a organizační opatření pro školní rok 2012/2013

Plán práce a organizační opatření pro školní rok 2012/2013 Zástupce ředitele (statutární): Zástupce ředitele: Koordinátor školních vzděl. programů: Výchovný poradce: Školní metodik prevence: Koordinátor environmentální výchovy ICT koordinátor a odborník a ...

Více

Učebnice a sešity pro septimu 2015/2016

Učebnice a sešity pro septimu 2015/2016 Konv.v Nj.(VP) Horstmann Konv.ve Fj(VP) Kolektiv Polák Matematika Petáková Seminář M (VP) Calda Odvárko ZSV Kolektiv Kuklík Historie Kvaček

Více

IXA IXB - Webnode

IXA IXB - Webnode Kozielová Kateřina Kožusznik Michał Krzywoń Katarzyna Křižanová Nelly Kukuczka Samuel Stec Adrian

Více

KLASIFIKÁTOR DESCRIPTOR LIST Cicer arietinum L.

KLASIFIKÁTOR DESCRIPTOR LIST Cicer arietinum L. Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r. o. Troubsko Výzkumný ústav rostlinné výroby, Genová banka, Praha - Ruzyně

Více

Trávy (Poaceae) - Výzkumný ústav rostlinné výroby, vvi

Trávy (Poaceae) - Výzkumný ústav rostlinné výroby, vvi porostu cca 20 cm. / Evaluated when the earliest variety has reached 20 cm of sward height. Obr./ Fig.2 Počet dnů od 1. dubna. V době, kdy 10 % výhonků na parcele začíná metat. U trsů když je vidit...

Více

výsledky

výsledky Yalta Iz Sokolinogo Gnezda, GR

Více

Zápis ERF-14-11-12

Zápis ERF-14-11-12 MN zajistí zakreslení vývodů el.rozvodů u firmy, která realizovala elektrické rozvody při opravě kostela MN vyrozumí firmu Indal o možnosti zapojit se do nového kola výběrového řízení dle stanovený...

Více

Genus Rhododendron L.

Genus Rhododendron L. The Descriptor List of the Genus Rhododendron L. was developed as a basic rule for

Více