Učebnice a sešity pro septimu 2015/2016

Transkript

Učebnice a sešity pro septimu 2015/2016
Předmět
Český jazyk
a
tvůrčí psaní
Literatura
Učebnice a sešity pro septimu 2015/2016
Autor
Martinec
Martincová
Kolektiv
Název
Mluvnice (Čj pro SŠ)
Pravidla českého pravopisu
Český jazyk pro SŠ - cvičebnice
Hoffmannová Komunikace a sloh (Čj pro SŠ)
Andree
Literatura pro 3.roč.SŠ - pracovní sešit
Anglický jazyk Soars
New Headway 4th Edition Intermediate SB
DD - AK (VP)
Studijní materiály v elektronické formě
ER-AK (VP)
Studijní materiály v elektronické formě
FCE- AK(VP)
Německý jazyk Kolektiv
nebo
Francouzský j.
(volitelný před.)
Konv.v Nj.(VP) Horstmann
Konv.ve Fj(VP) Kolektiv
Polák
Matematika
Petáková
Seminář M (VP) Calda
Odvárko
ZSV
Kolektiv
Kuklík
Historie
Kvaček
Studijní materiály v elektronické formě
Sicher! B2/1
On y va 3, učebnice, pracovní sešit
Echo B1 - učebnice, pracovní sešit
Maturitní témata v němčině 25+5
OUI! Francouzština - maturita
Přehled středoškolské matematiky
Matematika - příprava k maturitě a
přij.zkouškám na VŠ
Komplexní čísla (rok vyd. 2003 a později)
Posloupnosti a řady (rok vyd.2003 a později)
Odmaturuj ze společenských věd
Dějiny 20.století pro SŠ
České dějiny 2 pro SŠ
Atlas světových dějin 2 pro SŠ
Fyzika
Studijní materiály na webu CMG
Matem,fyzik. a chem.tabulky por SŠ
Biologie
Jelínek
Biologie pro gymnázia
Chemie
Mareček
Chemie pro čtyřl.gymnázia 3.díl
Latina (VP)
Steinerová Latina pro SŠ, I.díl
Deskr.geometrie
Učebnice na cd (vyučující poskytne)
(volit.předmět)
Křesťanská a etická
výchova
Vydavatelství
Fraus
Fortuna
Fraus
Fraus
Didaktis
428 Kč
524
544
zakládací
složka A4
Hueber
Leda
Clé international
Fraus
Enigma
Prometheus
Prometheus
Prometheus
Prometheus
Didaktis
Práce
Práce
Kartografie
Prometheus
Nak.Olomouc
Nakl.Olomouc
Fortuna
Seminář IT (VP) Klimeš
Vlastní studijní texty vydá vyučující
Studijní materiály na webu CMG
Informatika pro maturanty a zájemce o
studium na VŠ
Enigma
Králová a
Španělský j. (VP) kol.
Fiesta 1 Nueva Edición učebnice
Fraus
Informační tech.
Cena Kč Sešity
299 Kč 544,524,
97 Kč
149 Kč
199 Kč
524
179 Kč
444
355 Kč 544,524
644
580 Kč 524, 544,
795 Kč 644
119 Kč
540
250 Kč
424
262 Kč
440
202 Kč
78 Kč
76 Kč
440
159 Kč
544
169 Kč 544,624
199 Kč
99 Kč
445,540,
179 Kč
360 Kč
440
120 Kč
440
120 Kč
544
440
524
0
259 Kč
0
399 Kč
524
Základy ek.a fin.
myšlení
ZEF
Elenická učebnice, využití e-learining
označení volitelných a nepovinných předmětů
U učebnic M je uváděn rok vydání (jednotlivá vydání se liší obsahem). Je možno používat učebnice M
uvedeného roku vydání či mladší.
Jazykové učebnice si můžete zakoupit prostřednictvím svého učitele.
Učebnice pro výuku předmětu Strategie osobnostního rozvoje a předmětu Náboženství a etika poskytne
vyučující.
Upozornění:
Z hygienického důvodu student nesmí používat jako školní přezůvky sportovní obuv.
(VP)
zde oddělte, žádost odevzdejte svému TU
Žádost o bezplatné zapůjčení učebnic(pro studenty ze soc. potřebných rodin)
Žádám pro svého syna (svou dceru) …………………………………………………..
zapůjčení učebnic pro ………………. ročník CMG.
Zdůvodnění žádosti (napište na druhou stranu listu):
Datum:……
Podpis jednoho z rodičů

Podobné dokumenty

Učebnice a sešity pro oktávu 2015/2016

Učebnice a sešity pro oktávu 2015/2016 Raduga + prac. sešit Konverzace v Rj Fraus již objednáno Třídnická hodina (VP) označení volitelných a nepovinných předmětů U učebnic M je uváděn rok vydání (jednotlivá vydání se liší obsahem). Je m...

Více

Učebnice a sešity pro kvintu 2015/2016

Učebnice a sešity pro kvintu 2015/2016 Hudební v. a DH Charalambidis Hudební výchova pro gymnázia I

Více

KLASIFIKÁTOR DESCRIPTOR LIST Cicer arietinum L.

KLASIFIKÁTOR DESCRIPTOR LIST Cicer arietinum L. The Descriptor List of Cicer arietinum L. was developed as a basic rule for documentation of characterization and evaluation descriptors in the Czech collection of Cicer arietinum L. scored in mult...

Více

Trávy (Poaceae) - Výzkumný ústav rostlinné výroby, vvi

Trávy (Poaceae) - Výzkumný ústav rostlinné výroby, vvi Klasifikátor pro trávy čeledi lipnicovitých byl zpracován jako podklad pro dokumentaci víceletých výsledků hodnocení popisných znaků genetických zdrojů kolekce pícních, trávníkových a okrasných dru...

Více

Plán práce a organizační opatření pro školní rok 2012/2013

Plán práce a organizační opatření pro školní rok 2012/2013 Školní metodik prevence: Koordinátor environmentální výchovy ICT koordinátor a odborník a lokálně technický pracovník pro SMZ Kronikář: Hospodářka: Vedoucí ŠJ: Sekretářka: Správce sítě: Knihovnice:...

Více

Plán práce a organizační opatření pro školní rok 2013/2014

Plán práce a organizační opatření pro školní rok 2013/2014 Školní metodik prevence: Koordinátor environmentální výchovy

Více

Genus Rhododendron L.

Genus Rhododendron L. The Descriptor List of the Genus Rhododendron L. was developed as a basic rule for

Více