10 zásad poctivého a úspěšného podnikatele

Komentáře

Transkript

10 zásad poctivého a úspěšného podnikatele
10 zásad poctivého
a
úspěšného podnikatele
Autor: Dušan Souček
10 ZÁSAD POCTIVÉHO A ÚSPĚŠNÉHO PODNIKATELE
Nemůžu se na to dívat!
Tisíce promarněných životů, zmařených nápadů, nevyužitých příležitostí.
Miliony vyhozených peněz…
Nejsme, tak bohatí abychom mohli plýtvat talentem nebo penězi.
Stovky „zaručených způsobů“ na zbohatnutí bez námahy. Prostě nemůžou
nikdy fungovat!
Technologie se mění každý den, zásady zůstávají napořád.
Cokoli, co si vysníte, můžete mít. Pokud na tom začnete pracovat a nikdy se
nevzdáte. Stůjte nohama na zemi a neztrácejte ani minutu. Jednejte tak, jak
chcete, aby se jednalo s Vámi. Buďte čestní a poctiví v tom co děláte.
1
www.dusansoucek.cz
10 ZÁSAD POCTIVÉHO A ÚSPĚŠNÉHO PODNIKATELE
Prohlášení
Tento materiál má pouze informační charakter. Jakékoli šíření nebo poskytování třetím
osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Stažením tohoto materiálu rozumíte, že jakékoli
použití informací tohoto materiálu je ve vašich rukou a autor nenese žádnou zodpovědnost
za úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí. V tomto materiálu můžete najít informace o
produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a
vyjádřením názoru k této tématice. Děkuji za pochopení a respektování tohoto sdělení.
2
www.dusansoucek.cz
10 ZÁSAD POCTIVÉHO A ÚSPĚŠNÉHO PODNIKATELE
OBSAH
Úvodní citáty …………………………………………………..………………………………………………………………….. 1
Prohlášení ………………………………………………………………..……………………………………………………...... 2
Úvodní přiznání autora ……….…………………………………………………………..………………………………….. 4
Zamyšlení nad pravým smyslem podnikání …………………………………………………………………………. 5
Zásada 1. Specializace a vášeň …………..……………..………………………………………………………………… 7
Zásada 2. Nekonečné vzdělávání …….………………..………………………………………………………………… 8
Zásada 3. Tvorba ceny …………………….………………..………………………………………………………………… 9
Zásada 4. Marketing a reklama ……….………………..……………………………………………………………… 10
Zásada 5. Všestranný podnikatel ……..……………..………………………………………………………………… 11
Zásada 6. Odbornost a specializace …………………..…………………………………………………….………… 12
Zásada 7. Spokojený zákazník …………………..…………………………………………………………….………… 13
Zásada 8. Komunikace …………………………..……………..…………………………………………………………… 14
Zásada 9. Rutina a modernizace ………………………..……………………………………………………………… 15
Zásada 10. Partnerství a spolupráce ……………..…..……………………………………………………………… 16
Zásady na 1 straně ………………………………………………………………………….………………………………… 17
Japonec na konec ….………………………………………………………………………………………………………….. 18
Volné pokračování .…………………………………………………………………………………………………………… 19
Poselství ……………………………………………………..……………………………………………………………………. 20
Zdroje ……………………………………………………………..………………………………………………………………… 20
Upozornění ……………………………………………………………………………………………………………….………. 20
Závěr ………………………………………………………………………………………………………………………….……… 21
3
www.dusansoucek.cz
10 ZÁSAD POCTIVÉHO A ÚSPĚŠNÉHO PODNIKATELE
Roky se plahočíte za úspěchem, který se Vám
stále vzdaluje. Vídáte úspěšné kolegy,
spolužáky, kamarády. Skoro každý se má lépe
než Vy.
Už pár hodin sedím a přemýšlím nad atraktivním úvodním textem. Co
napsat, něco sexy… . -% - * . : - nemám nic…
Možná si v podnikání připadáte podobně. Roky se plahočíte za
úspěchem, který se Vám stále vzdaluje. Mezi tím vídáte úspěšné
kolegy, spolužáky, kamarády. Skoro každý se má lépe než Vy.
Bohužel neexistuje zázračná metoda. Není jiné šance, než začít dělat
věci poctivě a smysluplně. Pokud se vydáte na cestu poctivého
podnikatele, úspěch Vás nemine. Nepřijde hned, ale tak už to bývá.
Každý úspěch přes noc trvá hezkou řádku let.
Podnikám již řadu let a možná víc jak polovinu z toho mi trvalo, než
jsem pochopil jak velká pravda je staleté moudro „S poctivostí nejdál
dojdeš“. Vyzkoušel jsem spoustu zázračných strategií, než jsem zjistil
jak je to vše zbytečné a že nejlepší je poctivě pracovat na tom co Vám
dává smysl a zároveň přináší užitek ostatním.
Tím by mohl klidně celý ebook skončit – jdeme makat.
4
www.dusansoucek.cz
10 ZÁSAD POCTIVÉHO A ÚSPĚŠNÉHO PODNIKATELE
Každé podnikání je poskytování řešení na
problém, který trápí někoho jiného. Zákazník
má problém - podnikatel má řešení.
Až příliš často se mluví o vydělávání peněz než o opravdovém smyslu
každého podnikání. Smyslem úspěšného a poctivého podnikání je
služba společnosti. S dobrou službou nebo zbožím přijdou spokojení
zákazníci. A s tím přichází podnikatelský „úspěch“ – i finanční.
Spousta podnikatelů si to neuvědomuje, a mnohem více se zaměřuje
na vlastní prospěch. Hrdě říkají, že se orientují na zisk. Vytvářet zisk je
v pořádku. Pokud nabízíte kvalitní službu je povinností vytvářet zisk.
Pro Vás a pro další rozvoj Vašeho podnikání. Je důležité si dobře
uvědomit, že zisk je jen odměna za poskytnutou službu.
Než budete pokračovat ve čtení, zkuste se nad tím zamyslet. Když
máte jednání s klientem, jdete na něj s přesvědčením, že mu chcete
opravdu pomoct nebo s vědomím že mu chcete za každou cenu
prodat – nutně potřebujete/chcete jeho peníze?
Jak by se Vám nabízely Vaše služby, kdybyste od začátku přemýšleli
nad dobrem, které s nimi uděláte. Jak se Vám za těchto předpokladů
bude říkat o peníze? A jak to půjde, když budete za každým klientem
vidět pouze tu částku, kterou Vám přinese?
podnikání = pomáhání
5
www.dusansoucek.cz
10 ZÁSAD POCTIVÉHO A ÚSPĚŠNÉHO PODNIKATELE
3 generace Baťů
10 zásad úspěšného a
poctivého podnikatele
Zkušenost je jako móda. Co vede k úspěchu dnes, bude zítra
nerozumné a neproveditelné.
Technologie dneška jsou již zastaralé. Zásady věků nebudou
překonány nikdy!
...
6
www.dusansoucek.cz
10 ZÁSAD POCTIVÉHO A ÚSPĚŠNÉHO PODNIKATELE
zásada 1.
SPECIALIZACE A VÁŠEŇ
Zákazníky můžete přitáhnout skvělou reklamou nebo nízkými
cenami. Pokud jim ale nenabídnete něco opravdového – tak od vás
stejně utečou. Lidé velmi rychle poznají, zda jste opravdový
odborník, nebo zda se jim snažíte prodat pozlátko v alobalu. Buďte
odborníky na své řemeslo.
Devatero řemesel – desáté je bída
Nesnažte se dělat všechno - specializujte se na Váš obor. Nebojte se říct, že něco neděláte.
Staňte se uznávanými specialisty, kteří jsou vyhledávaní široko daleko.
Jisté je, že odborníkem nikdy nebudete na začátku své cesty. Vášeň a zájem o obor
v kombinaci s vytrvalostí z Vás však udělají znalce, který je placen zlatem. Nikdo neví, jak
bude tato cesta dlouhá. Zkušenost se však stává bezcenná, pokud přichází pozdě.
Neztrácejte už ani minutu, vrhněte se do podnikání s rozumem a vášní. Máte-li lidem co
nabídnout je každé zbytečné váhání pohrdání společností.
Proč odborníci neuspějí? A úspěch v podnikání slaví ti,
kteří nejsou uznávanými specialisty?
Specializace a vášeň pro obor totiž pro úspěch nestačí. Abyste uspěli v podnikání, musíte se
stát také odborníky na podnikání. Právě to je důvod, proč často Ti největší odborníci
neuspějí. Podnikání není věda, ale je bláhové si myslet, že principy tohoto „řemesla“ není
třeba studovat a vylepšovat.
I tady je potřeba raději začít, než se stále připravovat. Pokud budete mít skutečnou výdrž a
touhu po „vítězství“ tak se vše postupně naučíte cestou.
PŘEVZÍT – PŘIZPŮSOBIT - ZLEPŠIT
Inspirujte se těmi nejlepšími z oboru a vše aplikujte do svého podnikání. Máme spoustu
učitelů hodných následování (Baťa, Čuba, Štěpánek – z novodobých: Frolík, Kučera). Možná
se právě z Vás stanou úspěšní podnikatelé a nakonec se i o Vás bude psát.
1. zásada v 25 slovech
Nemusíte být odborník, ale musíte se jím stát. Buďte specialisté v oboru, kterému se
věnujete. A staňte se i odborníky na podnikání. Studujte ty nejlepší.
7
www.dusansoucek.cz
10 ZÁSAD POCTIVÉHO A ÚSPĚŠNÉHO PODNIKATELE
zásada 2.
VZDĚLÁVÁNÍ
Jestli nevíte s čím podnikání začít, tak začněte vzděláváním. Je to základ každého úspěchu.
Čtěte knížky, choďte na semináře, workshopy, zvěte lidi na kávu, poslouchejte přednášky.
Učte se každý den.
Učte se od podnikatelů z vašeho oboru i z jiných oborů. Když čtete knížku, hledejte
informace i mezi řádky. Všimněte si jak je knížka napsaná a jak jste se o ní dozvěděli (to je
marketing). Když někoho posloucháte, tak poslouchejte, co říká, ale i jak to říká. Prostudujte
každou informaci skrz na skrz. Mějte oči otevřené!
Inspirujte se ve světě
Kdo sedí doma za pecí a není schopen vyrazit do neznáma, nemůže vybudovat žádné velké
podnikání. Vzdělávat se, jít dopředu, neustále objevovat nové možnosti, jak svoji službu
zdokonalit nebo nabídnout většímu počtu lidí je povinností každého poctivého podnikatele.
Milujte chyby své i ostatních, ale neopakujte je!
Vzdělávání není jen účast na seminářích a četba knih. Velmi zábavné je sebepoznávání vlastní
cesty byznysem. Tvrdím, že je lepší vyrazit na cestu nepřipravený a vše se naučit cestou.
Dělejte chyby a učte se z nich. Učte se z vlastních chyb a učte se i z chyb ostatních. Chyby
jsou nejlépe placené učitelky života. Važte si jich. Zapisujte si je, analyzujte a najděte
možnosti, jak se z nich poučit.
Největší chyba je ta, co se nikdy nenastala. Experimentujte, zkoušejte nové a nové věci.
Neustále, každý den musíte zkusit něco nového! Opakování je matka moudrosti, ale
opakování stále stejných věcí s očekáváním jiných výsledků je definice šílenství.
2. Zásada v 28 slovech
Poctivý podnikatel ví, že vzdělávání je základ úspěchu. Investuje do něho čas i peníze. Nebojí
se ani těch nevětších chyb. Bere si z nich ponaučení a neopakuje je.
8
www.dusansoucek.cz
10 ZÁSAD POCTIVÉHO A ÚSPĚŠNÉHO PODNIKATELE
zásada 3.
NEJLEPŠÍ CENA
%
Degenerace tvorby ceny je nekonečná. Jsme svědky neuvěřitelných
cenových komedií. Je jen otázka času, kdy někdo začne nabízet
slevu 150 %. Výrobek, který stojí 560, je některými chytrolíny
nabízen za 550, s nadějí, že bude pro zákazníky atraktivnější. Jsme
svědky minimálních marží a tlačení na nejnižší cenu. Je to celé
hrozný nesmysl. Vychovali jsme si zákazníky, které nezajímá poměr
cena x výkon, ale ženou se bezhlavě za nejnižší cenou.
Ve slevě není žádná hodnota – je to výsměch.
Nepodařilo se nám prodat draho, tak uděláme slevu, a lidé to budou kupovat. Je to levný trik
– většinou uměle vyvolaný. Sleva patří pouze tam, kde má své opodstatnění (sezonní
výprodeje, prodej starého zboží, apod.) Všude jinde je to pouhý marketingový trik.
Všechny náklady na výrobu + náklady na prodej + zisk společnosti = cena.
Vytvořit cenu je jednoduché – je to matematika. Prodávejte za takové ceny, které Vám
přinesou zisk, který můžete vrátit společnosti. Zisk vám umožní dále pracovat a vytvářet
nové příležitosti. Je Vaší povinností vytvářet zisk. Nebojte se říct si o peníze – váhání je znak
slabosti, který říká: „nejsem si jist svým přínosem (hodnotou pro zákazníky)“.
Nepodbízejte se ani nepřestřelujte. Prodávejte za takové ceny, které zákazníka nadchnou.
Rozhodující není výše, ale poměř cena x výkon. Mějte takové zboží a ceny, aby zákazník za
své peníze získal mnohem více, než očekával.
Zdražování je jednoduché - úspěšní ceny snižují - STÁLE
Vaší povinností je neustále zlevňovat, i když stoupají náklady. Snažit se mít stále kvalitnější
službu a být stále dostupnější pro více lidí. To je práce opravdového podnikatele.
Prodavač prodává a zdražuje. Podnikatel ale není prodavač. Jeho prací je nabízet pomoc co
nejvíce lidem. Má povinnost budovat takové systémy, které dokáží vyrábět/poskytovat
službu levně a kvalitně. Jen díky tomu se jeho služby stanou dostupnější a on získá
„odměnu“. Hledání takových řešení je podnikatelův každodenní chléb.
3. Zásada v 24 slovech
Stanovte reálnou cenu, nenadsazujte ani nepodsazujte. Buďte si jistí a pracujte na neustálém
zlepšování služby a zlevňování ceny. Rozhodující je poměr cena x výkon.
9
www.dusansoucek.cz
10 ZÁSAD POCTIVÉHO A ÚSPĚŠNÉHO PODNIKATELE
zásada 4.
MARKETING A REKLAMA
Mít dobrou službu nebo zboží a atraktivní ceny ještě nestačí. Dokonce ani tehdy, když jste
jediní na trhu nebo jste nejlevnější. Když o Vás nikdo neví, nemůžete nic prodat! Každý
úspěšný podnikatel si dobře uvědomuje, že reklama hraje v podnikání důležitou roli.
„Kdybych měl posledních 5 dolarů, tak 3 dám do reklamy“
Sir Henry Ford
Dělat reklamu a marketing znamená dávat o své službě vědět. Jít s kůží
na trh. Poctivý podnikatel dobře ví, že je klíčové, aby za reklamou
byla kvalitní nabídka a služba. Jednoduše nejde urvat zisk pouze
pomocí velkolepé reklamy a průměrné nabídky.
Není možné prodávat bez toho, aby o Vás lidé věděli. A tak dělejte reklamu od samotného
začátku podnikání. I když máte ještě poloviční službu. Dělejte reklamu tomu, co máte i tomu
co teprve budete mít (znáte slogan – „již brzy“).
Čekat na okamžik, kdy bude služba dokonalá je nesmysl. Takový okamžik totiž nemusí a
většinou nepřijde nikdy. Musíte ale splnit co slíbíte! Reklamou od samého začátku také
můžete získávat cenou zpětnou vazbu. A není vyloučeno, že můžete zjistit, že o Vaši službu
není poptávka. Je lepší to zjistit co nejdříve.
Dělejte reklamu upřímně, chytře, levně a ORIGINÁLNĚ
Udělat nějakou reklamu umí každý. Recept na úspěch je ale v odlišnosti.
Pokud chcete, abyste byli opravdu vidět – musíte se odlišit. Reklama
bude úspěšná, pouze pokud bude jiná. Úspěch není v množství peněz,
ale v kreativitě. Vymyslete to! Nedělejte nicneříkající bulvární titulky.
Buďte v reklamních sděleních upřímní a řekněte zájemcům, co
doopravdy dostanou.
Není nic horšího než klamání zákazníka. Je to ponižování jeho
důstojnosti, oblbování a také se to nesmí. Vy z toho nic nemáte – pouze
náramnou ostudu. Nabízejte, co můžete doručit.
4. zásada v 19 slovech
Odlište se! Neslibujte, co nemůžete splnit, ale překvapujte. Dělejte reklamu od začátku
podnikání a mějte oporu v dobré službě!
10
www.dusansoucek.cz
10 ZÁSAD POCTIVÉHO A ÚSPĚŠNÉHO PODNIKATELE
zásada 5.
VYTVÁŘENÍ HODNOTY A PŘÍLEŽITOSTÍ
Drobný živnostník není podnikatel, když pouze vykonává svoji živnost. Ale i on se může stát
úspěšným podnikatelem, pokud začne své řemeslo inovovat a zapojovat nových postupů a
vytvářet tak novou přidanou hodnotu.
Podnikatel není ani obchodník, neboť nevytváří přidanou hodnotu, ale pouze prodává
produkty ostatních. Ale i on se může stát poctivým podnikatelem, pokud vytvoří přidanou
hodnotu pro své zákazníky.
Povinností každého podnikatele je vytváření nových hodnot nových produktů, služeb technologií, postupů, inovací
s kterými pak vstupuje na trh a pere se o úspěch. Realizuje
nové nápady a přináší lidem novou přidanou hodnotu.
Jaký přínos (hodnotu) přinášíte lidem, když děláte to co
ostatní?
„Když platíte daň z přidané hodnoty, tak tu přidanou hodnotu musíte vyprodukovat“
Zdeněk Pohlraich
Hodnotu vytvoříte prací a za to dostanete zaplaceno
Nic si nezasloužíte – pouze práci, díky které vytvoříte hodnotu pro lidi a příležitost pro další
práci. Podnikatel se žene za „vítězství“ tím, že vytváří hodnoty. Nečeká na příležitosti, ale
začne s tím co má.
Příležitost nečeká na nikoho, kdo pouze napodobuje ostatní. Kdo nezapojí do podnikání něco
ze sebe, není hoden úspěchu a nemůže si říkat podnikatel. Držte se zdravého selského
rozumu, ale nekopírujte ostatní.
Bylo by bláznovství myslet si, že Vás čeká úspěch, pokud pouze někoho okopírujete!
Hodnota nemusí být nutně nové, převratné technologické řešení. Může to být osobní
přístup, nabídnutí služeb novým způsobem nebo novým zákazníkům. Nebo můj oblíbený –
originální marketing. Cokoli co Vás odliší z davu je na místě.
5. zásada v 24 slovech
Vložte do podnikání něco ze sebe. Vlastní hodnotu, díky které Vás budou lidé hledat.
Hodnotu vytvoříte vlastní prací a tak objevíte i nové příležitosti.
11
www.dusansoucek.cz
10 ZÁSAD POCTIVÉHO A ÚSPĚŠNÉHO PODNIKATELE
zásada 6.
VŠESTRANNÝ PODNIKATEL
Žádný mistr svého řemesla se nikdy nenarodil. Každý
začínal jako učedník a vše se musel nejprve naučit.
Každý podnikatel, se musí stát opravdovým mistrem
svého řemesla a mistrem podnikání. Dokázat zastat
jakýkoli post ve svém podniku.
Rozumí principům výroby nebo poskytování služby,
je zběhlý v obchodu, marketingu, účetnictví,
v komunikaci, na internetu, je to vizionář a lídr –
opravdový šéf. Žádná oblast mu není zcela cizí. Má
přehled a dokáže se orientovat.
Jeho prací je zdokonalovat, vylepšovat, experimentovat, dělat vše aby stále snižoval náklady
a zvyšoval zisk = přinášel větší hodnotu zákazníkům. Jen těžko by to mohl dělat, kdyby
nerozuměl jednotlivým činnostem ve svém podnikání.
Odborníci jsou k ničemu, pokud nevíte jak je využívat
Mít všeobecný přehled a umět se podívat na svůj byznys z nadhledu, je um hodný
opravdových vůdců. Na vrchol Vás nedovede nic jiného než nepřetržitá snaha o zlepšování.
Těšte se, až přijde okamžik, kdy už na vše nebudete stačit. Na začátku to ale nebude. Na
začátku jste na vše sami.
Měl jsem velké vize, ale nikdo mě nechápal.
Vaše vize musíte začít plnit především Vy. Inspirujte své kolegy v každé oblasti. Nespoléhejte
se, že Vás k cíli donesou odborníci, které si najmete. Jim jde o jiné vize – o ty jejich.
Naučte se využívat odborníků a předávat práci. Poctivý podnikatel není všeuměl, nebo pan
dokonalý. Dobře ví, jak klíčové je obsazovat každý post ve firmě kvalitním odborníkem.
Každému postu ale rozumí - ví co obnáší – jenom tak dokáže najít ty vhodné lidi.
Budováním podnikání je jako vzdělávání. Na začátku je základní vzdělání, pak střední a na
konci jsou opravdoví odborníci. Není možné začít jinak, než základy.
6. zásada v 25 slovech
Podnikatel zná velmi dobře každou oblast svého řemesla. Ví, co obnáší a jakých odborníků je
na ni potřeba. Je tak silný, jako jeho nejslabší oblast.
12
www.dusansoucek.cz
10 ZÁSAD POCTIVÉHO A ÚSPĚŠNÉHO PODNIKATELE
zásada 7.
SPOKOJENÝ ZÁKAZNÍK
Kdo platí Vaše mzdy? Není podnikání bez zákazníků. Zákazník je zdrojem veškerého našeho
konání. Jemu přizpůsobujeme ceny, design, strategii podnikání, vše co děláme, musíme dělat
pro dobro a zisk našich zákazníků.
Neznamená to, že bychom se měli stát pasivním
vykonavatelem zákazníkova přání. Šikovný podnikatel
dokáže splnit všechna jeho přání – dokonce i ta nevyřčená.
Vše v rámci svého podnikání a své obchodní strategie. Dejte
zákazníkům odpovědi, dříve než se zeptají.
„U nás si zákazník může vybrat jakoukoli černou barvu auta.“
Sir Henry Ford
Každý rozumný podnikatel dobře ví, že zákazník má vždycky pravdu. Není možné mu
odporovat nebo se pokoušet zákazníka jakkoli převychovat. Své zákazníky ale můžete a
dokonce musíte informovat a vzdělávat. Jenom tak je možné docílit vzájemného souznění a
uzavření úspěšného obchodu. Nepřemlouvejte, neargumentujte – VZDĚLÁVEJTE!
Nemám čas, nedodali, nezaplatili, nepřišel, rozbilo se
Zákazník nebude platit na Vaší „slabost“ Nedokonalý systém, nespolehlivost, neschopnost.
Zákazníka zajímá jenom, kdy dostane zboží/službu (nejlépe včera), kolik to bude stát (co
nejméně) a co z toho bude mít (co nejvíce). Pokud zákazník akceptuje Vaše „výmluvy“ tak to
není dobrý zákazník, ale „spolupachatel“.
Ptejte se Vašich zákazníků na spokojenost. Zpětná vazba od těch co platí vaše mzdy, musí být
pro Vás zákon. Nebudou-li spokojeni, odměnu si nezasloužíte. Máte šanci zjistit, kde udělat
nápravu. Nebojte se zeptat.
Tato kapitola je víc, než všechny ostatní inspirována životním dílem Tomáše Bati. Jeho
nejslavnější heslo
„Náš zákazník – náš pán“
přetrvá na věky. Všichni to dobře
chápeme, ale je víc než důležité si to stále častěji připomínat.
7. zásada v 24 slovech
Náš zákazník – náš pán. Náš zákazník – náš pán. Náš zákazník – náš pán. Náš zákazník – náš
pán. Náš zákazník – náš pán. Náš zákazník – náš pán.
13
www.dusansoucek.cz
10 ZÁSAD POCTIVÉHO A ÚSPĚŠNÉHO PODNIKATELE
zásada 8.
KOMUNIKACE
Nelze nekomunikovat. Není možné nabízet,
obchodovat, vydělávat aniž byste nekomunikovali.
Bez slova není činu. Komunikací můžete hodně
získat, ale i hodně ztratit. Komunikace odlišuje
dobré podnikatele od těch nejlepších.
Komunikace je umění zařídit, aby si lidé přáli
udělat, to co vy chcete, aby udělali. Motivovat lidi
musíte. Musíte protože, máte dobrou službu.
Nepřesvědčíte-li zákazníky, vhodnou komunikací
k nákupu Vašich služeb, uškodíte především jim.
Neprodávejte – pomáhejte – zajímejte se o své zákazníky
Čím více se na pilu tlačí tím méně řeže. Komunikací byste neměli na každém rohu křičet:
KUPTE, KUPTE… komunikací pomáhejte, řešte problémy Vašich zákazníků, vyřešte jejich
námitky, ještě než vzniknou. Nepřesvědčujte, ani neprodávejte – pouze mluvte a mluvte o
problémech vašich zákazníků. Zákazníky nezajímá, jakou skvělou službu máte, zajímá je, co z
toho budou mít.
Firma, která nekomunikuje = mrtvá firma
Mluvte, pište, volejte, e-mailujte, esemeskujte, skypujte, hangoutujte, chatujte,
facebookujte, točte videa – dělejte cokoli, kde Vás lidé uvidí a uslyší. Před svými zákazníky se
nemůžete schovávat, musíte stát v první linii.
Kvalitní komunikace ale neznamená být každou minutu na telefonu, být připoutaný k síti a
celý den odpovídat na e-maily. Pokud vyřizujete nějakou záležitost, snažte se ji vyřešit na
poprvé. Vyřizovat korespondenci neznamená odepisovat, ale vyřídit. Snažte se, aby každá
odpověď byla odpovědí „poslední“.
Každý problém vznikl pouze nevhodnou komunikací nebo neochotou o tom mluvit. Nebojte
se konfliktu – vždy je lepší se pohádat, než mlčet. Naučte se tlumočit své vize a cíle do jazyka
těch, kterým to chcete říct. Vše pak bude mnohem jednoduší.
8. zásada v 25 slovech
Komunikujte často a efektivně. Ale pouze tak, aby Vás bylo slyšet. Nejlépe toho docílíte, když
nebudete mluvit o sobě ale o druhých. Neprodávejte, ale pomáhejte.
14
www.dusansoucek.cz
10 ZÁSAD POCTIVÉHO A ÚSPĚŠNÉHO PODNIKATELE
zásada 9.
RUTINA A MODERNIZACE
Vše už bylo vymyšleno. Drž se osvědčených postupů. Nic nevymýšlej. Dodržuj ověřená
pravidla. Takto to fungovalo před námi a takto to bude fungovat i Tobě. Nesmysl! Nač by
nám potom byla věda a bádání. Vše je teprve před námi. Čekají nás neuvěřitelné věci.
Kdo se pouze drží rad těch druhých a nevytváří sám nové
technologie a systémy je pouhý „plagiátor“. Ničím se
neliší a není také důvod ho jakkoli následovat, nedej
bože kupovat jeho služby. Každý kdo neinovuje,
nemodernizuje, dennodenně nevyhledává nová -lepší
řešení, patří do „báně“ nebo do starého železa.
Nepleťte si zásady s postupy
Zásady poctivého podnikání přetrvají po staletí. Postupy,
které platí dnes, budou již zítra zastaralé a bezcenné.
Před 100 lety nebyl internet, před 50 lety nebyl mobilní
telefon, před 10 lety nebyl facebook. Modernizace a
nové technologie mění dobu, kdo to nechápe, může začít
učit.
Kdo celý den pracuje, nemá čas myslet - VYDĚLÁVAT
Podnikání je vlastně nepřetržité zlepšování procesů. Není to administrativa, zběsilé
telefonování osmi telefony najednou, vyřizování e-mailů. O úspěchu nerozhodují hrdé počty
kilometrů na služebním autě ani hodiny strávené u počítače.
Rutinní práce však k podnikání patří, je nutné ji co nejvíce zjednodušovat a automatizovat.
Trávit hodiny prací, kterou je možné zvládnout s pomocí moderních technologií za pár minut
je obrovský hřích a mrhání talentem – lidským myšlením.
Argument: Nemám čas přemýšlet, musím pracovat. Je ta nejšílenější výmluva jakou jsem
kdy slyšel. Dokážete spočítat, kolik stojí hodina práce, kterou za Vás může udělat automat?
(např: psát faktury, vyřizovat objednávky v e-shopu) Kolik? – 1,5 Kč/hod – to je Vaše mzda
za tuto práci.
9. zásada v 16 slovech
Neustále inovujte a využívejte moderních technologií. Nechte rutinu pro automaty a využijte
potenciál lidí na plno.
15
www.dusansoucek.cz
10 ZÁSAD POCTIVÉHO A ÚSPĚŠNÉHO PODNIKATELE
zásada 10.
SPOLUPRÁCE A PARTNERSTVÍ
Každý jsme ve svém boji sám za sebe. Nikdo nám nemůže pomoci více než si dokážeme
pomoci sami. Nespoléhejte, že Vám někdo pomůže. Že za Vás vykoná nepříjemnou práci,
udělá nepříjemné rozhodnutí. Na své cestě jste sami!
A přesto pokud na vše budete sami, tak to daleko nedotáhnete. Naučili jste se zastávat
většinu prací ve svém podnikání. Stejně dobře si ale uvědomujete, že některé práce
nezvládáte tak jak by se na poctivého podnikatele slušelo. A způsobujete tak svým
zákazníkům ztrátu.
Nikdo není dokonalý ve všem. Pro další růst podnikání je nutné si pro každou oblast najít
vhodné partnery nebo spolupracovníky. Spolupráce a partnerství s kolegy může Vaše
podnikání vynést do výšin, o kterých se Vám nezdá. Ale také, jej může stáhnout opačným
směrem. Na vině nikdy nebudete Váš partner, ale pouze Vy. Vy jste uzavřeli partnerství.
Kvalita partnerů a spolupracovníků je ROZHODUJÍCÍ
Spojte se s těmi nejlepšími a nabídněte ze sebe to nejlepší. Partnerství je o vzájemném
přínosu. Vyhledávejte takové partnery, s kterými Vás bude spolupráce bavit. Který mají
nejenom to, co potřebujete, ale zároveň máte i podobnou filosofii v podnikání.
Nezůstávejte v partnerství, které nefunguje. Zrušte jej okamžitě. Pokud špatným
partnerstvím trpíte Vy, je to pouze Váš problém. Nesmí tím ale trpět Vaši zákazníci. Nebojte
se říci svým partnerům, co Vám vadí. Je to cenná zpětná vazba. Bez upřímnosti to nepůjde.
10. zásada v 25 slovech
Uzavírejte partnerství – umožní Vám násobit zisky. Vybírejte takové partnery, pro které
budete přínosem, a oni budou přínosem pro Vás. Nebojte se odmítnout partnerství, pokud
pochybujete.
16
www.dusansoucek.cz
10 ZÁSAD POCTIVÉHO A ÚSPĚŠNÉHO PODNIKATELE
zásady na 1 stránce
1. SPECIALIZACE A VÁŠEŇ
Nemusíte být odborník, ale musíte se jím stát. Buďte specialisté v oboru, kterému se věnujete. A
staňte se i odborníky na podnikání. Studujte ty nejlepší.
2. VZDĚLÁVÁNÍ
Poctivý podnikatel ví, že vzdělávání je základ úspěchu. Investuje do něho čas i peníze. Nebojí se ani
těch nevětších chyb. Bere si z nich ponaučení a neopakuje je.
3. NEJLEPŠÍ CENA
Stanovte reálnou cenu, nenadsazujte ani nepodsazujte. Buďte si jistí a pracujte na neustálém
zlepšování služby a zlevňování ceny. Rozhodující je poměr cena x výkon.
4. MARKETING A REKLAMA
Odlište se! Neslibujte, co nemůžete splnit, ale překvapujte. Dělejte reklamu od začátku podnikání a
mějte oporu v dobré službě!
5. VYTVÁŘENÍ HODNOTY A PŘÍLEŽITOSTÍ
Vložte do podnikání něco ze sebe. Vlastní hodnotu, díky které Vás budou lidé hledat. Hodnotu
vytvoříte vlastní prací a tak objevíte i nové příležitosti.
6. VŠESTRANNÝ PODNIKATEL
Podnikatel zná velmi dobře každou oblast svého řemesla. Ví, co obnáší a jakých odborníků je na ni
potřeba. Je tak silný, jako jeho nejslabší oblast.
7. SPOKOJENÝ ZÁKAZNÍK
Náš zákazník – náš pán. Náš zákazník – náš pán. Náš zákazník – náš pán. Náš zákazník – náš pán.
Náš zákazník – náš pán. Náš zákazník – náš pán.
8. KOMUNIKACE
Komunikujte často a efektivně. Ale pouze tak, aby Vás bylo slyšet. Nejlépe toho docílíte, když
nebudete mluvit o sobě ale o druhých. Neprodávejte, ale pomáhejte.
9. RUTINA A MODERNIZACE
Neustále inovujte a využívejte moderních technologií. Nechte rutinu pro automaty a využijte
potenciál lidí na plno.
10. SPOLUPRÁCE A PARTNERSTVÍ
Uzavírejte partnerství – umožní Vám násobit zisky. Vybírejte takové partnery, pro které budete
přínosem, a oni budou přínosem pro Vás. Nebojte se odmítnout partnerství, pokud pochybujete.
17
www.dusansoucek.cz
10 ZÁSAD POCTIVÉHO A ÚSPĚŠNÉHO PODNIKATELE
Japonec na konec
Bez vize není myšlenky, bez myšlenky není činu, bez činu můžeme
jít akorát tak do „_ _ _ e _ _“ Všechna moudrost světa je úplně
k ničemu, pokud ji nezačneme používat a myšlenky nepřetavíme
v čin.
Ono “seto samo“ neudělá. “Samo“ se nic nestane. “Seto a samo“
jsou nejnebezpečnější Japonci, jaké znám. Držte se od nich, jak nejdál
to půjde. Vyškrtněte je ze své slovníčku. Nepouštějte si je k tělu.
Nahraďte je mnohem odvážnějšími slovy a činy.
Už žádné výmluvy! Nebuďte přizdilidé, „samo a seto“ Vám nepomůžou. Nikdo Vám
nepomůže! Na cestu jste se vydali sami. Je to pouze na Vás – a vždycky bylo.
Buďte akční, buďte jako obávaní samurajové. Legendární válečníci s hrdým
charakterem. Pevní v životních zásadách a rozhodní v boji.
Cokoli, co si vysníte, můžete mít. Pokud na tom začnete pracovat a nikdy se
nevzdáte. Stůjte nohama na zemi a neztrácejte ani minutu. Jednejte tak, jak
chcete, aby se jednalo s Vámi. Buďte čestní a poctiví v tom co děláte.
18
www.dusansoucek.cz
10 ZÁSAD POCTIVÉHO A ÚSPĚŠNÉHO PODNIKATELE
volné pokračování
Stejně jako vy, ani já nikdy nevím, zda můj nový podnikatelský nápad bude úspěšný. A
každý vstup do podnikání je spojen se spoustou nejistot. Nemám rád řeči, že stačí nadšení a
odhodlání a úspěch přijde sám. Mám raději důkazy a jediný důkaz smysluplného podnikání
je pro mě spokojený a platící zákazník.
Můj druhý e-book: Od nápadu po fakturu za 3 dny je právě o takovém ověřování nápadu a
získávání prvních zákazníků.
Dozvíte se:

Dozvíte se jak prodat svůj produkt ještě před tím, než bude hotový. Tím nejlépe
ověříte zájem o Vaše nabídky.

Nastavíte svoji službu pro reálné zákazníky. Naučíte se dělat nabídky, které zákazníci
skutečně kupují.

Už na začátku a bez investic získáte potřebnou jistotu (zájem o službu, zákazníky,
peníze) do dalších bojů.
E-book je pro všechny, kteří mají skvělý nápad, ale také strach z neúspěchu. Je pro všechny,
kterým se nedaří prodávat své služby, tak jak by si přáli. Fígl není v dalším marketingovém
triku, nebo v dalším moudru o motivaci. Fígl je v tom mít opravdu takovou službu, o kterou je
zájem. O tom je tento e-book.
Vy, poctiví podnikatelé a čtenáři mého e-booku si jej
právě dnes můžete pořídit se slevou 50 %.
19
www.dusansoucek.cz
10 ZÁSAD POCTIVÉHO A ÚSPĚŠNÉHO PODNIKATELE
poselství
Psal jsem, že pokud máte světu co nabídnout, tak je vaší povinností to udělat! Pokud se
Vám tento ebook alespoň v něčem líbil tak nemusíte dělat vůbec nic! Váš osud je ve Vašich
rukou. Prosím Vás ale o pomoc naší společnosti.
Jestli máte dojem, že by se ebook mohl líbit i někomu jinému. Nedej bože, že by snad mohl i
někomu pomoci. Tak si to prosím Vás nenechávejte pro sebe, ale řekněte o mém ebooku
všem podnikavým lidem dobré vůle.
Zabojujme si s větrnými mlýny a pokusme se inspirovat co nejvíce podnikatelů v Čechách,
na Moravě a na Slovensku. A naší prací pak inspirujme celý svět, jak tomu bylo v dobách
Tomáše Bati – největšího podnikatele, jaký kdy žil.
Prosím, nesmíme se nikdy vzdát!
zdroje
Při psaní knížky jsem vycházel především z vlastních zkušeností a zásad ZDRAVÉHO
SELSKÉHO ROZUMU. Občas jsem ale nahlédl do těchto skvělých knížek, které Vám velmi rád
doporučím:
-
Cesty k úspěchu TRVALÉ HODNOTY SOUSTAVY BAŤA - Prof. Milan Zelený
Největší obchodník na světě – Og Mandino
Úvahy a projevy – Tomáš Baťa – poprvé vydána v roce 1932
Zlatá kniha komunikace – David Gruber
Podnikatelé desetiletí – Roman Smělý a Martin Chlouba
Baťa v kostce – Zdeněk Pokluda
Upozornění:
Při psaní tohoto ebooku bylo spotřebováno: 35,4 ks kancelářského papíru bílého, 1,4 ks tužky
obyčejné, 1 propiska se ztratila, 0,5 náplně do tiskárny, 8,3 l. piva plzeňského, 1,7 l. vína
červeného, 2,4 l. vína bílého, 0,4 l. whisky skotské, 4,6 ks redbulu s křídly, 24,7 šálků kávy
černé, 1,2 kg pizzy různorodé a 108,4 hodin pracovních nevyčíslitelné hodnoty. K náhradě
obdrží každý, kdo se odváží nedodržovati zásady poctivého podnikání výše uvedené. Na
znamení souhlasu otočte hlavu do normální polohy.
20
www.dusansoucek.cz
10 ZÁSAD POCTIVÉHO A ÚSPĚŠNÉHO PODNIKATELE
A to je vše, přátelé. Doufám, že se Vás aspoň v něčem
inspiroval, nebo pobavil. Děkuji Vám za pozornost a
přeji hodně úspěchů, v tom co děláte.
Ať se Vám daří.
Dušan Souček
www.dusansoucek.cz
THE END
21
www.dusansoucek.cz

Podobné dokumenty

Prezentace CzechTrade

Prezentace CzechTrade V Srbsku pokračuje restrukturalizace ekonomiky. Průmyslovou výrobu začínají táhnout zahraniční investice. Daří se rozvíjet zemědělství a potravinářství, které zůstávají nejvíce perspektivními obory...

Více

Stáhnout v PDF - Arkáda | Sociálně psychologické centrum Písek

Stáhnout v PDF - Arkáda | Sociálně psychologické centrum Písek drogově závislí lidé). Nemálo, především starších bavičů, tedy zpěváků a herců, kteří jsou už za svým uměleckým zenitem, je tak závislých na pozornosti druhých lidí, že se stále derou na stránky ča...

Více

Social Security Agreement with the Czech Republic – Claim for

Social Security Agreement with the Czech Republic – Claim for Poznámka: Datum od kterého vám začneme platit bude záviset na tom, jak brzy se na australský státní úřad Department of Human Services obrátíte. Pokud nám zavoláte, abyste zaregistrovali svůj úmysl ...

Více