OSÍK BŘEZEN 2013.cdr

Transkript

OSÍK BŘEZEN 2013.cdr
WWW.OSIK.CZ
NOVINY OBCE OSÍK
ROČNÍK 20/2013
ČÍSLO 3
VESELÉ VELIKONOCE
Oslava svátků jara je prastará záležitost. Snad
všechny staré kultury tento čas oslavovaly jako
dobu vzkříšení přírody po kruté zimě, jako čas
obnovování života. Křesťanství do této doby zasadilo dobu umučení a zmrtvýchvstání Ježíše Krista.
Pozadu nezůstala ani lidová tvořivost, která Velikonoce i dobu před nimi zkrášlila řadou zvyků,
pověr, pranostik, písní a činností. Postupně však
tyto zvyky upadají do zapomnění a naše současná
ateisticko-konzumní společnost z nich vytvořila
něco, co s nimi už vůbec nesouvisí.
Přesto se objevují jedinci, kteří se snaží oživit
něco málo z těchto časů. Patří mezi ně jarní
výzdoba domů, pletení pomlázek, pečení beránků, zdobení kraslic... I ta zdobená vejce jsou však
často obarvena chemickou barvou a okrášlena
obtiskem.
Ale dost chmurných úvah. Ještě se najdou lidé,
kteří dokáží vytvořit skutečné kraslice. Mezi ně
patří Zdeňka Cupalová, která je v jejich malování
skutečnou umělkyní. Nedalo mi to a zašel jsem
za ní, abych se dozvěděl nějaké zajímavosti o této
technice.
Paní Cupalová, jak jste se dostala k malování kraslic?
Malování kraslic voskem jsem se naučila od své
maminky v Nových Sídlech, která to uměla dokonale. Moc jsem tomu však nedala, snad až od 6. třídy. Maminka mi zemřela, když jsem byla mladá,
a já jsem ji vlastně nahradila. Odkud se to ona naučila, to nevím.
Co je k malování potřeba?
V první řadě vyfouknuté skořápky vajec. Je s nimi
někdy problém, protože často bývají velmi křehké.
Rovněž bílých skořápek už je málo. Dále je potřeba
vosk (já jej nahrazuji drcenou voskovkou, ne však
školní – ta se nehodí), špendlík na násadce (stačí jej
vsunout do tužky) a plamen svíčky. A pak už jen
fůru trpělivosti a fantazie.
Jak dlouho vám trvá ozdobení jednoho vejce?
Asi tak půl hodiny. Ale můžu vám říct, že po třech
hodinách máte ztuhlý krk a bolavé rameno, takže
musíte přestat.
Kolik jste jich už letos namalovala?
Pro letošní Velikonoce jsem začala už v prosinci,
protože zájem o kraslice je rok od roku větší. Zatím
jich bylo asi 260.
Jaký používáte podklad, a zdobíte také jiná než slepičí?
Většinou vejdumky barvím klasicky cibulovými
slupkami na hnědo, ale dělala jsem i červené a černé. Několik kraslic je i z husích a kačeních vajec.
Letos jsem si zkusila svůj sen – ozdobit pštrosí vejce. Povedlo se, jak vidíte na fotce.
Říkala jste, že je to velmi náročné. Proč to děláte?
Určitě ne kvůli zisku.
To rozhodně ne. Největší odměnou je nefalšovaná
pochvala a radost toho, kdo si je odnáší domů.
Máte nějaké pokračovatele?
Začíná úspěšně spolupracovat dcera Maruška, ale
v okolí zatím ne. Pozvali si mě např. Kmoškovi na
kurs do Sebranic, ale tam nikdo nesebral odvahu
to zkusit. Ale snad se někdo najde. Bylo by škoda
nechat zaniknout poslední zbytky lidových tradic.
Děkuji, a přeji hodně další chuti do práce.
jKl
ZPRÁVY Z OBCE
NAROZENÉ DĚTI
V měsíci dubnu 2013 oslaví svoje významné
životní jubileum tito občané:
50. narozeniny
Milan Hantl
Jana Zerzánová
Anna Zerzánová
SBĚR ŽELEZA
Dne 30. ledna 2013 se manželům Dvořákovým,
Osík čp. 364, narodil syn Alex. Srdečně blahopřejeme!
Dne 12. února 2013 se manželům Jetmarovým,
Osík 118, narodila druhá dcerka Anetka. Přejeme
všechno nejlepší!
OZNÁMENÍ
55. narozeniny
Květoslava Tejchmanová
Nataša Jiroutková
Česká pošta, s.p., upravuje pracovní dobu
na poště v Osíku od 1. dubna 2013 takto:
60. narozeniny
Ludmila Havranová
Pondělí
8:00 – 9:30, 13:30 – 15:30
úterý
8:00 – 9:30
středa
8:00 – 9:30, 13:30 – 16:30
čtvrtek
8:00 – 9:30
pátek
8:00 – 9:30, 13:30 – 15:30
Vedoucí pošty M. Bartošová přeje všem občanům
krásné prožití velikonočních svátků a těší se na
další využívání poštovních služeb v Osíku.
70. narozeniny
Jaroslav Vostřel
81. narozeniny
Jiří Jiráň
Všem jubilantům přejeme do dalších let
pevné zdraví, mnoho štěstí, radost ze života,
ze svých blízkých i přátel.
TURNAJ V MARIÁŠI
POSLEDNÍ SBOHEM
Dne 20. února 2013 zemřel náhle pan Karel Klička, Osík 174, ve věku 84 let. Vážili jsme si jej za
života, budeme na něj s úctou vzpomínat, i když tu
s námi nebude.
OSÍK
Ten Osík krásná ves je.
Tam jsem mládí prožil
a do školy chodil.
Pan učitel Dastych mně písmenka učil
nejen psát, ale i číst.
Šlo vše snáz.
Kdo vzpomene si z nás,
kdo vzpomene, ví, kdo to psal.
F. K.
OSÍK JINAK
Obecní úřad opraven jest,
po komunikacích však nedá se jet.
Doufám, že dožiji se také těch změn.
Dne 4. března 2013 zemřel po dlouhé nemoci pan
Jiří Sejkora, Osík 154, ve věku 65 let. Vzpomínat
na něj bude rodina i jeho kamarádi.
PODĚKOVÁNÍ
Srdečně děkuji všem, kteří se ve velkém počtu přišli
rozloučit s manželem a dědečkem Karlem Kličkou. Děkuji za upřímná slova útěchy i za množství
květinových darů.
Věra Kličková s dětmi
Sbor dobrovolných hasičů uspořádá v sobotu
dne 13. dubna 2013 sběr starého železa
a starých nepotřebných elektrospotřebičů.
Děkujeme všem, kteří nám tento materiál
věnují. Připravte jej k příjezdovým cestám
obvyklým způsobem.
SDH Osík
Sochy dřevěné nám tu hnijí,
na to prachy byly.
Obecní úřad přednější je,
co si stěžujete!
Opravit si to sami nechte.
Stromy přerostlé a staré
kácet se nemohou.
Ať každý den ohrožují někoho z nás.
Až stane se něco potom,
svědomí své zpytovat mohou
ti, co povolení na kácení
vydat odmítnou!
Fr. Knettig
V sobotu 2. března 2013 se okolí Kulturního
domu zaplnilo auty. Ten, kdo čte obecní noviny,
se nedivil, protože věděl, že na sále se uskuteční
turnaj v mariáši. Letos to byl již čtrnáctý ročník,
kterého se zúčastnil zatím nejvyšší počet hráčů,
a to 64. Toto je číslo, které nám všem, kdo se na
pořádání podílíme, udělalo největší radost, protože počet účastníků poslední roky stále roste,
i když ze začátku jsme se trochu lekli, jestli to
zvládneme. Myslím si, že vše se zadařilo, protože
při odjezdu hráčů jsme několikrát slyšeli: „Tak za
rok nashledanou!“
Velké poděkování patří těm, kteří mě s pořádáním turnaje pomáhají. Manželům Cupalovým,
M. Vomočilovi, který, ač pracuje a žije v Německu,
tak vždy velmi rád přijede, L. Jiskrové za tradičně
vynikající vepřoknedlozelo, známým a kamarádům, kteří opět přispěli svými dary na ceny pro
hráče, p. Jůzové a v neposlední řadě mé rodině.
Pár výsledků a zajímavostí: První místo obsadil
p. Oldřich Němec z Korouhve, druhé místo p. Zdeněk Kužel ml. z Trutnova, a 3. místo p. Jaroslav
Klusek ze Skutče. Nejstarším hráčem byl p. Hron
Ladislav z Pardubic (ročník narození 1919), takže
i pan Broukal Václav (85 let) z Brna je dá se říct
mladík. Již několikrát jsem říkal, že další ročník
pořádat nebudu, ale asi to není moc pravdivé tvrzení, takže za rok bude možná zase jedna sobota
v Osíku patřit mariášníkům.
Klička Petr
FOTOHÁDANKA
QANTO MARKET
Děkujeme všem svým milým zákazníkům za trvalou přízeň a přejeme jim krásné
Velikonoce.
Zároveň Vám oznamujeme, že si ve zdejší prodejně můžete do středy 27. března
2013 objednat chlebíčkové veky, mazance, různé druhy salátů i další sváteční zboží.
Ve sváteční dny bude prodejní doba tato:
sobota 30.3.
7,00 – 11,30
neděle 31.3.
8,00 – 11,00
pondělí 1.4.
zavřeno
Zaměstnanci Qanto Osík
V lednovém čísle jsme vám předložili fotku lavičky. Pokud jste to nepoznali,
je u rybníka a můžete z ní pozorovat hemžení na golfovém hřišti.
Dnešní snímek nám zaslala naše mladá spolupracovnice Magda. Poznáte, kde
byste mohli narazit na tuto nepříliš krásnou chaloupečku?
jKl, foto Mrož
-2-
ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ
HOSPODAŘENÍ
ZD DOLNÍ ÚJEZD
Dne 1. března 2013 v naší obci na výroční
členské schůzi uzavírali členové a zaměstnanci
Zemědělského družstva Dolní Újezd rok 2012. Byl
to úspěšný rok. Podařilo se dosáhnout vysoké
produkce (např. obiloviny 5,9 t/ha, řepka ozimá
3,9 t/ha), na kterou navázalo velmi dobré zpeněžení výrobků rostlinné výroby. Přitom ozimy byly
v únoru 2012 postiženy 14 denními silnými holomrazy, které poškodily cca 600 ha ozimých pšenic,
z toho 360 ha muselo být zaoráno.
Dařilo se i v živočišné výrobě. V chovu dojnic se
podařilo zvýšit dojivost na 9332 lt, to je úroveň
užitkovosti plně srovnatelná s předními evropskými zeměmi. Produkcí 20 mil. lt je družstvo
schopné pokrýt potřebu 80 tisícového města.
Chov dojnic musel v průběhu roku překonat cenovou krizi, kdy cena mléka se postupně snížila
z 8,30 Kč/lt až na 7,28 Kč a tak část roku byla
výroba mléka ztrátová. V současné době prodává
družstvo plnotučné mléko za necelých 8 Kč/lt,
zatím co polotučné mléko v supermarketech stojí
22 Kč/lt.
Zemědělské družstvo dále pokračuje v budování
bioplynových stanic u stájí dojnic. V uplynulém
roce byla dána do provozu bioplynová stanice
v Makově s výkonem 500 KWh elektrické energie.
Chov dojnic a bioplynová stanice k sobě přirozeně
patří, dokáže zhodnotit kejdu, siláže a senáže
včetně krmných zbytků a skrývek silážních jam.
Odpadá tak přesun slámy po obci, převoz
digestátu neobtěžuje občany jako převoz chlévského hnoje. Jsme rádi, že občané většiny obcí
v katastru družstva přijímají výstavbu bioplynových
stanic s pochopením. Bioplynové stanice mají pro
družstvo strategický význam, přispívají k ekonomické stabilitě, zejména v době výkyvu cen na trhu
a těžko pochopitelné dotační politice. Současné
zvýhodnění těch, co nemají živočišnou výrobu,
vede ke snižování rozsahu živočišné výroby. Vyváží
se suroviny (obiloviny, řepka) a dováží se i základní
potraviny. Klesá zaměstnanost i odvody státu.
Očekáváme proto podporu aktivních zemědělců.
Ekonomické výsledky družstva umožňují rozsáhlé investice přes 90 mil. Kč, i výplatu nájemného včetně daně z nemovitostí přes 4000 Kč/ha
orné půdy. Roste majetek družstva i hodnota členských podílů. Došlo k růstu odměn, dokončuje se
vypořádání oprávněných osob. Občané díky činnosti družstva obdrželi více jak 130 mil. Kč. Stát
získal od družstva na daních 80 mil. Kč. Myslím,
že tyto údaje potvrzují smysl podnikání družstva.
Děkujeme všem, kteří mají pochopení pro zemědělské podnikání.
Ing. Václav Lenoch
KOMINICTVÍ - KLEMPÍŘSTVÍ
Doležal Zdeněk • Dolní Újezd • tel:737027632
Provádíme:
- čištění komínů - povinné kontroly - vložkování - prohlídky kamerou
- výroba komínových Napoleonů (stříšek) - klempířské práce
www.klempirstvi-kominictvi.cz
Sdružení obcí mikroregionu
Litomyšlsko - Desinka
Vás srdečně zve na
SETKÁNÍ SENIORŮ
které se koná
v neděli 7. dubna 2013 ve 14 hodin
na Skalce v Lubné.
K tanci a poslechu hraje DOLNOVANKA
Vystoupí imitátor Václav Faltus
a kouzelník Aleš Krejčí
Doprava i občerstvení zajištěno.
Vstupné dobrovolné.
Těšíme se na vás!
Doprava autobusem zdarma:
Jiříkov, 13,00, Václavky, Lažany, Říkovice,
Osík, pošta, 13,15, Osík, plem. st., 13,20,
Dolní Újezd, Lubná.
-3-
DĚTSKÝ KARNEVAL
Letitou tradici pořádání dětského karnevalu
po roční odmlce znovu obnovila Základní škola
Osík. Přípravu karnevalu nám usnadnili svými příspěvky: Alfa Z. Portlík, Tiskárna P. Dvořák, Kadeřnictví J. Rožková, Zahradnictví Klička, ing. Staňková, Rehabilitace A. Prosecká, Obecní úřad Osík,
Hudební škola Bravo, Pachlovi, Flídrovi, Plchovi,
Girčákovi, Sedláčkovi, Zölflovi, Lenochovi, Havranovi, Vaškovi, Kotěrovi. Díky tomu mohly učitelky
nakoupit ceny do tomboly, ve které vyhrává
každý los.
Abychom nabídli dětem něco nového, pozvali
jsme hudební skupinu Borsalino. Muzikanti živou
hudbou, pestrými soutěžemi a milým přístupem
pobavili nejen děti, ale publikum všech věkových
skupin. Poděkování si zaslouží všichni návrháři
i výrobci nápaditých masek. Na sále jste mohli
procházet pohádkami, večerníčky, divokým západem a zoologickou zahradou. Ke správnému chování nabádala i řádová sestra, a kde rada nestačila,
zakročila dětská policie. O občerstvení pro plný sál
se postarali pan Vodehnal a zaměstnankyně školy.
Všechny děti odcházely domů spokojené a s
cenou z tomboly. Na závěr děkujeme Natálce
Jiráčkové za to, že se o svou výhru - dort, podělila
se svými spolužáky.
učitelky ZŠ
-4-
BŘEZEN
OSECKÉ MDŽ
Karel Čapek
Když se ti zastaví hodinky, rozebereš je a pak je
doneseš k hodináři; když se někomu zastaví auto,
zvedne kapotu a strká do toho prsty, načež zavolá
montéra. Se vším na světě lze něco dělat, všechno
lze spravovat a reformovat, ale proti počasí se
nedá nic podniknout. Žádná horlivost ani velikášství, žádné novotářství, všetečnost ani rouhání
nepomůže. Puk se rozevře a klíček vzejde, až se
naplní jeho čas a zákon. Tady si s pokorou uvědomuješ bezmoc člověka; pochopíš, že trpělivost je
matka moudrosti –
Ostatně se nic jiného nedá dělat.
Zahradníkův rok, 1929
aneb
Pojednání o společných rysech křehkých
dívek a odpadového hospodářství
„Ach, Bože, žena, jaký divný sklad,
co při ní krásy a co velkých vad!
Hned jako holubice mile svorná,
hned dupavá a jako ježek vzdorná,
hned uplakaná, hned zas jasně smavá,
hned toužně lnoucí, hned zas odmítavá,
hned obětivá, zas jak skála skoupá,
hned moudrá věštkyně, zas jako kachna hloupá,
hned bojácná, hned jako lvice smělá,
vždy měnivá jak větrem hnaná vlna…“
Marcela s dcerami tyranizují ubohou Popelnici
Víme to samozřejmě všichni, ženské a mužské
pokolení je v mnoha směrech odlišné. Bylo by tudíž
zbytečné spekulovat, kdo to má v čem jednodušší
nebo složitější. Jedna věc je ale jistá - v něčem jsme
na tom my holky lépe. Máme „svoje “ MDŽ, které
se už dávno nemusí v Osíku obhajovat, že není
znovuvzkříšenou hrou na oslavu pracující ženy
soustružnice. Letos již podeváté dorazily do kulturního domu slečny, dívky, paní i dámy rozličných
věkových skupin, vybaveny domácími slanými
i sladkými dobrotami, aby se v dobré náladě podívaly, co Vosa tentokrát přichystala.
Na programu bylo vysoce aktuální téma recyklace odpadů, doplněné odbornou přednáškou
o nezbytnosti rozlišování barev kontejnerů v celookresním měřítku. A následovalo divadelní představení pod souvisejícím názvem Popelnice.
Po prvních okamžicích bylo jasné, že se jedná
o zcela jiné téma - Vosa secvičila brilantním způsobem pohádku O Popelce ve tradičně skvostném
obsazení. Pravda, jemnost a křehkost osoby
Popelky nabyla trochu hrubšího zrna - ale zkuste si
nacpat do podprsenky kokosové ořechy, zároveň
zachovat dekorum plaché dívky a - jen tak mimochodem - být chlap. Troufám si říci, že výkony
všech herců, kdy publikum oprávněně řvalo smíchy, originální a móóc vydařené kulisy a rekvizity,
výzdoba, technické zabezpečení a hlavně ten elán
a spousta dřiny kolem nasadilo letos laťku
opravdu vysoko. Po bouřlivém potlesku přišlo na
řadu oblíbené tlachání a povídání o čemkoli, na co
měla každá z nás chuť a náladu, doprovázené
hudbou, zpěvem a všudypřítomností Franty Levého.
Díky tomu, že se nás sešlo zhruba na sto dvacet,
dobrot mnohonásobně víc, dále bezchybná a milá
obsluha pánské části obecního zastupitelstva
a kávičky a vínečka dostatek, jistě Vás nepřekvapí,
že oslava MDŽ se protáhla až do druhého dne. Tak
zase za rok – tentokrát už na jubilejním desátém
ročníku!
Lenka
Popelnici rádi pomáhali holoubci
Tři ořechy pro Popelnici
Princ se šťastnou nevěstou
MODLITBA ŽENY
Pane, dej mi moudrost, abych pochopila muže.
Dej mi lásku, abych mu odpustila.
Dej mi trpělivost na jeho nálady.
Jen mi, prosím, nedávej sílu – nebo ho zabiju!!!
A hlavně mi dej dobrý kámošky, které mi ho
pomůžou zahrabat, kdybych ho přece jenom
zabila!!!
To jsou ti, co to spáchali
-5-
KACIMBERK
1971: Staré mechanizační středisko
1964: Čerpací stanice na naftu
1976: Exkurze školáků v dílně JZD
-6-
Usedlost č.p.10 – mechanizační středisko –
druhá část
Jak jsem již uvedl, dal Josef Novák v roce 1957
celou usedlost státu a musel se odstěhovat. Pole
převzalo JZD a statek STS Litomyšl, která zde
zřídila svoji pobočku. Tehdejší Strojní a traktorová stanice (STS) zabezpečovala polní práce
pro soukromé zemědělce, JZD, ale také z konfiskátů a státní půdy vznikající státní statky. Téměř
dokončená kolektivizace zemědělství v roce
1959 znamenala však pro STS značné změny.
Část strojového parku byla navrácena do vzniklých JZD, družstva nakupovala nové stroje, především traktory, a tak se od traktorových stanic
úplně oprostila. Postupně byly zrušeny pobočky
STS. Tak tomu bylo i s provozovnou v č.p. 10
v Osíku.
Celou usedlost v roce 1959 převzalo JZD Osík.
Bylo zde zřízeno mechanizační středisko a počala postupně vznikat i nezbytná opravárenská
činnost. Prvním opravářem a údržbářem byl Jan
Novák z č.p. 12 a posléze František Pohorský,
který se více věnoval údržbě v živočišných provozech. První dílenské zázemí bylo zřízeno
v bývalém chlévě, později byla adaptovaná stáj
pro prasata na dílnu a umístěny zde nezbytné
stroje pro opravářskou činnost (soustruh, vrtačka, kovářská výheň, svářečka). Jelikož se ale
strojový park rozrůstal a v učilištích se učilo
několik mladých opravářů, byla k bývalé stáji
směrem ke stodole postavena v roce 1961 dílna, kde se daly opravovat menší hospodářské
stroje a traktory. Vytápěná byla z počátku
kamny na dřevo, později kamny Mars na topný
olej. V těchto dílenských prostorách pracovali
jako mistr Jan Novák, dále kováři Karel Voříšek,
Pavel Dvořák a opraváři Miroslav Zachař, Karel
Koníček, Jan Čermák a Ladislav Flídr. Soustružnické práce prováděl Josef Bis.
V obytné části budovy byl umístěn sklad
náhradních dílů a materiálu, bývalá ložnice sloužila k provádění drobných oprav, například vazačových pláten a různých sedlářských prací
(opravy řemenů apod.). Bývalý výměnek byl
v dolní části upraven na kancelář pro účetní (Marie Tomanová) a mechanizátora (Jindřich Klička
st.). Sloužila také k denním poradám provozních
funkcionářů rostlinné výroby. V patře výměnku
byly dvě místnosti, které sloužily traktoristům
jako šatna, a byl zde také noční hlídač František
Pinc st., později Václav Kalibán st. Na půdě byl
umístěn sklad klínových řemenů a provázků
do samovazů.
Traktory byly parkovány v uzavřeném dvoře
na podstáji a také ve stodole. Aby bylo možné
uskladnit závěsné stroje na zimu pod střechu,
byly postaveny v letech 1961 a 1962 na zahradě
od Vostřelových montované otevřené kolny,
poněvadž prostor pod dřevěnou výmlatovou
halou za humny byl nedostačující. V roce 1964
byla za humny postavena čerpací stanice na
naftu.
Přicházely však stále větší a větší stroje, především kombajny na obilí a na brambory, ty se
však do stávajících dílen nevešly. A tak byla
v roce 1967 svépomocí pracovníků střediska
přistavěna k horní dílně vysoká kolna, která byla
v následujícím roce obezděna a vznikla odpovídající hala pro opravy velkých strojů. Rozšiřující
se opravárenská a údržbářská činnost si vyžadovala mít v zásobě náhradní díly, kterých byl v té
době značný nedostatek. Byl proto v obytné
části vybudován řádný sklad ND a skladníkem
jmenován Emil Vařák. Zajišťování náhradních
dílů a ostatního materiálu bylo již tak náročné,
že bylo nutné mít nákupčího. Proto byl od
1. ledna 1967 uvolněn z funkce mechanizátora
Jindřich Klička st. a pověřen zabezpečováním
náhradních dílů a na jeho místo dočasně
nastoupil Milan Novák. Od 1. ledna 1970
nastoupil do funkce mechanizátora ing. Josef
KACIMBERK
Flídr a Milan Novák přešel do dílny, kde v roce
1972 převzal funkci mistra dílny; tuto vykonával až
do listopadu 1983.
Vzhledem k tomu, že družstvo velmi dobře hospodařilo, bylo v roce 1972 přistoupeno ke zbourání stodoly a kolny pro hutní materiál a na jejich
místě vyrostla velká prostorná dílna se sociálním
zázemím pro pracovníky dílny a traktoristy. Průjezd směrem ke Kosině byl zrušen a v jeho místě
byl postaven mycí box a v patře postaveny kanceláře. Rovněž za humny vyrostly dvě montované
kolny pro stroje. V roce 1976 bylo provedeno obezdění otevřené kolny od Vostřelových, na části
vznikly garáže pro traktory, část byla upravena na
dílnu pro sedláře Václava Nováka a ze zbývající
části vybudován nový sklad náhradních dílů a hutního materiálu. Novým skladníkem se stal Miloslav
Brůna. Po odchodu Brůny do důchodu převzala
sklad Růžena Dvořáková.
Další stavební akcí byla výstavba skladu pohonných hmot u čerpací stanice za humny. Jako
konečná úprava bylo položení asfaltového
koberce ve dvoře a u čerpací stanice. Zdálo by se,
že středisko je dokončeno. Nebylo. V roce 1983
odchází mistr dílny Novák do Dolního Újezda na
vedení a správu a mistrem v dílně jmenován Václav
Veselík. Ten svoji funkci vykonával až do odchodu
do důchodu v roce 2008. Po něm tuto funkci převzal Luboš Karlík, který je současným mistrem
dílny.
Také kanceláře sloužily nejdříve pro mechanizační středisko, posléze po sloučení s Pohodlím
a následně s Dolním Újezdem pro vedení střediska.
Vedoucími střediska byli postupně František Kuchta, Libor Toman, ing. Josef Pelc a ing. Karel Kromíchal. V roce 2009 bylo středisko Osík zrušeno
a přiřazeno ke středisku Dolní Újezd. Odešli traktoristé i vedení střediska.
Ale vraťme se ještě zpět. Středisko čekala ještě
jedna velká proměna. V roce 1982 na podzim
došlo k demolici nevyužívané staré části usedlosti a
na jejím místě vyrostly prostorné garáže, dílna pro
opravy pneumatik, sklad hutního materiálu a další
uzavřené garáže. Původně místo garáží měla stát
údržbářská dílna. Středisko tak dostalo svoji definitivní podobu jakou má v současnosti.
Postupem času ubývají opraváři, opravářská
činnost se soustřeďuje do Dolního Újezda. Zrušena je sedlářská dílna, když sedlář Václav Novák
odešel do soukromí a místnost se stala kanceláří
skladu. Starou dílnu a část garáží si dočasně pronajala firma Lněnička od roku 2007 do prosince
2009. Po odchodu traktoristů je dolní polovina
střediska nevyužitá. Od roku 2010 má část horní
dílny a část garáží pronajata servisní firma PL pro
opravy velkých traktorů. V současné době pracuje
v dílně na opravách převážně techniky pro živočišnou výrobu již jen šest opravářů. Jaký bude další
osud tohoto pěkného střediska, lze jen těžko předpokládat.
Toto je ve stručnosti historie této usedlosti. Stará
usedlost úplně zanikla, vznikl nový komplex staveb, který je v této době ne plně využit. A tak zbývají jen vzpomínky na všechny události, které toto
místo pamatuje.
Na závěr bych rád vzpomenul těch, kteří na
tomto středisku pracovali a dnes již bohužel
nejsou mezi námi. Jsou to: Jindřich Klička st., Emil
Vařák, František Pinc st., Václav Kalibán st., Helena
Kalibánová, Václav Dvořák, Miloslav Brůna, Josef
Rubek, Ladislav Dryml, Josef Dušek, Josef Dvořák,
Jan Štancl st., Jaroslav Šauer st., Stanislav Flídr, Jan
Krutina st., Jan Vostřel, Václav Pachl, Oldřich Veselík ml., Karel Voříšek, Josef Bis, Antonín Lněnička,
Oldřich Marčík, Jan Čermák, Josef Andrle, Pavel
Klička, Václav Kalibán ml., František Jiráček, Jan
Štancl ml., Jaroslav Šauer ml., Jaroslav Láznička
ml., Milan Drahoš, Josef Nechvíle, a z Pohodlí
Jaroslav Kovář a Jan Hantl. Věnujme jim tichou
vzpomínku – byli to dobří lidé, kamarádi, přátelé.
Milan Novák
Dílna v roce 1972
1982: Odkrytí střechy na části střediska Osík před demolici pro VOS
Část kolektivu dílny, traktoristů a funkcionářů JZD při rozlučce s agronomem Janem Ryšanem ml., který odcházel do jiného podniku:Horní řada: Josef Drobný ml., Mir. Zachař, Mil. Brůna, Boh. Dvořák, Pavel Voženílek, Karel Hanus, Lad.
Rubek, Josef Láznička, Lad. Flídr, Josef Kovář, Václav Dvořák, Jar. Kovář, Jindřich Klička st., Josef Ryšan, ing. Josef Flídr.
Prostřední řada: Josef Karlík, Milan Štursa, Václav Veselík, Karel Letý, Jar. Šauer ml. Třetí řada: Jan Krutina st., Jan Hantl,
St. Svoboda, Vl. Abraham, Jar. Nekvinda, Jar. Šauer st., Milan Drahoš, Olda Marčík. Vpředu: Jar. Láznička st., Marie
Tomanová, Jan Ryšan, Fr. Pinc, Václav Novák, Milan Novák a Oldřich Veselík.
-7-
SPORT
FLORBAL
HOKEJ
FBC Sokol Osík - Pardubický přebor mužů - A
Do Nového roku naši muži vstoupili již s novými
posilami, na půlroční hostování z FBK Svitavy přišel
Martin Lněnička a na soupisku jsme také zařadili
hráče Tomáše Nedělu se zkušenostmi z OrlickoTřebovska. Jak se postupem času ukázalo, oba
hráči jsou a doufáme, že nadále budou, velikým
přínosem pro náš tým. Po výsledcích z jarní části
sezony budeme bojovat v posledních 2. kolech o
postup do vyšší soutěže, do které s největší pravděpodobností postoupí 2. a 3. celek tabulky - tým
Pardubic E do vyšší soutěže postoupit nemůže.
V 8. kole jsme se stali pořádajícím týmem v
MSH Litomyšl 19. ledna 2013.
19. 1. 2013 byl poslední námi pořádaný turnaj, ze
kterého si odvážíme první letošní 4 body a také
tímto prostřednictvím chceme poděkovat fanouškům, kteří nás byli podpořit. Velké díky!!
Výsledky:
FbC Sokol Osík- Sokol Slovan Pardubice F 3:3
FbC Sokol Osík-Sokol Pardubice béčko D 10:8
9. kolo bylo odehráno v městské hale Vysoké
Mýto 9. února 2013
Velice těžké kolo, kde nás čekaly první dva celky
ligy. První utkání proti leadrovi ligy z Pardubic skončilo po přestřelce 8:10, ale určitě se náš tým za svůj
výkon stydět nemusí - 2. utkání proti Skutči není
třeba komentovat, za vše mluví výsledek.
Výsledky:
FbC Sokol Osík - Sokol Pardubice E 8:10
FbC Skuteč-Fbc Sokol Osík 5:7
Na 10. kolo jsme cestovali do Rokytnice v Orlických Horách, kde se pořádajícím celkem stalo
mužstvo Sk Supy Žamberk 2. března 2013
V tomto kole nás čekal domácí tým a tým z Vysokého Mýta. První utkání, ve kterém jsme se střetli s
domácím Žamberkem, jsme ještě na počátku třetí
třetiny drželi náskok 8:5, nakonec přineslo pouhý
bod. Druhé utkání proti FTC Vysoké Mýto B
nebylo určitě v žádném ohledu jednoduché,
Vysoké Mýto posílené kluky z A týmu hrající 3 ligu,
jsme ale nakonec těsně porazili a vybojovali důležité 3 body.
Výsledky:
Sk Supy Žamberk - FBC Sokol Osík 8:8
FBC Sokol Osík- FTC Vysoké Mýto 5:4
Na 11. kolo jsme zavítali do Pardubické nafukovačky, kde byl pořádajícím týmem Sokol
Slovan Pardubice F 9. března 2013
V Pardubicích nás čekal tým Skutče a domácí
Sokol, z těchto utkání si náš tým odváží důležité 3
body. V zápase proti Skutči se nám bohužel nevyvedla druhá třetina, ve které jsme ztratili celý
zápas.
Výsledky:
FBC Sokol Osík - FBC Skuteč 3:5
Sokol Slovan Pardubice F- FBC Sokol Osík 6:8
Další utkání :
12. kolo 23.března v MSH Skuteč
12:00 SK Supy Žamberk – FBC Sokol Osík
15:00 FBC Sokol Osík- Sokol Pardubice becko D
13. kolo = poslední kolo letošní sezony zakončujeme v NH Pardubice 13.4
12:00 FBC Sokol Osík - FTC Vysoké Mýto
16:30 Sokol Pardubice E- FBC Sokol Osík
Tabulka:
1. Sokol Pardubice E
2. FBC Skuteč
3. FBC Sokol Osík
4. SK SUPY Žamberk
5. Sokol Pardubice Béčko D
6. Sokol Slovan Pardubice F
7. FTC Vysoké Mýto B
Pavel Klejch
Další výsledky oseckých hokejistů:
HPS Osík - Peak Sport 2:0 (0:0,0:0,2:0).
V důležitém utkání nedokázalo ani jedno z mužstev po dvě třetiny vstřelit branku, když soupeř
jednou orazítkoval tyč. V té třetí jsme se po trefě
Poula dostali do vedení, které pečetil při hře bez
gólmana Peak Sportu střelou do prázdné branky
Drábek. Připsali jsme si tak velmi cenné tři body.
Branky: Poul, Drábek.
Asistence: Ait Amer Meziane.
Vyloučení: Petraš, Třasák, hráčská lavice.
Sestava: Kopecký - Motyčka, Hladík - Ait Amer
Meziane, Pavel (od druhé třetiny Drábek) - Šnajdr,
Drábek (od druhé třetiny Pavel), Poul - Kovář,
Petraš, Třasák.
Rozhodčí: Dvořák, Skalník.
HPS Osík - ZD Dolní Újezd 2:0 (1:0,0:0,1:0).
O proti minulému zápasu jsme do derby nastupovali takřka v plné sestavě. K vidění byl bojovný
hokej. Do vedení nás dostala krásná střela Soukala
při dvojnásobné přesilovce, když před tím soupeř
stejnou šanci nedokázal využít. Druhé dějství i přes
několik šancí na obou stranách branku nepřineslo.
Ve třetí třetině nás podržel několika skvělými
zákroky Kopecký. Rozhodnutí přinesla šťastná
branka Kromíchala.
Branky: Soukal, Kromíchal.
Asistence: Drábek, Ait Amer Meziane.
Vyloučení: Hladík, Kromíchal, Drábek.
Sestava: Kopecký - Motyčka, Hladík - Veselý, Soukal - Drábek - Kromíchal, Pavel, Ait Amer Meziane
- Kovář, Havran, Šnajdr - Flídr, Petraš, Poul.
Rozhodčí: Dvořák, Kolář.
Dřevostavby/Cerekvice - HPS Osík 2:5 (0:0,2:3,0:2).
První třetina tohoto zápasu i přes šance na obou
stranách branku nepřinesla. V druhé se Dřevostavby ujaly vedení. Pak se 2× trefil Hladík a
poslal nás do vedení. Soupeř vyrovnal z trestného
střílení. Po chvilce jsme opět vedli po trefě Havrana. Třetí dějství přineslo parádu kapitána Petraše,
který svým pověstným blafákem poslal brankaře
mimo branku a pohodlně zavěsil. Další naši branku
a v tomto utkání svoji třetí vstřelil Hladík a stanovil
tak konečné skóre na 2:5.
Branky: Hladík 3×, Havran, Petraš.
Asistence: Kromíchal 2×, Šnajdr, Flídr.
Vyloučení: Hladík, Kromíchal.
Sestava: Kopecký - Hladík, Motyčka - Krutina,
Veselý - Kromíchal, Šnajdr, Ait Amer Meziane Havran, Petraš, Flídr.
Rozhodčí: Dvořák, Skalník
Vysoké Mýto - HPS Osík 7:2 (2:1,3:0,2:1).
Utkání s Vysokým Mýtem se nám vůbec nevydařilo. Čtyři branky nám vstřelil Petr Chmel, na jehož
schopnosti byli hráči před zápasem upozorňováni.
Zápas jsme neustáli ani po psychické stránce,
čehož výsledkem byly dva tresty 5+OK (Drábek,
Kopecký).
Branky: Havran, Kromíchal.
Asistence: Havran, Pavel.
Vyloučení: Krutina 3×, Ait Amer Meziane 2×,
Motyčka, Šnajdr, Havran, Petraš st., Třasák,
Kopecký, Drábek (5+OK) a Kopecký (5+OK po
utkání).
Sestava: Kopecký - Krutina, Motyčka - Pavel, Drábek - Kromíchal, Havran, Ait Amer Meziane - Šnajdr, Šauer, Kovář - Flídr, Petraš, Třasák.
Rozhodčí: Kolář, Skalník.
HPS Osík - HC 2006 4:7 (1:3,1:4,2:0).
V posledním utkání základní části nastoupil za
potrestaného Kopeckého v naší brance Kotlář z
Vysokého Mýto, kterého máme na soupisce. Sice
jsme se ukáznili, ale k bodům to nepomohlo. Po
dvou třetinách to bylo 2:7, když jsme nedokázali
uhlídat dvojici Pešina - Joukl (5 gólů). V závěrečné
jsme skóre jen zkorigovali na přijatelnějších 4:7.
-8-
Branky: Šauer 2×, Šnajdr, Havran.
Asistence: Havran 2×, Šnajdr.
Vyloučení: Krutina.
Sestava: Kotlář - Motyčka, Hladík - Krutina, Ait
Amer Meziane - Šnajdr, Šauer, Havran - Dvořák,
Petraš, Flídr.
Rozhodčí: Mergl, Lustyk.
Tabulka po základní části:
1. HC 2006
16 14 0 0 2
2. Javorník
16 11 1 0 4
3. HPS Osík
16 11 0 1 4
4. Tygr team
16 10 0 1 5
5. Vysoké Mýto 16 9 0 0 7
6. Peak Sport 16 6 2 0 8
7. ZD D. Újezd 16 5 0 1 10
8. Dřevostavby 16 3 0 0 13
9. Příluka
16 0 0 0 16
133:54
89:61
81:50
89:61
81:64
68:60
52:85
45:86
47:169
42
35
34
31
27
22
16
9
0
Javorník - HPS Osík 4:1 (1:1,1:0,2:0).
Do prvního semifinálového zápasu nemohli kvůli
pracovním povinnostem nastoupit Hladík, Soukal
a Vašátko. I tak jsme měli velice dobrou sestavu. V
první třetině se soupeř ujal vedení, ale nám se
podařilo po zásahu Poula vyrovnat. Druhé dějství
přineslo velkou bitvu a jedinou branku, kterou po
minutě hry vstřelil Novák z Javorníka. Do poslední
třetiny jsme stáhli sestavu na dvě pětky, ovšem
kýžený efekt to bohužel hlavně vinou častého
vylučování nepřineslo a my inkasovali další dvě
branky. Do odvety se je potřeba ukáznit (ne však
ubrat na důrazu při osobních soubojích), abychom
nehráli tak často v oslabení. Stojí to hodně sil,
které pak chybějí v útočné fázi. Také musíme dodržovat taktické pokyny.
Branka: Poul.
Asistence: Pavel.
Vyloučení: Pavel 2×, Šauer, Ait Amer Meziane,
Veselý, Poul, Kopecký. S
estava: Kopecký - Veselý, Krutina - Drábek, Ait
Amer Meziane - Motyčka - Kromíchal, Pavel, Poul Šnajdr, Šauer, Havran - Flídr, Petraš, Kovář.
Rozhodčí: Mergl - Dvořák, Skalník.
HPS Osík - Javorník 4:1 (2:0,1:1,1:0).
Do odvetného zápasu semifinále jsme nastupovali
s jediným cílem a to soupeře porazit a vynutit si
prodloužení, popřípadě samostatné nájezdy. To se
nám podařilo díky skvělé hře celého týmu. V první
třetině se po 45 vteřinách trefil Šnajdr a v 10.
minutě Ait Amer Meziane. Pak se hra rozdrobila
díky velkému počtu vyloučených z naší strany. Měli
jsme jich stejně jako za celý minulý zápas, tedy
sedm. Soupeř hrál několik minut přesilovku 5 na 3,
ale díky skvělé obranné hře a brankáři Kopeckému
se nedokázal střelecky prosadit. V druhé třetině se
naši hráči uklidnili a hrál se vynikající hokej z obou
stran. V 25. minutě se krásně „pod víko“ trefil
Šauer a bylo to 3:0. Javorník korigoval v 31. minut
po teči J. Růžka - 3:1. V poslední třetině padla
branka až 18 vteřin před jejím koncem. Postaral se
o ni opět Ait Amer Meziane a stanovil konečný
výsledek na 4:1. Na řadu tak přišlo desetiminutové
prodloužení. V něm jsme byli jasně lepší a nepustili
dlouhé minuty soupeře na naší půlku. Bohužel se
nám nedařilo využít nabídnuté šance a to, jak se
později ukázalo, rozhodlo. Javorník se totiž k
ničemu velkému nedostal ani při své přesilovce a
tak došlo na samostatné nájezdy. Jako první jel
Novák z Javorníka a střelou nad lapačku Kopeckého proměnil. Za nás jel Veselý, ale Mazal v
brance soupeře si s jeho střelou poradil. V druhé
sérii nebyl úspěšný jak Nejedlý na straně Javorníka,
tak z naší Krutina. Třetí sadu nájezdů začínal nejlepší střelec soupeře J. Růžek, ale puk mu sjel z
hole. Jako poslední za nás jel Ait Amer Meziane.
Zvolil střelu, ale k naší velké smůle trefil držadlo
Mazalovi hole a tak do finále postoupil šťastnější
Javorník. Celý zápas se hrál před fantastickou
diváckou kulisou. Chceme touto cestou poděkovat našim fanouškům za povzbuzování.
SPORT
Branky: Ait Amer Meziane 2×, Šnajdr, Šauer.
Asistence: Šauer, Pavel, Ait Amer Meziane, Krutina.
Vyloučení: Hladík 2×, Ait Amer Meziane 2×, Dvořák 2×, Krutina 2×, Kromíchal, Soukal.
Sestava: Kopecký - Krutina, Veselý - Hladík, Soukal
- Motyčka - Kromíchal, Pavel, Poul - Šnajdr, Šauer,
Ait Amer Meziane - Petraš, Dvořák, Flídr.
Rozhodčí: Mergl - Dvořák, Kolář.
08. 12. 2012 Družstva U15
Jindřich Kocián, Standa Kundera a Martin
Siegl doplnění hostující Katkou Stehlíkovou z
Lanškrouna sehráli soutěž družstev na výbornou.
Prohráli sice s Pardubicemi A 2:5, ale potom porazili Dobrušku 3:2, Hradec Králové 5:2 a Pardubice
B 3:2 a jsou tak po 1. kole na 2. místě. Držíme
palce, ať jim to vydrží.
HC 2006 - HPS Osík 9:4 (2:0,4:1,3:3).
Do prvního zápasu o 3. místo jsme nastoupili v
silně okleštěné sestavě. V první části jsme drželi do
8. minuty bezbrankový stav. Pak se prosadil nejlepší střelec soutěže Pešina, který svou střelou
protrhl síť v brance. Druhou branku jsme inkasovali při hře v oslabení 30 vteřin před koncem třetiny, když soupeřův útočník vyšťoural kotouč zpod
lapačky Kopeckého. Ve druhé třetině se hra přiostřila. Soupeř však tuto část jasně ovládl a na jejím
konci svítilo na ukazateli skóre 6:1. Třetí třetina se
hrála v podobném duchu jako druhá. Nám se podařilo aspoň malinko zkorigovat skóre, nicméně na
jasném vítězství „Hácéčka“ se nic nezměnilo.
Branky: Kromíchal, Třasák, Ait Amer Meziane,
Šnajdr.
Asistence: Šnajdr, Kromíchal, Ait Amer Meziane.
Vyloučení: Hladík, Kromíchal, Ait Amer Meziane,
Dvořák.
Sestava: Kopecký - Hladík, Motyčka - Flídr, Ait
Amer Meziane - Kromíchal, Šauer, Šnajdr - Petraš,
Dvořák, Třasák.
Rozhodčí: Dvořák - Lustyk, Skalník.
Odvetné utkání sehrajeme v sobotu 16.3. 2013.
Další výsledky a podrobnosti z MHL Litomyšl
najdete na www.mhllitomysl.webnode.cz.
Za HPS Osík Radek Novotný
26. 12. 2012 Vánoční turnaj
Mezi svátky jsme pořádali tradičně turnaj pro
rodiče, děti a hráče. Tentokrát se hrály čtyřhry, a
to vždy s jiným spoluhráčem. O výsledky tolik
nešlo, hlavní bylo se pobavit a shodit po Vánocích
nějaké to kilo.
BADMINTON
02. 12. 2012 GPC U13+17 Osík
Naši kluci měli docela smůlu na los. Dan Driml po
snadné výhře v 1. kole hrál další zápas s Martinem.
Ten byl nasazený jako jednička, ale prohrál v semifinále se svým tradičním soupeřem Markem Aubusem z HK. A ten porazil v 1. kole taky Tomáše Nováka. Ve čtyřhře se Dan dostal na 3. - 4. místo, Martin
prohrál až ve finále opět s Aubusem. Vynahradil si
to v mixu, kde s Káťou Stehlíkovou celý turnaj
vyhráli bez ztráty setu.
23. 02. 2013 Amatérský turnaj Pardubice
Na odebrání většiny prvních cen stačila pouze
malá výprava Sokola Osík, která se vešla do jednoho auta. Hanka Kociánová ovládla kategorii
žen začátečníků (5 hráček), kde se ještě na 4. místě
umístila Vladana Malířová. Pepa Zerzán zase
ovládl pevnou rukou a bez prohraného setu kategorii mužů (nebo taky ještě můžu) začátečníků (32
hráčů), a Lukáš Tlustý zase podobným způsobem
kategorii mužů pokročilých (29 hráčů). V té mu
ještě velice zdatně sekundoval 13-tiletý Martin
Siegl, který skončil na vynikajícím 11. místě mezi
pokročilými muži. A nedejte se mýlit, ti nejlepší se
pohybují okolo 40. místa v republice.
Badminton Osík, Karel Kundera
05. 01. 2013 GPD U13 Hradec Králové
Otevřeného turnaje se zúčastnili hráči z Prahy,
Olomouce, Plzně a dalších oddílů. Martin Siegl
skončil na 2. místě, opět za Markem Aubusem,
zejména díky velké hromadě nevynucených chyb.
18. 01. 2013 GPA U13 Most
Republikový turnaj nezastihl Martina Siegla v
optimální zdravotní formě. Martin byl nasazený
jako č. 4, ale hned v 2. kole ho zaskočil liberecký
Vajsejtl, který odehrál skvělý turnaj - 2. místo. Při
hře měl Martin navrch, ale potom vždy následovaly chyby a tak prohrál 21:14 a 21:17. Je to škoda, protože při neúčasti republikové 1. měl na to
hrát finále. Tak snad příště. Ve čtyřhře hrál s Markem Vykydalem hned proti nasazeným jedničkám. A popravdě se na kurtu ani moc neohřáli. V
mixu měl o něco lepší los, nasazené 1. dostali až
ve 2. kole, ale výsledek byl stejný.
26. 01. 2013 GPC U13+17, 15+19 Pardubice
Martin Siegl konečně chytil raketu za správný
konec. Sehrál vynikající turnaj, 1. místo ve dvouhře včetně porážky Marka Aubuse ve finále na 2.
sety, 1. místo ve čtyřhře a 2. místo v mixu, kde
má ještě malinkatou rezervičku. A to ho ještě na
turnaji skvěle doplnil Dan Driml na 5. - 8. místě a
Roman Kočí na 13. - 16. místě. Společně kluci
skončili i ve čtyřhře na 5. - 8. místě.
Martin si zkusil zahrát i vyšší kategorii U15, kde
prohrál až s vítězem Čtvrtečkou a odvezl si cenné
body za 5. - 8. místo.
A toto jsou teď soupeři Martina
Malá velká hráčka Hanka Kociánová
Pepa Zerzán
Lukáš Tlustý
Martin, Dan a Roman v Pardubicích
-9-
NA LYŽÍCH OKOLO OSÍKU
V letošní, snad už tradičně skoupé zimě, se pár dní dalo v Osíku alespoň
běžkovat. S akcí "Okolo Osíku " na běžkách se nedalo otálet. Po vyhlášení ve
čtvrtek 21. února proběhla v sobotu 23. 2., se startem ve 14 hodin ze hřiště
MŠ. Organizátor Jan Němec projel trať dvakrát denně a v sobotu dopoledne
oběhl 10,5 km za 1 hod. 20 minut. Polední sněžení však z tratě udělalo dost
náročnou záležitost, přesto se nenechalo odradit dalších devět zájemců.
Projeli jsme za cihelnou k zahradě, pak přes "Itálii" (mnozí zde byli poprvé) do
Osíckého údolí, kde jsme pozdravili pár srnek. Po fotodokumentaci nad
Desinkou se pokračovalo za rybník a čp. 1 k Rokli, kde se jízda opravdu stávala
spíše chůzí. Docela znaveni dvouhodinovým putováním jsme u Ruláku
usoudili, že docházejí síly a je třeba skončit u „Vodoucha“.
Jelikož se jednalo o akci ke 130. výročí založení TJ Sokol Osík, jsme rádi, že
běžci zvládli cílovou metu 130 km. Že to není možné?? Ale ano, počítejte se
mnou: Jelo nás 10 x 6,5 km (u Ruláku) x 2 (dvě stopy každého) = 130 km. Tak
Nazdar a příště ať je nás více.
Jan Němec
Sjíždíme k Desince
Start na dětském hřišti
JARNÍ
ROZHÝBÁNÍ
TĚLA
SOBOTA 23. 3. 2013
OD 14:00 HODIN
SPORTOVNÍ HALA OSÍK
PŘIJĎTE SI ZACVIČIT,
ZATANČIT, PROTÁHNOUT TĚLO
A NĚCO VYHRÁT
Prezentace 13:00 - 14:00 hodin
Vstupné: 100 Kč
Pitný režim zajištěn
INFORMACE A REZERVACE DO 20. 3. 2013
na 605 963 768, [email protected],
[email protected]
Předpokládaný konec akce 18.00 hodin
aero
bic
Akce je pořádána ve spolupráci s TJ SOKOL OSÍK
OSÍK DNES, Osecké noviny. Vychází 1x měsíčně. Vydává Obecní úřad v Osíku. Redaktoři: ing. Karel Rothschein, Josef Klouda.
Evidováno. Reg. značka 15/R2 pod č.j. 128/94. 450 výtisků. Tisk a grafická úprava Petr Dvořák - tiskárna Osík, tel.: 461 618 111. Bezplatné. [email protected] • www.osik.cz

Podobné dokumenty

OSÍK SRPEN TISK.cdr

OSÍK SRPEN TISK.cdr příchodu premonstrátů do Litomyšle roku 1145, na kterém jsou vyjmenovány dary klášteru, mimo jiné „Pavel, syn Poběsův, věnoval zemi Na Kačí hoře“. Jedná se o část obce, nyní nazývanou Kacimberk. Ne...

Více