Prezentace aplikace PowerPoint

Transkript

Prezentace aplikace PowerPoint
MEDIA
PROJEKT
1. a 2. čtvrtletí 2014
MEDIA PROJEKT
1.+ 2. čtvrtletí 2014
Základní parametry výzkumu

realizace MEDIAN a STEM/MARK

vícestupňový stratifikovaný náhodný adresní výběr

face to face dotazování s využitím notebooku (CAPI)

část dotazníku vyplněna samostatně respondentem

vzorek 12 655 respondentů

průměrná délka rozhovoru cca 30 minut
MEDIA PROJEKT
1.+ 2. čtvrtletí 2014
Trendy vývoje odhadovaných čteností
MEDIA PROJEKT
1.+ 2. čtvrtletí 2014
Trendy ve vývoji odhadovaných čteností
Velmi vysoká korelace mezi odhadovanou čteností a prodaným
nákladem, vyšší než v minulých výstupech
Významné snížení počtu časopiseckých titulů s vyšším počtem čtenářů
na prodaný výtisk ve srovnání s prvním pololetím 2013 (z 31 na 21)
Celkově mírně klesá počet čtenářů na jeden prodaný výtisk
V souladu s poklesem PN klesá meziročně i čtenost placených deníků
a jejich suplementů
Po výrazném nárůstu stabilizace čtenosti zdarma distribuovaných
deníků (Metro/E15).
MEDIA PROJEKT
1.+ 2. čtvrtletí 2014
Trendy ve vývoji odhadovaných čteností
srovnání žánrových skupin
Došlo ke znatelnému snížení počtu čtenářů na 1 výtisk
u dlouhodobě „nadhodnocovaných“ titulů z kategorie
počítačových her, bytové kultury a hobby/zahrada
Ve většině sledovaných žánrových skupin nastal meziročně
pokles odhadované čtenosti, nejvíce v kategorii měsíčníků
Meziročně vykazují mírný nárůst čtenosti pouze programové
a ekonomické tituly
MEDIA PROJEKT
1.+ 2. čtvrtletí 2014
Celkový zásah skupin tiskových titulů
odhad čtenosti v % obyvatel (čtenost v delším období)
Deníky
Suplementy
Deníky a suplementy
69 %
58 %
74 %
Týdeníky
Čtrnáctideníky
Měsíčníky
62 %
47 %
60 %
Časopisy
84 %
Tisk celkem
92 %
0
20
40
60
Celkový zásah tisku je 8.087 tis. osob starších 12 let
80
100
MEDIA PROJEKT
1.+ 2. čtvrtletí 2014
Odhady čtenosti deníků a suplementů
MEDIA PROJEKT
1.+ 2. čtvrtletí 2014
CELOSTÁTNÍ PLACENÉ DENÍKY
(odhad čtenosti na vydání)
Čtenáři deníků:
•
•
•
nadprůměrně chataří, chalupaří a
zahrádkaří
častěji navštěvují restaurace, kavárny,
bary, hospody
častěji navštěvují sportovní utkání
Blesk
1128
MF DNES
709
Právo
347
Aha! (bez Nedělního Aha!)
254
Sport
245
Lidové noviny
186
Hospodářské noviny
174
DENÍK ČR
702
/*Oranžová barva označuje statisticky významný nárůst v odhadované čtenosti oproti Q4/2013+Q1/2014
MEDIA PROJEKT
1.+ 2. čtvrtletí 2014
Vybavenost a její budoucí potenciál mezi čtenáři deníků
(čtecí zařízení - %)
Hospodářské noviny
58
Sport
54
Lidové noviny
14
48
MF DNES
13
45
Blesk (bez Nedělního Blesku)
29
DENÍK ČESKÁ REPUBLIKA
29
Aha! (bez Nedělního Aha!)
26
Právo
24
0%
18
14
9
7
9
5
20 %
75
68
61
58
má
38
plánuje
36
34
29
40 %
60 %
80 %
MEDIA PROJEKT
1.+ 2. čtvrtletí 2014
PLACENÉ DENÍKY
Co také víme o čtenářích deníků:
•
Největší podíl stálých čtenářů má Blesk, následuje Sport
•
53% čte v delším období 2 a více deníků
•
80% čtenářů deníků čte i placený časopis
MEDIA PROJEKT
1.+ 2. čtvrtletí 2014
REGIONÁLNÍ PLACENÉ DENÍKY
(odhad čtenosti na vydání)
Ve srovnání se čtenáři
celostátních placených
deníků čtou:
•
•
•
•
•
více ženy
více starší nad 60 let
častěji i bez maturity
v menších obcích
méně často mají přístup k
Internetu
DENÍK VÝCHODNÍ ČECHY
113
DENÍK STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ MORAVA
103
DENÍK - MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
88
DENÍK - JIHOČESKÝ KRAJ
86
DENÍK ZÁPADNÍ ČECHY
77
DENÍK SEVERNÍ ČECHY
76
DENÍK - JIHOMORAVSKÝ KRAJ
68
DENÍK STŘEDNÍ ČECHY + PRAŽSKÝ DENÍK
67
DENÍK - KRAJ VYSOČINA
24
MEDIA PROJEKT
1.+ 2. čtvrtletí 2014
DENÍKY ZDARMA (odhad čtenosti na vydání)
Co víme o denících zdarma...:
•
E15 má 72 % z kategorií A, B a C1
•
Metro má 48 % z kategorií A, B a C1
Metro
E15
481
71
MEDIA PROJEKT
1.+ 2. čtvrtletí 2014
DENÍKY V REGIONECH (odhad čtenosti na vydání v tis.)
Blesk
DENÍK
MF DNES
Blesk
MF DNES
Aha!
44
25
14
DENÍK
MF DNES
Blesk
65
43
38
125
57
30
Blesk
DENÍK
MF DNES
33
32
30
Metro
269
Blesk
MF DNES
130
119
Blesk
MF DNES
DENÍK
DENÍK
Blesk
MF DNES
86
53
39
189
90
63
DENÍK
Blesk
MF DNES
DENÍK
MF DNES
Blesk
Blesk
MF DNES
DENÍK
51
48
41
48
34
31
39
33
21
Blesk
MF DNES
DENÍK
Blesk
DENÍK
MF DNES
Blesk
DENÍK
MF DNES
117
73
72
136
88
69
77
66
41
Blesk
MF Dnes
DENÍK
69
41
35
MEDIA PROJEKT
1.+ 2. čtvrtletí 2014
SUPLEMENTY
(odhad čtenosti na vydání)
•
•
•
•
3/4 čtenářů deníků čtou některý ze suplementů
2/3 čtenářů deníků čtou některý z TV suplementů
74 % čtenářů MF DNES čte některý ze suplementů
tohoto deníku, 28 % čte všechny její suplementy
Během 3 měsíců čte průměrný
čtenář suplementů
18 výtisků
TV magazín (celkem)
1366
Blesk magazín TV
1345
Magazín DNES + TV
872
Ona DNES
578
Magazín Právo + TV
531
Víkend DNES
478
Aha! TV
404
Doma DNES
385
TV pohoda (celkem)
362
Sport magazín
345
Pátek Lidové noviny
254
Moje rodina
230
Dům & bydlení
228
Styl pro ženy
175
Víkend
135
In magazín
116
MEDIA PROJEKT
1.+ 2. čtvrtletí 2014
Vývoj vybavenosti populace čtecími zařízeními
40 %
38 %
34 %
35 %
30 % 30 %
30 %
31 %
26 %
25 %
22 %
19 %
20 %
15 %
10 %
5%
0%
17 %
14 %
12 %
10 %
3%
2%
15 %
4%
2%
2%
2012/2
25 % 26 %
16 %
13 %
17 %
5%
7%
3 %3 %
2012/4
9%
3%
2013/2
10 % 11 %
3%
4%
2013/4
smartphone
tablet
22 %
19 %
12 %
4%
28 %
souhrnný
ukazatel
5%
5%
2014/2
čtečka
MEDIA PROJEKT
1.+ 2. čtvrtletí 2014
Vývoj vybavenosti čtecími zařízeními
sociodemografické skupiny s nejvyšším růstem
80 %
vzdělání VŠ
70 %
věk 12-19 let
60 %
věk 20-29 let
50 %
40 %
věk 30-39 let
30 %
Praha
20 %
populace
10 %
0%
2012/1 2012/2 2012/3 2012/4 2013/1 2013/2 2013/3 2013/4 2014/1 2014/2
MEDIA PROJEKT
1.+ 2. čtvrtletí 2014
Odhady čtenosti časopisů
MEDIA PROJEKT
1.+ 2. čtvrtletí 2014
ŽÁNROVÉ SKUPINY ČASOPISŮ
Podíl čtenářů mezi studenty
ČASOPISY - PRO DĚTI A MLÁDEŽ
396
ČASOPISY - POČÍTAČOVÉ HRY
280
ČASOPISY - INFORMAČNÍ A…
19 %
15 %
1033
37
ČASOPISY - HUDBA, FILM A FOTO
ČASOPISY - ŽIVOTNÍHO STYLU PRO MUŽE
Podíl čtenářů
mezi studenty
27 %
143
ČASOPISY - ŽIVOTNÍHO STYLU PRO ŽENY
13 %
Odhadovaná
čtenost na
vydání
240 12 %
ČASOPISY - VĚDA, TECHNIKA,…
ČASOPISY - PROGRAMOVÉ
40 %
103
ČASOPISY - SPORTOVNÍ
ČASOPISY - MOTORISTICKÉ
51 %
654
12 %
604
11 %
1298
11 %
0%
20 %
40 %
60 %
MEDIA PROJEKT
1.+ 2. čtvrtletí 2014
SKUPINY ČTENÁŘŮ – podle nejvyšího podílu v žánr. skupinách časopisů
Podíl čtenářů – vícečlenné domácnosti
PRO DĚTI A MLÁDEŽ
84 %
POČÍTAČOVÉ HRY
HUDBA, FILM A FOTO
79 %
75 %
Podíl čtenářů – manuální pracovníci
Podíl čtenářů – 1-2 členné domácnosti
ZAHRADA, HOBBY
49 %
EKONOMICKÉ
47 %
PRO ŽENY - ČTENÍ,
KŘÍŽOVKY A SOUTĚŽE
46 %
Podíl čtenářů - profesionálové
MOTORISTICKÉ
35 %
EKONOMICKÉ
SPORTOVNÍ
34 %
INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ
TECHNOLOGIE
21 %
VĚDA, TECHNIKA,
ZAJÍMAVOSTI, CESTOVÁNÍ
19 %
ŽIVOTNÍHO STYLU PRO
MUŽE
28 %
25 %
MEDIA PROJEKT
1.+ 2. čtvrtletí 2014
ČASOPISY – SPOLEČENSKÉ
odhad čtenosti na vydání v tis. osob
Rytmus života
654
Nedělní Blesk
647
Pestrý svět
373
Epocha
358
Sedmička
358
21. století
296
Týdeník Květy
228
History revue
225
Enigma
213
Nedělní Aha!
189
Story
122
Reader´s Digest
103
Instinkt
83
Panorama 21. století
72
Magazín Šíp
66
Svět na dlani
59
Nejčastěji souběžně čtené tituly:
• Rytmus života + Pestrý svět
• (154 tis. čtenářů)
• Rytmus života + Nedělní Blesk
• (98 tis. čtenářů)
• Nedělní Blesk + Nedělní Aha!
• (92 tis. čtenářů)
MEDIA PROJEKT
1.+ 2. čtvrtletí 2014
PRO DĚTI A MLÁDEŽ
odhad čtenosti na vydání v tis. osob
ABC
166
Bravo
165
Top dívky
84
Popcorn
81
21. století Junior
45
Denně je na chatu/ICQ/Facebooku:
• 55 % čtenářů těchto titulů
• 25 % z populace
Denně nebo několikrát týdně hraje
online hry:
• 29 % čtenářů těchto titulů
• 12 % z populace
MEDIA PROJEKT
1.+ 2. čtvrtletí 2014
ČASOPISY – ŽIVOTNÍHO STYLU PRO MUŽE
odhad čtenosti na vydání v tis. osob
Čtenáři:
Maxim
213
Formen
30
•
71 % ve věku 20-39 let
•
68 % má smartphone
•
31 % hraje alespoň 1x týdně nějaký
týmový sport
•
8 % čte deník Sport
MEDIA PROJEKT
1.+ 2. čtvrtletí 2014
ČASOPISY – SPORTOVNÍ
odhad čtenosti na vydání v tis. osob
Nedělní Sport
168
Sport Góóól
91
ProFootball
61
ProHockey
42
Návštěva sportovních utkání alespoň 1x
měsíčně:
• 61 % čtenářů těchto titulů
• 20 % z populace
• Týmové sporty/hry alespoň 1x
měsíčně
1/3 čtenářů sportovních časopisů
čte zároveň i deník Sport
• 56 % čtenářů těchto titulů
• 23 % z populace
MEDIA PROJEKT
1.+ 2. čtvrtletí 2014
POČÍTAČOVÉ HRY
odhad čtenosti na vydání v tis. osob
Score
69
Level
51
21% čtenářů kategorie
počítačové hry čte
zároveň i některý z
titulů ICT
Čtenáři
• 96% muži
• 40% studenti
Častěji, než je v internetové
populaci obvyklé:
• stahují hry
• hrají hry online
• stahují programy
• stahují hudbu, video
MEDIA PROJEKT
1.+ 2. čtvrtletí 2014
odhad čtenosti na vydání v tis. osob
BYDLENÍ, BYTOVÁ KULTURA
Dům a zahrada
122
Chatař & chalupář
98
Marianne Bydlení
70
Bydlení
67
Tina Bydlíme
63
Můj dům
59
Bydlení Stavby Reality
56
Svět koupelen
50
Rodinný dům
49
Katka Náš útulný byt
49
Moderní byt
43
Domov
38
Pěkné bydlení
37
Svět kuchyní
29
MEDIA PROJEKT
1.+ 2. čtvrtletí 2014
odhad čtenosti na vydání v tis. osob
ZAHRADA A HOBBY
Receptář
302
Blesk Hobby
102
Flóra na zahradě
55
Fajn život
39
O VĚDĚ, TECHNICE, ZAJÍMAVOSTECH A CESTOVÁNÍ
100+1
253
National Geographic
150
Lidé a Země
139
Živá historie
98
Koktejl
83
Tajemství české minulosti
43
Příroda
41
MEDIA PROJEKT
1.+ 2. čtvrtletí 2014
odhad čtenosti na vydání v tis. osob
HUDBA, FILM, FOTO
Digitální foto
37
INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE
Chip
77
Computer
77
Extra PC
53
Počítač pro každého
39
PÉČE O ZDRAVÍ
Moje zdraví
128
Blesk Zdraví
97
MEDIA PROJEKT
1.+ 2. čtvrtletí 2014
odhad čtenosti na vydání v tis. osob
VAŘENÍ
Svět ženy Pošli recept
459
Blesk Vaše recepty
221
Apetit
140
Chvilka v kuchyni
109
F.O.O.D.
85
Gurmet
48
MEDIA PROJEKT
1.+ 2. čtvrtletí 2014
odhad čtenosti na vydání v tis. osob
ČASOPISY – PRO ŽENY
Blesk pro ženy
475
Chvilka pro tebe
464
Svět ženy
389
Katka
246
Tina
244
Vlasta
242
Překvapení
209
Napsáno životem
183
Maminka
123
Claudia
119
Praktická žena
99
Betynka
78
Čas na lásku
65
Burda
49
Paní domu
37
MEDIA PROJEKT
1.+ 2. čtvrtletí 2014
odhad čtenosti na vydání v tis. osob
PROGRAMOVÉ
TV max
506
TV mini
330
TV Star
206
Týdeník Televize
178
TV Revue
100
TV expres
90
TV Plus 14
62
MEDIA PROJEKT
1.+ 2. čtvrtletí 2014
odhad čtenosti na vydání v tis. osob
ČASOPISY – ŽIVOTNÍHO STYLU PRO ŽENY
Žena a život
377
Marianne
170
Elle
157
Glanc
133
Cosmopolitan
128
Moje psychologie
118
Joy
116
Dieta
88
Marie Claire
55
Harper´s Bazaar
50
InStyle
48
Kondice
24
MEDIA PROJEKT
1.+ 2. čtvrtletí 2014
odhad čtenosti na vydání v tis. osob
EKONOMICKÉ
Ekonom
75
Euro
38
PRO ŽENY – ČTENÍ KŘÍŽOVKY A SOUTĚŽE
Blesk Křížovky
285
Chvilka pro luštění
204
Křížovkářský TV magazín
130
Chvilka napětí
45
MEDIA PROJEKT
1.+ 2. čtvrtletí 2014
odhad čtenosti na vydání v tis. osob
MOTORISTICKÉ
Svět motorů
192
Svět motorů Speciál
144
Auto Tip
137
Auto motor a sport
130
Motocykl
74
Automobil Revue
73
Auto 7-Autohit
54
Auto Tip Klassik
45
Trucker
40
ODBORNÉ
Sestra
40
MEDIA PROJEKT
1.+ 2. čtvrtletí 2014
odhad čtenosti na vydání v tis. osob
CELOSTÁTNÍ ZPRAVODAJSKÉ TÝDENÍKY
Reflex
269
Respekt
163
Týden
149
ZDARMA DISTRIBUOVANÉ ČASOPISY
Čilichili
173
Kraj Vysočina
115
MEDIA PROJEKT
1.+ 2. čtvrtletí 2014
Nadstavba „kvalita čtení“
MEDIA PROJEKT
1.+ 2. čtvrtletí 2014
Realizace nadstavby - postup
 Cílová skupina: čtenáři časopisů v periodě vydání
 Dotázáno: 12 655 respondentů - 1. pololetí 2014
 Co nás zajímalo:
 způsob získání výtisku
 intenzita čtení
 způsob následného sdílení titulu
 Pokračování: 2.pol. 2014 – kvalita čtení u deníků
MEDIA PROJEKT
1.+ 2. čtvrtletí 2014
Způsob získání - 3/5 čtenářů přímými příjemci titulu
6
4 0
58
Mám jej předplacený nebo si
jej sám(a) kupuji
Má jej předplacený nebo si jej
kupuje jiný člen domácnosti
16
Získávám jej v zaměstnání
Půjčil, dal mi jej příbuzný,
známý
Půjčil(a) jsem si ho na
veřejném místě
5
Získal(a) jsem ho jiným
způsobem
Nevím
11
neuvedeno
MEDIA PROJEKT
1.+ 2. čtvrtletí 2014
Způsob získání - podle žánrových skupin
Předplacený nebo kupuje
(sám nebo jiný člen domácnosti)
PROGRAMOVÉ
PRO ŽENY - ČTENÍ,
KŘÍŽOVKY A SOUTĚŽE
86 %
80 %
Půjčuje si
(příbuzný/známý, veřejné místo)
BYDLENÍ, BYTOVÁ
KULTURA
35 %
PÉČE O ZDRAVÍ
34 %
VAŘENÍ
72 %
ŽIVOTNÍHO STYLU PRO
MUŽE
31 %
SPORTOVNÍ
71 %
VĚDA, TECHNIKA,
ZAJÍMAVOSTI,
CESTOVÁNÍ
29 %
SPOLEČENSKÉ
70 %
ŽIVOTNÍHO STYLU PRO
ŽENY
28 %
PRO ŽENY
68 %
HUDBA, FILM A FOTO
26 %
MEDIA PROJEKT
1.+ 2. čtvrtletí 2014
Způsob získání – malé rozdíly mezi čtenáři
 neexistuje „typický předplatitel“
 typický „půjčovatel“ je student
 v zaměstnání nejčastěji čtenáři 40–49 let s vyšším vzděláním
 získávání časopisů v zaměstnání typické zejména pro řídící
pracovníky a podnikatele
MEDIA PROJEKT
1.+ 2. čtvrtletí 2014
Způsob získání
 Nejčastěji se na veřejných místech objevují tituly
(podle podílu čtenářů, kteří je četli):
 Nejčastěji se veřejných místech objevují tituly ze skupin:
 Péče o zdraví
 Bydlení, bytová kultura
 Věda, technika, zajímavosti, cestování
MEDIA PROJEKT
1.+ 2. čtvrtletí 2014
Způsob získání
 Nejčastěji se v zaměstnání získávají tituly:
 Nejčastěji se v zaměstnání získávají tituly ze skupin:
 odborné
 ekonomické
 ICT
MEDIA PROJEKT
1.+ 2. čtvrtletí 2014
Intenzita čtení
všechny časopisy
6
8
3
65
Přečetl(a) jsem ho celý nebo
téměř celý
Četl(a) jsem méně než
polovinu
18
Četl(a) jsem méně než čtvrtinu
Pouze jsem ho prolistoval(a),
nečetl(a) jsem ho
neuvedeno
MEDIA PROJEKT
1.+ 2. čtvrtletí 2014
Intenzita četby - podle žánrových skupin
Přečetl(a) jsem ho celý nebo téměř celý
SPORTOVNÍ
71 %
PRO ŽENY
70 %
POČÍTAČOVÉ HRY
70 %
VAŘENÍ
70 %
PRO ŽENY - ČTENÍ, KŘÍŽOVKY A SOUTĚŽE
70 %
SPOLEČENSKÉ
68 %
ZAHRADA, HOBBY
67 %
ODBORNÉ
66 %
PROGRAMOVÉ
65 %
INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE
63 %
MEDIA PROJEKT
1.+ 2. čtvrtletí 2014
Intenzita čtení
 Nejpečlivěji jsou čteny tituly ze skupin:
 sportovní
 pro ženy
 o počítačových hrách
 Naopak nejčastěji jsou prolistovány tituly ze skupin:
 Pro děti a mládež
 Životního stylu pro ženy
 Bydlení, bytová kultura
MEDIA PROJEKT
1.+ 2. čtvrtletí 2014
Následné sdílení titulu
všechny časopisy
6
2
3
27
Ne, pouze já
Ano, jiný člen naší domácnosti
13
Ano, půjčil(a), přenechal(a) jsem ho
známému (sousedovi, kolegovi v
práci apod.)
Patrně ano, byl na místě dostupném
pro více osob
Nevím
Neuvedeno
49
MEDIA PROJEKT
1.+ 2. čtvrtletí 2014
Následné sdílení titulu - podle žánrových skupin
Četl jsem pouze já
POČÍTAČOVÉ HRY
HUDBA, FILM A FOTO
Přenechal dál
(známému, na veřejném místě)
54 %
49 %
INFORMAČNÍ A
KOMUNIKAČNÍ
TECHNOLOGIE
47 %
SPORTOVNÍ
47 %
MOTORISTICKÉ
PRO ŽENY - ČTENÍ,
KŘÍŽOVKY A SOUTĚŽE
44 %
37 %
ODBORNÉ
ŽIVOTNÍHO STYLU PRO
MUŽE
EKONOMICKÉ
70 %
37 %
31 %
PÉČE O ZDRAVÍ
27 %
ŽIVOTNÍHO STYLU PRO
ŽENY
27 %
INFORMAČNÍ A
KOMUNIKAČNÍ
TECHNOLOGIE
23 %
MEDIA PROJEKT
1.+ 2. čtvrtletí 2014
Způsob následného sdílení

Tituly, které čtenáři „nedají z ruky“:

Skupiny titulů, která nejčastěji opouští domácnost:
 odborné
 životního stylu pro muže
 ekonomické
MEDIA PROJEKT
1.+ 2. čtvrtletí 2014
Prosíme o správnou citaci zdroje dat:
MEDIA PROJEKT: 1. a 2. čtvrtletí 2014
Realizátoři: MEDIAN a STEM/MARK

Podobné dokumenty

Prezentace aplikace PowerPoint

Prezentace aplikace PowerPoint ČASOPISY – ŽIVOTNÍHO STYLU PRO ŽENY odhad čtenosti na vydání v tis. osob Žena a život

Více

3. Q. a 4. Q. 2014

3. Q. a 4. Q. 2014 ČASOPISY – ŽIVOTNÍHO STYLU PRO ŽENY odhad čtenosti na vydání v tis. osob Žena a život

Více

Prezentace aplikace PowerPoint

Prezentace aplikace PowerPoint  Odhady čtenosti deníků a suplementů  Odhady čtenosti časopisů  Zajímavosti v chování vybraných skupin čtenářů  Připravenost čtenářů na konzumaci elektronických titulů

Více

1. a 2. Q 2011

1. a 2. Q 2011 odhad čtenosti na vydání v tis. osob National Geographic

Více

Prezentace aplikace PowerPoint

Prezentace aplikace PowerPoint ZAHRADA A HOBBY Receptář

Více

media projekt 2007

media projekt 2007 Časopisy pro ženy Chvilka pro tebe Blesk pro ženy Katka Svět ženy Vlasta Tina Žena a život Claudia Praktická žena Napsáno životem Betynka Maminka Jackie Burda Čas na lásku Paní domu Anna

Více

eflex skupina

eflex skupina podíl stálých a pravidelných čtenářů (6 a více vydání z posledních 12) k čtenářům v delším období v % PROGRAMOVÉ SPORTOVNÍ ZAHRADA, HOBBY PRO ŽENY ZPRAVODAJSKÉ TÝDENÍKY SPOLEČENSKÉ MOTORISTICKÉ PRO...

Více

Bulletin TIMUR 2015-01

Bulletin TIMUR 2015-01 adaptačním týmem (MAT), tedy skupinou místních lidí, která participačním způsobem vytváří adaptační strategii obce. Vycházíme totiž z předpokladu, že na tvorbě adaptační strategie pro obec by se mě...

Více

Život v Rudné č. 11/2015

Život v Rudné č. 11/2015 Zastupitelstvo Města Rudná rozhodlo vytvořit na základě platného Strategického plánu města Program rozvoje města (v souladu s platným zněním zákona č. 128/2000 Sb. o obcích), který pomůže lépe koor...

Více