09 Vykládací a paletovací zařízení, podávací zařízení - meto

Transkript

09 Vykládací a paletovací zařízení, podávací zařízení - meto
Stavebnicové automatizační prvky
Automation Components of Modular Design
automation AG
Automated
Tray Changer
Vykládací
a paletovací
zařízení AP
(Transfer and tray storage unit AP)
Stop position dowel pin
for third position *
Popis funkce:
Description
Vykládací a paletovací zařízení se používá pro automatické nakládání nebo vykládání palet.
The transfer
tray storage
unit is posune
used for
automatic
of trays.
Paleta,
která se and
má naložit,
se nastohovaná
dolů
a vyjednotíloading/unloading
se, elektricky poháněnou
jednotkou se nastaví do polohy pro nakládání.
The tray
loaded
is singled out
on být
theuložen
tray stack
downward and is brought into the loading position by the electrical
Posun
palettojebe
volně
programovatelný
a může
v řízení.
drive unit.
Naložené
palety se stohují na sebe a uvnitř zařízení se spustí dolů na dopravní linku.
The dopravní
advancelinka
of the
programmable
to your choice and programs can be stored in the controller unit.
Tato
pak trays
dopravíiscelý
stoh palet ze zařízení.
Zařízení
bylo koncipováno
tak, že popsaný
postup
je možný
v obráceném
pořadí.
The loaded
trays are stacked
onto each
other
and taktéž
lowered
within the
unit downward to the transfer unit.
Zařízení
je
vybaveno
vlastním
řízením,
které
taktéž
dovoluje
ovládání
pojezdového
This transfer unit moves the whole stack of trays out of the system. zařízení.
This unit is designed to allow the procedure described above also to be carried out in reverse order.
Vykládací
zařízení
být doplněno
veškerými
automatizačními
prvky
našeho stavebnicového
systému.
This unitaispaletovací
equipped
with může
an individual
controller,
which
also allows
thezcontrolling
of the handling
unit.
Kusy pak jsou jednotlivě nebo v řadách nakládány nebo vykládány.
In addition, this transfer and tray storage unit can be equipped with any automation component of modular design within our range
of products.
parts
can kusy,
thennebo
be loaded/unloaded
or serially.
Typickými
oblastmi
využití jsouThe
těžko
tříditelné
díly, které se nesmějíindividually
poškrábat, jako
např. kosmetické produkty.
Typical applications are: difficult parts to sort out, or parts which must not be scratched, e.g. cosmetic products.
Technické
údaje:
Technical
Data:
-– Tray
Velikost
mm(other
(jiné rozměry
jsou možné)
sizepalety
400 400x600
x 600 mm
dimensions
are also possible)
-– Tray
Dobachanging
výměny palety
cca
1s
time approx.. 5 seconds
- Stohovatelná výška 500 mm
– Stack height 400 mm
- Celková hmotnost na jeden stoh palet cca 30 kg
– Total weight of tray stack approx.. 30 kgs
th fine threads.
s. (see section "Stop Screws with plug-in sensing elements").
million cycles)
Order No. LH - . . . - . . .
O=Without cushions
A=Elastomer cushions (KB08)
B=Oil cushions and KOB50
(OB15/10K)
ot oiled
Stroke / mm
t 5.032)
Subject to change without notice (January 2005)
Změna vyhrazena (2008)
1.001
7.001
9.001
NOTE: Each spring must be checked
Forout
disentangling
individually and feeding
for feed suitability. About 0.3 liter (.33
of cylindrical
quarts) of springs with air.
Automationsprings
Components
Modularfor
Design
regular production
are of
needed
evaluation.
Stavebnicové automatizační prvky
Spring feeder FG
- Length
up to 30mm
(1,182”)
Spring
feeder
FGpro
For disentangling
and feeding
NOTE:
Each spring
must be checked out individually
Podávací
zařízení
pružiny
FGAbout
Spring
feeder
FG
Special
version
up
to
ø 18mm
(0.708”)
of cylindrical springs with air.
for feed
suitability.
0.3 liter (.33 quarts) of
8”- 0,3152”)
8”)
NOTE: Each spring must be checked out individually
for feed suitability. About 0.3 liter (.33 quarts) of
regular production springs are needed for evaluation.
automation AG
SPRING:
Automation Components of Modular
Design
Automation Components
of Modular
- Outer
springDesign
diameter 2-8mm (0.0788”- 0,3152”)
na rozmotání a podávání vinutých pružin
- Length 5-45mm
(0.196”production
– 1,771”)
regular
springs
are needed
for
evaluation.
For disentangling
and feeding
springEach
must
be checked
individually
For disentangling
and feeding NOTE: Each
NOTE:
spring
must beout
checked
out individually
of cylindrical
springs
with
air.
for
feed
suitability.
About
0.3
liter
(.33
quarts)
of quarts) of
of
cylindrical
springs
with
air.
for
feed
suitability.
About
0.3
liter
(.33
Max 6
Max 6
Pružiny:
SPRING:
regular
outputs production springs are needed for evaluation.
outputs
Technical
data:
regular
production
springs
are
needed
for
evaluation.
- -Vnější
2 až2-8mm
8mm (0.0788”- 0,3152”)
Outerprůměr
spring pružin
diameter
- Simple and quick refill of springs
-SPRING:
pružin
45mm
-Délka
Length
up to5 až
30mm
(1,182”)
SPRING:
of springs -- Outer
- Hopper
for additional
bulk quantity of springs
Další
rozměry
dle
poptávky
spring
diameter
(0.0788”0,3152”)
- Special
up to2-8mm
ødiameter
18mm
(0.708”)
-version
Outer
spring
2-8mm
(0.0788”- 0,3152”)
(see
back
page)
- Length
up-5-45mm
to 30mm
(1,182”)
- Length
(0.196”
– 1,771”)
Length
up
to 30mm
(1,182”)
údaje:
e, dimension Technické
- 1–6(0.708”)
outputs (dependant on feed rate, dimension
- Special
version
up
to
ø
18mm
of Modular
Design
- Components
Special
upand
to
øform
18mm
(0.708”)
- Automation
Konstruováno
pro version
vysoké
kadence
a dlouhou
Max 6
of spring)
- Length
5-45mm
(0.196”
– 1,771”)
outputs
bezúdržbovou
životnost
Length
5-45mm
(0.196”
–
1,771”)
Technical
data:
CS/ min.
- Rate per output:
up to 100 PCS/ min.
- Jednoduché
a
rychlé
doplnění
pružin
díky
- Simple and quick refill of
springs
Max 6
- Air
connection:
R 1/8”
Max 6
outputs
Technical
doplňovacímu
zařízení bulk quantity of springs
data:
outputs
Hopper
for
additional
Technical
data:
air / oil free - 1 až 6 výstupů
Operating
medium:
compressed
air
/
oil
free
(závislé
na
výkonu,NOTE: Each spring must be checked out individually
disentangling
and
feeding
- For
Simple
and
quick
refill
ofdopravním
springs
(see
back
page)
Simple
and
quick
refill
of
springs
90 psi)
Operating pressure:
bar (30-90
- of
rozměru
a tvaru
pružin)
cylindrical
springs
with-air.
for feed 2–6
suitability.
Aboutpsi)
0.3 liter (.33 quarts) of
Hopper
for
additional
quantity
ofquantity
springs
- 1–6
outputs
(dependant
on feed
rate,
dimension
- Hopper
for bulk
additional
bulk
of
springs
g cycle at 72.5
Air
consumption:
per
operating
cycleare
at 72.5
psi for evaluation.
- psi
Kadence
na
výstup
až
100
ks/min.
regular production springs
needed
(see
back
page)
and
form
of
spring)
(see back page)
Vzduch. přípojka
R1/8“
scf (25 NL) -- 1–6
(5
bar):
.883
scf
(25
NL)
outputs
(dependant
on
rate,
dimension
- Rate
per
output:
upfeed
to 100
PCS/
- 1–6
outputs
on
feedmin.
rate, dimension
- SPRING:
Prac. médium
(dependant
tlakový
vzduch
quarts)
- Volume
0,5 litre (.55 quarts)
and
form
of
spring)
-Outer
Air tlak
connection:
Raž1/8”
and
form
of
spring)
-
Prac.
2
6
bar
spring
diameter
2-8mm
(0.0788”0,3152”)
lb)
Weight
30 kg (66.2 lb)
per output:
up
toprac.
100takt
PCS/
min.
-Length
Operating
medium:
compressed
air
/ oilPCS/
free
-- -Rate
Spotřeba
vzduchu
(1,182”)
na
při
5100
bar:
25
NLmin.
Rate
per
output:
up
to
up
to
30mm
nozzle,
The
unit is supplied with a matching nozzle,
connection:
1/8”
-- -Air
Objem
plnění
øR0,5
litru
-Special
Operating
2–6
bar
(30-90
psi)
version
up to
18mm
(0.708”)
- Airpressure:
connection:
R 1/8”
tube
mount
and
2-meter
tube.
medium:
compressed
air
/
oil
free
-- -Operating
Hmotnost
30
kg
-Length
Air consumption:
per
operating
cycle
atair
72.5
5-45mm
(0.196”
–
1,771”)
- Operating medium:
compressed
/ oilpsifree
- Operating- pressure:
2–6
psi)(25
(5 bar
bar):(30-90
.883
scf
NL)psi)
Operatinguzpůsobenou
pressure:
2–6 bar
(30-90
Stop positionExpedice
dowel pin se uskutečňuje
tryskou,
přichycením
hadice
Max 6
CONTROL
UNIT:
- Air
consumption:
per
operating
cycle
at
72.5
psi at 72.5 psi
for third position
*- Volume
0,5
litre
(.55
quarts)
outputs
consumption:
per operating cycle
2mTechnical
hadicí. - Air
data:
utomatic on /aoff
The
control
unit
is
equipped
with
an
automatic
on
/
off
Automation
Components
ofNL)
Modular Design
(530
bar):
.883
scf
(25
-- Simple
Weight and quick refill
kg
(66.2
lb)
(5 bar):
scf
(25 NL)
of springs
(FG
will(.55
switch
on.883
onlyvlastnosti.
as required)
U-každé
pružiny
se
musí pokusem
vyzkoušet
její
přepravní
Volume
0,5
litre
quarts)
The
unit -isfor
supplied
with
a
matching
nozzle,
Volume
0,5
litre
(.55
quarts)
Hopper
additional
bulk
quantity
of
springs
Voltage:
24 voltspružin.
DC
Pro
tyto
pokusy požadujeme
cca
litr
vyráběných
- Weight
301tube.
kg sériově
(66.230lb)
tube
and 2-meter
(seemount
back
page)
- Weight
kg (66.2 lb)
The
unitoutputs
is The
supplied
a Order
matching
nozzle,
No.arate,
Technické
údaje
(řízení):
- 1–6
(dependant
on with
feed
dimension
unit
iswith
supplied
matching
nozzle,
For
disentangling
and feeding
NOTE: Each spring must be checked out individually
tubeand
mount
and
2-meter
tube.
Napětí:
24
V
DC
form
ofmount
spring)and
tube
2-meter
tube.
CONTROL
UNIT:
FG
___
___
of
cylindrical
springs
with
air.
for feed suitability. About 0.3 liter (.33 quarts) of
Nastavitelné časy
- Rate
per output:
up with
to 100
The
control
unit is equipped
an PCS/
automatic
onregulator,
/ off
l. with tubing, Řízení
A =min.
valves,
compl. with
tubing,
regular
production springs are needed for evaluation.
je opatřeno zapínací automatikou, která zapne
podávací
(FG
will
switch
on
only
as
required)
without
ring
initiator
CONTROL
UNIT:
Air
connection:
R
1/8”
zařízení pružin
pouze je-li UNIT:
zapotřebí.
CONTROL
l.with tubing with
B
= /valves,
tubing with
Voltage:
24
volts
DC
The
control
unit
is equipped
with
an automatic
on
/ regulator,
off on compl.with
SPRING:
Snímání
funguje
pomocí
prstencového
iniciátoru
nebo
světelné
- Operating
medium:
air
free
The
control
unit
iscompressed
equipped
with
anoil
automatic
/initiator
off (1 pc. per output)
tor (1 pc. per output)
control
unit,
with ring
Outer
spring
diameter
2-8mm
(0.0788”0,3152”)
závory.
(FG- will
switch
on
only
as
required)
Operating
psi)
(FG pressure:
will switch on2–6
onlybar
as(30-90
required)
Order
No.
Voltage:
24 volts DC24
- Length
up to 30mm
Number
outputs
Voltage:
volts
DC
- Air consumption:
per operating
cycle(1,182”)
atof72.5
psi 1-6
- Special version up to ø 18mm (0.708”)
FG - ___ - ___
(5
bar):
.883
scf
(25
NL)
Order No. číslo:
Objednací
= valves,- regulator,
compl.
with
tubing,
OrderANo.
Ring initiator
version
PNP
Length
5-45mm
(0.196”
– 1,771”)
řízení
- Volume
0,5 litre (.55 quarts)
FG
... -- ___
... without ring Order
initiator
No. IR___ PSK-IBS
FG --___
max.
FG
___
___
Max 66 výstupů
- Weight AA ==B ventily,
30 redukční
kgcompl.
(66.2
lb)Ring
= valves,
regulator,
compl.with
tubing
with
tlakový
ventil,
kompl.
propojeno
valves,
regulator,
with
tubing,
Diameter
(I.D.)
outputs
A
=
valves,
regulator,
compl.
with
tubing,
Technical
data:
controlring
unit,
with
ring
initiator
(1 pc. per output)
bez
prstenc.
iniciátoru
The unit is hadicemi,
supplied
with
a matching
nozzle,
without
initiator
without
ring
initiator
- Simple
and ventil,
quicktubing
refill of
springs
== ventily,
tlakový
redukční
kompl.
propojeno
tube mountBBand
2-meter
tube.
valves,
regulator,
compl.with
with
Numbers řízením,
ofB -outputs
1-6
=Single
valves,
regulator,
compl.with
tubing
with
prings and cylindrical pins hadicemi,
EF for
s prstenc.
inic.
ks per
nabulk
výstup)
Hopper
forescapement
additional
quantity
ofsprings
springsand cylindrical pins
control unit,
with
ring
initiator
(1(1pc.
output)
control unit, with ring initiator (1 pc. per output)
(see back page)
Ring initiator UNIT:
version
PNP
Počet
výstupů
1-6 1-6
Number
of outputs
CONTROL
Number
of
1-6
1–6
outputs
(dependant
on feed
rate, dimension
escapement
must
beoutputs
matched
to the on
spring
The single escapement must be matched to the spring diame
OrderThe
No.single
IR___
PSK-IBS
The
control
unit
is equipped
with
anofautomatic
/ offdiameter.
and
form
spring)
Technical
data:
Technical data:
Ring
initiator
version PNP
Ring
Diameter
(I.D.)
Prstencový
iniciátor
provedení
PNP
(FG
will switch
on
only
as
required)
Ring initiator version
PNP per output:
Rate
up
to
100
PCS/
min.
Outer
spring
diameter
2–8mm
(0,078”
–
0,315”)
- Outer spring diameter 2–8mm (0,078” – 0,315”)
Order
No.
IR___
PSK-IBS
Voltage: číslo:
24
volts
Opening for springs
Objednací
IR
PSK-IBS
Order No.
IR___ DC
PSK-IBS
Air
connection M5
Spring
length
5
to
40mm
(.196”–1,574”)
- Spring length 5 to 40mm (.196”–1,574”)
Air
connection:
R
1/8”
Ring
Diameter
(I.D.)
Single escapement
EFprstence
for(I.D.)
springs and cylindrical pins
rozměr
Ring Diameter
- Call
your custom
size
- Call us for details about your custom size
Order
No.us for details about
- Operating
medium:
compressed air / oil free
- Air escapement
connection M5 Operating
medium:
compressed
air/
oil(30-90
free psi)
- Air connection M5 Operating medium: compressed air/ oil f
Operating
pressure:
2–6
bar
Single
EF
for
springs
and
cylindrical
pins
FG - ___ -Single
___
escapement
EF
for springs andThe
cylindrical
pins
- Operating pressure:
2–6
bar
(30–90
psi)
Operating
2–6 bar
(30–90 psi)
single
escapement
must
matchedpressure:
to the spring
diameter.
-regulator,
Air consumption:
per operating cycle at 72.5 psi - be
A = valves,
compl. with tubing,
pro pružiny
a válcové
kolíky
- Air Consumption:
per
operating
cycle
at
72.5
psi:
0.014
NL
Air
Consumption:
per
operating
cycle at 72.5 psi: 0.014 NL
Technical
data:
Jednotící
without ring initiator
(5 bar):
.883zařízení
scf (25musí
NL) být přizpůsobeno průměru pružin.
Outer
spring
diameter
2–8mm
(0,078”
–
0,315”)
The
single
escapement
must
be
matched
to
the
spring
diameter.
- Weight: 0,85
kg
(1.87lb)
Weight:
0,85
kg
(1.87lb)
th fine threads.
B = valves,
with
Opening
for
springs compl.with tubing0,5
The single escapement must be matched to the spring diameter.
-regulator,
Volume
litre (.55
quarts)
Air connection
M5
přípojka
M5
- Spring
length 5 to 40mm (.196”–1,574”)
Technical
data:
No.with
EF plug-in
01.000
Order No. EF 01.000
control
unit, sensing
with ring initiator (1 pc. per output)
Technické
údaje:
s. (see sectionvzduchová
"StopOrder
Screws
Technical data:
- Weight elements").
30 kg (66.2
lb)
- Outer
spring
diameter
2–8mm
(0,078”
–size
0,315”)
Call
us
for
details
about
your
custom
-
Vnější
průměr
pružin
2
až
8mm
Opening for springs
- Outer spring diameter
2–8mm
(0,078” – 0,315”)
outputs
unit1-6
isforsupplied
with a matching
nozzle,
Air connection M5 Number of The
Opening
springs
Spring
length
5
to
40mm
(.196”–1,574”)
Air
connection
M5
Operating
medium:
compressed air/ oil free
- Délka pružin- Spring
5 až 40mm
Air connection
million cycles)
Order No.
LH -M5.tube
. . -mount
. . . and 2-meter tube.
length 5 to 40mm (.196”–1,574”)
- Call
us for details
about2–6
your
- Operating
pressure:
barcustom
(30–90size
psi)
- Další
rozměry
dle poptávky
ot oiled
t 5.032)
Nozzle output
Control box
Nozzle output
Control box
Nozzle output
Control box
Spring feeder FG
Nozzletryska
output
výstupní
Control boxzásobník
kontrolní
Spring feeder FG
Jednotící zařízení EF
- Call us for details about your custom size
Ring initiator version PNP
O=Without
Subject to change
without noticecushions
(January 2005) - Air
connection
M5 Operating
medium:
air/
oil NL
free
7.003
- Air
Consumption:
per operating
cyclecompressed
atmedium:
72.5 psi:compressed
0.014
- Air connection
M5 Operating
air/ oil free
Order No. IR___ PSK-IBS
A=Elastomer
cushions
(KB08)
- Vzduchová
přípojka
- Operating
2–6 bar (30–90M5
psi)
- Weight: -pressure:
0,85
kg
(1.87lb)
CONTROL
UNIT:
Operating pressure: 2–6 bar (30–90 psi)
Ring Diameter (I.D.) B=Oil cushions and KOB50
Single
- Pracovní
médium
tlakový
- an
Air
Consumption:
per
cycle
at 72.5vzduch
psi: 0.014 NL
Order
No.
EFon
01.000
The control unit is equipped with
automatic
/ offoperating
- Air
Consumption:
per operating cycle at 72.5 psi: 0.014 NL
(OB15/10K)
-
Pracovní
tlak
2
až
6 bar
- Weight: 0,85 kg (1.87lb)
(FG will switch on only as required)
0,85 kg (1.87lb)na pracovní takt při 5 bar: 0.014NL
escapement
EF for mm
springs and cylindrical
pins -EFWeight:
Order No.vzduchu
01.000
Stroke / 24
Voltage:
volts DC - Spotřeba
Order No. EF 01.000
- Hmotnost
0.85kg
Order
Subject to change without notice (January
2005)No.
The single
escapement must be matched to the spring diameter.
Objednací
1.001číslo: EF01.000
Technical data:
FG - ___ - ___
Subject to change without notice (January 2005)
- Outerwith
spring
diameter 2–8mm (0,078” – 0,315”)
A = valves, regulator, compl.
tubing,
Subject to change without notice (January 2005)
Opening for
springs
průchod
pro
pružiny
Air connection M5
without ring initiator - Spring length 5 to 40mm (.196”–1,574”)
B = valves, regulator, compl.with
with
- Call us fortubing
details
about your custom size
Změna vyhrazena (2008)
control unit, with ring initiator
(1
pc.
per
output)
- Air connection M5
Operating medium: compressed air/ oil free
Number of outputs 1-6 - Operating pressure: 2–6 bar (30–90 psi)
7.0
7.003
9.004
Stavebnicové automatizační prvky
automation AG
Automation Components of Modular Design
Automation Components of Modular Design
Hopper
FGzásobník
Přídavný
k FG
Hopper
FG
Připojení
zásobníku
dává možnost
Available
inpřídavného
two models,
the Hopper
holds a bulk
zásobit
doplňovací
zařízení
pružinami
na delší
Available
in
two
models,
the
Hopper
holds a bulk
quantity of springs and easily facilitates
automatic
dobu.
Přídavný
zásobníkand
se nabízí
vefacilitates
dvou
quantity
of
springs
easily
automatic
refilling of the Spring Feeder.
provedeních.
refilling of the Spring Feeder.
MODEL – S
MODEL S– S
Provedení
This
model does not have a quick empty feature.
Oproti
L není
tohotoa zásobníku
možné
This provedení
model does
notuhave
quick empty
feature.
rychlé vyprázdnění.
Order No.: FG-Hopper-S
Order No.: FG-Hopper-S
Objednací číslo: FG-ZÁSOBNÍK-S
top position dowel pin
r third position *
šou
pát
ko
výstup ze
zásobníku
e threads.
e section "Stop Screws with plug-in sensing elements").
n cycles)
Order No. LH - . . . - . . .
O=Without cushions
A=Elastomer cushions (KB08)
B=Oil cushions and KOB50
(OB15/10K)
ed
MODEL
–L
Provedení
MODEL
– LL
FG-Hopper-L
is recommended
when your
Pokud se
na stejném zařízení
na pružiny
FG-Hopper-L
is feeding
recommended
when
application
requires
various
typesseyour
of
zpracovávají
různé
pružiny,
doporučuje
použití
application
requires
feeding
various
types
springs
with the
same spring
feeder.
Model
– Lof
also
tohoto
zásobníku.
U tohoto
provedení
mohou
springs
with
the
same
spring
feeder.
Model
– L also
provides
a
Quick-Empty
feature,
by
simply
pulling
být pružiny jednoduchým způsobem vysypány.
provides
a Quick-Empty
pulling
the drawer.
Vytažením
šoupátka padajífeature,
pružiny by
do simply
sběrného
the
drawer.
zásobníku.
Order No.: FG-Hopper-L
Order
No.: číslo:
FG-Hopper-L
Objednací
FG-ZÁSOBNÍK-L
Stroke / mm
32)
1.001
7.004
7.004
9.004
Subject to change without notice (January 2005)
Subject to change without notice (January 2005)
Změna vyhrazena (2008)
achine FW-01
gs
Stavebnicové automatizační prvky
Automation Components of Modular Design
automation AG
NC-Winding
Machine
FW-01
NC – zařízení
na stáčení
pružin FW-01
pro šroubovité
válcové
pružiny s prodlouženými konci a přímou montáž v automatech
for spiral
torque
springs
Automation Components of Modular Design
NC-Winding Machine FW-01
for spiral torque springs
Automation Components of Modular Design
zdvih
NC-Winding Machine FW-01
Stop position dowel pin
for third position *
for spiral torque springs
navíjecí cívka podle směru navíjení vlevo nebo vpravo
Příklad cívky s odizolováním
Stáčecí NC automat Meto-fer je konstruován pro výrobu šroubovitých válcových pružin s prodlouženými konci a vinutých odporových drátů
přímo z drátové cívky. Stroj je vhodný pro přímou integraci do montážního zařízení bez přídavné orientační podpory.
Výroba pružin probíhá ve stáčecím procesu pomocí poháněného navíjecího trnu. Pohánění navíjecího procesu probíhá přes dvě
programovatelné NC-osy. Vedle obou DC-os servomotoru jsou všechny ostatní pohyby v postupu řízeny pneumaticky. Vedle mechanických
součástí je řízení integrovanou součástí stáčecího stroje.
NC - stáčecí automat se dá přestavět na různé šroubovité válcové pružiny a je patřičně flexibilní. S přídavnými zařízeními mohou být
dle potřeby přidávány na šroubovité válcové pružiny další ohyby a zvláštní tvary. Se standardním zařízením mohou být vyráběny pouze
šroubovité válcové pružiny s prodlouženými konci, přítlačné a tažné pružiny se pro tento postup stáčení nehodí.
Technické údaje:
- Nejmenší průměr drátu
cca 0.2 mm
- Největší průměr drátu
cca 1.5 mm (závislé na točivém momentu)
th fine threads.
- Nejmenší, střední průměr stáčení
cca 2 mm
střední
průměr
stáčení
s. (see section- Největší,
"Stop Screws
with
plug-in
sensing elements"). cca 30 mm (závislé na točivém momentu)
- Minimální délka ramene
½ vnějšího průměru
50 mm
million cycles)- Maximální
Orderdélka
No.ramene
LH - . . . - . . .
Subject to change
without
notice(rameno
(January 2005)
7.005
- Maximální délka podavače drátu
100
mm
2x 50 mm)
O=Without cushions
- Maximální délka stáčení
42 mm
A=Elastomer cushions
(KB08)
- Jmenovité otáčky navíjecího trnu
300 ot./min.
ot oiled
and
KOB50
- Jmenovitý točivý moment navíjecíhoB=Oil
trnu cushions3.8
Nm
7.005
(OB15/10K) 15 m/min.
- Rychlý chod navíjecího vertikálního trnu
- Tlaková síla ořezávacího nástroje
2500 N (při 5 bar)
Stroke / mm
t 5.032)
- Pracovní tlak pneumatický
4 – 8 bar
- Elektrický příkon
cca 1 kW
- Vnější rozměry délka x šířka x výška
1420 x 505 x 610 mm
1.001
Subject to-change
without notice (January 2005)
Hmotnost
cca 90 kg
Změna vyhrazena (2008)
7.005
9.005
Stavebnicové automatizační prvky
automation AG
NC-automat na ohýbání drátu FW-11
pro díly z profilového drátu
top position dowel pin
r third position *
S automaty na ohýbání drátu od firmy Meto-fer se dají vyrábět specifické ohýbané díly přesně a v nejvyšší kvalitě přímo z rolí drátu. Podle
systémového provedení mohou být plně automaticky vyráběny ohýbané díly s různými rádiy a se speciálními ohyby. Vedle použití jako
samostatné výrobní stanice se hodí automat na ohýbání drátu od firmy Meto-fer pro integraci do montážního zařízení, kde se mají specifické
ohýbané díly zhotovovat přímo na místě montáže (produkce just-in-time).
Vyzkoušejte naše schopnosti a zašlete nám výkres Vámi požadovaných ohýbaných dílů – rádi Vám vypracujeme výhodné řešení pro
automatickou výrobu požadovaných dílů.
Příklady námi realizovaných ohýbaných tvarů:
e threads.
e section "Stop Screws with plug-in sensing elements").
n cycles)
Order No. LH - . . . - . . .
O=Without cushions
A=Elastomer cushions (KB08)
B=Oil cushions and KOB50
(OB15/10K)
ed
Stroke / mm
32)
1.001
9.005
Změna vyhrazena (2008)
Stavebnicové automatizační prvky
automation AG
Zásobník hřídelí WV-01
Vzduchová přípojka R1/8“
Stop position dowel pin
for third position *
Řez B-b
Zakládací zásobník hřídelí slouží pro dávkování a polohovací přípravu hřídelových dílů s průměrem od 6 do 13 mm. Nastavitelné rozmezí
délky obrobku je od 56 – 234 mm. Při ukládání dílů do zásobníku se musí dbát na stejnou délku a správnost polohy obrobků. Přestavění na
jinou délku obrobků se dá realizovat jednoduchým posunutím mezistěny.
th fine threads.
s. (see section "Stop Screws with plug-in sensing elements").
Jako jednocení slouží stupňovitá mechanika pohybující se nahoru a dolů, jejíž pohon se uskutečňuje přes pneumatický válec. Nejvyšší
stupeň může být použit jako pozice pro odběr dílů. Je ale také možné, hřídele posunout na další vhodné zařízení (např. transportní) bez
million cycles)použitíOrder
No. zařízení.
LH - . . . - . . .
odebíracího
ot oiled
t 5.032)
O=Without cushions
Zásobník hřídelí je vybaven kontrolní funkcí
pro stavcushions
naplnění a(KB08)
také pro polohu odebírání. Boční klapka dovoluje bezproblémové naplnění
A=Elastomer
zásobníku i u krátkých délek hřídelí. B=Oil cushions and KOB50
Hmotnost zásobníku cca 20 kg.
(OB15/10K)
Stroke / mm
1.001
Změna vyhrazena (2008)
9.007
Stavebnicové automatizační prvky
automation AG
Poloautomatický pracovní stůl RTH
Zásobník materiálu
* Různé velikosti
a provedení
* Rychle vyměnitelný
Materiálový otočný stůl
* Vždy správný materiál na správném místě
Montážní otočný stůl
* Rozdělení volně volitelné
Montážní stanice
* Nástroje a stanice rychle vyměnitelné
- krátké přípravné časy
* Až 6 hod. rozděl. na objem
Stop position dowel pin
for third position *
Montážní stůl
* Pracovní výška
dle požadavku
Zahájení montáže
* Rychle vyměnitelné
- krátké přípravné časy
Obslužný pult
* Teach-in-programování
* Možnost uložení 10 programů
* Přenosný pomocí 2 m kabelu
Opěrka patky
* Nastavitelná výška
* Pro uvolněnou polohu
při sezení
Úkol
Manuální montáž vyžaduje
přípravu mnoha dílů a nástrojů
a tak vznikají rozsáhlá pracoviště montáže
(mnoho dílů a nástrojů na jednom místě)
nebo se výroba uskutečňuje v jednotlivých
th fine threads.
úkonsensing
na jednom
místě).
s. (see sectionkrocích
"Stop (jeden
Screwspracovní
with plug-in
elements").
Obě varianty vykazují nedostatky.
million cycles)
No. LH
- . . . - montáž
...
ŘešeníOrder
- inteligentní
manuální
O=Without cushions
Na obvodu otáčecího talíře je rozmístěno
x montážních
A=Elastomer
cushions (KB08)
ot oiled
upnutí (podle rozteče, např. 20) tak, žeB=Oil
se každý
montážní
cushions
and KOB50
proces už neprovádí v jednotlivém zařízení,
nýbrž se provádí
(OB15/10K)
x-krát.
Stroke / mm
t 5.032)
Díky „inteligentní manuální montáži“ se dá ušetřit – podle
výrobku – až 30% montážních časů a tím montážních nákladů.
1.001
Změna vyhrazena (2008)
Co nejméně
sekundárních prací
* Několikanásobné opakování
pracovních kroků
* Výkonná montáž
* Automatizace těžkých
montážních postupů
* Ergonomický vzhled
* Nízké náklady na přestavbu
* Malé nároky na místo
9.008
Stavebnicové automatizační prvky
automation AG
Úkol
Při výrobě průmyslových produktů nabývá montáž stále více
na významu. Protože montážní náklady tvoří nezanedbatelný
podíl na výrobních nákladech, platí toto především tehdy, když
se jedná o komplexní, mnohodílné produkty. Plně automatické
montáži se díky struktuře produktů, výše uvedené komplexnosti,
rozličnosti variant jakož i malým dávkám příp. celkovému množství
kusů kladou hranice. Manuální montáž vyžaduje přípravu mnoha
dílů a nástrojů a tak vznikají rozsáhlá pracoviště montáže (mnoho
dílů a nástrojů na jednom místě) nebo se výroba uskutečňuje
v jednotlivých krocích (jeden pracovní úkon na jednom místě).
Obě varianty vykazují nedostatky: U prvně jmenované se všechny
nutné materiály a montážní pomůcky nacházejí na různých
místech. Protože vždy může být v jednom čase montován jenom
jeden produkt (montáž po kusech), musejí být všechny činnosti
jako uchopení, přenášení, spojování atd. prováděny právě
na těchto různých místech. Výsledkem toho je mnoho sekundárních
pracovních operací, které nevytvářejí žádnou hodnotu na výrobku.
Posledně jmenované vykazují přes časté opakování činnosti
(vysoký stupeň dovednosti = vyšší kvalita) a stejným postupům
činností (stejná vykonávaná montáž) tu nevýhodu, že výrobek je
montován ve vícero montážních celcích. Tyto pak musejí být až
do kompletace uskladněny v meziskladech, což má za následek
pracovní operace odkládání, skladování v meziskladu,
top positionsekundární
dowel pin
r third position
*
odebrání
atd. Konec konců obě varianty vykazují ten nedostatek, že
přípravky pro podporu montážních postupů jsou zpravidla nejen
těžko dostupné, nýbrž vyžadují samozřejmě taktéž montážní čas.
tzn. že přes Teach-in-výukový program se naprogramuje a uloží
pořadí požadovaných dílů potřebných pro výrobu. V zadní části
otočného stolu mohou být umístěny montážní stanice, které se
v případě potřeby aktivují taktéž přes NC řízení. Tyto stanice jsou
vybaveny rychle vyměnitelnými nástroji a mohou byt kompletně
– s málo pohyby – vyměněny, což znamená nepatrné náklady na
přestavení. Při takovém uspořádání je možné jedním nebo vícero
otočením talířového posunu zhotovit kompletní výrobek jednou
osobou, přičemž odpadá meziskladování dílů (montážních celků).
Díky volně programovatelnému řízení, rychle vyměnitelným
montážním uchycením jakož i lehce integrovatelným dodatečným
verzím (montážní stanice) má takovéto montážní místo vysoké
opětovné zhodnocení, protože odpadá až 80% objemu investic
na výrobně neutrální základní jednotku. Toto ovlivňuje možnost
patřičně dlouhých odpisových období základního vybavení.
Díky „inteligentní manuální montáži“ se dá ušetřit – podle
výrobku – až 30% montážních časů a tím montážních
nákladů.
Pokud moderní výroba znamená, že budou výrobky montovány
hospodárně, s vysokou kvalitou, angažovanými pracovníky na
flexibilních pracovních místech, pak je tento koncept se svým
velkým potenciálem stran člověk/stroj/životní prostředí tou
správnou cestou.
Tento koncept se zakládá na montáži při talířovém posuvu,
který v neposlední řadě garantuje malé nároky na místo.
Na obvodu otočného talíře je umístěno x montážních upnutí
(podle rozteče, např. 20) tak, že se každý montážní proces
už neprovádí v jednotlivém zařízení, nýbrž se provádí x-krát.
Jednotlivé díly, které se mají montovat, jsou přitom podávány
druhým talířovým posuvem, který je umístěn nad montážním
talířovým posuvem. Aby se zajistila stejnoměrná dráha
uchopování, jsou oba talířové posuvy spojeny pomocí NC řízení,
e threads.
e section "Stop Screws with plug-in sensing elements").
n cycles)
Order No. LH - . . . - . . .
O=Without cushions
A=Elastomer cushions (KB08)
B=Oil cushions and KOB50
(OB15/10K)
ed
Stroke / mm
32)
Ruční montáž - automatická montáž
1.001
9.008
Změna vyhrazena (2008)
Stavebnicové automatizační prvky
automation AG
Vyklápěcí zařízení pro přepravní klece KP
Stop position dowel pin
for third position *
Pokud dnes mají být díly z jedné přepravní klece vzaty a dále zpracovávány, je to vždy spojeno s velkými náklady a prostoji stroje. Ručně
musejí být namáhavě díly z přepravní klece vybírány a vkládány do menších kontejnerů a pak manuálně přeneseny na přísunovou nebo
zakládací stanici. S naším automatickým vyklápěcím zařízením je toto všechno mnohem jednodušší a plně automatické.
Funkce automatického vyklápěcího zařízení:
S nízkozdvižným nebo vysokozdvižným vozíkem se plné přepravní klece přivezou k vyklápěcímu zařízení. Obsluha stiskne tlačítko start
a přepravní klec se začne automaticky překlápět na dopravníkový pás. Průběh vyklápění trvá tak dlouho, dokud není na dopravníkovém pásu
nastavený počet dílů. Obsluha, která díly na konci pásu ručně odebírá, může pomocí nášlapného spínače dopravníkový pás posunovat vpřed.
Pokud v úseku přepravní klece nejsou na dopravníkovém pásu už žádné díly, začíná proces vyklápění znovu, dokud na páse není dostatečný
počet dílů. Jakmile je přepravní klec prázdná, následuje signál, aby mohla být prázdná klec nahrazena plnou.
Velká výhoda u tohoto vyklápěcího zařízení spočívá v tom, že obsluha dostává díly rovnoměrně a může věnovat pozornost vlastní práci.
Technické údaje:
Standardní velikost
1200 x 800 mm, jiné velikosti jsou taktéž možné
Šířka doprav. pásu
250 mm
th fine threads.
Délka doprav. pásu
dle přání zákazníka (standard = 2000 mm)
s. (see sectionŘízení
"Stop Screws with plug-in sensing elements").
plně automatické, vybaveno patřičnými senzory
Potřebná energie
proud: 1200 W
million cycles)Zdvih
Order No. LH - . . . - . . . 135° plynule
Max. zatížení
500 kg
O=Without cushions
A=Elastomer cushions (KB08)
ot oiled
B=Oil cushions and KOB50
(OB15/10K)
Stroke / mm
t 5.032)
1.001
Změna vyhrazena (2008)
9.009

Podobné dokumenty

MALÉ ZAMYŠLENÍ . ACCU-CHEK® SMART PIX . INZULÍNOVÁ

MALÉ ZAMYŠLENÍ . ACCU-CHEK® SMART PIX . INZULÍNOVÁ zaměříme se na jeho jednotlivé oblasti i trochu zblízka. V SOUČASNÉ DOBĚ MŮŽE diabetik využít řadu pomůcek, které mohou přispět k lepšímu pochopení a výkladu naměřených hodnot glykémie. Jedním z ni...

Více

01 Lineární, minilineární a vertikální moduly - meto

01 Lineární, minilineární a vertikální moduly - meto kits available pro vysoké kadence a dlouhou bezúdržbovou životnost. (OB15/10K) - Pracovní médium tlakový vzduch olejovaný / neolejovaný Objednací číslo LHO=Without - . . . . . .cushions

Více

16 Příklady montážních zařízení ve světě - meto

16 Příklady montážních zařízení ve světě - meto - Na konci montážního zařízení následuje vykládka smontovaných součástek a vytřídění dobrých a špatných kusů, přičemž dobré kusy se označují pomocí laseru. Po úspěšné vykládce se dobré konekt...

Více

Elektronika a senzory - meto

Elektronika a senzory - meto Při jejich objednání je třeba počítat s dodací lhůtou až cca 4 týdny.

Více