Život v Rudné č. 11/2013

Transkript

Život v Rudné č. 11/2013
Informační měsíčník pro občany města * Číslo 11/2013 * 55. ročník * Zdarma
Život v Rudné
Patnáctý ročník Balvanova běhu se kvůli lesním pracím
přesunul na hřiště Základní školy v Rudné.
Jak běh dopadl si přečtěte na str. 16
Zápisník starosty * Informace z radnice * Městská policie
Rudná * Sbírka Diakonie Broumov * Sbírka pro Sue Ryder * Vítání
občánků * Ceník T. S. Rudná * Skautské středisko Balvan
Rudná * Hasiči Rudná * Český svaz chovatelů Rudná * SPCCH
Rudná * Bohoslužby CČSH * Žlutý květ * Knižní novinky * CPR
Rudňáček * Rudná na mistrovství světa ve sportovním aerobiku
Novinky z radnice ZDARMA ve Vaší
emailové schránce! Chcete-li být
informováni o všem důležitém,
co se v Rudné děje, zaregistrujte
se k odběru novinek na adrese
www.mestorudna.cz/abo.
2
Život v Rudné
11/2013
311 670 872
[email protected]
Cenu Vám spočítáme do 24 hodin
nezávazně a zdarma.
VŠE NAVRHNEME, VYTISKNEME,
ZABALÍME A DOVEZEME.
váš průvodce světem barev
vizitky÷letáky÷prospekty÷knihy÷kalendáře
brožury÷pořadače÷hlavičkové papíry
obálky÷poštovní poukázky
tiskopisy÷obaly
samolepky
kancelářské
desky...
www.gemmapress.cz
ROBIMAUS – Masarykova 103, 252 19 Rudná u Prahy
0909 Gemmapress Inzerce A6 nová.indd 1
slevový kupón:
sleva 100 Kč
na k aždý
fotoset
(platný
do konce
listopadu
2013)
● Chovatelské potřeby ● E-shop ● Zvířata
● Krmiva ● Distribuce chovatelské literatury
● Kompletní zařizování a údržba akvárií a terárií
VĚRNOSTNÍ PROGRAM PRO NAŠE STÁLÉ ZÁKAZNÍKY
tipy na dárky pro vaše nejbližší:
nástěnná fotoplátna I k alendáře
2014 s fotogr afiemi vaší rodiny, dětí,
mazlíčků I vánoční fotosety I dárkové
pouk azy I vánoční př ání a pf 2014
Při nákupu nad 500 Kč dostanete poukázku na 50 Kč
Při nákupu nad 1000 Kč dostanete poukázku na 100 Kč
Poukázky můžete použít při dalším nákupu.
Nelze kombinovat s dalšími akcemi.
OTEVÍRACÍ DOBA
Po – Pá 8.00 – 19.00 hod., So 8.00 – 16.00 hod., Ne 14.00 – 18.00 hod.
KONTAKT
Tel.: 311 678 189, Fax: 312 312 728, Mobil: 605 370 730
E-mail: [email protected], www.robimaus.cz
tel.: 776 350 833 I [email protected] I www.bebefoto.cz
21.9.2009 9:26:32
11/2013
www.mestorudna.cz
3
Zápisník starosty
25. 10. 2013 – Dnes je den V. Ve 14 hodin se otevřou volební
místnosti pro volby do poslanecké sněmovny.
23. 10. 2013 – Stále větší význam má hromadná doprava. V situaci, kdy se kvůli hustotě provozu stále prodlužují časy dojezdu
hlavně do Prahy, hledáme jiná řešení. Aktuálně jednáme o podobě autobusové dopravy pro příští rok.
22. 10. 2013 – Ač je do vánoc ještě dost času (a je?), už připravujeme předvánoční akce. Těsně před začátkem adventu se
v Rudné znovu rozzáří vánoční strom (bude to v sobotu 30. 11.).
A také navážeme na velmi úspěšnou akci z minulého roku –
Charitativní bazar salonu Iva a města Rudná.
21. 10. 2013 – V sobotu jsme v Rudné slavili významnou společenskou událost. Manželé Patočkovi oslavili diamantovou
svatbu. Přejeme všechno nejlepší a především hodně zdraví do
dalších společných let.
18. 10. 2013 – Přesně za týden nás čekají volby do poslanecké
sněmovny. V nejbližších dnech nám budou doručeny volební
lístky. Volební místnosti v Obecním a Spolkovém domě budou
otevřeny pátek od 14 do 22 hodin, v sobotu od 8 do 14 hodin.
17. 10. 2013 – Připomínám, že žádosti o dotace na spolkovou
a jinou zájmovou činnost pro rok 2014 jsou již přijímány. Žadatelé musí své žádosti podat nejpozději do 15. listopadu letošního
roku. Detaily najdete na internetových stránkách města.
16. 10. 2013 – Oprava Růžové ulice je v plném proudu. Připravuje se podloží vozovky v úseku od ulice Za Kinem ke hřbitovu.
Hřbitov je dostupný z ulice Riegrova. Zatím vše probíhá podle
harmonogramu.
14. 10. 2013 – Jak víte z předchozích záznamů, město Rudná
získalo dotaci na vylepšení sběrného místa. Dalším krokem k realizaci bylo výběrové řízení na dodávky vybavení, které bylo
dokončeno. Realizace by měla proběhnout ještě v tomto roce.
11. 10. 2013 – Druhý pátek v měsíci již tradičně patří setkání starostů regionu Jihozápad. Tentokrát byly naším hostitelem
Chrášťany.
9. 10. 2013 – Další z drobných oprav na majetku města je zahájení prací na opravě povrchu a odvodnění uličky, která spojuje
Masarykovu a ulici Za Kinem.
8. 10. 2013 – Dnes proběhl na městském úřadě pravidelný roční
audit hospodaření úřadu. Po dokončení auditu budou výsledky
zveřejněny.
7. 10. 2013 – V posledních dnech a týdnech se v Rudné opět
množí případy krádeží a loupání. Znovu jsme požádali Policie
České republiky o zřízení služebny v našem městě. A bohužel
znovu jsme dostali stejnou odpověď; zejména z ekonomických
a personálních důvodů krajské ředitelství policie zatím novou
služebnu neplánuje.
4. 10. 2013 – V souladu s rozhodnutím zastupitelstva města se
upravuje pozemek v Karlovotýnské ulici, který se stane součástí
zahrady mateřské školy. Zahrada se zvětší o 1000 m2.
3. 10. 2013 – Naše město dlouhodobě trápí nedostatečná kapacita České pošty v Obecním domě. Jak jsme se bohužel dozvěděli,
pošta opět omezuje provozní hodiny. Sice jen pro jednu hodinu
denně, ale i tak to jistě na kvalitě služby nepřidá. Opatření by
mělo být pouze dočasné.
1. 10. 2013 – Ještě v tomto roce budou provedeny úpravy ve zdravotním středisku, tak, aby mohl svou ordinaci zahájit další praktický lékař. Protože prostory pro lékaře nezaberou celou volnou
plochu, bude zbylé místo připraveno jako nová služebna městské
policie, která tak získá důstojnější prostor pro svou práci.
30. 9. 2013 – V tomto týdnu skončí téměř roční rekultivace
cihelny za rudenským vlakovým nádražím. Bezprostředně po
ukončení navážky budou zahájeny opravy ulice Růžová.
26. 9. 2013 – V květnu letošního roku navštívili starostové regionu Jihozápad Rožmitál pod Třemšínem a okolí. Dnes jsme
našim hostitelům návštěvu oplatili a přivítali jsme starosty regionu Rožmitálsko. Navštívili jsme muzeum Praga ve Zbuzanech,
prohlédli okolí (lom Amerika) a odpoledne jsme zakončili pečením chleba ve mlýně u Veselých na Chotči. Setkání proběhlo ve
velmi přátelském duchu.
Informace ze zasedání Rady města Rudná
ze dne 14. 10. 2013
• Rada revokuje body 7. a 8. Usnesení č. 17/2013 ze dne 16. 9.
2013 a schválila nové usnesení, které zní: Rada schválila pronájmem horní části prostor po Záchranné službě v budově
zdravotního střediska v Karlovotýnské ul. čp. 425 za účelem
provozování ordinace praktického lékaře společnosti Primadoktor s.r.o. paní MUDr. Hany Jirákové a souhlasí se sídlem
firmy na této adrese. Rada schválila výši nájmu společnosti
Primadoktor s.r.o. v uvedených prostorách ve výši 1.500 Kč
bez DPH za m2 a rok a pověřuje starostu města podpisem
smlouvy o smlouvě budoucí na pronájem prostor pro podnikání. Smlouva o nájmu bude mezi účastníky uzavřena nejpozději do konce měsíce února 2014.
• Rada schválila Smlouvu č. 12113553 o poskytnutí podpory
ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci „Stavební
úpravy objektu ZŠ“ a pověřila pana starostu podpisem této
smlouvy.
• Rada schválila Smlouvu o budoucí smlouvě na doplnění
náhrad před započetím prací od ČEZ Distribuce a.s. ve výši
400 Kč bez DPH za jeden běžný metr nebo m2 v případě
umístění trasy ukládaných kabelů mimo těleso nyní opravované vozovky v ulici Růžová a pověřuje starostu podpisem
této smlouvy.
• Rada na základě doporučení hodnotící komise vybrala firmu
MEVATEC s.r.o., Roudnice nad Labem na dodávku komponentů na akci „Navýšení kapacity sběrného dvora Rudná“ dle
4
•
•
•
•
Život v Rudné
nejnižší nabídky ve výši 970.490 bez DPH a pověřuje starostu
podpisem smlouvy o dílo.
Rada schválila provedení doplnění 2 ks sloupů VO v ulici
Ke Školce dle cenové nabídky firmy Eltodo Citelum ve výši
82.313 Kč bez DPH.
Rada schválila doplnění objednávky firmě Betonpflaster, s.r.o.
na nákup a dovoz zámkové dlažby pro pokládku v uličce Za
Kinem dle cenové nabídky ve výši 19.610 Kč bez DPH.
Rada schválila provedení úpravy plochy u zastávky MHD
Hořelice ze zámkové dlažby a úpravy zastávkového ostrůvku dle cenové nabídky firmy HES stavební, s.r.o. ve výši
201.801 Kč bez DPH.
Rada schválila provedení úpravy parkovací plochy u hořelického hřbitova ze zámkové dlažby dle cenové nabídky firmy
HES stavební, s.r.o. ve výši 70.129 Kč bez DPH.
•
•
•
•
ze dne 30. 9. 2013
• Rada byla seznámena s průběhem a výsledkem výběrového
řízení a vybrala firmu PJV s.r.o. jako dodavatele akce „Oprava
Růžové ul.“ dle cenové nabídky ve výši 3.345.024 Kč bez
DPH.
• Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor na pozemcích p. č. st. 604, st. 110/2, st. 110/1 a 110/2 a pozemků
parc. č. 100/40 a 100/10, vše v k. ú. Dušníky u Rudné firmě
•
•
11/2013
Improx Group s.r.o., IČ 24170631 a schválila nájem nebytových prostor ve výši 70.321 Kč/měsíc a nájem pozemků ve
výši 32.283 Kč/rok a pověřuje starostu přípravou a podpisem
smlouvy.
Rada schválila žádost paní ředitelky MŠ Rudná a souhlasí
s pořízením krytů na topení a šatních bloků dle cenové nabídky
firmy Makra Didakta s.r.o. ve výši 251.220 Kč vč. DPH.
Rada schválila projektovou dokumentaci na vybudování
uličky k nučickému nádraží s tím, že v úseku vyššího sklonu
bude doplněno zábradlí a bude zde protiskluzová dlažba. Rada
požaduje provést akci dle možností ještě v r. 2013.
Rada schválila žádost a souhlasí se změnou stavby garáže
v ul. Na Výsluní čp. 1069/63 na pozemku p. č. 215/78 v k. ú.
Hořelice na provozovnu výroby a prodejny květin a dekorací
dle předložené dokumentace.
Rada schválila cenovou nabídku firmy PJV s.r.o. na opravu
živičných povrchů technologií litého asfaltu v Komerční zóně
ve výši 198.436,74 Kč bez DPH.
Rada schválila uzavření smlouvy na věcné břemeno na přípojku plynu v ul. Nerudova k čp. 844 s firmou RWE ve výši
1.480 Kč bez DPH.
Rada schválila provedení pokládky dlažby v uličce Za Kinem
dle cenové nabídky firmy Betonpflaster ve výši 68.485 Kč bez
DPH.
Informace z radnice
Volby do poslanecké sněmovny
Ve dnech 25. a 26. 10. 2013 proběhly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. V Rudné se opět volilo ve
dvou okrscích. Volební místnosti byly již tradičně v Obecním
domě a ve Spolkovém domě. Celorepublikově se voleb zúčastnilo 59,48 % oprávněných voličů, v Rudné jsme byli mírně nad
průměrem, zúčastnilo se 66,53 % oprávněných voličů. Celkové
výsledky jsou znázorněny v grafu, výsledky Rudné jsou následující:
strana
TOP 09
ANO 2011
Občanská demokratická strana
Česká strana sociálně demokratická
Komunistická strana Čech a Moravy
Strana zelených
Úsvit přímé demokracie T. Okamury
Křesťanská demokratická unie – Čs. strana lidová
Strana svobodných občanů
Česká pirátská strana
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
Dělnická strana sociální spravedl.
HLAVU VZHŮRU – volební blok
Strana soukromníků ČR
Suverenita – Strana zdravého rozumu
Koruna Česká (monarch. strana)
politické hnutí Změna
Romská demokratická strana
Aktiv nezávislých občanů
LEV 21 – Národní socialisté
Kompletní přehled najdete na internetových stránkách
www.volby.cz.
%
25,38
20,24
11,46
10,89
7,02
5,70
4,43
4,25
3,68
3,29
1,01
0,52
0,48
0,43
0,39
0,30
0,26
0,08
0,08
0,00
Probíhající investiční akce
Letošní podzim je z hlediska stavebních prací příznivý, takže
práce na jednotlivých akcích jsou v plném proudu. Finišuje zateplení základní školy. Interiéry již byly dokončeny začátkem
září, nyní se dokončuje venkovní plášť budov. Asi největším
zásahem je téměř kompletní přestavba tělocvičny. Nová okna,
lepší topení a především nová sportovní podlaha by měly dětem sloužit už od začátku listopadu. Další z letošních významných akcí, oprava chodníků na Masarykově, ještě stále probíhá.
Z menších akcí jmenujme kompletní opravu a odvodnění uličky
spojující Masarykovu a ulici Za Kinem, a dále pak přestavbu
posledního kusu panelového chodníku u mateřské školy.
Růžová ulice
Jak bylo uvedeno již v minulém čísle, probíhá kompletní rekonstrukce ulice Růžová v úseku od Šamonilovy k dušnickému
hřbitovu. Práce byly zahájeny a pokračují podle harmonogramu.
11/2013
www.mestorudna.cz
Vzhledem k uzávěrce tohoto čísla odkazujeme na internetové
stránky, kde najdete aktuální informace.
Opravy komunikací
V nejbližších dnech začnou opravy lokálních poškození komunikací v Rudné. Zmapováno bylo více než 40 míst, kde je oprava
naprosto nutná a kde by další prodlení situaci pouze zhoršilo.
I přesto, že se jedná pouze o „drobné“ opravy, bude částka za
opravy převyšovat půl milionu korun. Další opravy jsou pak plánovány na jaro příštího roku.
Varování před krádežemi
a žádost o pomoc
V posledních dnech a týdnech se v Rudné a okolí opět zvýšil
počet vloupání do domů, bytů a osobních automobilů. Žádáme
proto občany, aby si se zvýšenou péčí zabezpečovali svůj majetek a nedávali zlodějům žádnou sebemenší záminku. Zároveň
prosíme všechny občany, aby jakékoliv podezřelé chování ihned
ohlásili na telefon Městské policie Rudná 734 811 811 nebo na
linku 158. Častokrát se stane, že jsou občané svědky (i náhodnými) trestné činnosti a včasné ohlášení zvýší šance na dopadení
pachatelů. Děkujeme.
Upozornění k odstranění a okleštění
stromoví a jiných porostů
Ve smyslu ust. § 25 odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb.,
v platném znění, si ČEZ dovoluje požádat vlastníky a uživatele
dotčených pozemků o odstranění a okleštění stromoví a jiných
porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce,
a. s. (dále jen „zásah“). ZÁSAH PROVEĎTE V OBDOBÍ VEGETAČNÍHO KLIDU DO 15. LISTOPADU TOHOTO ROKU.
V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat
růst porosty nad výšku 3 m. Při práci dodržujte bezpečné vzdálenosti od vodičů pod napětím uvedené v ČSN EN 50110-1 a na internetových stránkách www.cezdistribuce.cz. K vodičům se nesmí
přiblížit pod bezpečnou vzdálenost ani nástroje ani ořezané větve
dřevin při pádu. Zásah nesmíte provádět v př1padě, že se větve
stromů a jiných porostů před zásahem dotýkají vedení nebo hrozí
při pádu ořezané větve stromů a jiných porostů dotek s vedením.
Zásah, při kterém by mohla být ohrožena bezpečnost osob a bezpečnost a funkčnost zařízení distribuční soustavy, můžete provést
pouze se souhlasem společnosti ČEZ Distribuční služby, s.r.o.
Pokud ve shora uvedené lhůtě neprovedete zásah, vstoupí
společnost ČEZ Distribuční služby, s.r.o. na dotčené pozemky a provede zásah s tím, že vzniklý klest a zbytky po těžbě
budou zlikvidovány a vytěžená dřevní hmota bude uložena
v celých délkách do jednotlivých hromad na okraji ochranného pásma nebo ve vzdálenosti 10 m od osy vedení
na dotčeném pozemku mimo komunikace, budov,
plotů apod. Detaily na www.mestorudna.cz, sekce
Aktuality.
Oznámení o změně četnosti svozů
bioodpadu
V souladu se zněním vyhlášky města Rudné o pravidelném
svozu a likvidaci komunálního odpadu TS Rudná oznamují, že
bude prováděn svoz bioodpadu od prosince 2013 do konce března 2014 ve středu v lichých kalendářních týdnech. První svoz
v tomto časovém režimu bude proveden ve středu 4. prosince
2014. Svozový pytel nebo nádoba musí být ke svozu přistaveny do 6:00 na svozovém místě nemovitosti pro svoz a likvidaci
směsného komunálního odpadu.
5
2. ročník charitativního vánočního bazaru
Salon Iva Vás zve na 2. ročník CHARITATIVNÍHO VÁNOČNÍHO BAZARU, který se bude konat 7. prosince 2013
v Obecním domě v Rudné od 9 do 18 hodin. V průběhu měsíce
listopadu můžete nosit věci, které byste chtěli do charitativního
bazaru věnovat a přispět tak dobré věci. Dar i koupě znamenají
přispět potřebným a v našem případě rozzářit oči malých dětí
v Kojeneckém ústavu na Kladně, kterému bude výtěžek z celé
akce věnován. Minulý rok se díky Vám všem podařilo vybrat
úžasných 20 000 Kč. Předem děkujeme za Vaše dary i nákupy a podporu dobré věci. Budeme se na
Vás těšit. Za Salon Iva Ivana Špírková a Gabriela
Šlapánková, s podporou města Rudná.
Babyboxy zachraňují životy
Na město Rudná se obrátil se žádostí o pomoc pan Ludvík Hess, předseda Občanského sdružení Babybox pro odložené děti – Statim. Cílem sdružení je snaha o záchranu novorozenců,
kteří by jinak byli matkou odloženi za podmínek, v nichž by
jim hrozila vážná újma na zdraví nebo smrt. Veškeré informace
o projektu najdete na internetových stránkách www.babybox.cz,
včetně darovací smlouvy.
Pokud se rozhodnete pomoci, děkujeme Vám.
Dotace spolkům a sdružením
V Rudné působí celá řada spolků a sdružení, které rozvíjejí společenský a kulturní život ve městě. Právě pro tyto případy má
město k dispozici dotační program na podporu činností. Upozorňujeme všechny žadatele, že termín podání
žádostí pro příští rok je do 15. listopadu 2013.
Všechny pokyny, informace a formulář najdete na
internetových stránkách města v sekci Úřad / Příspěvky a dotace.
Rozsvícení vánočního stromu
Zveme Vás na slavnostní rozsvícení vánočního stromu před
městským úřadem. Rozsvícení proběhne v sobotu 30. 11. kolem
17. hodiny, ale již dříve bude možné potkat se s přáteli a užít si
začínající vánoční atmosféru. Občerstvení zajištěno.
Kalendář akcí
Na internetových stránkách města je k dispozici Kalendář akcí. Pokud tedy víte o nějaké akci nebo nějakou akci pořádáte,
můžete dát ostatním vědět. Stačí nás kontaktovat na
emailové adrese [email protected] nebo
na telefonu 311 652 311. Zveřejnění nekomerčních
akcí je bezplatné.
16. 11. 2013 13:30 – FK Rudná – Kněževes (fotbal)
27. 11. 2013 18:00 – Zasedání zastupitelstva
30. 11. 2013 – Mikulášský karneval
30. 11. 2013 16:00 – Rozsvícení vánočního stromu
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu před městským úřadem. Rozsvícení proběhne kolem 17. hodiny, ale již dříve bude
možné potkat se s přáteli a užít si začínající vánoční atmosféru.
7. 12. 2013 9:00–18:00 – Charitativní vánoční bazar
Salon Iva Vás zve na 2. ročník CHARITATIVNÍHO VÁNOČNÍHO BAZARU, který se bude konat 7. prosince 2013 v Obecním domě v Rudné od 9 do 18 hodin.
6
Život v Rudné
11/2013
Informace ze zasedání zastupitelstva
Zápis č. 7/2013 ze zasedání Zastupitelstva města Rudná konaného dne 25. 9. 2013 v Obecním domě čp. 105 v Rudné
Přítomni: p. Dejm, Mgr. Kasal, p. Kocman, pí Krylová, Bc. Pitrák, PhDr. Polišenská PhD. MSc., p. Prágr, Ing. Pražák, Ing.
Strnad a Ing. Náprstek
Omluveni: p. Gondík, Ing. Holeček, MVDr. Kotvaltová, Ing.
Novák, prof. MUDr. Vlček CSc. a Ing. Zdvořák
Host:p. Knotek – velitel Městské policie Rudná (MP)
Zasedání Zastupitelstva města Rudná (dále jen Zastupitelstvo) zahájil starosta p. Kocman v 18:05 hod., přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo svoláno řádně, je přítomno
9 členů a Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Minulý zápis byl ověřen bez připomínek.
Členem návrhové komise byl zvolen: p. Dejm
Ověřovateli zápisu byli zvoleni: p. Pitrák a p. Kasal
Schváleno počtem 9 hlasů pro
Zapisovatelem byl určen: p. Náprstek
Zastupitelstvo schválilo následující program zasedání počtem
9 hlasů pro.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Rozpočtové opatření č. 2
Rozpočtový výhled do r. 2016
Změna ÚP č. 6
České dráhy – pozemek a objekt k odkoupení
MP Rudná – informace o činnosti
Různé
Ad 1. Rozpočtové opatření č. 2
p. Náprstek – podal komentář k předloženým podkladům. Do
příjmů i výdajů byla přidána částka 45.200 Kč, tj. dotace z kraje
pro ZŠ Rudná na sportovní hry a do příjmů byla přidána částka
465.850 Kč, tj. plnění pojišťovny za vyplavení Relax Sportu. Na
§ 3722 ve výdajích jsou prostředky na rozšíření a úpravu sběrného místa (1.900 tis. Kč).
p. Kasal – na § 3113 jsou rovněž navýšeny fin. prostředky na
opravu podlahy tělocvičny (cca 550 tis. Kč), na měření a regulaci kotelny (cca 250 tis. Kč).
Zastupitelstvo města Rudná schvaluje rozpočtové opatření č.
2/2013 (viz příloha č. 1 Usnesení). Schváleno počtem 9 hlasů
pro (viz bod 1 Hlasování).
Ad 2. Rozpočtový výhled do r. 2016
p. Náprstek – podal komentář k předloženým podkladům.
p. Pražák – předpokládám, že tímto splníme povinnost, ale rozpočtový výhled nás nesvazuje v přípravě rozpočtu v následujících letech.
p. Olexa – v ř. 22 je na komunikace v r. 2014 pouze částka 6,5
mil. Kč. Zajímá mě, zda se počítá s opravou Obloukové ul.?
p. Kocman – oprava Obloukové ul. se bude řešit při schvalování
rozpočtu na r. 2014. Částka 6,5 mil. Kč je pouze výhled.
Zastupitelstvo města Rudná schvaluje rozpočtový výhled do roku
2016 (viz příloha č. 2 Usnesení). Schváleno počtem 9 hlasů pro
(viz bod 2 Hlasování).
Ad 3. Změna ÚP č. 6
p. Kocman – na základě rozhodnutí Zastupitelstva zpracovává Město Černošice, odbor územního plánování (dále MUCE)
změnu č. 6 ÚP města Rudná. MUCE předkládá Zastupitelstvu
návrh zadání 6. změny a žádá Zastupitelstvo o schválení.
I. Zastupitelstvo města Rudná bere na vědomí:
a) Vyhodnocení uplatněných požadavků dotčených orgánů, podnětů sousedních obcí a ostatních připomínek k návrhu zadání
Změny č. 6 územního plánu sídelního útvaru Rudná uvedené
v tabulce (příloha č. 3 Usnesení).
b) Návrh zadání Změny č. 6 územního plánu sídelního útvaru
Rudná upravený v souladu s § 47 odst. 4 zákona č.183/2006 Sb.
o územním plánování a stavebním řádu na základě uplatněných
požadavků, podnětů a připomínek tak, jak je uvedený v příloze
č. 4 Usnesení.
II. Zastupitelstvo města Rudná, příslušné podle § 6 odst. 5 písm.
b) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním
řádu, schvaluje podle § 47 odst. 5 stavebního zákona zadání
Změny č. 6 územního plánu sídelního útvaru Rudná.
Schváleno počtem 9 hlasů pro (viz bod 3 Hlasování).
Ad 4. České dráhy – pozemek a objekt k odkoupení
p. Kocman – informace o nových skutečnostech měl podat p.
Zdvořák, který je omluven. Jedná se o sklad a pozemek u nádraží v Rudné. Nevím, jestli se tím dál zabývat, možné využití
vidím v záchytném parkovišti, ale vybudování by bylo dost nákladné.
p. Náprstek – p. Zdvořák mi po telefonu řekl, že ČD stále počítají s prodejem těchto nemovitostí městu Rudná. Bude se dělat
nový odhad, který by měl být nižší.
p. Pitrák – hospodářský odb. (HO) by měl učinit oficiální dotaz
na kupní cenu a pak se teprve rozhodnout.
p. Olexa – ČD převádějí nepotřebné nemovitosti na SŽD. Obce
si kupují tyto nemovitosti pro další rozvoj. Při prodeji nemovitostí obcím je kupní cena nižší.
Závěr: Zastupitelstvo pověřuje HO zjištěním kupní ceny nemovitostí.
Ad 5. MP Rudná – informace o činnosti
p. Kocman – hostem zasedání je p. Knotek, velitel MP Rudná.
P. Knotek podá informace o náplni práce MP a prvních třech
měsících činnosti MP Rudná.
p. Knotek – máme 6 strážníků a 1 administrativní pracovnici.
Naší prvotní činností je dohled na veřejný pořádek. Za 3 měsíce
jsme odchytili 11 psů (7 předáno majitelům, 4 psi byli předáni
do útulku).
Počet přestupků: v měsíci 06/2013 uděleno 10 pokut, v měsíci
07/2013 uděleno 21 pokut a v měsíci 08/2013 uděleny 4 pokuty. Ten, kdo nezaplatí na místě, toho musíme vyzývat, jsou
problémy s vymáháním. Přestupky jsou zhruba na půl dopravní
a na půl proti veřejnému pořádku. Osm přestupků jsme předali
přestupkové komisi.
Okolní obce mají požadavek na pořízení radaru (cca 393.000
Kč vč. DPH).
p. Kocman – chceme držet statut, že MP je tu hlavně kvůli dohledu na veřejný pořádek, ne jako zdroj příjmů. MP je zařazena
do integrovaného záchranného systému Středočeského kraje.
Zatím chceme ještě zkusit prevenci a osvětu (např. upozornění
řidičům za stěrače apod.) a represe budou následovat později.
Budeme řešit postup vymáhání pokut. Připravuje se přesun MP
do nových větších prostor v Karlovotýnské ul.
p. Pitrák – v ŽvR by se mělo upozornit na rychlost 20 km/hod.
v obytné zóně. Měla by být i součinnost s Policií ČR ve věci drog.
11/2013
www.mestorudna.cz
p. Olexa – v obytné zóně jezdí nejrychleji vozidla firem PPL,
České pošty, Top Transu apod. Česká pošta má projekt na zapůjčení radarů obcím s rozšířenou působností.
p. Mrázek – je možné zastavit řidiče za rychlou jízdu i bez radaru? Navrhuji to řešit přes vedení uvedených firem a navrhuji
spustit co nejdřív pult centrální ochrany (PCO). Bylo by dobré
osadit označení, že se ve městě měří rychlost
p. Knotek – možnost zastavit řidiče máme, ale tím to končí, protože jim neprokážeme, že jeli rychle. Mám zkušenosti, že nejrychleji jezdí v obytné zóně místní občané.
p. Lutzbauer – když bude radar, bude se navyšovat počet strážníků, aby taky dělali dohled na veřejný pořádek a nejenom měřili
rychlost?
p. Kocman – Do konce roku se určitě nebude počet strážníků
zvyšovat, je to otázka rozpočtu a financí. Strážníci budou přednostně dohlížet na veřejný pořádek, nejde o to, aby se radar zaplatil za půl roku. Je hodně míst, kde by se mělo měřit. O PCO
budeme mluvit v různém.
p. Pražák – je nutné zajistit si u PČR možnost měření rychlosti
v celé Rudné a nejen ve vybraných úsecích některých ulic. Jsem
pro radar.
Zastupitelstvo města Rudná schvaluje nákup měřícího radaru
rychlosti pro Městskou policii Rudná a pověřuje pana starostu zajištěním nákupu. Schváleno počtem 9 hlasů pro (viz bod 4
Hlasování).
Ad 6. Různé
a) změna ve školské radě Základní školy praktické
p. Kocman – ke dni 30. 6. 2013 se vzdala funkce ve školské radě
Základní školy praktické paní Eva Hlaváčová. Rada navrhuje
do funkce člena paní Ivanu Královou, která ve škole praktické
pracovala a nyní pracuje v sekretariátu Základní školy Rudná.
Zastupitelstvo města Rudná jmenuje paní Ivanu Královou členkou školské rady Základní školy praktické, 5. května čp. 583 jako zástupce zřizovatele. Schváleno počtem 9 hlasů pro (viz bod
5 Hlasování).
b) PCO
p. Kocman – máme právní výklad, že MP nesmí poskytovat
ostrahu za úplatu.
p. Olexa – nesmí to být poplatek, ale příspěvek, pak to lze. Na
webu SMO je k tomu komentář.
p. Kocman – zjistíme to.
c) MOK
p. Kocman – máme zpracovánu projektovou dokumentaci, ale
narazilo se na nutnost přeložky sítí, letos se stavba již nestihne,
bude to priorita v r. 2014.
pí Krylová – občané jsou proti MOK, taky jsem slyšela, že se
bude stěhovat pomník.
p. Kocman – pomník se nebude posouvat!!
p. Kasal – na mě se naopak obracejí lidi, proč už není MOK dávno hotová. Ve světě i v republice se běžně kruhové křižovatky
dělají, je to nejbezpečnější řešení.
p. Bařina, p. Olexa – je to jediné smysluplné řešení!
p. Mrázek – když se mají překládat sítě, neměla by se zvážit jiná
varianta řešení?
d) Oprava Růžové
p. Kocman – bylo provedeno výběrové řízení, nyní probíhají odvolací lhůty. Mělo by se začít 7. 10. 2013. Kompletně bude opravena
komunikace ke hřbitovu (cca 600 m), část do Riegrovy ul. bude
opravena šotolinou, směrem na Chrášťany bude dál polní cesta.
7
e) Oblouková ul.
p. Olexa – někdo zde povolil mateřské centrum a nyní je zde
dramatická zátěž vozidel, denně zde nelze 2 – 3 hod. projet, protože sem vozí maminky velkými vozy děti. Vlastními silami a na
vlastní náklady jsem nechal zpevnit povrch, ale to již nyní není
možné vzhledem k zvýšené dopravě. Dále se zde vytváří po každém dešti kaluž, protože dešťová voda neodtéká do kanalizace.
Je potřeba udělat ještě do zimy opatření (ochranný val a propusť
do kanalizace).
pí Váchová – chtěla bych zde slyšet, že se komunikace v r. 2014
udělá. Je zde neúnosná situace, táhne se to 7 let.
p. Kocman – budeme to řešit, musíme to projednat s HO a TS
Rudná (TSR). V ŽvR je otištěn přehled investic na r. 2013, investice na r. 2014 bude schvalovat Zastupitelstvo v 03/2014.
p. Pražák – voda z naší ulice také odtéká do kanalizace, tak nevidím důvod, proč tomu nemůže být stejně i pro tuto ulici
p. Kasal – nyní je připravena projektová dokumentace a vydáno
stavební povolení, to před tím, než jsme komunikaci převzali,
nebylo. P. starosta Vám nyní nemůže říct, zda bude Oblouková
ul. opravena, protože to schvaluje Zastupitelstvo.
f) TSR
p. Mrázek – děkuji za vstup p. Knotka z MP, ještě bych chtěl
zpětnou vazbu od vedení TSR.
p. Pitrák – proč odešel ředitel, je přivaděč dodělán, a jak to vychází ekonomicky?
p. Kocman – znovu konstatuji, že vnitřní provozní a obchodní
záležitosti TSR nepatří na veřejné jednání zastupitelstva.
p. Pražák – ví Rada, jaké jsou průběžné hospodářské výsledky
TSR? Ve sbírce listin není dosud zveřejněná účetní závěrka za
rok 2012. Chtěl bych ujištění, že odchod ředitele nebude mít vliv
na hospodaření TSR.
p. Pitrák – jako radní informaci o stavu hospodaření nemám.
p. Kasal – já také nevím jaké jsou aktuální výsledky TSR, protože jsem se o to nezajímal. Členové Rady by to věděli, kdyby
se o to zajímali.
p. Kocman – ředitel požádal o ukončení pracovního poměru,
představenstvo mu vyhovělo. Rada dostává zápisy představenstva TSR. Zjistím, proč není zveřejněná účetní závěrka 2012.
Odchod ředitele nebude mít vliv na chod TSR, provozy vedou p.
Douša a p. Chmel. TSR mají závazek složit jako jistinu částku
ve výši jedné roční splátky úvěru, což bude do 11/2013 provedeno. Přivaděč běží dle předpokladů.
p. Mrázek – informace o odchodu ředitele mě znejistila, protože
město má záruku za úvěr TSR.
g) Kvalita vody
p. Olexa – dělají se pravidelné rozbory vody? Stalo se mi, že
se zanesly filtry spotřebičů, někdy je také voda více chlorovaná.
p. Kocman – rozbory vody se dělají 4x ročně a výsledky jsou na
webu TSR. Pokud má někdo pochybnosti o kvalitě vody, může
si nechat udělat certifikovaný odběr, a je potřeba to nahlásit TSR.
p. Kasal – občas se musí udělat větší chlorování kvůli desinfekci
potrubí. Zdroj vody je pořád stejný, tj. stejný jako má Beroun,
Praha apod.
p. Bařina – TSR by měly mít evidenci vodoměrů. U nás nevyměnily včas vodoměr a odchylky v měření šly k jejich tíži.
p. Olexa – kolísá nám el. proud. Jednal jsem s ČEZ a ty sdělili,
že budou síť posilovat na jaře 2014. Má město nějakou informaci?
p. Kocman – informaci o posilování el. sítě nemáme žádnou,
to jde mimo město. O významných výpadcích informujeme
8
Život v Rudné
občany pomocí SMS Rozhlasu, pokaždé pak na internetových
stránkách města. K odběru SMS zpráv a emailových novinek
je potřeba se přihlásit. Evidenci vodoměrů TSR mají a výměny
probíhají, ale prověřím to.
h) Výběrové řízení na likvidaci odpadů
p. Kocman – dne 10. 9. 2013 bylo provedeno otevírání obálek,
zúčastnilo se 5 firem. Nyní jsou vyhodnocovány nabídky.
ch) Zpomalovací bloky
p. Pražák – jsem pro osazení zpomalovacích bloků do všech uliček.
p. Kasal – jsem pro, ale měly by být ještě širší, aby se musely obcházet. Na přechodu u ZŠ se nyní připravuje lomené
zábradlí, aby nebylo možno vběhnout rovnou na přechod do
vozovky.
p. Kocman – na přechodu jsou rovněž připraveny světelné cedule „Pozor chodci“, ale por. Končický z Policie ČR nám to zatím
nepovolil. Jeho zdůvodnění jsem zveřejnil v ŽvR.
Závěr: Zastupitelstvo pověřuje HO osazením zpomalovacích
bloků do všech uliček od nučického nádraží až k ZŠ ještě v roce
2013.
i) Jinočanská ul.
p. Pitrák upozornil na nebezpečný železniční přejezd na Jinočanské ul. Z větších vozidel je špatně vidět a navrhuje osazení
zrcadla.
p. Kocman – je to silnice III. třídy, problém by měl řešit Kraj.
11/2013
j) Obchodní ul.
p. Bařina – předpokládám, že Obchodní ul. se bude dělat
v r. 2014.
p. Kocman – byly zde majetkové nesrovnalosti, vše je připraveno, bude dáno do návrhu rozpočtu na r. 2014.
k) Dotace EU
p. Olexa – upozorňuji na možnost využití dotací z EU na výše
uvedené záležitosti a na kulturu. Zabývá se tím někdo, jsou připraveny podklady pro žádost?
p. Kocman – město má externí spolupracovníky, kteří se tím
zabývají. V minulých letech využilo město dotace ve výši cca
140 mil. Kč, což není málo.
pí Krylová – kdy bude ve zdravotním středisku nový praktický
lékař? MUDr. Císařová údajně půjde do důchodu.
p. Kocman – zda půjde MUDr. Císařová do důchodu nevím,
ale ještě dnes dopoledne platilo, že další pí doktorka má zájem
o prostory v Karlovotýnské ul. Nyní pí doktorka žádá o souhlas
VZP.
Pan starosta ukončil zasedání Zastupitelstva v 20:05 hod.
Zapsal: Ing. Jan Náprstek, tajemník; Lubomír Kocman, starosta
Ověřovatelé zápisu: Ing. Jan Pražák, člen finančního výboru;
Mgr. Pavel Kasal, místostarosta
Příloha č. 1:
Příloha č. 2:
Hlasování zastupitelstva
Prezenční listina
Městská policie Rudná
Masarykova 272, 252 19 Rudná, tel: 734 811 811
Přehled událostí a činnosti Městské policie Rudná za období 1. 9.–30. 9. 2013
na území města Rudná a obcí Jinočany, Nučice, Zbuzany, Úhonice, Drahelčice, Tachlovice, Ořech, Chýnice a Ptice
Obec Ořech – dne 1. 9. 2013 v 0.10 hodin bylo hlídce MP
oznámeno vloupání do rodinného domu, pachatel byl vyrušen
majitelem domu, na místě bylo hlídkou provedeno pátrání v obci
i obcí okolních s negativním výsledkem. Celá věc byla na místě
předána Policii ČR k dalšímu šetření.
měl nacházet podle GPS někde v katastru obce. Vozidlo nebylo
v obci nalezeno.
Město Rudná – dne 3. 9. 2013 byla na dětském hřišti nalezena
kontaminovaná injekční stříkačka. Stříkačka byla uložena do
bezpečnostního kontejneru k dalšímu opatření.
Obec Zbuzany – dne 10. 9. 2013 na žádost pana starosty prověřeno vozidlo, které se pohybovalo po obci a jeho posádka
měla nahlížet do zahrad a domů. Vozidlo bylo v obci nalezeno, následně byla provedena kontrola osádky, kdy bylo
zjištěno, že se jedná o roznašeče letáků. Zpět na vědomí panu
starostovi.
Obec Jinočany – dne 4. 9. 2013 oznámila starostka obce, že
po obci pobíhá nezajištěný pes. Na základě místní znalosti byla
kontaktována majitelka zvířete, která si psa odchytila. Věc byla
na místě řešena domluvou.
Obec Nučice – dne 11. 9. 2013 oznámila žena, že u železničního
přejezdu leží odhozené jízdní kolo. Kolo převezeno na služebnu
MP, následně v odpoledních hodinách předáno majitelce. Celá
věc byla dána na vědomí Policii ČR.
Obec Ořech – dne 8. 9. 2013 v 0.05 hodin oznámeno majitelem
domu, že vyrušil ve svém domě zloděje. Pátrání v obci i okolních obcích s negativním výsledkem na místě byla věc předána
Policii ČR k dalšímu šetření.
Město Rudná – dne 13. 9. 2013 ve 12.35 hodin bylo hlídce
MP oznámeno zaměstnanci firmy Lidl, že v prostoru parkoviště prodejny sedí opilý muž. Hlídka na místě zjistila, že
muž nekomunikuje a z tohoto důvodu byla na místo přivolána
RZS, která si muže převzala. O celé věci informována Policie
ČR.
Obec Zbuzany – dne 9. 9. 2013 oznámil občan obce, že má na
pozemku cizího psa. Pes – bílý buldoček – odchycen a umístěn
v kotci, následně byl pes předán útulku Bouchalka.
Obec Tachlovice – dne 10. 9. 2013 žádost Policie ČR o součinnost při pátrání po odcizeném vozidle VW Multivan, který se
Obec Zbuzany – dne 14. 9. 2013 v 19.00 hodin požádal obyvatel obce o kontrolu svého domu, z důvodu, že byl v Praze okraden o své osobní věci. Nemovitost byla hlídkou zkontrolována,
hlídka na místě vyčkala do příjezdu majitele domu.
11/2013
www.mestorudna.cz
9
Obec Zbuzany – dne 16. 9. 2013 oznámen nález psa, bílého
retrívra. Hlídka MP si psa převzala, následně byl zjištěn majitel,
kterému byl pes předán. Celá věc byla řešena domluvou.
okolí negativní. Posléze oznámeno operačním oddělením Policie ČR, že se muž našel v místě svého trvalého bydliště, tedy
v Praze. Pátrání odvoláno.
Město Rudná – dne 18. 9. 2013 – oznámena dopravní nehoda
v ulici Masarykova u základní školy. Nehoda bez zranění –
nedodržení bezpečné vzdálenosti, hlídka MP na místě prováděla
usměrňování dopravy.
Město Rudná – dne 24. 9. 2013 v nočních hodinách, na žádost
občanů, kontrola hřbitovů, prevence proti krádežím, kontroly
budou nadále pokračovat a to i v okolních obcích.
Obec Zbuzany – dne 19. 9. 2013 ve 12.09 hodin oznámil občan
obce, že na svém pozemku zadržel muže, který mu prohledával
jeho osobní vozidlo. Hlídka MP muže na místě zajistila, tento
neměl u sebe žádný průkaz totožnosti. Z tohoto důvodu byl muž
předveden na oddělení Policie ČR Hostivice. Policie ČR si celou
věc převzala k dalšímu šetření.
Město Rudná – dne 20. 9. 2013 v 00.05 hodin zjištěno hlídkou
MP motorové vozidlo bez platné technické kontroly, kdy se ve
vozidle nacházel spící muž. Muž byl hlídkou probuzen a k věci
uvedl, že na místo s vozidlem přijel a čeká na známého. Muž
byl upozorněn na skutečnost, že se dopustil přestupku, s tímto
však nesouhlasil a z tohoto důvodu byl o celé věci sepsán úřední
záznam, který byl následně postoupen správnímu orgánu k dalšímu opatření.
Obec Úhonice – dne 21. 9. 2013 v 11.25 hodin, při pravidelné kontrole obce nalezeno zaparkované, odemčené vozidlo
Škoda, které mělo klíče v zámku zapalování. Lustrací cestou
Policie ČR byl zjištěn majitel vozidla, obyvatel obce Úhonice.
Následně vyrozuměna rodina majitele. Vozidlo přeparkováno
a zajištěno.
Město Rudná – dne 22. 9. 2013 v 02.31 hodin požádala o součinnost Polici ČR ve věci fyzického napadení v sokolovně
na hasičské zábavě. Po příchodu hlídky MP na místo určení
návštěvníci zábavy zklidněni. Po následném vysvětlení situace
a zjištění totožnosti přítomných se všichni v klidu rozešli. Na
místě spolu s MP i Policie ČR.
Obec Zbuzany – dne 22. 9. 2013 v 04.34 hodin požádala o součinnost hlídku MP Policie ČR ve věci ztracené osoby. Muž a žena
se vraceli autem z návštěvy, muž si potřeboval odskočit, a když
se ani po dvou hodinách nevracel k vozidlu, manželka požádala
o pomoc Policii. Po příjezdu hlídky MP na místo, odkud muž
zmizel, zjištěn od oznamovatelky jeho popis. Následná kontrola
Město Rudná – dne 27. 9. 2013 v 07.13 hodin oznámila žena
cestou Policie ČR, že v ulici Masarykova, u křižovatky do obce
Drahelčice, poráží nějaký muž dřevěný sloup. Po příjezdu hlídky
na místo zde nebyl nikdo nenalezen. Zpětně kontaktována oznamovatelka, která však měla vypnutý mobilní telefon. Informace
předána zpět Policii ČR.
Město Rudná – dne 27. 9. 2013 v 16.02 hodin přijala MP žádost
od Policie ČR o asistenci při dopravní nehodě dvou osobních
vozidel. Nehoda bez zranění. Na místě hlídkou MP prováděno
usměrňování dopravy, věc byla následně předána k šetření Policii ČR
Obec Drahelčice – dne 28. 9. 2013 ve 20.00 hodin oznámila
paní starostka obce hlasitě hrající hudbu, která ruší okolí. Po příjezdu hlídky na místo hudba ztlumena. Ve 22.00 hodin bylo opět
oznámeno starostkou obce, že produkce hudby opět pokračuje
i přes noční hodinu. Věc byla na místě předána Policii ČR, dne
29. 9. 2013 v 00.25 hodin opět oznámena hlasitá hrající hudba.
Po příjezdu hlídky MP na místo celá věc již v řešení PČR. Produkce hudby ukončena.
Město Rudná – dne 29. 9. 2013 ve 13.00 hodin byly předány
MP nalezené doklady. O nálezu dokladů byla vyrozuměna majitelka, která si je téhož dne převzala.
Obec Tachlovice – dne 30. 9. 2013 požádalo o součinnost
operační středisko Policie ČR, o zajištění místa dopravní
nehody. Jednalo se o střet dítěte s osobním vozidlem. Na
místě lékař.
Dítě bylo převezeno do FN Motol k ošetření. Řidič vozidla
vyčkal do příjezdu PČR, která si celou věc převzala k dalšímu
šetření. Na místě hlídkou prováděno usměrňování dopravy.
Bronislav Knotek,
Městská policie Rudná
$QJOLþWLQDEH]SUREOpPĤ
1DEt]tPVRXNURPêPRVREiPLILUPiP
™ 9\XþRYiQtDQJOLþWLQ\YãHFK~URYQt
™ 2EFKRGQtDQJOLþWLQD
™ 3ĜtSUDYDQDPDWXULWX
PH]LQiURGQt]NRXãN\3(7)&(&$(
™ 'RXþRYiQtåiNĤ=âL6â
3OQiNYDOLILNDFHDGORXKROHWiSUD[HYREFKRGČ
DãNROVWYt±]iUXND9DãtVSRNRMHQRVWL
.RQWDNWM]ERURYMDQRYD#\DKRRFRP
WHO
3UYQtNRQ]XOWDFH]GDUPD
10
Život v Rudné
11/2013
Chcete být chovatelem? Připravte se nyní
Určitě jste si všimli, že letos v září byly ve výstavních halách ČSCH
v Rudné Hořelici k vidění létající drahokamy. Naši přátelé z Prahy
Řeporyjí tady předvedli exotické ptáky a papoušky z celého světa.
Není třeba zdůrazňovat, že ohlas byl obrovský. Papoušci, kanárci,
astrildi a jiní pestrobarevní ptáčci musí učarovat každému. Dětem
zvlášť. Jejich chov není zrovna až tak jednoduchý a u těch nejnádhernějších to je opravdová věda. Nebudete tomu asi věřit, ale i mezi obvykle chovanými druhy zvířat se dají najít plemena, která si se
svým exteriérem (to je nadneseně řečeno vzhled a postava) nezadají
s papoušky. Abychom zůstali u řádu ptáků, zkusme se podívat, jak
jsou na tom třeba slepice. Za staletí společné existence lidí a kura domácího, bylo vyšlechtěno na stovky plemen a barevných rázů. Každá
země si časem vyvinula svůj vlastní národní přístup k chovu slepic
a podle své kultury upravila i přístup ke šlechtění. V českých zemích
byly po 2 století chovány typické slepice, které zná každý asi z Ladových obrázků. To je ta pravá zlatá česká kropenka. Před 20 lety bylo
toto plemeno téměř zapomenuté. Dnes najdete několik barevných variant a především zdrobnělou formu, kde slepice váží kolem 90 dkg.
Nejnádhernější je jako u většiny plemen slepic kohout. Kropenka je
výstavní perla, ale přesto, podíváte-li se do klecí na větších výstavách
(například okresní v Zdicích), pak nestačíte žasnout. Vlašky asi zná
také mnoho lidí. Je to taková útlá, ale velice čilá a živá slepice. Viděli jste ale zlatou nebo stříbrnou variantu – neuvěřitelné. A podstatné
nakonec – vlašky jsou jedny z nejlepších nosnic, dokáží snášet až
220 vajec ročně. Pokud chceme porovnat estetiku vzhledu, pak fénixka nebo tříbarevné rousné jsou s papoušky plně srovnatelné. Takové
hamburčanky, holanďanky, japonky nebo sasexky jsou ve své malé
formě nejvděčnější okrasná domácí drůbež. U některých plemen ani
zpočátku nevíte, zda se jedná vůbec o ptáka. Taková hedvábnička je
chundelaté stvoření, které nemít nohy slepice, nevíte, co to vlastně je.
Nejmenším slepičím plemenem je serama – která váží asi 350–325 g.
U nás ji zatím v České republice nikdo nechová.
O něco větší jsou sebritky, které při troše dobré
vůle snadno zaměníte s přerostlým kanárem.
Pokud byste čirou náhodou začali uvažovat, že si
pořídíte slepice, pak vězte, že oproti papouškům
máte mnoho výhod.
Ustájení je snad bezkonkurenčně jednodušší. V podstatě pro každou slepici stačí uzamykatelný příbytek libovolného provedení. Je-li
k dispozici výběh, nemáte vlastně žádné starosti. Slepice můžete také
chovat ve voliérách. Dokonce některé druhy jsou do voliér určeny.
Rousné slepice musí mít kvůli své opeřené okrase na nohách čistou
podestýlku. Nejlepší je písečná podlaha ve voliéře.
Dále máte přednost v krmení. Slepice každého plemene jsou hrabavý
a všežraví ptáci. Můžete jen krmit čímkoli – obilovinami, prosem,
kukuřicí, krmným šrotem, dobře zpracovanými zbytky z kuchyně,
odpadem ze zeleninové a ovocné zahrady, granulemi z průmyslové
výroby krmiv pro brojlery. Jen pozor na správnou skladbu toků, proteinů a vlákniny. A poslední maličkost, slepice můžete nechat volně
běhat venku nebo v ohrazeném výběhu – zahradě celý rok.
Nyní na podzim je ta správná doba
si rozmyslet, zdali do chovatelství
půjdete s námi a do čeho se pustíte.
Vyberte si plemeno podle vzorníků,
podívejte se na internet, co se kde
chová, jak barevně jsou kohouti
a slepice vyvedené, kolik snáší (když
už slepice, tak aspoň to vejce ze dvora by mělo nějaké být) a kde se dají
opatřit kuřátka nebo násadová vejce. Rozmyslete si, jak velké hejno
byste zvládli a kde své „užitkové papoušky„ budete držet. No pak si
udělejte plán a zastavte se u nás. Pro důslednější zájemce můžeme
zařídit i vylíhnutí v naší elektrické líhni.
Dvě věci jsou ale absolutně jisté, není to těžké a bude to bezvadná
zábava.
Najdete nás na setkání členů ČSCH na výstavišti v Hořelicích každý
2. pátek v měsíci (GPS – 50°1‘43.100“N, 14°12‘56.886“E). Můžete
nám i napsat, email – [email protected].
Za ZO ČSCH Rudná - HPO
11/2013
www.mestorudna.cz
Co
o s vČ
Čcmii, kte
eré už
u ne
epotĜĜebujji?
Zap
pojte se do
o sbírrky, kterou
k
u na p
podpo
oru
Dom
mova
a Sue Ryde
er poĜĜádá MČsto
o Rud
dná
VČnujte hezzké vČci, které
V
k
již sam
mi nepotĜe
ebujete, do
obroþinným
m obchodĤm
m
Dom
mova Sue Ryder. Pom
mĤžete financovat pé
éþi o senio
ory, kteĜí jssou v dĤsle
edku
nemocci þi stáĜí od
dkázáni na
a pomoc drruhých.
D
Datum
a þa
as:
pond
dČlí 18. listopa
adu od 17.00 d
do 19.0
00 h
V pĜíp
padČ nevy
yhovujícíh
ho termín
nu je mož
žno se dom
mluvit
na osobním pĜĜedání i v jiném terrmínu.
Na konttaktu: M. Adamová
A
á tel. 774 684 195
Místto konání: Spolkov
vý dĤm Rudná,
R
u Škols
ul.
ská 591
Co mĤžete
m
darova
at ?
oble
eþení ve velm
mi dobrém sttavu (max. 5 let staré, vyyprané), mó
ódní doplĖky
y
o dá
árkové pĜed
dmČty, kera
amiku, sklo, porcelán
o knihy (zvlá
áštČ dČtské),, obrazy, CD
D, DVD
eby, funkþní elektrospotĜe
ebiþe, hraþk
ky
o sporttovní potĜe
o cokkoli, co mĤže být považovváno za UmČ
Ční (na pláno
ovaný Art forr Sue Ryder))
o
dou pĜedányy dobroþinným
m obchodĤm
m Domova Su
ue Ryder, kte
eré pĜijímají
Všecchny vČci bud
a pro
odávají darovvané vČci. Ziisk z jejich prodeje bude urþen na fin
nancování péþe o klienty Domova.
Dobrroþinné obch
hody najdete
e na tČchto ad
dresách:
ŠtČ
Čpánská 53
3, Praha 1 ł Prokopov
vo námČstí 5,
5 Praha 3 ł Michelská
á 1/7, Prah
ha 4
Ke Ka
arlovu 10, Praha
P
2 ł Koulova
K
2, Praha
P
6
Domov
v Sue Ry
yder v Prraze - Ša
ance pro
o dĤstojn
né stáĜí
Kon
ntakt: Jan Do
ominik, jan.d
dominik@sue
e-ryder.cz,
T +420 774 377 003, www.sue-ryd
Tel.
w
der.cz , www.dobre-veci.ccz
11
12
Život v Rudné
11/2013
Žlutý květ
Broučí příběh na víkendové výpravě
V září začal další školní rok a s ním i výpravy. Na tu první zářijovou víkendovku přijelo v páteční podvečer 28 dětí. Obvykle se
ještě v pátek hrají hry venku, ale páteční počasí hraní na zahradě
nepřálo a tak jsme se museli spokojit s klubovnou. Téma víkendového hraní bylo podle příběhu o mravencovi Flikovi, podle
animovaného filmu Život brouka z roku 1998. Však ho také většina dětí naznala.
Kobylky, Červi, Mravenečci a Attyni pomocníci – to byla čtyři
družstva, která v sobotu ráno měla už druhý soutěžní úkol. Přiřadit správně 15 hmyzích postav ke správným jménům, jak to
bylo ve filmu Život brouka. Proběhla dvě kola, a nikdo neuhodl všechny postavy správně. Po pár hrách následovalo hledání
svačiny, tedy hledání banánovníku v zahradě. Banány děti našly
a celá výprava se mohla vydat do nedaleké obce Železné. Měli
jsme domluvenu návštěvu u koní. Přišli jsme k ohradě, ale koně
ne a ne se s námi přijít pozdravit. Když už jsme to chtěli vzdát,
koně se nakonec rozhodli na děti podívat. Paní domácí dala dětem mrkvičku pro koně a tak bylo o zábavu postaráno. Po koních
děti čekala návštěva hřiště a další soutěžní hra.
Po obědě a poledním odpočinku jsme šli do nedalekého lesa, kde
proběhla jedna běhací soutěžní hra a jedna výtvarná aktivita –
z přírodnin vyrobit ptáčka, podobně, jako to dokázali mravenečci v příběhu. Všem družstvům se ptáček vyvedl nad očekávání
na výbornou. Ve filmu Život brouka bylo spousty tanců, scének
a cirkusových vystoupení. Po návratu z lesa a první večeři každé
z družstev také předvedlo nějaké to filmové vystoupení. V závěru
sobotního dne vzplál táborák, opékali se buřtíky a chleby a jedly
se spousty zeleniny. A někteří si rádi zazpívali při kytaře.
Předchozí nabitý den byl v neděli po ránu znát. Snídalo se spíše dopoledne. Po nutném balení proběhlo několik her v klubovně, ale zejména poslední hodnocené soutěže na zahradě (sbírání
mravenčích vajíček…), kde už konečně vykukovalo sluníčko. Po
obědě proběhlo tradiční slavnostní vyhlášení výsledků víkendového klání, rozdání diplomů a odměn a nakonec hledání sladkého
pokladu.
Zbyšek Prágr
11/2013
www.mestorudna.cz
Občanské sdružení Diakonie Broumov
je nezisková organizace, která poskytuje
sociální služby pro občany z okraje
společnosti – materiální pomoc sociálně
potřebným, azylové ubytování i pracovní
příležitost.
Více na www.diakoniebroumov.org
VYHLAŠUJE
SBÍRKU POUŽITÉHO
OŠACENÍ

letního a zimního oblečení (dámské,
pánské, dětské),

lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek,
záclon,

látek (minimálně 1 m2, prosíme,
nedávejte nám odřezky a zbytky
látek),

domácích potřeb – nádobí bílé i černé,
skleničky – vše nepoškozené,

vatovaných přikrývek, polštářů a dek,

obuvi – veškeré nepoškozené,

hraček – nepoškozených
a kompletních.
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
ledničky, televize, počítače a jinou
elektroniku, matrace, koberce –
z ekologických důvodů,
nábytek, jízdní kola a dětské kočárky – ty se
transportem znehodnotí,
znečištěný a vlhký textil.
Sbírka se uskuteční:
dne:
čas:
6.–7. 12. 2013
pátek
17–19 hod.
sobota 10–12 hod.
místo: Spolkový dům,
Školská ul. 591/2, Rudná
(proti hořelickému kostelu)
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů
či krabic, aby se nepoškodily transportem.
Děkujeme za Vaši pomoc.
Bližší informace Vám rádi sdělíme
na tel.: 774 684 195
13
14
Život v Rudné
11/2013
CPR
Rudňáček
Vítání školního roku
V prázdninovém čísle Života v Rudné jsme avizovali, že v září zorganizuje CPR Rudňáček akci k zahájení nového školního
roku. A jak je našim dobrým zvykem, svůj slib jsme dodrželi
(a to hlavně díky ochotným maminkám z CPR Rudňáček). Hned
první zářijovou středu 4. 9. 2013 čekalo na děti odpoledne plné
soutěží a zábavy s názvem „Vítání školního roku“.
Cílem bylo pobavit děti, a dětem i rodičům představit aktivity
a kroužky, které CPR Rudňáček nabízí pro tento školní rok. Samozřejmě jsme pro děti přichystali i lákavé odměny v podobě
sladkostí, samolepek, CD s pohádkami a jiné.
Počasí nám přálo, takže o návštěvníky nebyla nouze. Odpoledne
s CPR Rudňáčkem navštívilo okolo 100 dětí – menších i těch
větších.
Všichni si mohli vyzkoušet rozmanité úkoly a činnosti:
• Lektorky kroužku Kuchtíček aneb když dětí vaří – Kateřina
Cafourková a Marie Fraňková – si pro děti připravily kvíz
v podobě poznávání rozličných potravin a za odměnu si děti
mohly vlastnoručně vyrobit (a samozřejmě následně i sníst)
obložený chlebíček.
• Martina Iblová nabídla hned několik činností z výtvarné dílny
– barevná matematika aneb michaní barev (děti počítaly příklad např.. červená + modrá = fialová atd...), dále si mohly
vytvořit a nazdobit kornout na bonbony, u dalšího stolečku
bylo možné si míchání barev vyzkoušet, dále děti měly k dispozici velký papír na volné malování a pro úplně nejmenší
bylo poznávání barev a kreslení do mouky...
• Další tvořivé stanoviště bylo představením kroužků keramiky,
které vede Jitka Sluková. Děti si zde mohly vyzkoušet práci
s hlínou a vymodelovat si z ní libovolná zvířátka a jiné předměty. A výtvorů vzniklo opravdu hodně.
• Šárka Havelková si připravila si za přírodňáček „expozici“
příroda všemi smysly. Děti mohly mimo jiné vyzkoušet svůj
hmat (pro odvážné) – tajemná krabice, do které musely děti
sáhnout až na dno, aby si vylovily bonbon; chuť (pro hladové)
– talíř s opravdovými šneky, slimáky a miska s gumovými
žížalami; čich (pro zdravé, bez rýmy) – pět čichových hádanek – poznávali česnek, levanduli,...; zrak (pro pokročilé)
– cca deset živých hmyzáků, taková mini zoo; a sluch (pro
11/2013
www.mestorudna.cz
•
•
•
•
15
nejmenší) – obrázky jednoduchých zvířátek, děti měly dělat
jejich zvuky.
Své zastoupení zde měly i sportovní činnosti – Lenka Henychová (lektorka tanečních kurzů) s dětmi vyzkoušela na
žíněnce jejich ohebnost a hbitost v podobě kotrmelců, hvězd
a holubičky.
Martina Vrbská s Jitkou Hemberovou (obě lektorky cvičení
dětí v CPR Rudňáček) vyzkoušely zdatnost dětí při slalomu
s míčkem na lžíci.
Své stanoviště měla i angličtina, kterou nově CPR Rudňáček
nabízí ve spolupráci s lektorkou Kristynou Pragerovou z jazykové školy Helen Doron.
A aby toho nebylo málo, bylo připraveno ještě skákání v pytli
pod vedením Michala Adama a Jakuba Adama a házení míčků
do koše pod dohledem Obelixe a Kateřiny Juhaszové.
Rudenské kolečko pořádané CPR Rudňáčkem a Bike Tuningem
V sobotu 21. 9. se konal již 6. ročník RUDENSKÉHO KOLEČKA. Závod se konal v rámci oslav 125 let založení Sboru Dobrovolných Hasičů Rudná, v ul. Na Drahách. Od 10. hodin byla
registrace závodníků, kteří byli rozděleni do osmi kategorií. Počasí nám tento rok přálo více než loni, a tak závodit přišlo více
než 100 lidí. To jsme zjistili záhy, při nedostatku startovacích
čísel. (Připraveno jsme jich měli totiž právě 100).
Závod nám odstartovaly odvážné maminky, které běžely s kočárky, následovali malé děti na plastových motorkách, dále děti
na odrážedlech a kolech s postraními kolečky, pokračovala kola
od 12’až kola 24‘. Poté proběhlo předávání medailí a cen. Následovala ještě poslední disciplína, která byla určena pro všechny
dospěláky, kteří mají rádi recesi – jízda na šišatém kole z dílny
Zdeňka Chalupy. Na příští rok nám Zdeněk přislíbil již kola dvě,
jelikož o disciplínu byl velký zájem.
Na závěr patří poděkování všem sponzorům: městu Rudná za
finanční dotaci, pekárně Vrbských za krásné koláče pro vítěze,
Zdeňkovi Chalupovi – Bike Tuningu za přípravu dráhy a navigaci závodníků, hasičskému sboru a dobrovolníkům z CPR
Rudňáček – Martině Vrbské, Lence Vítkové, Kateřině Cafourkové, Čeňkovi Černíkovi, panu řediteli Kasalovi za zapůjčení
startovacích čísel, a všem lidem bydlících v prostorách konání
akce – za shovívavost a za to, že nechali svá auta tento den doma, čímž přispěli k bezpečnosti celé akce.
Těšíme se opět za rok na 7. ročníku Rudenského kolečka.
Součástí těchto akcí bylo i dobrovolné vstupné, všichni ti, kdo
přispěli dobrovolnou částkou, mohli přispět na operaci 11-ti leté
Nelinky, která trpí vzácnou nemocí „vlčí“. Má za sebou již mnoho četných operací a další ji čekají. Touto částkou pomůžeme
zvládnout mamince finančně nelehkou situaci v této rodině.
Na dobrovolném vstupném při akci VÍTÁNÍ ŠKOLNÍHO ROKU jsme vybrali částku 3 503 Kč a při závodě O RUDENSKÉ
KOLEČKO částku 1 158 Kč. Všem moc děkujeme.
16
Život v Rudné
11/2013
Skautské středisko
Balvan Rudná
Podzim byl více než nabitý. Například Lvi a Berušky se vydali
plachtit na Slapy, proběhlo několik brigád a úklidů u klubovny
a v neposlední řadě, i letos jsme uspořádali běh pro veřejnost.
Víkendovka Slapy – Lvi + Berušky,
27.–29. září
Na Slapy na chatu do Nové Rabyně jsme se vydali už potřetí.
Tentokrát i s Beruškama. Sraz jsme měli rovnou na Smíchovském nádraží odkud nám jel autobus až na Rabyň. Jelo nás celkem 14 – ze lvů skoro všichni – já Sára, Matěj, Topol, Fanda,
Štěpán, Kuba, Adam a Dan. Z Berušek Jíťa, Judith, Hanča Pol.,
Lucka a Pídě. A v sobotu za námi přijel Apač. Náš plán byl hlavně vyzkoušet si plavbu na lodích, ale také podniknout procházky
po okolí a tak… Počasí vypadalo příznivě a větrně, což se na
plachetnici hodí.
V pátek jsme na chatu přijeli někdy kolem půl šesté, takže se
všichni ubytovali ve všech koutech chaty, kde to bylo možné,
a následně jsme měli volnější program. Večer byl oheň, kde si
každý opekl něco k večeři. Později večer jsme ještě hráli naučnou hru na téma „poznáváme loď“. Po pětiminutovém prostudování knih o jachtingu a lodního deníku, musela každá skupina
přiřadit názvy lodních součástí k obrázkům. A potom také popsat schéma lodi správnými pojmy. Všichni měli nadpoloviční
počet správných odpovědí, takže hra byla úspěšná, znalosti se
budou hodit zítra a pozítří při plachtění.
V sobotu hned po snídani jsme vyrazili na první procházku, krátká a rychlá – jen na vyhlídku. Bohužel byla totální mlha a z vyhlídky nebylo vidět vůbec nic. Na cestě zpět ale mlha úplně
zmizela a pak už svítilo slunce. Když jsme se vrátili, přivítali
jsme Apače a skupina, co měla dnes službu, šla vařit oběd (myslím, že to byla vylepšená gulášová polévka). Po obědě byl čas
na lodě. Šli jsme je ostrojit do zátoky. Část osazenstva rovnou
vyplula na pramici na řeku a další část čekala na plachetnici,
kde byly přípravy delší. Ze začátku moc nefoukalo, ale pak jsme
přeci jen chytli vítr, takže plachtění stálo za to. Na plachetnici se
všichni vystřídali. Plachtili jsme možná tak do šesti hodin a pak
už byl čas se vrátit do zátoky na večeři a podobně. Večer byl
volný, jen jsme hráli hru na poznávání světa (například vypsat
všechny země Evropy a jejich hlavní město, všechny státy Afriky, státy USA…), v této hře se výborně osvědčil Adam.
V neděli byla snídaně o hodinu dřív, asi kolem osmé a hned potom jsme vyšli na další procházku, která byla místo rozcvičky.
Velmi svižná, trochu delší než ta včera a cíl byla Slapská přehrada. V lese jsme po cestě hráli triangl. Pak jsme se pokochali krásou přehrady a v půl jedenácté už byli zase zpět na Rabyni a šli
se ještě podívat na pláž. Řeka je už docela upuštěná, takže z hladiny vyčnívají různé ostrůvky, které jsou normálně pod vodou.
Byl brzký oběd, rizoto, a pak už další plavení se na lodích. Dnes
bylo počasí ještě lepší než včera, celý den slunce, teplo jen na
tričko s krátkým rukávem a dost větrno. Na náklony plachetnice
si většina už zvykla včera, takže dnes se o to více experimentovalo s vyvažováním. Tu a tam do řeky někdo spadl. Fanda plaval
pro ulomenou ploutev. Otužilí jedinci se koupali v zátoce a po
několika hodinách jsme museli už zase zakotvit a odstrojit lodě,
abychom stihli poklidit v chatě a jít na autobus. Před odjezdem
jsme stihli ještě další lodní hru o ceny, většinu pojmů si všichni pamatovali, takže se všem zase rozšířily obzory vědomostí.
Autobus směr Praha v neděli odpoledne byl klasicky přervaný,
takže cesta byla tak trochu hororový zážitek, ale kolem sedmé
jsme úspěšně dorazili na Zličín.
Text + foto Sára
Balvanova časovka
Po loňském deštivém ročníku Balvanova běhu jsme si mysleli,
že nás už nic nepřekvapí. A ono jo! Když šli hlavní organizátoři
zkontrolovat trasu na patnáctý ročník, s hrůzou zjistili, že na naší obvyklé trase probíhají lesní práce a cesta je celá rozježděná
od techniky. Namísto příjemného běhu lesem by tedy na závodníky čekal spíše přespolní běh, který by nejspíše přinesl více
vymknutých kotníků, než sportovních zážitků. Nezbylo tedy
než Běh zrušit a necelé tři týdny před slíbeným termínem hledat
náhradní prostory.
11/2013
www.mestorudna.cz
Naštěstí nám zázemí poskytla Základní škola, za což panu Kasalovi moc děkujeme. Díky tomu jsme na školním hřišti mohli ve
slíbeném termínu uspořádat alespoň zkrácenou verzi pro mladší
ročníky. Celkem startovalo šedesát jedna mladých, malých a ještě menších závodníků.
V kategorii Škvrňata I (0–2 roky) bylo ještě potřeba vydatné
podpory tatínků a maminek, z nichž někteří své potomky museli
dovést do cíle za ruku, či alespoň notně povzbuzovat, ve chvíli,
kdy se dítko uprostřed trasy rozhodlo, že běžet celých padesát
metrů mu opravdu nestojí za to. Celou trasu nejrychleji zvládl
Jan Kvapil.
Škvrňata II (3–4 roky) už musela zdolat o dvacet metrů více. Na
rozdíl od předchozí kategorie však již nějaký ten rok chůzi i běh
procvičovala, takže stačilo, když rodičové mohutně fandili podél
trasy. Ve vyrovnaném souboji zvítězil o vteřinu Antonín Pěnkava.
Pěti až šestiletá Škvrňata III musela zdolat celých sto metrů.
I zde byly výsledky velmi těsné a opět rozhodovaly vteřiny –
tentokráte byl nejrychlejším Martin Žák.
Holky a kluci již museli uběhnout jeden kilometr – zde se již
projevilo, kdo má jak natrénováno a komu více svědčí zánovní
tartanový povrch na školním hřišti. Ve věkové kategorii do osmi
let si zlatou medaili odnesli Alžběta Cihelková a Kryštof Ondřejka, v kategorii do deseti let pak Michaela Durdová a Jakub Žák.
17
SPCCH Rudná
Ve středu 11. září 2013 jsme prožili krásný den. Ráno ten den
odjelo 49 účastníků zájezdu směr jižní Čechy. Dopoledne jsme
navštívili zámek Kratochvíle. Je to renesanční zámek ve stylu
italských vil z konce 16. století. Zámek je obklopen vodním příkopem, s věžovitou branou na hospodářském podzámčí. Dále je
krásná bylinková zahrada, ale hlavně krásná zámecká zahrada.
V současné době se v zámku nabízejí 3 prohlídkové trasy, měli
jsme objednané všechny 3, a tak se účastníci zájezdu měli čemu
obdivovat. Jsou instalovány renesanční interiéry a užitná renesanční umění. I prohlídka zámecké kaple byla zajímavá.
Po prohlídce zámku jsme přejeli do Prachatic. Byla doba oběda,
a tak jsme se rozešli do restaurací, každý dle svého výběru. Na
odpoledne jsme měli objednanou průvodcovskou službu. Městem nás provázel pan Ing. Neužil, velký znalec historie města
i přírody. Prohlídka začínala v kostele, kde jsme poslouchali
vyprávění o historii a vzniku města Prachatice i o kostele sv.
Jakuba. Prošli jsme historickým centrem a seznamovali jsme se
s jednotlivými historickými domy a zajímavostmi. Viděli jsme
Píseckou (dolní) bránu s gotickou částí s cimbuřím a s renesančními grafity, dále renesanční parkánovou hradbu ze 16. století.
Zbyl čas i na návštěvu cukrárny, zákusky i káva byly výborné.
Jako poslední odstartovaly Dívky a Jinoši, aneb naši, pro letošek
nejstarší, závodníci do 14 let. Na ty čekalo 3,2 kilometru. Nejrychleji si s nimi poradila Anna Haškovcová s časem 5 minut
a 6 sekund a František Novosad (5 minut a 11 sekund).
Tímto bychom chtěli poděkovat všem závodníkům i jejich rodičům za hojnou účast na letošním, trochu netradičním běhu
a dospělým běžcům slibujeme, že se budeme snažit, aby se příští
ročník konal opět v lese na Hlubokém.
Výsledkovou listinu i fotografie z běhu najdete na našich stránkách www.balvan.cz
Text + foto: Lenka
Bohoslužby
Církve Československé husitské
listopad: 13. 11.; 27. 11.
prosinec: 11. 12.; 25. 12.
vždy v čase 15:00 hod.
Jan Židlický
Zajímavostí a dojmů bylo hodně a také už jsme byli unaveni.
Rádi jsme nastoupili do autobusu fa Dovita a vydali se k domovu. Poděkovali jsme řidiči panu Klečkovi, který nás bezpečně
vozil celý den. Zájezd se líbil, a tak se budeme těšit na další
v příštím roce.
Bohumila Fišerová – předsedkyně
18
Život v Rudné
11/2013
Hasiči zvládli povodně
Další prázdniny jsou za námi a my máme trošku klidu na odpočinek. A co se u nás stalo? Všichni si určitě všimli našeho
velkého nasazení při povodních v měsíci červnu. Někteří naše
služby využili, někteří bojovali s přívaly vody po svém. Bohužel
operační středisko středočeského kraje bylo tak zahlceno událostmi, že občané radši využili možnost volat rovnou naši jednotku. Ta v nejkratší možné době přijela problém vyřešit. Poté,
co se situace uklidnila v Rudné a okolních vesnicích, byli jsme
vysláni na pomoc do Řevnic a Let. Zde jsme strávili necelý týden práce od rána do večera. Nejvíce jsme nasadili techniku na
odčerpání vody ze zaplavených zahrad, sklepů a studní. Mimo
jiné i během nepřízně počasí vyjížděla jednotka na požár automobilu. Práce jsme odvedli mnoho a byli jsme rádi, že je vše za
námi. Po povodních jsme museli provést údržbu a opravu poničeného materiálu a techniky. Během 16 dnů jsme měli dvacet
výjezdů. A začíná parné období. Vyschlé meze a louky nás děsili
a čekali jsme, kdy nám pípne svolávací sms k dalšímu výjezdu.
Naštěstí v horkém období nebyl žádný velký výjezd. Pouze na
Vypichu vypaloval majitel trávu na svém pozemku a spaloval
domácí odpad i přes to, že byl vydán zákaz rozdělávání ohňů
a pálení. Celou událost jsme řešili s kolegy z HZS Beroun, kteří
majiteli udělili pokutu. Oheň byl uhašen a naštěstí žádná škoda
nevznikla. Ani jsme si pořádně neodpočinuli a jsou tu přívalové
deště a velký vítr. Krásné srpnové odpoledne začíná výpadkem
gms sítě a proudu. Nefunguje nám svolávací zařízení. Policií ČR
Stříbro
z mistrovství světa
Mistrovství světa ve sportovním aerobiku se letos konalo za
účasti reprezentantů více než dvaceti států v srbském Bělehradě
ve dnech 14. až 18. října. Rudná na něm měla své zastoupení. Po
loňském vítězství vybojovala letos Kateřina Brabcová se svým
novým týmem Terezou Tydlitátovou a Veronikou Kubíčkovou
stříbrnou medaili. Mistryněmi světa se stala trojice Klára Benešová, Hana Volfová a Kristýna Zahradníčková z Loun po svém
výkonu ve finále soutěže. Tým Kateřiny Brabcové v prvním kole soutěže vedl. Jedna z rozhodčích ze sedmičlenné mezinárodní
poroty se však od 2. kola přiklonila k vyššímu hodnocení trojice
z Loun. Děvčata s Kateřinou z Rudné obhájila stříbrnou medaili
před trojicí děvčat z Belgie. Konkurence byla velmi silná. Mezi
uchazeče o přední místa patřily týmy z Austrálie, Belgie, Polska
a Ruska. V individuálních soutěžích excelovali tentokrát reprezentanti Austrálie. Mistrem světa mužů se stal Brenton Andreoli, mistryní v soutěži žen Allira Bull. Češka Tereza Tydlitátová
soutěžila také jako jednotlivkyně, kde obsadila 5. místo. V sou-
jsme žádání o prořezání hlavních tahů od popadaných stromů
a větví. Během této události se operátoři zmátožili a začal boj
s vodou. Ulicemi Rudné se valí voda, valí se i z kanálů a někomu přímo do zahrad, garáží a baráků. Proto druhá skupina
vyráží s čerpadly do nejvíce postižené oblasti, kterou byla ulice
Jeronýmova. Zde byla situace nejhorší. Po odčerpání jsme se
rozdělili na dvě skupiny a zdárně bojovali s nekonečným odčerpáváním vody. Do toho jsme vyjížděli k požáru stromu do obce
Tachlovice. S vodou a popadanými stromy jsme se prali ještě
v celý týden. Trvalo dlouho, než jsme vyřešili všechny události. Vše se s velkým úsilím zvládlo. Ke konci měsíce srpna má
výjezdová jednotka 59 zásahů, což je o hodně více než za celý
loňský rok. Závěrem připomínáme všem našim spoluobčanům,
pořád jsme připraveni pomoci v jakékoli situaci. Stačí zavolat.
Členům výjezdové jednotky za jejich obětavost a vytrvalost patří velké díky.
Vaši Hasiči Rudná
těžích všech kategorii
aerobiku se v Bělehradě
utkalo celkem více než
sedm set reprezentantů
a reprezentantek.
Rudná měla na mistrovství světa ve sportovním
aerobiku opět důstojné zastoupení. Kateřina Brabcová se k němu
probojovala s novými
partnerkami vítězstvím
na mistrovství České republiky, které se konalo
v září na Kladně. Sestry Cihlárovy z Roztok, dřívější partnerky
Kateřiny Brabcové, ukončily svou závodní kariéru. Rozhodly se
věnovat svůj čas plně studiu na lékařské fakultě poté, co se roku
2012 staly v kategorii tříčlenných týmů spolu s Kateřinou Brabcovou mistryněmi České republiky a v holandském Dordrechtu
mistryněmi světa. Nový tým Kateřiny Brabcové je opět týmem
středočeského kraje vedeného bývalým mistrem světa v aerobiku jednotlivců Jakubem Strakošem.
Český svaz aerobiku patří k nejúspěšnějším organizacím svého druhu v tomto na světové scéně stále ještě mladém sportu.
Národní mistrovství konají však pravidelně již tři desítky států.
Většinou jde o státy evropské, ale také například velmi úspěšnou Austrálii. Kateřina Brabcová reprezentovala středočeskou
Rudnou na mistrovství světa již po třetí. Svůj sport pěstuje od
dvanácti let, začínala sportovní gymnastikou ve svých sedmi letech. Aerobik si oblíbila, protože spojuje gymnastiku s tancem
a hudbou. Je možné uvést, že se aerobik stal celosvětově oblíbením sportem zejména dívčí mládeže.
Vladimír Brabec
11/2013
www.mestorudna.cz
19
20
Život v Rudné
11/2013
Recyklohraní
V rámci ekologické výchovy proběhla na naší škole dne
10. 10. 2013 pilotáž nového výjezdního projektu Recyklohraní, aneb Ukliďme si svět, což je školní recyklační program pod
záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit
znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim
osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení - Recyklace hrou. Zúčastnili se ho žáci 2., 4.
a 5. ročníku. Při ekologické hodině se dozvěděli, jak je možné šetřit prostředí, ve kterém žijeme, co vše je možné recyklovat a kam
odpad ukládat.
Aby nezůstalo pouze u teorie,měla paní lektorka před tabulí instalované magnetické modely předních stěn popelnic ve velikosti
zhruba 1 x 0,5 m, které si lišily barvami. Na podlaze ležela hromada různých věcí, které by děti mohly najít v lese, ale které tam
nepatří. Dvě skupiny žáků soutěžily mezi sebou o to, kdo správně
přiřadí vybraný „odpad“ do správné popelnice.
V následující části děti dostaly k dispozici několik vyřazených
výrobků jako stolní lampu, PC, malou automatickou pračku apod.
Vše měly za úkol rozebrat a říci, do které sběrné nádoby co patří.
Na závěr pak tyto výrobky dávaly opět dohromady. V průběhu
pořadu se žáci dozvěděli i mnoho nových zajímavostí,např. to, že
na sobě nosí PET lahve v podobě hřejivé mikiny.
V průběhu programu byli všichni poučeni o významu sběrného
dvora,sloužícího pro odevzdání odpadu, který se nehodí do žádné
popelnice
Vývoj české rockové hudby
V pondělí 7. října 2013 začalo vyučování na druhém stupni naší
školy netradičně v Sokolském domě v Rudné. Sešli jsme se tu
s našimi důvěrně známými účinkujícími z Karlových Varů, kteří
pro nás již poněkolikáté připravili pořad o vývoji rockové hudby, tentokrát naší, české. Dozvěděli jsme se řadu informací, které
zejména žákům 9. ročníku poslouží k pochopení vývoje tzv. nonartificiální hudby a těm mladším zatím jen napoví to, co je při
hodinách „hudebky“ v budoucnu čeká.
Na duben máme domluvený ještě jeden podobnýpořad, tentokrát
na téma „90. léta ve světové rockové hudbě“. A tak už se těšíme.
Eva Janová
učitelka hudební výchovy
Chtěli bychom poděkovat firmě Gebrüder Weiss (pobočka
Jeneč), která na českém trhu poskytuje svým zákazníkům
širokou nabídku služeb v oblasti přepravy a logistiky, za
sponzorský dar v podobě kvalitního papíru, který v naší škole
využijeme nejen ve školní družině a při výtvarné výchově.
ZŠ Rudná
11/2013
www.mestorudna.cz
21
Vítání občánků 12.10.2013
9:15
Amálie Viola Votrubová; Marie Lily Votrubová; Emma Kosová; Viktorie Votavová; Žofie Tučková; Julie Šenfeldová; Quido Vít
10:00
Matyáš Kejha; Pavlína Dvořáčková; Simona Tudžaroffová; Matyáš Kunze; Václav Bláha;
David Jordan Winkler; Elizabeta Salomon; Helena Hucková; Klára Čížková
10:45
Sára Kolmanová; Matyáš Barták; Denis Chovánek; Aneta Kostková; Natálie Kaucká; Jan Jelen; Laura Tomková
22
Život v Rudné
11/2013
Knihovna Rudná zakoupila tyto nové tituly:
Růže pro císařovu milenku; Prokletí harému – Anna Březinová
Ozvěna noci – Candice Proctor
Nebe může počkat – Cally Taylor
Kočka v zákulisí; Kočka mnoha barev – Lydia Adamson
Nikdy nevěř ničemu – Julie Nováková
Pátým tahem mat – Rudolf Soukal
Španělsko panovníkům – Jean Plaidy
Láska a tělo – Arnošt Lustig
Kouzelná chobotnice Krejzy – Alena Vostrá
Hry v místnosti pro malé i velké – Martin Gato
Pocahontas – Walt Disney
My single holky – Jane Costello
Malá mořská víla – Carmen Guerra
S vrahem za zády – Veronica Stalwood
V nemilosti – R. N. Patterson
Údolí Templářů – Paul Christopher
Pověsti ze Skotské vysočiny – George W. Macpherson
Dokonalý svět – Ally Condieová
Město z kostí; Město z popela – Cassandra Clareová
Manželská repríza – Nora Roberts
Allie Finklová: Velký třpytkový podraz – Meg Cabotová
Stefanovy deníky: Spojení – L. J. Smith
Štěstí na dosah – Irena Petříková
Syn pekel: V moci démonů – Michaela Burdová
Ryba mimo vodu – Jon Davis
Někdo se dívá – Ulrik Rylance
Kouzelný hrad: Rytířský turnaj – Thomas C. Brezina
Alice a … Mega hustá partička – Karen McCombieová
Dobrodružství Toma Sawyera – Jana Eislerová
Broskve pro otce Francise – Joanne Harrisová
To nejlepší z nás – Nicholas Sparks
Podfuk – John Grisham
Evangelium prokletých – Adam Blake
Za cenu života; 61 hodin – Lee Child
Zabouchnutá do tebe – Carole Matthewsová
Víkend s přáteli – Sophie Kinsella
Záhir – Paulo Coelho
Anatomie lži – Dan Brown
Přátelé navždy – Danielle Steel
Dar knihovně od rudenského spisovatele, pana Václava Junka
– Betonová iluze: Polemika o realitě jednoho velkého snu (Československé stálé opevnění z let 1935–1938, jeho cena, osud a smysl)
Více informací o knihách najdete na On-line katalogu knih na
stránkách knihovny: www.knihovnarudna.cz
Ceník Technických služeb Rudná, a.s.
Cena sběrných nádob:
• plastová popelnice o objemu 120 litrů na kolečkách – 1 130 Kč
• plastová popelnice o objemu 240 litrů na kolečkách – 1 480 Kč
• plastový kompostér na bioodpad o objemu 140 litrů – 1 680 Kč
• plastový kompostér na bioodpad o objemu 240 litrů – 1 910 Kč
• plastový pytel s potiskem o objemu 120 litrů pro jednorázový
svoz a likvidaci směsného komunálního odpadu – 89 Kč
• plastový pytel s potiskem o objemu 100 litrů
na svoz a likvidaci PET odpadu – 36 Kč
• papírový pytel o objemu 240 litrů na svoz
a likvidaci bioodpadu – 43 Kč
• kovový kontejner s víkem na kolečkách
o objemu 1 100 litrů – 9 700 Kč
• plastový kontejner s víkem na kolečkách
o objemu 1 100 litrů – 11 841 Kč
Cena ročních svozových známek pro svoz směsného
odpadu a bioodpadu od právnických a fyzických osob:
• popelnice 120 litrů/52 svozů – 2 047 Kč
• popelnice 120 litrů/26 svozů – 1 047 Kč
• kontejner 1 100 litrů/52 svozů – 12 852 Kč
• kontejner 1 100 litrů/26 svozů – 6 545 Kč
• kompostér 140 litrů/43 svozů – 1 349 Kč
• kompostér 240 litrů/43 svozů – 2 698 Kč
Přistavení velkoobjemového kontejneru 5–7m :
• pronájem kontejneru – 121 Kč/1 den
• manipulace s kontejnerem – 396 Kč
• dopravné – 40 Kč/1 km
• v případě likvidace odpadu objednatel obdrží originál
vážního lístku s uvedením ceny za likvidaci odpadu
+ úhradu 303 Kč za stanovenou evidenci odpadu
3
Přistavení a pronájem kolového výsuvného žebříku:
• pronájem – 121 Kč/1 den
• doprava (přistavení a odvoz – 1 phod a 0,5 mhod) žebříku
po Rudné 490 Kč a v ostatních případech dle dohody
Údržba zelených ploch, dřevin a křovin:
• údržba zelených ploch včetně sekání trávy dle
dohody a zpracované cenové nabídky.
• štěpkování větví do průměru 120 mm: 278 Kč/1 phod,
182 Kč/ 1 mhod, 660 Kč/1 t odpadu
Dopravní služby:
• přeprava a práce traktorem BELARUS 424 Kč/1 mhod
• přeprava nákladním vozidlem MAGMA – 19 Kč/1 km
• přeprava nákl. vozidlem MAGMA
s radlicí a sypačem 23 Kč/1 km
• přeprava užitkovým vozidlem
nebo nákl. přívěsem – 15 Kč/1 km
• práce malotraktorem HOLDER – 165 Kč/ lmhod
• práce traktorovou sekačkou STAR Jet – 120 Kč/1 mhod
Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH.
• Život v Rudné – měsíčník • č. 11 • Vyd. 1. 11. 2013 • Rudná
• reg. č. MK ČR č 12578 • Vydavatel: Technické služby Rudná a.s.,
Masarykova 105 • IČ: 61673056 • e-mail: [email protected] •
• www.tsrudna.cz • tel.: 311 652 336 • Otištěné názory se nemusejí
shodovat se stanoviskem redakce. • Za věcnou správnost článků
odpovídají autoři článků. • Redakce si vyhrazuje právo upravit publikované texty. • Uzávěrka příspěvků vždy do 20. v měsíci
• Tiskne: Tiskárna Gemmapress, spol. s r. o. • Kubrova 27,
252 16 Nučice • [email protected] • www.gemmapress.cz •
11/2013
www.mestorudna.cz
23
FARMA www.farmarudna.cz
www.clubzuzana.cz
Farmářské a BIO potraviny
Srdečně Vás zveme na
adventní neděle
Začínáme 1.12.2013
BABYS´ JUNGLE
* koledy
* svářák, punč, káva a čaj
* ochutnávka vánočního pečiva
* prodej vánočních balíčků a dárků
Soukromá školička
Každou adventní neděli odpoledne v době od 15:00 do 18:00 si k nám
můžete přijít posedět i do naší kavárničky a vybrat si z naší nabídky vánočních dárků,
které jsme pro Vás nachystali:
Užijte si u nás pohodový vánoční čas a zároveň udělejte radost Vašim blízkým.
Každou adventní neděli 1.12.,8.12.,15.12.,22.12
vždy od 15:00 – 18:00
Masarykova 623, Rudná u Prahy

Podobné dokumenty

M. Kuthan - Jachtklub Královská

M. Kuthan - Jachtklub Královská Původní srub (tehdy byl bez předzahrádky) V generelu areálu střediska bylo počítáno i s výstavbou definitivní loděnice s klubovnou, která měla stát přibližně v místě km 97. Měla mít dvě přízemní kř...

Více

Život v Rudné č. 3/2011

Život v Rudné č. 3/2011 měnili v tanečníky. Vše probíhalo podle představ. Lidé přicházeli, bavili se a kupovali lístky do tomboly. Přišlo na řadu losování tomboly, které zabralo kolem hodiny. Není se čemu divit, cen bylo ...

Více

kladenského Sportovního gymnázia za rok 2015

kladenského Sportovního gymnázia za rok 2015 (vedoucí oddělení, Odboru školství, mládeže a sportu Krajský úřad Středočeského kraje)

Více

Život v Rudné č. 6/2014

Život v Rudné č. 6/2014 Volebního klání se účastnilo rekordních 38 uskupení, o 5 více než při minulých volbách v roce 2009. V těch s více než 30 % hlasů jasně zvítězili občanští demokraté, kteří tak, jak se předpokládalo,...

Více