Induktivní koncový spínač typ 4746

Transkript

Induktivní koncový spínač typ 4746
Elektrický nebo pneumatický koncový spínač typ 4746
SAMSON
Použití
Koncový spínač s indukčními, elektrickými nebo pneumatickými spínači k připojení na
pneumatické nebo elektrické regulační ventily k typu 4763 Elektropneumatické polohovadlo
nebo typu 4765 Pneumatické polohovadlo.
Nominální rozsah pohybu 7,5 až 150 mm
CE Ex SA FM approved S+
Koncové spínače vysílají signál v okamžiku překročení nastavené limitní hodnoty
v kterémkoliv směru. Tento signál je vhodný k tomu, aby generoval viditelné nebo slyšitelné
signály nebo aktivoval řídící ventily nebo jiné spínací jednotky. Navíc je možno koncové
spínače připojit k centrálním řídícím nebo výstražným systémům.
Koncové spínače je možno na požádání dodat s následující doplňkovou výbavou:
● Dva indukční koncové vypínače
● Dva elektrické koncové vypínače nebo
● Dva pneumatické koncové vypínače
Koncové spínače je možno přeregulovat. Jako volitelná možnost je možno koncové spínače
používat k rozpojení (normálně spojených kontaktů) nebo k propojení (normálně rozpojených
kontaktů). Mimo indukční pole je kovový destička, kde přerušuje kontakt a uvnitř indukčního
pole, kde zajišťuje propojení.
Spínač se také dodává v těchto verzích:
● Pro použití v nebezpečných oblastech v ochranném provedení „Vnitřní bezpečnost“ Ex II 2
G EEx ia IIC T5 nebo Ex II 3 G EEx nA II T6 pro oblast 2
● Technické řešení podle kanadských nebo amerických certifikátů v nevýbušném provedení
Další charakteristiky
● Vynikající spínací přesnost
● Nedochází ke vzájemnému ovlivňování zapojených koncových spínačů
● Hystereze (pásmo necitlivosti) je závislé na účinné délce páky
Připojení k řídícím ventilům pomocí litých třmenů nebo dvojitých sloupkových třmenů podle
DIN IEC 60534-6 a také k typu 4763 i/p Polohovadlo nebo typu 4765 Pneumatické
polohovadlo.
Verze
Typ 4746 –x2 (Obr. 1)
Indukční koncový spínač se senzorem limitní hodnoty bez tření s využitím kovových kolíků a
bezdotykových koncových vypínačů reagujících na přiblížení (podle EN 60 947-5-6).
Na vyžádání se dodává s bezdotykovými vypínači s integrálním výstupním zesilovačem
provedeným jako třívodičový vypínač ( bez tranzistorového relé).
Typ 4746-x3
Elektrický koncový spínač s dvoupolohovým vypínačem s frikčními mžikovými kontakty.
Type 4746-04
Pneumatický koncový spínač s vestavěnými pneumatickými vypínači a následnými
pneumatickými mikrospínači.
Vstup: 1,4 bar (20 psi), výstup 0 nebo 1,4 bar (20 psi)
T 8365
Obr. 1
Typ 4746-x2 Indukční koncový spínač
Provedení k montáži v nebezpečných prostorách
Typ 4746-1
Koncový spínač s kontaktním okruhem s „Vnitřní ochranou“ Ex II 2 G EEx ia IIC T6
Typ 4746-8
Koncový spínač s typem ochrany proti jiskření Ex II 3 G EEx nA II T6 pro zónu 2
Nevýbušné provedení s kanadským nebo americkým certifikátem je rovněž k dispozici.
Přehled schválených certifikátů pro nevýbušné provedení je na straně 5.
Informace o výběru a použití polohovadel a koncových spínačů viz informační list T 8350 En.
Funkční princip (Obr. 2 až 4)
Pohyb ventilu je přenášen buď přímo přes desku (20) na čep (1.1) a páku (1) koncového
spínače nebo, pokud je modul koncového spínače připojen k polohovadlu, přes spojovací čep.
V tomto případě se lineární pohyb ventilu převádí na otáčivý pohyb pomocí hřídele (2).
Všechny koncové spínače mají malé zpoždění, které závisí na délce páky L (vit Technické
údaje). Díky tomu nedochází k nepotřebnému střídání kontaktů a zpracování signálu je
umožněno i v případě, kdy je poloha dříku ventilu uvnitř rozsahu signálu.
T 8365
Typ 4746-x2 Indukční koncový spínač (Obr. 2)
V těchto spínačích je hřídel (2) se dvěma pouzdry spínače (3), která obsahují nastavitelné
kovové kolíky (4.1) pro pohyb bezdotykových spínačů (5) bez tření. Odpor bezdotykových
spínačů výrazně roste v okamžiku, kdy se kovový kolík dostane do indukčního pole, protože
se jejich odpor výrazně klesá (nízkoodporové), pokud je kovový kolík v indukčním poli.
Nastavení spínací funkce a limitní hodnoty je plynulé pomocí stavěcího šroubu (3.1).
Aby standardní indukční koncové spínače (dvojvodičové podle EN 60 947-5-6) mohly
fungovat, je třeba k výstupu z obvodu napojit vhodná tranzistorová relé. Třívodičové
provedení obsahující bezdotykový spínač typ SB 3.5-E2 má vestavěný výstupní zesilovač a
nevyžaduje tranzistorové relé.
Typ 4746–x3 Elektrický koncový spínač (Obr. 3)
U těchto spínačů je hřídel (2) vybavena dvěma pouzdry spínače (3), která obsahují
nastavitelné vačkové kotouče (4.2). Každý vačkový kotouč uvádí do činnosti elektrický
dvojpolohový vypínač (7) pomocí válečku (6.1) upevněného na páku spínače (6). Spínací
funkce a limitní hodnotu lze plynule nastavit pomocí stavěcího šroubu (3.1).
Typ 4746-04 Pneumatický koncový spínač (Obr. 4)
Tyto spínače jsou vybaveny hřídelí (2) s dvěma pouzdry spínače (3), která obsahují
nastavitelné vačkové kotouče (4.2). Uvnitř spínače (8) uvádí každá vačkový hřídel do
činnosti systém trsky a klapky , jehož kaskádový tlak (pk1 nebo pk2) se používá k přepnutí
pneumatických mikrospínačů (9).
Jakmile vačkový kotouč (4.2) aktivuje svojí vačkou páku spínače (6) přes váleček, tryska
spínače se otevře a vstupní tlak pz postupuje z mikrospínače k výstupu A1 nebo A2. To
znamená, že dojde k propojení vstupu 5 a výstupem 3 a pa1 = pz nebo pa2 = pz. Jakmile vačka
uvolní páku spínače (6), tryska (8.1) se v pneumatickém spínači (8) zavře. Mikrospínač se
přepne a přívod stlačeného vzduchu se uzavře, tzn. pa1 = 0 nebo pa2 = 0. Spínací funkci a
limitní hodnotu je možno plynule nastavit stavěcím šroubem (3.1).
Spínací spínač vyžaduje různé páky (1) v závislosti na délce pohybu použitého ventilu:
Páka I (157 mm) pro délku pohybu maximálně 60 mm
Páka II (210 mm) pro délku pohybu nad 60 mm
Pokud se koncový spínač připojí k polohovadlu, je třeba použít speciální páku, která je
nezávislá a délce pohybu ventilu.
Obr. 2 Funkční schéma indukčního koncového spínače
Legenda:
Travel
Délka pohybu
T 8365
Obr. 3 Funkční schéma elektrického koncového spínače
Legenda:
Travel
Délka pohybu
Obr. 4.1 Funkční schéma spínacího mechanismu
Legenda:
Travel
Délka pohybu
Obr. 4.2 Funkční schéma spínacího mechanismu
Obr. 4 Pneumatický koncový spínač
Legenda k obr. 2 až 4
1
Páka pohybu ventilu
1.1
Čep
2
Hřídel
3
Pouzdro spínače
3.1
Stavěcí šroub
4.1
Kovový kolík
4.2
Vačkový hřídel
5
Bezdotykový spínač
6
Páka spínače
6.1
Váleček
T 8365
6.2
7
8
8.1
8.2
9
20
Pružina
Elektrický spínač
Pneumatický spínač
Tryska (ve spínači)
Klapka (ve spínači)
Pneumatický mikrospínač
Deska připojená k akčnímu členu nebo dříku
Tabulka 1 Technické údaje Veškeré tlaky jsou uvedeny v barech (měřidlo)
Indukční koncový
Typ 4746-x2
Typ 4746-0281
spínač
Řídící obvod
Spínací zesilovač podle EN 60 947-5-6
Třívodičový spínač
Provozní napětí: 10 až
30 V
Bezdotykový spínač SJ 3.5 -N
SJ 3.5 -SN
SB 3.5-E2
Přípustná teplota
- 20 až + 70 °C
- 20 až + 200 °C
- 20 až + 70 °C
prostředí
S kovovým krytem
- 25 až + 70 °C
- 40 až 100 °C
- 25 až 70 °C
kabelu
Stupeň ochrany
IP 65
Hmotnost
cca. 0.7 kg
Typ 4746-x3 Elektrický koncový spínač
Spínací prvek
Elektrický koncový spínač: přepínací spínač / jednopólová dvoupolohový
Přípustné zatížení
Střídavé napětí: 220 V, 6,9 A
Stejnosměrné napětí: 220 V, 0,25 A, 20 V, 6,9 A
Přípustná teplota
Jiné než Ex: - 20 až 85 °C
prostředí1)
S kovovým krytem
- 40 až 85 °C
kabelu
Stupeň ochrany
IP 65
Hmotnost
Cca 0.7 kg
Typ 4764-04 Pneumatický koncový spínač
Spínací prvek
Pneumatický
koncový
spínač
s následným
pneumatickým
mikrospínačem
Tlak přiváděného
1.4 bar (20 psi), může krátkodobě překročen až na 4 bar (60 psi)
vzduchu
Spotřeba vzduchu
0,04 mn3/h
Tlak vzduchu na
0 nebo 1,4 bar (20 psi)
výstupu
Množství
1 spínač zavřen: 0,7 mn3/h
vypouštěného
2 spínače zavřeny: 1,0 mn3/h
vzduchu
Přípustná teplota
- 20 až 60 °C
prostředí1)
Stupeň ochrany
IP 54
Hmotnost
Cca 0,75 kg
Materiály
Pouzdro a kryt
Hliník s práškovým nátěrem
T 8365
Páka a hřídel
WN 1.4571
1) Viz omezení týkající se přípustných teplot prostředí
osvědčení.
uvedených v druhu zkušebního
Tabulka 2 Technické údaje o typu 4746-1, druh ochrany Ex ia ATEX
Maximální hodnoty spojení s obvody s certifikovanou vnitřní bezpečností
Koncové spínače
Typ 4746-12
Typ 4746-13
Koncové spínače
Indukční
Elektrické
Ui
16 V
45 V
Ii
52 mA
Pi
169 mW
2W
Ci – účinná vnitřní
60 nF
kapacitance
Zanedbatelně malá
Li – účinná vnitřní induktance
160 µH
Teplotní třídy
Rozsah teplot prostředí podle typu zkušebního osvědčení
(Navíc se použijí technické údaje uvedené v tabulce 1)
T4
- 45 až + 80 ° C
T5
- 45 až + 70 °C
T6
- 45 až 60 °C
Tabulka 3 Hysteréza (pásmo necitlivosti) v mm
Typy 4746
-x2
-x3
Délka páky L
Hysteréza v mm
50 mm
0,15 (0,25*)
0,6
120 mm
0,30 (0,55*)
1,0
-04
0,75
1,5
Text objednávky
Koncový spínač typy 4746-x2/-x3/-04
Spíná/rozepíná kontakt
Signalizuje ventil ZAVŘEN/OTEVŘEN
Speciální verze jako volitelná možnost
Příslušenství
Montážní součásti k
Typ 4763/4765 Polohovadlo
Ventil s litým třmenem s pákou I nebo II
Ventil s tyčovým třmenem s pákou I nebo II
Adaptér 1/2 NPT po připojení ke zdroji elektrického napájení
T 8365
Rozměry v mm
Typy 4746-x2, -x3
Přípojka vzduchu pro oddělené větrání
Typy 4746-04
Přípojka vzduchu: otvor se závitem
G 1/8 nebo 1/8 NPT
Rozměry požadované pro připojení k typu 4765 Pneumatické polohovadlo nebo typu 4763
elektro-pneumatické polohovadlo je možno najít v Pokynech k montáži a provozu EB 8365
EN.
Legenda:
Air connection for separate ventilation
Air connections
Output
Supply air
Rib
Mounting screw
Přípojka vzduchu pro oddělené větrání
Přípojky vzduchu
Výstup
Přívod vzduchu
Žebro
Stavěcí šroub
T 8365
Elektrické připojení
Typy 4746-x2
Typy 4746-0281
Legenda
Switching amplifier acc.
Typ 4746-x3
Spínací zesilovač podle
Přehled schválených osvědčení pro nevýbušné provedení pro typ 4746
Druh osvědčení
Zkušební osvědčení typu EC
Prohlášení o shodě
Osvědčení shody
První dodatek
Druhý dodatek
Třetí dodatek
Osvědčení CSA
Příloha 3
Číslo osvědčení
PTB 98 ATEX 2114
PTB 02 ATEX 2012X
PTB č. Ex-81.C.2170
LR 54227-1
Datum
2001-01-09
2002-04-05
1981-11-16
1986-07-30
1988-04-29
1996-05-20
1985-01-31
Osvědčení FM
LR-54227-19
J.I. OMO A4. AX
1994-05-09
1986-03-12
Osvědčení SEV
Osvědčení CZ
Osvědčení GOST
J.I.5Y2 A3.AX
98.550771.07
FTZU 99 Ex 106x
A-0367
1995-04-26
1998-04-24
1999-02-18
1996-03-28
Poznámky
Ex II 2 G EEx ia IIC T6
Ex II 3 G EEx nA II T6
EEx ib IIC T6
Kabelový vstup USA
Konektor
Změna názvu typu
Třída I, skupina A, B, C a D
Třída II, skupina G
Příloha 4
Třída I,II, III, Div. 1
Skupiny A, B, C, D, E, F, G
Div. 2
EEx ib IIC T6
Ex II 2 G EEx ia IIC T6
Platí do 2001, 1 ex ib IIC T6
Výše uvedená osvědčení o zkouškách jsou obsažena v pokynech k montáži a provozu a jsou
k dispozici na vyžádání.
T 8365
Kód pro zpracování objednávek
Legenda
Limit switch
Explosion protection
Without
Inductive
Elektric
Pneumatic
Two contacts
Elec. microswitch
Gold contats
Pneumatic microswitch
3 wire switch
Electrical connection
Koncový spínač
Ochrana proti výbuchu
Bez
Indukční
Elektrický
Pneumatický
Dva kontakty
Elektrický mikrospínač
Zlaté kontakty
Pneumatický mikrospínač
Třívodičový spínač
Elektrické připojení
Specifikace mohou být měněny bez předchozího oznámení.
T 8365

Podobné dokumenty

Archeologické centrum Olomouc, příspěvková organizace

Archeologické centrum Olomouc, příspěvková organizace archeologických lokalit za pomocí detektorů kovů. Řada dosavadních pozitivních výsledků na tomto poli dokazuje, ţe nastoupená cesta je ta správná. Organizace bude rozvíjet všestrannou spolupráci s...

Více

Svetom vládnu emócie

Svetom vládnu emócie špatná banka (nebo automobilka). Většina levných peněz (TARP) proto nejde na mezibankovní půjčky, ale

Více

Montážní návod

Montážní návod Dovolený rozsah provozních teplot EXTEND-Ex-T Ta -20°C až +40°C Dovolený rozsah provozních teplot MULTIEXTEND-Ex-T Ta 0°C až +40°C Stupeň krytí: IP67, Třída izolace: I pro předřadníky BARELHFXE a H...

Více

datcom-2 - PROMETHEUS

datcom-2 - PROMETHEUS IP65, dle ČSN EN 60529 -25°C až +60°C Ex FTZÚ 04 ATEX 0126 Ex FTZÚ 04 ATEX 0127 II 2G EEx ia IIC T4/T3, nebo II 3(2)G EEx nA [ia] IIC T4/T3 LP-03, 3,6V/16,5Ah (lithiová, s čipem) >6 let JBZ-01, JBZ...

Více

2 LW 70 cs

2 LW 70 cs R E A D I N S T R U C T I O N S B E F O R E I N S T A L L AT I O N O R S E R V I C I N G. C O N T A C T M E T S O A U TO M AT I O N F O R C O P Y.

Více

Časté dotazy

Časté dotazy Protože nejběžnější parametry řízení (např. velikost zisku, nastavení úhlů letu, priorita řízení pákami atd.) se nastavují v menu Preferences, je přirozené, aby v tomto menu byl přístup také na sub...

Více