TJ1101, Tjeckiska, Grundkurs, del 1, 15 högskolepoäng

Transkript

TJ1101, Tjeckiska, Grundkurs, del 1, 15 högskolepoäng
Humanistiska fakultetsnämnden
TJ1101, Tjeckiska, Grundkurs, del 1, 15 högskolepoäng
TJ1101, Czech, Introductory Course, Part 1, 15 Higher Education Credits
Grundnivå / First Cycle
Litteraturlista
Denna litteraturlista är fastställd av institutionsstyrelsen vid Institutionen för språk och
litteraturer 2010-11-29 att gälla fr.o.m. vårterminen 2011.
Obligatorisk kurslitteratur:
Holá, Lída & Pavla Bořilová. Česky krok za krokem 2. Praha: Akropolis, 2009. ISBN 978-8086903-92-7.
Övrigt kursmaterial tillhandahålls i elektronisk form i GUL i samband med undervisningen.
Referenslitteratur
Nilsson, Morgan. Tjeckisk grammatik. 2001. ISBN 91-973487-3-2.
Ordböcker
Fronek, Josef. Anglicko-český, česko-anglický slovník; English-Czech, Czech-English
Dictionary. Praha: Leda, 1999. ISBN 80-85927-48-9.
Fürstová, Jana et al. Česko-švédský slovník. Praha: SPN, 1981.
Hais, Karel & Břetislav Hodek. Velký anglicko-český slovník; English-Czech
Dictionary. Praha: Leda, 1997.
Hlavičková, Zuzana & Jana Svatošová. Norstedts tjeckiska ordbok. Tjeckisk-svensk/Svensktjeckisk. Stockholm: Norstedts, 2005. ISBN 91-7227-432-8.
Koževníková, Květa et al. Švédsko-český slovník. Praha: SPN, 1966.
Nicholas, Sinclair. Velký americko-český slovník; Comprehensive American-Czech
Dictionary. Čelákovice: WD Publications, 1998.
Poldauf, Ivan et al. Velký česko-anglický slovník; Comprehensive Czech-English
Dictionary. Čelákovice: WD Publications, 1996.

Podobné dokumenty

TJ1140 Tjeckiska, Översättning A, 5 högskolepoäng

TJ1140 Tjeckiska, Översättning A, 5 högskolepoäng Škvorecký, Josef: ”Eva byla nahá” i: Babylonský příběh a jiné povídky, 1967

Více

TJ1240 Tjeckiska, Översättning B, 10 högskolepoäng

TJ1240 Tjeckiska, Översättning B, 10 högskolepoäng Wernisch, Ivan: ”Zima” ur Včerejší den, 1989, och ”Slyšíš ty ptáky” ur Ó kdežpak, 1991 

Více