APKT10_FA_1

Transkript

APKT10_FA_1
APKT 10-FA
Velikost
Veľkosť
l
d
s
d1
rε
1003
11,000
6,700
3,50
2,88
0,5
Nástroje viz str. / Nástroje viď str.: 20, 72, 78
ISO
Utvařeč
Utvárač
Hloubka řezu
Hĺbka rezu
rε
f min
f max
ap min
ap max
●
0,5
0,05
0,30
0,80
9,00
Materiály
ANSI
APKT -2PDFR-FA
Rádius
KOPÍROVACÍ FRÉZY
KOPÍROVACIE FRÉZY
APKT 1003PDFR-FA
Posuv na zub
HF7
STOPKOVÉ FRÉZY
STOPKOVÉ FRÉZY
ROVINNÉ FRÉZY
ROVINNÉ FRÉZY
VYMĚNITELNÉ BŘITOVÉ DESTIČKY
VYMENITEĽNÉ REZNÉ DOŠTIČKY
l
d
s
d1
rε
1003
11,000
6,700
3,50
2,88
0,5
Nástroje viz str. / Nástroje viď str.: 20, 72, 78
Utvařeč
Utvárač
ISO
APKT 1003PDER-M
ŘEZNÉ DESTIČKY
REZNÉ DOŠTIČKY
Velikost
Veľkosť
ANSI
APKT -2PDER-M
Posuv na zub
Hloubka řezu
Hĺbka rezu
2215
2230
5026
8016
8026
8230
8240
KOTOUČOVÉ FRÉZY
KOTÚČOVÉ FRÉZY
VÁLCOVÉ FRÉZY
VALCOVÉ FRÉZY
APKT 10M
rε
f min
f max
ap min
ap max
○ ● ● ● ● ● ●
0,5
0,10
0,25
1,00
9,00
Materiály
skladovaný
neskladovaný
Aktuální sortiment je dán platným ceníkem. / Aktuálny sortiment je daný platným cenníkom.
158
Rádius
všechny rozměry v / všetky rozmery v [mm]