otvrzení o původ - Bursia Praha sro

Transkript

otvrzení o původ - Bursia Praha sro
PTEl\llENt\lA l(NI}lA
HE
RD BOOK
Stát. regi sLr: Z BA
čislo
:t29904B485ER
pohlaví: Plemenny byk
426
OTEC :268 69'7
jméno : FRoU-EROU
čís1oPK:64900161B6
ušníčíslo:
PAS
oddilPK: A
itel:
ple.rneno : llA
,l
oddílPK: A
země privodu: Erancie
chovatel: Cannac Andre Et Fran
maj itel
: BURSTA Praha s. r. o.
000
OO
:
jméno :UBARTK
čísloPK:4'7B3009353
chovatel:
majítel
OOO:
oddítPK: A
00
/-"fiíď*',u\
**'t n'oo)
,/.*o'or.*,
/!) '{dffirffi: i
*
ntu
641 40r5823
RINA
41 80009652
:
MO:0
jméno : ToTLETTE
čísloPK:6482015B1B
chovatel : S. C. T. Doze Alicot
maj itel
narozena:
země p vodu: Francie
000
:
OM
jméno : FAIToUT
čís1oPK: B19011B205
chovatel:
maj ítel
000
JENET
MOO:
:
OMO:
oddílPK: A
6419015382
JOHUE
641 4075206
OOM:
oddí1PK: A
TTKT
TIK
O
506
6482016506
MOM:
.11(1L U ZEl.L
VENNETTE
MIq
Ol:$4:
jméno : GTRAPHE
oddílPK:
čísloPK :729LI35921
chovatel:Cannac Andre Et Fran
majitel:
narozena:
zerně p voc1u: ]irarrc j'e
0
000
PI F'T
MMO:
0
8184I329I5
země pťrvodu: Erancíe
.
V Praze: 12.12.2005
BLONDE D AGUITAINE
,
narozena:
krevni rozbor c.:
genotyp prot.
země pťrvodu: r' ancie
L-
i'BA
:
:092391214C2
čísIoPK:1296735862
chovatel:
Cannac Andre Et Eran
maj itel:
"
země pťrvodu:
plemeno : BA 100
narozen :
krevní rozbor
genotyp prot.
země pťrvodu: Erancie
jméno: MoULE
SO
narozen
Schawaiganger Ohlstadt
IUATKA
*Íčil?'e fi el t :'^* i1:.: ;
narozen: l-9.01 .1999
genotyp:9962
chovatel:
maj
E
=
A
CAPRTCE
818
7 13
000
315 0
MI04:
DOULOUREUS
B1BBl 33038
0

Podobné dokumenty

454 kB

454 kB pohlaví : Plemenný býk 9énot14l: DNA 89o3o59 najttel NATI,RAL s. r. o. Praha

Více

zde - Blonde-d

zde - Blonde-d Jalovice 1 až 2 roky - A Jalovice 1 až 2 roky - B Jalovice 1 až 2 roky - C Jalovice 2 až 3 roky - A Jalovice 2 až 3 roky - B Jalovice 3 až 4 roky

Více

st.reg.: zAU 003jméno ,NATUREL

st.reg.: zAU 003jméno ,NATUREL dat.nar - :2L.o1.1997 chovatel:EarJ. des C1auzeLs,La Terrisse genotyp: DNA 89oo491 majítel :Bursia s.r.o.Praha

Více