st.reg.: zAU 003jméno ,NATUREL

Transkript

st.reg.: zAU 003jméno ,NATUREL
.b{ť}-f[. V
lffi ;ffi
]
ffi]{mrm {*ffintfi}&
j\t-]ií i{:}
ilam
,'Í ti
.' ffi i\]i1
t"t Y
{.1'l-l
-Lt}l|í
,{n,g,1
;hm
,', I]l,
,l-Jr1
tL:\"ll*"-L-11.,
fuw.mm
CISLo POP: tru20110001
ěís. PK : ]-2970339]-0 odd: A
plemeno: UU
Mlchip:
st.reg.: zAU 003jméno ,NATUREL
uš. ěíslo :
L297o3391o
pohIawí :Plemenn b k
FR
dat.nar - :2L.o1.1997 chovatel:EarJ. des C1auzeLs,La Terrisse
genotyp: DNA 89oo491 majítel :Bursia s.r.o.Praha
ToTo PoPNfNÍunČm,loPRo EXP0RT
!
OTEC :
000
jméno : COCARD
ěís1oPK: t294oL7248
oddíIPK:
ušníěíslo:
L294o17248 FR
OO
:
000
jméno :DISCo
ěísloPK :1288019].87
Valadier
majitel:
narozen : .
země puvodu: Francie
chovat,el:
ilean, Argen
NoT VALID F'oR ExPoRT !
OOO:
oddílpx: e
chovatel :Gaec des Enfrunts,Cantoin
majitel
:
narozen : .
krevní rozbor ě.:
genot1p prot. ě.:
země privodu: Francie
MO
z L287012961 FR
jméno :COCARDE
ěísloPK :L287iL296L
oddí1PK: A
chovateI :Valad,íer Andre, La Teriesse
majiteJna.rozena: .
země privodu: Francie
ilÍAŤKA: 1'294024007 FR
jméno: iIUNoN
ěísloPK: L294o24oo7
chovatel:
Earl Valette,Laguiole
majitel:
OM
:
000
:BAYSSoU,
'jméno
ěísloPK :1291010536
oddílPK: A
chovatel : Earl Valette, Laguiole
majitel:
narozen : .
plemeno : UU l-00
plemeno : UU l-00
narozena: .
krevní rozbor ě.:
genot1p prot. ě.:
země privodu: Francie
:
oddílPK:
země privodu:
země priv. :Francie
Francíe
MM
:
:-.2880L2732 FR
jméno :TARGUE
čís1oPK :L28aot2732
oddílPK: A
ctrowatel : Earl Valette, Laguíole
majitel:
narozena:
.
země puvodu: Francie
000
POI.KA
L58407 627 0
MOo: L284049452
VALSE
12A4049452
OMO:
LTON
FR
000
1284045815
MMO: 12106061-52
FR
COUCARDO
L2t0606t52
OOM:
CARRAT
000
12870L3L69
MOM: L286013902
BAYSSE
128601_3902
OMM:
FR
000
ROIIMBA
L284042847
MMM: 1281-0435eu
BASSETTE
1281043598
[)r'.tzc
rltrr-.
t-R
l
r,'irl
l"
'1','l ,,l,'11
r I :rr"rrlr"I rrrlr

Podobné dokumenty

otvrzení o původ

otvrzení o původ Bourasseau,st.Michel :Ear1 chovatel 795L7L0678 FR ušní ěísIo: MOO: 859504576L majitel: clrovatel: Gaec T''Ecureuil, Le Retail majítel:

Více

454 kB

454 kB ZAI 777 i^aoo ,BLELACK D|IKE LI262

Více

otvrzení o původ - Bursia Praha sro

otvrzení o původ - Bursia Praha sro uš.ěís1o: 7272350111 FR dat.nar.:16.09.2005 chovate1:Earl Medart Michel,Les Etangs,Thoringe pohlaví :Plemenn b k genotyp: DNA 8903380 majitel :Bursia s.r.o.Praha

Více

zde - Polární výzkum na MU

zde - Polární výzkum na MU a ochrany vod budeme studovat habitatové preference ryb, s kolegy z Hydrobiologického ústavu AV ČR a České zemědělské univerzity ukládání těžkých kovů v rybách a v rybích parazitech na lokalitách s...

Více