MarketView - the CBRE portal

Transkript

MarketView - the CBRE portal
Kancelářské prostory Brno & Ostrava
MarketView
CBRE Global Research and Consulting
H1 2014
BRNO
NEOBSAZENOST
17,4 %
BRNO
NOVĚ PRONAJATO
9 000 m2
OSTRAVA
NOVĚ PRONAJATO
8 100 m2
OSTRAVA
NEOBSAZENOST
22,5 %
MÍRA NEOBSAZENOSTI V 1. POLOLETÍ 2014 POKLESLA V OBOU REGIONÁLNÍCH
MĚSTECH. BRNO MÁ NYNÍ NEOBSAZENOST 17,4 %, OSTRAVA 22,5 %.
Rychlý přehled 1. pololetí 2014
Obrázek 1: Poloha Brna a Ostravy
•
9 000 m2 prostor bylo v 1. pololetí 2014 pronajato v
Brně a téměř 8 100 m2 bylo ve stejném období
pronajato v Ostravě.
•
Míra neobsazenosti v Brně klesla na 17,4 % a v
Ostravě na 22,5 %.
•
V 1. pololetí roku 2014 bylo v Brně dokončeno
32 700 m2 kancelářských ploch, v Ostravě nebyly
dokončeny žádné prostory.
•
V Brně je v současné době 51 900 m2 kancelářských
prostor ve výstavbě, v Ostravě je to 5 300 m2.
Ostrava
Brno
Zdroj: CBRE Research
Brněnský trh s kancelářskými prostory
Shrnutí za 1. pol. 2014
Celkové prostory (m2)
Zdroj: CBRE Research, RRF
Graf 1: Vývoj kancelářského trhu v Brně
Nově dokončeno
Míra neobsazenosti
Čistá realizovaná poptávka
35
V tisících m2
30
25
60
20
15
30
10
1. pol. 2014
2013
5
Míra neobsazenosti (%)
90
2012
kolem
12,50 EUR/ m2/ měsíc
2011
pohybuje
17,4 %
Nejvyšší dosahované nájemné
2010
se
9 000
32 700
Míra neobsazenosti
2009
Dosahované
nájemné
2
12,50 EUR/m /měsíc.
(m2)
Nově dokončené prostory (m2)
2006
Přibližně 32 900 m2 kancelářských ploch bylo v polovině
1
roku 2014 ve výstavbě s plánovaným dokončením v roce
2014 a dalších 19 000 m2 je plánováno na 2015 a 2016.
51 900
Čistá realizovaná poptávka
dosáhla 9 000 m2, což potvrdilo trend, že renegociace
jsou v regionech méně časté, protože se nájemní
smlouvy v mnoha případech uzavírají na dobu neurčitou.
V polovině roku 2014 dosáhla míra neobsazenosti hodnoty
17,4 %, poklesla tedy o 1,7 p.b. oproti konci roku 2013.
Přestože bylo dokončeno 32 700 m2, 91 % těchto prostor již
bylo předpronajato.
461 500
Ve výstavbě (m2)
2008
Čistá realizovaná poptávka (bez renegociací) přesáhla v
první polovině 2014 9 000 m2. Největšími transakcemi byly
nový pronájem Moravia IT (2 000 m2) v budově České
pojišťovny, nový pronájem Tieto Czech s.r.o. (1 800 m2) v
Brno Business Parku D a expanze embedIT (Home Credit
Group) (830 m2) na Tower I. Celková realizovaná poptávka
Tabulka 1: Vybrané ukazatele pro Brno
2007
Celkové množství kancelářských prostor v Brně tvořilo v
polovině roku 2014 461 500 m2, z čehož 79 % zaujímaly
prostory třídy A. V prvním pololetí 2014 byly dokončeny tři
kancelářské budovy o celkové výměře 32 700 m2; CTPark
Brno Phase II (9 500 m2), Titanium I (13 200 m2) and Úřad
Práce Město Brno (10 000 m2). Pouze 9 % těchto prostor je
stále k dispozici k pronájmu.
Zdroj: CBRE Research, RRF
© 2014, CBRE s.r.o.
Graf 2: Vývoj kancelářského trhu v Ostravě
V Ostravě je nyní ve výstavbě jedna budova; Multifunkční
budova 3,4 (5 300 m2) ve Vědecko-Technologickém parku.
2013
2012
2011
2010
Čistá realizovaná popt.
30
30
25
25
20
20
15
15
10
10
5
5
1. pol.
2014
35
2013
35
Míra neobsazenosti (%)
Nově dokončeno
Míra neobsazenosti
2012
V polovině 2014 bylo v Ostravě volně k dispozici celkem
43 800 m2 kancelářských ploch, což představovalo 22,5 %.
Míra neobsazenosti tak poklesla o 3,0 p.b. oproti roku 2013.
Graf 3: Poptávka a neobsazenost v Ostravě
2011
V polovině 2014 bylo v Ostravě nejvíce pronajatých prostor v
budovách třídy A, tyto pronájmy tvořily 95 % poptávky. Celkem
bylo nově pronajato (bez renegociací) 8 100 m2 kancelářských
ploch, což bylo meziročně o 9 % méně. Největšími
transakcemi byly nové pronájmy společností ABB ČR
(3,000 m2), AXA Assistance (2,000 m2) a UniCredit Bank and
Leasing (1 000 m2) v Nova Karolina Office Parku. Ani v
Ostravě nebyla zaznamenána žádná renegociace, což
potvrdilo trend, který jsme sledovali v Brně.
Zdroj: CBRE Research, RRF
2006
V polovině roku 2014 bylo v Ostravě celkem 194 200 m2
kancelářských ploch, z čehož 73 % byly prostory třídy A.
Žádné kancelářské prostory nebyly dokončeny, ani nezačaly
výstavbu.
1. pol. 2014
Ostravský trh s kancelářskými prostory
2009
Zdroj: CBRE Research, RRF
2010
11,50
50
10
2008
22,5 %
100
2009
Nejvyšší dosahované nájemné
EUR/m2/měsíc
Míra neobsazenosti
150
30
20
2007
0
200
40
1995 - 2005
Nově dokončené prostory
8 100
(m2)
V tisících m2
Kancelářské prostory Brno & Ostrava | MarketView
Čistá realizovaná poptávka (m2)
250
50
5 300
2008
Ve výstavbě (m2)
Rekonstruované prostory
Celkové prostory (tisíc m2)
194 200
Nově dokončeno
Celkové prostory
2006
Celkové prostory (m2)
60
V tisících m2
H1 2014
Shrnutí za 1. pol. 2014
2007
Tabulka 2: Vybrané ukazatele pro Ostravu
Zdroj: CBRE Research, RRF
Dosahované nájemné se v Ostravě pohybuje kolem
11,50 EUR/m2/měsíc.
KONTAKTY
Pro více informací o tomto přehledu prosím kontaktujte: CBRE Praha, nám. Republiky 1, 110 00 Praha 1
Klára Bejblová
Senior Researcher
t: +420221711007
e:[email protected]
Lenka Vašíčková
Researcher
t: +420221711032
e:[email protected]
Katarina Wojtusiak
Head of Office Agency, Trep&GCS
t: +420221711014
e:[email protected]
Richard Curran
Managing Director
t: +420 221711026
e:[email protected]
+ KDE NÁS NAJDETE
GOOGLE+
FACEBOOK
TWITTER
https://plus.google.com/+cbre
https://www.facebook.com/cbre
CBRE_CzechRepublic
Definice
2
Celkové množství prostor – moderní kancelářské prostory v budovách kategorie A a B
Míra neobsazenosti – poměr volných kancelářských prostor k celkovému množství prostor
Realizovaná poptávka – množství kancelářských prostor, které bylo v daném období pronajato; zahrnuje pronájmy, renegociace, před-pronájmy a pod-pronájmy
Čistá realizovaná poptávka – množství kancelářských prostor, které bylo v daném období pronajato; zahrnuje pronájmy, před-pronájmy a pod-pronájmy
Nejvyšší dosažitelné nájemné – nejvyšší možné dosažitelné nájemné na otevřeném trhu (může být i hypotetické) ve standardizované jednotce té nejvyšší kvality a v
nejlepší lokalitě v daném období; tento údaj nemusí být identický se žádnou jinou transakcí, zvláště když je objem transakcí nízký nebo se skládá z neobvyklých
jednorázových transakcí
Servisní poplatky – zahrnují všechny aplikovatelné služby a užitkové náklady, nezahrnují spotřebu elektřiny
Podpronájem – prostor nevyužitý současným nájemcem, nabízený k podnájmu za účelem snížení nákladů.
Čistá absorpce – zaznamenává změnu obsazenosti na trhu v průběhu sledovaného období.
Kancelářská lokalita – kancelářský prostor v určité lokalitě, vyznačuje se podobnými charakteristikami jako například úroveň nájmů. Přibližně 80% všech kancelářských
prostor v Praze se nachází v 9 hlavních lokalitách.
Disclaimer
Informace zde uvedené byly získány ze zdrojů, které považujeme za spolehlivé. Přestože nepochybujeme o přesnosti údajů, nepotvrzujeme je a nejsou vázány žádnou
zárukou, garancí nebo prohlášením z naší strany. Povinností každého jedince je nezávisle potvrdit jejich správnost a úplnost. Veškeré projekce, názory, předpoklady
nebo použité odhady slouží pouze jako příklad a nepředstavují aktuální nebo budoucí vývoj trhu. Tyto informace jsou určeny výhradně klientům CBRE a nelze je
reprodukovat bez předchozího písemného souhlasu společnosti CBRE. © Copyright 2014 CBRE
© 2014, CBRE s.r.o.

Podobné dokumenty

zde

zde období; tento údaj nemusí být identický se žádnou jinou transakcí, zvláště když je objem transakcí nízký nebo se skládá z neobvyklých jednorázových transakcí Servisní poplatky – zahrnují všechny ap...

Více

Industriální trh Česká republika MarketView

Industriální trh Česká republika MarketView Celosvětový průzkum trhu Tento report byl připraven oddělením průzkumu trhu v rámci CBRE Evropa, Střední východ a Afrika, který je součástí celosvětového oddělení průzkumu trhu a poradenství CBRE –...

Více

Pražský trh s kancelářskými prostory MarketView

Pražský trh s kancelářskými prostory MarketView neobvyklých jednorázových transakcí Servisní poplatky – zahrnují všechny aplikovatelné služby a užitkové náklady, nezahrnují spotřebu elektřiny Podpronájem – prostor nevyužitý současným nájemcem, n...

Více

DTZ PT Prague Office Q2 2013

DTZ PT Prague Office Q2 2013 ový h pro áj ů podepsá o a Praze Graf . Ve 4. kvartálu byly ejaktiv ější fir z o oru spotře ího z oží dík přejed á í s luv společ ost i Nestlé a Phillip Morris ČR. IT společ osti ěl ejv šší zastoup...

Více

9. ročník

9. ročník Cílené propojení návštěvníků a vystavovatelů Jako vystavovatelé získáte přístup k databázi CV uchazečů a sami si vytvoříte firemní profil s požadavky na potenciální zaměstnance a s informacemi, co ...

Více

náklady spojené s úpravou kancelářské jednotky

náklady spojené s úpravou kancelářské jednotky rozhodnutí o umístění a podobě kanceláří. Proto jsme připravili první ze série reportů, kterými chceme pomoci nájemcům v lepší orientaci na současném trhu. Tento první report se zaměřuje výhradně n...

Více

DTZ Research

DTZ Research kategorie AAA dosahovaly téměř 380 000 m , přibližně 13 % z celkové plochy kanceláří.

Více