Vážení zastupitelé, zúčastnil jsem se 16. 10. 2012 veřejného

Transkript

Vážení zastupitelé, zúčastnil jsem se 16. 10. 2012 veřejného
Vážení zastupitelé,
zúčastnil jsem se 16. 10. 2012 veřejného projednání záměru prodat firmě Penny pozemky v
místě autobusového nádraží za účelem výstavby supermarketu a s tím související přemístění
autobusového nádraží k nádraží vlakovému. Dovolte mi, prosím, seznámit vás se svým názorem
který reflektuje hlavní námitky diskutujících a s návrhem na další postup a řešení.
1. Výstavba supermarketu ano či ne.
Můj názor, který jsem již vyjádřil dopisem panu starostovi se nemění se i po této diskuzi
nemění, supermarket ano. A teď k některým připomínkám:
Pozemky jsou "rodinným stříbrem" , případně "vstupní branou" Jablonného a mělo by tam
stát asi něco hodnotného a efektního.
Co je na těchto pozemcích dnes? Vyasfaltovaná a částečně vydlážděná plocha, v podstatě
parkoviště s přístřeškem a několika stromy nazývané autobusovým nádražím, vše v dosti
zanedbaném stavu. Po stavbě supermarketu tam bude nový supermarket, nové parkoviště a při
troše dobré vůle se podaří zachovat i nějaký ten strom.
Co by tam jiného ještě asi mohlo být? Odpočinková zóna s parčíkem, lavičkami, případně
vodotryskem? Kdo by tam asi v tom randálu silnic ze dvou stran a blízké železnice relaxoval?
Nebo snad koncertní síň, či jiné kutlurní zařízení? Na to nám stačí dnešní kino, íčko, sál U dubu,
diskotéka Galaxy. Co navrhují kritici? Nic. Nechat to tak. Jinými slovy vrazit 1-2mil Kč do
opravy autobusového nádraží a pokud by se toto přemístilo, nejspíš by se z toho stalo parkoviště
pro Isolit – Bravo. Trochu málo na "rodinné stříbro".
Penny market zničí drobné podnikatele v Jablonném a blízkém okolí. Navíc ho nepotřebujeme
a nechceme.
Penny market je typ prodejny, kde se chodí většinou na velké nákupy za nižší ceny z vozíku
přímo do auta. Tento typ prodejny v Jablonném není a řada našich občanů jezdí na tyto nákupy
do okolních měst, Letohradu, Žamberka, Lanškrouna. Teď by to měli doma. Proč jim to
nedopřát? Zvláště když nás to nebude nic stát.
Co se týká konkurence nízkými cenami, to nebude tak žhavé. Sám chodím pravidelně nakupovat
potraviny do různých krámků v Jablonném a občas i do supermarketů v okolí a vím, že tyto ceny
se zas tak strašně neliší. Konkurence nízkými cenami už tady dnes je, Rodinka za náměstím,
Vietnamec v Hluboké ulici (ten má prodej i v sobotu, neděli a ve svátky, pořád od 7:30 do
20:30.) A pochybuji že by se někdo kvůli nákupu za 200 Kč trmácel na př. z Jamenské až do
Penny, jen aby ušetřil pětikorunu (možná).
Ani okolí se to moc nedotkne, ti kdo jezdí do supermarketu jinam by jezdili částečně k nám a
možná by nakoupili i jinde v Jablonném. Kdo by se musel reálně obávat krachu jsou prodejny
potravin v Nádražní ulici, Hruška a Pekárna. Ti by si museli holt nějak poradit změnou
sortimentu (z Pekárny by mohl být na př. plnohodnotný bufet), nebo i skončit a třeba jít pracovat
do Penny. Ale to se jedná o pár lidí.
Penny má německé vlastníky, Němcům to neprodáme, budou zde prodávat šizený levný šunt z
Německa. A když zkrachují budeme muset pozemky koupi draze zpět.
Nevím kde se tento pseudovlastenecký názor bere. Proč by měli být Němci horšími vlastníky než
na př. Belgičané, Rusové nebo Číňané? Myslím že pravý opak je pravdou. V německém
vlastnictví je spousta našich firem, které šlapou a dávají našim lidem práci. Jen namátkou
Škodovka Mladá Boleslav, u nás Schulte, předtím Coroplast v Letohradě OEZ a myslím, že i
hodně zákazníků z Německa drží nad vodou Isolit a jiné zdejší firmy. A co se týká levného
šuntu, ten k nám Němci vozí proto že ho chceme a kupujeme a prodává se už teď ve všech
zdejších prodejnách. Pochybuji, že by v Penny prodávali něco zásadně jiného, co tady nechceme.
A že zisky půjdou do Německa je přece samozřejmé, zisky českých firem v zahraničí jdou také
do Česka.
A když Penny zkrachuje? No tak tady zbude přinejhorším to parkoviště a prázdná budova,
využitelná na př. pro tržnici, sklad nebo jinou prodejnu. A za kolik to někdo jiný koupí je věc
aktuální tržní situace. Určitě si ten pozemek Penny neodveze do Německa.
2. Přemístění autobusového nádraží a úprava Nádražní ulice
Ve stručnosti: Přemístění autobusového nádraží ano, ale podle jiného projektu, který bych nechal
zajistit firmou Penny a ze kterého budou patrné komplexní náklady na nové nádraží a nutné
související úpravy okolí.
Osobně se domnívám, že 6mil. Kč stačit nebude a asi tak 4mil. bude muset město přidat. Za to
by mohl být rekonstruován i chodník od nádražní budovy po křižovatku se silnicí č. 11, nic víc
bych v této akci neplánoval.
Rekonstrukce Nádražní ulice dle návrhu ing. Novotného je nerealistická, mohla by snad
fungovat, kdyby Nádražní ulice končila někde v sídlišti u Cementárny, kdy po ní občas projede
pár aut s lidmi do práce nebo na nákup. A ne jako nyní, kdy se tam celou pracovní dobu míjejí
náklaďáky s šutrem z lomu s náklaďáky jedoucí pro šutr do lomu, k tomu pár kamiónů a nějaký
ten autobus.
Zaparkoval by si někdo auto za této situace podél takto zúžené silnice? Já tedy ne, pokud bych
nejel zrovna v nějaké popelnici, kterou bych chtěl beztak sešrotovat. Protože je vysoká
pravděpodobnost, že bude minimálně poškrábáno, ťuknuto či alespoň v zimě břečkou nahozeno.
A to nemluvím o vystupování z auta z místa řidiče za této situace. A že by to řidiče nutilo
zpomalit na 30-40km/hod? Ve špičce tak jezdí auta už dnes po širší silnici a mimo špičku by tam
ten kdo tam jede 70km/hod dnes, jel by tak i po úpravě, akorát po užší silnici.
Takže závěrem:
Doporučuji schválit prodej pozemků pro výstavbu supermarketu firmě Penny za předpokladu:
Firma Penny zajistí vypracování kompletní studie a následného prováděcího projektu, zahrnující
výstavbu supermarketu, přemístění autobusového nádraží k nádraží vlakovému vč. úpravy
chodníku od nádraží ke křižovatce se silnicí č. 11 a její kladné projednání s dotčenými
organizacemi a vlastníky včetně kompletních nákladů na akci a případnou výši finanční
spoluúčasti města Jablonné, a tato bude pro město přijatelná.
Rekonstrukci Nádražní ulice v této etapě neprovádět, nechat ji na jindy, bude-li vůbec potřeba.
Věřím, vážení zastupitelé, že tuto příležitost, která se nemusí v blízké době opakovat, neshodíte z
malicherných a iracionálních důvodů se stolu a že se v Jablonném zase něco užitečného pro
občany postaví.
S pozdravem
Ing. Jiří Gogela
Na Dílech 474