VT-1

Transkript

VT-1
Projekt
Škola pro všechny
CZ.1.07/1.2.10/03.0015
Název výukového materiálu:
Výpočetní technika, 1. ročník
Pracovní sešit pro 1. ročník
Obsah
Obsah ..................................................................................................................................................................... 2
Základní pojmy .................................................................................................................................................... 3
Počítač ............................................................................................................................................................... 3
Co je nejdůležitější uvnitř počítače? ............................................................................................................. 4
Jak se to všechno vejde do počítačové skříně? ............................................................................................ 5
Co umí tato zařízení fyzického vybavení počítačů (HARDWARE) ?.......................................................... 5
Co skrývá zadní část skříně............................................................................................................................ 6
Jaká zařízení (tzv. periferní zařízení) se nejčastěji připojují k počítači? ............................................... 7
Vstupní zařízení ......................................................................................................................................... 7
Výstupní zařízení ....................................................................................................................................... 8
Další zařízení .............................................................................................................................................. 9
PROCVIČOVÁNÍ ZNALOSTÍ ............................................................................................................................ 10
Klávesnice ....................................................................................................................................................... 17
Malá rekapitulace pojmů ............................................................................................................................. 20
Základní jednotky informatiky ................................................................................................................... 21
SOUBOR ........................................................................................................................................................... 21
ADRESÁŘ (Složka) ......................................................................................................................................... 22
SOFTWARE - rozdělení software ................................................................................................................. 25
Základy ovládání Windows .............................................................................................................................. 26
INTERNET ........................................................................................................................................................... 32
Ochrana počítače před viry ............................................................................................................................. 41
Seznam použité literatury a zdrojů ................................................................................................................... 43
Pracovní sešit pro 1. ročník
2
Základní pojmy
Počítač
(zkratkou PC – z anglických slov Personal Computer – osobní
počítač) je elektronické zařízení, které zpracovává data pomocí předem
vytvořeného programu. Současný počítač (základní jednotka) se skládá
z dílů na které si můžete sáhnou (z angličtiny – HARDWARE):
Toto je příklad stolního počítače (umístˇuje se na počítačový stůl)
DVD
mechanika
skříň počítače
monitor
Disketovka
myš
RESET
klávesnice
ZAPNUTÍVYPNUTÍ PC
Dnes jsou oblíbené přenosné (mobilní) počítače a tzv.“chytré mobily“
Notebook
Počítačový tablet
= počítač s dotykovým
displejem
Netbook
= malý notebook. Určen
hlavně pro práci s
internetem
Pracovní sešit pro 1. ročník
„Chytrý“ mobilní
telefon s dotykovým
displejem a
některými
počítačovými
funkcemi – např.
prohlížeč internetu,
textový a tabulkový
editor aj.
3
Co je nejdůležitější uvnitř počítače?
Procesor
Aktivní chladič
Pasívní chladič
Operační paměť (RAM)
Grafická karta
Pracovní sešit pro 1. ročník
4
Jak se to všechno vejde do počítačové skříně?
Disketovka
DVD-RW
mechanika
Tady se
přišroubuje
základní deska.
Zdroj napájení
PEVNÝ DISK
(HARDDISK)
Co umí tato zařízení fyzického vybavení počítačů (HARDWARE) ?
Grafická karta
Umožňuje hrát lepší
počítačové hry nebo
práci s počítačovou
animací, grafikou,
střih videa, hlavně
předává obrazový
signál do monitoru.
Pevný disk
(HARDDISK)
Umožňuje dlouhodobě
uchovávat data soubory filmů, textů,
písniček a programů
(hlavně operační systém)
Pracovní sešit pro 1. ročník
Procesor
(mikroprocesor)
Je jakýsi MOZEK
POČÍTAČE. Zpracovává
data, umožňuje chod
programů.
5
DVD-RW mechanika – umí číst běžné CD a DVD disky s datovými,
hudebními, filmovými aj. soubory. Zároveň umí tytéž soubory(data, hudbu,
filmy, aj.) na zapisovatelný CD nebo DVD disk zapsat (vypálit).
Disketová mechanika (disketovka) – v počítačích se dnes ještě vyskytuje,
ale téměř vůbec se již nepoužívá – díky rozšíření „flash paměťových médií“
Operační paměť – RAM – slouží k ukládání a načítání informací, které
počítač často potřebuje a s nimiž často pracuje, je velmi rychlá, pokud se
přeruší její napájení (vypne proud) její obsah se ztratí (proto je vhodné
průběžně data zálohovat na pevný disk už v průběhu práce).
Co skrývá zadní část skříně a jak propojit všechny součásti počítačové
sestavy?
Konektor pro připojení myši (zelený)
a klávesnice (fialový)-PS/2
Hlavní vypínač
Konektor na šňůru 220V
Ventilátor
Konektory USB: pro připojení
tiskárny, skeneru, myši,
klávesnice, digi-foťáku, mobilu,
TV tuneru, aj. zařízení.
Větrací
mřížka
PS/2 konekt.
-klávesnice
-myš
Konektory zvukové karty. Modrýmikrofon(nahrávání), Zelený a
ostatní – reproduktory. Funke
konektorů se dá však změnit
USB
konektory
Konektor pro
připojení sítě
(Internetu)
Konektory grafické
karty pro připojení
monitoru (případně
dataprojektoru).
Konektor pro
připojení
televize (TVOUT-S-video)
Pracovní sešit pro 1. ročník
6
Jaká zařízení (tzv. periferní zařízení) se nejčastěji připojují k počítači?
Vstupní zařízení – zajišťují vstup signálu o nějaké činnosti do počítače
(klávesnice, mikrofon, skener, myš, aj.).
Příklady vstupních (periferních) zařízení
Myš – optická,
přesnější je laserová
Trackball je vstupní počítačové
zařízení podobné myši. Ovládá se
kolečkem.
Gamepad je vstupní zařízení k
ovládání počítače nebo herní
konzole, používané při hraní
počítačových her a videoher
Herní volant a pedály
Webová kamera
(s připojením na USB
konektor). Pořizuje
video v „reálném
čase“ při „chatování“
(ON-LINE), nebo
záznam a fotky
Skener
Zařízení ke snímání obrazové
předlohy do počítače
TV tuner USB – pro příjem digitálního pozemního
vysílání na počítači. (Prodávají se i S TV tunery pro
satelitní digitální příjem – vyžadují satelitní anténu)
Pracovní sešit pro 1. ročník
7
Výstupní zařízení – signál z počítače zajišťuje nějakou činnost-akci
(tiskárna – tisk, dataprojektor – projekce obrazu (filmu) na plátno,
reproduktor – výstup zvukového signálu, apod.).
Příklady výstupních (periferních) zařízení
Jehličková
tiskárna: mechanický tisk přes
obarvenou pásku
Inkoustová tiskárna: inkoust je na papír
vymršťován velkou rychlostí (50-100km/h) v
podobě kapek. Dnes se prodávají často jako tzv.
multifunkční: umožňují kopírovat, skenovat a
tisknout i bez napojení na počítač
Laserová tiskárna: Laserový paprsek vykresluje
obrázek na světlocitlivý válec, na jehož povrch se
poté nanáší toner. Ten se uchytí jen na osvětlených
místech, obtiskne se na papír a na závěr je k papíru
tepelně fixován.
Dataprojektor: pro prezentace, promítání
filmů.
LCD monitor v současné době nahrazuje již
zastaralé CRT monitory. Je lehčí, plochý,
s LED podsvícením velmi energeticky
úsporný.
Pracovní sešit pro 1. ročník
8
Další zařízení slouží jak pro vstup, tak i výstup signálu (dat) – USB Flash
disky („flešky“), modemy apod. Případně mají jiný účel (záložní zdroj-UPS).
Modem – pro
připojení k internetu
USB Flash disk („fleška“) – pro
nahrávání datových souborů
(programy, hudba, filmy, aj.)
CompactFlash karty („paměťově
karty“) -nahrávání datových
souborů (vyžadují čtečku
paměťových karet)
Pracovní sešit pro 1. ročník
Záložní zdroj – UPS.
Slouží při výpadku
proudu k udržení
napětí, brání ztrátě
dat, poskytuje čas na
vypnutí počítače při
déletrvajícím výpadku
proudu.
9
PROCVIČOVÁNÍ ZNALOSTÍ – zkuste doplnit chybějící text v řádcích
(vyznačených tečkovaně) a „bublinkách“ případně „rámečcích“
Počítač = ……………………………………………………………………..
Toto je příklad …………… počítače
……….……….
…...…..
.….
………..…….
Dnes jsou oblíbené ………………. počítače a tzv.“……………….. mobily“
Pracovní sešit pro 1. ročník
10
Co je nejdůležitější uvnitř počítače?
Pracovní sešit pro 1. ročník
11
Jak se to všechno vejde do počítačové skříně? (vepiš názvy zařízení)
Tady se
přišroubuje
…………………
Co umí tato zařízení fyzického vybavení počítačů (HARDWARE) ?
Grafická karta
Pevný disk (HARDDISK)
Pracovní sešit pro 1. ročník
Procesor
(mikroprocesor)
12
DVD-RW mechanika – …………………………………………………………….…..………
……………………………………………………………………………………………………………..
Operační paměť – RAM – slouží k …………………………………………………….….
Co skrývá zadní část skříně?
…………………………………….
…………………
Pracovní sešit pro 1. ročník
13
Jaká zařízení (tzv. periferní zařízení) se nejčastěji připojují k počítači?
……….…. zařízení – zajišťují ………….…. signálu o nějaké činnosti do počítače
(klávesnice, mikrofon, skener, myš, aj.).
Příklady ………………….………. (periferních) zařízení
Pracovní sešit pro 1. ročník
14
……….. zařízení – signál z počítače zajišťuje nějakou činnost-akci (tiskárna –
………..., dataprojektor – …….…………, reproduktor – ….……….. signálu, apod.).
Příklady ………………. (periferních) zařízení
Pracovní sešit pro 1. ročník
15
……… zařízení slouží jak pro ………….., tak i …...…… signálu (dat) – USB disky,
modemy apod. Případně mají jiný účel (záložní zdroj-UPS).
Pracovní sešit pro 1. ročník
16
Počítač je zpravidla ovládán uživatelem, který poskytuje počítači data ke
zpracování prostřednictvím jeho vstupních zařízení.
Programátor = odborník, který vytváří počítačový program (složitější
programy vytváření týmy programátorů)
Správce sítě (síťový administrátor) – pečuje o počítačovou síť
Klávesnice (vedle myši=základní vstupní zařízení)
ESC – návrat o
obrazovku nebo
operaci zpět
funkční klávesy
Písmena, číslice a další
znaky (alfanumerická
část)
Klávesa
ENTER
ŠIPKY
„světýlka“
(led diodyindikátory)
klávesy pro
řízení pohybu
kurzoru
numerická část
Význam klávesy a její použití
• Odešle zadaná data do počítače.
• Potvrdí operaci.
• Odsadí odstavec, popřípadě nadpis při psaní textu.
• Přesunou kurzor v naznačeném směru.
• Umožňují pohyb po položkách v nabídkách, kurzorem v textovém
editoru apod.
Pracovní sešit pro 1. ročník
17
INSERT
(Ins)
DELETE
(Del)
HOME
END
PAGE UP
(Pg Up)
PADE DOWN
(Pg Dn)
BACKSPACE
Esc
Přepíná mezi režimem vkládání a přepisování. Pokud je aktivován
režim vkládání bude nový text vložen mezi již existující text. Je-Ii
aktivován režim přepisování bude nový text přepisovat již
existující text od kurzoru doprava. Klávesa je aktivní pouze v
textovém režimu nebo u programů, které klávesu INSERT
podporují.
• Smaže znak vpravo od kurzoru.
• Nastaví kurzor na začátek řádku.
• Nastaví kurzor na konec řádku.
• Přesun o jednu obrazovku nahoru.
• Přesun o jednu obrazovku dolů.
• Smaže znak vlevo od kurzoru.
• Zruší právě prováděnou operaci.
• Přejde o nabídku zpět.
SHIFT
• Klávesa se používá vždy v kombinaci s nějakou další klávesou.
• Umožňuje psaní velkých písmen.
CTRL
• Klávesa se používá v kombinaci s další klávesou.
• Spolu s jinou klávesou umožňuje provést konkrétní akci, např.
otevření souboru CTRL+O.
(Ctrl)
ALT
• Podobně jako CTRL se klávesa ALT používá v kombinaci s dalšími
(např. spouštění programů pomocí klávesové kombinace).
Pracovní sešit pro 1. ročník
18
TAB
CAPS LOCK
Num LOCK
(Num Lk)
PRINT
SCREEN
(PrtSc)
SCROLL
LOCK
(Scr Lk)
PAUSE
(Break)
F1 – F12
CTRL + ALT
+ DEL
V textových editorech (nebo v textovém režimu) přesune kurzor
doprava na nejbližší pozici nastaveného tabulátoru. Každé
následující stisknutí klávesy TAB posune kurzor o další nastavený
tabulátor doprava.
Trvale aktivuje velká písmena (např. klávesu SHIFT). Aktivace je
zobrazena LED diodou v pravém horním rohu klávesnice.
Aktivuje nebo deaktivuje numerickou klávesnici. Aktivovaná
numerická klávesnice má samostatný indikátor v podobě LED
diody.
Jestliže počítač pracuje v textovém režimu (DOS), vytiskne kopii
obrazovky na tiskárnu. Pokud počítač pracuje v grafickém režimu,
umístí kopii sejmuté_obrazovky a to podle nastavení, většinou do
paměti.
Většina programů tuto klávesu nepoužívá. Programy, které klávesu
SCROLL LOCK používají, jí mohou přiřadit libovolnou definovanou
funkci.
Stisk klávesy PAUSE může pozastavit činnost počítače (podle typu
operačního systému a softwaru). Kombinace CTRL+ PAUSE
většinou provede ukončení (přerušení) chodu aktivního programu.
Funkční klávesy Fl až F12 jsou velmi často používány tvůrci
softwaru pro předdefinování důležitých operací v programu. V
operačním systému Windows např. klávesa F1O aktivuje hlavní
nabídku programu. Ve správcích souborů (diskových
manažerech), například ve správci souborů Total Commander
klávesa F5 slouží ke kopírování souboru či adresáře, klávesa F8 k
jejich smazání apod.
Kombinace kláves, která provede tzv. „teplý restart“ počítače.
Pracovní sešit pro 1. ročník
19
Malá rekapitulace pojmů a některé další:
Fyzické vybavení počítače
(HARDWARE)
= to vše na co si můžeme
sáhnout : například:
monitor, klávesnice,
tiskárna, myš, harddisk,
procesor.
Programové vybavení
počítače (SOFTWARE)
data = informace například: Windows,
programy, tabulky,
dopisy, filmy, obrázky…
Nejmenší jednotka
informace v paměti
počítače je jeden BIT,
označení malé „b“
Základní jednotka
ve výpočetní technice (umožňující
např. zápis jednoho písmena,
čísla, znaku) = 1 Byte (B) (čteme
bajt). Je to skupina 8 bitů (8b)
Pracovní sešit pro 1. ročník
20
Základní jednotky informatiky
Veškerý tok a práce s informacemi ve výpočetní technice se odehrává
v digitální podobě. Data proudící po kabelech (kmitot elektronů), data
zaznamenaná na záznamových médiích, veškerá komunikace v počítači
je digitální (binární – dvouhodnotová – matematicky vyjádřená tzv.
logickými jedničkami nebo nulami). To jsou úplně nejmenší nosiče stavu,
říká se jim bity (b). Běžný člověk však pracuje se znaky, písmeny, čísly,
apod. K vyjádření jednoho znaku je třeba 8 bitů. Proto vznikl tzv. BYTE /byt
(B), - čteme bajt. Od něj se odvozují vyšší jednotky – kilobyte, megabyte,
apod.
SOUBOR
Proto, aby byly informace na disku v nějaké formě uloženy, existují soubory.
Jedná se o určité množství informací, které spolu nějakým způsobem
souvisejí. Soubor je tedy konkrétní nosič informace. Může to být dopis,
tabulka, program, film, písnička, obrázek aj. Soubor ve Windows je
složen z názvu, tečky a přípony (zpravidla 3 znaky) – která nás informuje o
typu souboru:
Příklady přípon souborů:
obrazové soubory:
textové soubory:
filmové soubory:
spustitelné soubory programů
hudební (zvukové) soubory
internetové soubory
obrázek.jpg, obrázek.bmp, obrázek.tif
text.txt, text.doc, text.rtf
film.avi, film.mpg, film.wmv
program.exe, program.bat
zvuk.mp3, zvuk.waw,
index.htm, index.html
Pracovní sešit pro 1. ročník
21
Úkol:
Spojte (podle vzoru) čárou správné typy souborů:
Vzor:
textový dokument Wordu
tabulka Excelu
film
hudba
spustitelný program
obrázek
mojekapela.mp3
printkey.exe
logo.jpg
nekromandri.avi
tržby.xls
dopis.doc
SOUBORY
ADRESÁŘE-SLOŽKY
(„přihrádky“)
ADRESÁŘ (Složka)
Aby nebyly soubory chaoticky „rozházené“ po disku, existují tzv. adresáře.
Jedná se o jakési přihrádky, ve kterých jsou soubory uspořádány. Navíc
uvnitř jedné přihrádky (uvnitř jednoho adresáře – uvnitř jedné složky)
může být spousta dalších. Např.: uvnitř složky Sport se nachází složka Letní
a Zimní. Uvnitř složky Letní se nachází Atletika a Fotbal, Uvnitř složky
Zimní – Bruslení a Hokej.
Tomuto uspořádání se také říká
stromová struktura složek
(adresářů)
Pracovní sešit pro 1. ročník
22
Cvičení:
Vypiš alespoň 3 typy
tiskáren (kromě té na
obrázku):
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….
Níže uvedené části klávesnice podle jejich určení zapiš do příslušných
bublin:






numerická část
klávesy pro řízení pohybu kurzoru
alfanumerická část (tj. písmena a číslice)
indikátory
funkční klávesy
ESC – návrat o obrazovku nebo operaci zpět
Pracovní sešit pro 1. ročník
23
Víš co umí jednotlivé klávesy klávesnice? - VYPIŠ (stručně)
Ctrl
Alt
Shift
Enter
Backspace
Caps Lock
Tab
Del
Ins
Print Screen
Vyber správný text a vepiš do příslušných bublin k obrázkům
-Fyzické vybavení počítače = to vše na co si můžeme sáhnout :
například: monitor, klávesnice, tiskárna, myš, harddisk, procesor.
-Programové vybavení počítače - data = informace - například:
Windows, programy, tabulky, dopisy
Do menších bublinek pak správně zařaďte cizí slovíčka HARDWARE a
SOFTWARE, podle toho, které vybavení počítače označují.
Další otázka na uvažování: k zápisu jednoho písmena, číslice nebo znaku
z klávesnice postačí jeden BIT (b) nebo jeden BYTE (B)? ………………
Pracovní sešit pro 1. ročník
24
SOFTWARE - rozdělení software
trocha teorie:
Vrstvy výpočetního systému (velmi zjednodušeně)
Šipky znázorňují, které vrstvy spolu komunikují.
Například
Word – pro
psaní textů,
počítačové
hry, aj.
Windows,
LINUX,
OS/2 aj.
Kontrolní otázky:
S čím může člověk v počítači komunikovat?
a) S procesorem a operační pamětí.
b) S aplikačním programem a operačním systémem.
c) S aplikačním programem a pevným diskem.
Pracovní sešit pro 1. ročník
25
Základy ovládání Windows (verze XP)
Opět trocha teorie: Windows ve všech verzích např.: XP, Wista, Windows 7
aj. je operační systém v našich podmínkách velmi rozšířený a používaný.
Operační systém je jakýsi prostředník mezi hardwarem (technickým
vybavením počítače) a konkrétním programem, který uživatel používá.
Pracovní plocha
Otevřené okno
na pracovní
ploše.
Objekty (ikony)
na pracovní ploše.
Pozadí –
pracovní
plocha
Tlačítko START na
hlavním panelu
HLAVNÍ PANEL
Ovládací prvky na
hlavním panelu.
Úkol:
1. Klepněte na tlačítko START potom Všechny programy pak
Příslušenství a spusťte program Malování
2. Zkuste v programu nakreslit jednoduchý objekt (domeček,
autíčko, apod.)
Pracovní sešit pro 1. ročník
26
3. Přes nabídky Soubor – Uložit jako – uložte obrázek ve formátu (typu
souboru) bmp a jpg do složky Dokumenty.
4. Stejným způsobem spusťte program Poznámkový blok, Wordpad a
Kalkulačka. Do Poznámkového bloku a potom i do Wordpadu
napište krátký text.
Přes nabídku
Soubor –
Uložit jako:
uložte do
dokumentů
jako txt soubor
Přes nabídku
Soubor –
Uložit jako:
uložte do
dokumentů
jako rtf soubor
Pomocí programu
Kalkulačka můžete
provést všechny
standardní operace,
ke kterým běžně
používáte ruční
kalkulačku.
Pro složitější výpočty je
možno klepnout na
Zobrazit a Vědecká
– spustí se kalkulačka
s nabídkou více funkcí.
Pracovní sešit pro 1. ročník
27
Tak vidíte, že i operační systém nabízí řadu základních ale užitečných
programů, a to zdaleka není ještě vše.
Například pomocí tzv. „mezipaměti Windows“ můžete přenášet data
(texty, obrázky, aj.) z jednoho programu Windows do druhého.
Zkuste tento úkol:
- spusťte současně programy: WordPad a Malování
- nakreslete v programu Malování jednoduchý obrazec a
přeneste do programu WordPad. Potom uložte ve formátu rtf.
Nápověda ke kopírování z Malování do WordPadu:
Lze provést několika způsoby, avšak nejrychleji takto: Pokud máte obrázek
namalovaný - zmáčkněte klávesovou kombinaci Ctrl + C, klepněte do
WordPadu a zmáčkněte klávesovou kombinaci Ctrl + V. Obrázek se pak
objeví ve WordPadu.
PRŮZKUMNÍK
Významný nástroj Windows při práci se systémem a při udržování adresářů
i podadresářů. Spustíme jej přes tlačítko START – Všechny programy –
Příslušenství – Průzkumník Windows.
Otevřené okno programu Průzkumník Windows
Adresní řádek- udává
cestu k označené složce.
Pravá část
zobrazuje koncové
objekty (složky,
soubory), s nimiž
lze libovolně
manipulovat.
V levé části je zobrazena stromová struktura s disky
a systémovými složkami. Složky, které obsahují
minimálně jednu podsložku, mají vlevo znaménko +
.
Pracovní sešit pro 1. ročník
28
Kopírování s pomocí Průzkumníka:
1. V levé části
klepněte na složku,
která obsahuje
soubory ke
kopírování (ty se
zobrazí vpravo)
3. V pravé části uchopte levým
tlačítkem myši soubor nebo
složku a táhněte ji doleva na
cílovou složku (disk), tak aby
tato složka (disk) zmodrala. Pak
stiskněte a držte klávesu CTRL.
Uvolněte levé tlačítko myši –
proběhne kopírování, uvolněte
CTRL.
2. Zkontrolujte, zda je v levé části vidět
složka nebo disk, kam budeme kopírovat.
4. Je možné kopírovat i více souborů najednou, tím, že je v pravé části
nejprve označíte levým tlačítkem myši se stištěnou klávesou CTRL – a pak
výše uvedeným způsobem zkopírujete všechny soubory najednou jedním
přetažením myši.
ÚKOLY:
1. Klepněte v Průzkumníku na Dokumenty – Obrázky – Ukázky obrázku
a překopírujte 2 obrázky na plochu Windows.
Pracovní sešit pro 1. ročník
29
2. Vyberte si jeden z obrázků a vložte do Pozadí plochy Windows
Nápověda k úkolu 2:
1. Klepněte pravým tlačítkem myši na prázdnou plochu Windows a
vyberte Vlastnosti a Plocha.
2. Klepněte na tlačítko
Procházet pak Plocha
a vyberte obrázek,
který chcete v pozadí
Windows a potvrďte
OK.
Vytváření složek, podsložek a prázdných souborů určitého typu
1. V levé části
Průzkumníka klepněte
na složku (disk), kde se
má vytvořit nová
složka (podsložka)
nebo prázdný soubor
určitého typu.
2. V prázdném prostoru pravé části klepněte
pravým tlačítkem myši, vyberte Nový a pak
Složka. Objeví se žlutá složka nazvaná Nová
složka – můžete okamžitě přejmenovat
z klávesnice.
Pracovní sešit pro 1. ročník
3. Podobným způsobem
vytvoříme i prázdný soubor
určitého typu – obrázek,
dokument Wordu apod.
30
Úkoly:
1. Vytvořte na ploše složku Sport
2. Vytvořte pomocí průzkumníku
složky(adresáře) a podsložky
(podadresáře) podle vzoru:
3. Do složky hokej vložte prázdný
textový dokument pod názvem
zápasy (zápasy.txt)
4. Do složky Atletika vložte 2 prázdné dokumenty Wordu:
běh (běh.doc), skokdodálky (skokdodálky.doc)
5. Do složky Hokej vložte prázdný dokument Excelu –
výsledky NHL (výsledkyNHL.xls)
Pracovní sešit pro 1. ročník
31
INTERNET
Po celém světě jsou rozmístěny miliony serverů (výkonných počítačů)- tzv.
počítačových uzlů, na nichž jsou uloženy informace. Jednotlivé servery
jsou mezi sebou prakticky libovolně propojeny. Některé uzly jsou
spojeny přímo kabelem, další přes pevné linky, telefonní linky, přes satelit
nebo podmořským kabelem. Tímto způsobem jsou mezi sebou spojeny
všechny uzly (servery) internetu na světě.
Aby se mezi servery bylo možné orientovat, má každý server, ale i počítač
připojený do internetu svou adresu, která ho jednoznačně identifikuje
mezi jinými počítači. Adresa je složena ze čtyř čísel oddělených
vzájemně tečkou a říká se jí: IP adresa (např. 192.168.32.15).
Číselná adresa však není vhodná pro uživatele. Proto existuje však ještě
snadnější - tzv. doménový způsob zápisu adres. Doménové adresy se
skládají z několika slov oddělených tečkami, např. www.seznam.cz,
www.centrum.cz apod. (nahrazují číselnou „IP“ adresu a lépe se
pamatují).
http: // www.seznam.cz
world wide web
Zkratka protokolu
(hyper text transfer
protocol)
Doména
2. řádu:
(např. seznam,
atlas, centrum)
Doména 1. řádu: označuje
stát (např. cz – česká rep.,
sk – slovenská rep.)
nebo jiné zaměření domény
např. com - komerce,
edu -vzdělávání.
Pracovní sešit pro 1. ročník
32
Co je to internetová stránka?
Co je to WWW stránka?
Stránka je jakýmsi
„plakátem“, který vidí
uživatel internetu. Je
složená nejen z textu a
obrázků, ale i videa
(nebo i nepřetržitého
internetového vysílání
některých TV), zvuku,
animací apod.
Úkoly:
1) Spusťte program Internet Explorer a www.seznam.cz
2) Vyhledejte aktuální nabídku TV programů.
3) Vyhledejte předpověď počasí k aktuálnímu a dalšímu dni.
Pracovní sešit pro 1. ročník
33
4) Vyhledejte termín internet v encyklopedii Wikipedia
2. Klepněte na nabídku
Více a vyberte
Encyklopedie
1. Do vyhledávače
napište slovo
internet.
3. Klepněte na tlačítko
Hledej a poté vyberte
odkaz na encyklopedii
Wikipedia.
INTERNET = pavučina propojených počítačů na celém světě
Pracovní sešit pro 1. ročník
34
Na internetu (a nejen na něm) se objevuje obrovské množství informací
– ale co to je INFORMACE?
Vždyť to říkám, když
chceš oheň, musíš
křesat jedním
kamenem o druhý.
Vznikne jiskra a od té
zapálíš oheň!“
 INFORMACE = jedním ze základních stavebních kamenů
civilizace. Dovedete si představit, jak by vypadal svět bez
předávání informací?
 Ne všem informacím na internetu se dá věřit !
 K důvěryhodným zdrojům patří například encyklopedie
(Wikipedie), webové stránky státních institucí a úřadů
(sosbruntal.cz, msmt.cz) aj.
Pracovní sešit pro 1. ročník
35
Zajímavé služby internetu
WIKIPEDIE – otevřená encyklopedie
Na adrese www.wikipedie.cz najdete českou verzi nejrozsáhlejší
encyklopedie na internetu. Nevíte například jak pracuje motor? Stačí
zadat do dialogu na hlavní stránce slovo motor a hned se zobrazí
stránka s detailním popisem a výkladem o motoru.
Úkol:
Vyhledejte termín E-mail v encyklopedii Wikipedia
Pracovní sešit pro 1. ročník
36
FACEBOOK
Na adrese http://www.facebook.com
je oblíbený server pro
komunikaci mezi kamarády, přáteli a kolegy na celém světě. Facebook
je server, na který se každý uživatel musí zaregistrovat. Do tohoto
svého prostoru pak může vkládat své fotografie, videa, poznámky
apod. a zveřejňovat je jen tomu, komu chce.
YouTube
Na adrese http://www.youtube.com najdete nahrávky celé řady
pořadů, rozhovorů a velké množství domácích videí. Svoje video na
YouTube může vložit každý (stačí se jen zaregistrovat).
Pracovní sešit pro 1. ročník
37
Elektronická pošta (E-mail)
K jejímu využívání (zdarma) se opět postačí registrovat – například na
www.seznam.cz, ve službách Windows-Live http://explore.live.com a
na mnoha dalších serverech. Obrázek níže dokladuje rozdíl mezi
klasickou (leteckou, lodní) a elektronickou (e-mailovou) poštou
v případě doručování zprávy do zámoří (např. na jiný kontinent:
Evropa – Austrálie)
Složení e-mailové adresy (příklad):
[email protected]
Text před znakem@ určuje název
poštovní schránky. U soukromých emailů často lidé používají jméno a
příjmení (nebo naopak), s tečkou
nebo bez tečky (karelnovak). Pokud
to server neumožní-někdo jiný už má
Úkol:
tuto adresu, používají se doplňkové
znaky (karelnovak2), přezdívky,
apod.
Pracovní sešit pro 1. ročník
Text za znakem @
„zavináče“ tvoří název
serveru, na kterém je
poštovní schránka zřízena.
(Server si vybíráte při
zřizování e-mailové adresy
– jeho název nemůžete
ovlivnit)
38
Úkol:
ON-line komunikace - chat
Chat – chatování (čteme: čet – četování) je vzájemná komunikace
uživatelů internetu vedená prostřednictvím hlasu, textu i obrazu
prakticky na jakoukoli vzdálenost – třeba přes kontinenty. Probíhá v
„reálném čase“ jako byste například telefonovali.
Pracovní sešit pro 1. ročník
39
Co je zapotřebí k chatování
K tomu, abyste mohli tímto způsobem se svými známými (kamarády, rodiči,
apod.) komunikovat – chatovat, musí být váš počítač vybaven připojením
k internetu, zvukovou kartou, mikrofonem a reproduktory, případně i
webkamerkou (pro přenos videosignálu) a samozřejmě vhodný program
(internetová služba) – k nejznámějším zdarma dostupným patří ICQ a
Skype.
Internetové rozhlasové a TV vysílání
Seznam rozhlasových stanic, které můžete „naladit“ a poslouchat ve
svém počítači, je například na adrese www.play.cz. ON-line televizní
stanice najdete například na adrese:
http://www.zapni.tv/
K dalším internetovým službám patří např.: internetové bankovnictví,
internetové obchody, e-learning (internetová výuka) aj.
Pracovní sešit pro 1. ročník
40
Úkoly:
1. Přihlaste se na Facebook, (nebo jiný komunikační program ICQ, Skype) a zkuste komunikovat s některým spolužákem ve
třídě – textovou komunikací.
2. Vyhledejte na internetu jídelní lístek naší školní jídelny.
Stáhněte jej do dokumentů a pošlete svým e-mailem z internetu
na e-mail vaši třídy.
Ochrana počítače před viry a jinými škodlivými programy
Počítačový virus se snaží například způsobovat nefunkčnost vybraných
programů, nebo mazat data z počítače. Dokáže se v systému sám šířit a bez
vědomí uživatele provádět škodlivou činnost. Viry jsou jen jedním z druhů
tzv. malwaru - zákeřného softwaru. Jako viry se někdy (nesprávně)
označují i např. červi a jiné druhy malwaru. z nakažených programů se pak
dále malware (zákeřné programy) dokáži šířit například přes internet,
lokální počítačovou síť, nebo i přes přenosná média – např. dnes oblíbené
flashdisky nebo paměťově karty. (ale i „pálená“ CD, DVD…).
Spam je nevyžádané sdělení (e-mail) masově šířený internetem.
(s reklamním – nebo i jinak obtěžujícím obsahem)
Počítačový červ je program, který je schopen automatického rozesílání
kopií sebe sama na jiné počítače. Poté, co infikuje systém, převezme
kontrolu nad počítačem a sítí a využívá je ke svému vlastnímu šíření a navíc
může škodit podobně jako virus – mazat soubory, zaheslovávat, získávat a
po síti předávat informace o uživateli (např. o jeho internetovém
bankovnictví, platebních kartách – pokud je používá přes počítač, aj.)
Pracovní sešit pro 1. ročník
41
Spyware je program, který využívá internetu k odesílání dat z počítače bez
vědomí jeho uživatele a může škodit podobně jako červ.
Hlavní zásadou obrany je použití kvalitního antivirového programu
(např. ESET Smart Security, AVG, AVAST – pro domácí použití zdarma, aj. ).
Tento neustále aktualizujte z internetu a občas (aspoň 1x týdně) proveďte
úplnou kontrolu všech pevných disků počítače (i tzv. logických , např. C, D,
E, apod.)
Pokud používáte flashdisk, CD, DVD, apod. , např. od kamaráda, vždy
prověřte antivirovým programem před vlastním použitím.
Operační systém (Windows XP, Windows 7, aj.) aktualizujte, kdykoli
jsou na internetu k dispozici aktualizační (nebo opravné) balíčky
„Hláška“ oblíbeného
antivirového
programu – AVAST
Trojský kůň= druh
virové nákazy=např.
„přidán“ k některým
programům-třeba
užitečným – aby „ve
skrytu“ škodil.
Úkoly:
1. Podívejte se na webové stránky známých antivirových programů
AVG, AVAST a ESET na současné virové hrozby z internetu
Pracovní sešit pro 1. ročník
42
Seznam použité literatury a zdrojů
1. NAVRÁTIL, Pavel. S počítačem nejen k maturitě. 2002. vyd. Kralice
na Hané: Computer Media, 2002. vydání čtvrté. 176 s.
2. Internet. [online]. 2010 [cit. 6. 12. 2010]. Dostupný z WWW:
<http://www.computermedia.cz/knihy/informatika_1dil_2vyd_ukazka.pdf>
3. Internet. [online]. 2010 [cit. 6. 12. 2010]. Dostupný z WWW:
< http://www.computermedia.cz/knihy/digi_technol_2dil_ukazka.pdf>
4. Internet. [online]. 2010 [cit. 6. 12. 2010]. Dostupný z WWW:
<http://www.computermedia.cz/knihy/informatika_2dil_2vyd_ukazka.pdf>
5. Internet. [online]. 2010 [cit. 6. 12. 2010]. Dostupný z WWW:
http://www.computermedia.cz/knihy/informatika_3dil_ukazka.pdf
6. Internet. [online]. 2010 [cit. 6. 12. 2010]. Dostupný z WWW:
http://cs.wikipedia.org/wiki
Pracovní sešit pro 1. ročník
43

Podobné dokumenty

ze školního vzdělávacího programu automechanik

ze školního vzdělávacího programu automechanik a vyhledává odpovídající parametry v dílenských příručkách, katalozích ap., čte a orientuje se v technických výkresech a schématech obsažených v servisní dokumentaci (včetně schémat tekutinových a ...

Více

manual 430

manual 430 Ovládání páčky plynu (A)Akcelerace Zatlačte palcem pravé ruky na páčku plynu z pozice B do pozice A. Začnou se zvyšovat otáčky motoru. (B)Zpomalení Puštěním páčky plynu dochází k automatickému návr...

Více

k_11 - Středisko východočeských spisovatelů

k_11 - Středisko východočeských spisovatelů Františka Uhra jsme po Tiché plavbě zastihli na sklonku loňského roku při Chůzi po minovém poli. Už sám oblouk, který se klene mezi názvy obou sbírek, může mít spoustu výkladů a významů, vedoucích ...

Více

GP680 Ex Portable Radio - VH

GP680 Ex Portable Radio - VH Používá se ke vstupu do režimu menu. V režimu menu se toto tlaèítko používá také k výbìru jednotlivých položek z menu. Tlaèítko výstup x Používá se k pøesunu na vyšší úroveò menu. Na nejvyšší úrovn...

Více

Motorola GP 380 návod k obsluze

Motorola GP 380 návod k obsluze Pøed použitím tohoto výrobku si pøeètìte informace o vysokofrekvenèním záøení a provozní pokyny v pøíruèce o bezpeèném užívání výrobku a vystavení vysokofrekvenènímu záøení (publikace spoleènosti M...

Více

L10/11

L10/11 ureenem kmitot. bJ. musi se pokusit o navazani spojeni na jinem kmitot : tu. piislusnemu pro danou tray. Je-li tento pokus neuspesny. musi se letadlova stanice pokusit navazat spojeni s jinymi leta...

Více

sociální percepce a sociální učení

sociální percepce a sociální učení • KELLER,J.: Úvod do sociologie.4.rozš. Vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1997.ISBN 80-8585025-7.,s.181 • NAKONEČNÝ, M.: Sociální psychologie. 1.vyd. Praha:Academia, 1999.ISBN 80-200-0690-7....

Více