mikroprojektor Compaq iPAQ mp3800 mikroprojektor

Transkript

mikroprojektor Compaq iPAQ mp3800 mikroprojektor
mikroprojektor
Compaq iPAQ
mp3800
mikroprojektor Compaq iPAQ mp3800
Compaq iPAQ mp3800 je ideální mobilní projektor vyšší tídy. Jeho ucelená ada funkcí vám umožní
pedvádt vysoce kvalitní prezentace v zasedačkách mnohých firem. Projektor má všestranné a snadné
využití, zobrazuje ostrý obraz s psobivým jasem.
Projektor je ideální pro zástupce firem, kteí musí stále cestovat, napíklad obchodní zástupce,
vedoucí školení a vedoucí prezentací, kteí se neustále pohybují mezi jednotlivými schzkami
a potebují skutečné výhody penosného mikroprojektoru.
Zapsobte na své posluchače jasným a ostrým obrazem.
• 1 300 lumen zajišuje více než dostatečný jas bez ohledu na okolní svtelné podmínky.
• Optimáln zetelného obrazu a pekvapivé kvality obrazu u grafiky dosáhnete s rozlišením
zaízení 1 024 x 768 XGA.
• Ostejší a jasnjší obraz zajišuje technologie Texas Instruments DLP (Digital Light Processing)*.
• Díky pokročilé technologii zobrazení lze promítat kišálov čistý obraz.
• Vychutnejte i velmi širokou kompatibilitu, integrované multimediální funkce, bezkonkurenční
zobrazení z počítače a kvalitu videa.
Stylový kompaktní vertikální design získal adu ocenní. Díky nízké hmotnosti se jedná o velmi
mobilní projektor.
• Snadno penosný, zabírá velmi malou plochu a váží pouze 1,6 kg.
• Díky kompaktnímu designu s rozmry menšími než list A4 a díky možnosti upevnní na stativ
zstane více prostoru na konferenčním stole.
• Vychutnejte si podstatn snížené zkreslení obrazu – optika projektoru je umístna 20 cm nad
plochou stolu. Vzhledem k posunutí obrazu čočky o 128 % nad stedem se obraz automaticky
zobrazí výše na stn.
• Je robustní, odolný a dostatečn malý, takže se vejde i do pouzdra na notebook.
Všestrannost, snadná obsluha a pokročilé funkce činí tento projektor nepostradatelným
prezentačním zaízením.
• Bhem okamžiku zobrazuje nejkvalitnjší obraz, protože funkce AutoSynch™ se automaticky
pizpsobuje vstupnímu obrazovému signálu a signálu z počítače.
• Implementovaný procesor Pixelworks™ optimalizuje rozlišení a nastavení obrazu, takže tím máte
o starost mén.
• Rychlé úpravy lze snadno provádt stisknutím jediného tlačítka v intuitivní nabídce OSD.
• Nejvhodnjší velikosti obrazu se dosahuje s využitím integrovaného transfokátoru.
• Se zabudovaným laserovým ukazovátkem v dálkovém ovladači mžete zdraznit specifická místa.
* Technologie DLP™ vyvinutá společností Texas Instruments.
mikroprojektor Compaq iPAQ mp3800
mikroprojektor
Compaq iPAQ
mp3800
technické specifikace
informace k objednávce
jas
1 300 lumen
rozlišení displeje
XGA (1 024 x 768)
L1548A
rozlišení podporované
pí konverzi
Provede automatickou konverzi obrazu z rozlišení VGA, SVGA nebo SXGA.
Konvertuje rozlišení ze systému Macintosh® 832 x 624 a 1 152 x 870.
hmotnost
1,6 kg
rozmry (š x h x v)
22,13 x 6,89 x 18,06 cm
zobrazovací technologie
Technologie Texas Instruments DLP (Digital Light Processing)*.
kontrast zobrazení
800:1 plný kontrast; 200:1 šachovnice ANSI.
hladina hluku
37 dB(A) (bžný provoz).
barvy
SMPTE-C, 24 bit, 16,7 milion.
uniformita
60 %
objektiv
Objektiv s promnlivou ohniskovou vzdáleností (zoom 1,2 x) a ruční zaostování. F#2,44~2,69, f=28,8~34,5 mm.
velikost projekční plochy
Lze nastavit od 0,6 do 6,2 m (úhlopíčka).
projekční vzdálenost
1,14 až 10 m
frekvence zobrazení
Horizontální frekvence: 15 až 80 kHz pro analogové signály a 31,5 až 68 kHz pro digitální signály.
Vertikální frekvence: 30 až 100 Hz pro analogové signály a 48 až 85 Hz pro digitální signály.
pesah
128 % obrazu nad stedovou osou.
lichobžníková korekce
Digitální korekce horizontálního a vertikálního lichobžníkového zkreslení.
rozhraní signálu
Standardní VGA, DVI, S-video, kompozitní video, komponentní video a audio kabely.
uživatelské rozhraní
Standardní nabídka OSD Compaq.
certifikace
CE, C.I.S.P.R., VCCI, schválení FCC Tída B, TÜV, schválení UL/CUL.
nastavitelné funkce
Jas, kontrast, umístní, lichobžníková korekce, digitální zoom, hodiny, fáze hodin, teplota chromatičnosti,
ovládání obrazu, HDTV, umístní nabídky, ovládání, počitadlo hodin provozu lampy, vynulování počítadla
hodin lampy, zpoždní pechodu lampy do pohotovostního režimu, sériové číslo, obnova továrního
nastavení, nastavení obrazu (pevrátit vertikáln, horizontáln).
video kompatibilita
Zdroj VGA nebo DVI (píklad: DVD v penosném nebo stolním počítači). Video a S-video (z DVD, videokamery
nebo videorekordéru), signály HDTV (480p, 480i, 720p, 1080i) a komponentní video.
spoteba energie
5 W (pohotovostní režim)/200 W (plný provoz).
zdroj napájení
100 V až 240 V (automatické pepínání): zahívání lampy trvá 45 sekund.
lampa
Uživatelsky vymnitelný.
provozní prostedí
20 až 80 % RV. 10 až 40 °C.
možnost umístní
Lze pipevnit na stativ
záruka
3 roky s vyzvednutím a odvozem zpt zákazníkovi v Evrop, na Blízkém Východ a v Africe. 90denní
standardní záruka na lampu. Bhem záruční lhty na lampu budou vadné lampy vymnny zásilkou
do druhého dne.
mikroprojektor
Compaq iPAQ mp3800
* Technologie DLP™ vyvinutá společností Texas Instruments.
DLP™ technologie
společnosti Texas
Instruments nabízí
kišálov čistý obraz
s vynikající kvalitou
http://www.hp.com
http://www.hp.cz
Máte-li zájem o další informace, obrate se laskav na následující místní obchodní zastoupení firmy HP: Alžírsko: (0) 61 56 45 43,
Bahrajn: 800 728, Belgie: (078) 15 20 30, Bulharsko: (+359) 2960 1940, Česká republika: (+420) 261 108 108 (Praha),
Chorvatsko a Slovinsko: (+385 1) 60 60 200, Dánsko: 45 99 1700, 70101125, Egypt: 532 5222, Estonsko: (+372) 6 505 263,
Finsko: (09) 88 721, Francie: (1) 69 82 60 60, Irsko: (00) 353 1 61 58 200, Island: (354) 570 1000, Itálie: (02) 92121,
Izrael: (972) 9-830 4848, Jihoafrická republika: (27) 11 785 1000, Jugoslávie: (+381) 11 322 8014, Kazachstán: +7 (3272) 980 824,
Litva: (370) 2 787 333, Lotyšsko: (371) 800 80 12, Lucembursko: (+352) 263 160 34, Mad’arsko: (+36) 1 382 1111, Maroko
(africký region): +212 22 40 47 47, Nmecko: 0180 532 6222 (0,12 eur za minutu), Nizozemsko: (020) 547 6666, Norsko: 22 73 56 00,
Polsko: infolinia 0-801 607 607 (0,29 zł + VAT/min), Portugalsko: (808) 206 001, Rakousko: 0810/006080 (hovory za místní sazbu),
ecko: (01) 678 96 00, Rumunsko: (+401) 205 3300, Rusko: +7 (095) 797 35 00, Saudská Arábie: 800 124 4646, Slovensko:
+421-2-50205611, Španlsko: (91) 631 1600, Spojené arabské emiráty: 8004910, Stední východ: 00971 4 883 4427, Švédsko:
(08) 444 20 00, Švýcarsko: 0848 88 44 66, Tunisko: 71 891 222, Turecko: +90 (216) 579 71 71, Ukrajina: 380 44 490 61 20,
Velká Británie: 08705 474747.
Informace obsažené v tomto dokumentu
podléhají zmnám bez pedchozího
upozornní. ENERGY STAR je v USA
registrovaná ochranná známka United
States Environmental Protection Agency.
Všechny ostatní produkty zde zmínné
mohou být ochranné nebo registrované
ochranné známky píslušných firem.
Microsoft, Windows a MS Windows jsou
v USA registrované ochranné známky
společnosti Microsoft Corporation.
© Copyright Hewlett-Packard 2002
Vytištno v EU 10/02
5981-3519CSE

Podobné dokumenty

Přenosný mikroprojektor Compaq iPAQ MP3800

Přenosný mikroprojektor Compaq iPAQ MP3800 technologii společnosti Compaq Computer Corporation. Zákazník tímto získává licenci na použití softwaru pouze pro činnosti přímo související s dodávkou a pouze v průběhu realizace příslušných služe...

Více

Stáhnout dokument v pdf

Stáhnout dokument v pdf býci již nastoupili do trhu. V nejbližších dnech by se mohlo objevit kupní momentum, které by akcie posunulo na úroveň vyšších maxima na €29. Tentokrát nebudeme čekat proražení některé úrovně, ale ...

Více

Přenosný výkonný projektor na dosah

Přenosný výkonný projektor na dosah 0,5" (pomìr stran 4:3), × 3

Více

Nové HP iPAQ Pocket PC

Nové HP iPAQ Pocket PC HP iPAQ rz1710 a h1940 Pocket PCs jsou vybaveny operaãním systémem Microsoft® Windows® Pocket PC.

Více

Zde

Zde jeho skute ná poloha vyzna ena. Manipulace s takovouto manipula ní jednotkou je vždy spojena se zvýšeným nebezpe ím – kup . p i použití zejména zdvižného vozíku hrozí ztráta jeho stability. Zna ku ...

Více

26. Optické zobrazování lomem a odrazem, jeho využití v optických

26. Optické zobrazování lomem a odrazem, jeho využití v optických hledal nejvhodn jší zp sob p enosu snímk z kosmických sond na Zemi. První digitální fotoaparát pro b žné spot ebitele se dostal na trh až v roce 1994. Jeho ip tvo ilo jen p ibližn 300 000 pixel , c...

Více

M S T S K Ý Ú A D L I T O V E L

M  S T S K Ý Ú A D   L I T O V E L II. etapy protipovod'ových opat$ení. Protipovod'ová ochrana obce T$i Dvory se rovn#ž plánuje až v rámci II. etapy sou%asn# s protipovod'ovými opat$eními v území pod Litovlí, resp. ze spodní strany ...

Více