Ara 1 - Potensky

Transkript

Ara 1 - Potensky
ACROBAT - PARK FLYER
Potensky
R
CZECH REPUBLIC
Hi!
What do you
need
Ahoj!
Co k tomu
potřebujete
Všechny fotografie v návodu
jsou dostupné na WWW.Potensky.cz
On the WWW.Potensky.cz are all photos
from briefing book.
5
Potensky Styro,
Odorless CA glue
Purex,
Polyuretan glue
(Pro-Bond)
LA tmel
contact glue
6-10 cell
Potensky
CE A
motor
CE
Controller
18 A
4 x HS 55
A
B
B
C
C
Kit including
Obsahuje stavebnice
POT 150 W
+
1 2 3 4 5
SINGLE CONVERSION
NANO SYSTEM
battery
_
35
FM
SMART
Potensky
(mm)
ARC
Potensky
35
FM
SMART
NANO SYSTEM
SINGLE CONVERSION
CE
1 2 3 4 5
3S1650 mAh
LiPoly
110 g
R
6g
Potensky - Kotorská 1573/20 Praha 4 140 00 CZECH REPUBLIC
tel: (420) 272 767 916 , 241 402 178 fax: (420) 272 76 7916
WWW.POTENSKY.CZ
Trup
Fuselage
50
Cu drát f 1.5 mm
Cu wire f 1.5 mm
PUREX
12
1
2
3
4
5
LA
STYRO
Směrovka
Rudder
1
PUREX
LA
5
10 min. počkat
10 min. wait
110oC, (230oF)
Silon-Iron
10 min. počkat
10 min. wait
2
3
4
5
6
7
LA
10 min. počkat
10 min. wait
Výškovka
Elevator
2
3
4
STYRO
1
6
5
STYRO
LA
10 min. počkat
10 min. wait
7
8
10 min. počkat
10 min. wait
LA
STYRO
9
10
11
12
13
14
STYRO
STYRO
STYRO
Křídlo
Wing
Uhlíkový drát f 1,5
Carbon wire f 1,5
15
1
PUREX
2
LA
O
10 min. počkat
10 min. wait
4
5
6
7
STY
RO
YR
ST
3
LA
STY
RO
10 min. počkat
10 min. wait
8
9
STYRO
11
10
STYRO
Podvozek
Landing gear
12
13
14
15
1
2
Potensky
1 2 3 4 5
CE
SINGLE CONVERSION
30% exp. !!!
NANO SYSTEM
Směrovka
Rudder
Potensky
1 2 3 4 5
CE
SINGLE CONVERSION
NANO SYSTEM
30o
35
FM
SMART
Křidélka
Ailerons
35
FM
SMART
1 2 3 4 5
CE
SINGLE CONVERSION
NANO SYSTEM
POT 150W
Motor
Potensky
1 2 3 4 5
CE
SINGLE CONVERSION
NANO SYSTEM
Potensky
35
FM
SMART
EX
35
FM
SMART
R
PU
3
4
Vrtule
Propeller
9"/6"
8"/6"
1
2
Vysílač Graupner
Graupner transmitter
30% exp. !!!
30o
30o
60% exp. !!!
30o
Výškovka
Elevator
35 o
35 o
Motor
POT 150W
Napájení..........................3 LiPoly
Proud (3 LiPoly)......................13A
Otáčky ...........................6200/min
Vrtule ...............................Æ 9"/6"
Max. účinnost(11,5V- 6,7A)......82%
Max.trvalý proud.....................15A
o
Předstih (doporučený)..............15
o
Předstih (maximální)................22
Akcelerace (doporučená)....600 ms
Hmotnost motoru....................45 g
Hmotnost lože..........................4g
Baterie 3x 1700mAh(LiPoly)....110 g
POT 150 W
Power supply.....................3 LiPoly
Current (3 LiPoly).....................13A
RPM... ...........................6200/min
PROP .................................Æ 9"/6"
Max. efficiency(11,5V-6,7A).......82%
Max. current.............................15A
Advance (recommended)...........15 o
Advance (maximal).....................22 o
Acceleration (recommended)..600ms
Motor weight... ..........................45g
Collar weight..............................4g
Battery 3 x 1700mAh (LiPoly)...110 g
REGULÁTOR - TECHNICKÉ PODMÍNKY
Napájecí napětí.............................2 až 4 LiPoly
Nebo...................................6 až 12 NiCd/NiMH
Stabilizované výstupní napětí...............5V ; 5W
Krátkodobě.........................20W- 5s , 10W - 30s
Spínaný proud trvalý ...................................18 A
5 sekund .....................................................23 A
Hmotnost bez kabelů ..................................10 g
Hmotnost s kabely.......................................17 g
Rozměry ....................................32 x 26 x 6 mm
Rozsah provozních teplot....................0 + 40oC
CONTROLLER - SPECIFICATIONS
Supply voltage................................2 to 4 LiPoly
Or.........................................6 to 12 NiCd/NiMH
Stabilized entry voltage.........................5V ; 5W
For....................................20W-5s,for 10W-10s
Constant starting current............................18 A
For 5 seconds.............................................23 A
Weight without the cables ...........................10 g
Weight with cables.......................................17g
Size............................................32 x 26 x 6 mm
o
Operating temperature range............0 to + 40 C
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
Na výrobek se poskytuje záruka 24 měsíců ode dne
prodeje za těchto podmínek:
WARRANTY CONDITIONS
The product is guaranteed to perform satisfactorily
for the period of 24 months from the date of
purchase provided the following conditions are
met:
1. Zařízení bylo provozováno na dovolené napětí
2. Zařízení nebylo mechanicky poškozeno ani jinak
upravováno
3. Zařízení bylo provozováno dle pokynů v návodu
Záruka se nevztahuje na případy poškození
způsobeného:
násilným mechanickým poškozením
chemickými přípravky
neodbornou manipulací
jakýmkoliv zásahem do regulátoru (pájení, výměna
součástek,výměna vodičů atd.)
přepólováním
odpojením napájení při běhu motoru
přetížením větším počtem článků než je
specifikováno
zkratem na výstupu
přetížením výstupu BEC
vodou
vyšší mocí (blesk)
vyjmutím z plastového obalu
ustřižením konektorů
1.The controller was operated at the recommended
voltage
2. The controller is free of physical damage and has
not been tinkered with or modified in any way
whatsoever
3. The controller was operated in keeping with the
instructions set forth in this Manual
Guarantee does not cover the folloving cause of
damage:
crasch damage
damage from chemical or other substances
non-professional alteration
interferance with working parts,controller
soldering,conductor exchange,component
exchange
change of polarity
disconnection from power supply when motor is
running
using more cells that specified causing overload
output short way
BEC overland
damage caused by water, or lightening
removal of controller from plastic protection cover
cutting of connectors
Programování regulátoru (základní nastavení )
Controller Programming (basic set )
Parametr
Parameter
Typ aku.
Accu. type
B Předstih
Advance
Směr otáčení
C Direction of gyration
A
Přímo
Directli
1
2
Další parametr
Next parameter
LiIon, LiPol
NiCd , NiMH
Další parametr
Next parameter
Automatický
Automatic
Další parametr
Next parameter
Směr 1
Direction 1
Doporučené nastavení
7,5o
3
4
5
15o
22o
28o
Směr 2
Direction 2
, Recommended set
Příklad - Sample
1
motor
motor
n1/2
POT 80 W
nmax
nmin
POT 80 W
POT 80 W
POT 80 W
12
POT 80 W
nmin
n1/2
Konec
End
pí
p
pí
p
motor
nmin
n1/2
Potensky
n1/2
nastavit 22o
set 22o
pí
p
nmax
n1/2
nmin
ON
CE
A
B
B
C
C
B
B
motor
nmax
POT 80 W
CE A
Potensky
Controller
12 A
6-10 cell
Potensky
CE A
A
B
B
C
C
píp
POT 80 W
_
+
ON
6-10 cell
ON
motor
A
C
C
n1/2
nmin
1 2 3 4 5
Start s brzdou
Start with brake
Controller
12 A
motor
battery
+
SINGLE CONVERSION
n1/2
nmin
CE A
Potensky
píp
píp
NANO SYSTEM
nmax
6-10 cell
píp
motor
ON
Controller
12 A
POT 80 W
CE
SINGLE CONVERSION
1 2 3 4 5
OFF
+
POT 80 W
nmin
n1/2
motor
battery
_
motor
_
Start bez brzdy
Start without brake
nmax
NANO SYSTEM
nmin
pí
p
motor
n1/2
13
battery
motor
35
FM
SMART
nmax
motor
nmax
35
FM
SMART
7
pí
p
motor
nmin
n1/2
Potensky
nmax
pí
p
POT 80 W
6
nmax
nmin
nastavit automat
set automat
motor
pí
p
17
pí
p
Potensky
nmax
POT 80 W
5
11
pí
p
nmin
n1/2
Konec
End
nmin
B
parametr
motor
nmax
nmin
n1/2
POT 80 W
n1/2
motor
nmax
16
pí
p
POT 80 W
POT 80 W
motor
10
pí
p
pí
p
pí
p
POT 80 W
nmax
pí
p
pí
p
pí
p
pí
p
CE
Potvrdit
Enter
nastavit 15o
set 15o
nmin
n1/2
Potvrdit
Enter
POT 80 W
nmin
motor
nmax
POT 80 W
n1/2
nmin
n1/2
pí
p
15
motor
nmax
POT 80 W
motor
4
parametr
pí
p
3
nmin
n1/2
C
pí
p
9
A
parametr
nmax
nmax
1 2 3 4 5
B
B
C
C
motor
nmin
n1/2
SINGLE CONVERSION
Potensky
pí
p
nmax
pí
p
pí
p
pí
p
14
motor
POT 80 W
6-10 cell
A
POT 80 W
+
motor
_
battery
ON
CE A
8
pí
p
pí
p
Controller
12 A
pí
p
NANO SYSTEM
pí
p
pí
p
Potvrdit
Enter
pí
p
nastavit 7,5o
o
set 7,5
35
FM
SMART
CE
Potensky
nmin
10 sekund čekat
10 second wait
1 2 3 4 5
SINGLE CONVERSION
NANO SYSTEM
35
FM
SMART
2
n1/2
POT 80 W
nmax
ON
Go!
Go!

Podobné dokumenty

UZI X 1 - Potensky

UZI X 1 - Potensky Size............................................25 x 22 x 6 mm o Operating temperature range...........0 to + 40 C

Více

acrobat - park flyer

acrobat - park flyer Christen Eagle ACROBAT - PARK FLYER Potensky

Více

acrobat - park flyer

acrobat - park flyer Size............................................25 x 22 x 6 mm Operating temperature range...........0 to + 40oC

Více

park flyer

park flyer Size............................................25 x 22 x 6 mm o Operating temperature range...........0 to + 40 C

Více

czech republic

czech republic Potensky - Kotorská 1573/20 Praha 4 140 00 CZECH REPUBLIC

Více

Stáhnout

Stáhnout ě okolí 22oC Přiř teplotě 60 Rv=0,2789ohmu U=7,4V k=1200 50 nv=1950 ot/V tk=2,3 oC/W

Více

czech republic

czech republic Potensky - Kotorská 1573/20 Praha 4 140 00 CZECH REPUBLIC

Více

Prohlášení o shodě - tmely

Prohlášení o shodě - tmely stavební výrobky a odpovídá technické specifikaci a technickým normám, které byly použity při posouzení shody: ČSN 73 2577, ČSN 73 2579, ČSN EN 1465, TN 05_11_08b Posouzení shody bylo provedeno pos...

Více

obkladačský bulletin

obkladačský bulletin v barvách cihlová, růţová, hnědá a ve formátu 29,5x7,2cm. Geo, formát 44,5x10,9cm, v barvách černá a slonová kost vynikne spíše v moderních interiérech. Orion je nabízen ve formátu 44,5x10,9cm a ba...

Více